Home

XSTG, Kết quả Xổ số Tiền Giang Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Tiền Giang: ngày 14-01-2018 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 916
Giải sáu 6950 - 8840 - 9464
Giải năm 9416
Giải tư 26747 - 01654 - 22420 - 12091 - 57945 - 40720 - 56431
Giải ba 10204 - 58921
Giải nhì 27122
Giải nhất 94718
Giải đặc biệt 394486
Hai số cuối: 04 - 16[2] - 18 - 20[2] - 21 - 22 - 31 - 37 - 40 - 45 - 47 - 50 - 54 - 64 - 86 - 91

Xổ số Tiền Giang: ngày 07-01-2018 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 580
Giải sáu 1893 - 7698 - 5322
Giải năm 1037
Giải tư 34729 - 01023 - 97402 - 49573 - 11516 - 49487 - 29265
Giải ba 40281 - 12799
Giải nhì 84320
Giải nhất 25715
Giải đặc biệt 981951
Hai số cuối: 02 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 29 - 31 - 37 - 51 - 65 - 73 - 80 - 81 - 87 - 93 - 98 - 99

Xổ số Tiền Giang: ngày 31-12-2017 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 737
Giải sáu 5973 - 9680 - 0072
Giải năm 9149
Giải tư 61815 - 27519 - 93739 - 92343 - 15594 - 94866 - 70780
Giải ba 98563 - 46648
Giải nhì 70492
Giải nhất 25927
Giải đặc biệt 890656
Hai số cuối: 15 - 19 - 27 - 37 - 39 - 43[2] - 48 - 49 - 56 - 63 - 66 - 72 - 73 - 80[2] - 92 - 94

Xổ số Tiền Giang: ngày 24-12-2017 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 454
Giải sáu 1275 - 7358 - 2111
Giải năm 8742
Giải tư 90488 - 20572 - 77480 - 15122 - 50504 - 09831 - 94670
Giải ba 27848 - 24742
Giải nhì 08938
Giải nhất 13932
Giải đặc biệt 554363
Hai số cuối: 04 - 11 - 22 - 31 - 32 - 38 - 42[2] - 48 - 54 - 56 - 58 - 63 - 70 - 72 - 75 - 80 - 88

Xổ số Tiền Giang: ngày 17-12-2017 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 439
Giải sáu 4397 - 7814 - 8648
Giải năm 3944
Giải tư 63001 - 14986 - 22950 - 43587 - 87996 - 39126 - 13382
Giải ba 90595 - 22677
Giải nhì 54508
Giải nhất 32472
Giải đặc biệt 344639
Hai số cuối: 01 - 08 - 14 - 26 - 39[2] - 44[2] - 48 - 50 - 72 - 77 - 82 - 86 - 87 - 95 - 96 - 97

Xổ số Tiền Giang: ngày 10-12-2017 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 787
Giải sáu 9089 - 6333 - 3289
Giải năm 8243
Giải tư 03391 - 13944 - 67967 - 85319 - 22803 - 12848 - 32613
Giải ba 39700 - 83550
Giải nhì 20993
Giải nhất 46671
Giải đặc biệt 733861
Hai số cuối: 00 - 03 - 13 - 19 - 33 - 43 - 44 - 48 - 50[2] - 61 - 67 - 71 - 87 - 89[2] - 91 - 93

Xổ số Tiền Giang: ngày 03-12-2017 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 120
Giải sáu 3138 - 7482 - 7247
Giải năm 7424
Giải tư 25160 - 61076 - 72923 - 36732 - 31787 - 63128 - 69487
Giải ba 39301 - 34502
Giải nhì 69965
Giải nhất 32114
Giải đặc biệt 797229
Hai số cuối: 01 - 02 - 14 - 20 - 23 - 24 - 28 - 29 - 30 - 32 - 38 - 47 - 60 - 65 - 76 - 82 - 87[2]

Xổ số Tiền Giang: ngày 26-11-2017 - XSTG

Còn: 9 giờ 22 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 666
Giải sáu 4777 - 0192 - 9394
Giải năm 5345
Giải tư 08917 - 66920 - 58173 - 20736 - 00814 - 79283 - 52075
Giải ba 16854 - 24227
Giải nhì 23284
Giải nhất 49600
Giải đặc biệt 386902
Hai số cuối: 00 - 02 - 14 - 17 - 20 - 27 - 36 - 45 - 53 - 54 - 66 - 73 - 75 - 77 - 83 - 84 - 92 - 94