Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Thủ đô: ngày 18-01-2018 - XSMB

Còn: 11 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 41201
Giải nhất 81415
Giải nhì 67252 - 33787
Giải ba 09739 - 48094 - 15123 - 29155 - 23283 - 06298
Giải tư 3953 - 6591 - 1586 - 2762
Giải năm 4876 - 6162 - 6483 - 6491 - 6591 - 9204
Giải sáu 247 - 237 - 617
Giải bảy 08 - 04 - 14 - 39
Hai số cuối: 01 - 04[2] - 08 - 14 - 15 - 17 - 23 - 37 - 39[2] - 47 - 52 - 53 - 55 - 62[2] - 76 - 83[2] - 86 - 87 - 91[3] - 94 - 98

Xổ số An Giang: ngày 18-01-2018 - XSAG

Còn: 9 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 276
Giải sáu 1138 - 3694 - 9085
Giải năm 6657
Giải tư 04185 - 21786 - 35553 - 00293 - 35503 - 01469 - 75950
Giải ba 37793 - 96682
Giải nhì 35365
Giải nhất 60312
Giải đặc biệt 517570
Hai số cuối: 03 - 12 - 28 - 38 - 50 - 53 - 57 - 65 - 69 - 70 - 76 - 82 - 85[2] - 86 - 93[2] - 94

Xổ số Bình Định: ngày 18-01-2018 - XSBDI

Còn: 10 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 028
Giải sáu 0999 - 0604 - 8904
Giải năm 5456
Giải tư 79279 - 18258 - 82470 - 88949 - 78955 - 90689 - 63601
Giải ba 92127 - 16326
Giải nhì 25413
Giải nhất 64152
Giải đặc biệt 650269
Hai số cuối: 01 - 04[2] - 13 - 26 - 27 - 28 - 49 - 52 - 55 - 56 - 58 - 69 - 70 - 79 - 81 - 89 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 18-01-2018 - XSBTH

Còn: 9 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 199
Giải sáu 4418 - 3191 - 6283
Giải năm 7445
Giải tư 84808 - 94310 - 61935 - 65437 - 35742 - 44721 - 54742
Giải ba 29700 - 29813
Giải nhì 10756
Giải nhất 29632
Giải đặc biệt 738933
Hai số cuối: 00 - 08 - 10 - 13 - 17 - 18 - 21 - 32 - 33 - 35 - 37 - 42[2] - 45 - 56 - 83 - 91 - 99

Xổ số Quảng Bình: ngày 18-01-2018 - XSQB

Còn: 10 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 961
Giải sáu 1685 - 2700 - 9745
Giải năm 5643
Giải tư 02941 - 73718 - 33258 - 92570 - 55941 - 36212 - 70538
Giải ba 56079 - 72044
Giải nhì 56663
Giải nhất 81205
Giải đặc biệt 643874
Hai số cuối: 00 - 05 - 12 - 18 - 38 - 41[2] - 43 - 44 - 45 - 58 - 61 - 63 - 70 - 74 - 78 - 79 - 85

Xổ số Quảng Trị: ngày 18-01-2018 - XSQT

Còn: 10 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 810
Giải sáu 2693 - 9627 - 8257
Giải năm 0168
Giải tư 01830 - 49297 - 28127 - 31116 - 46364 - 44518 - 23605
Giải ba 46894 - 81597
Giải nhì 18960
Giải nhất 07232
Giải đặc biệt 717522
Hai số cuối: 05 - 10 - 16 - 18 - 22 - 27[2] - 30 - 32 - 57 - 60 - 64 - 68 - 84 - 93 - 94 - 97[2]

Xổ số Tây Ninh: ngày 18-01-2018 - XSTN

Còn: 9 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 822
Giải sáu 0822 - 8463 - 7535
Giải năm 9155
Giải tư 61237 - 58967 - 91649 - 91324 - 83626 - 21901 - 69768
Giải ba 02586 - 86411
Giải nhì 79115
Giải nhất 31503
Giải đặc biệt 827733
Hai số cuối: 01 - 03 - 11 - 14 - 15 - 22[2] - 24 - 26 - 33 - 35 - 37 - 49 - 55 - 63 - 67 - 68 - 86

Xổ số Cần Thơ: ngày 17-01-2018 - XSCT

Còn: 9 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 167
Giải sáu 6523 - 0613 - 0598
Giải năm 1906
Giải tư 07647 - 51406 - 76004 - 11323 - 58570 - 85218 - 72463
Giải ba 91311 - 06066
Giải nhì 49462
Giải nhất 08048
Giải đặc biệt 750107
Hai số cuối: 04 - 06[2] - 07 - 11[2] - 13 - 18 - 23[2] - 47 - 48 - 62 - 63 - 66 - 67 - 70 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 17-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 20 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 842
Giải sáu 6762 - 6437 - 0989
Giải năm 0594
Giải tư 56838 - 55079 - 15310 - 49683 - 42337 - 75967 - 40555
Giải ba 08281 - 90428
Giải nhì 22523
Giải nhất 98685
Giải đặc biệt 307364
Hai số cuối: 10 - 23 - 28 - 30 - 37[2] - 38 - 42 - 55 - 62 - 64 - 67 - 79 - 81 - 83 - 85 - 89 - 94

Xổ số Điện toán 123: ngày 18-01-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 94
Bộ số thứ ba 362

Xổ số Điện toán 123: ngày 17-01-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 228

Xổ số Thần tài 4: ngày 18-01-2018

Bộ số thứ nhất 7654