Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số TP.HCM: ngày 15-01-2018 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 702
Giải sáu 5058 - 2398 - 0190
Giải năm 4011
Giải tư 59486 - 93204 - 83935 - 17760 - 37449 - 99491 - 24910
Giải ba 89617 - 02643
Giải nhì 41327
Giải nhất 16713
Giải đặc biệt 512221
Hai số cuối: 01 - 02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 17 - 21 - 27 - 35 - 43 - 49 - 58 - 60 - 86 - 90 - 91 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 13-01-2018 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 991
Giải sáu 3978 - 8725 - 6029
Giải năm 9969
Giải tư 19162 - 66393 - 94516 - 76063 - 26654 - 71388 - 03383
Giải ba 89213 - 87026
Giải nhì 88661
Giải nhất 02819
Giải đặc biệt 850085
Hai số cuối: 13 - 16 - 19 - 25 - 26 - 29 - 47 - 54 - 61 - 62 - 63 - 69 - 78 - 83 - 85 - 88 - 91 - 93

Xổ số TP.HCM: ngày 08-01-2018 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 235
Giải sáu 8940 - 2305 - 2446
Giải năm 8338
Giải tư 60167 - 05730 - 25044 - 80924 - 37270 - 78677 - 44347
Giải ba 46249 - 70303
Giải nhì 93852
Giải nhất 91183
Giải đặc biệt 755452
Hai số cuối: 03 - 05 - 24 - 30[2] - 35 - 38 - 40 - 44 - 46 - 47 - 49 - 52[2] - 67 - 70 - 77 - 83

Xổ số TP.HCM: ngày 06-01-2018 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 273
Giải sáu 6471 - 1805 - 7415
Giải năm 8352
Giải tư 94890 - 75845 - 72482 - 80745 - 77283 - 67616 - 62143
Giải ba 80731 - 21628
Giải nhì 95782
Giải nhất 96502
Giải đặc biệt 367405
Hai số cuối: 02 - 05[2] - 15 - 16 - 28 - 31 - 43 - 45[2] - 52[2] - 71 - 73 - 82[2] - 83 - 90

Xổ số TP.HCM: ngày 01-01-2018 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 622
Giải sáu 6438 - 1991 - 6183
Giải năm 5065
Giải tư 12948 - 51769 - 86882 - 52940 - 67210 - 90391 - 48288
Giải ba 83991 - 77028
Giải nhì 49084
Giải nhất 73247
Giải đặc biệt 526989
Hai số cuối: 10 - 22 - 28 - 38 - 40 - 47 - 48 - 65 - 69 - 81 - 82 - 83 - 84 - 88 - 89 - 91[3]

Xổ số TP.HCM: ngày 30-12-2017 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 243
Giải sáu 3734 - 4290 - 4788
Giải năm 1072
Giải tư 22911 - 36937 - 72974 - 73813 - 37853 - 55162 - 39778
Giải ba 15257 - 15477
Giải nhì 42914
Giải nhất 30633
Giải đặc biệt 648470
Hai số cuối: 11 - 13 - 14 - 17 - 33 - 34 - 37 - 43 - 53 - 57 - 62 - 70 - 72 - 74 - 77 - 78 - 88 - 90

Xổ số TP.HCM: ngày 25-12-2017 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 289
Giải sáu 5807 - 8962 - 0121
Giải năm 7861
Giải tư 00362 - 16046 - 77844 - 81673 - 54870 - 29001 - 41890
Giải ba 47246 - 68558
Giải nhì 96835
Giải nhất 82452
Giải đặc biệt 539548
Hai số cuối: 01 - 07 - 21 - 22 - 35 - 44 - 46[2] - 48 - 52 - 58 - 61 - 62[2] - 70 - 73 - 89 - 90

Xổ số TP.HCM: ngày 23-12-2017 - XSHCM

Còn: 9 giờ 22 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 352
Giải sáu 7227 - 3652 - 8478
Giải năm 5151
Giải tư 52681 - 02305 - 18789 - 20701 - 70522 - 53509 - 97876
Giải ba 59052 - 66166
Giải nhì 86546
Giải nhất 68300
Giải đặc biệt 483147
Hai số cuối: 00 - 01 - 05 - 09 - 22 - 27 - 46 - 47 - 51 - 52[3] - 66 - 76 - 78 - 81 - 89 - 94