Home

XSBDI, Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Bình Định: ngày 15-11-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 062
Giải sáu 6055 - 9046 - 9389
Giải năm 9549
Giải tư 40043 - 93198 - 98671 - 56373 - 40865 - 95699 - 26405
Giải ba 63857 - 35351
Giải nhì 67076
Giải nhất 30598
Giải đặc biệt 354745
Hai số cuối: 05 - 43 - 45 - 46 - 49 - 51 - 55 - 57 - 60 - 62 - 65 - 71 - 73 - 76 - 89 - 98[2] - 99

Xổ số Bình Định: ngày 08-11-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 219
Giải sáu 7020 - 1901 - 9685
Giải năm 1156
Giải tư 89384 - 23685 - 56423 - 14987 - 76203 - 90165 - 09888
Giải ba 24268 - 57264
Giải nhì 32348
Giải nhất 47827
Giải đặc biệt 296527
Hai số cuối: 01 - 03 - 19[2] - 20 - 23 - 27[2] - 48 - 56 - 64 - 65 - 68 - 84 - 85[2] - 87 - 88

Xổ số Bình Định: ngày 01-11-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 319
Giải sáu 3712 - 1122 - 4236
Giải năm 5755
Giải tư 89018 - 42680 - 18520 - 16712 - 68518 - 22833 - 66796
Giải ba 37132 - 14785
Giải nhì 16175
Giải nhất 34504
Giải đặc biệt 592806
Hai số cuối: 04 - 06 - 12[2] - 18[2] - 19 - 20 - 22 - 32 - 33 - 36 - 55 - 73 - 75 - 80 - 85 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 25-10-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 190
Giải sáu 5639 - 5926 - 2924
Giải năm 8995
Giải tư 85432 - 28479 - 87212 - 90000 - 00370 - 29944 - 56150
Giải ba 18987 - 55898
Giải nhì 94017
Giải nhất 63699
Giải đặc biệt 045673
Hai số cuối: 00 - 12 - 17 - 24 - 26 - 32 - 39 - 44 - 50 - 51 - 70 - 73 - 79 - 87 - 90 - 95 - 98 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 18-10-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 233
Giải sáu 6947 - 5064 - 1003
Giải năm 0057
Giải tư 46775 - 44006 - 23244 - 80985 - 20680 - 21054 - 13739
Giải ba 75003 - 18745
Giải nhì 23033
Giải nhất 41739
Giải đặc biệt 411501
Hai số cuối: 01 - 03[2] - 06 - 33[2] - 39[2] - 44 - 45 - 47 - 54 - 57 - 64 - 74 - 75 - 80 - 85

Xổ số Bình Định: ngày 11-10-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 640
Giải sáu 5745 - 4760 - 0042
Giải năm 1610
Giải tư 76288 - 23531 - 11045 - 04389 - 71103 - 43849 - 66117
Giải ba 80437 - 62144
Giải nhì 35917
Giải nhất 35577
Giải đặc biệt 409799
Hai số cuối: 02 - 03 - 10 - 17[2] - 31 - 37 - 40 - 42 - 44 - 45[2] - 49 - 60 - 77 - 88 - 89 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 04-10-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 238
Giải sáu 5234 - 5209 - 0023
Giải năm 3238
Giải tư 83003 - 60355 - 78297 - 28362 - 36162 - 08305 - 44604
Giải ba 51329 - 54504
Giải nhì 40907
Giải nhất 11014
Giải đặc biệt 570047
Hai số cuối: 03 - 04[2] - 05 - 07 - 09 - 14 - 23 - 29 - 34 - 38[2] - 47 - 55 - 62[2] - 77 - 97

Xổ số Bình Định: ngày 27-09-2018 - XSBDI

Còn: 15 giờ 3 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 669
Giải sáu 6776 - 7294 - 0293
Giải năm 3667
Giải tư 17417 - 85593 - 74085 - 01176 - 29438 - 83186 - 09358
Giải ba 26077 - 38032
Giải nhì 10191
Giải nhất 64829
Giải đặc biệt 023749
Hai số cuối: 17 - 29 - 32 - 38 - 49 - 58 - 67 - 69 - 76[2] - 77 - 85 - 86 - 91 - 93[3] - 94