Home

XSVT, Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Vũng Tàu: ngày 11-01-2022 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 600
Giải sáu 7113 - 0133 - 6214
Giải năm 7499
Giải tư 11298 - 82835 - 03109 - 88106 - 43571 - 70080 - 32623
Giải ba 46472 - 03094
Giải nhì 97177
Giải nhất 90390
Giải đặc biệt 487766
Hai số cuối: 00 - 06 - 09 - 13 - 14 - 16 - 23 - 33 - 35 - 66 - 71 - 72 - 77 - 80 - 90 - 94 - 98 - 99

Xổ số Vũng Tàu: ngày 04-01-2022 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 098
Giải sáu 5693 - 8163 - 1915
Giải năm 7831
Giải tư 48427 - 28550 - 65801 - 94195 - 67824 - 19333 - 26713
Giải ba 12948 - 25576
Giải nhì 46167
Giải nhất 08880
Giải đặc biệt 719902
Hai số cuối: 01 - 02 - 13 - 15 - 24 - 27 - 31 - 33 - 47 - 48 - 50 - 63 - 67 - 76 - 80 - 93 - 95 - 98

Xổ số Vũng Tàu: ngày 28-12-2021 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 067
Giải sáu 4387 - 4586 - 3193
Giải năm 8595
Giải tư 28684 - 98353 - 12321 - 32179 - 73935 - 48436 - 95467
Giải ba 22304 - 69997
Giải nhì 15410
Giải nhất 33520
Giải đặc biệt 976997
Hai số cuối: 04 - 10 - 20 - 21 - 35 - 36 - 39 - 53 - 67[2] - 79 - 84 - 86 - 87 - 93 - 95 - 97[2]

Xổ số Vũng Tàu: ngày 21-12-2021 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 698
Giải sáu 6653 - 1036 - 0284
Giải năm 9581
Giải tư 03222 - 02216 - 01245 - 14076 - 92389 - 97626 - 28994
Giải ba 61291 - 08270
Giải nhì 15201
Giải nhất 72904
Giải đặc biệt 218454
Hai số cuối: 01 - 04 - 16 - 22 - 26 - 36 - 45 - 53 - 54 - 70 - 76 - 81 - 84 - 89 - 91 - 94[2] - 98

Xổ số Vũng Tàu: ngày 14-12-2021 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 442
Giải sáu 2165 - 2226 - 0155
Giải năm 8453
Giải tư 25712 - 67667 - 21742 - 73831 - 03309 - 14318 - 37983
Giải ba 47788 - 63519
Giải nhì 32830
Giải nhất 11610
Giải đặc biệt 359804
Hai số cuối: 04 - 09 - 10 - 12 - 18 - 19 - 26 - 28 - 30 - 31 - 42[2] - 53 - 55 - 65 - 67 - 83 - 88

Xổ số Vũng Tàu: ngày 07-12-2021 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 721
Giải sáu 1248 - 4038 - 2599
Giải năm 8304
Giải tư 69582 - 53196 - 74178 - 59794 - 83678 - 12067 - 96957
Giải ba 65727 - 53457
Giải nhì 23095
Giải nhất 45697
Giải đặc biệt 034106
Hai số cuối: 04 - 06 - 19 - 21 - 27 - 38 - 48 - 57[2] - 67 - 78[2] - 82 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99

Xổ số Vũng Tàu: ngày 30-11-2021 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 015
Giải sáu 3365 - 4312 - 1437
Giải năm 3895
Giải tư 14739 - 48366 - 54501 - 15726 - 84776 - 20215 - 74685
Giải ba 79319 - 18996
Giải nhì 38438
Giải nhất 59439
Giải đặc biệt 673483
Hai số cuối: 01 - 12 - 15[2] - 19 - 26 - 37 - 38 - 39[2] - 65 - 66 - 76 - 83 - 85 - 87 - 95 - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 23-11-2021 - XSVT

Còn: 2 giờ 18 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 616
Giải sáu 9625 - 9633 - 1019
Giải năm 2766
Giải tư 17237 - 33566 - 59817 - 52717 - 01833 - 37897 - 63318
Giải ba 96510 - 80168
Giải nhì 13912
Giải nhất 01808
Giải đặc biệt 611663
Hai số cuối: 08 - 10 - 12 - 16 - 17[2] - 18 - 19 - 25 - 33[2] - 37 - 57 - 63 - 66[2] - 68 - 97