Home

XSQT, Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Quảng Trị: ngày 18-01-2018 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 810
Giải sáu 2693 - 9627 - 8257
Giải năm 0168
Giải tư 01830 - 49297 - 28127 - 31116 - 46364 - 44518 - 23605
Giải ba 46894 - 81597
Giải nhì 18960
Giải nhất 07232
Giải đặc biệt 717522
Hai số cuối: 05 - 10 - 16 - 18 - 22 - 27[2] - 30 - 32 - 57 - 60 - 64 - 68 - 84 - 93 - 94 - 97[2]

Xổ số Quảng Trị: ngày 11-01-2018 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 926
Giải sáu 4550 - 6484 - 7604
Giải năm 6878
Giải tư 13240 - 62391 - 16304 - 38457 - 32368 - 07412 - 75465
Giải ba 85784 - 01773
Giải nhì 01637
Giải nhất 22033
Giải đặc biệt 188861
Hai số cuối: 04[2] - 12 - 26 - 33 - 37 - 40 - 50 - 57 - 61 - 65 - 68 - 73 - 78 - 84[2] - 90 - 91

Xổ số Quảng Trị: ngày 04-01-2018 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 467
Giải sáu 4323 - 1759 - 0038
Giải năm 4273
Giải tư 11956 - 54697 - 81676 - 57620 - 58900 - 74229 - 74137
Giải ba 51950 - 92381
Giải nhì 49224
Giải nhất 63546
Giải đặc biệt 843493
Hai số cuối: 00 - 17 - 20 - 23 - 24 - 29 - 37 - 38 - 46 - 50 - 56 - 59 - 67 - 73 - 76 - 81 - 93 - 97

Xổ số Quảng Trị: ngày 28-12-2017 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 578
Giải sáu 2768 - 4058 - 3610
Giải năm 9523
Giải tư 01628 - 13620 - 74748 - 41490 - 31185 - 24288 - 61340
Giải ba 08360 - 53419
Giải nhì 79527
Giải nhất 64175
Giải đặc biệt 343161
Hai số cuối: 10 - 19 - 20 - 23 - 27 - 28 - 40 - 48 - 58 - 60 - 61 - 68 - 75 - 78 - 85 - 88 - 90 - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 21-12-2017 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 949
Giải sáu 0680 - 2390 - 6398
Giải năm 7918
Giải tư 52725 - 71976 - 16980 - 01652 - 43700 - 96349 - 65003
Giải ba 54960 - 97755
Giải nhì 34336
Giải nhất 96340
Giải đặc biệt 312863
Hai số cuối: 00 - 03 - 18 - 25 - 36 - 40 - 49[2] - 52 - 55 - 60 - 63 - 76 - 80[2] - 84 - 90 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 14-12-2017 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 872
Giải sáu 3495 - 3222 - 6648
Giải năm 0804
Giải tư 51278 - 76025 - 31741 - 11921 - 81450 - 53101 - 52798
Giải ba 45592 - 07276
Giải nhì 24513
Giải nhất 60372
Giải đặc biệt 750032
Hai số cuối: 01 - 04 - 13 - 21 - 22 - 25 - 32 - 41 - 48 - 50 - 72[2] - 74 - 76 - 78 - 92 - 95 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 07-12-2017 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 514
Giải sáu 9867 - 1351 - 9805
Giải năm 1441
Giải tư 62429 - 72214 - 89743 - 00681 - 04640 - 53966 - 76529
Giải ba 27283 - 96047
Giải nhì 83921
Giải nhất 02045
Giải đặc biệt 505728
Hai số cuối: 05 - 14[2] - 21 - 28 - 29[2] - 40 - 41 - 43 - 45 - 47 - 48 - 51 - 66 - 67 - 81 - 83

Xổ số Quảng Trị: ngày 30-11-2017 - XSQT

Còn: 10 giờ 22 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 798
Giải sáu 0359 - 3151 - 3712
Giải năm 0555
Giải tư 57746 - 83590 - 79050 - 20149 - 85687 - 80803 - 42520
Giải ba 75212 - 28039
Giải nhì 88274
Giải nhất 41705
Giải đặc biệt 167307
Hai số cuối: 03 - 05 - 07 - 12[2] - 20 - 39 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 59 - 74 - 87 - 90 - 98