Home

XSTG, Kết quả Xổ số Tiền Giang Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Tiền Giang: ngày 16-01-2022 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 158
Giải sáu 8285 - 5211 - 0281
Giải năm 8733
Giải tư 84850 - 03421 - 50159 - 25019 - 65401 - 15044 - 99398
Giải ba 64687 - 64802
Giải nhì 53557
Giải nhất 40659
Giải đặc biệt 414541
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 19 - 21 - 33 - 41 - 44 - 50 - 57 - 58 - 59[3] - 81 - 85 - 87 - 98

Xổ số Tiền Giang: ngày 09-01-2022 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 222
Giải sáu 6960 - 6864 - 7817
Giải năm 5958
Giải tư 81264 - 65987 - 15189 - 40340 - 06042 - 15140 - 57410
Giải ba 78219 - 91375
Giải nhì 81162
Giải nhất 13308
Giải đặc biệt 565089
Hai số cuối: 08 - 10 - 17 - 19 - 22[2] - 40[2] - 42 - 58 - 60 - 62 - 64[2] - 75 - 87 - 89[2]

Xổ số Tiền Giang: ngày 02-01-2022 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 865
Giải sáu 7985 - 0638 - 2943
Giải năm 1286
Giải tư 78747 - 25649 - 83539 - 68056 - 45190 - 42558 - 88981
Giải ba 81002 - 86907
Giải nhì 46126
Giải nhất 47187
Giải đặc biệt 764841
Hai số cuối: 02 - 07 - 26 - 38 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49 - 56 - 58 - 65 - 81 - 83 - 85 - 86 - 87 - 90

Xổ số Tiền Giang: ngày 26-12-2021 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 880
Giải sáu 2171 - 6423 - 0674
Giải năm 6042
Giải tư 02438 - 99158 - 85949 - 72488 - 17823 - 55790 - 27157
Giải ba 70219 - 60004
Giải nhì 02290
Giải nhất 18809
Giải đặc biệt 033732
Hai số cuối: 04 - 09 - 19 - 23[2] - 31 - 32 - 38 - 42 - 49 - 57 - 58 - 71 - 74 - 80 - 88 - 90[2]

Xổ số Tiền Giang: ngày 19-12-2021 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 542
Giải sáu 9568 - 1049 - 7369
Giải năm 3421
Giải tư 95516 - 72864 - 67076 - 84678 - 14086 - 41795 - 39854
Giải ba 27701 - 06940
Giải nhì 43831
Giải nhất 22393
Giải đặc biệt 377628
Hai số cuối: 01 - 04 - 16 - 21 - 28 - 31 - 40 - 42 - 49 - 54 - 64 - 68 - 69 - 76 - 78 - 86 - 93 - 95

Xổ số Tiền Giang: ngày 12-12-2021 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 690
Giải sáu 0669 - 9673 - 4375
Giải năm 6797
Giải tư 45471 - 80841 - 41837 - 60705 - 09545 - 13817 - 92912
Giải ba 74004 - 35469
Giải nhì 74012
Giải nhất 91926
Giải đặc biệt 666065
Hai số cuối: 04 - 05 - 12[2] - 17 - 26 - 37 - 40 - 41 - 45 - 65 - 69[2] - 71 - 73 - 75 - 90 - 97

Xổ số Tiền Giang: ngày 05-12-2021 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 075
Giải sáu 2686 - 7789 - 3065
Giải năm 1649
Giải tư 71955 - 24823 - 57734 - 26866 - 69610 - 84718 - 41736
Giải ba 28674 - 64777
Giải nhì 61130
Giải nhất 90048
Giải đặc biệt 061235
Hai số cuối: 10 - 18 - 23 - 30 - 34 - 35 - 36 - 48 - 49 - 55 - 65 - 66 - 74 - 75 - 77 - 78 - 86 - 89

Xổ số Tiền Giang: ngày 28-11-2021 - XSTG

Còn: 2 giờ 48 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 404
Giải sáu 4443 - 2817 - 5855
Giải năm 6232
Giải tư 46940 - 97372 - 76382 - 78850 - 76030 - 73140 - 33377
Giải ba 44440 - 89386
Giải nhì 29086
Giải nhất 63431
Giải đặc biệt 194682
Hai số cuối: 04 - 17 - 30 - 31 - 32 - 40[3] - 43 - 50 - 55 - 66 - 72 - 77 - 82[2] - 86[2]