Home

XSQT, Kết quả Xổ số Quảng Trị Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Quảng Trị: ngày 19-10-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 499
Giải sáu 7450 - 5066 - 2714
Giải năm 9053
Giải tư 76436 - 37986 - 12737 - 16696 - 25461 - 00733 - 28954
Giải ba 41091 - 86611
Giải nhì 10268
Giải nhất 73804
Giải đặc biệt 054460
Hai số cuối: 04 - 11 - 14 - 17 - 33 - 36 - 37 - 50 - 53 - 54 - 60 - 61 - 66 - 68 - 86 - 91 - 96 - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 12-10-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 321
Giải sáu 8595 - 4483 - 9641
Giải năm 8765
Giải tư 42042 - 62931 - 33063 - 85736 - 52593 - 83380 - 59948
Giải ba 30743 - 85077
Giải nhì 29654
Giải nhất 09358
Giải đặc biệt 945267
Hai số cuối: 21 - 31 - 36 - 41 - 42 - 43 - 48 - 53 - 54 - 58 - 63 - 65 - 67 - 77 - 80 - 83 - 93 - 95

Xổ số Quảng Trị: ngày 05-10-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 516
Giải sáu 5019 - 6027 - 7146
Giải năm 9606
Giải tư 52877 - 84125 - 71128 - 05940 - 59427 - 28488 - 57270
Giải ba 21698 - 28715
Giải nhì 33773
Giải nhất 82307
Giải đặc biệt 936340
Hai số cuối: 06 - 07 - 15 - 16 - 19 - 25 - 26 - 27[2] - 28 - 40[2] - 46 - 70 - 73 - 77 - 88 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 28-09-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 207
Giải sáu 8634 - 4968 - 9843
Giải năm 6496
Giải tư 54872 - 09737 - 39697 - 40465 - 51662 - 40549 - 19773
Giải ba 53800 - 20054
Giải nhì 52698
Giải nhất 58663
Giải đặc biệt 033743
Hai số cuối: 00 - 07 - 19 - 34 - 37 - 43[2] - 49 - 54 - 62 - 63 - 65 - 68 - 72 - 73 - 96 - 97 - 98

Xổ số Quảng Trị: ngày 21-09-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 4602 - 8081 - 3471
Giải năm 5815
Giải tư 36741 - 76596 - 40259 - 24205 - 06758 - 38758 - 44877
Giải ba 34147 - 76722
Giải nhì 72991
Giải nhất 73962
Giải đặc biệt 280854
Hai số cuối: 02 - 05 - 08 - 15 - 22 - 23 - 41 - 47 - 54 - 58[2] - 59 - 62 - 71 - 77 - 81 - 91 - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 14-09-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 775
Giải sáu 5904 - 6525 - 4056
Giải năm 9509
Giải tư 02001 - 26033 - 47418 - 77770 - 37785 - 13767 - 24973
Giải ba 58871 - 48121
Giải nhì 53194
Giải nhất 21004
Giải đặc biệt 776396
Hai số cuối: 00 - 01 - 04[2] - 09 - 18 - 21 - 25 - 33 - 56 - 67 - 70 - 71 - 73 - 75 - 85 - 94 - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 07-09-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 695
Giải sáu 0534 - 9550 - 3268
Giải năm 5193
Giải tư 80805 - 63736 - 19572 - 65506 - 31467 - 69259 - 08477
Giải ba 10810 - 02429
Giải nhì 20010
Giải nhất 55891
Giải đặc biệt 809128
Hai số cuối: 05 - 06 - 10[2] - 28 - 29 - 34 - 36 - 50 - 53 - 59 - 67 - 68 - 72 - 77 - 91 - 93 - 95

Xổ số Quảng Trị: ngày 31-08-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 18 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 328
Giải sáu 7400 - 7834 - 8708
Giải năm 3079
Giải tư 27637 - 68657 - 28066 - 90400 - 77266 - 32773 - 20425
Giải ba 68841 - 95032
Giải nhì 35855
Giải nhất 81799
Giải đặc biệt 329026
Hai số cuối: 00[2] - 08 - 25 - 26 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41 - 55 - 57 - 66[2] - 68 - 73 - 79 - 99