Home

XSMT, Kết quả Xổ số Miền trung Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Phú Yên: ngày 17-01-2022 - XSPY

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 774
Giải sáu 1624 - 2162 - 6558
Giải năm 5240
Giải tư 53680 - 87693 - 81297 - 05234 - 00484 - 25538 - 02799
Giải ba 97887 - 00426
Giải nhì 51397
Giải nhất 87515
Giải đặc biệt 126784
Hai số cuối: 15 - 24 - 26 - 34 - 38 - 40 - 47 - 58 - 62 - 74 - 80 - 84[2] - 87 - 93 - 97[2] - 99

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 17-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 843
Giải sáu 0978 - 8741 - 1789
Giải năm 5849
Giải tư 19326 - 10192 - 39296 - 33534 - 55805 - 16188 - 66461
Giải ba 82863 - 70106
Giải nhì 74923
Giải nhất 83843
Giải đặc biệt 146131
Hai số cuối: 05 - 06 - 23 - 26 - 31 - 34 - 41 - 43[2] - 49 - 61 - 63 - 78 - 80 - 88 - 89 - 92 - 96

Xổ số Khánh Hòa: ngày 16-01-2022 - XSKH

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 128
Giải sáu 1335 - 1952 - 2119
Giải năm 5535
Giải tư 11860 - 27999 - 69946 - 16269 - 77640 - 45749 - 68250
Giải ba 02799 - 29760
Giải nhì 71339
Giải nhất 54443
Giải đặc biệt 910609
Hai số cuối: 09 - 19 - 24 - 28 - 35[2] - 39 - 40 - 43 - 46 - 49 - 50 - 52 - 60[2] - 69 - 99[2]

Xổ số Kon Tum: ngày 16-01-2022 - XSKT

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 413
Giải sáu 0855 - 7113 - 0549
Giải năm 9322
Giải tư 07932 - 96012 - 68113 - 20803 - 24289 - 74705 - 66368
Giải ba 82657 - 81492
Giải nhì 48096
Giải nhất 11610
Giải đặc biệt 086145
Hai số cuối: 03 - 05 - 10 - 12 - 13[3] - 22 - 32 - 41 - 45 - 49 - 55 - 57 - 68 - 89 - 92 - 96

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 16-01-2022 - XSTTH

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 265
Giải sáu 4769 - 8740 - 4682
Giải năm 6331
Giải tư 89824 - 49910 - 96410 - 97870 - 90020 - 58383 - 88097
Giải ba 87871 - 12980
Giải nhì 76727
Giải nhất 62453
Giải đặc biệt 464117
Hai số cuối: 10[2] - 17 - 20 - 24 - 27 - 31 - 40 - 53 - 65 - 69 - 70 - 71 - 80 - 82 - 83 - 92 - 97

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-01-2022 - XSDNG

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 409
Giải sáu 7568 - 1197 - 7869
Giải năm 3702
Giải tư 85403 - 28113 - 57456 - 95577 - 64191 - 97827 - 45209
Giải ba 41546 - 68431
Giải nhì 07799
Giải nhất 79603
Giải đặc biệt 906700
Hai số cuối: 00 - 02 - 03[2] - 09[2] - 13 - 18 - 27 - 31 - 46 - 56 - 68 - 69 - 77 - 91 - 97 - 99

Xổ số Đắc Nông: ngày 15-01-2022 - XSDNO

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 234
Giải sáu 6427 - 3819 - 6229
Giải năm 6303
Giải tư 95352 - 09572 - 18736 - 97004 - 44464 - 03188 - 05951
Giải ba 08736 - 82207
Giải nhì 77926
Giải nhất 14237
Giải đặc biệt 301038
Hai số cuối: 03 - 04 - 07 - 19 - 26 - 27 - 29 - 34 - 36[2] - 37 - 38 - 51 - 52 - 64 - 72 - 86 - 88

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 15-01-2022 - XSQNG

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 389
Giải sáu 6512 - 0330 - 7302
Giải năm 1654
Giải tư 16803 - 08748 - 79557 - 50776 - 13696 - 71964 - 81977
Giải ba 18906 - 44541
Giải nhì 11882
Giải nhất 31580
Giải đặc biệt 620947
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 12 - 30 - 41 - 47 - 48 - 54 - 57 - 64 - 76 - 77 - 80 - 82 - 89 - 90 - 96

Xổ số Gia Lai: ngày 14-01-2022 - XSGL

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 634
Giải sáu 7360 - 9483 - 6985
Giải năm 6192
Giải tư 56194 - 55116 - 52873 - 84903 - 82456 - 26426 - 46723
Giải ba 69159 - 22571
Giải nhì 22950
Giải nhất 45134
Giải đặc biệt 715334
Hai số cuối: 03 - 16[2] - 23 - 26 - 34[3] - 50 - 56 - 59 - 60 - 71 - 73 - 83 - 85 - 92 - 94

Xổ số Ninh Thuận: ngày 14-01-2022 - XSNT

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 459
Giải sáu 0069 - 4169 - 0411
Giải năm 8253
Giải tư 80016 - 13396 - 26515 - 12652 - 14775 - 84847 - 19556
Giải ba 58591 - 34704
Giải nhì 76190
Giải nhất 55011
Giải đặc biệt 973858
Hai số cuối: 04 - 11[2] - 15 - 16 - 29 - 47 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 69[2] - 75 - 90 - 91 - 96

Xổ số Bình Định: ngày 13-01-2022 - XSBDI

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 355
Giải sáu 5693 - 0704 - 9824
Giải năm 7744
Giải tư 46989 - 57286 - 35414 - 01878 - 93106 - 11539 - 68467
Giải ba 96836 - 08565
Giải nhì 78949
Giải nhất 21142
Giải đặc biệt 483609
Hai số cuối: 04 - 06 - 09 - 14 - 24 - 36 - 39 - 42 - 44 - 49 - 55 - 65 - 66 - 67 - 78 - 86 - 89 - 93

Xổ số Quảng Bình: ngày 13-01-2022 - XSQB

Còn: 2 giờ 6 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 330
Giải sáu 8412 - 7270 - 6045
Giải năm 4377
Giải tư 10469 - 62672 - 14320 - 17168 - 98097 - 07650 - 10312
Giải ba 75131 - 39378
Giải nhì 10929
Giải nhất 98098
Giải đặc biệt 364073
Hai số cuối: 12[2] - 20 - 29 - 30 - 31 - 39 - 45 - 50 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 77 - 78 - 97 - 98