Home

XSPY, Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Phú Yên: ngày 17-09-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 731
Giải sáu 4734 - 0987 - 7341
Giải năm 5811
Giải tư 98671 - 62279 - 73005 - 03050 - 10829 - 79468 - 99515
Giải ba 06278 - 44171
Giải nhì 87930
Giải nhất 93865
Giải đặc biệt 755052
Hai số cuối: 05 - 11 - 15 - 29 - 30 - 31 - 34 - 41 - 42 - 50 - 52 - 65 - 68 - 71[2] - 78 - 79 - 87

Xổ số Phú Yên: ngày 10-09-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 787
Giải sáu 4305 - 7614 - 8905
Giải năm 1958
Giải tư 49502 - 63971 - 26175 - 73515 - 25971 - 36321 - 96762
Giải ba 66349 - 94888
Giải nhì 81830
Giải nhất 74347
Giải đặc biệt 070681
Hai số cuối: 02 - 05[2] - 14 - 15 - 21 - 30 - 47 - 49 - 58 - 62 - 64 - 71[2] - 75 - 81 - 87 - 88

Xổ số Phú Yên: ngày 03-09-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 512
Giải sáu 8643 - 8468 - 5751
Giải năm 2729
Giải tư 63405 - 70985 - 06058 - 78411 - 78076 - 10246 - 48663
Giải ba 87016 - 84376
Giải nhì 56422
Giải nhất 27181
Giải đặc biệt 347938
Hai số cuối: 05 - 11 - 12 - 16 - 22 - 29 - 38 - 43 - 46 - 51 - 58 - 63 - 68 - 76[2] - 81 - 85 - 87

Xổ số Phú Yên: ngày 27-08-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 073
Giải sáu 1524 - 8361 - 0036
Giải năm 3977
Giải tư 89662 - 60785 - 46930 - 91915 - 79934 - 24179 - 10027
Giải ba 64661 - 08168
Giải nhì 93526
Giải nhất 72116
Giải đặc biệt 357965
Hai số cuối: 15 - 16 - 24 - 26 - 27 - 30 - 34 - 36 - 61[2] - 62 - 65 - 68 - 73[2] - 77 - 79 - 85

Xổ số Phú Yên: ngày 20-08-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 660
Giải sáu 7217 - 0666 - 3243
Giải năm 6212
Giải tư 94587 - 56679 - 22987 - 34266 - 19595 - 30988 - 99297
Giải ba 78158 - 18041
Giải nhì 86378
Giải nhất 27205
Giải đặc biệt 207209
Hai số cuối: 05 - 09 - 11 - 12 - 17 - 41 - 43 - 58 - 60 - 66[2] - 78 - 79 - 87[2] - 88 - 95 - 97

Xổ số Phú Yên: ngày 13-08-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 689
Giải sáu 2964 - 3577 - 9123
Giải năm 3039
Giải tư 09903 - 60854 - 35362 - 27523 - 66386 - 23740 - 12361
Giải ba 94781 - 11148
Giải nhì 67674
Giải nhất 31017
Giải đặc biệt 273318
Hai số cuối: 03 - 17 - 18 - 23[2] - 26 - 39 - 40 - 48 - 54 - 61 - 62 - 64 - 74 - 77 - 81 - 86 - 89

Xổ số Phú Yên: ngày 06-08-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 847
Giải sáu 8696 - 3527 - 7414
Giải năm 7791
Giải tư 95970 - 46112 - 47874 - 62842 - 82222 - 48238 - 74302
Giải ba 00133 - 24291
Giải nhì 81946
Giải nhất 58163
Giải đặc biệt 405541
Hai số cuối: 02 - 12 - 14 - 22 - 27 - 33 - 38 - 41 - 42 - 46 - 47 - 63 - 70 - 74 - 81 - 91[2] - 96

Xổ số Phú Yên: ngày 30-07-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 508
Giải sáu 4871 - 2213 - 0401
Giải năm 0785
Giải tư 55555 - 37539 - 99626 - 93176 - 97466 - 93771 - 06840
Giải ba 27435 - 78695
Giải nhì 93169
Giải nhất 46450
Giải đặc biệt 406822
Hai số cuối: 01 - 08 - 13 - 22 - 26 - 35 - 39 - 40 - 50 - 55 - 60 - 66 - 69 - 71[2] - 76 - 85 - 95