Home

XSGL, Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Gia Lai: ngày 14-09-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 023
Giải sáu 7763 - 6417 - 0543
Giải năm 3094
Giải tư 47586 - 12837 - 53661 - 65428 - 41552 - 23106 - 17344
Giải ba 52647 - 77493
Giải nhì 11623
Giải nhất 93419
Giải đặc biệt 409306
Hai số cuối: 06[2] - 17 - 19 - 23[2] - 28 - 37 - 43 - 44 - 47 - 52 - 61 - 63 - 72 - 86 - 93 - 94

Xổ số Gia Lai: ngày 07-09-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 058
Giải sáu 6241 - 7261 - 8551
Giải năm 8097
Giải tư 26696 - 90159 - 44597 - 67905 - 96240 - 93759 - 39001
Giải ba 62095 - 75572
Giải nhì 97743
Giải nhất 86208
Giải đặc biệt 821213
Hai số cuối: 01 - 05 - 08 - 13 - 23 - 40 - 41 - 43 - 51 - 58 - 59[2] - 61 - 72 - 95 - 96 - 97[2]

Xổ số Gia Lai: ngày 31-08-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 986
Giải sáu 6293 - 3573 - 9905
Giải năm 7971
Giải tư 85662 - 74623 - 11912 - 54460 - 13823 - 18153 - 86069
Giải ba 73777 - 46398
Giải nhì 05042
Giải nhất 53821
Giải đặc biệt 007720
Hai số cuối: 05 - 12 - 20 - 21 - 23[2] - 40 - 42 - 53 - 60 - 62 - 69 - 71 - 73 - 77 - 86 - 93 - 98

Xổ số Gia Lai: ngày 24-08-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 779
Giải sáu 0868 - 9320 - 3940
Giải năm 5264
Giải tư 53522 - 48899 - 50063 - 15768 - 08318 - 01231 - 21126
Giải ba 49164 - 37889
Giải nhì 90729
Giải nhất 65543
Giải đặc biệt 237334
Hai số cuối: 18 - 20 - 22 - 26 - 29 - 31 - 34 - 40 - 43 - 47 - 63 - 64[2] - 68[2] - 79 - 89 - 99

Xổ số Gia Lai: ngày 17-08-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 695
Giải sáu 9814 - 9839 - 4245
Giải năm 5720
Giải tư 17724 - 99807 - 38404 - 45507 - 68518 - 64736 - 10051
Giải ba 61492 - 02424
Giải nhì 29608
Giải nhất 19090
Giải đặc biệt 028920
Hai số cuối: 04 - 07[2] - 08 - 14 - 18 - 20[2] - 24[2] - 36 - 39 - 45 - 51 - 79 - 90 - 92 - 95

Xổ số Gia Lai: ngày 10-08-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 841
Giải sáu 7931 - 6171 - 0589
Giải năm 1227
Giải tư 05923 - 87811 - 51588 - 36051 - 63711 - 90955 - 44724
Giải ba 36843 - 36351
Giải nhì 07651
Giải nhất 12227
Giải đặc biệt 217015
Hai số cuối: 11[2] - 15 - 23 - 24 - 27[2] - 31 - 41 - 43 - 51[3] - 55 - 71 - 88[2] - 89

Xổ số Gia Lai: ngày 03-08-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 168
Giải sáu 0902 - 7458 - 2672
Giải năm 6612
Giải tư 99379 - 77745 - 93152 - 41601 - 88438 - 78660 - 51252
Giải ba 02390 - 97796
Giải nhì 92946
Giải nhất 26236
Giải đặc biệt 894092
Hai số cuối: 01 - 02 - 12 - 36 - 38 - 45 - 46 - 52[2] - 58 - 60 - 68 - 72 - 79 - 90 - 92 - 96 - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 27-07-2018 - XSGL

Còn: 8 giờ 5 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 709
Giải sáu 0375 - 0843 - 7698
Giải năm 8355
Giải tư 98734 - 70702 - 04477 - 54902 - 53628 - 57342 - 98853
Giải ba 42485 - 03594
Giải nhì 70970
Giải nhất 62551
Giải đặc biệt 765227
Hai số cuối: 02[2] - 09 - 27 - 28 - 29 - 34 - 42 - 43 - 51 - 53 - 55 - 70 - 75 - 77 - 85 - 94 - 98