Home

XSMT, Kết quả Xổ số Miền trung Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Đà Nẵng: ngày 19-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 977
Giải sáu 2754 - 7105 - 8697
Giải năm 9559
Giải tư 84537 - 45658 - 09582 - 15982 - 00856 - 46171 - 75958
Giải ba 42017 - 94975
Giải nhì 00700
Giải nhất 49580
Giải đặc biệt 009233
Hai số cuối: 00 - 05 - 06 - 17 - 33 - 37 - 54 - 56 - 58[2] - 59 - 71 - 75 - 77 - 80 - 82[2] - 97

Xổ số Khánh Hòa: ngày 19-09-2018 - XSKH

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 614
Giải sáu 9154 - 2461 - 0896
Giải năm 4270
Giải tư 47207 - 57897 - 18709 - 83644 - 05272 - 53972 - 14821
Giải ba 71590 - 10643
Giải nhì 38599
Giải nhất 62081
Giải đặc biệt 595568
Hai số cuối: 07 - 09 - 14 - 21 - 43 - 44 - 54 - 61 - 67 - 68 - 70 - 72[2] - 81 - 90 - 96 - 97 - 99

Xổ số Đắck Lắc: ngày 18-09-2018 - XSDLK

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắck Lắc trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 938
Giải sáu 4524 - 2193 - 9080
Giải năm 2389
Giải tư 09328 - 16693 - 74547 - 09402 - 84001 - 31806 - 77453
Giải ba 72913 - 60136
Giải nhì 23493
Giải nhất 78812
Giải đặc biệt 892645
Hai số cuối: 01 - 02 - 06 - 12 - 13 - 18 - 24 - 28 - 36 - 38 - 45 - 47 - 53 - 80 - 89 - 93[3]

Xổ số Quảng Nam: ngày 18-09-2018 - XSQNM

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Nam trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 551
Giải sáu 0906 - 6055 - 6541
Giải năm 3672
Giải tư 49114 - 08927 - 06685 - 23121 - 21452 - 70418 - 37775
Giải ba 67286 - 67968
Giải nhì 69214
Giải nhất 77516
Giải đặc biệt 939923
Hai số cuối: 06 - 14[2] - 16 - 18 - 21 - 23 - 27 - 41 - 51 - 52 - 55 - 68 - 72 - 75 - 77 - 85 - 86

Xổ số Phú Yên: ngày 17-09-2018 - XSPY

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Phú Yên trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 731
Giải sáu 4734 - 0987 - 7341
Giải năm 5811
Giải tư 98671 - 62279 - 73005 - 03050 - 10829 - 79468 - 99515
Giải ba 06278 - 44171
Giải nhì 87930
Giải nhất 93865
Giải đặc biệt 755052
Hai số cuối: 05 - 11 - 15 - 29 - 30 - 31 - 34 - 41 - 42 - 50 - 52 - 65 - 68 - 71[2] - 78 - 79 - 87

Xổ số Thừa Thiên Huế: ngày 17-09-2018 - XSTTH

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 627
Giải sáu 1865 - 7024 - 1707
Giải năm 9105
Giải tư 28210 - 39719 - 39278 - 36643 - 61899 - 64466 - 28439
Giải ba 15897 - 91688
Giải nhì 96660
Giải nhất 70912
Giải đặc biệt 190010
Hai số cuối: 05 - 07 - 10[2] - 12 - 19 - 24 - 27 - 39 - 43 - 49 - 60 - 65 - 66 - 78 - 88 - 97 - 99

Xổ số Khánh Hòa: ngày 16-09-2018 - XSKH

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Khánh Hòa trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 337
Giải sáu 9246 - 9602 - 5138
Giải năm 4766
Giải tư 54347 - 57736 - 04660 - 65189 - 60983 - 78511 - 97475
Giải ba 19511 - 72536
Giải nhì 88354
Giải nhất 30554
Giải đặc biệt 763043
Hai số cuối: 02 - 11[2] - 36[2] - 37 - 38 - 43 - 46 - 47 - 54[2] - 60 - 66 - 75 - 80 - 83 - 89

Xổ số Kon Tum: ngày 16-09-2018 - XSKT

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kon Tum trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 980
Giải sáu 4532 - 3534 - 5800
Giải năm 9102
Giải tư 64385 - 32924 - 50410 - 63546 - 40010 - 70031 - 60235
Giải ba 05012 - 97087
Giải nhì 50508
Giải nhất 92314
Giải đặc biệt 292140
Hai số cuối: 00 - 02 - 08 - 10[2] - 12 - 14 - 24 - 31 - 32 - 34 - 35 - 40 - 46 - 78 - 80 - 85 - 87

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-09-2018 - XSDNG

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 646
Giải sáu 5878 - 8146 - 7419
Giải năm 0712
Giải tư 33945 - 88968 - 17976 - 32049 - 84300 - 14703 - 55691
Giải ba 88122 - 45780
Giải nhì 67453
Giải nhất 19308
Giải đặc biệt 140409
Hai số cuối: 00 - 03 - 08 - 09 - 12 - 19 - 22 - 45 - 46[2] - 49 - 53 - 68 - 70 - 76 - 78 - 80 - 91

Xổ số Đắc Nông: ngày 15-09-2018 - XSDNO

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đắc Nông trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 742
Giải sáu 3930 - 5276 - 5041
Giải năm 7589
Giải tư 32422 - 08572 - 13542 - 36582 - 75028 - 27553 - 96925
Giải ba 53159 - 59130
Giải nhì 17189
Giải nhất 35571
Giải đặc biệt 801065
Hai số cuối: 22 - 25 - 28 - 30[2] - 41 - 42[2] - 53 - 59 - 65 - 71 - 72 - 76 - 82 - 84 - 89[2]

Xổ số Quảng Ngãi: ngày 15-09-2018 - XSQNG

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Ngãi trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 891
Giải sáu 0622 - 9661 - 6717
Giải năm 5538
Giải tư 76466 - 43592 - 96304 - 23244 - 13671 - 47044 - 27010
Giải ba 11726 - 23990
Giải nhì 48051
Giải nhất 73908
Giải đặc biệt 899881
Hai số cuối: 04 - 08 - 10 - 17 - 22 - 26 - 38 - 44[2] - 51 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 90 - 91 - 92

Xổ số Gia Lai: ngày 14-09-2018 - XSGL

Còn: 6 giờ 59 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Gia Lai trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 023
Giải sáu 7763 - 6417 - 0543
Giải năm 3094
Giải tư 47586 - 12837 - 53661 - 65428 - 41552 - 23106 - 17344
Giải ba 52647 - 77493
Giải nhì 11623
Giải nhất 93419
Giải đặc biệt 409306
Hai số cuối: 06[2] - 17 - 19 - 23[2] - 28 - 37 - 43 - 44 - 47 - 52 - 61 - 63 - 72 - 86 - 93 - 94