Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Miền Bắc: ngày 18-09-2021 - XSMB

Còn: 12 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 93901
Giải nhất 29743
Giải nhì 74749 - 24114
Giải ba 11745 - 24603 - 47552 - 26902 - 02551 - 09078
Giải tư 2410 - 5244 - 7589 - 6247
Giải năm 6371 - 5447 - 7365 - 6465 - 3567 - 7674
Giải sáu 783 - 359 - 506
Giải bảy 36 - 83 - 39 - 17
Hai số cuối: 01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 14 - 17 - 36 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47[2] - 49 - 51 - 52 - 59 - 65[2] - 67 - 71 - 74 - 78 - 83[2] - 89

Xổ số Miền Bắc: ngày 17-09-2021 - XSMB

Còn: 12 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 - 80432
Giải ba 55894 - 21451 - 13005 - 89719 - 57160 - 48276
Giải tư 6690 - 5579 - 3410 - 0178
Giải năm 4358 - 3330 - 7399 - 5849 - 4867 - 6289
Giải sáu 277 - 553 - 366
Giải bảy 41 - 75 - 29 - 78
Hai số cuối: 05 - 10 - 15 - 19 - 29 - 30[2] - 32 - 41 - 49 - 51 - 53 - 58 - 60 - 66 - 67 - 75 - 76 - 77 - 78[2] - 79[2] - 89 - 90 - 94 - 99

Xổ số Miền Bắc: ngày 16-09-2021 - XSMB

Còn: 12 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 12093
Giải nhất 15382
Giải nhì 00130 - 21943
Giải ba 50448 - 80082 - 64043 - 98242 - 01132 - 53130
Giải tư 8475 - 5930 - 6507 - 0597
Giải năm 9265 - 2047 - 3694 - 8132 - 8300 - 6759
Giải sáu 984 - 963 - 471
Giải bảy 39 - 23 - 97 - 19
Hai số cuối: 00 - 07 - 19 - 23 - 30[3] - 32[2] - 39 - 42 - 43[2] - 47 - 48 - 59 - 63 - 65 - 71 - 75 - 82[2] - 84 - 93 - 94 - 97[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 18-09-2021 - XSDNG

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 676
Giải sáu 3450 - 9355 - 3720
Giải năm 7723
Giải tư 17734 - 71242 - 05970 - 09625 - 04009 - 69744 - 25430
Giải ba 57362 - 28515
Giải nhì 84886
Giải nhất 87588
Giải đặc biệt 493402
Hai số cuối: 02 - 09 - 15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 34 - 42 - 44 - 50 - 55 - 62 - 70 - 76 - 80 - 86 - 88

Xổ số Đắc Nông: ngày 18-09-2021 - XSDNO

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 839
Giải sáu 3645 - 5969 - 9174
Giải năm 5372
Giải tư 09607 - 85076 - 56150 - 01517 - 41139 - 01748 - 16102
Giải ba 79306 - 59430
Giải nhì 21597
Giải nhất 69758
Giải đặc biệt 440199
Hai số cuối: 02 - 06 - 07 - 17 - 30 - 39[2] - 45 - 48 - 50 - 58 - 69 - 72 - 74 - 76 - 96 - 97 - 99

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 18-09-2021 - XSQNG

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 827
Giải sáu 4723 - 9542 - 4338
Giải năm 9951
Giải tư 80353 - 84775 - 72790 - 99809 - 15777 - 93976 - 95918
Giải ba 47230 - 45820
Giải nhì 64126
Giải nhất 83125
Giải đặc biệt 442157
Hai số cuối: 09 - 18 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 38 - 42 - 49 - 51 - 53 - 57 - 75 - 76 - 77 - 90

Xổ số Gia Lai: ngày 17-09-2021 - XSGL

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 266
Giải sáu 7819 - 1261 - 2784
Giải năm 6874
Giải tư 81943 - 24349 - 81918 - 35974 - 89076 - 30038 - 11492
Giải ba 90752 - 83322
Giải nhì 28600
Giải nhất 37774
Giải đặc biệt 367898
Hai số cuối: 00 - 18 - 19 - 22 - 38 - 43 - 49 - 52 - 61 - 66 - 74[3] - 76 - 84 - 92 - 95 - 98

Xổ số Ninh Thuận: ngày 17-09-2021 - XSNT

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 284
Giải sáu 5483 - 5543 - 5443
Giải năm 8875
Giải tư 53853 - 21923 - 30340 - 44340 - 44254 - 58170 - 16949
Giải ba 33005 - 16552
Giải nhì 82891
Giải nhất 04574
Giải đặc biệt 011607
Hai số cuối: 05 - 07 - 23 - 40[2] - 43[2] - 49 - 52 - 53 - 54 - 61 - 70 - 74 - 75 - 83 - 84 - 91

Xổ số Bình Định: ngày 16-09-2021 - XSBDI

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 540
Giải sáu 4864 - 4611 - 0947
Giải năm 4951
Giải tư 39067 - 76495 - 06956 - 02483 - 15902 - 15125 - 49422
Giải ba 24332 - 04670
Giải nhì 22312
Giải nhất 12501
Giải đặc biệt 817551
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 12 - 22 - 25 - 32 - 40 - 47 - 51[2] - 56 - 64 - 67 - 70 - 83[2] - 95

Xổ số Quảng Bình: ngày 16-09-2021 - XSQB

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 183
Giải sáu 6613 - 2039 - 7397
Giải năm 7018
Giải tư 89061 - 26671 - 19327 - 03145 - 96698 - 27972 - 09554
Giải ba 14083 - 98051
Giải nhì 86529
Giải nhất 00477
Giải đặc biệt 603521
Hai số cuối: 13 - 18 - 21 - 27 - 29 - 39 - 45 - 51 - 54 - 61 - 71 - 72 - 77 - 83[2] - 93 - 97 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 16-09-2021 - XSQT

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 991
Giải sáu 1593 - 9689 - 7675
Giải năm 4621
Giải tư 35543 - 11376 - 58765 - 94079 - 18041 - 20082 - 11242
Giải ba 09540 - 74217
Giải nhì 77489
Giải nhất 51659
Giải đặc biệt 845213
Hai số cuối: 13 - 17 - 21 - 40 - 41 - 42 - 43 - 50 - 59 - 65 - 75 - 76 - 79 - 82 - 89[2] - 91 - 93

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-09-2021 - XSDNG

Còn: 11 giờ 32 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 157
Giải sáu 6156 - 4836 - 7117
Giải năm 3319
Giải tư 80678 - 58615 - 14705 - 02578 - 35058 - 74909 - 33747
Giải ba 61599 - 94764
Giải nhì 63632
Giải nhất 51311
Giải đặc biệt 488060
Hai số cuối: 05 - 09 - 11 - 15 - 17 - 19 - 32 - 36 - 42 - 47 - 56 - 57 - 58 - 60 - 64 - 78[2] - 99