Home

XSVL, Kết quả Xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Vĩnh Long: ngày 12-01-2018 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 700
Giải sáu 1939 - 1813 - 5736
Giải năm 4671
Giải tư 51476 - 26053 - 46318 - 06132 - 99055 - 54590 - 13029
Giải ba 35017 - 13540
Giải nhì 32752
Giải nhất 05347
Giải đặc biệt 344216
Hai số cuối: 00 - 13 - 16 - 17 - 18 - 29 - 32 - 36 - 39 - 40 - 47 - 52 - 53 - 55 - 71 - 74 - 76 - 90

Xổ số Vĩnh Long: ngày 05-01-2018 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 261
Giải sáu 7202 - 8755 - 3356
Giải năm 4965
Giải tư 42214 - 66250 - 33288 - 67076 - 19266 - 42691 - 11968
Giải ba 31609 - 69998
Giải nhì 10670
Giải nhất 78009
Giải đặc biệt 018198
Hai số cuối: 02 - 09[2] - 14 - 17 - 50 - 55 - 56 - 61 - 65 - 66 - 68 - 70 - 76 - 88 - 91 - 98[2]

Xổ số Vĩnh Long: ngày 29-12-2017 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 313
Giải sáu 8608 - 9883 - 6422
Giải năm 1630
Giải tư 10266 - 63030 - 16036 - 16888 - 07935 - 00458 - 64245
Giải ba 04763 - 92626
Giải nhì 47870
Giải nhất 83170
Giải đặc biệt 619390
Hai số cuối: 08 - 13 - 22 - 26 - 30[2] - 35 - 36[2] - 45 - 58 - 63 - 66 - 70[2] - 83 - 88 - 90

Xổ số Vĩnh Long: ngày 22-12-2017 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 979
Giải sáu 7476 - 5729 - 1990
Giải năm 8205
Giải tư 83057 - 96828 - 19641 - 29465 - 94134 - 08081 - 42138
Giải ba 98306 - 02325
Giải nhì 95730
Giải nhất 33755
Giải đặc biệt 926400
Hai số cuối: 00 - 05 - 06 - 25 - 28 - 29 - 30 - 34 - 38 - 41 - 55 - 57 - 65 - 69 - 76 - 79 - 81 - 90

Xổ số Vĩnh Long: ngày 15-12-2017 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 189
Giải sáu 2216 - 3691 - 7741
Giải năm 1447
Giải tư 92761 - 99367 - 73833 - 97709 - 97141 - 59701 - 87824
Giải ba 92487 - 30961
Giải nhì 42094
Giải nhất 47519
Giải đặc biệt 849517
Hai số cuối: 01 - 09 - 10 - 16 - 17 - 19 - 24 - 33 - 41[2] - 47 - 61[2] - 67 - 87 - 89 - 91 - 94

Xổ số Vĩnh Long: ngày 08-12-2017 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 138
Giải sáu 6509 - 4135 - 8610
Giải năm 6097
Giải tư 06514 - 71954 - 29319 - 60552 - 96023 - 10800 - 64957
Giải ba 85346 - 99076
Giải nhì 50764
Giải nhất 55960
Giải đặc biệt 856288
Hai số cuối: 00 - 08 - 09 - 10 - 14 - 19 - 23 - 35 - 38 - 46 - 52 - 54 - 57 - 60 - 64 - 76 - 88 - 97

Xổ số Vĩnh Long: ngày 01-12-2017 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 764
Giải sáu 4244 - 1205 - 2099
Giải năm 8198
Giải tư 72084 - 20342 - 33964 - 13077 - 98049 - 14096 - 24397
Giải ba 19587 - 00755
Giải nhì 69965
Giải nhất 83664
Giải đặc biệt 215595
Hai số cuối: 05 - 42 - 44 - 49 - 55 - 64[3] - 65 - 73 - 77 - 84 - 87 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99

Xổ số Vĩnh Long: ngày 24-11-2017 - XSVL

Còn: 9 giờ 21 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 984
Giải sáu 2162 - 8168 - 4779
Giải năm 3918
Giải tư 61365 - 77030 - 56295 - 89691 - 80853 - 60730 - 71876
Giải ba 98290 - 29466
Giải nhì 54794
Giải nhất 47433
Giải đặc biệt 911717
Hai số cuối: 17 - 18 - 29 - 30[2] - 33 - 53 - 62 - 65 - 66 - 68 - 76 - 79 - 84 - 90 - 91 - 94 - 95