Home

XSNT, Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Ninh Thuận: ngày 20-10-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 470
Giải sáu 9631 - 0306 - 8224
Giải năm 6651
Giải tư 94874 - 58089 - 93474 - 15514 - 63872 - 36716 - 00925
Giải ba 08901 - 70976
Giải nhì 64119
Giải nhất 62267
Giải đặc biệt 874854
Hai số cuối: 01 - 06 - 14 - 16 - 19 - 24 - 25 - 31 - 51 - 53 - 54 - 67 - 70 - 72 - 74[2] - 76 - 89

Xổ số Ninh Thuận: ngày 13-10-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 567
Giải sáu 1510 - 9344 - 3805
Giải năm 9914
Giải tư 34063 - 49812 - 73084 - 63198 - 43487 - 68154 - 17031
Giải ba 00640 - 26333
Giải nhì 25120
Giải nhất 62105
Giải đặc biệt 020031
Hai số cuối: 05[2] - 10 - 12 - 14 - 20 - 29 - 31[2] - 33 - 40 - 44 - 54 - 63 - 67 - 84 - 87 - 98

Xổ số Ninh Thuận: ngày 06-10-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 650
Giải sáu 2685 - 5289 - 8540
Giải năm 4026
Giải tư 21705 - 29147 - 82212 - 55107 - 16109 - 89919 - 83832
Giải ba 29839 - 36171
Giải nhì 42121
Giải nhất 64307
Giải đặc biệt 164965
Hai số cuối: 05 - 07[2] - 09 - 12 - 19 - 21 - 26 - 32 - 39 - 40 - 47 - 50 - 61 - 65 - 71 - 85 - 89

Xổ số Ninh Thuận: ngày 29-09-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 512
Giải sáu 9576 - 7118 - 8142
Giải năm 9910
Giải tư 67396 - 19469 - 62761 - 81633 - 41935 - 40454 - 09912
Giải ba 01985 - 57471
Giải nhì 64167
Giải nhất 20614
Giải đặc biệt 780699
Hai số cuối: 10 - 12[2] - 14 - 18 - 26 - 33 - 35 - 42 - 54 - 61 - 67 - 69 - 71 - 76 - 85 - 96 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 22-09-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 379
Giải sáu 3333 - 5014 - 3744
Giải năm 4207
Giải tư 21951 - 43233 - 38849 - 54610 - 20277 - 60068 - 12076
Giải ba 08546 - 28175
Giải nhì 63182
Giải nhất 95315
Giải đặc biệt 636066
Hai số cuối: 07 - 10 - 14 - 15 - 33[2] - 44 - 46 - 49 - 51 - 66 - 68 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 82

Xổ số Ninh Thuận: ngày 15-09-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 432
Giải sáu 9003 - 1069 - 9829
Giải năm 0946
Giải tư 07901 - 49288 - 55109 - 02693 - 42416 - 96393 - 98763
Giải ba 74019 - 92388
Giải nhì 76329
Giải nhất 13442
Giải đặc biệt 066250
Hai số cuối: 01 - 03 - 09 - 16 - 19 - 29[2] - 32 - 34 - 42 - 46 - 50 - 63 - 69 - 88[2] - 93[2]

Xổ số Ninh Thuận: ngày 08-09-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 910
Giải sáu 4331 - 3354 - 8915
Giải năm 9092
Giải tư 62926 - 51555 - 27625 - 67539 - 16319 - 59930 - 35634
Giải ba 81510 - 75463
Giải nhì 70399
Giải nhất 08387
Giải đặc biệt 321622
Hai số cuối: 10[2] - 15 - 19 - 22 - 25 - 26 - 30 - 31 - 34 - 39 - 45 - 54 - 55 - 63 - 87 - 92 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 01-09-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 20 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 276
Giải sáu 3770 - 9869 - 7788
Giải năm 3795
Giải tư 77621 - 12579 - 16064 - 49140 - 70325 - 47523 - 14228
Giải ba 52539 - 56867
Giải nhì 79711
Giải nhất 93074
Giải đặc biệt 113395
Hai số cuối: 11 - 21 - 23 - 25 - 28 - 38 - 39 - 40 - 64 - 67 - 69 - 70 - 74 - 76 - 79 - 88 - 95[2]