Home

XSGL, Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Gia Lai: ngày 09-11-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 439
Giải sáu 4895 - 4055 - 1816
Giải năm 1305
Giải tư 18483 - 87001 - 76872 - 55237 - 36478 - 46863 - 58930
Giải ba 44735 - 31311
Giải nhì 16131
Giải nhất 98968
Giải đặc biệt 525986
Hai số cuối: 01 - 05 - 11 - 12 - 16 - 30 - 31 - 35 - 37 - 39 - 55 - 63 - 68 - 72 - 78 - 83 - 86 - 95

Xổ số Gia Lai: ngày 02-11-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 615
Giải sáu 0572 - 5401 - 1210
Giải năm 5434
Giải tư 68792 - 15344 - 61272 - 15900 - 24108 - 10390 - 15005
Giải ba 04088 - 28439
Giải nhì 57781
Giải nhất 57623
Giải đặc biệt 370117
Hai số cuối: 00 - 01 - 05 - 08 - 10 - 15 - 17 - 23 - 34 - 39 - 44 - 54 - 72[2] - 81 - 88 - 90 - 92

Xổ số Gia Lai: ngày 26-10-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 228
Giải sáu 4349 - 2521 - 2860
Giải năm 0488
Giải tư 90202 - 41819 - 86765 - 71881 - 64351 - 30272 - 41158
Giải ba 84338 - 36209
Giải nhì 30623
Giải nhất 12836
Giải đặc biệt 039647
Hai số cuối: 02 - 09 - 19 - 21 - 23 - 24 - 28 - 36 - 38 - 47 - 49 - 51 - 58 - 60 - 65 - 72 - 81 - 88

Xổ số Gia Lai: ngày 19-10-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 907
Giải sáu 6307 - 8550 - 5439
Giải năm 9271
Giải tư 10138 - 90572 - 74465 - 67669 - 12984 - 57262 - 49244
Giải ba 16458 - 80743
Giải nhì 73810
Giải nhất 86390
Giải đặc biệt 462115
Hai số cuối: 07[2] - 10 - 15 - 38 - 39 - 43 - 44 - 50[2] - 58 - 62 - 65 - 69 - 71 - 72 - 84 - 90

Xổ số Gia Lai: ngày 12-10-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 615
Giải sáu 4660 - 7358 - 0420
Giải năm 5784
Giải tư 94003 - 76916 - 04710 - 96355 - 03117 - 72176 - 93509
Giải ba 54736 - 38096
Giải nhì 19334
Giải nhất 39552
Giải đặc biệt 975126
Hai số cuối: 00 - 03 - 09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 20 - 26 - 34 - 36 - 52 - 55 - 58 - 60 - 76 - 84 - 96

Xổ số Gia Lai: ngày 05-10-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 352
Giải sáu 7741 - 0432 - 0943
Giải năm 6583
Giải tư 91166 - 30359 - 30490 - 58208 - 84616 - 41202 - 75600
Giải ba 35672 - 73762
Giải nhì 65267
Giải nhất 40306
Giải đặc biệt 607775
Hai số cuối: 00 - 02 - 06 - 08 - 16 - 32 - 41 - 43[2] - 52 - 59 - 62 - 66 - 67 - 72 - 75 - 83 - 90

Xổ số Gia Lai: ngày 28-09-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 559
Giải sáu 6485 - 6525 - 3644
Giải năm 8077
Giải tư 46129 - 78748 - 51535 - 55077 - 35252 - 71810 - 07913
Giải ba 67803 - 42059
Giải nhì 91433
Giải nhất 83516
Giải đặc biệt 448134
Hai số cuối: 03 - 10 - 13 - 16 - 25 - 29 - 33 - 34 - 35 - 44 - 48 - 49 - 52 - 59[2] - 77[2] - 85

Xổ số Gia Lai: ngày 21-09-2018 - XSGL

Còn: 15 giờ 47 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 991
Giải sáu 0504 - 8670 - 7881
Giải năm 7167
Giải tư 89385 - 39186 - 03613 - 73652 - 17742 - 78242 - 04640
Giải ba 26534 - 24476
Giải nhì 76477
Giải nhất 53210
Giải đặc biệt 872881
Hai số cuối: 04 - 10 - 13 - 34 - 40 - 42[2] - 52 - 67 - 70 - 76 - 77 - 81[2] - 85 - 86 - 91 - 98