Home

XSHCM, Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số TP.HCM: ngày 17-09-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 892
Giải sáu 0412 - 6463 - 2730
Giải năm 3202
Giải tư 49351 - 12610 - 82829 - 13145 - 23902 - 17093 - 70231
Giải ba 37855 - 95329
Giải nhì 83862
Giải nhất 09552
Giải đặc biệt 581447
Hai số cuối: 02[2] - 10 - 12 - 29[2] - 30 - 31 - 39 - 45 - 47 - 51 - 52 - 55 - 62 - 63 - 92 - 93

Xổ số TP.HCM: ngày 15-09-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 21
Giải bảy 468
Giải sáu 6352 - 0510 - 5886
Giải năm 5768
Giải tư 61661 - 66833 - 22471 - 03178 - 16211 - 28687 - 19685
Giải ba 92862 - 20738
Giải nhì 40389
Giải nhất 34403
Giải đặc biệt 796722
Hai số cuối: 03 - 10 - 11 - 21 - 22 - 33 - 38 - 52 - 61 - 62 - 68[2] - 71 - 78 - 85 - 86 - 87 - 89

Xổ số TP.HCM: ngày 10-09-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 772
Giải sáu 7646 - 1897 - 8481
Giải năm 5996
Giải tư 26546 - 81184 - 05246 - 07945 - 48966 - 03485 - 08240
Giải ba 48118 - 85862
Giải nhì 40546
Giải nhất 84245
Giải đặc biệt 883267
Hai số cuối: 09 - 18 - 40 - 45[2] - 46[4] - 62 - 66 - 67 - 72 - 81 - 84 - 85 - 96 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 08-09-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 063
Giải sáu 1161 - 6083 - 4539
Giải năm 2941
Giải tư 12838 - 70649 - 19005 - 44672 - 85134 - 80224 - 07067
Giải ba 73274 - 09354
Giải nhì 77791
Giải nhất 99397
Giải đặc biệt 945367
Hai số cuối: 00 - 05 - 24 - 34 - 38 - 39 - 41 - 49 - 54 - 61 - 63 - 67[2] - 72 - 74 - 83 - 91 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 03-09-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 340
Giải sáu 7009 - 0323 - 6150
Giải năm 3735
Giải tư 13472 - 72637 - 62395 - 34955 - 21882 - 23880 - 93890
Giải ba 88891 - 59075
Giải nhì 69487
Giải nhất 25481
Giải đặc biệt 997490
Hai số cuối: 09 - 23 - 35 - 37 - 40 - 50 - 52 - 55 - 72 - 75 - 80 - 81 - 82 - 87 - 90[2] - 91 - 95

Xổ số TP.HCM: ngày 01-09-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 781
Giải sáu 4823 - 9933 - 5768
Giải năm 8550
Giải tư 11705 - 90971 - 85186 - 26029 - 19369 - 02333 - 74120
Giải ba 25534 - 33613
Giải nhì 67092
Giải nhất 44797
Giải đặc biệt 172422
Hai số cuối: 05 - 13 - 20 - 22 - 23 - 29 - 33[2] - 34 - 50 - 68 - 69 - 71 - 81 - 86[2] - 92 - 97

Xổ số TP.HCM: ngày 27-08-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 668
Giải sáu 9571 - 1229 - 0006
Giải năm 9170
Giải tư 00665 - 05366 - 00122 - 24783 - 74062 - 87938 - 57823
Giải ba 03620 - 28710
Giải nhì 56384
Giải nhất 71154
Giải đặc biệt 420700
Hai số cuối: 00 - 06 - 10 - 20 - 22 - 23 - 29 - 38 - 54 - 62 - 65 - 66 - 68 - 70 - 71 - 76 - 83 - 84

Xổ số TP.HCM: ngày 25-08-2018 - XSHCM

Còn: 6 giờ 58 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 423
Giải sáu 2625 - 4031 - 5240
Giải năm 7885
Giải tư 91441 - 50984 - 40779 - 35623 - 99927 - 02823 - 86083
Giải ba 94710 - 49008
Giải nhì 18177
Giải nhất 77960
Giải đặc biệt 176686
Hai số cuối: 08 - 10 - 23[3] - 25 - 27 - 31 - 40 - 41 - 52 - 60 - 77 - 79 - 83 - 84 - 85 - 86