Home

XSVT, Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Vũng Tàu: ngày 18-09-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 755
Giải sáu 9878 - 5373 - 7568
Giải năm 7734
Giải tư 91515 - 06798 - 84883 - 80608 - 10843 - 94363 - 18938
Giải ba 81399 - 53207
Giải nhì 87532
Giải nhất 87387
Giải đặc biệt 777649
Hai số cuối: 07 - 08 - 15 - 32 - 34 - 38 - 43 - 49 - 55 - 63 - 68 - 73 - 75 - 78 - 83 - 87 - 98 - 99

Xổ số Vũng Tàu: ngày 11-09-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 411
Giải sáu 2916 - 3412 - 7321
Giải năm 9549
Giải tư 89411 - 85573 - 57194 - 26447 - 05151 - 69949 - 55939
Giải ba 51672 - 35569
Giải nhì 83946
Giải nhất 47902
Giải đặc biệt 404594
Hai số cuối: 01 - 02 - 11[2] - 12 - 16 - 21 - 39 - 46 - 47 - 49[2] - 51 - 69 - 72 - 73 - 94[2]

Xổ số Vũng Tàu: ngày 04-09-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 454
Giải sáu 7419 - 1196 - 0122
Giải năm 0008
Giải tư 73956 - 12528 - 41031 - 09206 - 76663 - 71802 - 91951
Giải ba 27195 - 34765
Giải nhì 18457
Giải nhất 85635
Giải đặc biệt 112939
Hai số cuối: 00 - 02 - 06 - 08 - 19 - 22 - 28 - 31 - 35 - 39 - 51 - 54 - 56 - 57 - 63 - 65 - 95 - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 28-08-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 165
Giải sáu 3000 - 8182 - 2901
Giải năm 5458
Giải tư 48378 - 49915 - 45571 - 36202 - 26887 - 85962 - 68184
Giải ba 50624 - 18039
Giải nhì 01446
Giải nhất 82430
Giải đặc biệt 820961
Hai số cuối: 00 - 01 - 02 - 15 - 24 - 30 - 39 - 46 - 49 - 58 - 61 - 62 - 65 - 71 - 78 - 82 - 84 - 87

Xổ số Vũng Tàu: ngày 21-08-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 004
Giải sáu 8191 - 3009 - 4201
Giải năm 7919
Giải tư 11090 - 33520 - 65741 - 93009 - 60823 - 68103 - 38435
Giải ba 18853 - 58590
Giải nhì 31038
Giải nhất 32055
Giải đặc biệt 487750
Hai số cuối: 01 - 03 - 04 - 09[2] - 19 - 20 - 23 - 32 - 35 - 38 - 41 - 50 - 53 - 55 - 90[2] - 91

Xổ số Vũng Tàu: ngày 14-08-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 042
Giải sáu 5551 - 3270 - 9579
Giải năm 8111
Giải tư 10646 - 14148 - 89991 - 13160 - 31784 - 69203 - 37543
Giải ba 09420 - 96664
Giải nhì 93314
Giải nhất 18886
Giải đặc biệt 394091
Hai số cuối: 03 - 11 - 14 - 20 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 60 - 64 - 70 - 79 - 81 - 84 - 86 - 91[2]

Xổ số Vũng Tàu: ngày 07-08-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 661
Giải sáu 5416 - 2059 - 0327
Giải năm 9509
Giải tư 03651 - 06367 - 50450 - 44295 - 72351 - 74532 - 96253
Giải ba 87165 - 62358
Giải nhì 10889
Giải nhất 94578
Giải đặc biệt 364203
Hai số cuối: 03 - 09 - 16 - 27 - 32 - 50 - 51[2] - 53 - 58 - 59 - 61 - 65 - 67 - 78 - 80 - 89 - 95

Xổ số Vũng Tàu: ngày 31-07-2018 - XSVT

Còn: 7 giờ 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 646
Giải sáu 5108 - 1660 - 5766
Giải năm 8751
Giải tư 43321 - 05561 - 76729 - 10864 - 66958 - 87945 - 36302
Giải ba 55093 - 50934
Giải nhì 89891
Giải nhất 01324
Giải đặc biệt 199813
Hai số cuối: 02 - 04 - 08 - 13 - 21 - 24 - 29 - 34 - 45 - 46 - 51 - 58 - 60 - 61 - 64 - 66 - 91 - 93