Home

XSTG, Kết quả Xổ số Tiền Giang Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Tiền Giang: ngày 16-09-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 341
Giải sáu 8766 - 9236 - 8532
Giải năm 5707
Giải tư 17036 - 47976 - 69726 - 31933 - 80147 - 73210 - 70415
Giải ba 06904 - 88890
Giải nhì 37086
Giải nhất 53018
Giải đặc biệt 832927
Hai số cuối: 04 - 07 - 08 - 10 - 15 - 18 - 26 - 27 - 32 - 33 - 36[2] - 41 - 47 - 66 - 76 - 86 - 90

Xổ số Tiền Giang: ngày 09-09-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 507
Giải sáu 4457 - 8210 - 4036
Giải năm 0101
Giải tư 80364 - 81953 - 72084 - 45396 - 75513 - 49115 - 99089
Giải ba 08835 - 60400
Giải nhì 93981
Giải nhất 29519
Giải đặc biệt 136323
Hai số cuối: 00 - 01 - 07 - 10 - 13 - 15 - 19 - 22 - 23 - 35 - 36 - 53 - 57 - 64 - 81 - 84 - 89 - 96

Xổ số Tiền Giang: ngày 02-09-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 838
Giải sáu 4146 - 6009 - 9875
Giải năm 5770
Giải tư 55679 - 86269 - 74419 - 35159 - 98084 - 16812 - 32700
Giải ba 11692 - 53753
Giải nhì 76475
Giải nhất 61079
Giải đặc biệt 159665
Hai số cuối: 00 - 09 - 12 - 19 - 20 - 38 - 46 - 53 - 59 - 65 - 69 - 70 - 75[2] - 79[2] - 84 - 92

Xổ số Tiền Giang: ngày 26-08-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 063
Giải sáu 9541 - 9841 - 5716
Giải năm 0227
Giải tư 79003 - 05003 - 55792 - 58978 - 98439 - 32624 - 58338
Giải ba 58562 - 41668
Giải nhì 00075
Giải nhất 73779
Giải đặc biệt 599769
Hai số cuối: 03[2] - 16 - 24 - 27 - 38 - 39 - 41[2] - 62 - 63 - 68 - 69 - 75 - 78 - 79 - 83 - 92

Xổ số Tiền Giang: ngày 19-08-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 979
Giải sáu 9271 - 6034 - 1343
Giải năm 4395
Giải tư 87981 - 25308 - 83508 - 73568 - 04077 - 60804 - 13285
Giải ba 61003 - 19050
Giải nhì 57468
Giải nhất 98306
Giải đặc biệt 451913
Hai số cuối: 03 - 04 - 06 - 08[2] - 13 - 34 - 43 - 50 - 54 - 68[2] - 71 - 77 - 79 - 81 - 85 - 95

Xổ số Tiền Giang: ngày 12-08-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 755
Giải sáu 8890 - 2045 - 4685
Giải năm 3944
Giải tư 06086 - 12403 - 71690 - 63347 - 22016 - 18050 - 00017
Giải ba 29295 - 91315
Giải nhì 39747
Giải nhất 50431
Giải đặc biệt 839525
Hai số cuối: 03 - 15 - 16 - 17 - 25 - 28 - 31 - 44 - 45 - 47[2] - 50 - 55 - 85 - 86 - 90[2] - 95

Xổ số Tiền Giang: ngày 05-08-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 888
Giải sáu 6768 - 9529 - 6834
Giải năm 4045
Giải tư 68113 - 80690 - 83452 - 24235 - 39514 - 61908 - 50296
Giải ba 48960 - 48380
Giải nhì 40509
Giải nhất 22705
Giải đặc biệt 819386
Hai số cuối: 05 - 08 - 09 - 13 - 14 - 29 - 34 - 35 - 36 - 45 - 52 - 60 - 68 - 80 - 86 - 88 - 90 - 96

Xổ số Tiền Giang: ngày 29-07-2018 - XSTG

Còn: 7 giờ 5 phút 45 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 863
Giải sáu 0766 - 5509 - 2465
Giải năm 0452
Giải tư 51895 - 43679 - 89741 - 80088 - 35952 - 51625 - 53760
Giải ba 14959 - 72120
Giải nhì 78375
Giải nhất 06916
Giải đặc biệt 979393
Hai số cuối: 09 - 16 - 20 - 25 - 41 - 52[2] - 59 - 60 - 63 - 65 - 66 - 75 - 79[2] - 88 - 93 - 95