Home

XSGL, Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 2 ngày 27-01-2020

Xổ số Gia Lai: ngày 24-01-2020 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 919
Giải sáu 9551 - 8558 - 3002
Giải năm 3415
Giải tư 87776 - 11390 - 85987 - 01326 - 72273 - 50562 - 24328
Giải ba 55075 - 11932
Giải nhì 04324
Giải nhất 89383
Giải đặc biệt 433603
Hai số cuối: 02 - 03 - 15 - 19 - 24 - 26 - 28 - 32 - 51 - 58 - 62 - 73 - 75 - 76 - 83 - 85 - 87 - 90

Xổ số Gia Lai: ngày 17-01-2020 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 568
Giải sáu 1885 - 7137 - 7997
Giải năm 5608
Giải tư 85559 - 56019 - 12325 - 32778 - 48425 - 51163 - 85938
Giải ba 76085 - 23943
Giải nhì 72319
Giải nhất 99074
Giải đặc biệt 325302
Hai số cuối: 02 - 08 - 19[2] - 25[2] - 37 - 38 - 43 - 59 - 63 - 68 - 74 - 78 - 83 - 85[2] - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 10-01-2020 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 100
Giải sáu 5832 - 5512 - 4191
Giải năm 5327
Giải tư 62350 - 98157 - 59388 - 05859 - 06066 - 03977 - 67138
Giải ba 39692 - 46390
Giải nhì 21622
Giải nhất 29865
Giải đặc biệt 702202
Hai số cuối: 00 - 02 - 12 - 22 - 27 - 32 - 38 - 50 - 57 - 59 - 65 - 66 - 77 - 88 - 90 - 91 - 92 - 95

Xổ số Gia Lai: ngày 03-01-2020 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 269
Giải sáu 1097 - 3243 - 2847
Giải năm 3693
Giải tư 44272 - 69546 - 21576 - 58807 - 97151 - 34485 - 06276
Giải ba 70761 - 04977
Giải nhì 54795
Giải nhất 60106
Giải đặc biệt 426387
Hai số cuối: 06 - 07 - 08 - 43 - 46 - 47 - 51 - 61 - 69 - 72 - 76[2] - 77 - 85 - 87 - 93 - 95 - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 27-12-2019 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 422
Giải sáu 8525 - 5635 - 3314
Giải năm 4934
Giải tư 58290 - 04404 - 88422 - 53117 - 30195 - 19041 - 25927
Giải ba 66646 - 26770
Giải nhì 85994
Giải nhất 32393
Giải đặc biệt 852712
Hai số cuối: 04 - 12 - 14 - 17 - 22[2] - 25 - 27 - 34 - 35 - 41 - 46 - 70 - 73 - 90 - 93 - 94 - 95

Xổ số Gia Lai: ngày 20-12-2019 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 830
Giải sáu 4364 - 6128 - 8908
Giải năm 2753
Giải tư 01300 - 85011 - 79099 - 19079 - 14929 - 01532 - 61342
Giải ba 88335 - 00467
Giải nhì 72540
Giải nhất 47248
Giải đặc biệt 521394
Hai số cuối: 00 - 08 - 11 - 15 - 28 - 29 - 30 - 32 - 35 - 40 - 42 - 48 - 53 - 64 - 67 - 79 - 94 - 99

Xổ số Gia Lai: ngày 13-12-2019 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 586
Giải sáu 1313 - 5015 - 1106
Giải năm 2403
Giải tư 27700 - 42922 - 12597 - 00571 - 94033 - 76368 - 54875
Giải ba 60317 - 19547
Giải nhì 71660
Giải nhất 12992
Giải đặc biệt 677482
Hai số cuối: 00 - 03 - 06 - 13 - 15 - 17 - 22 - 33 - 47[2] - 60 - 68 - 71 - 75 - 82 - 86 - 92 - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 06-12-2019 - XSGL

Còn: 4 giờ 39 phút 39 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 306
Giải sáu 9772 - 2750 - 7070
Giải năm 6603
Giải tư 40258 - 89267 - 45022 - 28925 - 74834 - 67650 - 68840
Giải ba 27524 - 83453
Giải nhì 93614
Giải nhất 88072
Giải đặc biệt 075034
Hai số cuối: 03 - 06 - 14 - 22 - 24 - 25 - 34[2] - 40 - 50[2] - 52 - 53 - 58 - 67 - 70 - 72[2]