Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 7 ngày 31-07-2021

Xổ số Miền Bắc: ngày 30-07-2021 - XSMB

Còn: 13 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 - 32755
Giải ba 46918 - 97507 - 17363 - 26054 - 70336 - 40135
Giải tư 6372 - 8921 - 1153 - 7468
Giải năm 7527 - 7835 - 9979 - 7559 - 6165 - 7850
Giải sáu 729 - 628 - 115
Giải bảy 72 - 86 - 43 - 82
Hai số cuối: 07 - 15[2] - 18 - 21 - 27 - 28 - 29 - 35[2] - 36 - 43 - 50[2] - 53 - 54 - 55 - 59 - 63 - 65 - 66 - 68 - 72[2] - 79 - 82 - 86

Xổ số Miền Bắc: ngày 29-07-2021 - XSMB

Còn: 13 giờ 50 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 10326
Giải nhất 11116
Giải nhì 23458 - 10215
Giải ba 48644 - 96909 - 32894 - 73537 - 43671 - 81008
Giải tư 7112 - 6533 - 1692 - 0017
Giải năm 3137 - 8084 - 0306 - 9276 - 8785 - 5336
Giải sáu 852 - 172 - 490
Giải bảy 91 - 50 - 79 - 69
Hai số cuối: 06 - 08 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 26 - 33 - 36 - 37[2] - 44 - 50 - 52 - 58 - 69 - 71 - 72 - 76 - 79 - 84 - 85 - 90 - 91 - 92 - 94

Xổ số Miền Bắc: ngày 28-07-2021 - XSMB

Còn: 13 giờ 50 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 50098
Giải nhất 30020
Giải nhì 20039 - 76223
Giải ba 68422 - 43399 - 86661 - 43971 - 99246 - 58646
Giải tư 5931 - 8268 - 4184 - 1842
Giải năm 0266 - 0113 - 0828 - 2315 - 2425 - 3575
Giải sáu 255 - 139 - 152
Giải bảy 62 - 82 - 42 - 31
Hai số cuối: 13 - 15 - 20 - 22 - 23 - 25 - 28 - 31[2] - 39[2] - 42[2] - 46[2] - 52 - 55 - 61 - 62 - 66 - 68 - 71 - 75 - 82 - 84 - 98 - 99

Xổ số Miền Bắc: ngày 27-07-2021 - XSMB

Còn: 13 giờ 50 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 52371
Giải nhất 21944
Giải nhì 45782 - 12508
Giải ba 65935 - 63625 - 38577 - 86296 - 19864 - 47787
Giải tư 1667 - 2686 - 0829 - 5077
Giải năm 9403 - 9753 - 8698 - 5855 - 5174 - 7897
Giải sáu 463 - 186 - 684
Giải bảy 92 - 96 - 02 - 07
Hai số cuối: 02 - 03 - 07 - 08 - 25 - 29 - 35 - 44 - 53 - 55 - 63 - 64 - 67 - 71 - 74 - 77[2] - 82 - 84 - 86[2] - 87 - 92 - 96[2] - 97 - 98

Xổ số Miền Bắc: ngày 26-07-2021 - XSMB

Còn: 13 giờ 50 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 40891
Giải nhất 05339
Giải nhì 20921 - 37824
Giải ba 15188 - 32390 - 37996 - 76984 - 77330 - 19767
Giải tư 4331 - 8163 - 3103 - 4608
Giải năm 2180 - 9377 - 9315 - 0460 - 3133 - 1714
Giải sáu 887 - 164 - 354
Giải bảy 36 - 12 - 76 - 78
Hai số cuối: 03 - 08 - 12 - 14 - 15 - 21 - 24 - 30 - 31 - 33 - 36 - 39 - 54 - 60 - 63 - 64 - 67 - 76 - 77 - 78 - 80 - 84 - 87 - 88 - 90 - 91 - 96

