Home

XSQB, Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Quảng Bình: ngày 13-09-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 151
Giải sáu 8812 - 3288 - 8878
Giải năm 1837
Giải tư 21451 - 94910 - 24164 - 03315 - 45387 - 96995 - 29006
Giải ba 08621 - 32604
Giải nhì 78711
Giải nhất 76472
Giải đặc biệt 345695
Hai số cuối: 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 37 - 51[2] - 64 - 72 - 78 - 87 - 88 - 95[2]

Xổ số Quảng Bình: ngày 06-09-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 567
Giải sáu 0214 - 4873 - 1204
Giải năm 7984
Giải tư 84391 - 98692 - 14003 - 38093 - 79320 - 85031 - 30011
Giải ba 60317 - 78812
Giải nhì 87321
Giải nhất 88516
Giải đặc biệt 463521
Hai số cuối: 03 - 04 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21[2] - 31 - 67 - 73 - 84 - 91 - 92 - 93

Xổ số Quảng Bình: ngày 30-08-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 46
Giải bảy 404
Giải sáu 6055 - 7046 - 7167
Giải năm 5601
Giải tư 79157 - 23844 - 12025 - 73553 - 10091 - 53155 - 26692
Giải ba 47816 - 07151
Giải nhì 58091
Giải nhất 84518
Giải đặc biệt 447315
Hai số cuối: 01 - 04 - 15 - 16 - 18 - 25 - 44 - 46[2] - 51 - 53 - 55[2] - 57 - 67 - 91[2] - 92

Xổ số Quảng Bình: ngày 23-08-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 133
Giải sáu 9755 - 5459 - 1431
Giải năm 5194
Giải tư 10009 - 65854 - 13513 - 41739 - 77772 - 01343 - 80578
Giải ba 10938 - 36154
Giải nhì 06103
Giải nhất 29168
Giải đặc biệt 063444
Hai số cuối: 03 - 09 - 13 - 31[2] - 33 - 38 - 39 - 43 - 44 - 54[2] - 55 - 59 - 68 - 72 - 78 - 94

Xổ số Quảng Bình: ngày 16-08-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 724
Giải sáu 4211 - 7680 - 2577
Giải năm 8860
Giải tư 91799 - 25557 - 77601 - 89837 - 67291 - 26459 - 84022
Giải ba 99051 - 00457
Giải nhì 65473
Giải nhất 05553
Giải đặc biệt 246236
Hai số cuối: 01 - 11 - 13 - 22 - 24 - 36 - 37 - 51 - 53 - 57[2] - 59 - 60 - 73 - 77 - 80 - 91 - 99

Xổ số Quảng Bình: ngày 09-08-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 167
Giải sáu 6822 - 4960 - 7957
Giải năm 8227
Giải tư 20431 - 86674 - 55581 - 15210 - 88406 - 04181 - 34934
Giải ba 07600 - 09965
Giải nhì 98439
Giải nhất 44798
Giải đặc biệt 523863
Hai số cuối: 00 - 06 - 10 - 22 - 25 - 27 - 31 - 34 - 39 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 74 - 81[2] - 98

Xổ số Quảng Bình: ngày 02-08-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 688
Giải sáu 1739 - 9050 - 1961
Giải năm 2951
Giải tư 73480 - 68388 - 55243 - 06836 - 93054 - 03858 - 60964
Giải ba 70914 - 10390
Giải nhì 42584
Giải nhất 20898
Giải đặc biệt 771547
Hai số cuối: 14 - 24 - 36 - 39 - 43 - 47 - 50 - 51 - 54 - 58 - 61 - 64 - 80 - 84 - 88[2] - 90 - 98

Xổ số Quảng Bình: ngày 26-07-2018 - XSQB

Còn: 7 giờ 40 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 553
Giải sáu 4752 - 9898 - 9606
Giải năm 6083
Giải tư 32586 - 21646 - 06110 - 90693 - 16827 - 31782 - 80905
Giải ba 07186 - 87608
Giải nhì 32028
Giải nhất 16590
Giải đặc biệt 945181
Hai số cuối: 05 - 06 - 08 - 10 - 27 - 28 - 46 - 52 - 53 - 66 - 81 - 82 - 83 - 86[2] - 90 - 93 - 98