Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 6 ngày 02-06-2023

Xổ số Miền Bắc: ngày 01-06-2023 - XSMB

Còn: 8 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 95921
Giải nhất 60072
Giải nhì 60772 - 42018
Giải ba 90528 - 85129 - 93364 - 58075 - 83241 - 77085
Giải tư 6817 - 1204 - 2635 - 4543
Giải năm 3317 - 1198 - 1200 - 4091 - 1777 - 7879
Giải sáu 188 - 582 - 598
Giải bảy 81 - 27 - 71 - 20
Hai số cuối: 00 - 04 - 17[2] - 18 - 20 - 21 - 27 - 28 - 29 - 35 - 41 - 43 - 64 - 71 - 72[2] - 75 - 77 - 79 - 81 - 82 - 85 - 88 - 91 - 98[2]

Xổ số Bình Dương: ngày 02-06-2023 - XSBD

Còn: 6 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 417
Giải sáu 1863 - 1661 - 4769
Giải năm 3830
Giải tư 09764 - 85471 - 77777 - 52998 - 76877 - 02760 - 33896
Giải ba 40688 - 40021
Giải nhì 00695
Giải nhất 52325
Giải đặc biệt 291727
Hai số cuối: 17 - 21 - 25 - 27 - 30 - 60 - 61 - 63 - 64 - 69[2] - 71 - 77[2] - 88 - 95 - 96 - 98

Xổ số Trà Vinh: ngày 02-06-2023 - XSTV

Còn: 6 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 203
Giải sáu 2701 - 7555 - 6055
Giải năm 3529
Giải tư 27514 - 70617 - 84663 - 64069 - 02849 - 39341 - 84024
Giải ba 75272 - 79020
Giải nhì 20114
Giải nhất 49376
Giải đặc biệt 060152
Hai số cuối: 01 - 03 - 14[2] - 17 - 20 - 24 - 29 - 41 - 49 - 52 - 55[3] - 63 - 69 - 72 - 76

Xổ số Vĩnh Long: ngày 02-06-2023 - XSVL

Còn: 6 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 716
Giải sáu 0293 - 6388 - 9516
Giải năm 1626
Giải tư 79462 - 55647 - 97354 - 50492 - 22857 - 76349 - 05303
Giải ba 02751 - 86763
Giải nhì 41892
Giải nhất 31513
Giải đặc biệt 608610
Hai số cuối: 03 - 10 - 13 - 16[3] - 26 - 47 - 49 - 51 - 54 - 57 - 62 - 63 - 88 - 92[2] - 93

Xổ số An Giang: ngày 01-06-2023 - XSAG

Còn: 6 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 143
Giải sáu 5116 - 0180 - 4734
Giải năm 1353
Giải tư 88835 - 15903 - 49598 - 60603 - 51514 - 71171 - 69248
Giải ba 49099 - 43305
Giải nhì 34391
Giải nhất 25179
Giải đặc biệt 100086
Hai số cuối: 03[2] - 05 - 14 - 16 - 34 - 35 - 43 - 48 - 53 - 68 - 71 - 79 - 80 - 86 - 91 - 98 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 01-06-2023 - XSBDI

Còn: 7 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 1065 - 0600 - 6539
Giải năm 1223
Giải tư 32865 - 56336 - 65477 - 03160 - 63925 - 21438 - 21490
Giải ba 51340 - 66743
Giải nhì 47571
Giải nhất 12189
Giải đặc biệt 896120
Hai số cuối: 00 - 20 - 23 - 25 - 36 - 38 - 39[2] - 40 - 43 - 60 - 65[3] - 71 - 77 - 89 - 90

Xổ số Bình Thuận: ngày 01-06-2023 - XSBTH

Còn: 6 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 506
Giải sáu 5274 - 2853 - 8672
Giải năm 6077
Giải tư 12182 - 87363 - 82940 - 20354 - 97578 - 73537 - 58506
Giải ba 48969 - 22804
Giải nhì 05003
Giải nhất 78964
Giải đặc biệt 840109
Hai số cuối: 03 - 04 - 06[2] - 08 - 09 - 37 - 40 - 53 - 54 - 63 - 64 - 69 - 72 - 74 - 77 - 78 - 82

Xổ số Quảng Bình: ngày 01-06-2023 - XSQB

Còn: 7 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 801
Giải sáu 0775 - 4688 - 6170
Giải năm 2541
Giải tư 84612 - 60058 - 15281 - 04600 - 14335 - 24255 - 90584
Giải ba 13524 - 09020
Giải nhì 40890
Giải nhất 68534
Giải đặc biệt 875870
Hai số cuối: 00 - 01 - 12 - 20 - 24 - 34 - 35 - 41 - 55[2] - 58 - 70[2] - 75 - 81 - 84 - 88 - 90

Xổ số Quảng Trị: ngày 01-06-2023 - XSQT

Còn: 7 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 7650 - 3144 - 8911
Giải năm 9870
Giải tư 32830 - 59801 - 35861 - 41622 - 90108 - 35077 - 17201
Giải ba 80788 - 12593
Giải nhì 24471
Giải nhất 02073
Giải đặc biệt 379299
Hai số cuối: 01[2] - 08 - 11 - 22 - 30 - 44 - 50 - 61 - 70 - 71 - 73 - 77 - 82 - 87 - 88 - 93 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 01-06-2023 - XSTN

Còn: 6 giờ 28 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 366
Giải sáu 5545 - 4022 - 2465
Giải năm 1934
Giải tư 16223 - 80721 - 02211 - 00829 - 86451 - 24258 - 55524
Giải ba 35595 - 25343
Giải nhì 83475
Giải nhất 96574
Giải đặc biệt 196337
Hai số cuối: 11 - 21 - 22 - 23 - 24 - 29 - 34 - 37 - 43 - 45 - 51 - 58 - 59 - 65 - 66 - 74 - 75 - 95

Xổ số Điện toán 123: ngày 01-06-2023

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 44
Bộ số thứ ba 320

Xổ số Thần tài 4: ngày 01-06-2023

Bộ số thứ nhất 7714