Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Đà Nẵng: ngày 21-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 168
Giải sáu 3303 - 1051 - 1646
Giải năm 6917
Giải tư 26508 - 11671 - 61737 - 87940 - 99126 - 34279 - 08916
Giải ba 68978 - 66105
Giải nhì 96315
Giải nhất 94216
Giải đặc biệt 849822
Hai số cuối: 03 - 05 - 08 - 15 - 16[2] - 17 - 22 - 26[2] - 37 - 40 - 46 - 51 - 68 - 71 - 78 - 79

Xổ số Đà Nẵng: ngày 18-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 896
Giải sáu 5383 - 1905 - 9002
Giải năm 4108
Giải tư 09874 - 41466 - 80580 - 44999 - 99683 - 36086 - 67010
Giải ba 32074 - 41495
Giải nhì 36196
Giải nhất 11660
Giải đặc biệt 322588
Hai số cuối: 02 - 05 - 08 - 10 - 60 - 61 - 66 - 74[2] - 80 - 83[2] - 86 - 88 - 95 - 96[2] - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 14-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 128
Giải sáu 3674 - 7448 - 8695
Giải năm 0853
Giải tư 86902 - 26690 - 22309 - 35086 - 91816 - 94597 - 54590
Giải ba 16964 - 98476
Giải nhì 63715
Giải nhất 27754
Giải đặc biệt 762965
Hai số cuối: 02 - 09 - 15 - 16 - 28 - 48 - 53 - 54[2] - 64 - 65 - 74 - 76 - 86 - 90[2] - 95 - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 11-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 420
Giải sáu 0067 - 9422 - 8537
Giải năm 5526
Giải tư 56181 - 53175 - 02249 - 20909 - 83479 - 06682 - 67009
Giải ba 31333 - 82078
Giải nhì 77940
Giải nhất 21699
Giải đặc biệt 253950
Hai số cuối: 09[2] - 20 - 22 - 26 - 32 - 33 - 37 - 40 - 49 - 50 - 67 - 75 - 78 - 79 - 81 - 82 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 07-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 470
Giải sáu 0805 - 5397 - 1390
Giải năm 6233
Giải tư 68754 - 43122 - 50777 - 71957 - 50370 - 56537 - 03758
Giải ba 74129 - 14208
Giải nhì 33978
Giải nhất 11165
Giải đặc biệt 756227
Hai số cuối: 05 - 08 - 22 - 27 - 29 - 33 - 37 - 54 - 57 - 58 - 65 - 70[2] - 77 - 78 - 90 - 91 - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 04-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 587
Giải sáu 1711 - 5678 - 8431
Giải năm 1818
Giải tư 48460 - 56836 - 18234 - 45897 - 72808 - 46317 - 08422
Giải ba 50411 - 09618
Giải nhì 84973
Giải nhất 93753
Giải đặc biệt 251887
Hai số cuối: 08 - 11[2] - 17 - 18[2] - 22 - 31 - 34 - 36 - 53 - 57 - 60 - 73 - 78 - 87[2] - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 30-09-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 454
Giải sáu 9421 - 6969 - 8608
Giải năm 9305
Giải tư 33665 - 10329 - 66877 - 50367 - 05573 - 34020 - 82799
Giải ba 57079 - 52419
Giải nhì 09602
Giải nhất 68278
Giải đặc biệt 900935
Hai số cuối: 02 - 05 - 08 - 19 - 20 - 21 - 29 - 35[2] - 54 - 65 - 67 - 69 - 73 - 77 - 78 - 79 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 27-09-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 15 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 478
Giải sáu 7091 - 5150 - 0478
Giải năm 6846
Giải tư 56032 - 01837 - 48176 - 07663 - 84152 - 03050 - 39077
Giải ba 20362 - 06960
Giải nhì 62586
Giải nhất 95375
Giải đặc biệt 982134
Hai số cuối: 32 - 34 - 37 - 46 - 50[2] - 52 - 60 - 62 - 63 - 75 - 76 - 77 - 78[2] - 80 - 86 - 91