Home

XSDNO, Kết quả Xổ số Đắc Nông Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Đắc Nông: ngày 13-01-2018 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 661
Giải sáu 9103 - 6156 - 6279
Giải năm 8400
Giải tư 38171 - 78449 - 23473 - 30655 - 47248 - 30938 - 36414
Giải ba 50875 - 08047
Giải nhì 81474
Giải nhất 97971
Giải đặc biệt 330533
Hai số cuối: 00 - 03 - 14 - 26 - 33 - 38 - 47 - 48 - 49 - 55 - 56 - 61 - 71[2] - 73 - 74 - 75 - 79

Xổ số Đắc Nông: ngày 06-01-2018 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 499
Giải sáu 1596 - 6012 - 8524
Giải năm 8504
Giải tư 08839 - 12660 - 34433 - 32957 - 25868 - 98187 - 14206
Giải ba 59049 - 96487
Giải nhì 84355
Giải nhất 01342
Giải đặc biệt 109803
Hai số cuối: 03 - 04 - 06 - 12 - 24 - 33 - 39 - 42 - 49 - 52 - 55 - 57 - 60 - 68 - 87[2] - 96 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 30-12-2017 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 855
Giải sáu 4734 - 0557 - 4480
Giải năm 8748
Giải tư 88038 - 95110 - 09298 - 42173 - 92619 - 02532 - 83781
Giải ba 38587 - 08988
Giải nhì 53992
Giải nhất 88614
Giải đặc biệt 024926
Hai số cuối: 09 - 10 - 14 - 19 - 26 - 32 - 34 - 38 - 48 - 55 - 57 - 73 - 80 - 81 - 87 - 88 - 92 - 98

Xổ số Đắc Nông: ngày 23-12-2017 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 608
Giải sáu 0952 - 0756 - 6824
Giải năm 9839
Giải tư 28194 - 60654 - 22967 - 65266 - 65741 - 63904 - 50930
Giải ba 11002 - 45001
Giải nhì 99047
Giải nhất 43415
Giải đặc biệt 409051
Hai số cuối: 01 - 02 - 04 - 08 - 15 - 24 - 30 - 39 - 41 - 47 - 51 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 67 - 94

Xổ số Đắc Nông: ngày 16-12-2017 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 215
Giải sáu 8134 - 7348 - 6027
Giải năm 0297
Giải tư 94367 - 68655 - 11556 - 94290 - 56738 - 78201 - 30731
Giải ba 56928 - 01128
Giải nhì 94595
Giải nhất 65176
Giải đặc biệt 059190
Hai số cuối: 01 - 15 - 27 - 28[2] - 31 - 34 - 36 - 38 - 48 - 55 - 56 - 67 - 76 - 90[2] - 95 - 97

Xổ số Đắc Nông: ngày 09-12-2017 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 703
Giải sáu 7026 - 8972 - 0749
Giải năm 3341
Giải tư 68121 - 91961 - 26760 - 17864 - 29437 - 30863 - 90307
Giải ba 17010 - 10013
Giải nhì 21584
Giải nhất 90687
Giải đặc biệt 598689
Hai số cuối: 03 - 05 - 07 - 10 - 13 - 21 - 26 - 37 - 41 - 49 - 60 - 61 - 63 - 64 - 72 - 84 - 87 - 89

Xổ số Đắc Nông: ngày 02-12-2017 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 318
Giải sáu 8077 - 4561 - 3930
Giải năm 3333
Giải tư 96785 - 00410 - 89396 - 28741 - 67282 - 37149 - 21444
Giải ba 16873 - 81621
Giải nhì 46194
Giải nhất 91273
Giải đặc biệt 407956
Hai số cuối: 10 - 18 - 21 - 30 - 33 - 34 - 41 - 44 - 49 - 56 - 61 - 73[2] - 77 - 82 - 85 - 94 - 96

Xổ số Đắc Nông: ngày 25-11-2017 - XSDNO

Còn: 10 giờ 21 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 407
Giải sáu 6525 - 7379 - 5495
Giải năm 8631
Giải tư 64651 - 28309 - 07550 - 05659 - 07281 - 27207 - 32097
Giải ba 99406 - 66977
Giải nhì 05996
Giải nhất 70406
Giải đặc biệt 572949
Hai số cuối: 06[2] - 07[2] - 09 - 24 - 25 - 31 - 49 - 50 - 51 - 59 - 77 - 79 - 81 - 95 - 96 - 97