Home

XSPY, Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Phú Yên: ngày 17-01-2022 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 774
Giải sáu 1624 - 2162 - 6558
Giải năm 5240
Giải tư 53680 - 87693 - 81297 - 05234 - 00484 - 25538 - 02799
Giải ba 97887 - 00426
Giải nhì 51397
Giải nhất 87515
Giải đặc biệt 126784
Hai số cuối: 15 - 24 - 26 - 34 - 38 - 40 - 47 - 58 - 62 - 74 - 80 - 84[2] - 87 - 93 - 97[2] - 99

Xổ số Phú Yên: ngày 10-01-2022 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 802
Giải sáu 5679 - 0649 - 4398
Giải năm 6139
Giải tư 64180 - 65396 - 56273 - 40209 - 13860 - 27072 - 88904
Giải ba 26592 - 35817
Giải nhì 66558
Giải nhất 64382
Giải đặc biệt 214495
Hai số cuối: 02 - 04 - 09 - 17 - 39 - 49 - 58 - 60 - 61 - 72 - 73 - 79 - 80 - 82 - 92 - 95 - 96 - 98

Xổ số Phú Yên: ngày 03-01-2022 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 586
Giải sáu 8074 - 4398 - 5037
Giải năm 3573
Giải tư 02455 - 90702 - 74034 - 87715 - 04081 - 72762 - 35686
Giải ba 82406 - 39737
Giải nhì 49256
Giải nhất 23191
Giải đặc biệt 697603
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 15[2] - 34 - 37[2] - 55 - 56 - 62 - 73 - 74 - 81 - 86[2] - 91 - 98

Xổ số Phú Yên: ngày 27-12-2021 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 809
Giải sáu 3718 - 2623 - 4910
Giải năm 2079
Giải tư 38849 - 95665 - 64113 - 35162 - 36216 - 32240 - 92867
Giải ba 90054 - 28043
Giải nhì 57984
Giải nhất 39605
Giải đặc biệt 633293
Hai số cuối: 05 - 09 - 10 - 13[2] - 16 - 18 - 23 - 40 - 43 - 49 - 54 - 62 - 65 - 67 - 79 - 84 - 93

Xổ số Phú Yên: ngày 20-12-2021 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 176
Giải sáu 0536 - 2114 - 5723
Giải năm 1306
Giải tư 40355 - 29242 - 42515 - 36752 - 63834 - 73055 - 16792
Giải ba 52495 - 53358
Giải nhì 85529
Giải nhất 51635
Giải đặc biệt 961260
Hai số cuối: 06 - 12 - 14 - 15 - 23 - 29 - 34 - 35 - 36 - 42 - 52 - 55[2] - 58 - 60 - 76 - 92 - 95

Xổ số Phú Yên: ngày 13-12-2021 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 922
Giải sáu 0543 - 1913 - 5973
Giải năm 4164
Giải tư 38631 - 56333 - 36408 - 72754 - 45945 - 48798 - 50151
Giải ba 80286 - 92667
Giải nhì 28038
Giải nhất 47190
Giải đặc biệt 565995
Hai số cuối: 08 - 13 - 22 - 31 - 33 - 38 - 43 - 44 - 45 - 51 - 54 - 64 - 67 - 73 - 86 - 90 - 95 - 98

Xổ số Phú Yên: ngày 06-12-2021 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 196
Giải sáu 7018 - 5970 - 4484
Giải năm 0928
Giải tư 36662 - 16630 - 73935 - 84419 - 99842 - 79656 - 74571
Giải ba 37557 - 46037
Giải nhì 06799
Giải nhất 35897
Giải đặc biệt 336429
Hai số cuối: 18 - 19 - 28[2] - 29 - 30 - 35 - 37 - 42 - 56 - 57 - 62 - 70 - 71 - 84 - 96 - 97 - 99

Xổ số Phú Yên: ngày 29-11-2021 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 451
Giải sáu 0157 - 9113 - 4046
Giải năm 3119
Giải tư 18555 - 95770 - 55618 - 23616 - 71093 - 88227 - 81295
Giải ba 91221 - 41216
Giải nhì 98406
Giải nhất 69902
Giải đặc biệt 581851
Hai số cuối: 02 - 06 - 13 - 16[2] - 18 - 19[2] - 21 - 27 - 46 - 51[2] - 55 - 57 - 70 - 93 - 95