Home

XSMT, Kết quả Xổ số Miền trung Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Bình Định: ngày 18-01-2018 - XSBDI

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 028
Giải sáu 0999 - 0604 - 8904
Giải năm 5456
Giải tư 79279 - 18258 - 82470 - 88949 - 78955 - 90689 - 63601
Giải ba 92127 - 16326
Giải nhì 25413
Giải nhất 64152
Giải đặc biệt 650269
Hai số cuối: 01 - 04[2] - 13 - 26 - 27 - 28 - 49 - 52 - 55 - 56 - 58 - 69 - 70 - 79 - 81 - 89 - 99

Xổ số Quảng Bình: ngày 18-01-2018 - XSQB

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 961
Giải sáu 1685 - 2700 - 9745
Giải năm 5643
Giải tư 02941 - 73718 - 33258 - 92570 - 55941 - 36212 - 70538
Giải ba 56079 - 72044
Giải nhì 56663
Giải nhất 81205
Giải đặc biệt 643874
Hai số cuối: 00 - 05 - 12 - 18 - 38 - 41[2] - 43 - 44 - 45 - 58 - 61 - 63 - 70 - 74 - 78 - 79 - 85

Xổ số Quảng Trị: ngày 18-01-2018 - XSQT

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 810
Giải sáu 2693 - 9627 - 8257
Giải năm 0168
Giải tư 01830 - 49297 - 28127 - 31116 - 46364 - 44518 - 23605
Giải ba 46894 - 81597
Giải nhì 18960
Giải nhất 07232
Giải đặc biệt 717522
Hai số cuối: 05 - 10 - 16 - 18 - 22 - 27[2] - 30 - 32 - 57 - 60 - 64 - 68 - 84 - 93 - 94 - 97[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 17-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 842
Giải sáu 6762 - 6437 - 0989
Giải năm 0594
Giải tư 56838 - 55079 - 15310 - 49683 - 42337 - 75967 - 40555
Giải ba 08281 - 90428
Giải nhì 22523
Giải nhất 98685
Giải đặc biệt 307364
Hai số cuối: 10 - 23 - 28 - 30 - 37[2] - 38 - 42 - 55 - 62 - 64 - 67 - 79 - 81 - 83 - 85 - 89 - 94

Xổ số Khánh Hòa: ngày 17-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 983
Giải sáu 6139 - 6997 - 8968
Giải năm 4757
Giải tư 42704 - 32292 - 30451 - 84110 - 97275 - 91537 - 58212
Giải ba 50610 - 56088
Giải nhì 16521
Giải nhất 55605
Giải đặc biệt 665102
Hai số cuối: 02 - 04 - 05 - 10[2] - 12 - 21 - 37 - 39 - 51 - 53 - 57 - 68 - 75 - 83 - 88 - 92 - 97

Xổ số Đắck Lắc: ngày 16-01-2018 - XSDLK

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 46
Giải bảy 631
Giải sáu 2154 - 5477 - 2517
Giải năm 8960
Giải tư 85517 - 37288 - 17932 - 78826 - 80346 - 32386 - 15453
Giải ba 02908 - 65015
Giải nhì 19989
Giải nhất 82471
Giải đặc biệt 699466
Hai số cuối: 08 - 15 - 17[2] - 26 - 31 - 32 - 46[2] - 53 - 54 - 60 - 66 - 71 - 77 - 86 - 88 - 89

Xổ số Quảng Nam: ngày 16-01-2018 - XSQNM

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Nam trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 768
Giải sáu 4454 - 8991 - 0138
Giải năm 6184
Giải tư 43646 - 61215 - 04866 - 62136 - 61591 - 64378 - 13870
Giải ba 99462 - 35778
Giải nhì 83653
Giải nhất 76626
Giải đặc biệt 322021
Hai số cuối: 15 - 21 - 26 - 36 - 38 - 45 - 46 - 53 - 54 - 62 - 66 - 68 - 70 - 78[2] - 84 - 91[2]

Xổ số Phú Yên: ngày 15-01-2018 - XSPY

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 815
Giải sáu 0480 - 4701 - 0469
Giải năm 9920
Giải tư 55632 - 11086 - 14493 - 61422 - 03707 - 09521 - 24706
Giải ba 83263 - 97213
Giải nhì 68378
Giải nhất 65885
Giải đặc biệt 626982
Hai số cuối: 01 - 06 - 07 - 13 - 15 - 20 - 21 - 22 - 32 - 50 - 63 - 69 - 78 - 80 - 82 - 85 - 86 - 93

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 15-01-2018 - XSTTH

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 233
Giải sáu 6665 - 8238 - 4760
Giải năm 0019
Giải tư 40126 - 02395 - 52284 - 42928 - 97863 - 56130 - 47692
Giải ba 05347 - 91995
Giải nhì 47071
Giải nhất 69194
Giải đặc biệt 646015
Hai số cuối: 15 - 19 - 26 - 28 - 30 - 33 - 38 - 47 - 60 - 63 - 65 - 71 - 84 - 92 - 94 - 95[2] - 96

Xổ số Khánh Hòa: ngày 14-01-2018 - XSKH

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 240
Giải sáu 3842 - 8558 - 0083
Giải năm 1586
Giải tư 84259 - 81763 - 41270 - 46015 - 73123 - 37955 - 03219
Giải ba 38034 - 35750
Giải nhì 14555
Giải nhất 75109
Giải đặc biệt 795305
Hai số cuối: 05 - 09 - 15 - 19 - 23 - 34 - 40 - 42 - 50 - 55[2] - 58 - 59 - 63 - 70 - 77 - 83 - 86

Xổ số Kon Tum: ngày 14-01-2018 - XSKT

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 014
Giải sáu 1440 - 7235 - 7096
Giải năm 4023
Giải tư 13137 - 10099 - 56036 - 67656 - 71340 - 28029 - 49140
Giải ba 99848 - 22751
Giải nhì 06163
Giải nhất 29647
Giải đặc biệt 797199
Hai số cuối: 14 - 23 - 28 - 29 - 35 - 36 - 37 - 40[3] - 47 - 48 - 51 - 56 - 63 - 96 - 99[2]

Xổ số Đà Nẵng: ngày 13-01-2018 - XSDNG

Còn: 10 giờ 23 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 634
Giải sáu 2004 - 7012 - 1703
Giải năm 1397
Giải tư 65034 - 70056 - 15590 - 44185 - 98083 - 92137 - 78925
Giải ba 19697 - 78268
Giải nhì 23951
Giải nhất 86705
Giải đặc biệt 171070
Hai số cuối: 03 - 04 - 05 - 12 - 25 - 34[2] - 37 - 51 - 56 - 60 - 68 - 70 - 83 - 85 - 90 - 97[2]