Home

XSVL, Kết quả Xổ số Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Vĩnh Long: ngày 09-11-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 210
Giải sáu 3594 - 0597 - 9552
Giải năm 7335
Giải tư 31189 - 00756 - 89247 - 20144 - 31225 - 33710 - 64385
Giải ba 82375 - 86616
Giải nhì 25844
Giải nhất 57038
Giải đặc biệt 368960
Hai số cuối: 10[2] - 16 - 25 - 35 - 38 - 44[2] - 47 - 52 - 56 - 60 - 75 - 85[2] - 89 - 94 - 97

Xổ số Vĩnh Long: ngày 02-11-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 730
Giải sáu 5833 - 5477 - 5726
Giải năm 0246
Giải tư 30159 - 03267 - 53464 - 75022 - 38192 - 99305 - 17636
Giải ba 98808 - 77068
Giải nhì 20412
Giải nhất 32728
Giải đặc biệt 250018
Hai số cuối: 05 - 08 - 12 - 18 - 22 - 26 - 28 - 30 - 33 - 36 - 46 - 59 - 64 - 67 - 68 - 77 - 92 - 93

Xổ số Vĩnh Long: ngày 26-10-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 299
Giải sáu 9432 - 2295 - 9915
Giải năm 5545
Giải tư 95659 - 31944 - 17822 - 83142 - 11872 - 71504 - 01797
Giải ba 01246 - 66100
Giải nhì 87657
Giải nhất 02654
Giải đặc biệt 596020
Hai số cuối: 00 - 04 - 15 - 20 - 22 - 32 - 42 - 44 - 45 - 46 - 54 - 57 - 59 - 72 - 77 - 95 - 97 - 99

Xổ số Vĩnh Long: ngày 19-10-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 159
Giải sáu 2266 - 9219 - 6318
Giải năm 6188
Giải tư 47467 - 05644 - 44164 - 84656 - 49661 - 49121 - 53912
Giải ba 17486 - 25292
Giải nhì 78922
Giải nhất 63116
Giải đặc biệt 956962
Hai số cuối: 12 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 44 - 56 - 59 - 61 - 62 - 64 - 66 - 67 - 72 - 86 - 88 - 92

Xổ số Vĩnh Long: ngày 12-10-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 147
Giải sáu 5783 - 7795 - 0977
Giải năm 5590
Giải tư 97201 - 94258 - 86236 - 10718 - 88511 - 92325 - 30125
Giải ba 36085 - 61884
Giải nhì 98534
Giải nhất 93616
Giải đặc biệt 994473
Hai số cuối: 01 - 11 - 16 - 18 - 25[2] - 34 - 36 - 47 - 58 - 73 - 77 - 83 - 84 - 85 - 89 - 90 - 95

Xổ số Vĩnh Long: ngày 05-10-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 680
Giải sáu 4426 - 5713 - 4740
Giải năm 6817
Giải tư 75910 - 04434 - 73836 - 66932 - 42023 - 14012 - 35930
Giải ba 25495 - 57126
Giải nhì 10988
Giải nhất 11217
Giải đặc biệt 016360
Hai số cuối: 10 - 12 - 13 - 17[2] - 23 - 26[2] - 30 - 32 - 34 - 36 - 40 - 56 - 60 - 80 - 88 - 95

Xổ số Vĩnh Long: ngày 28-09-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 065
Giải sáu 4012 - 2663 - 7206
Giải năm 2855
Giải tư 67383 - 08023 - 71324 - 92682 - 12897 - 45745 - 77377
Giải ba 27181 - 19864
Giải nhì 19782
Giải nhất 50103
Giải đặc biệt 753395
Hai số cuối: 01 - 03 - 06 - 12 - 23 - 24 - 45 - 55 - 63 - 64 - 65 - 77 - 81 - 82[2] - 83 - 95 - 97

Xổ số Vĩnh Long: ngày 21-09-2018 - XSVL

Còn: 14 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 531
Giải sáu 5366 - 8580 - 1660
Giải năm 8399
Giải tư 82276 - 68229 - 41760 - 08007 - 69453 - 85128 - 80562
Giải ba 81411 - 34572
Giải nhì 10406
Giải nhất 25911
Giải đặc biệt 277895
Hai số cuối: 06 - 07 - 11[2] - 17 - 28 - 29 - 31 - 53 - 60[2] - 62 - 66 - 72 - 76 - 80 - 95 - 99