Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Đà Nẵng: ngày 19-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 977
Giải sáu 2754 - 7105 - 8697
Giải năm 9559
Giải tư 84537 - 45658 - 09582 - 15982 - 00856 - 46171 - 75958
Giải ba 42017 - 94975
Giải nhì 00700
Giải nhất 49580
Giải đặc biệt 009233
Hai số cuối: 00 - 05 - 06 - 17 - 33 - 37 - 54 - 56 - 58[2] - 59 - 71 - 75 - 77 - 80 - 82[2] - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 646
Giải sáu 5878 - 8146 - 7419
Giải năm 0712
Giải tư 33945 - 88968 - 17976 - 32049 - 84300 - 14703 - 55691
Giải ba 88122 - 45780
Giải nhì 67453
Giải nhất 19308
Giải đặc biệt 140409
Hai số cuối: 00 - 03 - 08 - 09 - 12 - 19 - 22 - 45 - 46[2] - 49 - 53 - 68 - 70 - 76 - 78 - 80 - 91

Xổ số Đà Nẵng: ngày 12-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 975
Giải sáu 4711 - 6102 - 2362
Giải năm 1670
Giải tư 73468 - 14589 - 79278 - 56030 - 05854 - 47066 - 15896
Giải ba 46138 - 90537
Giải nhì 79744
Giải nhất 06146
Giải đặc biệt 701748
Hai số cuối: 02 - 03 - 11 - 30 - 37 - 38 - 44 - 46 - 48 - 54 - 62 - 66 - 68 - 70 - 75 - 78 - 89 - 96

Xổ số Đà Nẵng: ngày 08-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 592
Giải sáu 3194 - 7470 - 7038
Giải năm 4601
Giải tư 27327 - 28475 - 68502 - 67230 - 40275 - 14463 - 11914
Giải ba 44675 - 76287
Giải nhì 67579
Giải nhất 69611
Giải đặc biệt 285077
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 14 - 27 - 30 - 38 - 63 - 65 - 70 - 75[3] - 77 - 79 - 87 - 92 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 05-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 320
Giải sáu 1430 - 4618 - 7658
Giải năm 0988
Giải tư 43643 - 51325 - 91686 - 92878 - 52498 - 94242 - 70027
Giải ba 15493 - 52771
Giải nhì 40342
Giải nhất 05951
Giải đặc biệt 114314
Hai số cuối: 14 - 18 - 20 - 25 - 27 - 30 - 34 - 42[2] - 43 - 51 - 58 - 71 - 78 - 86 - 88 - 93 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 01-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 543
Giải sáu 4869 - 2680 - 3690
Giải năm 0807
Giải tư 06083 - 47282 - 68639 - 39781 - 22604 - 64341 - 41674
Giải ba 60980 - 12475
Giải nhì 16977
Giải nhất 85085
Giải đặc biệt 037301
Hai số cuối: 01 - 04 - 07 - 39 - 41 - 43 - 62 - 69 - 74 - 75 - 77 - 80[2] - 81 - 82 - 83 - 85 - 90

Xổ số Đà Nẵng: ngày 29-08-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 061
Giải sáu 2387 - 5330 - 0448
Giải năm 7583
Giải tư 65816 - 92085 - 55384 - 16831 - 34544 - 68898 - 90978
Giải ba 99837 - 61544
Giải nhì 11023
Giải nhất 02016
Giải đặc biệt 190873
Hai số cuối: 16[2] - 17 - 23 - 30 - 31 - 37 - 44[2] - 48 - 61 - 73 - 78 - 83 - 84 - 85 - 87 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 25-08-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 34 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 393
Giải sáu 5804 - 9723 - 4514
Giải năm 3802
Giải tư 62287 - 66171 - 12616 - 62064 - 59853 - 99392 - 52857
Giải ba 91353 - 55711
Giải nhì 81696
Giải nhất 99043
Giải đặc biệt 094563
Hai số cuối: 02 - 04 - 11 - 14 - 16 - 23 - 38 - 43 - 53[2] - 57 - 63 - 64 - 71 - 87 - 92 - 93 - 96