Home

XSTTH, Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 17-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 843
Giải sáu 0978 - 8741 - 1789
Giải năm 5849
Giải tư 19326 - 10192 - 39296 - 33534 - 55805 - 16188 - 66461
Giải ba 82863 - 70106
Giải nhì 74923
Giải nhất 83843
Giải đặc biệt 146131
Hai số cuối: 05 - 06 - 23 - 26 - 31 - 34 - 41 - 43[2] - 49 - 61 - 63 - 78 - 80 - 88 - 89 - 92 - 96

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 16-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 265
Giải sáu 4769 - 8740 - 4682
Giải năm 6331
Giải tư 89824 - 49910 - 96410 - 97870 - 90020 - 58383 - 88097
Giải ba 87871 - 12980
Giải nhì 76727
Giải nhất 62453
Giải đặc biệt 464117
Hai số cuối: 10[2] - 17 - 20 - 24 - 27 - 31 - 40 - 53 - 65 - 69 - 70 - 71 - 80 - 82 - 83 - 92 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 10-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 322
Giải sáu 2495 - 6892 - 2410
Giải năm 7368
Giải tư 03854 - 91225 - 73312 - 27374 - 32285 - 19712 - 81884
Giải ba 87752 - 60201
Giải nhì 24456
Giải nhất 90341
Giải đặc biệt 609738
Hai số cuối: 01 - 10 - 12[2] - 22 - 25 - 38 - 41 - 52 - 54 - 56 - 68 - 72 - 74 - 84 - 85 - 92 - 95

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 09-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 216
Giải sáu 4872 - 2529 - 0075
Giải năm 9209
Giải tư 04540 - 05182 - 39615 - 59925 - 48208 - 28615 - 23852
Giải ba 88063 - 38790
Giải nhì 08736
Giải nhất 62060
Giải đặc biệt 444846
Hai số cuối: 08 - 09 - 15[2] - 16 - 25 - 29 - 36 - 40 - 43 - 46 - 52 - 60 - 63 - 72 - 75 - 82 - 90

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 03-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 160
Giải sáu 5058 - 8686 - 9722
Giải năm 2702
Giải tư 19046 - 09345 - 52283 - 73759 - 39822 - 00859 - 36892
Giải ba 13611 - 69267
Giải nhì 73435
Giải nhất 57205
Giải đặc biệt 490897
Hai số cuối: 02 - 05 - 11 - 22[2] - 35 - 45 - 46 - 58 - 59[2] - 60 - 67 - 83 - 84 - 86 - 92 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 27-12-2021 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 977
Giải sáu 1193 - 9495 - 4513
Giải năm 2284
Giải tư 54378 - 12772 - 45217 - 82256 - 30246 - 24365 - 15090
Giải ba 46194 - 53708
Giải nhì 29937
Giải nhất 96925
Giải đặc biệt 851469
Hai số cuối: 08 - 13 - 17 - 18 - 25 - 37 - 46 - 56 - 65 - 69 - 72 - 77 - 78 - 84 - 90 - 93 - 94 - 95

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 20-12-2021 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 407
Giải sáu 1047 - 7938 - 3842
Giải năm 0818
Giải tư 61578 - 46736 - 89445 - 34087 - 64659 - 84855 - 61685
Giải ba 28693 - 42336
Giải nhì 75417
Giải nhất 01480
Giải đặc biệt 409145
Hai số cuối: 07 - 17 - 18 - 36[2] - 38 - 42 - 45[2] - 47 - 52 - 55 - 59 - 78 - 80 - 85 - 87 - 93

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 13-12-2021 - XSTTH

Còn: 2 giờ 39 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 272
Giải sáu 2732 - 2356 - 4625
Giải năm 3748
Giải tư 22985 - 38375 - 29308 - 16056 - 46253 - 43028 - 93938
Giải ba 94245 - 80868
Giải nhì 93500
Giải nhất 10688
Giải đặc biệt 057188
Hai số cuối: 00 - 08 - 25[2] - 28 - 32 - 38 - 45 - 48 - 53 - 56[2] - 68 - 72 - 75 - 85 - 88[2]