Home

XSQNG, Kết quả Xổ số Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 23-02-2018

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 17-02-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 181
Giải sáu 9964 - 7647 - 0613
Giải năm 9101
Giải tư 52522 - 24294 - 45611 - 03200 - 16139 - 26637 - 92080
Giải ba 57796 - 60704
Giải nhì 43992
Giải nhất 92197
Giải đặc biệt 655790
Hai số cuối: 00 - 01 - 04 - 11 - 13 - 22 - 32 - 37 - 39 - 47 - 64 - 80 - 81 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 10-02-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 583
Giải sáu 4871 - 6672 - 0394
Giải năm 3055
Giải tư 18144 - 47998 - 88840 - 40246 - 80997 - 90562 - 55490
Giải ba 35250 - 69893
Giải nhì 45561
Giải nhất 50571
Giải đặc biệt 015943
Hai số cuối: 04 - 40 - 43 - 44 - 46 - 50 - 55 - 61 - 62 - 71[2] - 72 - 83 - 90 - 93 - 94 - 97 - 98

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 03-02-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 637
Giải sáu 3580 - 0100 - 0583
Giải năm 2145
Giải tư 43339 - 15712 - 58588 - 40291 - 82685 - 92746 - 38745
Giải ba 94703 - 80460
Giải nhì 95804
Giải nhất 88406
Giải đặc biệt 964081
Hai số cuối: 00 - 03 - 04 - 06 - 09 - 12 - 37 - 39 - 45[2] - 46 - 60 - 80 - 81 - 83 - 85 - 88 - 91

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 27-01-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 405
Giải sáu 0719 - 3672 - 6585
Giải năm 2265
Giải tư 06073 - 66730 - 19065 - 60649 - 72592 - 31734 - 79660
Giải ba 89581 - 49365
Giải nhì 64240
Giải nhất 42053
Giải đặc biệt 546972
Hai số cuối: 05 - 19 - 30 - 34 - 40 - 47 - 49 - 53 - 60 - 65[3] - 72[2] - 73 - 81 - 85 - 92

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 20-01-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 376
Giải sáu 6132 - 6288 - 4265
Giải năm 1634
Giải tư 11795 - 00895 - 98548 - 62530 - 51540 - 63946 - 46572
Giải ba 71091 - 67579
Giải nhì 79016
Giải nhất 43385
Giải đặc biệt 111792
Hai số cuối: 16 - 30 - 32 - 34 - 40 - 46 - 48 - 65 - 72[2] - 76 - 79 - 85 - 88 - 91 - 92 - 95[2]

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 13-01-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 671
Giải sáu 6842 - 5844 - 8020
Giải năm 9746
Giải tư 34888 - 30299 - 21725 - 46157 - 21584 - 72767 - 14066
Giải ba 02960 - 57893
Giải nhì 46157
Giải nhất 56200
Giải đặc biệt 013081
Hai số cuối: 00 - 20 - 24 - 25 - 42 - 44 - 46 - 57[2] - 60 - 66 - 67 - 71 - 81 - 84 - 88 - 93 - 99

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 06-01-2018 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 637
Giải sáu 2744 - 7615 - 3226
Giải năm 8347
Giải tư 96680 - 36120 - 78746 - 50847 - 68021 - 02864 - 66179
Giải ba 15280 - 97996
Giải nhì 86726
Giải nhất 92147
Giải đặc biệt 596110
Hai số cuối: 10 - 15 - 20 - 21 - 26[2] - 37 - 44 - 46 - 47[3] - 56 - 64 - 79 - 80[2] - 96

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 30-12-2017 - XSQNG

Còn: 4 giờ 3 phút 37 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 124
Giải sáu 7924 - 8245 - 9705
Giải năm 8702
Giải tư 52581 - 07705 - 43991 - 29947 - 30036 - 34474 - 38293
Giải ba 91755 - 34988
Giải nhì 11828
Giải nhất 99013
Giải đặc biệt 797584
Hai số cuối: 02 - 05[2] - 13 - 24[2] - 28 - 36 - 45 - 47 - 55 - 74 - 81 - 84 - 88 - 91 - 93 - 99