Home

XSBDI, Kết quả Xổ số Bình Định Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Bình Định: ngày 16-09-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 58 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 540
Giải sáu 4864 - 4611 - 0947
Giải năm 4951
Giải tư 39067 - 76495 - 06956 - 02483 - 15902 - 15125 - 49422
Giải ba 24332 - 04670
Giải nhì 22312
Giải nhất 12501
Giải đặc biệt 817551
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 12 - 22 - 25 - 32 - 40 - 47 - 51[2] - 56 - 64 - 67 - 70 - 83[2] - 95

Xổ số Bình Định: ngày 09-09-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 459
Giải sáu 6060 - 1404 - 9559
Giải năm 8992
Giải tư 54616 - 57566 - 17731 - 20805 - 46296 - 43843 - 11632
Giải ba 42227 - 74943
Giải nhì 36815
Giải nhất 06796
Giải đặc biệt 869657
Hai số cuối: 04 - 05 - 15 - 16 - 27 - 31 - 32 - 43[2] - 57 - 59[2] - 60 - 66 - 92 - 96[2] - 98

Xổ số Bình Định: ngày 02-09-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 016
Giải sáu 9774 - 8447 - 9940
Giải năm 6165
Giải tư 81881 - 10008 - 65318 - 27500 - 69227 - 81970 - 96769
Giải ba 91845 - 42036
Giải nhì 73883
Giải nhất 06933
Giải đặc biệt 844599
Hai số cuối: 00 - 08 - 16 - 18 - 27 - 33 - 36 - 40 - 45 - 47 - 65 - 68 - 69 - 70 - 74 - 81 - 83 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 26-08-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 802
Giải sáu 6805 - 5052 - 6567
Giải năm 6601
Giải tư 08676 - 54553 - 16030 - 19098 - 75707 - 23926 - 70482
Giải ba 14566 - 10272
Giải nhì 85737
Giải nhất 33860
Giải đặc biệt 825397
Hai số cuối: 01 - 02 - 05 - 07 - 26 - 30 - 37 - 52[2] - 53 - 60 - 66 - 67 - 72 - 76 - 82 - 97 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 19-08-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 026
Giải sáu 9211 - 0960 - 1605
Giải năm 7422
Giải tư 68535 - 90878 - 59549 - 14906 - 65245 - 43123 - 55185
Giải ba 38175 - 88363
Giải nhì 40725
Giải nhất 41339
Giải đặc biệt 091975
Hai số cuối: 00 - 05 - 06 - 11 - 22 - 23 - 25 - 26 - 35 - 39 - 45 - 49 - 60 - 63 - 75[2] - 78 - 85

Xổ số Bình Định: ngày 12-08-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 314
Giải sáu 6576 - 1101 - 7390
Giải năm 6432
Giải tư 34711 - 26812 - 53779 - 06632 - 80386 - 04513 - 53041
Giải ba 13117 - 92847
Giải nhì 67799
Giải nhất 05322
Giải đặc biệt 110565
Hai số cuối: 01 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 - 32[2] - 41 - 47 - 65 - 76 - 79 - 85 - 86 - 90 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 05-08-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 013
Giải sáu 0113 - 6571 - 8640
Giải năm 6605
Giải tư 92063 - 55128 - 96036 - 22575 - 03126 - 61295 - 67934
Giải ba 53614 - 17786
Giải nhì 91583
Giải nhất 29959
Giải đặc biệt 845534
Hai số cuối: 05 - 13[2] - 14 - 26 - 28 - 34[2] - 36 - 40 - 59 - 63 - 71 - 75 - 83[2] - 86 - 95

Xổ số Bình Định: ngày 29-07-2021 - XSBDI

Còn: 10 giờ 57 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 852
Giải sáu 5099 - 8978 - 7707
Giải năm 7826
Giải tư 29578 - 69088 - 03310 - 22263 - 13149 - 56417 - 41410
Giải ba 78485 - 97538
Giải nhì 05511
Giải nhất 59036
Giải đặc biệt 965435
Hai số cuối: 07 - 10[2] - 11 - 17 - 26 - 35 - 36 - 38 - 49[2] - 52 - 63 - 78[2] - 85 - 88 - 99