Home

XSDLK, Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Đắck Lắc: ngày 13-11-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 740
Giải sáu 9589 - 5776 - 5182
Giải năm 2345
Giải tư 90249 - 62317 - 91530 - 20323 - 54412 - 82972 - 37376
Giải ba 33348 - 06521
Giải nhì 10291
Giải nhất 57952
Giải đặc biệt 323109
Hai số cuối: 09 - 12 - 17 - 21 - 23 - 30 - 40 - 45 - 48 - 49 - 52 - 72 - 74 - 76[2] - 82 - 89 - 91

Xổ số Đắck Lắc: ngày 06-11-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 835
Giải sáu 7810 - 8601 - 8077
Giải năm 9828
Giải tư 96268 - 45519 - 57008 - 90441 - 00755 - 67929 - 40650
Giải ba 51692 - 63643
Giải nhì 13462
Giải nhất 19395
Giải đặc biệt 475403
Hai số cuối: 01 - 03 - 08 - 10 - 19 - 27 - 28 - 29 - 35 - 41 - 43 - 50 - 55 - 62 - 68 - 77 - 92 - 95

Xổ số Đắck Lắc: ngày 30-10-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 512
Giải sáu 3254 - 3843 - 4061
Giải năm 5165
Giải tư 25515 - 20426 - 36366 - 28041 - 72335 - 49267 - 15626
Giải ba 98162 - 67946
Giải nhì 11951
Giải nhất 63053
Giải đặc biệt 793599
Hai số cuối: 12 - 15 - 26[2] - 35 - 41 - 43 - 46 - 51 - 53 - 54 - 61 - 62[2] - 65 - 66 - 67 - 99

Xổ số Đắck Lắc: ngày 23-10-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 498
Giải sáu 9859 - 4230 - 6588
Giải năm 9898
Giải tư 48955 - 92076 - 25163 - 39412 - 28089 - 25300 - 45356
Giải ba 76131 - 17697
Giải nhì 68391
Giải nhất 47649
Giải đặc biệt 231795
Hai số cuối: 00 - 12 - 30 - 31 - 49 - 55 - 56 - 59 - 63 - 76 - 88 - 89 - 91 - 94 - 95 - 97 - 98[2]

Xổ số Đắck Lắc: ngày 16-10-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 449
Giải sáu 2846 - 5947 - 3730
Giải năm 6410
Giải tư 01756 - 32854 - 40149 - 19278 - 20693 - 07833 - 53725
Giải ba 09069 - 39129
Giải nhì 21364
Giải nhất 85971
Giải đặc biệt 403554
Hai số cuối: 01 - 10 - 25 - 29 - 30 - 33 - 46 - 47 - 49[2] - 54[2] - 56 - 64 - 69 - 71 - 78 - 93

Xổ số Đắck Lắc: ngày 09-10-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 224
Giải sáu 7286 - 4794 - 7311
Giải năm 8459
Giải tư 42036 - 87438 - 73435 - 39561 - 66961 - 39442 - 00961
Giải ba 81588 - 71707
Giải nhì 26064
Giải nhất 85567
Giải đặc biệt 558873
Hai số cuối: 07 - 11 - 24 - 35 - 36 - 38 - 42 - 59 - 61[3] - 64 - 67 - 73 - 86[2] - 88 - 94

Xổ số Đắck Lắc: ngày 02-10-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 254
Giải sáu 8391 - 2922 - 4163
Giải năm 0206
Giải tư 35535 - 88955 - 47795 - 33848 - 40826 - 13149 - 73476
Giải ba 43968 - 06729
Giải nhì 05068
Giải nhất 83665
Giải đặc biệt 062190
Hai số cuối: 06 - 22 - 26 - 29 - 35 - 48 - 49 - 54 - 55 - 63 - 65 - 68[2] - 76 - 77 - 90 - 91 - 95

Xổ số Đắck Lắc: ngày 25-09-2018 - XSDLK

Còn: 14 giờ 45 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 081
Giải sáu 7712 - 4099 - 0900
Giải năm 9871
Giải tư 42910 - 80922 - 35391 - 77282 - 34876 - 00413 - 60715
Giải ba 64471 - 58546
Giải nhì 71027
Giải nhất 22289
Giải đặc biệt 600061
Hai số cuối: 00 - 10 - 12 - 13 - 15 - 22 - 27 - 46 - 61 - 71[2] - 76 - 81 - 82 - 89 - 91 - 92 - 99