Home

XSKH, Kết quả Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Khánh Hòa: ngày 15-09-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 032
Giải sáu 0896 - 5241 - 5822
Giải năm 5362
Giải tư 41170 - 32821 - 48278 - 20431 - 70258 - 63270 - 89752
Giải ba 09725 - 61303
Giải nhì 06409
Giải nhất 50521
Giải đặc biệt 718896
Hai số cuối: 03 - 09 - 19 - 21[2] - 22 - 25 - 31 - 32 - 41 - 52 - 58 - 62 - 70[2] - 78 - 96[2]

Xổ số Khánh Hòa: ngày 12-09-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 061
Giải sáu 4722 - 2503 - 3440
Giải năm 8613
Giải tư 68239 - 41837 - 21747 - 49808 - 85742 - 72180 - 54950
Giải ba 27998 - 07227
Giải nhì 34239
Giải nhất 18072
Giải đặc biệt 756190
Hai số cuối: 03 - 08 - 13 - 22 - 27 - 37 - 39[2] - 40 - 42 - 47 - 50 - 61 - 72 - 78 - 80 - 90 - 98

Xổ số Khánh Hòa: ngày 08-09-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 581
Giải sáu 6242 - 7032 - 6379
Giải năm 5822
Giải tư 10517 - 83500 - 10468 - 11014 - 95396 - 72031 - 49267
Giải ba 42968 - 11696
Giải nhì 91371
Giải nhất 30126
Giải đặc biệt 783777
Hai số cuối: 00 - 14 - 17 - 22 - 26 - 31 - 32 - 42 - 67[2] - 68[2] - 71 - 77 - 79 - 81 - 96[2]

Xổ số Khánh Hòa: ngày 05-09-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 302
Giải sáu 3775 - 7751 - 1114
Giải năm 3555
Giải tư 64142 - 42705 - 12021 - 40846 - 94001 - 88641 - 73209
Giải ba 95725 - 25105
Giải nhì 29949
Giải nhất 96024
Giải đặc biệt 081215
Hai số cuối: 01 - 02 - 05[2] - 09 - 14 - 15 - 21 - 24 - 25 - 41 - 42 - 46 - 47 - 49 - 51 - 55 - 75

Xổ số Khánh Hòa: ngày 01-09-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 227
Giải sáu 0485 - 6655 - 8578
Giải năm 7145
Giải tư 77399 - 88417 - 93930 - 81251 - 85581 - 71710 - 84075
Giải ba 61632 - 05611
Giải nhì 77080
Giải nhất 07685
Giải đặc biệt 709547
Hai số cuối: 10 - 11 - 17 - 27 - 30 - 32 - 45 - 47 - 51 - 55 - 75 - 78 - 80 - 81 - 85[2] - 91 - 99

Xổ số Khánh Hòa: ngày 29-08-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 858
Giải sáu 8553 - 8674 - 2884
Giải năm 4760
Giải tư 87020 - 09576 - 28949 - 22287 - 19015 - 60961 - 00509
Giải ba 83959 - 70151
Giải nhì 94504
Giải nhất 40058
Giải đặc biệt 223514
Hai số cuối: 04 - 09 - 14 - 15 - 20 - 40 - 49 - 51 - 53 - 58[2] - 59 - 60 - 61 - 74 - 76 - 84 - 87

Xổ số Khánh Hòa: ngày 25-08-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 898
Giải sáu 2338 - 9100 - 0530
Giải năm 9446
Giải tư 58269 - 47110 - 84537 - 87056 - 27715 - 63376 - 17085
Giải ba 07607 - 60534
Giải nhì 68210
Giải nhất 02006
Giải đặc biệt 141201
Hai số cuối: 00 - 01 - 06 - 07 - 10[2] - 15 - 30 - 34 - 36 - 37 - 38 - 46 - 56 - 69 - 76 - 85 - 98

Xổ số Khánh Hòa: ngày 22-08-2021 - XSKH

Còn: 12 giờ 14 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 792
Giải sáu 9394 - 9258 - 8848
Giải năm 8120
Giải tư 55682 - 41471 - 00952 - 53416 - 60832 - 70410 - 76931
Giải ba 73054 - 91527
Giải nhì 86624
Giải nhất 01717
Giải đặc biệt 297454
Hai số cuối: 10 - 16 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31 - 32 - 48 - 52 - 54[2] - 58 - 65 - 71 - 82 - 92 - 94