Home

XSDLK, Kết quả Xổ số Đắck Lắc Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Đắck Lắc: ngày 18-09-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 938
Giải sáu 4524 - 2193 - 9080
Giải năm 2389
Giải tư 09328 - 16693 - 74547 - 09402 - 84001 - 31806 - 77453
Giải ba 72913 - 60136
Giải nhì 23493
Giải nhất 78812
Giải đặc biệt 892645
Hai số cuối: 01 - 02 - 06 - 12 - 13 - 18 - 24 - 28 - 36 - 38 - 45 - 47 - 53 - 80 - 89 - 93[3]

Xổ số Đắck Lắc: ngày 11-09-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 902
Giải sáu 4325 - 8965 - 0579
Giải năm 1198
Giải tư 88298 - 27749 - 79391 - 84124 - 23108 - 87019 - 26794
Giải ba 96253 - 49904
Giải nhì 72011
Giải nhất 82954
Giải đặc biệt 413480
Hai số cuối: 02 - 04 - 08 - 11 - 19 - 24 - 25 - 49 - 53 - 54 - 65 - 75 - 79 - 80 - 91 - 94 - 98[2]

Xổ số Đắck Lắc: ngày 04-09-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 575
Giải sáu 7505 - 5151 - 9996
Giải năm 0815
Giải tư 62235 - 31311 - 88400 - 41841 - 58405 - 75478 - 54370
Giải ba 88087 - 38850
Giải nhì 72688
Giải nhất 16220
Giải đặc biệt 042191
Hai số cuối: 00 - 05[2] - 11 - 15 - 20 - 23 - 35 - 41 - 50 - 51 - 70 - 75 - 78 - 87 - 88 - 91 - 96

Xổ số Đắck Lắc: ngày 28-08-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 940
Giải sáu 1610 - 2940 - 1093
Giải năm 9308
Giải tư 33931 - 82704 - 88481 - 46264 - 27842 - 77131 - 08609
Giải ba 65415 - 73790
Giải nhì 25394
Giải nhất 50668
Giải đặc biệt 198536
Hai số cuối: 04 - 08 - 09 - 10 - 15 - 31[2] - 36 - 40[2] - 42 - 58 - 64 - 68 - 81 - 90 - 93 - 94

Xổ số Đắck Lắc: ngày 21-08-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 394
Giải sáu 6632 - 5244 - 0861
Giải năm 8035
Giải tư 34795 - 13806 - 97270 - 63538 - 86516 - 69532 - 12644
Giải ba 84699 - 87745
Giải nhì 46463
Giải nhất 25333
Giải đặc biệt 118943
Hai số cuối: 06 - 16 - 32[2] - 33 - 35 - 38 - 43 - 44[2] - 45 - 61 - 63 - 65 - 70 - 94 - 95 - 99

Xổ số Đắck Lắc: ngày 14-08-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 46
Giải bảy 736
Giải sáu 5610 - 8045 - 2743
Giải năm 6988
Giải tư 54932 - 64520 - 97254 - 90290 - 95868 - 58247 - 86103
Giải ba 34667 - 06022
Giải nhì 77044
Giải nhất 66347
Giải đặc biệt 968603
Hai số cuối: 03[2] - 10 - 20 - 22 - 32 - 36 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47[2] - 54 - 67 - 68 - 88 - 90

Xổ số Đắck Lắc: ngày 07-08-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 599
Giải sáu 4982 - 7761 - 2585
Giải năm 8250
Giải tư 97727 - 07721 - 82745 - 91272 - 80868 - 63007 - 05835
Giải ba 14823 - 56959
Giải nhì 02586
Giải nhất 24307
Giải đặc biệt 401906
Hai số cuối: 06 - 07[2] - 21 - 23 - 27 - 35 - 45 - 50 - 59 - 61 - 68 - 72 - 82 - 85 - 86 - 89 - 99

Xổ số Đắck Lắc: ngày 31-07-2018 - XSDLK

Còn: 7 giờ 5 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 433
Giải sáu 9821 - 8714 - 4069
Giải năm 6355
Giải tư 16595 - 40199 - 51989 - 00964 - 17600 - 53603 - 55599
Giải ba 61985 - 14877
Giải nhì 21284
Giải nhất 97106
Giải đặc biệt 325220
Hai số cuối: 00 - 03 - 06 - 14 - 20 - 21 - 33 - 55 - 64 - 69 - 77 - 84 - 85 - 86 - 89 - 95 - 99[2]