Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Chủ nhật ngày 05-02-2023

Xổ số Miền Bắc: ngày 04-02-2023 - XSMB

Còn: 9 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 64948
Giải nhất 04674
Giải nhì 16883 - 77334
Giải ba 12795 - 68347 - 65312 - 09038 - 86560 - 22314
Giải tư 2746 - 8474 - 2057 - 3300
Giải năm 5264 - 2363 - 1877 - 0033 - 2488 - 9198
Giải sáu 104 - 622 - 010
Giải bảy 77 - 06 - 18 - 96
Hai số cuối: 00 - 04 - 06 - 10 - 12 - 14 - 18 - 22 - 33 - 34 - 38 - 46 - 47 - 48 - 57 - 60 - 63 - 64 - 74[2] - 77[2] - 83 - 88 - 95 - 96 - 98

Xổ số Bình Phước: ngày 04-02-2023 - XSBP

Còn: 7 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 211
Giải sáu 5670 - 4579 - 0515
Giải năm 9644
Giải tư 63329 - 79167 - 84351 - 83305 - 09420 - 13776 - 96550
Giải ba 41048 - 29323
Giải nhì 10717
Giải nhất 47282
Giải đặc biệt 444500
Hai số cuối: 00 - 05 - 11 - 15 - 17 - 20 - 23 - 29 - 44 - 48 - 50 - 51 - 67 - 70 - 76 - 79[2] - 82

Xổ số Đà Nẵng: ngày 04-02-2023 - XSDNG

Còn: 8 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 036
Giải sáu 1973 - 0146 - 1634
Giải năm 3825
Giải tư 42319 - 60805 - 70838 - 86014 - 46066 - 56461 - 64304
Giải ba 48146 - 60727
Giải nhì 17580
Giải nhất 15136
Giải đặc biệt 936631
Hai số cuối: 04 - 05 - 14 - 19 - 25 - 27 - 31 - 34 - 36[2] - 38 - 46[2] - 59 - 61 - 66 - 73 - 80

Xổ số Đắc Nông: ngày 04-02-2023 - XSDNO

Còn: 8 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 456
Giải sáu 9525 - 4620 - 8948
Giải năm 9175
Giải tư 83595 - 33041 - 33995 - 55113 - 63490 - 75142 - 67484
Giải ba 58403 - 13165
Giải nhì 89647
Giải nhất 37120
Giải đặc biệt 530068
Hai số cuối: 03 - 13 - 20[2] - 25 - 36 - 41 - 42 - 47 - 48 - 56 - 65 - 68 - 75 - 84 - 90 - 95[2]

Xổ số Hậu Giang: ngày 04-02-2023 - XSHG

Còn: 7 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 053
Giải sáu 1556 - 1680 - 8578
Giải năm 9328
Giải tư 94162 - 96983 - 32480 - 45417 - 97742 - 85092 - 56394
Giải ba 31593 - 98620
Giải nhì 17647
Giải nhất 03761
Giải đặc biệt 698205
Hai số cuối: 05 - 17 - 20 - 28 - 39 - 42 - 47 - 53 - 56 - 61 - 62 - 78 - 80[2] - 83 - 92 - 93 - 94

Xổ số Long An: ngày 04-02-2023 - XSLA

Còn: 7 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 804
Giải sáu 2059 - 6967 - 7063
Giải năm 5312
Giải tư 86343 - 63484 - 71488 - 51956 - 26337 - 24923 - 68153
Giải ba 06113 - 74835
Giải nhì 24521
Giải nhất 91993
Giải đặc biệt 206576
Hai số cuối: 04 - 12 - 13 - 21 - 23 - 35 - 37 - 43 - 53 - 56 - 59 - 63 - 67 - 76 - 78 - 84 - 88 - 93

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 04-02-2023 - XSQNG

Còn: 8 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 21
Giải bảy 634
Giải sáu 8813 - 4585 - 3252
Giải năm 9442
Giải tư 74614 - 52123 - 98448 - 75930 - 45524 - 42848 - 38686
Giải ba 81488 - 01536
Giải nhì 05204
Giải nhất 79727
Giải đặc biệt 127946
Hai số cuối: 04 - 13 - 14 - 21 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 - 36 - 42 - 46 - 48[2] - 52 - 85 - 86 - 88

Xổ số TP.HCM: ngày 04-02-2023 - XSHCM

Còn: 7 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 910
Giải sáu 7178 - 3123 - 2541
Giải năm 2375
Giải tư 08784 - 73036 - 77725 - 83856 - 45284 - 48547 - 01178
Giải ba 18442 - 25304
Giải nhì 75881
Giải nhất 15333
Giải đặc biệt 970167
Hai số cuối: 04 - 10 - 23 - 25 - 33 - 36 - 41 - 42 - 47 - 56 - 67 - 73 - 75 - 78[2] - 81 - 84[2]

Xổ số Bình Dương: ngày 03-02-2023 - XSBD

Còn: 7 giờ 31 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 0131 - 4663 - 1082
Giải năm 0673
Giải tư 78656 - 98892 - 37353 - 75386 - 50039 - 77422 - 30127
Giải ba 15881 - 78486
Giải nhì 90385
Giải nhất 00872
Giải đặc biệt 465624
Hai số cuối: 12 - 22 - 24 - 27 - 31 - 39 - 45 - 53 - 56 - 63 - 72 - 73 - 81 - 82 - 85 - 86[2] - 92

Xổ số Điện toán 123: ngày 04-02-2023

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 25
Bộ số thứ ba 086

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 04-02-2023

Bộ số thứ nhất 14
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Thần tài 4: ngày 04-02-2023

Bộ số thứ nhất 9613