Home

XSGL, Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Gia Lai: ngày 14-01-2022 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 634
Giải sáu 7360 - 9483 - 6985
Giải năm 6192
Giải tư 56194 - 55116 - 52873 - 84903 - 82456 - 26426 - 46723
Giải ba 69159 - 22571
Giải nhì 22950
Giải nhất 45134
Giải đặc biệt 715334
Hai số cuối: 03 - 16[2] - 23 - 26 - 34[3] - 50 - 56 - 59 - 60 - 71 - 73 - 83 - 85 - 92 - 94

Xổ số Gia Lai: ngày 07-01-2022 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 758
Giải sáu 2058 - 3896 - 5771
Giải năm 9550
Giải tư 50242 - 56297 - 87058 - 62862 - 64884 - 13390 - 08428
Giải ba 19182 - 60997
Giải nhì 09658
Giải nhất 71069
Giải đặc biệt 290872
Hai số cuối: 28 - 38 - 42 - 50 - 58[4] - 62 - 69 - 71 - 72 - 82 - 84 - 90 - 96 - 97[2]

Xổ số Gia Lai: ngày 31-12-2021 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 378
Giải sáu 5691 - 3888 - 4754
Giải năm 8718
Giải tư 50054 - 72640 - 94469 - 02420 - 32429 - 46576 - 18549
Giải ba 30236 - 90953
Giải nhì 46202
Giải nhất 11394
Giải đặc biệt 248919
Hai số cuối: 02 - 18 - 19 - 20 - 29 - 32 - 36 - 40 - 49 - 53 - 54[2] - 69 - 76 - 78 - 88 - 91 - 94

Xổ số Gia Lai: ngày 24-12-2021 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 898
Giải sáu 2177 - 8921 - 8043
Giải năm 9356
Giải tư 94480 - 45052 - 30545 - 92644 - 51062 - 68832 - 25735
Giải ba 36315 - 35135
Giải nhì 19439
Giải nhất 09690
Giải đặc biệt 089373
Hai số cuối: 15 - 21 - 28 - 32 - 35[2] - 39 - 43 - 44 - 45 - 52 - 56 - 62 - 73 - 77 - 80 - 90 - 98

Xổ số Gia Lai: ngày 17-12-2021 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 650
Giải sáu 4922 - 6944 - 8380
Giải năm 5468
Giải tư 85181 - 04697 - 36879 - 79878 - 47384 - 75091 - 37676
Giải ba 98979 - 71590
Giải nhì 32205
Giải nhất 06308
Giải đặc biệt 088473
Hai số cuối: 05 - 08 - 22 - 34 - 44 - 50 - 68 - 73 - 76 - 78 - 79[2] - 80 - 81 - 84 - 90 - 91 - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 10-12-2021 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 759
Giải sáu 6274 - 8018 - 4244
Giải năm 4826
Giải tư 91841 - 09250 - 82259 - 96911 - 08195 - 23098 - 27372
Giải ba 20018 - 96150
Giải nhì 14767
Giải nhất 08506
Giải đặc biệt 921021
Hai số cuối: 06 - 11 - 12 - 18[2] - 21 - 26 - 41 - 44 - 50[2] - 59[2] - 67 - 72 - 74 - 95 - 98

Xổ số Gia Lai: ngày 03-12-2021 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 693
Giải sáu 8440 - 7843 - 6685
Giải năm 6874
Giải tư 23655 - 48332 - 46839 - 35853 - 85116 - 65034 - 56269
Giải ba 46641 - 64626
Giải nhì 17589
Giải nhất 19656
Giải đặc biệt 386242
Hai số cuối: 16 - 20 - 26 - 32 - 34 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 53 - 55 - 56 - 69 - 74 - 85 - 89 - 93

Xổ số Gia Lai: ngày 26-11-2021 - XSGL

Còn: 3 giờ 36 phút 10 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 111
Giải sáu 9074 - 3358 - 9032
Giải năm 9770
Giải tư 82168 - 95315 - 54975 - 86669 - 99925 - 17139 - 93923
Giải ba 47256 - 72294
Giải nhì 91488
Giải nhất 74867
Giải đặc biệt 811459
Hai số cuối: 11 - 15 - 16 - 23 - 25 - 32 - 39 - 56 - 58 - 59 - 67 - 68 - 69 - 70 - 74 - 75 - 88 - 94