Home

XSDNO, Kết quả Xổ số Đắc Nông Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Đắc Nông: ngày 18-09-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 839
Giải sáu 3645 - 5969 - 9174
Giải năm 5372
Giải tư 09607 - 85076 - 56150 - 01517 - 41139 - 01748 - 16102
Giải ba 79306 - 59430
Giải nhì 21597
Giải nhất 69758
Giải đặc biệt 440199
Hai số cuối: 02 - 06 - 07 - 17 - 30 - 39[2] - 45 - 48 - 50 - 58 - 69 - 72 - 74 - 76 - 96 - 97 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 11-09-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 882
Giải sáu 0649 - 0486 - 0521
Giải năm 9044
Giải tư 38286 - 78003 - 67002 - 43248 - 26175 - 91211 - 98769
Giải ba 81280 - 54384
Giải nhì 76844
Giải nhất 70472
Giải đặc biệt 127433
Hai số cuối: 02 - 03 - 11 - 21 - 33[2] - 44[2] - 48 - 49 - 69 - 72 - 75 - 80 - 82 - 84 - 86[2]

Xổ số Đắc Nông: ngày 04-09-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 930
Giải sáu 3637 - 3239 - 0037
Giải năm 2546
Giải tư 80565 - 99345 - 17665 - 15848 - 00863 - 44550 - 12863
Giải ba 21095 - 64522
Giải nhì 73664
Giải nhất 66651
Giải đặc biệt 126283
Hai số cuối: 22 - 30 - 37[2] - 39 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 63[2] - 64 - 65[2] - 83 - 95[2]

Xổ số Đắc Nông: ngày 28-08-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 239
Giải sáu 9174 - 8418 - 9516
Giải năm 8962
Giải tư 50842 - 44938 - 69562 - 65499 - 68599 - 20745 - 30018
Giải ba 64584 - 12277
Giải nhì 65396
Giải nhất 26466
Giải đặc biệt 484678
Hai số cuối: 16 - 18[2] - 38 - 39 - 42 - 45 - 62[2] - 66 - 74 - 77 - 78 - 84 - 95 - 96 - 99[2]

Xổ số Đắc Nông: ngày 21-08-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 116
Giải sáu 5914 - 2699 - 7500
Giải năm 8068
Giải tư 00453 - 36777 - 79693 - 29123 - 98413 - 67898 - 07198
Giải ba 42973 - 56856
Giải nhì 05366
Giải nhất 92328
Giải đặc biệt 957308
Hai số cuối: 00 - 08 - 12 - 13 - 14 - 16 - 23 - 28 - 53 - 56 - 66 - 68 - 73 - 77 - 93 - 98[2] - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 14-08-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 392
Giải sáu 9833 - 1453 - 6944
Giải năm 1382
Giải tư 32152 - 53881 - 69140 - 62899 - 84113 - 93621 - 49241
Giải ba 60033 - 30035
Giải nhì 73617
Giải nhất 50604
Giải đặc biệt 343438
Hai số cuối: 04 - 13 - 17 - 21 - 33[2] - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 52 - 53 - 81 - 82 - 92 - 97 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 24-07-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 158
Giải sáu 5456 - 8893 - 7727
Giải năm 6781
Giải tư 73645 - 15880 - 60932 - 45359 - 31183 - 56147 - 38116
Giải ba 41563 - 01800
Giải nhì 84757
Giải nhất 11650
Giải đặc biệt 922213
Hai số cuối: 00 - 13 - 16 - 27 - 32 - 45 - 47 - 50 - 56 - 57 - 58 - 59 - 63 - 65 - 80 - 81 - 83 - 93

Xổ số Đắc Nông: ngày 17-07-2021 - XSDNO

Còn: 10 giờ 47 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 381
Giải sáu 6733 - 5478 - 9545
Giải năm 3647
Giải tư 54362 - 52797 - 20146 - 78622 - 99402 - 38616 - 62017
Giải ba 55931 - 57724
Giải nhì 57329
Giải nhất 30364
Giải đặc biệt 552114
Hai số cuối: 02 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 29 - 31 - 33 - 38 - 45 - 46 - 47 - 62 - 64 - 78 - 81 - 97