Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-01-2022 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 409
Giải sáu 7568 - 1197 - 7869
Giải năm 3702
Giải tư 85403 - 28113 - 57456 - 95577 - 64191 - 97827 - 45209
Giải ba 41546 - 68431
Giải nhì 07799
Giải nhất 79603
Giải đặc biệt 906700
Hai số cuối: 00 - 02 - 03[2] - 09[2] - 13 - 18 - 27 - 31 - 46 - 56 - 68 - 69 - 77 - 91 - 97 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 12-01-2022 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 504
Giải sáu 0567 - 5353 - 1843
Giải năm 8483
Giải tư 57671 - 05063 - 29176 - 47758 - 40630 - 55334 - 22526
Giải ba 25698 - 59921
Giải nhì 28340
Giải nhất 76749
Giải đặc biệt 070260
Hai số cuối: 04 - 21 - 26 - 30 - 34 - 37 - 40 - 43 - 49 - 53 - 58 - 60 - 63 - 67 - 71 - 76 - 83 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 08-01-2022 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 279
Giải sáu 2999 - 6307 - 2938
Giải năm 3390
Giải tư 43055 - 63831 - 09772 - 51046 - 20565 - 35553 - 87296
Giải ba 47583 - 73812
Giải nhì 30256
Giải nhất 00213
Giải đặc biệt 825222
Hai số cuối: 07 - 12 - 13 - 17 - 22 - 31 - 38 - 46 - 53 - 55 - 56 - 65 - 72 - 79 - 83 - 90 - 96 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 05-01-2022 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 004
Giải sáu 1764 - 6186 - 5061
Giải năm 7982
Giải tư 91860 - 80802 - 80447 - 19634 - 23175 - 69543 - 05370
Giải ba 42203 - 85651
Giải nhì 22951
Giải nhất 87188
Giải đặc biệt 441233
Hai số cuối: 02 - 03 - 04 - 33 - 34 - 43 - 47 - 51[2] - 54 - 60 - 61 - 64 - 70 - 75 - 82 - 86 - 88

Xổ số Đà Nẵng: ngày 01-01-2022 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 193
Giải sáu 7481 - 5041 - 0883
Giải năm 5914
Giải tư 35023 - 99024 - 86465 - 96962 - 32815 - 50444 - 41192
Giải ba 03742 - 41579
Giải nhì 73145
Giải nhất 20504
Giải đặc biệt 003756
Hai số cuối: 04 - 14 - 15 - 23 - 24 - 41 - 42 - 44 - 45 - 56 - 62 - 65 - 68 - 79 - 81 - 83 - 92 - 93

Xổ số Đà Nẵng: ngày 29-12-2021 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 367
Giải sáu 8489 - 7372 - 0601
Giải năm 5333
Giải tư 50694 - 00752 - 39212 - 26339 - 05461 - 90585 - 78096
Giải ba 49346 - 29346
Giải nhì 85354
Giải nhất 26445
Giải đặc biệt 003276
Hai số cuối: 01 - 12 - 33 - 39 - 45 - 46[2] - 52 - 54 - 56 - 61 - 67 - 72 - 76 - 85 - 89 - 94 - 96

Xổ số Đà Nẵng: ngày 25-12-2021 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 930
Giải sáu 6044 - 4076 - 5660
Giải năm 7898
Giải tư 03190 - 93479 - 52635 - 25731 - 71355 - 84432 - 39964
Giải ba 21968 - 36162
Giải nhì 09872
Giải nhất 97080
Giải đặc biệt 238220
Hai số cuối: 20 - 30 - 31 - 32 - 35 - 44 - 55 - 60 - 62 - 64[2] - 68 - 72 - 76 - 79 - 80 - 90 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 22-12-2021 - XSDNG

Còn: 1 giờ 42 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 384
Giải sáu 6504 - 9252 - 5174
Giải năm 8345
Giải tư 62727 - 00787 - 69743 - 22785 - 85864 - 62718 - 71123
Giải ba 59409 - 63296
Giải nhì 54626
Giải nhất 26209
Giải đặc biệt 696483
Hai số cuối: 04 - 09[2] - 18 - 23 - 26 - 27 - 43 - 45 - 52 - 64 - 67 - 74 - 83 - 84 - 85 - 87 - 96