Home

XSTTH, Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 27-01-2020

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 20-01-2020 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 384
Giải sáu 7602 - 4752 - 3585
Giải năm 4406
Giải tư 40124 - 28100 - 12322 - 06990 - 78741 - 64731 - 88971
Giải ba 94276 - 57102
Giải nhì 29179
Giải nhất 67589
Giải đặc biệt 029735
Hai số cuối: 00 - 02[2] - 06 - 22 - 24 - 31 - 35 - 41 - 52 - 71 - 76 - 79 - 84[2] - 85 - 89 - 90

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 13-01-2020 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 614
Giải sáu 7709 - 9901 - 1735
Giải năm 3043
Giải tư 18590 - 19186 - 41338 - 17028 - 45085 - 34121 - 24277
Giải ba 13153 - 07509
Giải nhì 79341
Giải nhất 42134
Giải đặc biệt 060496
Hai số cuối: 01 - 03 - 09[2] - 14 - 21 - 28 - 34 - 35 - 38 - 41 - 43 - 53 - 77 - 85 - 86 - 90 - 96

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 06-01-2020 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 423
Giải sáu 0610 - 0783 - 4410
Giải năm 7307
Giải tư 32651 - 88412 - 39006 - 66241 - 65245 - 05344 - 25332
Giải ba 67114 - 21218
Giải nhì 86152
Giải nhất 93524
Giải đặc biệt 247502
Hai số cuối: 02 - 06 - 07 - 10[2] - 12 - 14 - 18 - 23 - 24 - 32 - 41 - 44 - 45 - 51 - 52 - 83 - 93

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 30-12-2019 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 993
Giải sáu 4103 - 8900 - 5232
Giải năm 5523
Giải tư 03575 - 49811 - 45954 - 70236 - 48340 - 92305 - 60059
Giải ba 09307 - 92129
Giải nhì 92618
Giải nhất 66650
Giải đặc biệt 269193
Hai số cuối: 00 - 01 - 03 - 05 - 07 - 11 - 18 - 23 - 29 - 32 - 36 - 40 - 50 - 54 - 59 - 75 - 93[2]

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 23-12-2019 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 674
Giải sáu 2102 - 2131 - 7680
Giải năm 6389
Giải tư 83256 - 66675 - 70928 - 97237 - 80583 - 67832 - 82281
Giải ba 72033 - 82661
Giải nhì 06245
Giải nhất 07348
Giải đặc biệt 878512
Hai số cuối: 00 - 02 - 12 - 28 - 31 - 32 - 33 - 37 - 45 - 48 - 56 - 61 - 74 - 75 - 80 - 81 - 83 - 89

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 16-12-2019 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 141
Giải sáu 0313 - 1876 - 8259
Giải năm 6944
Giải tư 93545 - 21580 - 88468 - 76571 - 19111 - 46463 - 84393
Giải ba 92963 - 02912
Giải nhì 22040
Giải nhất 45105
Giải đặc biệt 100822
Hai số cuối: 05 - 11 - 12 - 13 - 22 - 40 - 41 - 44 - 45 - 59 - 63[2] - 68 - 71 - 76 - 80 - 89 - 93

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 09-12-2019 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 694
Giải sáu 4821 - 6668 - 6688
Giải năm 2403
Giải tư 63566 - 63479 - 38210 - 46828 - 56903 - 85702 - 42486
Giải ba 96563 - 72713
Giải nhì 91127
Giải nhất 82608
Giải đặc biệt 250770
Hai số cuối: 02 - 03[2] - 08 - 10 - 13 - 21 - 27 - 28 - 63 - 66 - 68 - 70 - 79 - 86 - 87 - 88 - 94

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 02-12-2019 - XSTTH

Còn: 4 giờ 58 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 173
Giải sáu 6448 - 2251 - 8462
Giải năm 3005
Giải tư 86921 - 47712 - 35478 - 89255 - 99640 - 82574 - 94095
Giải ba 27598 - 18917
Giải nhì 56817
Giải nhất 05402
Giải đặc biệt 177256
Hai số cuối: 02 - 05 - 12 - 17[2] - 21 - 29 - 40 - 48 - 51 - 55 - 56 - 62 - 73 - 74 - 78 - 95 - 98