Home

XSTV, Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Trà Vinh: ngày 14-09-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 858
Giải sáu 9470 - 8159 - 3465
Giải năm 0265
Giải tư 63891 - 36508 - 27415 - 76499 - 00164 - 48207 - 54500
Giải ba 52762 - 34663
Giải nhì 25276
Giải nhất 32951
Giải đặc biệt 603052
Hai số cuối: 00 - 03 - 07 - 08 - 15 - 51 - 52 - 58 - 59 - 62 - 63 - 64 - 65[2] - 70 - 76 - 91 - 99

Xổ số Trà Vinh: ngày 07-09-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 111
Giải sáu 4625 - 7365 - 8070
Giải năm 0783
Giải tư 67101 - 92128 - 26627 - 30765 - 29454 - 75342 - 12499
Giải ba 98591 - 98480
Giải nhì 88271
Giải nhất 96613
Giải đặc biệt 489358
Hai số cuối: 01 - 11 - 13 - 25 - 27 - 28 - 42 - 54 - 58 - 62 - 65[2] - 70 - 71 - 80 - 83 - 91 - 99

Xổ số Trà Vinh: ngày 31-08-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 303
Giải sáu 2927 - 3457 - 9931
Giải năm 6590
Giải tư 86675 - 40062 - 45449 - 38809 - 86286 - 86740 - 77621
Giải ba 46880 - 03147
Giải nhì 94738
Giải nhất 47328
Giải đặc biệt 406276
Hai số cuối: 03 - 09 - 21 - 27 - 28 - 31 - 38 - 40 - 47 - 49 - 57 - 62 - 75 - 76 - 80 - 86[2] - 90

Xổ số Trà Vinh: ngày 24-08-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 191
Giải sáu 7950 - 0791 - 8947
Giải năm 7400
Giải tư 74544 - 24581 - 75558 - 83059 - 21182 - 98586 - 07310
Giải ba 26516 - 12434
Giải nhì 33781
Giải nhất 89011
Giải đặc biệt 562660
Hai số cuối: 00 - 10 - 11 - 16 - 34 - 44 - 47 - 50 - 53 - 58 - 59 - 60 - 81[2] - 82 - 86 - 91[2]

Xổ số Trà Vinh: ngày 17-08-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 882
Giải sáu 4359 - 3702 - 6401
Giải năm 8916
Giải tư 55651 - 03929 - 51487 - 87087 - 07207 - 30928 - 04935
Giải ba 52855 - 26468
Giải nhì 64595
Giải nhất 45359
Giải đặc biệt 994356
Hai số cuối: 01 - 02 - 07 - 16 - 24 - 28 - 29 - 35 - 51 - 55 - 56 - 59[2] - 68 - 82 - 87[2] - 95

Xổ số Trà Vinh: ngày 10-08-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 216
Giải sáu 9711 - 1903 - 4152
Giải năm 1826
Giải tư 08211 - 73131 - 14572 - 29944 - 99394 - 46796 - 29293
Giải ba 29576 - 86014
Giải nhì 22268
Giải nhất 25905
Giải đặc biệt 634919
Hai số cuối: 03 - 05 - 11[2] - 14 - 16 - 19 - 26 - 27 - 31 - 44 - 52 - 68 - 72 - 76 - 93 - 94 - 96

Xổ số Trà Vinh: ngày 03-08-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 059
Giải sáu 3783 - 2403 - 7214
Giải năm 5885
Giải tư 33927 - 03540 - 88683 - 13884 - 31795 - 53540 - 50695
Giải ba 42333 - 23153
Giải nhì 18431
Giải nhất 17518
Giải đặc biệt 459985
Hai số cuối: 03 - 14 - 18 - 27 - 31 - 33 - 40[2] - 53 - 59 - 83[2] - 84 - 85[2] - 95[3]

Xổ số Trà Vinh: ngày 27-07-2018 - XSTV

Còn: 6 giờ 49 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 843
Giải sáu 8813 - 8011 - 6587
Giải năm 3705
Giải tư 41623 - 63562 - 77792 - 83613 - 17209 - 63835 - 31416
Giải ba 19593 - 27723
Giải nhì 06417
Giải nhất 14616
Giải đặc biệt 209884
Hai số cuối: 05 - 09 - 11 - 13[2] - 16[2] - 17 - 23[3] - 35 - 43 - 62 - 84 - 87 - 92 - 93