Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số TP.HCM: ngày 12-11-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 643
Giải sáu 3646 - 5529 - 9653
Giải năm 4203
Giải tư 63618 - 47773 - 42214 - 69754 - 68774 - 63812 - 58544
Giải ba 02213 - 42598
Giải nhì 41245
Giải nhất 60120
Giải đặc biệt 567054
Hai số cuối: 03 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 29 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 54[2] - 73 - 74 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 10-11-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 261
Giải sáu 2066 - 8628 - 3242
Giải năm 2890
Giải tư 34467 - 36119 - 56868 - 12126 - 29962 - 52628 - 20084
Giải ba 94591 - 58086
Giải nhì 87839
Giải nhất 15077
Giải đặc biệt 547780
Hai số cuối: 19 - 26 - 28[2] - 39[2] - 42 - 61 - 62 - 66 - 67 - 68 - 77 - 80 - 84 - 86 - 90 - 91

Xổ số TP.HCM: ngày 05-11-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 681
Giải sáu 9093 - 3701 - 6167
Giải năm 9527
Giải tư 59466 - 70510 - 16898 - 61415 - 79862 - 30685 - 04451
Giải ba 05716 - 10506
Giải nhì 57842
Giải nhất 73915
Giải đặc biệt 693044
Hai số cuối: 01 - 06 - 10 - 15[2] - 16 - 27 - 42 - 44 - 51 - 62 - 66 - 67 - 81 - 85 - 89 - 93 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 03-11-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 061
Giải sáu 9145 - 7343 - 8035
Giải năm 6650
Giải tư 27077 - 98268 - 52803 - 87810 - 92849 - 24837 - 13115
Giải ba 37979 - 24680
Giải nhì 34938
Giải nhất 04917
Giải đặc biệt 970302
Hai số cuối: 00 - 02 - 03 - 10 - 15 - 17 - 35 - 37 - 38 - 43 - 45 - 49 - 50 - 61 - 68 - 77 - 79 - 80

Xổ số TP.HCM: ngày 29-10-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 400
Giải sáu 7775 - 0088 - 2556
Giải năm 2730
Giải tư 26018 - 35134 - 03838 - 73528 - 29724 - 68013 - 85387
Giải ba 88650 - 56298
Giải nhì 52001
Giải nhất 13765
Giải đặc biệt 731877
Hai số cuối: 00 - 01 - 13 - 18 - 24 - 28 - 30 - 34 - 38 - 50 - 56 - 65 - 75 - 77 - 87 - 88 - 92 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 27-10-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 957
Giải sáu 9584 - 1783 - 4045
Giải năm 7489
Giải tư 59792 - 01544 - 58289 - 64541 - 68521 - 60712 - 24169
Giải ba 40322 - 92983
Giải nhì 94080
Giải nhất 70617
Giải đặc biệt 429149
Hai số cuối: 12 - 17 - 21 - 22 - 41 - 44 - 45 - 49 - 57 - 69 - 80[2] - 83[2] - 84 - 89[2] - 92

Xổ số TP.HCM: ngày 22-10-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 912
Giải sáu 4507 - 8609 - 2279
Giải năm 2470
Giải tư 18031 - 65042 - 61861 - 21158 - 74031 - 22158 - 04180
Giải ba 37555 - 78972
Giải nhì 56277
Giải nhất 82171
Giải đặc biệt 278232
Hai số cuối: 02 - 07 - 09 - 12 - 31[2] - 32 - 42 - 55 - 58[2] - 61 - 70 - 71 - 72 - 77 - 79 - 80

Xổ số TP.HCM: ngày 20-10-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 36 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 732
Giải sáu 8235 - 2961 - 3753
Giải năm 6013
Giải tư 92081 - 92002 - 73187 - 68011 - 05793 - 29424 - 05105
Giải ba 83715 - 23647
Giải nhì 84499
Giải nhất 20006
Giải đặc biệt 574866
Hai số cuối: 02 - 05 - 06 - 11 - 13 - 15 - 24 - 32 - 35 - 47 - 53 - 55 - 61 - 66 - 81 - 87 - 93 - 99