Home

XSKH, Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Khánh Hòa: ngày 16-01-2022 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 128
Giải sáu 1335 - 1952 - 2119
Giải năm 5535
Giải tư 11860 - 27999 - 69946 - 16269 - 77640 - 45749 - 68250
Giải ba 02799 - 29760
Giải nhì 71339
Giải nhất 54443
Giải đặc biệt 910609
Hai số cuối: 09 - 19 - 24 - 28 - 35[2] - 39 - 40 - 43 - 46 - 49 - 50 - 52 - 60[2] - 69 - 99[2]

Xổ số Khánh Hòa: ngày 12-01-2022 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 970
Giải sáu 6385 - 5350 - 0858
Giải năm 0559
Giải tư 52313 - 85381 - 60276 - 51441 - 81905 - 80389 - 78244
Giải ba 77309 - 33202
Giải nhì 46963
Giải nhất 86240
Giải đặc biệt 611139
Hai số cuối: 02 - 05 - 09 - 13 - 39 - 40 - 41 - 44 - 50 - 58 - 59 - 63 - 70 - 76 - 81 - 85 - 89 - 94

Xổ số Khánh Hòa: ngày 09-01-2022 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 992
Giải sáu 3092 - 6376 - 0255
Giải năm 4910
Giải tư 77366 - 57498 - 83710 - 33065 - 55017 - 79155 - 20201
Giải ba 35543 - 84534
Giải nhì 71448
Giải nhất 49485
Giải đặc biệt 310905
Hai số cuối: 01 - 05 - 10[2] - 17 - 34 - 43 - 48 - 55[2] - 56 - 65 - 66 - 76 - 85 - 92[2] - 98

Xổ số Khánh Hòa: ngày 05-01-2022 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 193
Giải sáu 9603 - 5395 - 9836
Giải năm 8424
Giải tư 97207 - 88248 - 35483 - 36737 - 21803 - 89451 - 46872
Giải ba 85881 - 72221
Giải nhì 12698
Giải nhất 12421
Giải đặc biệt 883565
Hai số cuối: 03[2] - 07 - 21[2] - 24 - 36 - 37 - 48 - 51[2] - 65 - 72 - 81 - 83 - 93 - 95 - 98

Xổ số Khánh Hòa: ngày 02-01-2022 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 490
Giải sáu 0780 - 3668 - 0053
Giải năm 1952
Giải tư 57717 - 50428 - 84145 - 04585 - 46030 - 91116 - 95263
Giải ba 83388 - 26510
Giải nhì 08724
Giải nhất 80226
Giải đặc biệt 563169
Hai số cuối: 10 - 16 - 17 - 24 - 26 - 28 - 30 - 37 - 45 - 52 - 53 - 63 - 68 - 69 - 80 - 85 - 88 - 90

Xổ số Khánh Hòa: ngày 29-12-2021 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 424
Giải sáu 5922 - 2522 - 0672
Giải năm 7125
Giải tư 99300 - 16073 - 07443 - 83220 - 08332 - 30236 - 04631
Giải ba 82893 - 93018
Giải nhì 40939
Giải nhất 63661
Giải đặc biệt 307552
Hai số cuối: 00 - 18 - 20 - 22[2] - 24 - 25 - 31 - 32 - 36 - 39 - 43 - 49 - 52 - 61 - 72 - 73 - 93

Xổ số Khánh Hòa: ngày 26-12-2021 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 525
Giải sáu 1850 - 3643 - 7288
Giải năm 2507
Giải tư 03182 - 57725 - 32423 - 56406 - 00410 - 24824 - 40105
Giải ba 78169 - 26070
Giải nhì 48244
Giải nhất 24215
Giải đặc biệt 569935
Hai số cuối: 05 - 06 - 07 - 10 - 15 - 23 - 24 - 25[2] - 35 - 41 - 43 - 44 - 50 - 69 - 70 - 82 - 88

Xổ số Khánh Hòa: ngày 22-12-2021 - XSKH

Còn: 3 giờ 38 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 990
Giải sáu 3124 - 1159 - 0107
Giải năm 4179
Giải tư 71563 - 56225 - 31068 - 48769 - 39926 - 62354 - 20364
Giải ba 90980 - 01399
Giải nhì 30240
Giải nhất 49698
Giải đặc biệt 758352
Hai số cuối: 07 - 24 - 25 - 26 - 40 - 52 - 54 - 59 - 63 - 64 - 68 - 69 - 79 - 80 - 90 - 95 - 98 - 99