Home

XSMT, Kết quả Xổ số Miền trung Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Phú Yên: ngày 23-10-2017 - XSPY

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 810
Giải sáu 8077 - 5606 - 3418
Giải năm 8399
Giải tư 45266 - 08177 - 15856 - 56243 - 87504 - 02240 - 47939
Giải ba 48419 - 81850
Giải nhì 13745
Giải nhất 11443
Giải đặc biệt 626973
Hai số cuối: 04 - 06 - 10 - 18 - 19 - 39 - 40 - 43[2] - 45 - 50 - 56 - 66 - 73 - 77[2] - 88 - 99

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 23-10-2017 - XSTTH

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 700
Giải sáu 2607 - 4421 - 5089
Giải năm 9269
Giải tư 95919 - 94666 - 62782 - 16695 - 12625 - 95636 - 57888
Giải ba 38250 - 75717
Giải nhì 25769
Giải nhất 61602
Giải đặc biệt 953874
Hai số cuối: 00 - 02 - 07 - 10 - 17 - 19 - 21 - 25 - 36 - 50 - 66 - 69[2] - 74 - 82 - 88 - 89 - 95

Xổ số Khánh Hòa: ngày 22-10-2017 - XSKH

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 919
Giải sáu 4269 - 2938 - 7612
Giải năm 7631
Giải tư 29159 - 06469 - 28224 - 34760 - 02919 - 81427 - 66332
Giải ba 40422 - 21002
Giải nhì 01359
Giải nhất 40412
Giải đặc biệt 186115
Hai số cuối: 02 - 12[2] - 15 - 19[2] - 22 - 24 - 27 - 31 - 32 - 38 - 59[2] - 60 - 69[2] - 91

Xổ số Kon Tum: ngày 22-10-2017 - XSKT

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 527
Giải sáu 3692 - 3122 - 1131
Giải năm 7975
Giải tư 78317 - 69226 - 45899 - 04316 - 68473 - 74326 - 49606
Giải ba 40317 - 28287
Giải nhì 64383
Giải nhất 21100
Giải đặc biệt 616553
Hai số cuối: 00 - 06 - 16 - 17[2] - 22 - 26[2] - 27 - 31 - 53 - 65 - 73 - 75 - 83 - 87 - 92 - 99

Xổ số Đà Nẵng: ngày 21-10-2017 - XSDNG

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 168
Giải sáu 3303 - 1051 - 1646
Giải năm 6917
Giải tư 26508 - 11671 - 61737 - 87940 - 99126 - 34279 - 08916
Giải ba 68978 - 66105
Giải nhì 96315
Giải nhất 94216
Giải đặc biệt 849822
Hai số cuối: 03 - 05 - 08 - 15 - 16[2] - 17 - 22 - 26[2] - 37 - 40 - 46 - 51 - 68 - 71 - 78 - 79

Xổ số Đắc Nông: ngày 21-10-2017 - XSDNO

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 432
Giải sáu 0387 - 5306 - 0345
Giải năm 1758
Giải tư 47299 - 45434 - 09450 - 98614 - 19230 - 79622 - 40666
Giải ba 35863 - 22236
Giải nhì 39856
Giải nhất 69542
Giải đặc biệt 873712
Hai số cuối: 06 - 12 - 14 - 22 - 30 - 32 - 34 - 36 - 42 - 45 - 50 - 56 - 58 - 63 - 66 - 70 - 87 - 99

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 21-10-2017 - XSQNG

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 184
Giải sáu 7004 - 7101 - 4941
Giải năm 7272
Giải tư 07165 - 99673 - 94659 - 70311 - 13735 - 80273 - 16011
Giải ba 25438 - 62670
Giải nhì 78430
Giải nhất 95253
Giải đặc biệt 400872
Hai số cuối: 01 - 04 - 11[2] - 30 - 35 - 38 - 41 - 53 - 59 - 65 - 70 - 72[2] - 73[2] - 84 - 96

Xổ số Gia Lai: ngày 20-10-2017 - XSGL

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 600
Giải sáu 5615 - 0609 - 4815
Giải năm 4170
Giải tư 33889 - 75844 - 24234 - 04366 - 58182 - 05233 - 27161
Giải ba 75831 - 94058
Giải nhì 15176
Giải nhất 02129
Giải đặc biệt 905201
Hai số cuối: 00 - 01 - 09 - 15[2] - 29 - 31 - 33 - 34 - 44 - 58 - 61 - 66 - 70 - 71 - 76 - 82 - 89

Xổ số Ninh Thuận: ngày 20-10-2017 - XSNT

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 470
Giải sáu 9631 - 0306 - 8224
Giải năm 6651
Giải tư 94874 - 58089 - 93474 - 15514 - 63872 - 36716 - 00925
Giải ba 08901 - 70976
Giải nhì 64119
Giải nhất 62267
Giải đặc biệt 874854
Hai số cuối: 01 - 06 - 14 - 16 - 19 - 24 - 25 - 31 - 51 - 53 - 54 - 67 - 70 - 72 - 74[2] - 76 - 89

Xổ số Bình Định: ngày 19-10-2017 - XSBDI

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 712
Giải sáu 7847 - 9583 - 4858
Giải năm 5225
Giải tư 21850 - 55022 - 57781 - 69614 - 25751 - 90347 - 23009
Giải ba 06916 - 47902
Giải nhì 36350
Giải nhất 56404
Giải đặc biệt 932473
Hai số cuối: 02 - 04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 25 - 27 - 47[2] - 50[2] - 51 - 58 - 73 - 81 - 83

Xổ số Quảng Bình: ngày 19-10-2017 - XSQB

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 413
Giải sáu 5562 - 6465 - 7915
Giải năm 8705
Giải tư 01208 - 60577 - 08305 - 47765 - 18268 - 04844 - 61528
Giải ba 48129 - 39479
Giải nhì 08526
Giải nhất 55963
Giải đặc biệt 907432
Hai số cuối: 05[2] - 08 - 10 - 13 - 15 - 26 - 28 - 29 - 32 - 44 - 62 - 63 - 65[2] - 68 - 77 - 79

Xổ số Quảng Trị: ngày 19-10-2017 - XSQT

Còn: 4 giờ 14 phút 6 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 499
Giải sáu 7450 - 5066 - 2714
Giải năm 9053
Giải tư 76436 - 37986 - 12737 - 16696 - 25461 - 00733 - 28954
Giải ba 41091 - 86611
Giải nhì 10268
Giải nhất 73804
Giải đặc biệt 054460
Hai số cuối: 04 - 11 - 14 - 17 - 33 - 36 - 37 - 50 - 53 - 54 - 60 - 61 - 66 - 68 - 86 - 91 - 96 - 99