Home

XSDNO, Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Đắc Nông: ngày 15-09-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 742
Giải sáu 3930 - 5276 - 5041
Giải năm 7589
Giải tư 32422 - 08572 - 13542 - 36582 - 75028 - 27553 - 96925
Giải ba 53159 - 59130
Giải nhì 17189
Giải nhất 35571
Giải đặc biệt 801065
Hai số cuối: 22 - 25 - 28 - 30[2] - 41 - 42[2] - 53 - 59 - 65 - 71 - 72 - 76 - 82 - 84 - 89[2]

Xổ số Đắc Nông: ngày 08-09-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 958
Giải sáu 2660 - 6556 - 7679
Giải năm 1653
Giải tư 49501 - 13433 - 74195 - 24749 - 02028 - 43065 - 80106
Giải ba 04006 - 67818
Giải nhì 30274
Giải nhất 26807
Giải đặc biệt 528845
Hai số cuối: 01 - 06[2] - 07 - 18 - 28 - 33 - 45 - 49 - 53 - 56 - 58 - 60 - 65 - 74 - 79 - 90 - 95

Xổ số Đắc Nông: ngày 01-09-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 585
Giải sáu 2217 - 1316 - 2146
Giải năm 5758
Giải tư 82033 - 61810 - 95439 - 79805 - 01851 - 69616 - 18729
Giải ba 34780 - 76784
Giải nhì 75508
Giải nhất 25112
Giải đặc biệt 156745
Hai số cuối: 05 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16[2] - 17 - 29 - 33 - 39 - 45 - 46 - 51 - 58 - 80 - 84 - 85

Xổ số Đắc Nông: ngày 25-08-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 958
Giải sáu 4637 - 6253 - 8172
Giải năm 3889
Giải tư 38697 - 71677 - 41375 - 10397 - 05781 - 02995 - 87545
Giải ba 87882 - 13422
Giải nhì 56260
Giải nhất 56174
Giải đặc biệt 409353
Hai số cuối: 22 - 37 - 45 - 53[2] - 58 - 60 - 72 - 74 - 75 - 77 - 81 - 82 - 89 - 90 - 95 - 97[2]

Xổ số Đắc Nông: ngày 18-08-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 651
Giải sáu 3421 - 9766 - 0117
Giải năm 9907
Giải tư 42992 - 86417 - 04175 - 43492 - 60024 - 19713 - 89471
Giải ba 94255 - 94157
Giải nhì 60233
Giải nhất 17270
Giải đặc biệt 235493
Hai số cuối: 07 - 13 - 17[2] - 21 - 24 - 33 - 51 - 53 - 55 - 57 - 66 - 70 - 71 - 75 - 92[2] - 93

Xổ số Đắc Nông: ngày 11-08-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 397
Giải sáu 4601 - 6971 - 6783
Giải năm 3958
Giải tư 08798 - 67792 - 67787 - 15206 - 71723 - 28062 - 17450
Giải ba 81024 - 89120
Giải nhì 27608
Giải nhất 27600
Giải đặc biệt 172847
Hai số cuối: 00 - 01 - 06 - 08 - 13 - 20 - 23 - 24 - 47 - 50 - 58 - 62 - 71 - 83 - 87 - 92 - 97 - 98

Xổ số Đắc Nông: ngày 04-08-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 139
Giải sáu 7811 - 4981 - 3234
Giải năm 6130
Giải tư 01069 - 70798 - 42440 - 97015 - 50461 - 35694 - 83659
Giải ba 54595 - 68069
Giải nhì 96862
Giải nhất 72637
Giải đặc biệt 936776
Hai số cuối: 11 - 15 - 17 - 30 - 34 - 37 - 39 - 40 - 59 - 61 - 62 - 69[2] - 76 - 81 - 94 - 95 - 98

Xổ số Đắc Nông: ngày 28-07-2018 - XSDNO

Còn: 7 giờ 14 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 439
Giải sáu 4165 - 4090 - 6946
Giải năm 7516
Giải tư 51376 - 78381 - 88320 - 20173 - 24423 - 92546 - 69390
Giải ba 97291 - 54564
Giải nhì 89197
Giải nhất 59811
Giải đặc biệt 102430
Hai số cuối: 11 - 16 - 20 - 23 - 30 - 36 - 39 - 46[2] - 64 - 65 - 73 - 76 - 81 - 90[2] - 91 - 97