Home

XSQT, Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Quảng Trị: ngày 13-09-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 689
Giải sáu 7740 - 6637 - 6922
Giải năm 8774
Giải tư 86097 - 87833 - 98021 - 43322 - 97953 - 20316 - 73490
Giải ba 30501 - 43058
Giải nhì 26885
Giải nhất 32980
Giải đặc biệt 832727
Hai số cuối: 01 - 16 - 18 - 21 - 22[2] - 27 - 33 - 37 - 40 - 53 - 58 - 74 - 80 - 85 - 89 - 90 - 97

Xổ số Quảng Trị: ngày 06-09-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 668
Giải sáu 1700 - 7998 - 5814
Giải năm 3095
Giải tư 56144 - 15931 - 45032 - 56636 - 12766 - 75341 - 51915
Giải ba 53840 - 74706
Giải nhì 86141
Giải nhất 42016
Giải đặc biệt 997145
Hai số cuối: 00 - 06 - 14 - 15 - 16 - 31[2] - 32 - 36 - 40 - 41[2] - 44 - 45 - 66 - 68 - 95 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 30-08-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 839
Giải sáu 5832 - 6905 - 4678
Giải năm 7361
Giải tư 05807 - 65203 - 47350 - 57914 - 90858 - 72732 - 04911
Giải ba 45577 - 70050
Giải nhì 15616
Giải nhất 03598
Giải đặc biệt 945066
Hai số cuối: 03 - 05 - 07 - 11 - 14 - 16 - 31 - 32[2] - 39 - 50[2] - 58 - 61 - 66 - 77 - 78 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 23-08-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 738
Giải sáu 9974 - 6543 - 3986
Giải năm 2967
Giải tư 97047 - 61835 - 73818 - 94117 - 21397 - 15678 - 00633
Giải ba 26960 - 35683
Giải nhì 76368
Giải nhất 68683
Giải đặc biệt 892753
Hai số cuối: 17 - 18 - 33 - 35[2] - 38 - 43 - 47 - 53 - 60 - 67 - 68 - 74 - 78 - 83[2] - 86 - 97

Xổ số Quảng Trị: ngày 16-08-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 327
Giải sáu 4608 - 3395 - 8382
Giải năm 6146
Giải tư 17652 - 17458 - 11985 - 86746 - 20251 - 12164 - 48115
Giải ba 74316 - 21685
Giải nhì 28894
Giải nhất 32172
Giải đặc biệt 849325
Hai số cuối: 08 - 13 - 15 - 16 - 25 - 27 - 46[2] - 51 - 52 - 58 - 64 - 72 - 82 - 85[2] - 94 - 95

Xổ số Quảng Trị: ngày 09-08-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 533
Giải sáu 1135 - 2090 - 6951
Giải năm 2243
Giải tư 33730 - 76257 - 12510 - 07561 - 04492 - 82078 - 33081
Giải ba 70759 - 02782
Giải nhì 58352
Giải nhất 50778
Giải đặc biệt 289062
Hai số cuối: 10 - 30 - 33 - 35 - 43 - 51 - 52 - 57 - 59 - 61 - 62 - 66 - 78[2] - 81 - 82 - 90 - 92

Xổ số Quảng Trị: ngày 02-08-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 819
Giải sáu 5186 - 0284 - 3756
Giải năm 4617
Giải tư 66696 - 32867 - 31854 - 81532 - 85142 - 13753 - 05418
Giải ba 46538 - 87519
Giải nhì 38211
Giải nhất 71786
Giải đặc biệt 272760
Hai số cuối: 11 - 17 - 18 - 19[2] - 32 - 38 - 42 - 43 - 53 - 54 - 56 - 60 - 67 - 84 - 86[2] - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 26-07-2018 - XSQT

Còn: 7 giờ 49 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 033
Giải sáu 4549 - 3961 - 1093
Giải năm 0275
Giải tư 83039 - 33226 - 18013 - 19299 - 04938 - 29381 - 88692
Giải ba 01804 - 50746
Giải nhì 15857
Giải nhất 46472
Giải đặc biệt 886144
Hai số cuối: 04 - 13 - 18 - 26 - 33 - 38 - 39 - 44 - 46 - 49 - 57 - 61 - 72 - 75 - 81 - 92 - 93 - 99