Home

XSTV, Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 23-02-2018

Xổ số Trà Vinh: ngày 16-02-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 124
Giải sáu 5485 - 1561 - 4020
Giải năm 0605
Giải tư 60698 - 14703 - 40563 - 57806 - 18092 - 25372 - 78757
Giải ba 84691 - 16686
Giải nhì 77461
Giải nhất 43907
Giải đặc biệt 498483
Hai số cuối: 03 - 05 - 06 - 07 - 20 - 24 - 55 - 57 - 61[2] - 63 - 72 - 83 - 85 - 86 - 91 - 92 - 98

Xổ số Trà Vinh: ngày 09-02-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 429
Giải sáu 6931 - 2223 - 1268
Giải năm 5927
Giải tư 11830 - 42068 - 19490 - 78636 - 44579 - 22225 - 49803
Giải ba 37847 - 81446
Giải nhì 33154
Giải nhất 03831
Giải đặc biệt 885702
Hai số cuối: 02 - 03 - 23[2] - 25 - 27 - 29 - 30 - 31[2] - 36 - 46 - 47 - 54 - 68[2] - 79 - 90

Xổ số Trà Vinh: ngày 02-02-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 918
Giải sáu 9203 - 2921 - 1564
Giải năm 4079
Giải tư 11332 - 12169 - 25111 - 56218 - 96125 - 40811 - 95880
Giải ba 11573 - 56037
Giải nhì 53048
Giải nhất 86007
Giải đặc biệt 089148
Hai số cuối: 03 - 07 - 11[2] - 18[2] - 21 - 25 - 32 - 37 - 48[2] - 64 - 69 - 73 - 79 - 80 - 83

Xổ số Trà Vinh: ngày 26-01-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 845
Giải sáu 0686 - 7453 - 4884
Giải năm 8582
Giải tư 82660 - 85510 - 32160 - 48292 - 72020 - 61565 - 26450
Giải ba 33857 - 24371
Giải nhì 73868
Giải nhất 76761
Giải đặc biệt 473768
Hai số cuối: 10 - 20 - 45[2] - 50 - 53 - 57 - 60[2] - 61 - 65 - 68[2] - 71 - 82 - 84 - 86 - 92

Xổ số Trà Vinh: ngày 19-01-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 311
Giải sáu 9884 - 8517 - 4080
Giải năm 8941
Giải tư 53419 - 41192 - 74889 - 17307 - 58538 - 94697 - 67724
Giải ba 95553 - 98093
Giải nhì 59157
Giải nhất 33816
Giải đặc biệt 038801
Hai số cuối: 01 - 07 - 11 - 16 - 17 - 19 - 24 - 38 - 41 - 53 - 57 - 60 - 80 - 84 - 89 - 92 - 93 - 97

Xổ số Trà Vinh: ngày 12-01-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 845
Giải sáu 4212 - 5464 - 3142
Giải năm 8839
Giải tư 87199 - 30643 - 94629 - 51720 - 23788 - 62432 - 18612
Giải ba 50738 - 25576
Giải nhì 74859
Giải nhất 43903
Giải đặc biệt 600886
Hai số cuối: 03 - 12[2] - 20 - 29 - 32 - 38 - 39 - 42[2] - 43 - 45 - 59 - 64 - 76 - 86 - 88 - 99

Xổ số Trà Vinh: ngày 05-01-2018 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 423
Giải sáu 9299 - 4471 - 7803
Giải năm 1149
Giải tư 11162 - 48783 - 74796 - 37205 - 72904 - 24296 - 45634
Giải ba 04741 - 44936
Giải nhì 85668
Giải nhất 96331
Giải đặc biệt 438955
Hai số cuối: 03 - 04 - 05 - 23 - 31 - 34 - 36 - 41 - 49 - 54 - 55 - 62 - 68 - 71 - 83 - 96[2] - 99

Xổ số Trà Vinh: ngày 29-12-2017 - XSTV

Còn: 3 giờ 2 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 902
Giải sáu 3773 - 7066 - 9080
Giải năm 5522
Giải tư 74259 - 58469 - 48301 - 05659 - 12094 - 15557 - 47317
Giải ba 95396 - 61694
Giải nhì 82611
Giải nhất 98495
Giải đặc biệt 016413
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 13 - 17 - 22 - 47 - 57 - 59[2] - 66 - 69 - 73 - 80 - 94[2] - 95 - 96