Home

XSMT, Kết quả Xổ số Miền trung Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Phú Yên: ngày 19-03-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 082
Giải sáu 3371 - 1851 - 6733
Giải năm 8337
Giải tư 29250 - 50767 - 11327 - 14244 - 15888 - 27265 - 19658
Giải ba 55289 - 37300
Giải nhì 24567
Giải nhất 68391
Giải đặc biệt 579483
Hai số cuối: 00 - 27 - 33 - 37 - 44 - 50 - 51 - 58 - 65 - 67[2] - 71[2] - 82 - 83 - 88 - 89 - 91

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 19-03-2018 - XSTTH

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 162
Giải sáu 2258 - 3590 - 9430
Giải năm 1951
Giải tư 95961 - 58561 - 27545 - 22001 - 37839 - 59942 - 62769
Giải ba 79135 - 98663
Giải nhì 67489
Giải nhất 44225
Giải đặc biệt 586993
Hai số cuối: 01 - 16 - 25 - 30 - 35 - 39 - 42 - 45 - 51 - 58 - 61[2] - 62 - 63 - 69 - 89 - 90 - 93

Xổ số Khánh Hòa: ngày 18-03-2018 - XSKH

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 652
Giải sáu 5677 - 1370 - 4974
Giải năm 0954
Giải tư 69878 - 40348 - 61967 - 86142 - 26429 - 10841 - 96856
Giải ba 57709 - 43156
Giải nhì 34094
Giải nhất 89869
Giải đặc biệt 609663
Hai số cuối: 09 - 29 - 41 - 42 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56[2] - 63 - 67 - 69 - 70 - 74 - 77 - 78 - 94

Xổ số Kon Tum: ngày 18-03-2018 - XSKT

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 266
Giải sáu 5574 - 2144 - 2807
Giải năm 1308
Giải tư 95761 - 22011 - 57847 - 86832 - 33579 - 13067 - 78221
Giải ba 82773 - 93882
Giải nhì 58585
Giải nhất 70220
Giải đặc biệt 621377
Hai số cuối: 07 - 08 - 11 - 20 - 21 - 32 - 44 - 47 - 48 - 61 - 66 - 67 - 73 - 74 - 77 - 79 - 82 - 85

Xổ số Đà Nẵng: ngày 17-03-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 0165 - 7865 - 5254
Giải năm 1708
Giải tư 40563 - 24389 - 09856 - 05581 - 18170 - 19279 - 06504
Giải ba 28782 - 83376
Giải nhì 08424
Giải nhất 90313
Giải đặc biệt 420215
Hai số cuối: 04 - 08 - 13 - 15 - 19 - 24 - 54 - 56 - 63 - 65[2] - 66 - 70 - 76 - 79 - 81 - 82 - 89

Xổ số Đắc Nông: ngày 17-03-2018 - XSDNO

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 607
Giải sáu 2618 - 7814 - 2395
Giải năm 9930
Giải tư 11946 - 70207 - 27028 - 40709 - 42843 - 80955 - 30976
Giải ba 58376 - 56912
Giải nhì 34805
Giải nhất 69550
Giải đặc biệt 777872
Hai số cuối: 02 - 05 - 07[2] - 09 - 12 - 14 - 18 - 28 - 30 - 43 - 46 - 50 - 55 - 72 - 76[2] - 95

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 17-03-2018 - XSQNG

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 900
Giải sáu 8765 - 2448 - 5032
Giải năm 6018
Giải tư 08803 - 63547 - 59830 - 54355 - 29520 - 69224 - 29000
Giải ba 27032 - 78584
Giải nhì 88907
Giải nhất 79149
Giải đặc biệt 809491
Hai số cuối: 00[2] - 03 - 07 - 16 - 18 - 20 - 24 - 30 - 32[2] - 47 - 48 - 49 - 55 - 65 - 84 - 91

Xổ số Gia Lai: ngày 16-03-2018 - XSGL

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 180
Giải sáu 5974 - 5456 - 9939
Giải năm 0854
Giải tư 26307 - 74235 - 18483 - 61174 - 06525 - 71466 - 74151
Giải ba 46191 - 05171
Giải nhì 86559
Giải nhất 07035
Giải đặc biệt 204189
Hai số cuối: 07 - 25 - 35[2] - 39 - 51 - 54 - 56 - 59 - 66 - 71 - 74[2] - 80 - 83 - 88 - 89 - 91

Xổ số Ninh Thuận: ngày 16-03-2018 - XSNT

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 439
Giải sáu 9264 - 6743 - 6241
Giải năm 8150
Giải tư 41768 - 40321 - 31167 - 01732 - 73369 - 86625 - 05428
Giải ba 56685 - 25550
Giải nhì 35142
Giải nhất 33091
Giải đặc biệt 200421
Hai số cuối: 21[2] - 25 - 28 - 32 - 39 - 41 - 42 - 43 - 50[2] - 64 - 67 - 68 - 69 - 85 - 91 - 99

Xổ số Bình Định: ngày 15-03-2018 - XSBDI

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 746
Giải sáu 0024 - 6990 - 2700
Giải năm 4726
Giải tư 09582 - 99199 - 98318 - 90218 - 49134 - 53090 - 08071
Giải ba 29535 - 62417
Giải nhì 78060
Giải nhất 61958
Giải đặc biệt 248051
Hai số cuối: 00 - 17 - 18[2] - 24 - 26 - 34 - 35 - 46 - 51 - 58 - 60 - 63 - 71 - 82 - 90[2] - 99

Xổ số Quảng Bình: ngày 15-03-2018 - XSQB

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 753
Giải sáu 8853 - 1453 - 9601
Giải năm 8093
Giải tư 47101 - 03196 - 34374 - 60007 - 16340 - 92778 - 77436
Giải ba 97286 - 97852
Giải nhì 17832
Giải nhất 34108
Giải đặc biệt 981107
Hai số cuối: 01[2] - 06 - 07[2] - 08 - 32 - 36 - 40 - 52 - 53[3] - 74 - 78 - 86 - 93 - 96

Xổ số Quảng Trị: ngày 15-03-2018 - XSQT

Còn: 6 giờ 20 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 697
Giải sáu 0147 - 4757 - 9332
Giải năm 2812
Giải tư 70856 - 58121 - 25054 - 01068 - 78931 - 26475 - 29334
Giải ba 61598 - 35287
Giải nhì 61442
Giải nhất 40001
Giải đặc biệt 280820
Hai số cuối: 01 - 08 - 12 - 20 - 21 - 31 - 32 - 34 - 42 - 47 - 54 - 56 - 57 - 68 - 75 - 87 - 97 - 98