Home

Kết quả Xổ số TP.HCM - XSHCM Thứ 7 ngày 02-07-2016

Xổ số TP.HCM ngày 27-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 334
Giải sáu 0652 - 2531 - 4015
Giải năm 4234
Giải tư 75231 - 35065 - 30023 - 68705 - 31918 - 02082 - 92780
Giải ba 20456 - 36386
Giải nhì 27135
Giải nhất 24960
Giải đặc biệt 525463
Hai số cuối: 05 - 15 - 18 - 23 - 31[2] - 34[2] - 35 - 52 - 56[2] - 60 - 63 - 65 - 80 - 82 - 86

Xổ số TP.HCM ngày 25-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 469
Giải sáu 1733 - 9328 - 2671
Giải năm 7611
Giải tư 05091 - 66281 - 27219 - 96314 - 32495 - 97828 - 48025
Giải ba 80316 - 31201
Giải nhì 04852
Giải nhất 77799
Giải đặc biệt 963112
Hai số cuối: 01 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 25 - 28[2] - 33 - 52 - 69 - 71 - 81 - 91 - 94 - 95 - 99

Xổ số TP.HCM ngày 20-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 941
Giải sáu 4006 - 6475 - 7869
Giải năm 8327
Giải tư 87471 - 93457 - 61709 - 63807 - 51986 - 35298 - 20881
Giải ba 91291 - 09777
Giải nhì 05721
Giải nhất 95905
Giải đặc biệt 826514
Hai số cuối: 00 - 05 - 06 - 07 - 09 - 14 - 21 - 27 - 41 - 57 - 69 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 91 - 98

Xổ số TP.HCM ngày 18-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 303
Giải sáu 5556 - 8345 - 3030
Giải năm 9411
Giải tư 62602 - 07512 - 32909 - 33555 - 71535 - 77088 - 34496
Giải ba 47216 - 85018
Giải nhì 41294
Giải nhất 40206
Giải đặc biệt 503649
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 09 - 11 - 12 - 16 - 18 - 30 - 35 - 45 - 49 - 55 - 56 - 75 - 88 - 94 - 96

Xổ số TP.HCM ngày 13-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 890
Giải sáu 6154 - 4184 - 7981
Giải năm 5470
Giải tư 13968 - 98708 - 06837 - 38504 - 11345 - 07549 - 50611
Giải ba 01606 - 91069
Giải nhì 80587
Giải nhất 84241
Giải đặc biệt 110863
Hai số cuối: 04 - 06 - 08 - 11 - 27 - 37 - 41 - 45 - 49 - 54 - 63 - 68 - 69 - 70 - 81 - 84 - 87 - 90

Xổ số TP.HCM ngày 11-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 349
Giải sáu 6932 - 6657 - 6096
Giải năm 7741
Giải tư 57707 - 64667 - 57741 - 28658 - 86727 - 86323 - 46324
Giải ba 38305 - 02883
Giải nhì 78242
Giải nhất 42015
Giải đặc biệt 130272
Hai số cuối: 05 - 07 - 15 - 23 - 24 - 27 - 32 - 41[2] - 42 - 49 - 52 - 57 - 58 - 67 - 72 - 83 - 96

Xổ số TP.HCM ngày 06-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 511
Giải sáu 0242 - 4855 - 9962
Giải năm 6855
Giải tư 08403 - 31648 - 33327 - 12549 - 78402 - 01540 - 34263
Giải ba 76802 - 91374
Giải nhì 33751
Giải nhất 35621
Giải đặc biệt 561486
Hai số cuối: 02[2] - 03 - 11 - 21 - 27 - 40 - 42 - 48 - 49 - 51 - 55[2] - 62 - 63 - 74 - 86 - 98

Xổ số TP.HCM ngày 04-06-2016

Còn: 1 giờ 53 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 818
Giải sáu 8953 - 5748 - 5263
Giải năm 5965
Giải tư 66054 - 11119 - 95331 - 96035 - 50657 - 42490 - 93190
Giải ba 07094 - 82657
Giải nhì 38442
Giải nhất 55596
Giải đặc biệt 744527
Hai số cuối: 18 - 19 - 27 - 31 - 35 - 41 - 42 - 48 - 53 - 54 - 57[2] - 63 - 65 - 90[2] - 94 - 96