Home

XSKH, Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Khánh Hòa: ngày 19-09-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 614
Giải sáu 9154 - 2461 - 0896
Giải năm 4270
Giải tư 47207 - 57897 - 18709 - 83644 - 05272 - 53972 - 14821
Giải ba 71590 - 10643
Giải nhì 38599
Giải nhất 62081
Giải đặc biệt 595568
Hai số cuối: 07 - 09 - 14 - 21 - 43 - 44 - 54 - 61 - 67 - 68 - 70 - 72[2] - 81 - 90 - 96 - 97 - 99

Xổ số Khánh Hòa: ngày 16-09-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 337
Giải sáu 9246 - 9602 - 5138
Giải năm 4766
Giải tư 54347 - 57736 - 04660 - 65189 - 60983 - 78511 - 97475
Giải ba 19511 - 72536
Giải nhì 88354
Giải nhất 30554
Giải đặc biệt 763043
Hai số cuối: 02 - 11[2] - 36[2] - 37 - 38 - 43 - 46 - 47 - 54[2] - 60 - 66 - 75 - 80 - 83 - 89

Xổ số Khánh Hòa: ngày 12-09-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 537
Giải sáu 8550 - 9913 - 8016
Giải năm 7353
Giải tư 89302 - 35773 - 62549 - 38860 - 68923 - 33281 - 73238
Giải ba 40070 - 40760
Giải nhì 90171
Giải nhất 69765
Giải đặc biệt 893896
Hai số cuối: 02 - 13 - 16 - 23 - 37 - 38 - 49 - 50 - 53 - 54 - 60[2] - 65 - 70 - 71 - 73 - 81 - 96

Xổ số Khánh Hòa: ngày 09-09-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 497
Giải sáu 3511 - 7459 - 9531
Giải năm 6853
Giải tư 08411 - 29621 - 97341 - 98393 - 20608 - 21255 - 13341
Giải ba 67631 - 64544
Giải nhì 04854
Giải nhất 48427
Giải đặc biệt 717491
Hai số cuối: 08 - 11[2] - 21 - 27 - 31[2] - 38 - 41[2] - 44 - 53 - 54 - 55 - 59 - 91 - 93 - 97

Xổ số Khánh Hòa: ngày 05-09-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 994
Giải sáu 2188 - 3947 - 7504
Giải năm 4232
Giải tư 99111 - 97094 - 07736 - 10121 - 76909 - 49210 - 07150
Giải ba 01034 - 68604
Giải nhì 76341
Giải nhất 63025
Giải đặc biệt 511555
Hai số cuối: 04[2] - 09 - 10 - 11 - 21 - 25 - 32 - 34 - 36 - 41 - 47 - 50 - 55 - 88 - 94[2] - 97

Xổ số Khánh Hòa: ngày 02-09-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 808
Giải sáu 6710 - 8421 - 4003
Giải năm 6083
Giải tư 63447 - 25816 - 91256 - 22482 - 51693 - 00828 - 81959
Giải ba 89159 - 35121
Giải nhì 14369
Giải nhất 87892
Giải đặc biệt 846482
Hai số cuối: 03 - 08 - 10 - 16 - 21[2] - 28 - 47 - 56 - 59[2] - 69 - 82[2] - 83 - 92[2] - 93

Xổ số Khánh Hòa: ngày 29-08-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 612
Giải sáu 1617 - 6016 - 8876
Giải năm 7654
Giải tư 11395 - 48369 - 39246 - 47141 - 08642 - 68586 - 87659
Giải ba 69015 - 54131
Giải nhì 37897
Giải nhất 91876
Giải đặc biệt 647409
Hai số cuối: 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 31 - 41[2] - 42 - 46 - 54 - 59 - 69 - 76[2] - 86 - 95 - 97

Xổ số Khánh Hòa: ngày 26-08-2018 - XSKH

Còn: 8 giờ 5 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 023
Giải sáu 2629 - 8677 - 1461
Giải năm 7038
Giải tư 03590 - 86598 - 80582 - 39027 - 38315 - 40369 - 68217
Giải ba 95574 - 82894
Giải nhì 51739
Giải nhất 18774
Giải đặc biệt 500272
Hai số cuối: 15 - 17 - 23 - 27 - 29 - 38 - 39 - 61 - 69 - 72 - 74[2] - 77 - 82 - 90 - 92 - 94 - 98