Home

XSTTH, Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 15-01-2018 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 233
Giải sáu 6665 - 8238 - 4760
Giải năm 0019
Giải tư 40126 - 02395 - 52284 - 42928 - 97863 - 56130 - 47692
Giải ba 05347 - 91995
Giải nhì 47071
Giải nhất 69194
Giải đặc biệt 646015
Hai số cuối: 15 - 19 - 26 - 28 - 30 - 33 - 38 - 47 - 60 - 63 - 65 - 71 - 84 - 92 - 94 - 95[2] - 96

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 08-01-2018 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 515
Giải sáu 2756 - 7893 - 5194
Giải năm 5772
Giải tư 68570 - 74082 - 97599 - 99935 - 44321 - 13231 - 19212
Giải ba 41284 - 93607
Giải nhì 96221
Giải nhất 61495
Giải đặc biệt 031309
Hai số cuối: 07 - 09 - 12 - 15 - 21[2] - 31 - 35 - 56 - 70 - 72 - 79 - 82 - 84 - 93 - 94 - 95 - 99

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 01-01-2018 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 650
Giải sáu 4899 - 8637 - 7426
Giải năm 2618
Giải tư 44466 - 18660 - 66790 - 69906 - 08460 - 98760 - 79984
Giải ba 21992 - 72977
Giải nhì 12588
Giải nhất 77239
Giải đặc biệt 394881
Hai số cuối: 06 - 18 - 26 - 37 - 39 - 50 - 56 - 60[3] - 66 - 77 - 81 - 84 - 88 - 90 - 92 - 99

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 25-12-2017 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 047
Giải sáu 6853 - 3461 - 9974
Giải năm 3161
Giải tư 81823 - 54789 - 62839 - 16481 - 85818 - 42777 - 91295
Giải ba 88507 - 19655
Giải nhì 07937
Giải nhất 39616
Giải đặc biệt 450610
Hai số cuối: 07 - 10 - 16 - 18 - 23 - 37 - 39 - 47[2] - 53 - 55 - 61[2] - 74 - 77 - 81 - 89 - 95

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 18-12-2017 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 544
Giải sáu 4057 - 2130 - 6862
Giải năm 2805
Giải tư 22397 - 56495 - 58666 - 55611 - 08521 - 02048 - 34913
Giải ba 04822 - 76730
Giải nhì 79201
Giải nhất 62253
Giải đặc biệt 145607
Hai số cuối: 01 - 05 - 07 - 11 - 13 - 21 - 22 - 30[2] - 44 - 48 - 53 - 57 - 62 - 66 - 68 - 95 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 11-12-2017 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 200
Giải sáu 1522 - 8100 - 2225
Giải năm 4770
Giải tư 52629 - 26135 - 33745 - 51306 - 04233 - 30789 - 67321
Giải ba 14538 - 16439
Giải nhì 20170
Giải nhất 74142
Giải đặc biệt 932072
Hai số cuối: 00[2] - 06 - 21 - 22[2] - 25 - 29 - 33 - 35 - 38 - 39 - 42 - 45 - 70[2] - 72 - 89

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 04-12-2017 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 015
Giải sáu 4117 - 7088 - 7444
Giải năm 5598
Giải tư 49138 - 93056 - 77243 - 11756 - 01764 - 93229 - 39205
Giải ba 72622 - 53495
Giải nhì 58716
Giải nhất 45325
Giải đặc biệt 281649
Hai số cuối: 05 - 15 - 16 - 17 - 22 - 25 - 29 - 34 - 38 - 43 - 44 - 49 - 56[2] - 64 - 88 - 95 - 98

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 27-11-2017 - XSTTH

Còn: 10 giờ 25 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 951
Giải sáu 7921 - 7164 - 2679
Giải năm 4679
Giải tư 23433 - 90261 - 84057 - 01646 - 07602 - 64929 - 83278
Giải ba 18468 - 77741
Giải nhì 54286
Giải nhất 01816
Giải đặc biệt 303037
Hai số cuối: 02 - 16 - 21 - 29 - 33 - 37 - 41 - 46 - 51 - 57 - 61 - 64 - 66 - 68 - 78 - 79[2] - 86