Home

XSBDI, Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Bình Định: ngày 13-09-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 454
Giải sáu 6455 - 0406 - 1118
Giải năm 1082
Giải tư 48603 - 54250 - 06809 - 55222 - 94927 - 00378 - 06383
Giải ba 83575 - 18005
Giải nhì 29033
Giải nhất 79385
Giải đặc biệt 466377
Hai số cuối: 03 - 05 - 06 - 09 - 18 - 22 - 27 - 33 - 50 - 51 - 54 - 55 - 75 - 77 - 78 - 82 - 83 - 85

Xổ số Bình Định: ngày 06-09-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 285
Giải sáu 4560 - 3407 - 6039
Giải năm 1325
Giải tư 71481 - 51626 - 26566 - 76122 - 09684 - 19294 - 52632
Giải ba 41229 - 30273
Giải nhì 08096
Giải nhất 06162
Giải đặc biệt 781709
Hai số cuối: 07 - 09 - 22 - 25 - 26 - 29 - 32 - 39 - 45 - 60 - 62 - 66 - 73 - 81 - 84 - 85 - 94 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 30-08-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 782
Giải sáu 7506 - 3929 - 9315
Giải năm 2225
Giải tư 29798 - 43075 - 30336 - 90708 - 14869 - 50586 - 55210
Giải ba 78071 - 15036
Giải nhì 00565
Giải nhất 07185
Giải đặc biệt 886017
Hai số cuối: 06 - 08 - 10 - 15 - 17 - 25 - 29 - 36[2] - 54 - 65 - 69 - 71 - 75 - 82 - 85 - 86 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 23-08-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 044
Giải sáu 1365 - 4069 - 1020
Giải năm 1243
Giải tư 30342 - 46604 - 28462 - 04985 - 87508 - 41405 - 54627
Giải ba 02144 - 39698
Giải nhì 23157
Giải nhất 55908
Giải đặc biệt 806833
Hai số cuối: 04 - 05 - 08[2] - 20 - 27 - 28 - 33 - 42 - 43 - 44[2] - 57 - 62 - 65 - 69 - 85 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 16-08-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 558
Giải sáu 1711 - 3543 - 1980
Giải năm 9527
Giải tư 64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
Giải ba 82863 - 53562
Giải nhì 23486
Giải nhất 49104
Giải đặc biệt 270498
Hai số cuối: 04 - 11 - 12 - 27 - 43 - 50 - 51 - 58 - 60 - 62 - 63[2] - 80[2] - 86 - 91 - 94 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 09-08-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 463
Giải sáu 8723 - 1807 - 6176
Giải năm 9790
Giải tư 55289 - 42390 - 76732 - 67480 - 54939 - 80851 - 16059
Giải ba 33328 - 00467
Giải nhì 49963
Giải nhất 84459
Giải đặc biệt 232178
Hai số cuối: 07 - 12 - 23 - 28 - 32 - 39 - 51 - 59[2] - 63[2] - 67 - 76 - 78 - 80 - 89 - 90[2]

Xổ số Bình Định: ngày 02-08-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 493
Giải sáu 4667 - 2011 - 6054
Giải năm 0511
Giải tư 41547 - 69722 - 39839 - 55209 - 29314 - 84134 - 83255
Giải ba 13238 - 86283
Giải nhì 78658
Giải nhất 86470
Giải đặc biệt 868160
Hai số cuối: 09 - 11[2] - 14 - 22 - 34 - 38 - 39 - 47 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 67 - 70 - 83 - 93

Xổ số Bình Định: ngày 26-07-2018 - XSBDI

Còn: 7 giờ 24 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 030
Giải sáu 1506 - 1877 - 9506
Giải năm 8390
Giải tư 60116 - 40371 - 14124 - 97805 - 33666 - 08398 - 92098
Giải ba 00584 - 42856
Giải nhì 23698
Giải nhất 30712
Giải đặc biệt 021073
Hai số cuối: 05 - 06[2] - 12 - 16 - 24 - 30 - 34 - 56 - 66 - 71 - 73 - 77 - 84 - 90 - 98[3]