Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số TP.HCM: ngày 23-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 543
Giải sáu 1980 - 8976 - 8803
Giải năm 8419
Giải tư 46512 - 31329 - 96827 - 41235 - 24084 - 69946 - 54114
Giải ba 94840 - 55085
Giải nhì 71731
Giải nhất 51728
Giải đặc biệt 623567
Hai số cuối: 03 - 12 - 13 - 14 - 19 - 27 - 28 - 29 - 31 - 35 - 40 - 43 - 46 - 67 - 76 - 80 - 84 - 85

Xổ số TP.HCM: ngày 21-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 750
Giải sáu 5032 - 9350 - 7370
Giải năm 0730
Giải tư 16806 - 12479 - 39776 - 85662 - 77565 - 39213 - 93097
Giải ba 65049 - 76764
Giải nhì 42907
Giải nhất 29422
Giải đặc biệt 572653
Hai số cuối: 06 - 07 - 13 - 17 - 22 - 30 - 32 - 49 - 50[2] - 53 - 62 - 64 - 65 - 70 - 76 - 79 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 16-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 200
Giải sáu 8618 - 1046 - 1412
Giải năm 8545
Giải tư 31103 - 29741 - 79753 - 85065 - 09792 - 85111 - 49355
Giải ba 25837 - 57530
Giải nhì 41732
Giải nhất 92986
Giải đặc biệt 100897
Hai số cuối: 00 - 03 - 11 - 12 - 18 - 30 - 32 - 37 - 41 - 45 - 46 - 53 - 55 - 65 - 86 - 92 - 97[2]

Xổ số TP.HCM: ngày 14-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 414
Giải sáu 4457 - 7015 - 0892
Giải năm 5912
Giải tư 49464 - 44159 - 15435 - 83114 - 77303 - 42587 - 41194
Giải ba 16317 - 88272
Giải nhì 46525
Giải nhất 83748
Giải đặc biệt 707718
Hai số cuối: 03 - 12 - 14[2] - 15 - 17 - 18 - 20 - 25 - 35 - 48 - 57 - 59 - 64 - 72 - 87 - 92 - 94

Xổ số TP.HCM: ngày 09-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 154
Giải sáu 7482 - 7315 - 9760
Giải năm 2774
Giải tư 08893 - 15485 - 08588 - 57813 - 04101 - 98669 - 21703
Giải ba 16725 - 26681
Giải nhì 34995
Giải nhất 70922
Giải đặc biệt 167364
Hai số cuối: 01 - 03 - 11 - 13 - 15 - 22 - 25 - 54 - 60 - 64 - 69 - 74 - 81 - 82 - 85 - 88 - 93 - 95

Xổ số TP.HCM: ngày 07-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 278
Giải sáu 5168 - 4165 - 3437
Giải năm 5747
Giải tư 16385 - 37942 - 31966 - 40028 - 60697 - 52695 - 16446
Giải ba 73693 - 84063
Giải nhì 10802
Giải nhất 77719
Giải đặc biệt 454445
Hai số cuối: 02 - 15 - 19 - 28 - 37 - 42 - 45 - 46 - 47 - 63 - 65 - 66 - 68 - 78 - 85 - 93 - 95 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 02-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 390
Giải sáu 1559 - 0158 - 0642
Giải năm 9569
Giải tư 46304 - 57985 - 49998 - 15237 - 00226 - 53512 - 01040
Giải ba 83360 - 75630
Giải nhì 95496
Giải nhất 90296
Giải đặc biệt 530320
Hai số cuối: 04 - 12 - 20 - 26 - 30 - 37 - 40 - 42 - 56 - 58 - 59 - 60 - 69 - 85 - 90 - 96[2] - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 30-09-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 609
Giải sáu 4074 - 1941 - 6962
Giải năm 4465
Giải tư 42435 - 77489 - 35204 - 27636 - 24576 - 33394 - 76465
Giải ba 77962 - 70828
Giải nhì 95274
Giải nhất 68117
Giải đặc biệt 906163
Hai số cuối: 04 - 09 - 17 - 20 - 28 - 35 - 36 - 41 - 62[2] - 63 - 65[2] - 74[2] - 76 - 89 - 94