Home

XSKH, Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Khánh Hòa: ngày 14-11-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 506
Giải sáu 4728 - 7235 - 1260
Giải năm 4473
Giải tư 88344 - 14234 - 96257 - 15048 - 18909 - 56647 - 03160
Giải ba 37407 - 12556
Giải nhì 81212
Giải nhất 53944
Giải đặc biệt 249192
Hai số cuối: 01 - 06 - 07 - 09 - 12 - 28 - 34 - 35 - 44[2] - 47 - 48 - 56 - 57 - 60[2] - 73 - 92

Xổ số Khánh Hòa: ngày 11-11-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 351
Giải sáu 0897 - 3144 - 4610
Giải năm 1416
Giải tư 92029 - 51235 - 49495 - 66784 - 22440 - 04600 - 54976
Giải ba 74099 - 56445
Giải nhì 02898
Giải nhất 40873
Giải đặc biệt 399872
Hai số cuối: 00 - 10 - 16 - 29 - 35 - 40 - 44 - 45 - 51 - 72 - 73 - 76 - 84 - 87 - 95 - 97 - 98 - 99

Xổ số Khánh Hòa: ngày 07-11-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 409
Giải sáu 6255 - 6689 - 6554
Giải năm 5215
Giải tư 08011 - 71814 - 24897 - 40825 - 40497 - 38792 - 77998
Giải ba 85850 - 56060
Giải nhì 96082
Giải nhất 31696
Giải đặc biệt 615884
Hai số cuối: 09 - 11 - 14 - 15 - 25 - 32 - 50 - 54 - 55 - 60 - 82 - 84 - 89 - 92 - 96 - 97[2] - 98

Xổ số Khánh Hòa: ngày 04-11-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 782
Giải sáu 8909 - 8370 - 4151
Giải năm 4669
Giải tư 92192 - 06344 - 84150 - 50824 - 66616 - 03545 - 72175
Giải ba 01342 - 14448
Giải nhì 45665
Giải nhất 84173
Giải đặc biệt 883476
Hai số cuối: 09 - 16 - 24 - 42 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 58 - 65 - 69 - 70 - 73 - 75 - 76 - 82 - 92

Xổ số Khánh Hòa: ngày 31-10-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 815
Giải sáu 1207 - 6045 - 3486
Giải năm 1118
Giải tư 20444 - 10402 - 70918 - 01344 - 26658 - 29684 - 74865
Giải ba 28753 - 73324
Giải nhì 95408
Giải nhất 13179
Giải đặc biệt 642675
Hai số cuối: 02 - 07 - 08 - 15 - 18[2] - 24 - 44[2] - 45 - 53 - 58 - 65[2] - 75 - 79 - 84 - 86

Xổ số Khánh Hòa: ngày 28-10-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 437
Giải sáu 9378 - 1461 - 1443
Giải năm 3278
Giải tư 77902 - 37180 - 10034 - 82782 - 95781 - 07461 - 61133
Giải ba 50218 - 06057
Giải nhì 21393
Giải nhất 74380
Giải đặc biệt 113919
Hai số cuối: 02 - 18 - 19 - 33 - 34 - 37 - 43 - 57 - 61[2] - 78[2] - 80[2] - 81 - 82 - 86 - 93

Xổ số Khánh Hòa: ngày 24-10-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 796
Giải sáu 3630 - 1231 - 0562
Giải năm 7030
Giải tư 04856 - 53801 - 46444 - 84706 - 78378 - 01787 - 55211
Giải ba 37446 - 48612
Giải nhì 34889
Giải nhất 58677
Giải đặc biệt 704085
Hai số cuối: 01 - 06 - 11 - 12 - 30[2] - 31 - 44 - 46 - 53 - 56 - 62 - 77 - 78 - 85 - 87 - 89 - 96

Xổ số Khánh Hòa: ngày 21-10-2018 - XSKH

Còn: 15 giờ 47 phút 17 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 671
Giải sáu 0310 - 4750 - 3334
Giải năm 6259
Giải tư 71762 - 45188 - 90756 - 35819 - 18074 - 86299 - 78275
Giải ba 30367 - 91622
Giải nhì 49853
Giải nhất 16687
Giải đặc biệt 281266
Hai số cuối: 10 - 19 - 22 - 34 - 50 - 53 - 56 - 59 - 62 - 66 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 87 - 88 - 99