Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 26-09-2020

Xổ số Đà Nẵng: ngày 23-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 242
Giải sáu 0903 - 0063 - 5873
Giải năm 7490
Giải tư 93760 - 80385 - 46865 - 59946 - 04433 - 74495 - 79280
Giải ba 66303 - 07843
Giải nhì 53702
Giải nhất 58759
Giải đặc biệt 847734
Hai số cuối: 02 - 03[2] - 33 - 34 - 42 - 43 - 46 - 53 - 59 - 60 - 63 - 65 - 73 - 80 - 85 - 90 - 95

Xổ số Đà Nẵng: ngày 19-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 852
Giải sáu 8191 - 4927 - 3317
Giải năm 9973
Giải tư 07637 - 56745 - 16218 - 14422 - 62142 - 38429 - 83285
Giải ba 12468 - 32140
Giải nhì 25240
Giải nhất 17893
Giải đặc biệt 404232
Hai số cuối: 17 - 18 - 22 - 27 - 29 - 32 - 37 - 40[2] - 42 - 45 - 52 - 68 - 73[2] - 85 - 91 - 93

Xổ số Đà Nẵng: ngày 16-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 533
Giải sáu 1202 - 7667 - 2186
Giải năm 0454
Giải tư 23089 - 56803 - 44945 - 06840 - 35427 - 94288 - 98170
Giải ba 13979 - 70347
Giải nhì 58001
Giải nhất 48894
Giải đặc biệt 822011
Hai số cuối: 01 - 02 - 03 - 11 - 27 - 33 - 40 - 45 - 47 - 54 - 67 - 69 - 70 - 79 - 86 - 88 - 89 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 12-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 205
Giải sáu 4941 - 4361 - 1794
Giải năm 1447
Giải tư 99220 - 03278 - 16928 - 14361 - 85125 - 84608 - 05179
Giải ba 74310 - 20569
Giải nhì 22202
Giải nhất 21056
Giải đặc biệt 819663
Hai số cuối: 02 - 05 - 08 - 10 - 20 - 25 - 28 - 31 - 41 - 47 - 56 - 61[2] - 63 - 69 - 78 - 79 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 09-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 977
Giải sáu 0582 - 2036 - 0165
Giải năm 1155
Giải tư 92378 - 45146 - 11187 - 03270 - 28687 - 32674 - 97594
Giải ba 37874 - 23427
Giải nhì 79286
Giải nhất 97615
Giải đặc biệt 006936
Hai số cuối: 15 - 27[2] - 36[2] - 46 - 55 - 65 - 70 - 74[2] - 77 - 78 - 82 - 86 - 87[2] - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 05-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 397
Giải sáu 5760 - 3838 - 0790
Giải năm 9575
Giải tư 50639 - 10946 - 99487 - 04310 - 67997 - 18893 - 00919
Giải ba 19330 - 09348
Giải nhì 77954
Giải nhất 43672
Giải đặc biệt 220325
Hai số cuối: 10 - 16 - 19 - 25 - 30 - 38 - 39 - 46 - 48 - 54 - 60 - 72 - 75 - 87 - 90 - 93 - 97[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 02-09-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 405
Giải sáu 1145 - 1713 - 4820
Giải năm 0617
Giải tư 66684 - 42205 - 97934 - 44672 - 01370 - 55742 - 28514
Giải ba 50242 - 53900
Giải nhì 08726
Giải nhất 97566
Giải đặc biệt 310514
Hai số cuối: 00 - 05[2] - 13 - 14[2] - 17 - 20 - 26 - 34 - 42[2] - 45 - 62 - 66 - 70 - 72 - 84

Xổ số Đà Nẵng: ngày 29-08-2020 - XSDNG

Còn: 17 giờ 2 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 357
Giải sáu 4292 - 1044 - 4578
Giải năm 5614
Giải tư 11241 - 87804 - 47800 - 05148 - 71209 - 39947 - 89462
Giải ba 02156 - 23643
Giải nhì 31068
Giải nhất 05121
Giải đặc biệt 932015
Hai số cuối: 00 - 04 - 09 - 14 - 15 - 21 - 35 - 41 - 43 - 44 - 47 - 48 - 56 - 57 - 62 - 68 - 78 - 92