Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số TP.HCM: ngày 05-07-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 546
Giải sáu 5488 - 9218 - 8403
Giải năm 3629
Giải tư 08158 - 71260 - 87652 - 11529 - 63707 - 54402 - 72607
Giải ba 75030 - 81061
Giải nhì 73298
Giải nhất 32520
Giải đặc biệt 472296
Hai số cuối: 02 - 03 - 07[2] - 18 - 20 - 29[2] - 30 - 46 - 52 - 54 - 58 - 60 - 61 - 88 - 96 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 03-07-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 697
Giải sáu 5758 - 7479 - 3907
Giải năm 1736
Giải tư 44925 - 58228 - 39503 - 75956 - 71478 - 49975 - 82152
Giải ba 57839 - 84380
Giải nhì 32995
Giải nhất 01660
Giải đặc biệt 643631
Hai số cuối: 03 - 07 - 25 - 28 - 31 - 36 - 39 - 52 - 56 - 58 - 60 - 75 - 78 - 79 - 80 - 92 - 95 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 28-06-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 413
Giải sáu 2327 - 4799 - 3058
Giải năm 9717
Giải tư 34272 - 17647 - 86245 - 13458 - 49247 - 51822 - 86166
Giải ba 95699 - 82845
Giải nhì 15898
Giải nhất 23029
Giải đặc biệt 830771
Hai số cuối: 13 - 17 - 22 - 27 - 29 - 45[2] - 47[2] - 58[2] - 66 - 69 - 71 - 72 - 98 - 99[2]

Xổ số TP.HCM: ngày 26-06-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 143
Giải sáu 6910 - 1667 - 6594
Giải năm 8580
Giải tư 33720 - 90132 - 53727 - 78229 - 99988 - 76582 - 05132
Giải ba 37542 - 63283
Giải nhì 19928
Giải nhất 91886
Giải đặc biệt 108196
Hai số cuối: 10 - 20 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32[2] - 42 - 43 - 67 - 80 - 82 - 83 - 86 - 88 - 94 - 96

Xổ số TP.HCM: ngày 21-06-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 205
Giải sáu 2705 - 9030 - 7944
Giải năm 8227
Giải tư 90510 - 07492 - 61888 - 52573 - 38138 - 58514 - 46855
Giải ba 35538 - 14870
Giải nhì 60803
Giải nhất 33208
Giải đặc biệt 373557
Hai số cuối: 03 - 05[2] - 08 - 10 - 14 - 27 - 30 - 38[2] - 44 - 55 - 57 - 66 - 70 - 73 - 88 - 92

Xổ số TP.HCM: ngày 19-06-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 164
Giải sáu 5490 - 1672 - 7159
Giải năm 6198
Giải tư 20399 - 15976 - 61345 - 32703 - 07790 - 12787 - 14289
Giải ba 53233 - 05269
Giải nhì 69334
Giải nhất 01152
Giải đặc biệt 664980
Hai số cuối: 03 - 33 - 34 - 45 - 52 - 59 - 64 - 68 - 69 - 72 - 76 - 80 - 87 - 89 - 90[2] - 98 - 99

Xổ số TP.HCM: ngày 14-06-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 161
Giải sáu 9867 - 7393 - 1212
Giải năm 0141
Giải tư 97508 - 77506 - 86064 - 74161 - 86971 - 90560 - 23536
Giải ba 75585 - 03527
Giải nhì 97226
Giải nhất 79195
Giải đặc biệt 546072
Hai số cuối: 06 - 08 - 12 - 26 - 27 - 36 - 40 - 41 - 60 - 61[2] - 64 - 67 - 71 - 72 - 85 - 93 - 95

Xổ số TP.HCM: ngày 12-06-2021 - XSHCM

Còn: 10 giờ 43 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 188
Giải sáu 2763 - 1913 - 7957
Giải năm 9506
Giải tư 27987 - 47741 - 63069 - 31967 - 26228 - 18272 - 45361
Giải ba 97087 - 32917
Giải nhì 82353
Giải nhất 61608
Giải đặc biệt 062117
Hai số cuối: 04 - 06 - 08 - 13 - 17[2] - 28 - 41 - 53 - 57 - 61 - 63 - 67 - 69 - 72 - 87[2] - 88