Home

XSQNG, Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 15-01-2022 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 389
Giải sáu 6512 - 0330 - 7302
Giải năm 1654
Giải tư 16803 - 08748 - 79557 - 50776 - 13696 - 71964 - 81977
Giải ba 18906 - 44541
Giải nhì 11882
Giải nhất 31580
Giải đặc biệt 620947
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 12 - 30 - 41 - 47 - 48 - 54 - 57 - 64 - 76 - 77 - 80 - 82 - 89 - 90 - 96

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 08-01-2022 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 080
Giải sáu 0565 - 7535 - 5430
Giải năm 5027
Giải tư 40547 - 64173 - 38268 - 48975 - 96122 - 67707 - 48046
Giải ba 33865 - 66236
Giải nhì 57552
Giải nhất 50413
Giải đặc biệt 811308
Hai số cuối: 07 - 08 - 13 - 22 - 27 - 30 - 35 - 36 - 46 - 47 - 52 - 65[2] - 68 - 73 - 75 - 79 - 80

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 01-01-2022 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 630
Giải sáu 2537 - 3870 - 0236
Giải năm 7703
Giải tư 53521 - 85182 - 90598 - 45090 - 37120 - 55639 - 77228
Giải ba 17050 - 23756
Giải nhì 03419
Giải nhất 41964
Giải đặc biệt 202864
Hai số cuối: 03 - 16 - 19 - 20 - 21 - 28 - 30 - 36 - 37 - 39 - 50 - 56 - 64[2] - 70 - 82 - 90 - 98

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 25-12-2021 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 323
Giải sáu 4935 - 0703 - 9483
Giải năm 7442
Giải tư 45594 - 68218 - 95397 - 98764 - 78331 - 05970 - 82287
Giải ba 05337 - 93779
Giải nhì 14115
Giải nhất 06335
Giải đặc biệt 762003
Hai số cuối: 03[2] - 15 - 18 - 23 - 31 - 35[2] - 37 - 42 - 64 - 70 - 72 - 79 - 83 - 87 - 94 - 97

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 18-12-2021 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 677
Giải sáu 7978 - 0927 - 0036
Giải năm 7587
Giải tư 21319 - 45442 - 64310 - 42754 - 21787 - 37727 - 66363
Giải ba 89073 - 42779
Giải nhì 71541
Giải nhất 69335
Giải đặc biệt 258026
Hai số cuối: 10 - 19 - 26 - 27[2] - 33 - 35 - 36 - 41 - 42 - 54 - 63 - 73 - 77 - 78 - 79 - 87[2]

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 11-12-2021 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 298
Giải sáu 9800 - 4244 - 7423
Giải năm 4487
Giải tư 35395 - 18215 - 05584 - 34914 - 73523 - 95495 - 51756
Giải ba 74778 - 96588
Giải nhì 13975
Giải nhất 85552
Giải đặc biệt 230328
Hai số cuối: 00 - 14 - 15 - 23[2] - 28 - 44 - 52 - 56 - 75 - 78 - 84 - 87[2] - 88 - 95[2] - 98

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 04-12-2021 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 090
Giải sáu 5096 - 5071 - 5652
Giải năm 7053
Giải tư 18228 - 01873 - 13354 - 59137 - 64785 - 98788 - 47510
Giải ba 18389 - 60390
Giải nhì 63200
Giải nhất 01938
Giải đặc biệt 560181
Hai số cuối: 00 - 10 - 22 - 28 - 37 - 38 - 52 - 53 - 54 - 71 - 73 - 81 - 85 - 88 - 89 - 90[2] - 96

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 27-11-2021 - XSQNG

Còn: 1 giờ 41 phút 1 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 388
Giải sáu 5034 - 7556 - 1341
Giải năm 6773
Giải tư 51819 - 11513 - 38825 - 08287 - 19686 - 29776 - 22332
Giải ba 80739 - 64378
Giải nhì 86830
Giải nhất 80522
Giải đặc biệt 812129
Hai số cuối: 13 - 19 - 22 - 25 - 29 - 30 - 32 - 34 - 39 - 41 - 56 - 73 - 76 - 78 - 86 - 87 - 88[2]