Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 2 ngày 27-01-2020

Xổ số Khánh Hòa: ngày 26-01-2020 - XSKH

Còn: 3 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 284
Giải sáu 8170 - 8947 - 7875
Giải năm 3415
Giải tư 52184 - 30449 - 21512 - 85948 - 43049 - 87935 - 09106
Giải ba 99921 - 19190
Giải nhì 44366
Giải nhất 47108
Giải đặc biệt 521281
Hai số cuối: 06 - 08 - 12 - 15 - 21 - 35 - 47 - 48 - 49[2] - 56 - 66 - 70 - 75 - 81 - 84[2] - 90

Xổ số Kiên Giang: ngày 26-01-2020 - XSKG

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 205
Giải sáu 5037 - 2232 - 7528
Giải năm 7123
Giải tư 36136 - 82225 - 70544 - 93882 - 54870 - 76221 - 88005
Giải ba 98720 - 70294
Giải nhì 71384
Giải nhất 91757
Giải đặc biệt 305774
Hai số cuối: 05[2] - 20 - 21 - 23 - 25 - 28 - 32 - 36 - 37 - 44 - 57 - 62 - 70 - 74 - 82 - 84 - 94

Xổ số Kon Tum: ngày 26-01-2020 - XSKT

Còn: 3 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 121
Giải sáu 8761 - 2834 - 3368
Giải năm 0910
Giải tư 49831 - 30323 - 06614 - 29295 - 89221 - 34713 - 14328
Giải ba 16415 - 80172
Giải nhì 25065
Giải nhất 58483
Giải đặc biệt 768587
Hai số cuối: 10 - 13 - 14 - 15 - 21[2] - 23 - 28 - 31 - 34 - 61 - 65 - 68 - 72 - 83 - 87 - 91 - 95

Xổ số Lâm Đồng: ngày 26-01-2020 - XSLD

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 613
Giải sáu 7571 - 2061 - 5752
Giải năm 7593
Giải tư 31783 - 76972 - 73936 - 48276 - 05132 - 98663 - 94582
Giải ba 50331 - 85113
Giải nhì 53850
Giải nhất 75198
Giải đặc biệt 202567
Hai số cuối: 05 - 13[2] - 31 - 32 - 36 - 50 - 52 - 61 - 63 - 67 - 71 - 72 - 76 - 82 - 83 - 93 - 98

Xổ số Tiền Giang: ngày 26-01-2020 - XSTG

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 085
Giải sáu 6954 - 1468 - 0809
Giải năm 2009
Giải tư 37461 - 68335 - 94457 - 24150 - 11622 - 79740 - 82783
Giải ba 01645 - 52321
Giải nhì 52119
Giải nhất 99061
Giải đặc biệt 039590
Hai số cuối: 09[2] - 19 - 21 - 22 - 35 - 40 - 45 - 50 - 54 - 57 - 61[2] - 68 - 75 - 83 - 85 - 90

Xổ số Bình Phước: ngày 25-01-2020 - XSBP

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 704
Giải sáu 9053 - 4698 - 3001
Giải năm 7334
Giải tư 66776 - 96302 - 11672 - 77584 - 79044 - 74659 - 51105
Giải ba 26505 - 22063
Giải nhì 72333
Giải nhất 21673
Giải đặc biệt 753128
Hai số cuối: 01 - 02 - 04 - 05[2] - 25 - 28 - 33 - 34 - 44 - 53 - 59 - 63 - 72 - 73 - 76 - 84 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 25-01-2020 - XSDNG

Còn: 3 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 771
Giải sáu 5529 - 4788 - 5059
Giải năm 2182
Giải tư 21379 - 48522 - 52364 - 31509 - 89878 - 94161 - 32075
Giải ba 66005 - 99665
Giải nhì 39434
Giải nhất 38060
Giải đặc biệt 068304
Hai số cuối: 04 - 05 - 09 - 22 - 29 - 34 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 71 - 72 - 75 - 78 - 79 - 82 - 88

Xổ số Đắc Nông: ngày 25-01-2020 - XSDNO

Còn: 3 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 169
Giải sáu 0020 - 1848 - 3012
Giải năm 3581
Giải tư 20912 - 63215 - 51001 - 78332 - 85544 - 76410 - 81332
Giải ba 42485 - 62355
Giải nhì 96562
Giải nhất 89184
Giải đặc biệt 097629
Hai số cuối: 01 - 10 - 12[2] - 15 - 20 - 29 - 32[2] - 44 - 48 - 52 - 55 - 62 - 69 - 81 - 84 - 85

Xổ số Hậu Giang: ngày 25-01-2020 - XSHG

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 305
Giải sáu 5332 - 3501 - 4244
Giải năm 4460
Giải tư 38188 - 49905 - 79407 - 96268 - 87528 - 37764 - 96831
Giải ba 67546 - 14076
Giải nhì 87459
Giải nhất 14666
Giải đặc biệt 355861
Hai số cuối: 01 - 05[2] - 07 - 28 - 31 - 32 - 44 - 46 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 - 76 - 88

Xổ số Long An: ngày 25-01-2020 - XSLA

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 197
Giải sáu 1163 - 3247 - 2303
Giải năm 2856
Giải tư 24168 - 74214 - 94584 - 34195 - 85513 - 92054 - 50552
Giải ba 20155 - 13322
Giải nhì 93966
Giải nhất 17730
Giải đặc biệt 164847
Hai số cuối: 03 - 13 - 14 - 22 - 30 - 47[2] - 52 - 54 - 55[2] - 56 - 63 - 66 - 68 - 84 - 95 - 97

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 25-01-2020 - XSQNG

Còn: 3 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 545
Giải sáu 3756 - 5051 - 1089
Giải năm 0684
Giải tư 67206 - 20500 - 79327 - 11283 - 49699 - 76551 - 52371
Giải ba 20290 - 04970
Giải nhì 82084
Giải nhất 02864
Giải đặc biệt 229195
Hai số cuối: 00 - 06 - 27 - 45 - 51[2] - 56 - 57 - 64 - 70 - 71 - 83 - 84[2] - 89 - 90 - 95 - 99

Xổ số TP.HCM: ngày 25-01-2020 - XSHCM

Còn: 2 giờ 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 315
Giải sáu 7993 - 5269 - 0663
Giải năm 6432
Giải tư 70818 - 22693 - 87651 - 93340 - 12713 - 25409 - 57359
Giải ba 73534 - 64628
Giải nhì 11277
Giải nhất 41334
Giải đặc biệt 049989
Hai số cuối: 09 - 13 - 15 - 18 - 28 - 32[2] - 34[2] - 40 - 51 - 59 - 63 - 69 - 77 - 89 - 93[2]