Home

XSKH, Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Khánh Hòa: ngày 17-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 983
Giải sáu 6139 - 6997 - 8968
Giải năm 4757
Giải tư 42704 - 32292 - 30451 - 84110 - 97275 - 91537 - 58212
Giải ba 50610 - 56088
Giải nhì 16521
Giải nhất 55605
Giải đặc biệt 665102
Hai số cuối: 02 - 04 - 05 - 10[2] - 12 - 21 - 37 - 39 - 51 - 53 - 57 - 68 - 75 - 83 - 88 - 92 - 97

Xổ số Khánh Hòa: ngày 14-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 240
Giải sáu 3842 - 8558 - 0083
Giải năm 1586
Giải tư 84259 - 81763 - 41270 - 46015 - 73123 - 37955 - 03219
Giải ba 38034 - 35750
Giải nhì 14555
Giải nhất 75109
Giải đặc biệt 795305
Hai số cuối: 05 - 09 - 15 - 19 - 23 - 34 - 40 - 42 - 50 - 55[2] - 58 - 59 - 63 - 70 - 77 - 83 - 86

Xổ số Khánh Hòa: ngày 10-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 220
Giải sáu 2718 - 0091 - 8701
Giải năm 9628
Giải tư 36153 - 22529 - 79473 - 94325 - 10427 - 10275 - 99204
Giải ba 96009 - 92732
Giải nhì 33633
Giải nhất 54399
Giải đặc biệt 558518
Hai số cuối: 01 - 04 - 09 - 18[2] - 19 - 20 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 33 - 53 - 73 - 75 - 91 - 99

Xổ số Khánh Hòa: ngày 07-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 908
Giải sáu 4233 - 2385 - 4670
Giải năm 1889
Giải tư 81651 - 70456 - 66412 - 83895 - 56004 - 46331 - 92050
Giải ba 15559 - 87726
Giải nhì 66724
Giải nhất 76011
Giải đặc biệt 633608
Hai số cuối: 04 - 08[2] - 11 - 12 - 24 - 26 - 31 - 33 - 50 - 51 - 56 - 59 - 60 - 70 - 85 - 89 - 95

Xổ số Khánh Hòa: ngày 03-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 172
Giải sáu 2727 - 9699 - 2359
Giải năm 7852
Giải tư 98457 - 68448 - 60052 - 01871 - 92256 - 60174 - 73758
Giải ba 37558 - 37139
Giải nhì 71844
Giải nhất 50145
Giải đặc biệt 964265
Hai số cuối: 27 - 39 - 44 - 45 - 48 - 52[2] - 56 - 57 - 58[2] - 59 - 65 - 71 - 72 - 74 - 87 - 99

Xổ số Khánh Hòa: ngày 31-12-2017 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 213
Giải sáu 2180 - 4854 - 7718
Giải năm 9392
Giải tư 03021 - 92058 - 53322 - 57885 - 46522 - 79774 - 77901
Giải ba 94449 - 06433
Giải nhì 36286
Giải nhất 28335
Giải đặc biệt 694064
Hai số cuối: 01 - 03 - 13 - 18 - 21 - 22[2] - 33 - 35 - 49 - 54 - 58 - 64 - 74 - 80 - 85 - 86 - 92

Xổ số Khánh Hòa: ngày 27-12-2017 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 230
Giải sáu 3908 - 1605 - 1932
Giải năm 5328
Giải tư 72713 - 62128 - 18004 - 77986 - 89860 - 40243 - 83305
Giải ba 65425 - 92540
Giải nhì 79516
Giải nhất 95661
Giải đặc biệt 289723
Hai số cuối: 04 - 05[2] - 08 - 13 - 16 - 23 - 25 - 28[2] - 30 - 32 - 40 - 43 - 60 - 61 - 86 - 96

Xổ số Khánh Hòa: ngày 24-12-2017 - XSKH

Còn: 10 giờ 24 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 785
Giải sáu 6736 - 5216 - 1572
Giải năm 3423
Giải tư 04951 - 02215 - 80485 - 46132 - 60920 - 31598 - 16433
Giải ba 68963 - 38354
Giải nhì 30677
Giải nhất 69870
Giải đặc biệt 997287
Hai số cuối: 15 - 16 - 20 - 23 - 29 - 32 - 33 - 36 - 51 - 54 - 63 - 70 - 72 - 77 - 85[2] - 87 - 98