Home

XSVT, Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Vũng Tàu: ngày 17-10-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 768
Giải sáu 5481 - 3494 - 8329
Giải năm 5391
Giải tư 41549 - 01836 - 17825 - 08103 - 29888 - 86440 - 29727
Giải ba 16519 - 64626
Giải nhì 84821
Giải nhất 79609
Giải đặc biệt 625263
Hai số cuối: 03 - 09 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 36 - 38 - 40 - 49 - 63 - 68 - 81 - 88 - 91 - 94

Xổ số Vũng Tàu: ngày 10-10-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 132
Giải sáu 2090 - 6174 - 0926
Giải năm 8622
Giải tư 22701 - 80171 - 71984 - 61178 - 24982 - 47793 - 29869
Giải ba 09901 - 94073
Giải nhì 87719
Giải nhất 03779
Giải đặc biệt 094110
Hai số cuối: 01[2] - 10 - 19 - 22 - 23 - 26 - 32 - 69 - 71 - 73 - 74 - 78 - 79 - 82 - 84 - 90 - 93

Xổ số Vũng Tàu: ngày 03-10-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 447
Giải sáu 5117 - 3356 - 6741
Giải năm 4615
Giải tư 73311 - 63601 - 35998 - 83847 - 37797 - 04207 - 36044
Giải ba 74949 - 14866
Giải nhì 83000
Giải nhất 82249
Giải đặc biệt 830615
Hai số cuối: 00 - 01 - 07 - 10 - 11 - 15[2] - 17 - 41 - 44 - 47[2] - 49[2] - 56 - 66 - 97 - 98

Xổ số Vũng Tàu: ngày 26-09-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 329
Giải sáu 0721 - 4930 - 3245
Giải năm 5558
Giải tư 53716 - 48331 - 30742 - 99953 - 34736 - 92838 - 37866
Giải ba 35456 - 00029
Giải nhì 09702
Giải nhất 88256
Giải đặc biệt 108928
Hai số cuối: 02 - 16 - 21 - 28 - 29[2] - 30 - 31 - 36 - 38 - 42 - 45 - 53 - 56[2] - 58 - 66 - 83

Xổ số Vũng Tàu: ngày 19-09-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 933
Giải sáu 0473 - 4371 - 5938
Giải năm 5149
Giải tư 78750 - 12121 - 69816 - 76888 - 84841 - 64391 - 98650
Giải ba 69223 - 48361
Giải nhì 31718
Giải nhất 57007
Giải đặc biệt 347096
Hai số cuối: 07 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 - 33 - 38 - 41 - 49 - 50[2] - 61 - 71 - 73 - 88 - 91 - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 12-09-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 015
Giải sáu 8153 - 2720 - 5054
Giải năm 7003
Giải tư 52611 - 75995 - 71812 - 10795 - 26718 - 38267 - 99790
Giải ba 41935 - 12865
Giải nhì 01150
Giải nhất 73373
Giải đặc biệt 561565
Hai số cuối: 03 - 11 - 12 - 15 - 18 - 20 - 26 - 35 - 50 - 53 - 54 - 65[2] - 67 - 73 - 90 - 95[2]

Xổ số Vũng Tàu: ngày 05-09-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 588
Giải sáu 9724 - 3598 - 3940
Giải năm 7159
Giải tư 85786 - 79259 - 39080 - 23666 - 99044 - 07396 - 60742
Giải ba 00511 - 17280
Giải nhì 31715
Giải nhất 41945
Giải đặc biệt 632484
Hai số cuối: 11 - 15 - 24 - 40 - 42 - 44 - 45 - 58 - 59[2] - 66 - 80[2] - 84 - 86 - 88 - 96 - 98

Xổ số Vũng Tàu: ngày 29-08-2017 - XSVT

Còn: 3 giờ 15 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 206
Giải sáu 6759 - 9729 - 3012
Giải năm 3665
Giải tư 32884 - 69327 - 17644 - 27856 - 30853 - 38436 - 88563
Giải ba 32776 - 49767
Giải nhì 23926
Giải nhất 50666
Giải đặc biệt 640367
Hai số cuối: 06 - 10 - 12 - 26 - 27 - 29 - 36 - 44 - 53 - 56 - 59 - 63 - 65 - 66 - 67[2] - 76 - 84