Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 2 ngày 27-01-2020

Xổ số Hậu Giang: ngày 25-01-2020 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 305
Giải sáu 5332 - 3501 - 4244
Giải năm 4460
Giải tư 38188 - 49905 - 79407 - 96268 - 87528 - 37764 - 96831
Giải ba 67546 - 14076
Giải nhì 87459
Giải nhất 14666
Giải đặc biệt 355861
Hai số cuối: 01 - 05[2] - 07 - 28 - 31 - 32 - 44 - 46 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 - 76 - 88

Xổ số Hậu Giang: ngày 18-01-2020 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 060
Giải sáu 8985 - 8410 - 3216
Giải năm 0878
Giải tư 26467 - 04240 - 81597 - 46176 - 53150 - 17345 - 84770
Giải ba 87955 - 47381
Giải nhì 58580
Giải nhất 07835
Giải đặc biệt 716462
Hai số cuối: 10 - 11 - 16 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 62 - 67 - 70 - 76 - 78 - 80 - 81 - 85 - 97

Xổ số Hậu Giang: ngày 11-01-2020 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 930
Giải sáu 5625 - 2127 - 6577
Giải năm 3268
Giải tư 65608 - 85970 - 70502 - 72942 - 44107 - 84801 - 79897
Giải ba 85093 - 66230
Giải nhì 50302
Giải nhất 38901
Giải đặc biệt 184322
Hai số cuối: 01[2] - 02[2] - 07 - 08 - 22 - 25 - 27 - 30[2] - 42 - 68 - 70 - 77[2] - 93 - 97

Xổ số Hậu Giang: ngày 04-01-2020 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 533
Giải sáu 6967 - 7120 - 4029
Giải năm 8298
Giải tư 82914 - 15755 - 84041 - 88645 - 82664 - 18158 - 86623
Giải ba 74434 - 31538
Giải nhì 80661
Giải nhất 10817
Giải đặc biệt 532472
Hai số cuối: 14 - 17 - 20 - 23 - 29 - 33 - 34 - 38 - 41 - 45 - 55 - 58 - 61 - 64 - 67 - 72 - 84 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 28-12-2019 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 096
Giải sáu 0337 - 1780 - 0748
Giải năm 5189
Giải tư 72294 - 13759 - 22614 - 58557 - 88488 - 06838 - 31671
Giải ba 27100 - 58184
Giải nhì 35543
Giải nhất 43871
Giải đặc biệt 269745
Hai số cuối: 00 - 14 - 20 - 37 - 38 - 43 - 45 - 48 - 57 - 59 - 71[2] - 80 - 84 - 88 - 89 - 94 - 96

Xổ số Hậu Giang: ngày 21-12-2019 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 876
Giải sáu 7137 - 1680 - 8280
Giải năm 3679
Giải tư 93274 - 59629 - 77581 - 55711 - 56086 - 51118 - 63788
Giải ba 28060 - 49901
Giải nhì 36226
Giải nhất 00526
Giải đặc biệt 580565
Hai số cuối: 01 - 11 - 18 - 26[2] - 29 - 37 - 40 - 60 - 65 - 74 - 76 - 79 - 80[2] - 81 - 86 - 88

Xổ số Hậu Giang: ngày 14-12-2019 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 880
Giải sáu 5212 - 4444 - 3904
Giải năm 2605
Giải tư 04339 - 85736 - 28237 - 18341 - 49585 - 10762 - 18699
Giải ba 58900 - 93444
Giải nhì 17115
Giải nhất 23032
Giải đặc biệt 410825
Hai số cuối: 00 - 04 - 05 - 12 - 15 - 25 - 32 - 36 - 37 - 39 - 41 - 44[2] - 62 - 80 - 81 - 85 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 07-12-2019 - XSHG

Còn: 1 giờ 54 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 552
Giải sáu 4019 - 1486 - 8188
Giải năm 5575
Giải tư 71526 - 59535 - 89830 - 87326 - 06970 - 87813 - 65554
Giải ba 82624 - 42136
Giải nhì 81659
Giải nhất 27994
Giải đặc biệt 344908
Hai số cuối: 08 - 13 - 19 - 24 - 26[2] - 30 - 35 - 36 - 52 - 54 - 57 - 59 - 70 - 75 - 86 - 88 - 94