Home

XSQNG, Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 10-11-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 192
Giải sáu 2010 - 3805 - 2961
Giải năm 6475
Giải tư 01427 - 90930 - 78412 - 65317 - 13104 - 27636 - 97088
Giải ba 31403 - 24660
Giải nhì 79285
Giải nhất 39511
Giải đặc biệt 214708
Hai số cuối: 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 17 - 27 - 30 - 36 - 60 - 61 - 65 - 75 - 85 - 88 - 92

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 03-11-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 599
Giải sáu 2423 - 7129 - 3946
Giải năm 2118
Giải tư 71335 - 49912 - 35480 - 79286 - 21395 - 21823 - 10281
Giải ba 19225 - 75507
Giải nhì 29214
Giải nhất 50900
Giải đặc biệt 687297
Hai số cuối: 00 - 07 - 12 - 14 - 18 - 23[2] - 25 - 29 - 35 - 46 - 77 - 80 - 81 - 86 - 95 - 97 - 99

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 27-10-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 597
Giải sáu 7283 - 6649 - 0151
Giải năm 1527
Giải tư 03033 - 44729 - 06238 - 83083 - 45138 - 75892 - 27846
Giải ba 02938 - 07006
Giải nhì 52223
Giải nhất 88929
Giải đặc biệt 762589
Hai số cuối: 06 - 23 - 27 - 29[2] - 33 - 38[3] - 46 - 49 - 51 - 83[2] - 87 - 89 - 92 - 97

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 20-10-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 104
Giải sáu 7450 - 9740 - 5319
Giải năm 5659
Giải tư 58566 - 87640 - 27420 - 52470 - 04331 - 77991 - 57674
Giải ba 20980 - 09216
Giải nhì 94193
Giải nhất 67360
Giải đặc biệt 682117
Hai số cuối: 01 - 04 - 16 - 17 - 19 - 20 - 31 - 40[2] - 50 - 59 - 60 - 66 - 70 - 74 - 80 - 91 - 93

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 13-10-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 008
Giải sáu 7774 - 8205 - 8695
Giải năm 6479
Giải tư 64742 - 65439 - 81682 - 89882 - 61485 - 63621 - 96794
Giải ba 02592 - 06553
Giải nhì 85474
Giải nhất 74418
Giải đặc biệt 198163
Hai số cuối: 04 - 05 - 08 - 18 - 21 - 39 - 42 - 53 - 63 - 74[2] - 79 - 82[2] - 85 - 92 - 94 - 95

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 06-10-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 082
Giải sáu 8543 - 0272 - 5783
Giải năm 0219
Giải tư 78393 - 40360 - 34402 - 63226 - 61875 - 34102 - 17806
Giải ba 89839 - 41058
Giải nhì 25570
Giải nhất 62870
Giải đặc biệt 889473
Hai số cuối: 02[2] - 06 - 19 - 26 - 34 - 39 - 43 - 58 - 60 - 70[2] - 72 - 73 - 75 - 82 - 83 - 93

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 29-09-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 487
Giải sáu 1632 - 1050 - 6698
Giải năm 9086
Giải tư 22841 - 66383 - 08541 - 83679 - 18310 - 55519 - 68371
Giải ba 22331 - 40873
Giải nhì 01771
Giải nhất 70833
Giải đặc biệt 340007
Hai số cuối: 07 - 10 - 17 - 19 - 31 - 32 - 33 - 41[2] - 50 - 71[2] - 73 - 79 - 83 - 86 - 87 - 98

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 22-09-2018 - XSQNG

Còn: 14 giờ 17 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 309
Giải sáu 5523 - 8109 - 9498
Giải năm 9525
Giải tư 10834 - 95978 - 25226 - 68894 - 91204 - 35184 - 50400
Giải ba 90989 - 22233
Giải nhì 55559
Giải nhất 25315
Giải đặc biệt 170204
Hai số cuối: 00 - 04[2] - 09[2] - 15 - 23 - 25 - 26 - 33 - 34 - 48 - 59 - 78 - 84 - 89 - 94 - 98