Home

XSTTH, Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 25-09-2020

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 21-09-2020 - XSTTH

Giải tám 22
Giải bảy 742
Giải sáu 2056 - 6294 - 6794
Giải năm 0380
Giải tư 09262 - 97139 - 52445 - 73867 - 47238 - 04051 - 50376
Giải ba 75466 - 26248
Giải nhì 74851
Giải nhất 45727
Giải đặc biệt 465299
Hai số cuối: 22 - 27 - 38 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51[2] - 56 - 62 - 66 - 67 - 76 - 80 - 94[2] - 99

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 14-09-2020 - XSTTH

Giải tám 08
Giải bảy 549
Giải sáu 3554 - 3640 - 1072
Giải năm 0576
Giải tư 81959 - 49342 - 22420 - 51830 - 61329 - 67971 - 42853
Giải ba 42682 - 55135
Giải nhì 59512
Giải nhất 32014
Giải đặc biệt 830132
Hai số cuối: 08 - 12 - 14 - 20 - 29 - 30 - 32 - 35 - 40 - 42 - 49 - 53 - 54 - 59 - 71 - 72 - 76 - 82

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 07-09-2020 - XSTTH

Giải tám 54
Giải bảy 127
Giải sáu 2486 - 5164 - 0373
Giải năm 8884
Giải tư 44696 - 08911 - 77527 - 21477 - 08996 - 11220 - 13236
Giải ba 74518 - 52175
Giải nhì 35423
Giải nhất 11982
Giải đặc biệt 068129
Hai số cuối: 11 - 18 - 20 - 23 - 27[2] - 29 - 36 - 54 - 64 - 73 - 75 - 77 - 82 - 84 - 86 - 96[2]

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 31-08-2020 - XSTTH

Giải tám 28
Giải bảy 187
Giải sáu 4445 - 1053 - 2882
Giải năm 7070
Giải tư 11191 - 50747 - 19314 - 61175 - 97245 - 31600 - 39094
Giải ba 18588 - 48500
Giải nhì 07081
Giải nhất 56518
Giải đặc biệt 441012
Hai số cuối: 00[2] - 12 - 14 - 18 - 28 - 45[2] - 47 - 53 - 70 - 75 - 81 - 82 - 87 - 88 - 91 - 94

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 24-08-2020 - XSTTH

Giải tám 81
Giải bảy 724
Giải sáu 0932 - 7457 - 3663
Giải năm 3243
Giải tư 74396 - 65810 - 25968 - 84632 - 86864 - 41321 - 15862
Giải ba 38469 - 12170
Giải nhì 28512
Giải nhất 83830
Giải đặc biệt 087214
Hai số cuối: 10 - 12 - 14 - 21 - 24 - 30 - 32[2] - 43 - 57 - 62 - 63 - 64 - 68 - 69 - 70 - 81 - 96

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 17-08-2020 - XSTTH

Giải tám 67
Giải bảy 549
Giải sáu 7409 - 4900 - 2810
Giải năm 7595
Giải tư 45067 - 03378 - 82367 - 75031 - 69373 - 55637 - 91833
Giải ba 65493 - 29953
Giải nhì 98238
Giải nhất 22894
Giải đặc biệt 968010
Hai số cuối: 00 - 09 - 10[2] - 31 - 33 - 37 - 38 - 49 - 53 - 67[3] - 73 - 78 - 93 - 94 - 95

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 10-08-2020 - XSTTH

Giải tám 25
Giải bảy 516
Giải sáu 5811 - 3216 - 2003
Giải năm 6489
Giải tư 37131 - 23442 - 61654 - 31709 - 26011 - 12637 - 32539
Giải ba 60200 - 19578
Giải nhì 47579
Giải nhất 40705
Giải đặc biệt 274697
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 09 - 11[2] - 16[2] - 25 - 31 - 37 - 39 - 42 - 54 - 78 - 79 - 89 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 03-08-2020 - XSTTH

Giải tám 47
Giải bảy 293
Giải sáu 5990 - 5993 - 7767
Giải năm 0262
Giải tư 40779 - 87717 - 86911 - 10328 - 45854 - 29487 - 60601
Giải ba 30322 - 55041
Giải nhì 26384
Giải nhất 67084
Giải đặc biệt 261151
Hai số cuối: 01 - 11 - 17 - 22 - 28 - 41 - 47 - 51 - 54 - 62 - 67 - 79 - 84[2] - 87 - 90 - 93[2]