Home

XSBDI, Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Bình Định: ngày 18-01-2018 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 028
Giải sáu 0999 - 0604 - 8904
Giải năm 5456
Giải tư 79279 - 18258 - 82470 - 88949 - 78955 - 90689 - 63601
Giải ba 92127 - 16326
Giải nhì 25413
Giải nhất 64152
Giải đặc biệt 650269
Hai số cuối: 01 - 04[2] - 13 - 26 - 27 - 28 - 49 - 52 - 55 - 56 - 58 - 69 - 70 - 79 - 81 - 89 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 11-01-2018 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 180
Giải sáu 5952 - 4885 - 1999
Giải năm 1959
Giải tư 08938 - 68548 - 26100 - 98459 - 73558 - 09046 - 74944
Giải ba 93585 - 66879
Giải nhì 74915
Giải nhất 67891
Giải đặc biệt 240210
Hai số cuối: 00 - 10 - 15 - 31 - 38 - 44 - 46 - 48 - 52 - 58 - 59[2] - 79 - 80 - 85[2] - 91 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 04-01-2018 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 764
Giải sáu 9904 - 4318 - 4300
Giải năm 4411
Giải tư 50415 - 12368 - 94370 - 01841 - 48748 - 03753 - 47942
Giải ba 61056 - 74221
Giải nhì 23911
Giải nhất 20091
Giải đặc biệt 824996
Hai số cuối: 00 - 04 - 06 - 11[2] - 15 - 18 - 21 - 41 - 42 - 48 - 53 - 56 - 64 - 68 - 70 - 91 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 28-12-2017 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 468
Giải sáu 9927 - 3125 - 3386
Giải năm 9648
Giải tư 13405 - 06848 - 42132 - 50442 - 93665 - 85754 - 16517
Giải ba 55148 - 54306
Giải nhì 09476
Giải nhất 74216
Giải đặc biệt 419052
Hai số cuối: 05 - 06 - 16 - 17 - 25 - 27 - 32 - 40 - 42 - 48[3] - 52 - 54 - 65 - 68 - 76 - 86

Xổ số Bình Định: ngày 21-12-2017 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 950
Giải sáu 4929 - 0737 - 5981
Giải năm 3739
Giải tư 11586 - 91949 - 21039 - 55616 - 58422 - 44105 - 35311
Giải ba 29750 - 82869
Giải nhì 02040
Giải nhất 60407
Giải đặc biệt 207580
Hai số cuối: 05 - 07 - 11 - 16 - 22 - 29 - 37 - 39[2] - 40 - 49 - 50[2] - 61 - 69 - 80 - 81 - 86

Xổ số Bình Định: ngày 14-12-2017 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 239
Giải sáu 6412 - 0943 - 1825
Giải năm 4688
Giải tư 50661 - 24242 - 50205 - 36890 - 48160 - 78739 - 06940
Giải ba 77059 - 07175
Giải nhì 53388
Giải nhất 92360
Giải đặc biệt 510546
Hai số cuối: 05 - 12 - 25 - 39[2] - 40 - 42 - 43[2] - 46 - 59 - 60[2] - 61 - 75 - 88[2] - 90

Xổ số Bình Định: ngày 07-12-2017 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 434
Giải sáu 5104 - 2278 - 0546
Giải năm 8975
Giải tư 47360 - 76537 - 23984 - 38801 - 55545 - 65427 - 28736
Giải ba 10559 - 30050
Giải nhì 72449
Giải nhất 29773
Giải đặc biệt 581114
Hai số cuối: 01 - 04 - 14 - 27 - 34 - 36 - 37[2] - 45 - 46 - 49 - 50 - 59 - 60 - 73 - 75 - 78 - 84

Xổ số Bình Định: ngày 30-11-2017 - XSBDI

Còn: 10 giờ 22 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 805
Giải sáu 3753 - 8809 - 0891
Giải năm 3375
Giải tư 10268 - 03554 - 95191 - 61425 - 23865 - 63882 - 00692
Giải ba 88760 - 41449
Giải nhì 84007
Giải nhất 75488
Giải đặc biệt 808960
Hai số cuối: 05 - 07 - 09 - 25 - 49 - 53 - 54 - 60[2] - 65 - 66 - 68 - 75 - 82 - 88 - 91[2] - 92