Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 7 ngày 26-09-2020

Xổ số Hậu Giang: ngày 19-09-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 378
Giải sáu 4874 - 7404 - 5707
Giải năm 6288
Giải tư 55787 - 94593 - 24384 - 49140 - 46240 - 28459 - 70554
Giải ba 09984 - 64803
Giải nhì 49032
Giải nhất 77314
Giải đặc biệt 140838
Hai số cuối: 03 - 04 - 07 - 14 - 32 - 38 - 40[2] - 43 - 54 - 59 - 74 - 78 - 84[2] - 87 - 88 - 93

Xổ số Hậu Giang: ngày 12-09-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 983
Giải sáu 1557 - 4903 - 4510
Giải năm 6946
Giải tư 23210 - 57202 - 13391 - 43551 - 21310 - 01781 - 08929
Giải ba 89718 - 14246
Giải nhì 52491
Giải nhất 94908
Giải đặc biệt 074741
Hai số cuối: 02 - 03 - 08 - 10[3] - 18 - 29 - 41 - 46[2] - 51 - 57 - 81 - 83 - 91[2] - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 05-09-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 821
Giải sáu 6131 - 6734 - 9075
Giải năm 2263
Giải tư 52998 - 65042 - 81470 - 71278 - 43054 - 02572 - 35208
Giải ba 83057 - 52231
Giải nhì 39556
Giải nhất 33983
Giải đặc biệt 403077
Hai số cuối: 08 - 21 - 31[2] - 34 - 42 - 54 - 56 - 57 - 61 - 63 - 70 - 72 - 75 - 77 - 78 - 83 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 29-08-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 623
Giải sáu 9639 - 9944 - 4384
Giải năm 4515
Giải tư 17535 - 56298 - 96017 - 11899 - 47080 - 56307 - 64134
Giải ba 34037 - 61080
Giải nhì 64838
Giải nhất 59430
Giải đặc biệt 495711
Hai số cuối: 07 - 11 - 15 - 17 - 23 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 44 - 58 - 80[2] - 84 - 98 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 22-08-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 407
Giải sáu 2225 - 7359 - 4455
Giải năm 6644
Giải tư 35575 - 60813 - 95331 - 11221 - 75634 - 03307 - 86174
Giải ba 23515 - 96089
Giải nhì 37330
Giải nhất 55850
Giải đặc biệt 037307
Hai số cuối: 07[3] - 13 - 15 - 21 - 25 - 30 - 31 - 34 - 44 - 50 - 55 - 57 - 59 - 74 - 75 - 89

Xổ số Hậu Giang: ngày 15-08-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 576
Giải sáu 2440 - 8108 - 7547
Giải năm 3232
Giải tư 71630 - 43194 - 31279 - 99236 - 53559 - 48470 - 47400
Giải ba 01026 - 17356
Giải nhì 81556
Giải nhất 40236
Giải đặc biệt 987452
Hai số cuối: 00 - 08 - 26 - 30 - 32 - 36[2] - 40 - 47 - 52 - 54 - 56[2] - 59 - 70 - 76 - 79 - 94

Xổ số Hậu Giang: ngày 08-08-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 711
Giải sáu 2892 - 2495 - 8213
Giải năm 8060
Giải tư 26805 - 13498 - 81190 - 71532 - 50967 - 55018 - 69788
Giải ba 22493 - 50268
Giải nhì 55386
Giải nhất 59050
Giải đặc biệt 016452
Hai số cuối: 05 - 11 - 13 - 18 - 32 - 50 - 52 - 60 - 67 - 68 - 69 - 86 - 88 - 90 - 92 - 93 - 95 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 01-08-2020 - XSHG

Còn: 16 giờ là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 433
Giải sáu 3737 - 3866 - 9910
Giải năm 6352
Giải tư 34443 - 16618 - 73277 - 09756 - 99285 - 46557 - 17644
Giải ba 87216 - 81879
Giải nhì 87544
Giải nhất 84217
Giải đặc biệt 418922
Hai số cuối: 10 - 16 - 17 - 18 - 22 - 33 - 37 - 43 - 44[2] - 52 - 56 - 57 - 66 - 67 - 77 - 79 - 85