Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 7 ngày 16-02-2019

Xổ số Miền Bắc: ngày 16-02-2019 - XSMB

Giải ĐB 57480
Giải nhất 40751
Giải nhì 27130 - 69477
Giải ba 75916 - 39968 - 22680 - 35750 - 67352 - 15052
Giải tư 5258 - 0129 - 0749 - 0873
Giải năm 3925 - 2275 - 6617 - 8019 - 5827 - 5047
Giải sáu 126 - 308 - 876
Giải bảy 00 - 49 - 12 - 55
Hai số cuối: 00 - 08 - 12 - 16 - 17 - 19 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 47 - 49[2] - 50 - 51 - 52[2] - 55 - 58 - 68 - 73 - 75 - 76 - 77 - 80[2]

Xổ số Bình Phước: ngày 16-02-2019 - XSBP

Giải tám 48
Giải bảy 217
Giải sáu 7383 - 0821 - 7052
Giải năm 6428
Giải tư 89319 - 66505 - 86830 - 32142 - 66429 - 21909 - 52492
Giải ba 31767 - 33036
Giải nhì 57433
Giải nhất 92076
Giải đặc biệt 954909
Hai số cuối: 05 - 09[2] - 17 - 19 - 21 - 28 - 29 - 30 - 33 - 36 - 42 - 48 - 52 - 67 - 76 - 83 - 92

Xổ số Đà Nẵng: ngày 16-02-2019 - XSDNG

Giải tám 69
Giải bảy 201
Giải sáu 6146 - 4793 - 4170
Giải năm 6442
Giải tư 10503 - 97321 - 51921 - 80533 - 63708 - 76417 - 53726
Giải ba 24031 - 27745
Giải nhì 32388
Giải nhất 42350
Giải đặc biệt 808663
Hai số cuối: 01 - 03 - 08 - 17 - 21[2] - 26 - 31 - 33 - 42 - 45 - 46 - 50 - 63 - 69 - 70 - 88 - 93

Xổ số Đắc Nông: ngày 16-02-2019 - XSDNO

Giải tám 98
Giải bảy 396
Giải sáu 0425 - 6751 - 1380
Giải năm 4328
Giải tư 76476 - 13687 - 08656 - 52736 - 18145 - 76276 - 68913
Giải ba 97413 - 60324
Giải nhì 14481
Giải nhất 51515
Giải đặc biệt 512358
Hai số cuối: 13[2] - 15 - 24 - 25 - 28 - 36 - 45 - 51 - 56 - 58 - 76[2] - 80 - 81 - 87 - 96 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 16-02-2019 - XSHG

Giải tám 55
Giải bảy 510
Giải sáu 9326 - 4674 - 0543
Giải năm 1284
Giải tư 20703 - 93758 - 17088 - 87600 - 75977 - 80640 - 24426
Giải ba 92498 - 00127
Giải nhì 83416
Giải nhất 37194
Giải đặc biệt 551906
Hai số cuối: 00 - 03 - 06 - 10 - 16 - 26[2] - 27 - 40 - 43 - 55 - 58 - 74 - 77 - 84 - 88 - 94 - 98

Xổ số Long An: ngày 16-02-2019 - XSLA

Giải tám 59
Giải bảy 647
Giải sáu 4399 - 1773 - 9897
Giải năm 4880
Giải tư 40076 - 97516 - 64790 - 05476 - 41216 - 77348 - 09608
Giải ba 14343 - 09230
Giải nhì 54077
Giải nhất 70483
Giải đặc biệt 247259
Hai số cuối: 08 - 16[2] - 30 - 43 - 47 - 48 - 59[2] - 73 - 76[2] - 77 - 80 - 83 - 90 - 97 - 99

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 16-02-2019 - XSQNG

Giải tám 42
Giải bảy 249
Giải sáu 0271 - 8959 - 9116
Giải năm 2647
Giải tư 89865 - 43562 - 82802 - 58674 - 33640 - 93441 - 31436
Giải ba 32992 - 57451
Giải nhì 96283
Giải nhất 02599
Giải đặc biệt 149913
Hai số cuối: 02 - 13 - 16 - 36 - 40 - 41 - 42 - 47 - 49 - 51 - 59 - 62 - 65 - 71 - 74 - 83 - 92 - 99

Xổ số TP.HCM: ngày 16-02-2019 - XSHCM

Giải tám 34
Giải bảy 657
Giải sáu 7265 - 9881 - 4683
Giải năm 3035
Giải tư 51034 - 60206 - 75309 - 12685 - 41195 - 61587 - 96496
Giải ba 73904 - 86177
Giải nhì 01354
Giải nhất 28233
Giải đặc biệt 987031
Hai số cuối: 04 - 06 - 09 - 31 - 33 - 34[2] - 35 - 54 - 57 - 65 - 77 - 81 - 83 - 85 - 87 - 95 - 96

Xổ số Bình Dương: ngày 15-02-2019 - XSBD

Giải tám 53
Giải bảy 194
Giải sáu 5385 - 7231 - 1515
Giải năm 3551
Giải tư 24809 - 25061 - 94352 - 37426 - 65496 - 61382 - 09445
Giải ba 05174 - 52391
Giải nhì 74512
Giải nhất 04594
Giải đặc biệt 695082
Hai số cuối: 09 - 12 - 15 - 26 - 31 - 45 - 51 - 52 - 53 - 61 - 74 - 82[2] - 85 - 91 - 94[2] - 96

Xổ số Điện toán 123: ngày 16-02-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 37
Bộ số thứ ba 935

Xổ số Điện toán 123: ngày 15-02-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 27
Bộ số thứ ba 623

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 16-02-2019

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 33