Home

XSQT, Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Quảng Trị: ngày 15-11-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 959
Giải sáu 8464 - 6144 - 3569
Giải năm 3240
Giải tư 53119 - 28554 - 97283 - 04181 - 60220 - 61124 - 90212
Giải ba 58087 - 37495
Giải nhì 06877
Giải nhất 69906
Giải đặc biệt 571293
Hai số cuối: 06 - 12 - 19 - 20 - 24 - 40 - 44 - 54 - 59 - 64 - 69 - 77 - 81 - 83 - 86 - 87 - 93 - 95

Xổ số Quảng Trị: ngày 08-11-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 232
Giải sáu 1617 - 7348 - 2261
Giải năm 7029
Giải tư 22019 - 71147 - 90258 - 82700 - 15402 - 54450 - 36772
Giải ba 62691 - 53339
Giải nhì 46929
Giải nhất 10360
Giải đặc biệt 581619
Hai số cuối: 00 - 02 - 17 - 19[2] - 29[2] - 32 - 39 - 47 - 48 - 50 - 58 - 60 - 61 - 72 - 79 - 91

Xổ số Quảng Trị: ngày 01-11-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 817
Giải sáu 5880 - 6773 - 9166
Giải năm 6478
Giải tư 34344 - 67629 - 47398 - 38739 - 37035 - 36814 - 47496
Giải ba 59717 - 16222
Giải nhì 42492
Giải nhất 99486
Giải đặc biệt 800850
Hai số cuối: 04 - 14 - 17[2] - 22 - 29 - 35 - 39 - 44 - 50 - 66 - 73 - 78 - 80 - 86 - 92 - 96 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 25-10-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 361
Giải sáu 6370 - 6865 - 0131
Giải năm 9119
Giải tư 48366 - 31873 - 03381 - 09899 - 56617 - 42156 - 83659
Giải ba 33338 - 96902
Giải nhì 82792
Giải nhất 96306
Giải đặc biệt 848959
Hai số cuối: 02 - 06 - 17 - 19 - 31 - 35 - 38 - 56 - 59[2] - 61 - 65 - 66 - 70 - 73 - 81 - 92 - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 18-10-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 595
Giải sáu 5398 - 8562 - 0818
Giải năm 1347
Giải tư 90956 - 74539 - 95754 - 46381 - 26718 - 49410 - 94548
Giải ba 09780 - 19688
Giải nhì 09164
Giải nhất 75726
Giải đặc biệt 665374
Hai số cuối: 10 - 18[2] - 26 - 39 - 47 - 48 - 54 - 56 - 62 - 64 - 74 - 80 - 81 - 88 - 95[2] - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 11-10-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 096
Giải sáu 6549 - 9164 - 0954
Giải năm 6208
Giải tư 17307 - 65312 - 23763 - 27671 - 74794 - 02514 - 74375
Giải ba 88289 - 15305
Giải nhì 66051
Giải nhất 77563
Giải đặc biệt 361952
Hai số cuối: 05 - 07 - 08 - 12 - 14 - 49 - 51 - 52 - 54 - 63[2] - 64 - 71 - 75 - 85 - 89 - 94 - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 04-10-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 284
Giải sáu 3071 - 3131 - 6905
Giải năm 5602
Giải tư 81610 - 73758 - 04739 - 92772 - 71887 - 19861 - 45293
Giải ba 21379 - 77101
Giải nhì 24305
Giải nhất 16601
Giải đặc biệt 806880
Hai số cuối: 01[2] - 02 - 05[2] - 10 - 31 - 39 - 56 - 58 - 61 - 71 - 72 - 79 - 80 - 84 - 87 - 93

Xổ số Quảng Trị: ngày 27-09-2018 - XSQT

Còn: 15 giờ 27 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 302
Giải sáu 6736 - 6533 - 0642
Giải năm 8354
Giải tư 67142 - 78697 - 41185 - 28421 - 11180 - 11723 - 51343
Giải ba 32270 - 33158
Giải nhì 65510
Giải nhất 25708
Giải đặc biệt 005246
Hai số cuối: 02 - 08 - 10 - 21 - 23 - 33 - 36 - 42[2] - 43 - 46 - 54 - 58 - 70 - 80 - 85[2] - 97