Home

XSVT, Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Vũng Tàu: ngày 16-01-2018 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 156
Giải sáu 8907 - 5519 - 3341
Giải năm 5336
Giải tư 03673 - 51341 - 82074 - 40171 - 46190 - 92849 - 77827
Giải ba 29247 - 88518
Giải nhì 03008
Giải nhất 40945
Giải đặc biệt 922617
Hai số cuối: 07 - 08 - 17 - 18 - 19 - 27 - 36 - 41[2] - 42 - 45 - 47 - 49 - 56 - 71 - 73 - 74 - 90

Xổ số Vũng Tàu: ngày 09-01-2018 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 749
Giải sáu 9710 - 9358 - 6875
Giải năm 8433
Giải tư 95026 - 84246 - 38488 - 31253 - 03472 - 01645 - 11610
Giải ba 95685 - 81703
Giải nhì 43613
Giải nhất 20258
Giải đặc biệt 771447
Hai số cuối: 03 - 10[2] - 13 - 26 - 33 - 45 - 46 - 47 - 49 - 53 - 58[2] - 72 - 75 - 83 - 85 - 88

Xổ số Vũng Tàu: ngày 02-01-2018 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 182
Giải sáu 2629 - 2596 - 6395
Giải năm 4943
Giải tư 55557 - 07285 - 91209 - 64295 - 93332 - 34157 - 64068
Giải ba 64643 - 42889
Giải nhì 37958
Giải nhất 94005
Giải đặc biệt 298866
Hai số cuối: 05 - 09 - 29 - 32 - 43[2] - 57[2] - 58 - 66 - 68 - 76 - 82 - 85 - 89 - 95[2] - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 26-12-2017 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 220
Giải sáu 3156 - 7116 - 3260
Giải năm 1282
Giải tư 68190 - 59696 - 73600 - 26434 - 79891 - 92435 - 01450
Giải ba 77425 - 19042
Giải nhì 25545
Giải nhất 67069
Giải đặc biệt 854935
Hai số cuối: 00 - 16 - 20 - 25 - 34 - 35[2] - 42 - 45 - 49 - 50 - 56 - 60 - 69 - 82 - 90 - 91 - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 19-12-2017 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 732
Giải sáu 6301 - 7545 - 1354
Giải năm 3038
Giải tư 64632 - 33017 - 61145 - 84807 - 64963 - 31325 - 72748
Giải ba 31043 - 26817
Giải nhì 39695
Giải nhất 94875
Giải đặc biệt 511077
Hai số cuối: 01 - 07 - 17[2] - 25 - 32[2] - 34 - 38 - 43 - 45[2] - 48 - 54 - 63 - 75 - 77 - 95

Xổ số Vũng Tàu: ngày 12-12-2017 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 264
Giải sáu 3555 - 5345 - 2705
Giải năm 6890
Giải tư 97715 - 70201 - 56399 - 35010 - 41338 - 54488 - 28620
Giải ba 33287 - 39787
Giải nhì 02465
Giải nhất 93161
Giải đặc biệt 223365
Hai số cuối: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 38 - 40 - 45 - 55 - 61 - 64 - 65[2] - 87[2] - 88 - 90 - 99

Xổ số Vũng Tàu: ngày 05-12-2017 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 054
Giải sáu 1381 - 2182 - 4409
Giải năm 4518
Giải tư 51086 - 19911 - 52608 - 26087 - 54436 - 49441 - 27511
Giải ba 23312 - 43877
Giải nhì 14735
Giải nhất 79186
Giải đặc biệt 670173
Hai số cuối: 08[2] - 09 - 11[2] - 12 - 18 - 35 - 36 - 41 - 54 - 73 - 77 - 81 - 82 - 86[2] - 87

Xổ số Vũng Tàu: ngày 28-11-2017 - XSVT

Còn: 9 giờ 25 phút 29 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 188
Giải sáu 9183 - 1114 - 4441
Giải năm 6164
Giải tư 08032 - 21278 - 81479 - 60771 - 99193 - 65910 - 28290
Giải ba 37163 - 29315
Giải nhì 71659
Giải nhất 90466
Giải đặc biệt 214153
Hai số cuối: 10 - 14 - 15 - 32 - 41 - 53 - 59 - 63 - 64[2] - 66 - 71 - 78 - 79 - 83 - 88 - 90 - 93