Home

XSMT, Kết quả Xổ số Miền trung Thứ 4 ngày 18-07-2018

Xổ số Đắck Lắc: ngày 17-07-2018 - XSDLK

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 677
Giải sáu 9015 - 9210 - 7433
Giải năm 8659
Giải tư 07103 - 18425 - 95093 - 33287 - 54364 - 42450 - 26018
Giải ba 47156 - 27021
Giải nhì 50538
Giải nhất 05625
Giải đặc biệt 806617
Hai số cuối: 03 - 10 - 15 - 17 - 18 - 21 - 25[2] - 33 - 38 - 50 - 56 - 59 - 64 - 76 - 77 - 87 - 93

Xổ số Quảng Nam: ngày 17-07-2018 - XSQNM

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Nam trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 903
Giải sáu 6737 - 4996 - 7334
Giải năm 6212
Giải tư 20203 - 46419 - 64351 - 43285 - 33691 - 10382 - 69239
Giải ba 98562 - 54798
Giải nhì 00989
Giải nhất 11017
Giải đặc biệt 459371
Hai số cuối: 03[2] - 12 - 13 - 17 - 19 - 34 - 37 - 39 - 51 - 62 - 71 - 82 - 85 - 89 - 91 - 96 - 98

Xổ số Phú Yên: ngày 16-07-2018 - XSPY

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 492
Giải sáu 1279 - 0587 - 6542
Giải năm 2151
Giải tư 43604 - 53052 - 98377 - 79434 - 69897 - 70787 - 95942
Giải ba 44878 - 23620
Giải nhì 82693
Giải nhất 01080
Giải đặc biệt 280360
Hai số cuối: 01 - 04 - 20 - 34 - 42[2] - 51 - 52 - 60 - 77 - 78 - 79 - 80 - 87[2] - 92 - 93 - 97

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 16-07-2018 - XSTTH

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 956
Giải sáu 8043 - 8867 - 6182
Giải năm 8097
Giải tư 57537 - 42637 - 45768 - 27430 - 19269 - 90243 - 85022
Giải ba 92769 - 11414
Giải nhì 82494
Giải nhất 20369
Giải đặc biệt 151219
Hai số cuối: 14 - 19 - 22 - 30 - 37[2] - 43[2] - 47 - 56 - 67 - 68 - 69[3] - 82 - 94 - 97

Xổ số Khánh Hòa: ngày 15-07-2018 - XSKH

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 410
Giải sáu 3410 - 5663 - 8776
Giải năm 0549
Giải tư 29058 - 11282 - 73065 - 70562 - 42765 - 86247 - 93438
Giải ba 75251 - 73402
Giải nhì 56747
Giải nhất 84787
Giải đặc biệt 322141
Hai số cuối: 02 - 10[2] - 38 - 41 - 47[2] - 49 - 51 - 58 - 62[2] - 63 - 65[2] - 76 - 82 - 87

Xổ số Kon Tum: ngày 15-07-2018 - XSKT

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 781
Giải sáu 7075 - 2117 - 6116
Giải năm 7100
Giải tư 00839 - 73389 - 83813 - 00417 - 32106 - 75030 - 86895
Giải ba 78572 - 17731
Giải nhì 64876
Giải nhất 48447
Giải đặc biệt 844728
Hai số cuối: 00 - 06 - 13 - 16 - 17[2] - 28 - 30 - 31 - 39 - 47 - 72[2] - 75 - 76 - 81 - 89 - 95

Xổ số Đà Nẵng: ngày 14-07-2018 - XSDNG

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 671
Giải sáu 9579 - 7313 - 4839
Giải năm 7301
Giải tư 75354 - 32979 - 07537 - 01812 - 12453 - 80191 - 68871
Giải ba 91383 - 81516
Giải nhì 96156
Giải nhất 55844
Giải đặc biệt 379874
Hai số cuối: 01 - 12 - 13 - 16 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 56 - 71[2] - 72 - 74 - 79[2] - 83 - 91

Xổ số Đắc Nông: ngày 14-07-2018 - XSDNO

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 041
Giải sáu 7687 - 8898 - 8088
Giải năm 0400
Giải tư 90979 - 24245 - 58107 - 19437 - 94334 - 04074 - 10642
Giải ba 39325 - 78437
Giải nhì 10824
Giải nhất 43767
Giải đặc biệt 103109
Hai số cuối: 00 - 07 - 09 - 24 - 25 - 34 - 37[2] - 38 - 41 - 42 - 45 - 67 - 74 - 79 - 87 - 88 - 98

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 14-07-2018 - XSQNG

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 057
Giải sáu 8997 - 2529 - 9858
Giải năm 8921
Giải tư 46556 - 76280 - 38616 - 07735 - 07556 - 82735 - 30930
Giải ba 13127 - 24355
Giải nhì 00293
Giải nhất 17115
Giải đặc biệt 491032
Hai số cuối: 15 - 16 - 21 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35[2] - 55 - 56[2] - 57 - 58 - 80 - 91 - 93 - 97

Xổ số Gia Lai: ngày 13-07-2018 - XSGL

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 096
Giải sáu 9078 - 8694 - 9503
Giải năm 0273
Giải tư 33924 - 48753 - 47700 - 55305 - 03580 - 81243 - 19778
Giải ba 06903 - 80121
Giải nhì 20923
Giải nhất 79178
Giải đặc biệt 503442
Hai số cuối: 00 - 03[2] - 05 - 21 - 23 - 24 - 42 - 43 - 53 - 66 - 73 - 78[3] - 80 - 94 - 96

Xổ số Ninh Thuận: ngày 13-07-2018 - XSNT

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Ninh Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 556
Giải sáu 0729 - 2355 - 4705
Giải năm 8452
Giải tư 65653 - 56182 - 15556 - 92095 - 34603 - 44995 - 81285
Giải ba 94446 - 92854
Giải nhì 56281
Giải nhất 14301
Giải đặc biệt 171754
Hai số cuối: 01 - 03 - 05 - 29 - 35 - 46 - 52 - 53 - 54[2] - 55 - 56[2] - 81 - 82 - 85 - 95[2]

Xổ số Bình Định: ngày 12-07-2018 - XSBDI

Còn: 4 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 356
Giải sáu 0238 - 0625 - 8781
Giải năm 8461
Giải tư 71067 - 03420 - 39399 - 40961 - 35347 - 68925 - 54510
Giải ba 80204 - 20163
Giải nhì 08784
Giải nhất 24894
Giải đặc biệt 212776
Hai số cuối: 04 - 10 - 20 - 25[2] - 33 - 38 - 47 - 56 - 61[2] - 63 - 67 - 76 - 81 - 84 - 94 - 99