Home

XSNT, Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Ninh Thuận: ngày 16-03-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 439
Giải sáu 9264 - 6743 - 6241
Giải năm 8150
Giải tư 41768 - 40321 - 31167 - 01732 - 73369 - 86625 - 05428
Giải ba 56685 - 25550
Giải nhì 35142
Giải nhất 33091
Giải đặc biệt 200421
Hai số cuối: 21[2] - 25 - 28 - 32 - 39 - 41 - 42 - 43 - 50[2] - 64 - 67 - 68 - 69 - 85 - 91 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 09-03-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 933
Giải sáu 4024 - 4030 - 1388
Giải năm 6796
Giải tư 03960 - 32018 - 79620 - 99155 - 87244 - 32582 - 03433
Giải ba 85941 - 81616
Giải nhì 07243
Giải nhất 39210
Giải đặc biệt 495680
Hai số cuối: 10 - 16 - 18 - 20 - 24 - 30 - 33[2] - 41 - 43[2] - 44 - 55 - 60 - 80 - 82 - 88 - 96

Xổ số Ninh Thuận: ngày 02-03-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 482
Giải sáu 6180 - 2110 - 7107
Giải năm 4691
Giải tư 59426 - 70384 - 97118 - 62094 - 38989 - 05449 - 45919
Giải ba 16691 - 12456
Giải nhì 55340
Giải nhất 75591
Giải đặc biệt 639375
Hai số cuối: 07 - 10 - 18 - 19 - 26 - 40 - 49 - 56[2] - 75 - 80 - 82 - 84 - 89 - 91[3] - 94

Xổ số Ninh Thuận: ngày 23-02-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 240
Giải sáu 9218 - 0997 - 2262
Giải năm 3469
Giải tư 52692 - 88187 - 64544 - 42868 - 08939 - 56724 - 86384
Giải ba 90719 - 90370
Giải nhì 11001
Giải nhất 12987
Giải đặc biệt 538778
Hai số cuối: 01 - 18 - 19 - 24 - 39 - 40 - 44 - 62 - 63 - 68 - 69 - 70 - 78 - 84 - 87[2] - 92 - 97

Xổ số Ninh Thuận: ngày 16-02-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 678
Giải sáu 1728 - 8816 - 7669
Giải năm 1009
Giải tư 05385 - 87444 - 47831 - 02880 - 96785 - 79099 - 43567
Giải ba 29282 - 76864
Giải nhì 52366
Giải nhất 65263
Giải đặc biệt 406386
Hai số cuối: 09 - 16 - 28 - 31 - 44 - 55 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 78 - 80 - 82 - 85[2] - 86 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 09-02-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 788
Giải sáu 1579 - 3297 - 9948
Giải năm 1420
Giải tư 35938 - 61582 - 09771 - 80339 - 85621 - 30725 - 94943
Giải ba 09209 - 80924
Giải nhì 13612
Giải nhất 61581
Giải đặc biệt 123210
Hai số cuối: 09 - 10 - 12 - 20 - 21 - 24 - 25 - 38 - 39 - 43 - 48 - 51 - 71 - 79 - 81 - 82 - 88 - 97

Xổ số Ninh Thuận: ngày 02-02-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 791
Giải sáu 0927 - 6949 - 7853
Giải năm 6073
Giải tư 53398 - 91372 - 72710 - 67977 - 23329 - 32090 - 98854
Giải ba 89521 - 35512
Giải nhì 34799
Giải nhất 86062
Giải đặc biệt 206563
Hai số cuối: 10 - 12 - 21 - 27 - 29 - 49 - 53 - 54 - 62 - 63 - 72 - 73 - 77 - 80 - 90 - 91 - 98 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 26-01-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 24 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 492
Giải sáu 1224 - 5062 - 7703
Giải năm 9024
Giải tư 77836 - 66843 - 12939 - 81652 - 79901 - 08948 - 97737
Giải ba 93384 - 30367
Giải nhì 35662
Giải nhất 02350
Giải đặc biệt 641164
Hai số cuối: 01 - 03 - 24[2] - 32 - 36 - 37 - 39 - 43 - 48 - 50 - 52 - 62[2] - 64 - 67 - 84 - 92