Home

XSVL, Kết quả Xổ số Vĩnh Long Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Vĩnh Long: ngày 20-10-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 309
Giải sáu 8918 - 3437 - 0144
Giải năm 1273
Giải tư 25287 - 64102 - 80505 - 41178 - 55658 - 33436 - 37722
Giải ba 73535 - 04287
Giải nhì 13000
Giải nhất 34659
Giải đặc biệt 937989
Hai số cuối: 00 - 02 - 05 - 09 - 18 - 22 - 35 - 36 - 37 - 44 - 55 - 58 - 59 - 73 - 78 - 87[2] - 89

Xổ số Vĩnh Long: ngày 13-10-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 938
Giải sáu 3889 - 9366 - 2312
Giải năm 2958
Giải tư 32497 - 62187 - 31428 - 65128 - 16957 - 91118 - 81427
Giải ba 52013 - 72359
Giải nhì 31485
Giải nhất 77507
Giải đặc biệt 701051
Hai số cuối: 07 - 12 - 13 - 18 - 27 - 28[2] - 38 - 51 - 57 - 58 - 59 - 65 - 66 - 85 - 87 - 89 - 97

Xổ số Vĩnh Long: ngày 06-10-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 395
Giải sáu 5330 - 8627 - 6066
Giải năm 6078
Giải tư 74129 - 75277 - 34580 - 18980 - 95576 - 62056 - 70349
Giải ba 81184 - 66753
Giải nhì 56236
Giải nhất 38378
Giải đặc biệt 791587
Hai số cuối: 27 - 29[2] - 30 - 36 - 49 - 53 - 56 - 66 - 76 - 77 - 78[2] - 80[2] - 84 - 87 - 95

Xổ số Vĩnh Long: ngày 29-09-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 886
Giải sáu 7041 - 0635 - 6561
Giải năm 8537
Giải tư 20066 - 88344 - 07820 - 34919 - 45362 - 61718 - 93024
Giải ba 12195 - 48629
Giải nhì 23766
Giải nhất 68694
Giải đặc biệt 275720
Hai số cuối: 18 - 19 - 20[2] - 24 - 29 - 35 - 37 - 41 - 44 - 61 - 62 - 66[2] - 77 - 86 - 94 - 95

Xổ số Vĩnh Long: ngày 22-09-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 864
Giải sáu 6073 - 7845 - 5388
Giải năm 4233
Giải tư 60817 - 76497 - 30544 - 83279 - 61425 - 01911 - 91570
Giải ba 26656 - 40690
Giải nhì 20644
Giải nhất 38556
Giải đặc biệt 450536
Hai số cuối: 11 - 17 - 25 - 33 - 36 - 44[2] - 45 - 48 - 56[2] - 64 - 70 - 73 - 79 - 88 - 90 - 97

Xổ số Vĩnh Long: ngày 15-09-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 300
Giải sáu 1054 - 8192 - 6908
Giải năm 5076
Giải tư 67317 - 47916 - 34213 - 17791 - 49476 - 56807 - 81773
Giải ba 96417 - 96283
Giải nhì 52232
Giải nhất 07345
Giải đặc biệt 623442
Hai số cuối: 00 - 07 - 08 - 13 - 16 - 17[2] - 32 - 42 - 45 - 54 - 73 - 76[2] - 83 - 91 - 92[2]

Xổ số Vĩnh Long: ngày 08-09-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 217
Giải sáu 2972 - 3326 - 3067
Giải năm 8549
Giải tư 83377 - 49777 - 54951 - 68511 - 83047 - 12847 - 80169
Giải ba 45966 - 42585
Giải nhì 80427
Giải nhất 52910
Giải đặc biệt 128793
Hai số cuối: 10 - 11 - 17 - 26 - 27 - 41 - 47[2] - 49 - 51 - 66 - 67 - 69 - 72 - 77[2] - 85 - 93

Xổ số Vĩnh Long: ngày 01-09-2017 - XSVL

Còn: 3 giờ 21 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 829
Giải sáu 7292 - 4929 - 6129
Giải năm 4279
Giải tư 88175 - 81914 - 04161 - 08616 - 78862 - 57303 - 86420
Giải ba 83635 - 12468
Giải nhì 24077
Giải nhất 47103
Giải đặc biệt 443979
Hai số cuối: 03[2] - 14 - 16 - 20 - 29[3] - 35 - 61 - 62 - 65 - 68 - 75 - 77 - 79[2] - 92