Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Đà Nẵng: ngày 14-11-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 414
Giải sáu 8592 - 0539 - 4237
Giải năm 0125
Giải tư 91767 - 17951 - 87614 - 06868 - 18207 - 73744 - 26864
Giải ba 61381 - 80772
Giải nhì 74712
Giải nhất 81241
Giải đặc biệt 100046
Hai số cuối: 07 - 12 - 14[2] - 25 - 37 - 39 - 41 - 44 - 46 - 51 - 64 - 67 - 68 - 71 - 72 - 81 - 92

Xổ số Đà Nẵng: ngày 10-11-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 030
Giải sáu 9631 - 4920 - 6487
Giải năm 0616
Giải tư 25594 - 75750 - 12050 - 56492 - 69249 - 48781 - 13074
Giải ba 27855 - 66462
Giải nhì 95333
Giải nhất 20039
Giải đặc biệt 237156
Hai số cuối: 16 - 20 - 25 - 30 - 31 - 33 - 39 - 49 - 50[2] - 55 - 56 - 62 - 74 - 81 - 87 - 92 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 07-11-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 761
Giải sáu 6892 - 8816 - 6740
Giải năm 4727
Giải tư 15679 - 50298 - 93683 - 58468 - 68033 - 17510 - 60407
Giải ba 19941 - 75449
Giải nhì 77373
Giải nhất 43417
Giải đặc biệt 190540
Hai số cuối: 07 - 10 - 16 - 17 - 27 - 33 - 40[2] - 41 - 49 - 51 - 61 - 68 - 73 - 79 - 83 - 92 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 03-11-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 21
Giải bảy 880
Giải sáu 7900 - 4001 - 7123
Giải năm 9604
Giải tư 59785 - 74710 - 46016 - 71268 - 96165 - 34278 - 94588
Giải ba 49475 - 71542
Giải nhì 14369
Giải nhất 48959
Giải đặc biệt 272595
Hai số cuối: 00 - 01 - 04 - 10 - 16 - 21 - 23 - 42 - 59 - 65 - 68 - 69 - 75 - 78 - 80 - 85 - 88 - 95

Xổ số Đà Nẵng: ngày 31-10-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 352
Giải sáu 1448 - 0815 - 8854
Giải năm 0229
Giải tư 69817 - 00630 - 87278 - 97395 - 80794 - 58712 - 80110
Giải ba 51978 - 89929
Giải nhì 98087
Giải nhất 08410
Giải đặc biệt 289956
Hai số cuối: 10[2] - 12 - 15 - 17 - 29[2] - 30 - 48 - 52 - 54 - 56[2] - 78[2] - 87 - 94 - 95

Xổ số Đà Nẵng: ngày 27-10-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 904
Giải sáu 6666 - 5895 - 9301
Giải năm 2169
Giải tư 54341 - 47819 - 51259 - 41168 - 63735 - 66420 - 81899
Giải ba 85579 - 59017
Giải nhì 27572
Giải nhất 40286
Giải đặc biệt 670846
Hai số cuối: 01 - 04 - 17 - 18 - 19 - 20 - 35 - 41 - 46 - 59 - 66 - 68 - 69 - 72 - 79 - 86 - 95 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 24-10-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 437
Giải sáu 2136 - 5853 - 8169
Giải năm 6375
Giải tư 22438 - 83602 - 54569 - 05986 - 49139 - 52857 - 88599
Giải ba 95063 - 08575
Giải nhì 33208
Giải nhất 81578
Giải đặc biệt 293227
Hai số cuối: 02 - 04 - 08 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 53 - 57 - 63 - 69[2] - 75[2] - 78 - 86 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 20-10-2018 - XSDNG

Còn: 14 giờ 18 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 874
Giải sáu 1058 - 7114 - 0103
Giải năm 7200
Giải tư 94632 - 38566 - 29810 - 38075 - 50344 - 00594 - 91440
Giải ba 23265 - 20049
Giải nhì 84419
Giải nhất 09757
Giải đặc biệt 505916
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 10 - 14 - 16 - 19 - 32 - 40 - 44 - 49 - 57 - 58 - 65 - 66 - 74 - 75 - 94