Home

XSDNO, Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Đắc Nông: ngày 10-11-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 384
Giải sáu 0891 - 5695 - 8421
Giải năm 0828
Giải tư 26399 - 44333 - 78857 - 41750 - 99117 - 64765 - 04870
Giải ba 67911 - 06981
Giải nhì 26746
Giải nhất 81757
Giải đặc biệt 476716
Hai số cuối: 11[2] - 16 - 17 - 21 - 28 - 33 - 46 - 50 - 57[2] - 65 - 70 - 81 - 84 - 91 - 95 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 03-11-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 655
Giải sáu 4685 - 5045 - 7909
Giải năm 8020
Giải tư 50710 - 30618 - 15599 - 17145 - 55095 - 25709 - 56698
Giải ba 03841 - 51090
Giải nhì 01724
Giải nhất 12172
Giải đặc biệt 827452
Hai số cuối: 09[2] - 10 - 18 - 20[2] - 24 - 41 - 45[2] - 52 - 55 - 72 - 85 - 90 - 95 - 98 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 27-10-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 812
Giải sáu 0890 - 2256 - 7119
Giải năm 7151
Giải tư 97650 - 68104 - 27363 - 20536 - 17531 - 73063 - 40117
Giải ba 26745 - 87578
Giải nhì 36678
Giải nhất 28770
Giải đặc biệt 314924
Hai số cuối: 04 - 12 - 17 - 19 - 24 - 31 - 36 - 43 - 45 - 50 - 51 - 56 - 63[2] - 70 - 78[2] - 90

Xổ số Đắc Nông: ngày 20-10-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 456
Giải sáu 9836 - 2442 - 2007
Giải năm 5109
Giải tư 50665 - 69738 - 12341 - 19589 - 17615 - 76681 - 03832
Giải ba 86795 - 79390
Giải nhì 95951
Giải nhất 32893
Giải đặc biệt 267296
Hai số cuối: 01 - 07 - 09 - 15 - 32 - 36 - 38 - 41 - 42 - 51 - 56 - 65 - 81 - 89 - 90 - 93 - 95 - 96

Xổ số Đắc Nông: ngày 13-10-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 533
Giải sáu 7919 - 2944 - 2447
Giải năm 1974
Giải tư 26799 - 95652 - 69189 - 25326 - 57084 - 60786 - 45618
Giải ba 38166 - 21290
Giải nhì 31521
Giải nhất 10319
Giải đặc biệt 755843
Hai số cuối: 18 - 19[2] - 21 - 26 - 33 - 43 - 44 - 47[2] - 52 - 66 - 74 - 84 - 86 - 89 - 90 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 06-10-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 861
Giải sáu 6046 - 6305 - 2562
Giải năm 7298
Giải tư 07552 - 94362 - 25878 - 27072 - 14638 - 91406 - 09579
Giải ba 21389 - 84672
Giải nhì 22485
Giải nhất 37433
Giải đặc biệt 392213
Hai số cuối: 05 - 06 - 13 - 33 - 38 - 46 - 52 - 61 - 62[2] - 65 - 72[2] - 78 - 79 - 85 - 89 - 98

Xổ số Đắc Nông: ngày 29-09-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 455
Giải sáu 9396 - 9327 - 3155
Giải năm 3470
Giải tư 28866 - 13991 - 46465 - 10101 - 15911 - 36022 - 80358
Giải ba 93215 - 82578
Giải nhì 55828
Giải nhất 20783
Giải đặc biệt 864852
Hai số cuối: 01 - 11 - 15 - 22 - 27 - 28 - 52 - 55[2] - 58 - 65 - 66 - 70 - 75 - 78 - 83 - 91 - 96

Xổ số Đắc Nông: ngày 22-09-2018 - XSDNO

Còn: 14 giờ 54 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 134
Giải sáu 1134 - 1419 - 0449
Giải năm 6645
Giải tư 69674 - 39276 - 68640 - 86453 - 59885 - 37813 - 97767
Giải ba 03460 - 81458
Giải nhì 77926
Giải nhất 64702
Giải đặc biệt 577041
Hai số cuối: 02 - 13 - 19 - 26 - 34[2] - 40 - 41 - 45 - 49 - 53 - 58 - 60 - 67 - 74 - 76 - 84 - 85