Home

XSGL, Kết quả Xổ số Gia Lai Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Gia Lai: ngày 17-09-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 266
Giải sáu 7819 - 1261 - 2784
Giải năm 6874
Giải tư 81943 - 24349 - 81918 - 35974 - 89076 - 30038 - 11492
Giải ba 90752 - 83322
Giải nhì 28600
Giải nhất 37774
Giải đặc biệt 367898
Hai số cuối: 00 - 18 - 19 - 22 - 38 - 43 - 49 - 52 - 61 - 66 - 74[3] - 76 - 84 - 92 - 95 - 98

Xổ số Gia Lai: ngày 10-09-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 223
Giải sáu 1857 - 8045 - 2674
Giải năm 1327
Giải tư 49216 - 43617 - 52039 - 26013 - 47238 - 50844 - 32877
Giải ba 82843 - 94067
Giải nhì 45877
Giải nhất 89011
Giải đặc biệt 330931
Hai số cuối: 11 - 13 - 16 - 17 - 23 - 27 - 31 - 38 - 39 - 43 - 44 - 45 - 57 - 67[2] - 74 - 77[2]

Xổ số Gia Lai: ngày 03-09-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 636
Giải sáu 3805 - 6888 - 1097
Giải năm 2063
Giải tư 82718 - 08305 - 85039 - 19041 - 38286 - 57732 - 17732
Giải ba 21409 - 59098
Giải nhì 92127
Giải nhất 21353
Giải đặc biệt 066277
Hai số cuối: 05[2] - 09 - 18 - 27 - 32[2] - 36 - 38 - 39 - 41 - 53 - 63 - 77 - 86 - 88 - 97 - 98

Xổ số Gia Lai: ngày 27-08-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 375
Giải sáu 6369 - 8131 - 5816
Giải năm 7348
Giải tư 24996 - 44141 - 03417 - 26652 - 33217 - 81403 - 32592
Giải ba 98564 - 53368
Giải nhì 21413
Giải nhất 00953
Giải đặc biệt 907119
Hai số cuối: 03 - 13 - 16 - 17[2] - 19 - 31 - 41 - 48 - 52 - 53 - 54 - 64 - 68 - 69 - 75 - 92 - 96

Xổ số Gia Lai: ngày 20-08-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 146
Giải sáu 8096 - 7863 - 1625
Giải năm 0201
Giải tư 02488 - 30993 - 70508 - 15625 - 30658 - 88148 - 09818
Giải ba 22143 - 81870
Giải nhì 17671
Giải nhất 60576
Giải đặc biệt 546849
Hai số cuối: 01 - 08 - 18 - 25[2] - 28 - 43 - 46 - 48 - 49 - 58 - 63 - 70 - 71 - 76 - 88 - 93 - 96

Xổ số Gia Lai: ngày 13-08-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 897
Giải sáu 0328 - 9039 - 2582
Giải năm 2817
Giải tư 02070 - 27432 - 88346 - 73083 - 04145 - 01742 - 02754
Giải ba 06546 - 62492
Giải nhì 13513
Giải nhất 47189
Giải đặc biệt 599612
Hai số cuối: 12 - 13 - 17 - 28[2] - 32 - 39 - 42 - 45 - 46[2] - 54 - 70 - 82 - 83 - 89 - 92 - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 06-08-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 751
Giải sáu 6334 - 3594 - 4029
Giải năm 8281
Giải tư 93979 - 00182 - 06410 - 50571 - 32932 - 49918 - 92839
Giải ba 87288 - 98375
Giải nhì 00305
Giải nhất 72194
Giải đặc biệt 996716
Hai số cuối: 05 - 10 - 16 - 18 - 29 - 32 - 34 - 39 - 51 - 71 - 75 - 79 - 81 - 82 - 85 - 88 - 94[2]

Xổ số Gia Lai: ngày 30-07-2021 - XSGL

Còn: 12 giờ 9 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 790
Giải sáu 4500 - 8666 - 0321
Giải năm 6559
Giải tư 04337 - 59240 - 49523 - 83050 - 79058 - 40636 - 83677
Giải ba 68773 - 69663
Giải nhì 95232
Giải nhất 61231
Giải đặc biệt 936876
Hai số cuối: 00 - 21 - 23 - 31 - 32 - 36 - 37 - 40 - 50 - 58 - 59[2] - 63 - 66 - 73 - 76 - 77 - 90