Home

XSKT, Kết quả Xổ số Kon Tum Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Kon Tum: ngày 16-01-2022 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 413
Giải sáu 0855 - 7113 - 0549
Giải năm 9322
Giải tư 07932 - 96012 - 68113 - 20803 - 24289 - 74705 - 66368
Giải ba 82657 - 81492
Giải nhì 48096
Giải nhất 11610
Giải đặc biệt 086145
Hai số cuối: 03 - 05 - 10 - 12 - 13[3] - 22 - 32 - 41 - 45 - 49 - 55 - 57 - 68 - 89 - 92 - 96

Xổ số Kon Tum: ngày 09-01-2022 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 043
Giải sáu 4455 - 9309 - 4922
Giải năm 8570
Giải tư 80026 - 76626 - 55482 - 95434 - 50228 - 18508 - 92839
Giải ba 47702 - 70381
Giải nhì 98609
Giải nhất 92208
Giải đặc biệt 556433
Hai số cuối: 02 - 08[2] - 09[2] - 22 - 26[2] - 27 - 28 - 33 - 34 - 39 - 43 - 55 - 70 - 81 - 82

Xổ số Kon Tum: ngày 02-01-2022 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 479
Giải sáu 8868 - 1226 - 6977
Giải năm 5618
Giải tư 00458 - 44311 - 45727 - 85026 - 83489 - 96018 - 64219
Giải ba 62063 - 14306
Giải nhì 24103
Giải nhất 75098
Giải đặc biệt 920866
Hai số cuối: 03 - 06 - 11 - 18[2] - 19 - 26[2] - 27 - 58 - 63 - 66 - 68 - 70 - 77 - 79 - 89 - 98

Xổ số Kon Tum: ngày 26-12-2021 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 912
Giải sáu 7923 - 0553 - 2737
Giải năm 6077
Giải tư 07993 - 26311 - 61491 - 25447 - 80450 - 13915 - 29649
Giải ba 29924 - 90783
Giải nhì 20201
Giải nhất 34381
Giải đặc biệt 678976
Hai số cuối: 01 - 11 - 12 - 15 - 23 - 24 - 37 - 47 - 49 - 50 - 53 - 76 - 77 - 81 - 83 - 91 - 93 - 98

Xổ số Kon Tum: ngày 19-12-2021 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 123
Giải sáu 3248 - 5516 - 5573
Giải năm 9703
Giải tư 21126 - 17010 - 93784 - 23959 - 94334 - 18095 - 20238
Giải ba 96832 - 38536
Giải nhì 87747
Giải nhất 32007
Giải đặc biệt 355904
Hai số cuối: 03 - 04 - 07 - 10 - 16 - 23 - 26 - 32 - 34 - 36 - 38 - 47 - 48 - 59 - 73 - 75 - 84 - 95

Xổ số Kon Tum: ngày 12-12-2021 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 793
Giải sáu 0691 - 5058 - 7030
Giải năm 9619
Giải tư 12838 - 62980 - 91120 - 90686 - 28597 - 83099 - 25451
Giải ba 25125 - 15207
Giải nhì 17385
Giải nhất 47024
Giải đặc biệt 651163
Hai số cuối: 07 - 13 - 19 - 20 - 24 - 25 - 30 - 38 - 51 - 58 - 63 - 80 - 85 - 86 - 91 - 93 - 97 - 99

Xổ số Kon Tum: ngày 05-12-2021 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 720
Giải sáu 1980 - 5610 - 2001
Giải năm 4356
Giải tư 09167 - 07560 - 62136 - 36473 - 23085 - 19479 - 19222
Giải ba 19540 - 74714
Giải nhì 87552
Giải nhất 46240
Giải đặc biệt 642066
Hai số cuối: 01 - 10 - 14 - 20 - 22 - 36 - 40[2] - 52 - 56 - 60 - 66[2] - 67 - 73 - 79 - 80 - 85

Xổ số Kon Tum: ngày 28-11-2021 - XSKT

Còn: 2 giờ 40 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 460
Giải sáu 6749 - 9163 - 4785
Giải năm 6989
Giải tư 43283 - 55234 - 75649 - 37333 - 46356 - 11606 - 60247
Giải ba 27354 - 18953
Giải nhì 49724
Giải nhất 34877
Giải đặc biệt 922062
Hai số cuối: 06 - 24 - 33 - 34 - 47 - 49[2] - 53 - 54 - 56 - 60 - 62 - 63[2] - 77 - 83 - 85 - 89