Home

XSKH, Kết quả Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 18-07-2018

Xổ số Khánh Hòa: ngày 18-07-2018 - XSKH

Giải tám 31
Giải bảy 100
Giải sáu 7415 - 5175 - 9180
Giải năm 6564
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối: 00 - 15 - 31 - 64 - 75 - 80

Xổ số Khánh Hòa: ngày 15-07-2018 - XSKH

Giải tám 62
Giải bảy 410
Giải sáu 3410 - 5663 - 8776
Giải năm 0549
Giải tư 29058 - 11282 - 73065 - 70562 - 42765 - 86247 - 93438
Giải ba 75251 - 73402
Giải nhì 56747
Giải nhất 84787
Giải đặc biệt 322141
Hai số cuối: 02 - 10[2] - 38 - 41 - 47[2] - 49 - 51 - 58 - 62[2] - 63 - 65[2] - 76 - 82 - 87

Xổ số Khánh Hòa: ngày 11-07-2018 - XSKH

Giải tám 91
Giải bảy 353
Giải sáu 8835 - 7443 - 3338
Giải năm 6979
Giải tư 83368 - 95122 - 63261 - 04491 - 73654 - 54496 - 99670
Giải ba 88543 - 74579
Giải nhì 72455
Giải nhất 90109
Giải đặc biệt 786612
Hai số cuối: 09 - 12 - 22 - 35 - 38 - 43[2] - 53 - 54 - 55 - 61 - 68 - 70 - 79[2] - 91[2] - 96

Xổ số Khánh Hòa: ngày 08-07-2018 - XSKH

Giải tám 59
Giải bảy 287
Giải sáu 3483 - 0425 - 3257
Giải năm 0102
Giải tư 47847 - 16031 - 36681 - 19565 - 35505 - 31743 - 80279
Giải ba 66800 - 47892
Giải nhì 30172
Giải nhất 22009
Giải đặc biệt 528045
Hai số cuối: 00 - 02 - 05 - 09 - 25 - 31 - 43 - 45 - 47 - 57 - 59 - 65 - 72 - 79 - 81 - 83 - 87 - 92

Xổ số Khánh Hòa: ngày 04-07-2018 - XSKH

Giải tám 51
Giải bảy 515
Giải sáu 0576 - 5476 - 6124
Giải năm 5983
Giải tư 76062 - 50130 - 80729 - 10042 - 23216 - 15937 - 90749
Giải ba 73375 - 94418
Giải nhì 82194
Giải nhất 99274
Giải đặc biệt 355814
Hai số cuối: 14 - 15 - 16 - 18 - 24 - 29 - 30 - 37 - 42 - 49 - 51 - 62 - 74 - 75 - 76[2] - 83 - 94

Xổ số Khánh Hòa: ngày 01-07-2018 - XSKH

Giải tám 89
Giải bảy 528
Giải sáu 5042 - 2842 - 5357
Giải năm 1048
Giải tư 34736 - 95676 - 97408 - 13148 - 37328 - 02968 - 90880
Giải ba 11406 - 14598
Giải nhì 35367
Giải nhất 26449
Giải đặc biệt 545732
Hai số cuối: 06 - 08 - 28[2] - 32 - 36 - 42[2] - 48[2] - 49 - 57 - 67 - 68 - 76 - 80 - 89 - 98

Xổ số Khánh Hòa: ngày 27-06-2018 - XSKH

Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 6665 - 9383 - 9898
Giải năm 6580
Giải tư 54193 - 95140 - 58218 - 06777 - 17181 - 17183 - 87013
Giải ba 38167 - 84790
Giải nhì 69698
Giải nhất 13601
Giải đặc biệt 528354
Hai số cuối: 01 - 13 - 18 - 40 - 54[2] - 65 - 67 - 77 - 80 - 81 - 83[2] - 87 - 90 - 93 - 98[2]

Xổ số Khánh Hòa: ngày 24-06-2018 - XSKH

Giải tám 07
Giải bảy 119
Giải sáu 2237 - 4291 - 6550
Giải năm 1828
Giải tư 87927 - 24860 - 54007 - 08222 - 46638 - 18085 - 50237
Giải ba 09975 - 36121
Giải nhì 69116
Giải nhất 07121
Giải đặc biệt 470554
Hai số cuối: 07[2] - 16 - 19 - 21[2] - 22 - 27 - 28 - 37[2] - 38 - 50 - 54 - 60 - 75 - 85 - 91