Home

XSTV, Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Trà Vinh: ngày 09-11-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 740
Giải sáu 7374 - 2739 - 3462
Giải năm 1153
Giải tư 35518 - 41238 - 43937 - 04890 - 04657 - 79658 - 63285
Giải ba 12879 - 93870
Giải nhì 75123
Giải nhất 52152
Giải đặc biệt 878406
Hai số cuối: 06 - 18 - 23 - 31 - 37 - 38 - 39 - 40 - 52 - 53 - 57 - 58 - 62 - 70 - 74 - 79 - 85 - 90

Xổ số Trà Vinh: ngày 02-11-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 330
Giải sáu 2131 - 4835 - 0806
Giải năm 6515
Giải tư 52892 - 41806 - 46207 - 15860 - 82378 - 01759 - 51125
Giải ba 91502 - 57134
Giải nhì 20377
Giải nhất 23714
Giải đặc biệt 300625
Hai số cuối: 02 - 06[2] - 07 - 14 - 15 - 25[2] - 30 - 31 - 34 - 35 - 41 - 59 - 60 - 77 - 78 - 92

Xổ số Trà Vinh: ngày 26-10-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 674
Giải sáu 3963 - 0317 - 3140
Giải năm 1663
Giải tư 16196 - 53203 - 07002 - 08918 - 97311 - 66338 - 41767
Giải ba 20800 - 91327
Giải nhì 37872
Giải nhất 51706
Giải đặc biệt 804126
Hai số cuối: 00 - 02 - 03 - 06 - 11 - 17 - 18 - 26 - 27 - 38 - 40 - 48 - 63[2] - 67 - 72 - 74 - 96

Xổ số Trà Vinh: ngày 19-10-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 747
Giải sáu 3441 - 2146 - 2529
Giải năm 1805
Giải tư 06583 - 98023 - 44395 - 04566 - 86233 - 35604 - 63180
Giải ba 09474 - 24005
Giải nhì 18450
Giải nhất 07392
Giải đặc biệt 218373
Hai số cuối: 04 - 05[2] - 23 - 29 - 33 - 41 - 46 - 47 - 50 - 66 - 73 - 74 - 76 - 80 - 83 - 92 - 95

Xổ số Trà Vinh: ngày 12-10-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 816
Giải sáu 0073 - 0078 - 4391
Giải năm 6650
Giải tư 24163 - 78905 - 54332 - 21964 - 48627 - 07076 - 82861
Giải ba 74512 - 04620
Giải nhì 57852
Giải nhất 84568
Giải đặc biệt 604968
Hai số cuối: 05 - 12 - 16 - 20 - 27 - 32 - 50 - 52 - 61 - 62 - 63 - 64 - 68[2] - 73 - 76 - 78 - 91

Xổ số Trà Vinh: ngày 05-10-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 470
Giải sáu 0661 - 3946 - 4060
Giải năm 8265
Giải tư 28925 - 98449 - 98193 - 62878 - 19560 - 74562 - 69753
Giải ba 79480 - 31310
Giải nhì 02358
Giải nhất 53122
Giải đặc biệt 526440
Hai số cuối: 10 - 22 - 25 - 30 - 40 - 46 - 49 - 53 - 58 - 60[2] - 61 - 62 - 65 - 70 - 78 - 80 - 93

Xổ số Trà Vinh: ngày 28-09-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 771
Giải sáu 6451 - 6430 - 4063
Giải năm 5733
Giải tư 12221 - 27284 - 19772 - 05216 - 07177 - 82539 - 99306
Giải ba 58323 - 54218
Giải nhì 23778
Giải nhất 81512
Giải đặc biệt 634573
Hai số cuối: 06 - 12 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 30 - 33 - 39 - 51 - 63 - 71 - 72 - 73 - 77 - 78 - 84

Xổ số Trà Vinh: ngày 21-09-2018 - XSTV

Còn: 14 giờ 26 phút 36 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 960
Giải sáu 0226 - 5850 - 6574
Giải năm 5049
Giải tư 02859 - 28707 - 26705 - 87476 - 31296 - 20564 - 69361
Giải ba 52481 - 67180
Giải nhì 48214
Giải nhất 08243
Giải đặc biệt 543794
Hai số cuối: 05 - 07 - 14 - 26[2] - 43 - 49 - 50 - 59 - 60 - 61 - 64 - 74 - 76 - 80 - 81 - 94 - 96