Home

XSTV, Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Trà Vinh: ngày 14-01-2022 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 681
Giải sáu 9472 - 1997 - 5018
Giải năm 7412
Giải tư 56237 - 17204 - 74850 - 65783 - 12712 - 74824 - 83718
Giải ba 05908 - 60207
Giải nhì 86017
Giải nhất 62642
Giải đặc biệt 042902
Hai số cuối: 02 - 04 - 07 - 08 - 12[2] - 17 - 18[2] - 24 - 37 - 42 - 45 - 50 - 72 - 81 - 83 - 97

Xổ số Trà Vinh: ngày 07-01-2022 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 099
Giải sáu 1340 - 1797 - 2531
Giải năm 3993
Giải tư 43886 - 64084 - 48171 - 07860 - 44327 - 62616 - 10849
Giải ba 01859 - 17195
Giải nhì 83787
Giải nhất 86095
Giải đặc biệt 135363
Hai số cuối: 16 - 27 - 31 - 40 - 49 - 59 - 60 - 63 - 71 - 84[2] - 86 - 87 - 93 - 95[2] - 97 - 99

Xổ số Trà Vinh: ngày 31-12-2021 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 614
Giải sáu 0694 - 3527 - 1423
Giải năm 7214
Giải tư 37977 - 41670 - 12516 - 63325 - 70828 - 87844 - 44385
Giải ba 94729 - 38330
Giải nhì 41872
Giải nhất 34683
Giải đặc biệt 425326
Hai số cuối: 14[2] - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 44 - 59 - 70 - 72 - 77 - 83 - 85 - 94

Xổ số Trà Vinh: ngày 24-12-2021 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 864
Giải sáu 5409 - 0964 - 2353
Giải năm 2904
Giải tư 44845 - 51179 - 89016 - 14462 - 31204 - 16188 - 64470
Giải ba 40534 - 84556
Giải nhì 50781
Giải nhất 19913
Giải đặc biệt 395598
Hai số cuối: 04[2] - 09 - 13 - 16 - 34 - 45 - 53 - 56 - 57 - 62 - 64[2] - 70 - 79 - 81 - 88 - 98

Xổ số Trà Vinh: ngày 17-12-2021 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 748
Giải sáu 6379 - 4060 - 6131
Giải năm 8520
Giải tư 24846 - 55798 - 16911 - 76433 - 39612 - 03605 - 42709
Giải ba 77268 - 99453
Giải nhì 89712
Giải nhất 95266
Giải đặc biệt 556924
Hai số cuối: 05 - 09 - 11 - 12[2] - 20 - 24 - 31 - 33[2] - 46 - 48 - 53 - 60 - 66 - 68 - 79 - 98

Xổ số Trà Vinh: ngày 10-12-2021 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 152
Giải sáu 5833 - 4320 - 9936
Giải năm 9277
Giải tư 80880 - 80570 - 41631 - 24384 - 59366 - 71998 - 94908
Giải ba 90539 - 72829
Giải nhì 90067
Giải nhất 41832
Giải đặc biệt 320891
Hai số cuối: 08 - 20 - 29 - 31 - 32 - 33 - 36 - 39 - 52 - 66 - 67 - 70 - 77 - 78 - 80 - 84 - 91 - 98

Xổ số Trà Vinh: ngày 03-12-2021 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 504
Giải sáu 1900 - 9409 - 5188
Giải năm 5219
Giải tư 53547 - 33512 - 72856 - 12613 - 49415 - 66763 - 33891
Giải ba 49231 - 21415
Giải nhì 78818
Giải nhất 54521
Giải đặc biệt 034652
Hai số cuối: 00 - 04 - 09 - 12 - 13 - 15[2] - 18 - 19[2] - 21 - 31 - 47 - 52 - 56 - 63 - 88 - 91

Xổ số Trà Vinh: ngày 26-11-2021 - XSTV

Còn: 2 giờ 3 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 102
Giải sáu 4015 - 8917 - 2999
Giải năm 0087
Giải tư 55079 - 42220 - 07400 - 56221 - 04203 - 75004 - 72241
Giải ba 21014 - 74948
Giải nhì 34916
Giải nhất 28460
Giải đặc biệt 813796
Hai số cuối: 00 - 02 - 03[2] - 04 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 41 - 48 - 60 - 79 - 87 - 96 - 99