Home

Kết quả Xổ số TP.HCM - XSHCM Thứ 7 ngày 27-08-2016

Xổ số TP.HCM ngày 22-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 365
Giải sáu 6182 - 1930 - 5948
Giải năm 5377
Giải tư 91907 - 81044 - 90409 - 74566 - 47166 - 21349 - 17342
Giải ba 96114 - 79141
Giải nhì 11061
Giải nhất 31496
Giải đặc biệt 764485
Hai số cuối: 07 - 09 - 14 - 30 - 41[2] - 42 - 44 - 48 - 49 - 61 - 65 - 66[2] - 77 - 82 - 85 - 96

Xổ số TP.HCM ngày 20-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 392
Giải sáu 8566 - 8351 - 6120
Giải năm 4659
Giải tư 49007 - 13556 - 24279 - 94415 - 95474 - 83996 - 93586
Giải ba 70638 - 92687
Giải nhì 19003
Giải nhất 31703
Giải đặc biệt 425358
Hai số cuối: 03[2] - 07 - 15 - 20 - 36 - 38 - 51 - 56 - 58 - 59 - 66 - 74 - 79 - 86 - 87 - 92 - 96

Xổ số TP.HCM ngày 15-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 020
Giải sáu 4827 - 0570 - 3537
Giải năm 5747
Giải tư 05953 - 82618 - 99586 - 14433 - 76104 - 59388 - 71372
Giải ba 46950 - 71726
Giải nhì 79727
Giải nhất 26294
Giải đặc biệt 378557
Hai số cuối: 04 - 15 - 18 - 20 - 26 - 27[2] - 33 - 37 - 47 - 50 - 53 - 57 - 70 - 72 - 86 - 88 - 94

Xổ số TP.HCM ngày 13-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 565
Giải sáu 0134 - 4770 - 4617
Giải năm 9815
Giải tư 91564 - 38080 - 49847 - 82449 - 60612 - 81053 - 45465
Giải ba 46256 - 70855
Giải nhì 82281
Giải nhất 71358
Giải đặc biệt 057453
Hai số cuối: 03 - 12 - 15 - 17 - 34 - 47 - 49 - 53[2] - 55 - 56 - 58 - 64 - 65[2] - 70 - 80 - 81

Xổ số TP.HCM ngày 08-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 667
Giải sáu 6289 - 8899 - 9901
Giải năm 1095
Giải tư 01450 - 86085 - 07667 - 17972 - 15228 - 64056 - 26891
Giải ba 36722 - 20246
Giải nhì 86320
Giải nhất 45253
Giải đặc biệt 832475
Hai số cuối: 01 - 20 - 22 - 28 - 46 - 50 - 53 - 56 - 67[2] - 72 - 75 - 85 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99

Xổ số TP.HCM ngày 06-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 556
Giải sáu 6206 - 6572 - 1542
Giải năm 4153
Giải tư 91984 - 44011 - 34449 - 15372 - 98937 - 87319 - 79781
Giải ba 76934 - 45611
Giải nhì 37469
Giải nhất 05230
Giải đặc biệt 141607
Hai số cuối: 06 - 07 - 11[2] - 19 - 24 - 30 - 34 - 37 - 42 - 49 - 53 - 56 - 69 - 72[2] - 81 - 84

Xổ số TP.HCM ngày 01-08-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 702
Giải sáu 8429 - 7100 - 1177
Giải năm 3206
Giải tư 06352 - 73677 - 81471 - 46453 - 34521 - 49671 - 84418
Giải ba 82932 - 89370
Giải nhì 42546
Giải nhất 32624
Giải đặc biệt 148474
Hai số cuối: 00 - 02 - 06 - 18 - 21 - 24 - 29 - 32 - 46 - 52 - 53 - 70 - 71[2] - 74 - 77[2] - 97

Xổ số TP.HCM ngày 30-07-2016

Còn: 15 giờ 55 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 467
Giải sáu 8009 - 9820 - 4878
Giải năm 7155
Giải tư 92516 - 65151 - 39625 - 06843 - 01160 - 27398 - 59481
Giải ba 16255 - 55173
Giải nhì 65899
Giải nhất 24717
Giải đặc biệt 974169
Hai số cuối: 09 - 16 - 17 - 20 - 25 - 43 - 51 - 55[3] - 60 - 67 - 69 - 73 - 78 - 81 - 98 - 99