Home

XSTTH, Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 16-02-2019

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 11-02-2019 - XSTTH

Giải tám 25
Giải bảy 458
Giải sáu 6227 - 1238 - 2564
Giải năm 5005
Giải tư 31687 - 70653 - 62153 - 80397 - 71527 - 33493 - 97951
Giải ba 11287 - 20790
Giải nhì 11344
Giải nhất 52262
Giải đặc biệt 434320
Hai số cuối: 05 - 20 - 25 - 27[2] - 38 - 44 - 51 - 53[2] - 58 - 62 - 64 - 87[2] - 90 - 93 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 04-02-2019 - XSTTH

Giải tám 14
Giải bảy 108
Giải sáu 3232 - 9603 - 0955
Giải năm 3623
Giải tư 13469 - 96275 - 25227 - 58506 - 99865 - 44202 - 08769
Giải ba 76959 - 49698
Giải nhì 06657
Giải nhất 56977
Giải đặc biệt 502579
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 08 - 14 - 23 - 27 - 32 - 55 - 57 - 59 - 65 - 69[2] - 75 - 77 - 79 - 98

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 28-01-2019 - XSTTH

Giải tám 48
Giải bảy 742
Giải sáu 2145 - 6522 - 0057
Giải năm 1200
Giải tư 40494 - 37108 - 10530 - 34474 - 78346 - 56747 - 89182
Giải ba 56671 - 52038
Giải nhì 84584
Giải nhất 14997
Giải đặc biệt 941612
Hai số cuối: 00 - 08 - 12 - 22 - 30 - 38 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 57 - 71 - 74 - 82 - 84 - 94 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 14-01-2019 - XSTTH

Giải tám 54
Giải bảy 658
Giải sáu 4682 - 4786 - 6085
Giải năm 6966
Giải tư 40721 - 84959 - 60032 - 76800 - 63521 - 34308 - 38250
Giải ba 95454 - 68273
Giải nhì 01430
Giải nhất 27684
Giải đặc biệt 032094
Hai số cuối: 00 - 08 - 21[2] - 30 - 32 - 50 - 54[2] - 58 - 59 - 66 - 73 - 82 - 84 - 85 - 86 - 94

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 07-01-2019 - XSTTH

Giải tám 81
Giải bảy 469
Giải sáu 8646 - 0132 - 4455
Giải năm 5983
Giải tư 32598 - 96383 - 33826 - 27619 - 62633 - 45469 - 83581
Giải ba 42729 - 72836
Giải nhì 73298
Giải nhất 64076
Giải đặc biệt 087343
Hai số cuối: 19 - 26 - 29 - 32 - 33 - 36 - 43 - 46 - 55 - 69[2] - 76 - 81[2] - 83[2] - 98[2]

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 31-12-2018 - XSTTH

Giải tám 56
Giải bảy 870
Giải sáu 3220 - 3534 - 3692
Giải năm 5138
Giải tư 71229 - 55641 - 68610 - 25184 - 87568 - 36083 - 74269
Giải ba 51710 - 55450
Giải nhì 23646
Giải nhất 03499
Giải đặc biệt 513219
Hai số cuối: 10[2] - 19 - 20 - 29 - 34 - 38 - 41 - 46 - 50 - 56 - 68 - 69 - 70 - 83 - 84 - 92 - 99

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 24-12-2018 - XSTTH

Giải tám 52
Giải bảy 062
Giải sáu 7997 - 0135 - 2542
Giải năm 4259
Giải tư 02942 - 80228 - 61127 - 70515 - 93202 - 82448 - 43670
Giải ba 29051 - 72094
Giải nhì 09479
Giải nhất 08420
Giải đặc biệt 280802
Hai số cuối: 02[2] - 15 - 20 - 27 - 28 - 35 - 42[2] - 48 - 51 - 52 - 59 - 62 - 70 - 79 - 94 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 17-12-2018 - XSTTH

Giải tám 12
Giải bảy 708
Giải sáu 0556 - 6716 - 8210
Giải năm 3795
Giải tư 23596 - 40721 - 85818 - 25288 - 50224 - 51413 - 67411
Giải ba 24746 - 67528
Giải nhì 44777
Giải nhất 87169
Giải đặc biệt 369904
Hai số cuối: 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 21 - 24 - 28 - 46 - 56 - 69 - 77 - 88 - 95 - 96