Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 2 ngày 27-01-2020

Xổ số Đà Nẵng: ngày 25-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 771
Giải sáu 5529 - 4788 - 5059
Giải năm 2182
Giải tư 21379 - 48522 - 52364 - 31509 - 89878 - 94161 - 32075
Giải ba 66005 - 99665
Giải nhì 39434
Giải nhất 38060
Giải đặc biệt 068304
Hai số cuối: 04 - 05 - 09 - 22 - 29 - 34 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 71 - 72 - 75 - 78 - 79 - 82 - 88

Xổ số Đà Nẵng: ngày 22-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 960
Giải sáu 4560 - 1012 - 5459
Giải năm 9804
Giải tư 68289 - 86970 - 75058 - 30194 - 43462 - 86057 - 29636
Giải ba 03829 - 81552
Giải nhì 30560
Giải nhất 61372
Giải đặc biệt 712907
Hai số cuối: 04 - 07 - 12 - 17 - 29 - 36 - 52 - 57 - 58 - 59 - 60[3] - 62 - 70 - 72 - 89 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 18-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 512
Giải sáu 7448 - 2861 - 6105
Giải năm 5746
Giải tư 86296 - 57703 - 47618 - 69166 - 11019 - 39888 - 54392
Giải ba 65315 - 88105
Giải nhì 78947
Giải nhất 01712
Giải đặc biệt 874665
Hai số cuối: 03 - 05[2] - 12[2] - 15 - 18 - 19 - 46 - 47 - 48 - 61 - 65 - 66 - 88 - 89 - 92 - 96

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 337
Giải sáu 6154 - 3461 - 1209
Giải năm 5317
Giải tư 82395 - 74452 - 15640 - 70379 - 42353 - 16877 - 35215
Giải ba 64106 - 82605
Giải nhì 92099
Giải nhất 18554
Giải đặc biệt 277361
Hai số cuối: 05 - 06 - 09 - 15 - 17 - 37[2] - 40 - 52 - 53 - 54[2] - 61[2] - 77 - 79 - 95 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 11-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 940
Giải sáu 3507 - 6640 - 5783
Giải năm 2485
Giải tư 63607 - 74569 - 78785 - 32043 - 32203 - 88434 - 68863
Giải ba 29013 - 64869
Giải nhì 84035
Giải nhất 32032
Giải đặc biệt 371938
Hai số cuối: 03 - 07[2] - 13 - 32 - 34 - 35 - 38 - 40[2] - 43 - 63 - 69[2] - 76 - 83 - 85[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 08-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 712
Giải sáu 1970 - 3717 - 6814
Giải năm 8690
Giải tư 61603 - 19973 - 57993 - 33542 - 44978 - 35290 - 64327
Giải ba 19230 - 32963
Giải nhì 23590
Giải nhất 35238
Giải đặc biệt 135695
Hai số cuối: 03 - 12 - 14 - 17 - 27 - 30 - 38 - 42 - 63 - 70 - 72 - 73 - 78 - 90[3] - 93 - 95

Xổ số Đà Nẵng: ngày 04-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 852
Giải sáu 8288 - 2615 - 5582
Giải năm 1654
Giải tư 36046 - 78737 - 35818 - 16307 - 48642 - 64579 - 22767
Giải ba 33728 - 54651
Giải nhì 20788
Giải nhất 18286
Giải đặc biệt 563360
Hai số cuối: 04 - 07 - 15 - 18 - 28 - 37 - 42 - 46 - 51 - 52 - 54 - 60 - 67 - 79 - 82 - 86 - 88[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 01-01-2020 - XSDNG

Còn: 2 giờ 57 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 031
Giải sáu 2725 - 1763 - 5509
Giải năm 2375
Giải tư 72595 - 44068 - 36686 - 68921 - 08744 - 89855 - 10780
Giải ba 27019 - 05544
Giải nhì 69142
Giải nhất 89376
Giải đặc biệt 398154
Hai số cuối: 09 - 19 - 21 - 25 - 31 - 42 - 44[2] - 54 - 55 - 60 - 63 - 68 - 75 - 76 - 80 - 86 - 95