Home

XSVL, Kết quả Xổ số Vĩnh Long Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Vĩnh Long: ngày 14-09-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 443
Giải sáu 4191 - 6540 - 0589
Giải năm 3689
Giải tư 77392 - 93101 - 64078 - 58357 - 84013 - 54408 - 36642
Giải ba 87576 - 92175
Giải nhì 50143
Giải nhất 92163
Giải đặc biệt 142833
Hai số cuối: 01 - 08 - 13 - 33 - 35 - 40 - 42 - 43[2] - 57 - 63 - 75 - 76 - 78 - 89[2] - 91 - 92

Xổ số Vĩnh Long: ngày 07-09-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 620
Giải sáu 5352 - 9905 - 5539
Giải năm 6736
Giải tư 84433 - 76467 - 61282 - 00631 - 04322 - 49666 - 63039
Giải ba 89137 - 09402
Giải nhì 47155
Giải nhất 04489
Giải đặc biệt 122703
Hai số cuối: 02 - 03 - 05 - 20 - 22 - 30 - 31 - 33 - 36 - 37 - 39[2] - 52 - 55 - 66 - 67 - 82 - 89

Xổ số Vĩnh Long: ngày 31-08-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 730
Giải sáu 1693 - 4873 - 5202
Giải năm 3358
Giải tư 78151 - 76443 - 80787 - 21488 - 10549 - 40890 - 82375
Giải ba 66642 - 97752
Giải nhì 72504
Giải nhất 54306
Giải đặc biệt 912154
Hai số cuối: 02 - 04 - 06 - 30 - 42 - 43 - 49 - 51 - 52 - 54 - 58 - 73 - 75 - 87 - 88 - 90 - 93 - 99

Xổ số Vĩnh Long: ngày 24-08-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 392
Giải sáu 2553 - 7119 - 1249
Giải năm 4808
Giải tư 69190 - 25469 - 65342 - 93640 - 11727 - 42111 - 33529
Giải ba 89019 - 51310
Giải nhì 08936
Giải nhất 73851
Giải đặc biệt
Hai số cuối: 08 - 10 - 11 - 19[2] - 27 - 29 - 36 - 40 - 42 - 49 - 51 - 53 - 69 - 90 - 92 - 95

Xổ số Vĩnh Long: ngày 17-08-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 676
Giải sáu 6653 - 9445 - 0762
Giải năm 8251
Giải tư 58262 - 37206 - 02232 - 29875 - 00727 - 54923 - 90462
Giải ba 16996 - 20608
Giải nhì 27515
Giải nhất 44576
Giải đặc biệt 619953
Hai số cuối: 06 - 08 - 15 - 23 - 27 - 32 - 45 - 51 - 53[2] - 62[3] - 70 - 75 - 76[2] - 96

Xổ số Vĩnh Long: ngày 10-08-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 769
Giải sáu 4558 - 1673 - 3210
Giải năm 3528
Giải tư 51016 - 64051 - 51227 - 78589 - 96625 - 00091 - 79510
Giải ba 50906 - 37004
Giải nhì 24235
Giải nhất 43348
Giải đặc biệt 379409
Hai số cuối: 04 - 06 - 09 - 10[2] - 16 - 25 - 27 - 28 - 35 - 48 - 51 - 58 - 69 - 73 - 85 - 89 - 91

Xổ số Vĩnh Long: ngày 03-08-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 809
Giải sáu 8666 - 5831 - 3743
Giải năm 3577
Giải tư 08324 - 51081 - 12546 - 19959 - 73650 - 57127 - 74934
Giải ba 51453 - 57480
Giải nhì 14228
Giải nhất 75906
Giải đặc biệt 748827
Hai số cuối: 06 - 09 - 24 - 27[2] - 28 - 31 - 34 - 43 - 46 - 50 - 53 - 59 - 61 - 66 - 77 - 80 - 81

Xổ số Vĩnh Long: ngày 27-07-2018 - XSVL

Còn: 7 giờ 2 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 192
Giải sáu 7235 - 6305 - 5637
Giải năm 6490
Giải tư 80781 - 75235 - 22842 - 37300 - 36541 - 71441 - 97095
Giải ba 82387 - 86389
Giải nhì 74609
Giải nhất 84709
Giải đặc biệt 177913
Hai số cuối: 00 - 05 - 09[2] - 13 - 35[2] - 37 - 41[2] - 42 - 54 - 81 - 87 - 89 - 90 - 92 - 95