Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 7 ngày 20-07-2019

Xổ số Miền Bắc: ngày 19-07-2019 - XSMB

Còn: 1 giờ 46 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 15102
Giải nhất 84936
Giải nhì 63579 - 17598
Giải ba 07421 - 62597 - 13439 - 98428 - 44390 - 54471
Giải tư 3310 - 5387 - 6682 - 8876
Giải năm 7551 - 3606 - 0225 - 1113 - 7107 - 7167
Giải sáu 992 - 412 - 445
Giải bảy 63 - 84 - 94 - 22
Hai số cuối: 02 - 06 - 07 - 10 - 12 - 13 - 21 - 22 - 25 - 28 - 36 - 39 - 45 - 51 - 63 - 67 - 71 - 76 - 79 - 82 - 84 - 87 - 90 - 92 - 94 - 97 - 98

Xổ số Bình Phước: ngày 20-07-2019 - XSBP

Giải tám 63
Giải bảy 420
Giải sáu 4086 - 2550 - 3088
Giải năm 0468
Giải tư 14941 - 51970 - 59907 - 58437 - 84617 - 26815
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối: 07 - 15 - 17 - 20 - 37 - 41 - 50 - 63 - 68 - 70 - 86 - 88

Xổ số Hậu Giang: ngày 20-07-2019 - XSHG

Giải tám 18
Giải bảy 286
Giải sáu 9133 - 0558 - 8053
Giải năm 5964
Giải tư 65431 - 51594 - 41199 - 59359 - 33287
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối: 18 - 31 - 33 - 53 - 58 - 59 - 64 - 86 - 87 - 94 - 99

Xổ số Long An: ngày 20-07-2019 - XSLA

Giải tám 48
Giải bảy 986
Giải sáu 5045 - 6554 - 2092
Giải năm 4875
Giải tư 61537
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối: 37 - 45 - 48 - 54 - 75 - 86 - 92

Xổ số TP.HCM: ngày 20-07-2019 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 830
Giải sáu 8059 - 8331 - 0197
Giải năm 0724
Giải tư 55135 - 90541
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối: 24 - 30 - 31 - 35 - 41 - 59 - 71 - 97

Xổ số Bình Dương: ngày 19-07-2019 - XSBD

Giải tám 46
Giải bảy 779
Giải sáu 4385 - 3877 - 7376
Giải năm 4123
Giải tư 34134 - 21782 - 87503 - 35401 - 78086 - 01094 - 42084
Giải ba 96108 - 58698
Giải nhì 16758
Giải nhất 40892
Giải đặc biệt 437265
Hai số cuối: 01 - 03 - 08 - 23 - 34 - 46 - 58 - 65 - 76 - 77 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 92 - 94 - 98

Xổ số Gia Lai: ngày 19-07-2019 - XSGL

Còn: 46 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 056
Giải sáu 6707 - 9817 - 6937
Giải năm 1234
Giải tư 39088 - 65059 - 04993 - 60554 - 59574 - 46126 - 62832
Giải ba 11271 - 36357
Giải nhì 40568
Giải nhất 98915
Giải đặc biệt 036854
Hai số cuối: 07 - 11 - 15 - 17 - 26 - 32 - 34 - 37 - 54[2] - 56 - 57 - 59 - 68 - 71 - 74 - 88 - 93

Xổ số Ninh Thuận: ngày 19-07-2019 - XSNT

Còn: 46 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 564
Giải sáu 7571 - 2654 - 1900
Giải năm 9174
Giải tư 95908 - 85167 - 34519 - 94972 - 50774 - 59483 - 82353
Giải ba 24218 - 65148
Giải nhì 90756
Giải nhất 40886
Giải đặc biệt 049314
Hai số cuối: 00 - 08 - 14 - 18 - 19 - 48 - 53 - 54 - 56 - 64 - 67 - 71[2] - 72 - 74[2] - 83 - 86

Xổ số Trà Vinh: ngày 19-07-2019 - XSTV

Giải tám 74
Giải bảy 455
Giải sáu 3734 - 2101 - 5375
Giải năm 9567
Giải tư 31642 - 52490 - 72575 - 06601 - 66666 - 87246 - 27713
Giải ba 63910 - 58181
Giải nhì 73483
Giải nhất 25407
Giải đặc biệt 723614
Hai số cuối: 01[2] - 07 - 10 - 13 - 14 - 34 - 42 - 46 - 55 - 66 - 67 - 74 - 75[2] - 81 - 83 - 90

Xổ số Vĩnh Long: ngày 19-07-2019 - XSVL

Giải tám 80
Giải bảy 886
Giải sáu 9842 - 5232 - 0877
Giải năm 1664
Giải tư 36129 - 53002 - 54982 - 38734 - 12305 - 04284 - 27032
Giải ba 20871 - 06936
Giải nhì 75959
Giải nhất 68869
Giải đặc biệt 751878
Hai số cuối: 02 - 05 - 29 - 32[2] - 34 - 36 - 42 - 59 - 64 - 69 - 71 - 77 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86

Xổ số Điện toán 123: ngày 19-07-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 56
Bộ số thứ ba 415

Xổ số Thần tài 4: ngày 19-07-2019

Bộ số thứ nhất 2703