Home

Kết quả Xổ số TP.HCM - XSHCM Thứ 5 ngày 08-12-2016

Xổ số TP.HCM ngày 05-12-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 917
Giải sáu 7154 - 4208 - 6576
Giải năm 8448
Giải tư 89554 - 73688 - 60672 - 11219 - 45112 - 33275 - 43931
Giải ba 89225 - 70608
Giải nhì 07758
Giải nhất 71700
Giải đặc biệt 177075
Hai số cuối: 00 - 08[2] - 12[2] - 17 - 19 - 25 - 31 - 48 - 54[2] - 58 - 72 - 75[2] - 76 - 88

Xổ số TP.HCM ngày 03-12-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 574
Giải sáu 4789 - 5968 - 3205
Giải năm 8011
Giải tư 90174 - 46496 - 45688 - 47104 - 34745 - 27992 - 70474
Giải ba 75374 - 60322
Giải nhì 99884
Giải nhất 19368
Giải đặc biệt 881250
Hai số cuối: 04 - 05 - 11 - 22 - 45 - 50[2] - 68[2] - 74[4] - 84 - 88 - 89 - 92 - 96

Xổ số TP.HCM ngày 28-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 583
Giải sáu 0361 - 8324 - 7403
Giải năm 2566
Giải tư 75214 - 77578 - 76297 - 17886 - 86515 - 98132 - 00244
Giải ba 39826 - 83942
Giải nhì 51152
Giải nhất 33993
Giải đặc biệt 893061
Hai số cuối: 02 - 03 - 14 - 15 - 24 - 26 - 32 - 42 - 44 - 52 - 61[2] - 66 - 78 - 83 - 86 - 93 - 97

Xổ số TP.HCM ngày 26-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 343
Giải sáu 2485 - 2623 - 4572
Giải năm 4723
Giải tư 79272 - 69861 - 97239 - 57640 - 33179 - 11997 - 84756
Giải ba 68139 - 03046
Giải nhì 33892
Giải nhất 12620
Giải đặc biệt 554564
Hai số cuối: 20 - 23[2] - 39[2] - 40 - 43 - 46 - 56 - 61 - 64 - 69 - 72[2] - 79 - 85 - 92 - 97

Xổ số TP.HCM ngày 21-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 328
Giải sáu 5025 - 1150 - 6058
Giải năm 3120
Giải tư 67502 - 79125 - 94024 - 65429 - 95282 - 99162 - 49305
Giải ba 23860 - 86223
Giải nhì 87262
Giải nhất 13987
Giải đặc biệt 721216
Hai số cuối: 02 - 05 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25[2] - 28 - 29 - 36 - 50 - 58 - 60 - 62[2] - 82 - 87

Xổ số TP.HCM ngày 19-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 829
Giải sáu 2532 - 4131 - 8344
Giải năm 2117
Giải tư 08902 - 93017 - 47821 - 43274 - 64827 - 20694 - 36954
Giải ba 61263 - 10679
Giải nhì 83820
Giải nhất 67244
Giải đặc biệt 200686
Hai số cuối: 02 - 17[2] - 20 - 21 - 22 - 27 - 29 - 31 - 32 - 44[2] - 54 - 63 - 74 - 79 - 86 - 94

Xổ số TP.HCM ngày 14-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 764
Giải sáu 9913 - 0569 - 5322
Giải năm 4084
Giải tư 35054 - 20101 - 65753 - 13226 - 67750 - 70301 - 55986
Giải ba 96252 - 08713
Giải nhì 13788
Giải nhất 31928
Giải đặc biệt 003357
Hai số cuối: 01[2] - 13[2] - 22 - 26 - 28 - 37 - 50 - 52 - 53 - 54 - 57 - 64 - 69 - 84 - 86 - 88

Xổ số TP.HCM ngày 12-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 58 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 667
Giải sáu 1169 - 9399 - 1457
Giải năm 1359
Giải tư 67196 - 11685 - 76586 - 67568 - 36012 - 54000 - 17609
Giải ba 22290 - 43948
Giải nhì 58868
Giải nhất 48561
Giải đặc biệt 089122
Hai số cuối: 00 - 09 - 12 - 22 - 48 - 57 - 59 - 61 - 67 - 68[2] - 69 - 79 - 85 - 86 - 90 - 96 - 99