Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số TP.HCM: ngày 19-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 675
Giải sáu 5969 - 1615 - 5493
Giải năm 3910
Giải tư 69186 - 19444 - 07960 - 01205 - 09613 - 12010 - 12287
Giải ba 05277 - 72915
Giải nhì 23191
Giải nhất 49136
Giải đặc biệt 692967
Hai số cuối: 05 - 10[2] - 13 - 15[2] - 36 - 40 - 44 - 60 - 67 - 69 - 75 - 77 - 86 - 87 - 91 - 93

Xổ số TP.HCM: ngày 17-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 997
Giải sáu 2343 - 2517 - 2034
Giải năm 7394
Giải tư 34436 - 26103 - 35442 - 47519 - 41804 - 00700 - 36775
Giải ba 53656 - 61024
Giải nhì 70911
Giải nhất 53352
Giải đặc biệt 920923
Hai số cuối: 00 - 03 - 04 - 11 - 17 - 19 - 23 - 24 - 34 - 36 - 42 - 43 - 52 - 55 - 56 - 75 - 94 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 12-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 782
Giải sáu 0404 - 3221 - 9101
Giải năm 1652
Giải tư 77356 - 44439 - 53614 - 38141 - 57392 - 85713 - 17214
Giải ba 52669 - 09219
Giải nhì 07416
Giải nhất 07021
Giải đặc biệt 354108
Hai số cuối: 01 - 04 - 08 - 13 - 14[2] - 16 - 19 - 21[2] - 39 - 41 - 52 - 56 - 57 - 69 - 82 - 92

Xổ số TP.HCM: ngày 10-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 747
Giải sáu 5869 - 1767 - 5638
Giải năm 5705
Giải tư 41542 - 81375 - 24256 - 49595 - 11481 - 62422 - 08361
Giải ba 04078 - 95966
Giải nhì 16398
Giải nhất 53123
Giải đặc biệt 229105
Hai số cuối: 05[2] - 22 - 23 - 38 - 42 - 47 - 56 - 61 - 66[2] - 67 - 69 - 75 - 78 - 81 - 95 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 05-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 106
Giải sáu 4598 - 6296 - 0635
Giải năm 2023
Giải tư 43188 - 34281 - 61617 - 85051 - 22058 - 89612 - 19836
Giải ba 25170 - 55826
Giải nhì 68653
Giải nhất 91016
Giải đặc biệt 526176
Hai số cuối: 06 - 12 - 16 - 17 - 23 - 26 - 35 - 36 - 51 - 53 - 58 - 63 - 70 - 76 - 81 - 88 - 96 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 03-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 764
Giải sáu 0694 - 2156 - 1324
Giải năm 0112
Giải tư 29011 - 18767 - 75305 - 90439 - 99122 - 69306 - 32168
Giải ba 37920 - 60112
Giải nhì 00771
Giải nhất 30168
Giải đặc biệt 223365
Hai số cuối: 05 - 06 - 11 - 12[2] - 20 - 22 - 24 - 39 - 56 - 64 - 65 - 67 - 68[2] - 71 - 94[2]

Xổ số TP.HCM: ngày 26-02-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 070
Giải sáu 6184 - 4471 - 1613
Giải năm 7563
Giải tư 37847 - 30328 - 36968 - 28600 - 66352 - 50659 - 26470
Giải ba 76203 - 77410
Giải nhì 25290
Giải nhất 66469
Giải đặc biệt 663283
Hai số cuối: 00 - 03 - 10 - 13 - 28 - 47 - 52 - 59 - 63 - 68 - 69 - 70[3] - 71 - 83 - 84 - 90

Xổ số TP.HCM: ngày 24-02-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 22 phút 42 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 46
Giải bảy 031
Giải sáu 3822 - 4758 - 5469
Giải năm 3491
Giải tư 54569 - 33440 - 53231 - 31374 - 63530 - 19599 - 95256
Giải ba 04363 - 58829
Giải nhì 26035
Giải nhất 03230
Giải đặc biệt 106561
Hai số cuối: 22 - 29 - 30[2] - 31[2] - 35 - 40 - 46 - 56 - 58 - 61 - 63 - 69[2] - 74 - 91 - 99