Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số TP.HCM: ngày 17-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 803
Giải sáu 8977 - 3563 - 4329
Giải năm 5542
Giải tư 10362 - 14764 - 31470 - 39544 - 78583 - 54536 - 71203
Giải ba 55001 - 64227
Giải nhì 75851
Giải nhất 98072
Giải đặc biệt 780068
Hai số cuối: 01 - 03[2] - 27 - 29 - 36 - 42 - 44 - 51 - 62 - 63 - 64 - 67 - 68 - 70 - 72 - 77 - 83

Xổ số TP.HCM: ngày 15-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 014
Giải sáu 6907 - 6733 - 8472
Giải năm 4684
Giải tư 53441 - 57565 - 19947 - 63976 - 80780 - 76216 - 43413
Giải ba 69965 - 09722
Giải nhì 34258
Giải nhất 42831
Giải đặc biệt 436392
Hai số cuối: 07 - 13 - 14 - 16 - 22 - 31 - 33 - 41 - 47 - 58[2] - 65[2] - 72 - 76 - 80 - 84 - 92

Xổ số TP.HCM: ngày 10-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 888
Giải sáu 4176 - 0686 - 2817
Giải năm 4791
Giải tư 06867 - 38628 - 88420 - 85974 - 19130 - 52280 - 41065
Giải ba 05442 - 78699
Giải nhì 70980
Giải nhất 29704
Giải đặc biệt 884043
Hai số cuối: 04 - 17 - 20 - 28 - 30 - 42 - 43 - 61 - 65 - 67 - 74 - 76 - 80[2] - 86 - 88 - 91 - 99

Xổ số TP.HCM: ngày 08-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 085
Giải sáu 3478 - 3706 - 1331
Giải năm 6783
Giải tư 25847 - 27754 - 37004 - 81873 - 73651 - 03062 - 49273
Giải ba 86409 - 80751
Giải nhì 89037
Giải nhất 38828
Giải đặc biệt 368915
Hai số cuối: 04 - 06 - 09 - 15 - 28 - 31 - 37 - 47 - 51[2] - 52 - 54 - 62 - 73[2] - 78 - 83 - 85

Xổ số TP.HCM: ngày 03-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 954
Giải sáu 3309 - 1428 - 8743
Giải năm 1026
Giải tư 08808 - 42346 - 57532 - 41854 - 88994 - 96020 - 52263
Giải ba 52183 - 85823
Giải nhì 27868
Giải nhất 78698
Giải đặc biệt 238006
Hai số cuối: 06 - 08 - 09 - 20 - 23 - 26 - 28 - 32 - 43 - 46 - 54[2] - 63 - 68 - 77 - 83 - 94 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 01-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 494
Giải sáu 2329 - 5161 - 8292
Giải năm 1512
Giải tư 68456 - 39319 - 87287 - 23995 - 82590 - 81014 - 53028
Giải ba 89090 - 01773
Giải nhì 36658
Giải nhất 09666
Giải đặc biệt 097869
Hai số cuối: 12 - 14 - 19 - 28 - 29 - 56 - 57 - 58 - 61 - 66 - 69 - 73 - 87 - 90[2] - 92 - 94 - 95

Xổ số TP.HCM: ngày 27-12-2021 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 480
Giải sáu 1081 - 4210 - 6032
Giải năm 5351
Giải tư 90683 - 34585 - 32754 - 76463 - 37452 - 60823 - 82155
Giải ba 04654 - 43833
Giải nhì 96365
Giải nhất 05454
Giải đặc biệt 510244
Hai số cuối: 10 - 23 - 32 - 33 - 44 - 51 - 52 - 54[3] - 55 - 63 - 65 - 80 - 81 - 83 - 85 - 96

Xổ số TP.HCM: ngày 25-12-2021 - XSHCM

Còn: 2 giờ 15 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 189
Giải sáu 9239 - 3474 - 7652
Giải năm 7773
Giải tư 53163 - 05069 - 45427 - 91823 - 78643 - 82962 - 72788
Giải ba 75437 - 21379
Giải nhì 17469
Giải nhất 99152
Giải đặc biệt 555304
Hai số cuối: 04 - 23 - 27 - 37 - 39 - 43 - 49 - 52[2] - 62 - 63 - 69[2] - 73 - 74 - 79 - 88 - 89