Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Chủ nhật ngày 29-03-2020

Xổ số Miền Bắc: ngày 28-03-2020 - XSMB

Còn: 11 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 91159
Giải nhất 40109
Giải nhì 87459 - 66379
Giải ba 97314 - 60879 - 30091 - 10908 - 57906 - 96546
Giải tư 6281 - 0402 - 5637 - 7531
Giải năm 3528 - 3363 - 6791 - 7953 - 1195 - 6735
Giải sáu 815 - 758 - 345
Giải bảy 74 - 03 - 10 - 23
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 23 - 28 - 31 - 35 - 37 - 45 - 46 - 53 - 58 - 59[2] - 63 - 74 - 79[2] - 81 - 91[2] - 95

Xổ số Bình Phước: ngày 28-03-2020 - XSBP

Còn: 9 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 937
Giải sáu 5507 - 5373 - 9888
Giải năm 6824
Giải tư 75461 - 28059 - 04497 - 78459 - 68229 - 72518 - 87758
Giải ba 90011 - 26272
Giải nhì 31137
Giải nhất 15406
Giải đặc biệt 472520
Hai số cuối: 06 - 07 - 11 - 18 - 20 - 24 - 29 - 37[2] - 53 - 58 - 59[2] - 61 - 72 - 73 - 88 - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 28-03-2020 - XSDNG

Còn: 10 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 415
Giải sáu 6174 - 0736 - 3729
Giải năm 0379
Giải tư 79153 - 55583 - 96434 - 27086 - 39781 - 33064 - 22808
Giải ba 27364 - 06103
Giải nhì 46220
Giải nhất 29935
Giải đặc biệt 926228
Hai số cuối: 03 - 08 - 11 - 15 - 20 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 53 - 64[2] - 74 - 79 - 81 - 83 - 86

Xổ số Đắc Nông: ngày 28-03-2020 - XSDNO

Còn: 10 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 745
Giải sáu 3766 - 1208 - 7310
Giải năm 6289
Giải tư 31994 - 27086 - 17939 - 47808 - 28703 - 39386 - 16920
Giải ba 39738 - 18148
Giải nhì 27033
Giải nhất 29177
Giải đặc biệt 589811
Hai số cuối: 03 - 08[2] - 10 - 11 - 20 - 33 - 38 - 39 - 45 - 48 - 54 - 66 - 77 - 86[2] - 89 - 94

Xổ số Hậu Giang: ngày 28-03-2020 - XSHG

Còn: 9 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 283
Giải sáu 5069 - 9154 - 5565
Giải năm 8795
Giải tư 61085 - 20807 - 13065 - 61853 - 24490 - 03472 - 53450
Giải ba 30223 - 40482
Giải nhì 05296
Giải nhất 42744
Giải đặc biệt 851421
Hai số cuối: 07 - 21 - 23 - 44 - 50 - 53 - 54 - 65[2] - 69 - 72 - 79 - 82 - 83 - 85 - 90 - 95 - 96

Xổ số Long An: ngày 28-03-2020 - XSLA

Còn: 9 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 446
Giải sáu 1744 - 9251 - 7395
Giải năm 2646
Giải tư 79692 - 74070 - 15683 - 37588 - 16040 - 08583 - 65439
Giải ba 48393 - 53028
Giải nhì 48313
Giải nhất 29029
Giải đặc biệt 548713
Hai số cuối: 13[2] - 28 - 29 - 39 - 40 - 44 - 46[2] - 51 - 63 - 70 - 83[2] - 88 - 92 - 93 - 95

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 28-03-2020 - XSQNG

Còn: 10 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 673
Giải sáu 6051 - 9543 - 4782
Giải năm 1802
Giải tư 58740 - 55660 - 13794 - 93534 - 04966 - 89897 - 92496
Giải ba 97625 - 74466
Giải nhì 34310
Giải nhất 53425
Giải đặc biệt 419926
Hai số cuối: 02 - 10 - 25[2] - 26 - 34 - 40 - 41 - 43 - 51 - 60 - 66[2] - 73 - 82 - 94 - 96 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 28-03-2020 - XSHCM

Còn: 9 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 177
Giải sáu 2572 - 4499 - 4053
Giải năm 1961
Giải tư 66062 - 29327 - 74288 - 15854 - 22935 - 86253 - 61684
Giải ba 85053 - 15425
Giải nhì 68518
Giải nhất 15386
Giải đặc biệt 902358
Hai số cuối: 18 - 25 - 27 - 35 - 53[3] - 54 - 55 - 58 - 61 - 62 - 72 - 77 - 84 - 86 - 88 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 27-03-2020 - XSBD

Còn: 9 giờ 43 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 873
Giải sáu 3329 - 3296 - 5421
Giải năm 0860
Giải tư 01643 - 63788 - 57366 - 68448 - 58052 - 42957 - 36628
Giải ba 56542 - 38819
Giải nhì 90623
Giải nhất 17510
Giải đặc biệt 011453
Hai số cuối: 10 - 19 - 21 - 23 - 28 - 29 - 42 - 43 - 48 - 52 - 53 - 57 - 60[2] - 66 - 73 - 88 - 96

Xổ số Điện toán 123: ngày 28-03-2020

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 87
Bộ số thứ ba 967

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 28-03-2020

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 19
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 29

Xổ số Thần tài 4: ngày 28-03-2020

Bộ số thứ nhất 7030