Home

XSKT, Kết quả Xổ số Kon Tum Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Kon Tum: ngày 16-09-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 980
Giải sáu 4532 - 3534 - 5800
Giải năm 9102
Giải tư 64385 - 32924 - 50410 - 63546 - 40010 - 70031 - 60235
Giải ba 05012 - 97087
Giải nhì 50508
Giải nhất 92314
Giải đặc biệt 292140
Hai số cuối: 00 - 02 - 08 - 10[2] - 12 - 14 - 24 - 31 - 32 - 34 - 35 - 40 - 46 - 78 - 80 - 85 - 87

Xổ số Kon Tum: ngày 09-09-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 072
Giải sáu 2847 - 1220 - 7474
Giải năm 8574
Giải tư 43362 - 30518 - 95793 - 93199 - 05503 - 87570 - 14318
Giải ba 48292 - 37966
Giải nhì 67208
Giải nhất 44927
Giải đặc biệt 643723
Hai số cuối: 03 - 08 - 18[2] - 20 - 23 - 27 - 47 - 50 - 62 - 66 - 70 - 72 - 74[2] - 92 - 93 - 99

Xổ số Kon Tum: ngày 02-09-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 295
Giải sáu 2915 - 2411 - 1446
Giải năm 8772
Giải tư 52400 - 12647 - 89529 - 05690 - 30846 - 81242 - 92381
Giải ba 58048 - 66711
Giải nhì 82049
Giải nhất 05250
Giải đặc biệt 245256
Hai số cuối: 00 - 11[2] - 15 - 29 - 42 - 46[2] - 47 - 48 - 49 - 50 - 56 - 71 - 72 - 81 - 90 - 95

Xổ số Kon Tum: ngày 26-08-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 280
Giải sáu 1860 - 4178 - 6008
Giải năm 6958
Giải tư 64631 - 24168 - 95578 - 26372 - 78163 - 37260 - 20138
Giải ba 00023 - 05820
Giải nhì 62457
Giải nhất 68324
Giải đặc biệt 333258
Hai số cuối: 08 - 20 - 23 - 24 - 31 - 38 - 57 - 58[2] - 60[2] - 63 - 68 - 72 - 78[2] - 80 - 89

Xổ số Kon Tum: ngày 19-08-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 711
Giải sáu 5658 - 0678 - 3248
Giải năm 8986
Giải tư 11336 - 33608 - 38318 - 56035 - 93391 - 59459 - 08822
Giải ba 34614 - 61955
Giải nhì 49537
Giải nhất 26376
Giải đặc biệt 527546
Hai số cuối: 08 - 11 - 14 - 18 - 22 - 24 - 35 - 36 - 37 - 46 - 48 - 55 - 58 - 59 - 76 - 78 - 86 - 91

Xổ số Kon Tum: ngày 12-08-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 187
Giải sáu 4365 - 6285 - 5136
Giải năm 9380
Giải tư 95291 - 68675 - 56122 - 76658 - 04049 - 67676 - 71490
Giải ba 01301 - 84742
Giải nhì 70592
Giải nhất 15339
Giải đặc biệt 720472
Hai số cuối: 01 - 22 - 36 - 39 - 42 - 49 - 58 - 65 - 72 - 75 - 76 - 80 - 85 - 87 - 90[2] - 91 - 92

Xổ số Kon Tum: ngày 05-08-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 099
Giải sáu 1677 - 7580 - 4087
Giải năm 8681
Giải tư 95719 - 00388 - 41406 - 14393 - 48473 - 04172 - 88346
Giải ba 18487 - 88923
Giải nhì 22907
Giải nhất 68664
Giải đặc biệt 797517
Hai số cuối: 06 - 07 - 17 - 19 - 23 - 46 - 64 - 72 - 73[2] - 77 - 80 - 81 - 87[2] - 88 - 93 - 99

Xổ số Kon Tum: ngày 29-07-2018 - XSKT

Còn: 7 giờ 30 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 331
Giải sáu 6586 - 0607 - 8113
Giải năm 6074
Giải tư 39542 - 36332 - 68240 - 57190 - 27080 - 68055 - 82269
Giải ba 07237 - 67047
Giải nhì 81259
Giải nhất 03753
Giải đặc biệt 368878
Hai số cuối: 07 - 13 - 29 - 31 - 32 - 37 - 40 - 42 - 47 - 53 - 55 - 59 - 69 - 74 - 78 - 80 - 86 - 90