Home

Kết quả Xổ số TP.HCM - XSHCM Chủ nhật ngày 26-02-2017

Xổ số TP.HCM ngày 25-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 653
Giải sáu 5241 - 0524 - 9780
Giải năm 1510
Giải tư 04647 - 02526 - 27918 - 16336 - 04368 - 02516 - 81654
Giải ba 13628 - 68103
Giải nhì 05500
Giải nhất 16663
Giải đặc biệt 387753
Hai số cuối: 00 - 01 - 03 - 10 - 16 - 18 - 24 - 26 - 28 - 36 - 41 - 47 - 53[2] - 54 - 63 - 68 - 80

Xổ số TP.HCM ngày 20-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 963
Giải sáu 3924 - 2677 - 2433
Giải năm 7985
Giải tư 90589 - 06977 - 03982 - 98477 - 12517 - 87109 - 35539
Giải ba 06417 - 70994
Giải nhì 14826
Giải nhất 26954
Giải đặc biệt 801127
Hai số cuối: 09 - 17[2] - 24 - 26 - 27 - 30 - 33 - 39 - 54 - 63 - 77[3] - 82 - 85 - 89 - 94

Xổ số TP.HCM ngày 18-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 471
Giải sáu 8146 - 8663 - 6708
Giải năm 9048
Giải tư 78544 - 73444 - 36646 - 36480 - 69537 - 25078 - 96301
Giải ba 75279 - 96172
Giải nhì 05087
Giải nhất 30792
Giải đặc biệt 164108
Hai số cuối: 01 - 08[2] - 37 - 44[2] - 46[2] - 48 - 63 - 64 - 71 - 72 - 78 - 79 - 80 - 87 - 92

Xổ số TP.HCM ngày 13-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 253
Giải sáu 4895 - 1618 - 0664
Giải năm 1868
Giải tư 58692 - 93334 - 90858 - 69977 - 25275 - 64335 - 33677
Giải ba 70165 - 07891
Giải nhì 13071
Giải nhất 64347
Giải đặc biệt 791734
Hai số cuối: 18 - 34[2] - 35 - 44 - 47 - 53 - 58 - 64 - 65 - 68 - 71 - 75 - 77[2] - 91 - 92 - 95

Xổ số TP.HCM ngày 11-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 178
Giải sáu 2610 - 9350 - 1197
Giải năm 0069
Giải tư 16720 - 56544 - 89365 - 11927 - 54041 - 00487 - 82506
Giải ba 71283 - 66208
Giải nhì 66066
Giải nhất 00145
Giải đặc biệt 712662
Hai số cuối: 06 - 07 - 08 - 10 - 20 - 27 - 41 - 44 - 45 - 50 - 62 - 65 - 66 - 69 - 78 - 83 - 87 - 97

Xổ số TP.HCM ngày 06-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 862
Giải sáu 0706 - 2809 - 0002
Giải năm 3081
Giải tư 85119 - 66413 - 76310 - 37679 - 17108 - 29810 - 40631
Giải ba 27415 - 85478
Giải nhì 71275
Giải nhất 70654
Giải đặc biệt 484051
Hai số cuối: 02 - 06 - 08 - 09 - 10[2] - 13 - 15 - 19 - 31 - 51 - 54 - 62 - 71 - 75 - 78 - 79 - 81

Xổ số TP.HCM ngày 04-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1453 - 9363 - 8271
Giải năm 0510
Giải tư 71584 - 96845 - 83483 - 15718 - 07290 - 91955 - 67403
Giải ba 07459 - 89586
Giải nhì 64120
Giải nhất 56816
Giải đặc biệt 319064
Hai số cuối: 03 - 10 - 16 - 18 - 20 - 32 - 45 - 53 - 55 - 59 - 63 - 64 - 71 - 72 - 83 - 84 - 86 - 90

Xổ số TP.HCM ngày 30-01-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 348
Giải sáu 2698 - 1134 - 2298
Giải năm 5577
Giải tư 70744 - 27658 - 06159 - 98752 - 20718 - 38133 - 42057
Giải ba 05801 - 82079
Giải nhì 00132
Giải nhất 81258
Giải đặc biệt 315411
Hai số cuối: 01 - 11 - 18 - 32 - 33 - 34 - 44 - 48 - 52 - 57 - 58[2] - 59 - 77 - 79 - 92 - 98[2]