Xổ số Gia Lai: ngày 30-07-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 790
Giải sáu 4500 - 8666 - 0321
Giải năm 6559
Giải tư 04337 - 59240 - 49523 - 83050 - 79058 - 40636 - 83677
Giải ba 68773 - 69663
Giải nhì 95232
Giải nhất 61231
Giải đặc biệt 936876
Hai số cuối: 00 - 21 - 23 - 31 - 32 - 36 - 37 - 40 - 50 - 58 - 59[2] - 63 - 66 - 73 - 76 - 77 - 90

Xổ số Ninh Thuận: ngày 30-07-2021 - XSNT

Còn: 12 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 951
Giải sáu 7783 - 0561 - 1625
Giải năm 1888
Giải tư 25141 - 56204 - 28015 - 04728 - 38941 - 84309 - 20763
Giải ba 20095 - 91438
Giải nhì 28352
Giải nhất 96733
Giải đặc biệt 903997
Hai số cuối: 04 - 09 - 10 - 15 - 25 - 28 - 33 - 38 - 41[2] - 51 - 52 - 61 - 63 - 83 - 88 - 95 - 97

Xổ số Bình Định: ngày 29-07-2021 - XSBDI

Còn: 12 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 852
Giải sáu 5099 - 8978 - 7707
Giải năm 7826
Giải tư 29578 - 69088 - 03310 - 22263 - 13149 - 56417 - 41410
Giải ba 78485 - 97538
Giải nhì 05511
Giải nhất 59036
Giải đặc biệt 965435
Hai số cuối: 07 - 10[2] - 11 - 17 - 26 - 35 - 36 - 38 - 49[2] - 52 - 63 - 78[2] - 85 - 88 - 99

Xổ số Quảng Bình: ngày 29-07-2021 - XSQB

Còn: 12 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 421
Giải sáu 7454 - 5405 - 3299
Giải năm 9377
Giải tư 27844 - 44862 - 51026 - 52939 - 38871 - 86500 - 55701
Giải ba 44109 - 71118
Giải nhì 45069
Giải nhất 55506
Giải đặc biệt 046753
Hai số cuối: 00 - 01 - 05 - 06 - 09 - 18 - 21 - 26 - 27 - 39 - 44 - 53 - 54 - 62 - 69 - 71 - 77 - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 29-07-2021 - XSQT

Còn: 12 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 126
Giải sáu 4389 - 7168 - 8790
Giải năm 7006
Giải tư 37567 - 15370 - 21066 - 88571 - 27866 - 24577 - 15020
Giải ba 95582 - 17778
Giải nhì 55958
Giải nhất 49852
Giải đặc biệt 427968
Hai số cuối: 06 - 20 - 26 - 42 - 52 - 58 - 66[2] - 67 - 68[2] - 70 - 71 - 77 - 78 - 82 - 89 - 90

Xổ số Quảng Nam: ngày 27-07-2021 - XSQNM

Còn: 12 giờ 50 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Nam trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 123
Giải sáu 9488 - 8858 - 0369
Giải năm 7542
Giải tư 52581 - 34430 - 67239 - 21388 - 22780 - 14829 - 38374
Giải ba 38330 - 37281
Giải nhì 50748
Giải nhất 93950
Giải đặc biệt 302474
Hai số cuối: 06 - 23 - 29 - 30[2] - 39 - 42 - 48 - 50 - 58 - 69 - 74[2] - 80 - 81[2] - 88[2]

Xổ số Phú Yên: ngày 26-07-2021 - XSPY

Còn: 12 giờ 50 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 281
Giải sáu 6695 - 2382 - 9829
Giải năm 8760
Giải tư 60229 - 49760 - 66376 - 22716 - 22389 - 79611 - 03818
Giải ba 38085 - 65849
Giải nhì 72461
Giải nhất 73781
Giải đặc biệt 393930
Hai số cuối: 11 - 16 - 18 - 19 - 29[2] - 30 - 49 - 60[2] - 61 - 76 - 81[2] - 82 - 85 - 89 - 95