Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 5 ngày 29-06-2017

Xổ số TP.HCM: ngày 26-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 408
Giải sáu 5291 - 0841 - 6600
Giải năm 2273
Giải tư 28207 - 05345 - 02782 - 45130 - 04180 - 01832 - 70290
Giải ba 19254 - 22492
Giải nhì 48628
Giải nhất 04624
Giải đặc biệt 370676
Hai số cuối: 00 - 07 - 08 - 24 - 28 - 30 - 32 - 33 - 41 - 45 - 54 - 73 - 76 - 80 - 82 - 90 - 91 - 92

Xổ số TP.HCM: ngày 24-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 290
Giải sáu 6816 - 3122 - 2878
Giải năm 3049
Giải tư 28319 - 64371 - 20471 - 06028 - 08649 - 27327 - 21871
Giải ba 59044 - 94601
Giải nhì 75269
Giải nhất 87044
Giải đặc biệt 860045
Hai số cuối: 01 - 16 - 18 - 19 - 22 - 27 - 28 - 44[2] - 45 - 49[2] - 69 - 71[3] - 78 - 90

Xổ số TP.HCM: ngày 19-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 929
Giải sáu 3647 - 1656 - 7045
Giải năm 2132
Giải tư 55801 - 48520 - 89233 - 30961 - 70525 - 69738 - 42989
Giải ba 60687 - 98694
Giải nhì 78764
Giải nhất 78377
Giải đặc biệt 283385
Hai số cuối: 01 - 20 - 25 - 29 - 32 - 33 - 38 - 45 - 47 - 56 - 61 - 64 - 77 - 85 - 87[2] - 89 - 94

Xổ số TP.HCM: ngày 17-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 207
Giải sáu 4568 - 9510 - 3208
Giải năm 8842
Giải tư 11277 - 83069 - 64831 - 64490 - 79542 - 47869 - 66287
Giải ba 33539 - 60055
Giải nhì 00588
Giải nhất 06494
Giải đặc biệt 398156
Hai số cuối: 07 - 08 - 10 - 31 - 39 - 42[3] - 55 - 56 - 68 - 69[2] - 77 - 87 - 88 - 90 - 94

Xổ số TP.HCM: ngày 12-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 756
Giải sáu 1744 - 2716 - 6112
Giải năm 5174
Giải tư 97220 - 98478 - 71282 - 12891 - 64572 - 72589 - 07524
Giải ba 62862 - 91581
Giải nhì 15966
Giải nhất 74694
Giải đặc biệt 309272
Hai số cuối: 12 - 16 - 19 - 20 - 24 - 44 - 56 - 62 - 66 - 72[2] - 74 - 78 - 81 - 82 - 89 - 91 - 94

Xổ số TP.HCM: ngày 10-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 608
Giải sáu 8520 - 0589 - 0896
Giải năm 9062
Giải tư 39718 - 57677 - 40590 - 26648 - 57797 - 45751 - 97315
Giải ba 06434 - 72165
Giải nhì 04617
Giải nhất 67429
Giải đặc biệt 440561
Hai số cuối: 08 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 29 - 34 - 48 - 51 - 61 - 62 - 65 - 77 - 89 - 90 - 96 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 05-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 807
Giải sáu 8480 - 7383 - 7953
Giải năm 4253
Giải tư 87253 - 96603 - 23284 - 27785 - 32838 - 84833 - 55474
Giải ba 84239 - 48701
Giải nhì 55397
Giải nhất 70788
Giải đặc biệt 469401
Hai số cuối: 01[2] - 03 - 07 - 33 - 38 - 39 - 53[3] - 74 - 80 - 83 - 84 - 85[2] - 88 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 03-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 31 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 538
Giải sáu 4390 - 8099 - 5088
Giải năm 9608
Giải tư 80123 - 90272 - 92985 - 50954 - 40175 - 06114 - 96660
Giải ba 15232 - 75244
Giải nhì 79248
Giải nhất 51916
Giải đặc biệt 784683
Hai số cuối: 08 - 14 - 16 - 23 - 32 - 38 - 44 - 48 - 54 - 60 - 69 - 72 - 75 - 83 - 85 - 88 - 90 - 99