Home

XSNT, Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Ninh Thuận: ngày 14-01-2022 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 459
Giải sáu 0069 - 4169 - 0411
Giải năm 8253
Giải tư 80016 - 13396 - 26515 - 12652 - 14775 - 84847 - 19556
Giải ba 58591 - 34704
Giải nhì 76190
Giải nhất 55011
Giải đặc biệt 973858
Hai số cuối: 04 - 11[2] - 15 - 16 - 29 - 47 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 69[2] - 75 - 90 - 91 - 96

Xổ số Ninh Thuận: ngày 07-01-2022 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 842
Giải sáu 7302 - 6941 - 5456
Giải năm 6627
Giải tư 14499 - 10803 - 95816 - 22845 - 55052 - 34891 - 09211
Giải ba 83114 - 12774
Giải nhì 05018
Giải nhất 65485
Giải đặc biệt 992577
Hai số cuối: 02 - 03 - 11 - 14 - 16 - 18 - 27 - 41 - 42 - 45 - 52 - 56 - 74[2] - 77 - 85 - 91 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 31-12-2021 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 694
Giải sáu 1340 - 8093 - 8575
Giải năm 7478
Giải tư 26633 - 76918 - 50243 - 56776 - 26339 - 84070 - 24018
Giải ba 24585 - 98629
Giải nhì 96566
Giải nhất 34803
Giải đặc biệt 737430
Hai số cuối: 03 - 18[2] - 29 - 30 - 33 - 39 - 40 - 43 - 66 - 70 - 74 - 75 - 76 - 78 - 85 - 93 - 94

Xổ số Ninh Thuận: ngày 24-12-2021 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 127
Giải sáu 3442 - 5364 - 4074
Giải năm 2478
Giải tư 27802 - 21655 - 12075 - 97749 - 06669 - 59266 - 41700
Giải ba 75141 - 75287
Giải nhì 23132
Giải nhất 20582
Giải đặc biệt 643010
Hai số cuối: 00 - 02 - 10 - 19 - 27 - 32 - 41 - 42 - 49 - 55 - 64 - 66 - 69 - 74 - 75 - 78 - 82 - 87

Xổ số Ninh Thuận: ngày 17-12-2021 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 071
Giải sáu 7797 - 7664 - 4272
Giải năm 4161
Giải tư 62426 - 32352 - 42220 - 13740 - 30763 - 94713 - 12204
Giải ba 58376 - 85809
Giải nhì 47773
Giải nhất 53465
Giải đặc biệt 891977
Hai số cuối: 04 - 09 - 13 - 20 - 26 - 40 - 52 - 61 - 63 - 64 - 65 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77 - 96 - 97

Xổ số Ninh Thuận: ngày 10-12-2021 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 681
Giải sáu 7592 - 3203 - 6616
Giải năm 1525
Giải tư 54999 - 11515 - 43003 - 92762 - 21641 - 34820 - 80136
Giải ba 77014 - 45610
Giải nhì 30976
Giải nhất 94013
Giải đặc biệt 678748
Hai số cuối: 03[2] - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 25 - 36 - 41 - 48 - 62 - 76 - 81 - 92 - 97 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 03-12-2021 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 864
Giải sáu 3543 - 4483 - 6394
Giải năm 3714
Giải tư 35262 - 26895 - 46485 - 94236 - 18208 - 01929 - 76317
Giải ba 15621 - 02372
Giải nhì 43360
Giải nhất 05899
Giải đặc biệt 410142
Hai số cuối: 08 - 14 - 17 - 21 - 29 - 36 - 42 - 43 - 60 - 62 - 64 - 71 - 72 - 83 - 85 - 94 - 95 - 99

Xổ số Ninh Thuận: ngày 26-11-2021 - XSNT

Còn: 2 giờ 19 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 166
Giải sáu 3970 - 7690 - 1855
Giải năm 6341
Giải tư 32444 - 28624 - 65104 - 31604 - 07444 - 35731 - 60991
Giải ba 14799 - 58968
Giải nhì 99156
Giải nhất 99568
Giải đặc biệt 280459
Hai số cuối: 04[2] - 05 - 24 - 31 - 41 - 44[2] - 55 - 56 - 59 - 66 - 68[2] - 70 - 90 - 91 - 99