Home

XSDLK, Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Đắck Lắc: ngày 11-01-2022 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 055
Giải sáu 4145 - 0663 - 2833
Giải năm 4246
Giải tư 89456 - 25411 - 68781 - 24166 - 32649 - 46709 - 09538
Giải ba 60058 - 84456
Giải nhì 22485
Giải nhất 84082
Giải đặc biệt 032867
Hai số cuối: 09 - 11 - 33 - 38 - 45 - 46 - 49 - 53 - 55 - 56[2] - 58 - 63 - 66 - 67 - 81 - 82 - 85

Xổ số Đắck Lắc: ngày 04-01-2022 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 222
Giải sáu 8610 - 8617 - 2929
Giải năm 5066
Giải tư 37597 - 75704 - 63971 - 09823 - 76967 - 38983 - 24825
Giải ba 15863 - 16338
Giải nhì 65354
Giải nhất 64645
Giải đặc biệt 137436
Hai số cuối: 04 - 10 - 13 - 17 - 22 - 23 - 25 - 29 - 36 - 38 - 45 - 54 - 63 - 66 - 67 - 71 - 83 - 97

Xổ số Đắck Lắc: ngày 28-12-2021 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 162
Giải sáu 7170 - 6911 - 4718
Giải năm 1599
Giải tư 79084 - 91299 - 20408 - 11064 - 97111 - 41350 - 53209
Giải ba 73722 - 15166
Giải nhì 71019
Giải nhất 21916
Giải đặc biệt 692080
Hai số cuối: 08 - 09 - 11[2] - 16 - 18 - 19 - 22 - 50 - 62[2] - 64 - 66 - 70 - 80 - 84 - 99[2]

Xổ số Đắck Lắc: ngày 21-12-2021 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 4912 - 9510 - 2901
Giải năm 4562
Giải tư 33681 - 58925 - 80905 - 99725 - 21123 - 27619 - 70782
Giải ba 34931 - 71790
Giải nhì 80165
Giải nhất 97171
Giải đặc biệt 113610
Hai số cuối: 01 - 05 - 08 - 10[2] - 12 - 19 - 23 - 25[2] - 31 - 62 - 65 - 71 - 81 - 82 - 83 - 90

Xổ số Đắck Lắc: ngày 14-12-2021 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 059
Giải sáu 9723 - 6647 - 4126
Giải năm 7345
Giải tư 02990 - 81950 - 94166 - 75275 - 87780 - 44983 - 42922
Giải ba 10534 - 90106
Giải nhì 90413
Giải nhất 66241
Giải đặc biệt 770224
Hai số cuối: 03 - 06 - 13 - 22 - 23 - 24 - 26 - 34 - 41 - 45 - 47 - 50 - 59 - 66 - 75 - 80 - 83 - 90

Xổ số Đắck Lắc: ngày 07-12-2021 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 227
Giải sáu 1690 - 6033 - 2129
Giải năm 8183
Giải tư 75156 - 94562 - 60187 - 33490 - 04278 - 07008 - 89938
Giải ba 90788 - 59089
Giải nhì 68763
Giải nhất 91657
Giải đặc biệt 825138
Hai số cuối: 08 - 27 - 29 - 33 - 38[2] - 56 - 57 - 62 - 63 - 78 - 81 - 83 - 87 - 88 - 89 - 90[2]

Xổ số Đắck Lắc: ngày 30-11-2021 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 827
Giải sáu 5956 - 2653 - 1494
Giải năm 5045
Giải tư 82076 - 38898 - 24272 - 83125 - 46624 - 61340 - 61341
Giải ba 29846 - 88153
Giải nhì 74083
Giải nhất 90046
Giải đặc biệt 049836
Hai số cuối: 24 - 25 - 27 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46[2] - 53[2] - 56 - 67 - 72 - 76 - 83 - 94 - 98

Xổ số Đắck Lắc: ngày 23-11-2021 - XSDLK

Còn: 2 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 501
Giải sáu 8468 - 2917 - 3543
Giải năm 0708
Giải tư 28951 - 65090 - 39530 - 54496 - 26220 - 26400 - 27503
Giải ba 30518 - 73509
Giải nhì 82184
Giải nhất 66598
Giải đặc biệt 396647
Hai số cuối: 00 - 01 - 03 - 08 - 09 - 17 - 18 - 20 - 30 - 31 - 43 - 47 - 51 - 68 - 84 - 90 - 96 - 98