Home

XSTN, Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 29-06-2017

Xổ số Tây Ninh: ngày 22-06-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 219
Giải sáu 8680 - 1966 - 3844
Giải năm 7992
Giải tư 93186 - 74607 - 95902 - 21480 - 78907 - 17945 - 03884
Giải ba 31426 - 53888
Giải nhì 11878
Giải nhất 31302
Giải đặc biệt 711201
Hai số cuối: 01 - 02[2] - 07[2] - 19 - 22 - 26 - 44 - 45 - 66 - 78 - 80[2] - 84 - 86 - 88 - 92

Xổ số Tây Ninh: ngày 15-06-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 482
Giải sáu 4052 - 5987 - 7537
Giải năm 3725
Giải tư 27345 - 81829 - 58297 - 14507 - 37633 - 64118 - 52158
Giải ba 30760 - 51667
Giải nhì 05866
Giải nhất 90101
Giải đặc biệt 663795
Hai số cuối: 01 - 07 - 18 - 25 - 26 - 29 - 33 - 37 - 45 - 52 - 58 - 60 - 66 - 67 - 82 - 87 - 95 - 97

Xổ số Tây Ninh: ngày 08-06-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 633
Giải sáu 5279 - 1533 - 9857
Giải năm 7650
Giải tư 10754 - 67599 - 40440 - 23301 - 49776 - 61468 - 39443
Giải ba 85879 - 92695
Giải nhì 04378
Giải nhất 32822
Giải đặc biệt 194868
Hai số cuối: 01 - 22 - 33[2] - 40 - 43 - 50 - 54 - 57 - 62 - 68[2] - 76 - 78 - 79[2] - 95 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 01-06-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 488
Giải sáu 9454 - 4837 - 2224
Giải năm 8403
Giải tư 74196 - 40135 - 41020 - 42167 - 31220 - 52287 - 87779
Giải ba 74657 - 75069
Giải nhì 64666
Giải nhất 91604
Giải đặc biệt 293158
Hai số cuối: 03 - 04 - 20[2] - 24 - 35 - 37 - 54 - 57 - 58 - 66 - 67 - 69 - 79 - 87[2] - 88 - 96

Xổ số Tây Ninh: ngày 25-05-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 910
Giải sáu 3481 - 3053 - 7154
Giải năm 4592
Giải tư 31815 - 29531 - 80995 - 52530 - 20281 - 73757 - 55658
Giải ba 85859 - 29136
Giải nhì 21505
Giải nhất 36750
Giải đặc biệt 420703
Hai số cuối: 03 - 05 - 10 - 15 - 30 - 31 - 34 - 36 - 50 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 81[2] - 92 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 18-05-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 624
Giải sáu 3771 - 0348 - 3094
Giải năm 6467
Giải tư 81382 - 50968 - 88342 - 53138 - 78265 - 96081 - 00895
Giải ba 72282 - 73469
Giải nhì 31465
Giải nhất 44737
Giải đặc biệt 691148
Hai số cuối: 24 - 37 - 38 - 42 - 48[2] - 65[2] - 67 - 68 - 69 - 71 - 81 - 82[2] - 94 - 95 - 97

Xổ số Tây Ninh: ngày 11-05-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 272
Giải sáu 3806 - 8475 - 5115
Giải năm 1070
Giải tư 96360 - 95827 - 72245 - 23312 - 60513 - 49879 - 55160
Giải ba 72281 - 91810
Giải nhì 45328
Giải nhất 26299
Giải đặc biệt 250494
Hai số cuối: 06 - 10 - 12 - 13 - 15 - 24 - 27 - 28 - 45 - 60[2] - 70 - 72 - 75 - 79 - 81 - 94 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 04-05-2017 - XSTN

Còn: 12 giờ 29 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 001
Giải sáu 5324 - 6533 - 3986
Giải năm 0296
Giải tư 41544 - 64413 - 72840 - 01165 - 24562 - 79247 - 94493
Giải ba 12790 - 91225
Giải nhì 75722
Giải nhất 29682
Giải đặc biệt 319548
Hai số cuối: 01 - 13 - 22 - 24 - 25 - 33 - 40 - 44 - 47 - 48 - 62 - 65 - 82 - 85 - 86 - 90 - 93 - 96