Home

Kết quả Xổ số TP.HCM - XSHCM Thứ 4 ngày 18-01-2017

Xổ số TP.HCM ngày 16-01-2017

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 028
Giải sáu 4980 - 1590 - 3472
Giải năm 5911
Giải tư 88046 - 78911 - 51108 - 29792 - 27054 - 34339 - 13410
Giải ba 21652 - 41269
Giải nhì 04111
Giải nhất 06550
Giải đặc biệt 822250
Hai số cuối: 08 - 10 - 11[3] - 14 - 28 - 39 - 46 - 50[2] - 52 - 54 - 69 - 72 - 80 - 90 - 92

Xổ số TP.HCM ngày 14-01-2017

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 494
Giải sáu 5002 - 7710 - 5996
Giải năm 8485
Giải tư 07258 - 41311 - 13337 - 07568 - 12639 - 19545 - 67508
Giải ba 60471 - 30379
Giải nhì 10701
Giải nhất 71061
Giải đặc biệt 672499
Hai số cuối: 01 - 02 - 08 - 10 - 11 - 37 - 39 - 45 - 58 - 61 - 68 - 71 - 79 - 85 - 91 - 94 - 96 - 99

Xổ số TP.HCM ngày 09-01-2017

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 477
Giải sáu 6761 - 1167 - 3855
Giải năm 8213
Giải tư 88340 - 66314 - 90012 - 88772 - 47831 - 81276 - 27323
Giải ba 27230 - 46923
Giải nhì 09265
Giải nhất 74827
Giải đặc biệt 068704
Hai số cuối: 04 - 12 - 13 - 14 - 23[2] - 27 - 30 - 31 - 40 - 55 - 61 - 65 - 67 - 72 - 76 - 77 - 81

Xổ số TP.HCM ngày 07-01-2017

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 087
Giải sáu 2510 - 7706 - 9286
Giải năm 4362
Giải tư 74436 - 97435 - 42069 - 96989 - 81009 - 15195 - 65349
Giải ba 41307 - 66939
Giải nhì 29077
Giải nhất 18373
Giải đặc biệt 010560
Hai số cuối: 06 - 07 - 09 - 10 - 35 - 36 - 39 - 49 - 60 - 62 - 69 - 73 - 77 - 86 - 87 - 89 - 93 - 95

Xổ số TP.HCM ngày 02-01-2017

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 437
Giải sáu 0386 - 5739 - 4599
Giải năm 0483
Giải tư 20456 - 92333 - 93330 - 68471 - 55777 - 03840 - 34574
Giải ba 51455 - 70583
Giải nhì 18418
Giải nhất 74756
Giải đặc biệt 126803
Hai số cuối: 03 - 11 - 18 - 30 - 33 - 37 - 39 - 40 - 55 - 56[2] - 71 - 74 - 77 - 83[2] - 86 - 99

Xổ số TP.HCM ngày 31-12-2016

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 377
Giải sáu 6055 - 6782 - 5357
Giải năm 2849
Giải tư 68924 - 54028 - 35006 - 09075 - 89833 - 76443 - 35378
Giải ba 71563 - 88501
Giải nhì 03753
Giải nhất 99694
Giải đặc biệt 407277
Hai số cuối: 01 - 06 - 24 - 28 - 33 - 43 - 49 - 53 - 55 - 57 - 63 - 75 - 77[2] - 78 - 82 - 93 - 94

Xổ số TP.HCM ngày 26-12-2016

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 843
Giải sáu 5769 - 1054 - 1921
Giải năm 2669
Giải tư 07619 - 20020 - 43021 - 43405 - 37402 - 82239 - 66098
Giải ba 83761 - 29775
Giải nhì 21120
Giải nhất 95578
Giải đặc biệt 913933
Hai số cuối: 02 - 05 - 19 - 20[2] - 21[2] - 31 - 33 - 39 - 43 - 54 - 61 - 69[2] - 75 - 78 - 98

Xổ số TP.HCM ngày 24-12-2016

Còn: 9 giờ 53 phút 21 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 541
Giải sáu 6871 - 2097 - 6294
Giải năm 3302
Giải tư 08697 - 36011 - 39087 - 71785 - 83846 - 39720 - 12613
Giải ba 59830 - 93526
Giải nhì 27854
Giải nhất 08670
Giải đặc biệt 862303
Hai số cuối: 02 - 03 - 11 - 13 - 20 - 26 - 27 - 30 - 41 - 46 - 54 - 70 - 71 - 85 - 87 - 94 - 97[2]