Home

XSVT, Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Vũng Tàu: ngày 13-11-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 979
Giải sáu 0867 - 4296 - 9649
Giải năm 9709
Giải tư 65682 - 77811 - 37365 - 28542 - 75735 - 94310 - 12688
Giải ba 40618 - 40796
Giải nhì 70572
Giải nhất 92405
Giải đặc biệt 469795
Hai số cuối: 00 - 05 - 09 - 10 - 11 - 18 - 35 - 42 - 49 - 65 - 67 - 72 - 79 - 82 - 88 - 95 - 96[2]

Xổ số Vũng Tàu: ngày 06-11-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 059
Giải sáu 1858 - 8900 - 8466
Giải năm 9379
Giải tư 72824 - 09078 - 76149 - 69340 - 92599 - 82792 - 52389
Giải ba 50301 - 14354
Giải nhì 58316
Giải nhất 03367
Giải đặc biệt 627837
Hai số cuối: 00 - 01 - 16 - 24 - 33 - 37 - 40 - 49 - 54 - 58 - 59 - 66 - 67 - 78 - 79 - 89 - 92 - 99

Xổ số Vũng Tàu: ngày 30-10-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 983
Giải sáu 0364 - 2735 - 8987
Giải năm 4117
Giải tư 51367 - 75547 - 55335 - 50961 - 48341 - 45823 - 84631
Giải ba 86869 - 27755
Giải nhì 80845
Giải nhất 18533
Giải đặc biệt 539695
Hai số cuối: 17 - 23 - 31 - 33 - 35[2] - 41 - 45 - 47 - 55 - 57 - 61 - 64 - 67 - 69 - 83 - 87 - 95

Xổ số Vũng Tàu: ngày 23-10-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 764
Giải sáu 7187 - 0738 - 5596
Giải năm 6389
Giải tư 13132 - 81179 - 49816 - 58747 - 44295 - 52890 - 08415
Giải ba 48022 - 56246
Giải nhì 45816
Giải nhất 12430
Giải đặc biệt 459695
Hai số cuối: 15 - 16[2] - 19 - 22 - 30 - 32 - 38 - 46 - 47 - 64 - 79 - 87 - 89 - 90 - 95[2] - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 16-10-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 293
Giải sáu 5996 - 2265 - 0679
Giải năm 9680
Giải tư 40725 - 54274 - 51062 - 08670 - 40931 - 76130 - 22437
Giải ba 52889 - 12706
Giải nhì 48425
Giải nhất 99793
Giải đặc biệt 389525
Hai số cuối: 06 - 25[3] - 30 - 31 - 37 - 45 - 62 - 65 - 70 - 74 - 79 - 80 - 89 - 93[2] - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 09-10-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 632
Giải sáu 6527 - 3720 - 9280
Giải năm 6557
Giải tư 37707 - 37462 - 53573 - 50909 - 02331 - 64599 - 25492
Giải ba 00046 - 19702
Giải nhì 88454
Giải nhất 89679
Giải đặc biệt 040468
Hai số cuối: 02 - 07[2] - 09 - 20 - 27 - 31 - 32 - 46 - 54 - 57 - 62 - 68 - 73 - 79 - 80 - 92 - 99

Xổ số Vũng Tàu: ngày 02-10-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 880
Giải sáu 6003 - 6602 - 8390
Giải năm 9826
Giải tư 51878 - 91570 - 62115 - 65857 - 22451 - 43808 - 47904
Giải ba 27846 - 75977
Giải nhì 16811
Giải nhất 34867
Giải đặc biệt 592515
Hai số cuối: 02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 15[2] - 26 - 27 - 46 - 51 - 57 - 67 - 70 - 77 - 78 - 80 - 90

Xổ số Vũng Tàu: ngày 25-09-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 46 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 703
Giải sáu 0282 - 3834 - 6592
Giải năm 9031
Giải tư 42859 - 66508 - 93748 - 10115 - 20560 - 59089 - 44223
Giải ba 70609 - 93513
Giải nhì 46184
Giải nhất 96700
Giải đặc biệt 233412
Hai số cuối: 00 - 03 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 31 - 34 - 48 - 59 - 60 - 82 - 84 - 89 - 92