Home

XSBDI, Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Bình Định: ngày 19-10-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 712
Giải sáu 7847 - 9583 - 4858
Giải năm 5225
Giải tư 21850 - 55022 - 57781 - 69614 - 25751 - 90347 - 23009
Giải ba 06916 - 47902
Giải nhì 36350
Giải nhất 56404
Giải đặc biệt 932473
Hai số cuối: 02 - 04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 25 - 27 - 47[2] - 50[2] - 51 - 58 - 73 - 81 - 83

Xổ số Bình Định: ngày 12-10-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 685
Giải sáu 7028 - 8953 - 9619
Giải năm 4134
Giải tư 74766 - 38553 - 56501 - 07519 - 06473 - 37170 - 32325
Giải ba 56339 - 35293
Giải nhì 43147
Giải nhất 22047
Giải đặc biệt 010387
Hai số cuối: 01 - 19[2] - 25 - 28 - 34 - 39 - 47[2] - 53[2] - 66 - 70 - 73 - 85 - 87 - 93 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 05-10-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 628
Giải sáu 5611 - 1903 - 8229
Giải năm 2430
Giải tư 60948 - 84293 - 03894 - 45856 - 13044 - 15435 - 48072
Giải ba 25009 - 23188
Giải nhì 69899
Giải nhất 68556
Giải đặc biệt 219735
Hai số cuối: 03 - 09 - 11 - 28 - 29 - 30 - 32 - 35[2] - 44 - 48 - 56[2] - 72 - 88 - 93 - 94 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 28-09-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 044
Giải sáu 3190 - 9439 - 1673
Giải năm 6914
Giải tư 49211 - 75658 - 94869 - 00714 - 36762 - 16526 - 50828
Giải ba 68024 - 52316
Giải nhì 07932
Giải nhất 42910
Giải đặc biệt 585000
Hai số cuối: 00 - 10 - 11 - 14[2] - 16 - 24 - 26 - 28 - 32 - 39 - 44 - 58 - 62[2] - 69 - 73 - 90

Xổ số Bình Định: ngày 21-09-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 929
Giải sáu 2578 - 8522 - 7059
Giải năm 0843
Giải tư 55744 - 38150 - 02577 - 89868 - 21862 - 12118 - 68835
Giải ba 69127 - 90884
Giải nhì 80185
Giải nhất 99779
Giải đặc biệt 924868
Hai số cuối: 18 - 22 - 27 - 29 - 35 - 43 - 44 - 50 - 59 - 62 - 68[2] - 77 - 78 - 79 - 84 - 85 - 98

Xổ số Bình Định: ngày 14-09-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 574
Giải sáu 4107 - 5381 - 1316
Giải năm 9127
Giải tư 80693 - 22717 - 84478 - 87304 - 37221 - 11095 - 63599
Giải ba 80416 - 03859
Giải nhì 92091
Giải nhất 76295
Giải đặc biệt 101900
Hai số cuối: 00 - 04 - 07 - 16[2] - 17 - 21 - 27 - 59 - 73 - 74 - 78 - 81 - 91 - 93 - 95[2] - 99

Xổ số Bình Định: ngày 07-09-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 689
Giải sáu 7584 - 4041 - 0282
Giải năm 2353
Giải tư 36828 - 71195 - 16689 - 62936 - 35626 - 80225 - 28708
Giải ba 91089 - 03349
Giải nhì 34668
Giải nhất 79422
Giải đặc biệt 117871
Hai số cuối: 08 - 22 - 25 - 26 - 28 - 36 - 41 - 49 - 53 - 68 - 71 - 74 - 82 - 84 - 89[3] - 95

Xổ số Bình Định: ngày 31-08-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 19 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 090
Giải sáu 5569 - 7368 - 9959
Giải năm 8410
Giải tư 51467 - 02059 - 21821 - 46010 - 29293 - 02006 - 04484
Giải ba 61438 - 23738
Giải nhì 82055
Giải nhất 17958
Giải đặc biệt 349596
Hai số cuối: 06 - 10[2] - 21 - 38[2] - 55 - 58 - 59[2] - 67 - 68 - 69 - 83 - 84 - 90 - 93 - 96