Home

XSTN, Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Tây Ninh: ngày 18-01-2018 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 822
Giải sáu 0822 - 8463 - 7535
Giải năm 9155
Giải tư 61237 - 58967 - 91649 - 91324 - 83626 - 21901 - 69768
Giải ba 02586 - 86411
Giải nhì 79115
Giải nhất 31503
Giải đặc biệt 827733
Hai số cuối: 01 - 03 - 11 - 14 - 15 - 22[2] - 24 - 26 - 33 - 35 - 37 - 49 - 55 - 63 - 67 - 68 - 86

Xổ số Tây Ninh: ngày 11-01-2018 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 605
Giải sáu 4510 - 3379 - 2610
Giải năm 6548
Giải tư 36533 - 74577 - 59041 - 55677 - 04579 - 16253 - 73577
Giải ba 58444 - 93080
Giải nhì 25914
Giải nhất 35909
Giải đặc biệt 534847
Hai số cuối: 05 - 09 - 10[2] - 14 - 32 - 33 - 41 - 44 - 47 - 48 - 53 - 77[3] - 79[2] - 80

Xổ số Tây Ninh: ngày 04-01-2018 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 643
Giải sáu 6948 - 7463 - 7458
Giải năm 1982
Giải tư 42930 - 55103 - 27786 - 96363 - 44319 - 71739 - 76282
Giải ba 98862 - 44453
Giải nhì 65899
Giải nhất 56853
Giải đặc biệt 553682
Hai số cuối: 03 - 19 - 30 - 39 - 43 - 48 - 50 - 53[2] - 58 - 62 - 63[2] - 82[3] - 86 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 28-12-2017 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 686
Giải sáu 5679 - 8461 - 8121
Giải năm 1198
Giải tư 83538 - 11735 - 97037 - 03831 - 01308 - 63129 - 17339
Giải ba 05547 - 90327
Giải nhì 46094
Giải nhất 85984
Giải đặc biệt 710034
Hai số cuối: 08 - 21 - 27 - 29 - 31 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 47 - 61 - 79[2] - 84 - 86 - 94 - 98

Xổ số Tây Ninh: ngày 21-12-2017 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 503
Giải sáu 1882 - 8232 - 0671
Giải năm 9384
Giải tư 35103 - 08018 - 35070 - 08009 - 91350 - 63044 - 65067
Giải ba 94995 - 53531
Giải nhì 51729
Giải nhất 57730
Giải đặc biệt 934664
Hai số cuối: 03[2] - 09 - 18 - 29 - 30 - 31 - 32 - 44 - 50 - 64 - 67 - 70 - 71 - 82 - 84 - 91 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 14-12-2017 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 486
Giải sáu 0719 - 3501 - 5453
Giải năm 7361
Giải tư 02868 - 96208 - 65924 - 91875 - 23524 - 26459 - 74771
Giải ba 87690 - 13941
Giải nhì 80958
Giải nhất 47765
Giải đặc biệt 053854
Hai số cuối: 01 - 08 - 19 - 24[2] - 41 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 65 - 68 - 71 - 75 - 86 - 90 - 96

Xổ số Tây Ninh: ngày 07-12-2017 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 821
Giải sáu 5788 - 7094 - 0824
Giải năm 2555
Giải tư 76556 - 78096 - 46603 - 44695 - 39843 - 38798 - 66369
Giải ba 27459 - 91291
Giải nhì 99444
Giải nhất 25913
Giải đặc biệt 312379
Hai số cuối: 03 - 13 - 21 - 24 - 43 - 44 - 55 - 56 - 59 - 69 - 79 - 88 - 91 - 94 - 95 - 96 - 98[2]

Xổ số Tây Ninh: ngày 30-11-2017 - XSTN

Còn: 9 giờ 24 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 957
Giải sáu 1889 - 6495 - 7158
Giải năm 0426
Giải tư 69004 - 03705 - 13116 - 79419 - 16729 - 04008 - 53123
Giải ba 69724 - 79867
Giải nhì 51966
Giải nhất 13749
Giải đặc biệt 369910
Hai số cuối: 04 - 05 - 08 - 10 - 16 - 19 - 23 - 24 - 26 - 29 - 49 - 57 - 58 - 66 - 67 - 68 - 89 - 95