Home

XSNT, Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Ninh Thuận: ngày 14-09-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 493
Giải sáu 8176 - 2127 - 4392
Giải năm 6932
Giải tư 81510 - 51090 - 22016 - 47659 - 82116 - 36882 - 62254
Giải ba 51280 - 67950
Giải nhì 45931
Giải nhất 62226
Giải đặc biệt 114163
Hai số cuối: 10 - 16[2] - 26 - 27 - 31 - 32 - 50 - 54 - 59 - 63 - 76 - 80 - 82 - 90 - 92 - 93 - 96

Xổ số Ninh Thuận: ngày 07-09-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 678
Giải sáu 8663 - 6543 - 9446
Giải năm 7019
Giải tư 67215 - 67153 - 99482 - 18469 - 02479 - 97523 - 86580
Giải ba 98090 - 93560
Giải nhì 93724
Giải nhất 31755
Giải đặc biệt 871743
Hai số cuối: 15 - 19 - 23 - 24 - 43[2] - 46 - 53[2] - 55 - 60 - 63 - 69 - 78 - 79 - 80 - 82 - 90

Xổ số Ninh Thuận: ngày 31-08-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 248
Giải sáu 6377 - 3203 - 3186
Giải năm 9676
Giải tư 41946 - 60806 - 93240 - 19810 - 97141 - 07265 - 08011
Giải ba 42321 - 69236
Giải nhì 21711
Giải nhất 52695
Giải đặc biệt 429599
Hai số cuối: 03 - 06 - 10 - 11[2] - 15 - 21 - 36 - 40 - 41 - 46 - 48 - 65 - 76 - 77 - 86 - 95 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 24-08-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 209
Giải sáu 0407 - 9445 - 9620
Giải năm 4620
Giải tư 80782 - 27053 - 03567 - 37289 - 40209 - 47006 - 13506
Giải ba 03744 - 50980
Giải nhì 94333
Giải nhất 18539
Giải đặc biệt 332632
Hai số cuối: 06[2] - 07 - 09[2] - 20[2] - 27 - 32 - 33 - 39 - 44 - 45 - 53 - 67 - 80 - 82 - 89

Xổ số Ninh Thuận: ngày 17-08-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 46
Giải bảy 274
Giải sáu 2271 - 1902 - 4881
Giải năm 1346
Giải tư 00220 - 84051 - 66827 - 44755 - 13007 - 46620 - 37453
Giải ba 19721 - 02096
Giải nhì 08615
Giải nhất 01323
Giải đặc biệt 908526
Hai số cuối: 02 - 07 - 15 - 20[2] - 21 - 23 - 26 - 27 - 46[2] - 51 - 53 - 55 - 71 - 74 - 81 - 96

Xổ số Ninh Thuận: ngày 10-08-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 216
Giải sáu 0754 - 9304 - 4747
Giải năm 4730
Giải tư 72076 - 00921 - 78125 - 29111 - 96212 - 00253 - 23412
Giải ba 41822 - 51438
Giải nhì 98415
Giải nhất 84668
Giải đặc biệt 525774
Hai số cuối: 04 - 11 - 12[2] - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 30 - 38 - 47 - 53 - 54 - 66 - 68 - 74 - 76

Xổ số Ninh Thuận: ngày 03-08-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 749
Giải sáu 7253 - 3911 - 9843
Giải năm 3121
Giải tư 21935 - 46253 - 50240 - 24848 - 21850 - 59526 - 56053
Giải ba 16629 - 87517
Giải nhì 35023
Giải nhất 31718
Giải đặc biệt 713090
Hai số cuối: 11 - 17 - 18 - 21 - 23 - 26 - 29 - 35 - 40[2] - 43 - 48 - 49 - 50 - 53[3] - 90

Xổ số Ninh Thuận: ngày 27-07-2018 - XSNT

Còn: 7 giờ 10 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 82
Giải bảy 335
Giải sáu 6603 - 6034 - 7878
Giải năm 5897
Giải tư 16903 - 24237 - 89138 - 65548 - 07239 - 58423 - 03668
Giải ba 14153 - 29512
Giải nhì 32861
Giải nhất 06316
Giải đặc biệt 455922
Hai số cuối: 03[2] - 12 - 16 - 22 - 23 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 48 - 53 - 61 - 68 - 78 - 82 - 97