Home

XSMB, Kết quả Xổ số Miền bắc Thứ 2 ngày 27-01-2020

Xổ số Miền Bắc: ngày 23-01-2020 - XSMB

Còn: 3 giờ 50 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 16875
Giải nhất 50936
Giải nhì 00828 - 85363
Giải ba 81620 - 37920 - 68187 - 88874 - 41569 - 48733
Giải tư 2256 - 7283 - 7689 - 3593
Giải năm 4093 - 0380 - 0449 - 1541 - 6493 - 6070
Giải sáu 190 - 797 - 813
Giải bảy 84 - 71 - 75 - 18
Hai số cuối: 13 - 18 - 20[2] - 28 - 33 - 36 - 41 - 49 - 56 - 63 - 69 - 70 - 71 - 74 - 75[2] - 80 - 83 - 84 - 87 - 89 - 90 - 93[3] - 97

Xổ số Miền Bắc: ngày 22-01-2020 - XSMB

Còn: 3 giờ 50 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 96449
Giải nhất 52583
Giải nhì 93321 - 98092
Giải ba 17331 - 26817 - 85451 - 69594 - 06675 - 87955
Giải tư 5529 - 4843 - 2949 - 7470
Giải năm 6176 - 6348 - 0911 - 8642 - 4495 - 6078
Giải sáu 636 - 657 - 898
Giải bảy 58 - 09 - 30 - 62
Hai số cuối: 09 - 11 - 17 - 21 - 29 - 30 - 31 - 36 - 42 - 43 - 48 - 49[2] - 51 - 55 - 57 - 58 - 62 - 70 - 75 - 76 - 78 - 83 - 92 - 94 - 95 - 98

Xổ số Miền Bắc: ngày 21-01-2020 - XSMB

Còn: 3 giờ 50 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 38897
Giải nhất 09947
Giải nhì 29502 - 67025
Giải ba 40848 - 77158 - 57065 - 97513 - 74163 - 35801
Giải tư 2195 - 3772 - 3854 - 2571
Giải năm 7240 - 5872 - 0635 - 8119 - 3443 - 6493
Giải sáu 217 - 907 - 387
Giải bảy 61 - 06 - 55 - 85
Hai số cuối: 01 - 02 - 06 - 07 - 13 - 17 - 19 - 25 - 35 - 40 - 43 - 47 - 48 - 54 - 55 - 58 - 61 - 63 - 65 - 71 - 72[2] - 85 - 87 - 93 - 95 - 97

Xổ số Miền Bắc: ngày 20-01-2020 - XSMB

Còn: 3 giờ 50 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 12850
Giải nhất 03659
Giải nhì 26439 - 17297
Giải ba 27533 - 78672 - 59665 - 65497 - 54163 - 38041
Giải tư 9951 - 0819 - 5524 - 9011
Giải năm 6409 - 2308 - 9319 - 9272 - 0196 - 2832
Giải sáu 148 - 820 - 476
Giải bảy 13 - 85 - 37 - 44
Hai số cuối: 08 - 09 - 11 - 13 - 19[2] - 20 - 24 - 32 - 33 - 37 - 39 - 41 - 44 - 48 - 50 - 51 - 59 - 63 - 65 - 72[2] - 76 - 85 - 96 - 97[2]

Xổ số Điện toán 123: ngày 22-01-2020

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 47
Bộ số thứ ba 724

Xổ số Điện toán 123: ngày 21-01-2020

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 82
Bộ số thứ ba 997

Xổ số Điện toán 123: ngày 20-01-2020

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 55
Bộ số thứ ba 084

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 22-01-2020

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 30

Xổ số Thần tài 4: ngày 23-01-2020

Bộ số thứ nhất 1307

Xổ số Thần tài 4: ngày 22-01-2020

Bộ số thứ nhất 3294

Xổ số Thần tài 4: ngày 21-01-2020

Bộ số thứ nhất 8613

Xổ số Thần tài 4: ngày 20-01-2020

Bộ số thứ nhất 4041