Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 6 ngày 23-08-2019

Xổ số Miền Bắc: ngày 22-08-2019 - XSMB

Còn: 5 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 56093
Giải nhất 64281
Giải nhì 58617 - 29398
Giải ba 99620 - 38604 - 96360 - 09531 - 82489 - 37240
Giải tư 1839 - 3028 - 0340 - 6158
Giải năm 9969 - 3158 - 0856 - 8416 - 4523 - 1234
Giải sáu 975 - 833 - 764
Giải bảy 52 - 39 - 41 - 44
Hai số cuối: 04 - 16 - 17 - 20 - 23 - 28 - 31 - 33 - 34 - 39[2] - 40[2] - 41 - 44 - 52 - 56 - 58[2] - 60 - 64 - 69 - 75 - 81 - 89 - 93 - 98

Xổ số An Giang: ngày 22-08-2019 - XSAG

Còn: 3 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 434
Giải sáu 1816 - 8271 - 5098
Giải năm 8208
Giải tư 68845 - 11746 - 98657 - 64515 - 94681 - 13101 - 59982
Giải ba 01513 - 76636
Giải nhì 77835
Giải nhất 70279
Giải đặc biệt 659869
Hai số cuối: 01 - 08 - 13 - 15 - 16 - 34 - 35 - 36 - 44 - 45 - 46 - 57 - 69 - 71 - 79 - 81 - 82 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 22-08-2019 - XSBDI

Còn: 4 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 606
Giải sáu 8150 - 2086 - 1986
Giải năm 0038
Giải tư 51793 - 19971 - 99405 - 79634 - 31510 - 03341 - 85568
Giải ba 63690 - 82297
Giải nhì 74096
Giải nhất 40601
Giải đặc biệt 685486
Hai số cuối: 01 - 05 - 06 - 10 - 11 - 34 - 38 - 41 - 50 - 68 - 71 - 86[3] - 90 - 93 - 96 - 97

Xổ số Bình Thuận: ngày 22-08-2019 - XSBTH

Còn: 3 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 801
Giải sáu 1173 - 2786 - 5383
Giải năm 5867
Giải tư 92349 - 13092 - 32023 - 10992 - 27558 - 47987 - 17690
Giải ba 47748 - 57839
Giải nhì 59932
Giải nhất 91388
Giải đặc biệt 905905
Hai số cuối: 01 - 05 - 17 - 23 - 32 - 39 - 48 - 49 - 58 - 67 - 73 - 83 - 86 - 87 - 88 - 90 - 92[2]

Xổ số Quảng Bình: ngày 22-08-2019 - XSQB

Còn: 4 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 547
Giải sáu 7394 - 3949 - 0926
Giải năm 6759
Giải tư 98732 - 42399 - 52380 - 36666 - 97376 - 41992 - 18249
Giải ba 76708 - 77721
Giải nhì 95661
Giải nhất 78115
Giải đặc biệt 904880
Hai số cuối: 08 - 15 - 21 - 26 - 32 - 47 - 49[2] - 59 - 61 - 64 - 66 - 76 - 80[2] - 92 - 94 - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 22-08-2019 - XSQT

Còn: 4 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 490
Giải sáu 4263 - 0611 - 2610
Giải năm 3787
Giải tư 08880 - 25085 - 89959 - 66640 - 95935 - 28638 - 31025
Giải ba 87141 - 52366
Giải nhì 66144
Giải nhất 51636
Giải đặc biệt 034612
Hai số cuối: 10 - 11 - 12 - 25 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 44 - 59 - 63 - 65 - 66 - 80 - 85 - 87 - 90

Xổ số Tây Ninh: ngày 22-08-2019 - XSTN

Còn: 3 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 489
Giải sáu 5797 - 0451 - 4076
Giải năm 5962
Giải tư 58561 - 51738 - 89669 - 81710 - 68949 - 26520 - 03739
Giải ba 73661 - 08452
Giải nhì 83508
Giải nhất 27729
Giải đặc biệt 568240
Hai số cuối: 08 - 10 - 20 - 29 - 38 - 39 - 40 - 49 - 51 - 52 - 61[2] - 62 - 69 - 76 - 89 - 94 - 97

Xổ số Cần Thơ: ngày 21-08-2019 - XSCT

Còn: 3 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 658
Giải sáu 0111 - 8675 - 3077
Giải năm 5704
Giải tư 76257 - 50172 - 01290 - 19489 - 55889 - 65908 - 97624
Giải ba 05939 - 28457
Giải nhì 31494
Giải nhất 52544
Giải đặc biệt 808106
Hai số cuối: 04 - 06 - 08 - 11 - 24 - 39 - 44 - 57[2] - 58 - 72 - 75 - 77 - 89[2] - 90[2] - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 21-08-2019 - XSDNG

Còn: 4 giờ 39 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 313
Giải sáu 5610 - 7156 - 8457
Giải năm 7127
Giải tư 21703 - 20148 - 89858 - 28077 - 67093 - 60798 - 34343
Giải ba 23824 - 48204
Giải nhì 98182
Giải nhất 97401
Giải đặc biệt 040372
Hai số cuối: 01 - 03 - 04 - 10 - 13 - 24 - 27[2] - 43 - 48 - 56 - 57 - 58 - 72 - 77 - 82 - 93 - 98

Xổ số Điện toán 123: ngày 22-08-2019

Bộ số thứ nhất 7
Bộ số thứ hai 72
Bộ số thứ ba 512

Xổ số Điện toán 123: ngày 21-08-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 95
Bộ số thứ ba 303

Xổ số Thần tài 4: ngày 22-08-2019

Bộ số thứ nhất 8864