Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Miền Bắc: ngày 15-11-2018 - XSMB

Còn: 16 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 33888
Giải nhất 35255
Giải nhì 62327 - 34168
Giải ba 32995 - 60096 - 42577 - 77893 - 19355 - 77678
Giải tư 1906 - 3920 - 7366 - 9028
Giải năm 3311 - 3479 - 6913 - 7757 - 4035 - 5520
Giải sáu 221 - 307 - 061
Giải bảy 37 - 64 - 62 - 48
Hai số cuối: 06 - 07 - 11 - 13 - 20[2] - 21 - 27 - 28 - 35 - 37 - 48 - 55[2] - 57 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 - 77 - 78 - 79 - 88 - 93 - 95 - 96

Xổ số An Giang: ngày 15-11-2018 - XSAG

Còn: 14 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 509
Giải sáu 0232 - 2456 - 1797
Giải năm 9101
Giải tư 54057 - 07512 - 99920 - 10516 - 03653 - 38095 - 30851
Giải ba 28316 - 81159
Giải nhì 56027
Giải nhất 87460
Giải đặc biệt 765280
Hai số cuối: 01 - 09 - 12 - 16[2] - 20 - 27 - 32 - 51 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 - 80 - 95 - 97 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 15-11-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 062
Giải sáu 6055 - 9046 - 9389
Giải năm 9549
Giải tư 40043 - 93198 - 98671 - 56373 - 40865 - 95699 - 26405
Giải ba 63857 - 35351
Giải nhì 67076
Giải nhất 30598
Giải đặc biệt 354745
Hai số cuối: 05 - 43 - 45 - 46 - 49 - 51 - 55 - 57 - 60 - 62 - 65 - 71 - 73 - 76 - 89 - 98[2] - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 15-11-2018 - XSBTH

Còn: 14 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 366
Giải sáu 5324 - 0186 - 2832
Giải năm 2595
Giải tư 43569 - 52436 - 49727 - 96124 - 43935 - 11382 - 60590
Giải ba 47153 - 28257
Giải nhì 17525
Giải nhất 37731
Giải đặc biệt 647718
Hai số cuối: 18 - 24[2] - 25 - 27 - 31 - 32 - 35 - 36 - 53 - 57 - 66 - 69 - 82 - 86 - 90 - 94 - 95

Xổ số Quảng Bình: ngày 15-11-2018 - XSQB

Còn: 15 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 794
Giải sáu 9340 - 4336 - 9787
Giải năm 7985
Giải tư 56197 - 17461 - 85884 - 59403 - 54745 - 77879 - 35285
Giải ba 63907 - 79370
Giải nhì 38296
Giải nhất 90933
Giải đặc biệt 385960
Hai số cuối: 03 - 07 - 33 - 36 - 40 - 45 - 60 - 61 - 70 - 79 - 84 - 85[2] - 87 - 94 - 96 - 97 - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 15-11-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 959
Giải sáu 8464 - 6144 - 3569
Giải năm 3240
Giải tư 53119 - 28554 - 97283 - 04181 - 60220 - 61124 - 90212
Giải ba 58087 - 37495
Giải nhì 06877
Giải nhất 69906
Giải đặc biệt 571293
Hai số cuối: 06 - 12 - 19 - 20 - 24 - 40 - 44 - 54 - 59 - 64 - 69 - 77 - 81 - 83 - 86 - 87 - 93 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 15-11-2018 - XSTN

Còn: 14 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 082
Giải sáu 9796 - 8974 - 2075
Giải năm 7115
Giải tư 49488 - 44469 - 41200 - 42167 - 50395 - 27720 - 84388
Giải ba 71490 - 96061
Giải nhì 20310
Giải nhất 55463
Giải đặc biệt 282969
Hai số cuối: 00 - 10 - 15 - 20 - 61 - 63 - 67 - 69[2] - 72 - 74 - 75 - 82 - 88[2] - 90 - 95 - 96

Xổ số Cần Thơ: ngày 14-11-2018 - XSCT

Còn: 14 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 733
Giải sáu 0233 - 1531 - 6814
Giải năm 8202
Giải tư 41467 - 31970 - 56177 - 79734 - 40263 - 24036 - 55068
Giải ba 14069 - 16341
Giải nhì 33139
Giải nhất 01326
Giải đặc biệt 053035
Hai số cuối: 02 - 14 - 22 - 26 - 31 - 33[2] - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 - 63 - 67 - 68 - 69 - 70 - 77

Xổ số Đà Nẵng: ngày 14-11-2018 - XSDNG

Còn: 15 giờ 27 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 414
Giải sáu 8592 - 0539 - 4237
Giải năm 0125
Giải tư 91767 - 17951 - 87614 - 06868 - 18207 - 73744 - 26864
Giải ba 61381 - 80772
Giải nhì 74712
Giải nhất 81241
Giải đặc biệt 100046
Hai số cuối: 07 - 12 - 14[2] - 25 - 37 - 39 - 41 - 44 - 46 - 51 - 64 - 67 - 68 - 71 - 72 - 81 - 92

Xổ số Điện toán 123: ngày 15-11-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 94
Bộ số thứ ba 181

Xổ số Điện toán 123: ngày 14-11-2018

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 365

Xổ số Thần tài 4: ngày 15-11-2018

Bộ số thứ nhất 2193