Home

XSQT, Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Quảng Trị: ngày 13-01-2022 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 476
Giải sáu 4084 - 4986 - 1060
Giải năm 0823
Giải tư 69618 - 84309 - 37137 - 70488 - 12558 - 11688 - 37038
Giải ba 36162 - 03604
Giải nhì 74986
Giải nhất 86576
Giải đặc biệt 728095
Hai số cuối: 04 - 09 - 18 - 23 - 37 - 38 - 58 - 60 - 62 - 74 - 76[2] - 84 - 86[2] - 88[2] - 95

Xổ số Quảng Trị: ngày 06-01-2022 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 21
Giải bảy 755
Giải sáu 4412 - 9734 - 6210
Giải năm 8658
Giải tư 06614 - 48027 - 30834 - 24630 - 09569 - 58846 - 31755
Giải ba 19231 - 59891
Giải nhì 99508
Giải nhất 25108
Giải đặc biệt 536654
Hai số cuối: 08[2] - 10 - 12 - 14 - 21 - 27 - 30 - 31 - 34[2] - 46 - 54 - 55[2] - 58 - 69 - 91

Xổ số Quảng Trị: ngày 30-12-2021 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 103
Giải sáu 0213 - 2625 - 9770
Giải năm 7565
Giải tư 21055 - 66000 - 20969 - 29844 - 29315 - 33952 - 35758
Giải ba 36955 - 47120
Giải nhì 11120
Giải nhất 19840
Giải đặc biệt 085554
Hai số cuối: 00 - 03 - 13 - 15 - 20[2] - 25 - 40 - 44 - 52 - 54 - 55[2] - 58[2] - 65 - 69 - 70

Xổ số Quảng Trị: ngày 23-12-2021 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 256
Giải sáu 0474 - 6528 - 4452
Giải năm 8334
Giải tư 52342 - 35915 - 19552 - 84523 - 66074 - 46599 - 38665
Giải ba 71831 - 32164
Giải nhì 95401
Giải nhất 87320
Giải đặc biệt 743521
Hai số cuối: 01 - 03 - 15 - 20 - 21 - 23 - 28 - 31 - 34 - 42 - 52[2] - 56 - 64 - 65 - 74[2] - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 16-12-2021 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 014
Giải sáu 1009 - 0307 - 4104
Giải năm 6905
Giải tư 20191 - 75031 - 35888 - 79723 - 92689 - 86412 - 56990
Giải ba 69867 - 21984
Giải nhì 95006
Giải nhất 50741
Giải đặc biệt 723267
Hai số cuối: 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 23 - 31 - 41 - 52 - 67[2] - 84 - 88 - 89 - 90 - 91

Xổ số Quảng Trị: ngày 09-12-2021 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 150
Giải sáu 4833 - 2117 - 0843
Giải năm 4707
Giải tư 23202 - 01850 - 28251 - 73596 - 29348 - 09506 - 16487
Giải ba 00382 - 24302
Giải nhì 11830
Giải nhất 64617
Giải đặc biệt 512380
Hai số cuối: 02[2] - 06 - 07 - 17[2] - 30 - 33 - 43 - 48 - 50[2] - 51 - 67 - 80 - 82 - 87 - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 02-12-2021 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 692
Giải sáu 1612 - 8036 - 6804
Giải năm 3716
Giải tư 33017 - 47415 - 05905 - 46948 - 01104 - 99759 - 58920
Giải ba 47533 - 35437
Giải nhì 80091
Giải nhất 51862
Giải đặc biệt 243053
Hai số cuối: 04[2] - 05 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 33 - 36 - 37 - 48 - 53 - 59 - 62 - 63 - 91 - 92

Xổ số Quảng Trị: ngày 25-11-2021 - XSQT

Còn: 3 giờ 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 190
Giải sáu 1296 - 2560 - 6370
Giải năm 5583
Giải tư 56736 - 11251 - 50607 - 57715 - 04739 - 10937 - 57663
Giải ba 96014 - 52914
Giải nhì 44990
Giải nhất 03014
Giải đặc biệt 602725
Hai số cuối: 07 - 14[3] - 15 - 25 - 36 - 37 - 39 - 51 - 60 - 63 - 70 - 78 - 83 - 90[2] - 96