Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Đà Nẵng: ngày 17-03-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 0165 - 7865 - 5254
Giải năm 1708
Giải tư 40563 - 24389 - 09856 - 05581 - 18170 - 19279 - 06504
Giải ba 28782 - 83376
Giải nhì 08424
Giải nhất 90313
Giải đặc biệt 420215
Hai số cuối: 04 - 08 - 13 - 15 - 19 - 24 - 54 - 56 - 63 - 65[2] - 66 - 70 - 76 - 79 - 81 - 82 - 89

Xổ số Đà Nẵng: ngày 14-03-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 3662 - 5537 - 2292
Giải năm 9996
Giải tư 15514 - 39382 - 02049 - 17220 - 04558 - 25582 - 44983
Giải ba 98773 - 90804
Giải nhì 35333
Giải nhất 21799
Giải đặc biệt 488674
Hai số cuối: 04 - 14 - 20 - 31 - 33 - 37 - 49 - 58 - 62 - 73 - 74 - 78 - 82[2] - 83 - 92 - 96 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 10-03-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 269
Giải sáu 0685 - 1912 - 3506
Giải năm 6301
Giải tư 23132 - 46534 - 07140 - 84443 - 85798 - 55476 - 51949
Giải ba 31452 - 96524
Giải nhì 30810
Giải nhất 49154
Giải đặc biệt 156147
Hai số cuối: 01 - 06 - 10 - 12 - 24 - 32 - 34 - 40 - 43 - 47 - 49 - 52 - 54 - 60 - 69 - 76 - 85 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 07-03-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 567
Giải sáu 9081 - 3360 - 5739
Giải năm 6771
Giải tư 17561 - 72003 - 82621 - 55165 - 77948 - 16947 - 90883
Giải ba 92446 - 39531
Giải nhì 66232
Giải nhất 82343
Giải đặc biệt 610804
Hai số cuối: 03 - 04[2] - 21 - 31 - 32 - 39 - 43 - 46 - 47 - 48 - 60 - 61 - 65 - 67 - 71 - 81 - 83

Xổ số Đà Nẵng: ngày 03-03-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 317
Giải sáu 2907 - 1932 - 5598
Giải năm 5158
Giải tư 09787 - 93551 - 86752 - 26458 - 66466 - 30521 - 35474
Giải ba 24780 - 74891
Giải nhì 46984
Giải nhất 56571
Giải đặc biệt 128902
Hai số cuối: 02 - 07 - 17 - 21 - 32 - 37 - 51 - 52 - 58[2] - 66 - 71 - 74 - 80 - 84 - 87 - 91 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 28-02-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 317
Giải sáu 7752 - 5846 - 9295
Giải năm 5022
Giải tư 76842 - 13601 - 30838 - 39433 - 77478 - 54504 - 04199
Giải ba 35940 - 20916
Giải nhì 69083
Giải nhất 84780
Giải đặc biệt 443127
Hai số cuối: 01 - 04 - 16 - 17 - 22 - 27 - 28 - 33 - 38 - 40 - 42 - 46 - 52 - 78 - 80 - 83 - 95 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 24-02-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 002
Giải sáu 7521 - 3053 - 7002
Giải năm 4159
Giải tư 16412 - 02345 - 66980 - 36094 - 78485 - 21492 - 28128
Giải ba 04253 - 94356
Giải nhì 24426
Giải nhất 86318
Giải đặc biệt 121750
Hai số cuối: 02[2] - 12 - 18 - 21 - 26 - 28 - 44 - 45 - 50 - 53[2] - 56 - 59 - 80 - 85 - 92 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 21-02-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 539
Giải sáu 4600 - 5242 - 9564
Giải năm 9449
Giải tư 63177 - 49078 - 82985 - 07228 - 88908 - 34353 - 05417
Giải ba 02725 - 47515
Giải nhì 17995
Giải nhất 88901
Giải đặc biệt 668378
Hai số cuối: 00 - 01 - 08 - 15 - 17 - 25 - 28 - 39 - 42 - 49 - 53 - 64 - 77 - 78[2] - 85 - 89 - 95