Home

XSVL, Kết quả Xổ số Vĩnh Long Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Vĩnh Long: ngày 14-01-2022 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 331
Giải sáu 3443 - 1512 - 9267
Giải năm 3518
Giải tư 78063 - 45967 - 56358 - 94692 - 35373 - 91269 - 22721
Giải ba 18906 - 26141
Giải nhì 30144
Giải nhất 43351
Giải đặc biệt 805779
Hai số cuối: 06 - 12 - 15 - 18 - 21 - 31 - 41 - 43 - 44 - 51 - 58 - 63 - 67[2] - 69 - 73 - 79 - 92

Xổ số Vĩnh Long: ngày 07-01-2022 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 354
Giải sáu 2877 - 4900 - 3575
Giải năm 4871
Giải tư 67353 - 97880 - 34302 - 14248 - 79276 - 63372 - 99503
Giải ba 04416 - 00248
Giải nhì 40213
Giải nhất 83759
Giải đặc biệt 247572
Hai số cuối: 00 - 02 - 03 - 13 - 16 - 48[2] - 53 - 54 - 59 - 71 - 72[2] - 75[2] - 76 - 77 - 80

Xổ số Vĩnh Long: ngày 31-12-2021 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 814
Giải sáu 2478 - 5411 - 5260
Giải năm 6180
Giải tư 26155 - 52850 - 29524 - 00601 - 11800 - 71247 - 41662
Giải ba 24741 - 55762
Giải nhì 93970
Giải nhất 07332
Giải đặc biệt 013017
Hai số cuối: 00 - 01 - 11 - 14 - 17 - 24 - 32 - 41 - 47 - 50 - 55 - 60 - 62[2] - 70 - 78 - 80 - 95

Xổ số Vĩnh Long: ngày 24-12-2021 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 929
Giải sáu 9296 - 4080 - 1716
Giải năm 8952
Giải tư 74408 - 28142 - 08166 - 11530 - 71798 - 70041 - 18645
Giải ba 20772 - 32366
Giải nhì 42087
Giải nhất 09578
Giải đặc biệt 785221
Hai số cuối: 08 - 14 - 16 - 21 - 29 - 30 - 41 - 42 - 45 - 52 - 66[2] - 72 - 78 - 80 - 87 - 96 - 98

Xổ số Vĩnh Long: ngày 17-12-2021 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 820
Giải sáu 9305 - 2135 - 2827
Giải năm 9503
Giải tư 79622 - 46582 - 92489 - 73008 - 14296 - 16472 - 13420
Giải ba 98521 - 11959
Giải nhì 27397
Giải nhất 31055
Giải đặc biệt 437238
Hai số cuối: 03 - 05 - 08 - 20[2] - 21 - 22 - 27 - 35 - 38 - 45 - 55 - 59 - 72 - 82 - 89 - 96 - 97

Xổ số Vĩnh Long: ngày 10-12-2021 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 732
Giải sáu 3716 - 9626 - 2714
Giải năm 6040
Giải tư 38932 - 48725 - 93723 - 91550 - 48302 - 69095 - 72496
Giải ba 04088 - 18740
Giải nhì 37235
Giải nhất 16536
Giải đặc biệt 118180
Hai số cuối: 02 - 14 - 16 - 23 - 25 - 26 - 32[2] - 35 - 36 - 40[2] - 50 - 80 - 88 - 91 - 95 - 96

Xổ số Vĩnh Long: ngày 03-12-2021 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 478
Giải sáu 9394 - 0202 - 1587
Giải năm 4543
Giải tư 56148 - 68677 - 20560 - 11980 - 12926 - 41302 - 05689
Giải ba 54992 - 77848
Giải nhì 55880
Giải nhất 67849
Giải đặc biệt 783724
Hai số cuối: 02[2] - 24 - 26 - 43 - 48[2] - 49 - 60 - 77 - 78 - 80[2] - 87 - 89 - 92 - 94 - 98

Xổ số Vĩnh Long: ngày 26-11-2021 - XSVL

Còn: 2 giờ 22 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 227
Giải sáu 6397 - 6232 - 0573
Giải năm 1435
Giải tư 03525 - 67978 - 68273 - 68132 - 13975 - 98762 - 66960
Giải ba 57418 - 12416
Giải nhì 66398
Giải nhất 27572
Giải đặc biệt 439080
Hai số cuối: 16 - 18 - 25 - 27 - 32[2] - 35 - 60 - 62 - 72 - 73[2] - 75[2] - 78 - 80 - 97 - 98