Home

XSDNG, Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Đà Nẵng: ngày 17-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 842
Giải sáu 6762 - 6437 - 0989
Giải năm 0594
Giải tư 56838 - 55079 - 15310 - 49683 - 42337 - 75967 - 40555
Giải ba 08281 - 90428
Giải nhì 22523
Giải nhất 98685
Giải đặc biệt 307364
Hai số cuối: 10 - 23 - 28 - 30 - 37[2] - 38 - 42 - 55 - 62 - 64 - 67 - 79 - 81 - 83 - 85 - 89 - 94

Xổ số Đà Nẵng: ngày 13-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 634
Giải sáu 2004 - 7012 - 1703
Giải năm 1397
Giải tư 65034 - 70056 - 15590 - 44185 - 98083 - 92137 - 78925
Giải ba 19697 - 78268
Giải nhì 23951
Giải nhất 86705
Giải đặc biệt 171070
Hai số cuối: 03 - 04 - 05 - 12 - 25 - 34[2] - 37 - 51 - 56 - 60 - 68 - 70 - 83 - 85 - 90 - 97[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 10-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 053
Giải sáu 3428 - 1847 - 2367
Giải năm 3259
Giải tư 02054 - 88162 - 67280 - 46169 - 56181 - 76082 - 57393
Giải ba 40797 - 65705
Giải nhì 92966
Giải nhất 58123
Giải đặc biệt 037380
Hai số cuối: 05 - 16 - 23 - 28 - 47 - 53 - 54 - 59 - 62 - 66 - 67 - 69 - 80[2] - 81 - 82 - 93 - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 06-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 577
Giải sáu 0524 - 4356 - 8337
Giải năm 0781
Giải tư 59275 - 90422 - 51574 - 17534 - 97601 - 18681 - 01506
Giải ba 93501 - 88746
Giải nhì 87599
Giải nhất 44203
Giải đặc biệt 024881
Hai số cuối: 01[2] - 03 - 06 - 22 - 24 - 34 - 37 - 46 - 56 - 74 - 75 - 77 - 81[3] - 95 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 03-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 509
Giải sáu 2944 - 0886 - 5127
Giải năm 8305
Giải tư 86837 - 44864 - 26092 - 46484 - 85650 - 63254 - 44078
Giải ba 93369 - 86327
Giải nhì 97236
Giải nhất 92301
Giải đặc biệt 291850
Hai số cuối: 01 - 05 - 09 - 27[2] - 33 - 36 - 37 - 44 - 50[2] - 54 - 64 - 69 - 78 - 84 - 86 - 92

Xổ số Đà Nẵng: ngày 30-12-2017 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 453
Giải sáu 5323 - 4906 - 2519
Giải năm 3316
Giải tư 74785 - 26238 - 53674 - 43197 - 07489 - 69391 - 56117
Giải ba 14460 - 51415
Giải nhì 48652
Giải nhất 24595
Giải đặc biệt 779843
Hai số cuối: 06 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 38 - 43 - 52 - 53 - 60[2] - 74 - 85 - 89 - 91 - 95 - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 27-12-2017 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 008
Giải sáu 3471 - 2864 - 4056
Giải năm 0595
Giải tư 84281 - 31609 - 89979 - 47223 - 34521 - 85060 - 11002
Giải ba 26194 - 50098
Giải nhì 74805
Giải nhất 81278
Giải đặc biệt 937555
Hai số cuối: 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 21 - 23 - 55 - 56 - 60 - 64 - 71 - 78 - 79 - 81 - 94 - 95 - 98

Xổ số Đà Nẵng: ngày 23-12-2017 - XSDNG

Còn: 10 giờ 21 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 684
Giải sáu 2152 - 8702 - 1951
Giải năm 2889
Giải tư 38132 - 95233 - 89677 - 51820 - 15033 - 71872 - 98889
Giải ba 99291 - 43762
Giải nhì 78748
Giải nhất 54714
Giải đặc biệt 269960
Hai số cuối: 02 - 14 - 20 - 29 - 32 - 33[2] - 48 - 51 - 52 - 60 - 62 - 72 - 77 - 84 - 89[2] - 91