Home

XSBDI, Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Bình Định: ngày 13-01-2022 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 355
Giải sáu 5693 - 0704 - 9824
Giải năm 7744
Giải tư 46989 - 57286 - 35414 - 01878 - 93106 - 11539 - 68467
Giải ba 96836 - 08565
Giải nhì 78949
Giải nhất 21142
Giải đặc biệt 483609
Hai số cuối: 04 - 06 - 09 - 14 - 24 - 36 - 39 - 42 - 44 - 49 - 55 - 65 - 66 - 67 - 78 - 86 - 89 - 93

Xổ số Bình Định: ngày 06-01-2022 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 410
Giải sáu 3654 - 1585 - 6612
Giải năm 4309
Giải tư 64782 - 73187 - 17979 - 53558 - 14293 - 32029 - 84530
Giải ba 82601 - 36876
Giải nhì 10622
Giải nhất 50377
Giải đặc biệt 601396
Hai số cuối: 01 - 06 - 09 - 10 - 12 - 22 - 29 - 30 - 54 - 58 - 76 - 77 - 79 - 82 - 85 - 87 - 93 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 30-12-2021 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 404
Giải sáu 9385 - 6570 - 8095
Giải năm 0350
Giải tư 74270 - 32516 - 71904 - 67385 - 10004 - 67001 - 32941
Giải ba 08079 - 21758
Giải nhì 64644
Giải nhất 71486
Giải đặc biệt 149395
Hai số cuối: 01 - 04[3] - 16 - 41 - 44 - 50 - 58 - 70[2] - 75 - 79 - 85[2] - 86 - 95[2]

Xổ số Bình Định: ngày 23-12-2021 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 967
Giải sáu 7149 - 0323 - 2701
Giải năm 1678
Giải tư 75219 - 03249 - 31074 - 45689 - 41016 - 92096 - 09630
Giải ba 88046 - 42841
Giải nhì 19820
Giải nhất 23748
Giải đặc biệt 279390
Hai số cuối: 01 - 16 - 19 - 20 - 23 - 30 - 41 - 46 - 48 - 49[2] - 67 - 74 - 78 - 86 - 89 - 90 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 16-12-2021 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 046
Giải sáu 8241 - 9698 - 3753
Giải năm 9383
Giải tư 95179 - 94070 - 69366 - 01348 - 52137 - 66230 - 68075
Giải ba 50156 - 31425
Giải nhì 10779
Giải nhất 61601
Giải đặc biệt 839949
Hai số cuối: 01 - 12 - 25 - 30 - 37 - 41 - 46 - 48 - 49 - 53 - 56 - 66 - 70 - 75 - 79[2] - 83 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 09-12-2021 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 222
Giải sáu 5848 - 1323 - 4312
Giải năm 0703
Giải tư 45398 - 07004 - 34740 - 74908 - 56131 - 69823 - 59470
Giải ba 50296 - 03523
Giải nhì 84832
Giải nhất 67590
Giải đặc biệt 154899
Hai số cuối: 03 - 04 - 08 - 12 - 22 - 23[3] - 31 - 32 - 40 - 48 - 69 - 70 - 90 - 96 - 98 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 02-12-2021 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 350
Giải sáu 0339 - 8134 - 9812
Giải năm 8565
Giải tư 50791 - 93692 - 36433 - 21080 - 79329 - 99961 - 10425
Giải ba 18212 - 14051
Giải nhì 30994
Giải nhất 21129
Giải đặc biệt 947986
Hai số cuối: 12[2] - 25 - 29[2] - 33 - 34 - 39[2] - 50 - 51 - 61 - 65 - 80 - 86 - 91 - 92 - 94

Xổ số Bình Định: ngày 25-11-2021 - XSBDI

Còn: 2 giờ 35 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 136
Giải sáu 4987 - 3773 - 0862
Giải năm 4190
Giải tư 42688 - 63170 - 22003 - 01582 - 51988 - 90234 - 56669
Giải ba 43609 - 60009
Giải nhì 56578
Giải nhất 48207
Giải đặc biệt 867903
Hai số cuối: 03[2] - 07 - 09[2] - 34 - 36 - 62 - 69 - 70 - 73 - 78 - 82 - 87 - 88[3] - 90