Home

Kết quả Xổ số Tây Ninh - XSTN Chủ nhật ngày 26-02-2017

Xổ số Tây Ninh ngày 23-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 557
Giải sáu 8982 - 7096 - 6372
Giải năm 3959
Giải tư 40554 - 58588 - 83558 - 44883 - 41904 - 06340 - 86027
Giải ba 11872 - 83862
Giải nhì 40881
Giải nhất 38759
Giải đặc biệt 092836
Hai số cuối: 04 - 27 - 36 - 40 - 54 - 57 - 58 - 59[2] - 60 - 62 - 72[2] - 81 - 82 - 83 - 88 - 96

Xổ số Tây Ninh ngày 16-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 463
Giải sáu 9077 - 9516 - 9948
Giải năm 5087
Giải tư 20888 - 42017 - 44324 - 37452 - 86823 - 35279 - 82227
Giải ba 09450 - 55532
Giải nhì 79574
Giải nhất 90094
Giải đặc biệt 559815
Hai số cuối: 09 - 15 - 16 - 17 - 23 - 24 - 27 - 32 - 48 - 50 - 52 - 63 - 74 - 77 - 79 - 87 - 88 - 94

Xổ số Tây Ninh ngày 09-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 742
Giải sáu 6999 - 6743 - 1174
Giải năm 0993
Giải tư 89752 - 87841 - 30740 - 29466 - 35109 - 56664 - 78468
Giải ba 85568 - 03630
Giải nhì 63272
Giải nhất 12630
Giải đặc biệt 744772
Hai số cuối: 09 - 30[2] - 40 - 41 - 42 - 43 - 50 - 52 - 64 - 66 - 68[2] - 72[2] - 74 - 93 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 02-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 822
Giải sáu 9339 - 9478 - 1324
Giải năm 7760
Giải tư 00225 - 91070 - 03560 - 01482 - 83232 - 58422 - 45632
Giải ba 06698 - 58508
Giải nhì 12984
Giải nhất 50707
Giải đặc biệt 007969
Hai số cuối: 07 - 08 - 22[2] - 24 - 25 - 32[2] - 39 - 44 - 60[2] - 69 - 70 - 78 - 82 - 84 - 98

Xổ số Tây Ninh ngày 26-01-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 839
Giải sáu 8976 - 2240 - 6301
Giải năm 4781
Giải tư 39007 - 82507 - 71022 - 53316 - 85850 - 82696 - 38915
Giải ba 68012 - 16932
Giải nhì 62413
Giải nhất 47120
Giải đặc biệt 892090
Hai số cuối: 01 - 07[2] - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 32 - 39 - 40 - 43 - 50 - 76 - 81 - 90 - 96

Xổ số Tây Ninh ngày 19-01-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 323
Giải sáu 1672 - 6560 - 2749
Giải năm 0678
Giải tư 40848 - 13549 - 76688 - 76399 - 84591 - 61643 - 48665
Giải ba 46017 - 64656
Giải nhì 04111
Giải nhất 12031
Giải đặc biệt 649726
Hai số cuối: 11 - 17 - 23 - 26 - 31 - 43 - 48 - 49[2] - 56 - 60 - 65 - 71 - 72 - 78 - 88 - 91 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 12-01-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 425
Giải sáu 6961 - 9295 - 1722
Giải năm 6255
Giải tư 37980 - 19292 - 73767 - 53593 - 74314 - 50980 - 05355
Giải ba 21637 - 37146
Giải nhì 78275
Giải nhất 43836
Giải đặc biệt 471990
Hai số cuối: 14 - 22 - 25 - 36 - 37 - 46 - 55[2] - 61 - 67[2] - 75 - 80[2] - 90 - 92 - 93 - 95

Xổ số Tây Ninh ngày 05-01-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 250
Giải sáu 9242 - 0273 - 8240
Giải năm 4594
Giải tư 32998 - 81185 - 75461 - 82038 - 65146 - 78642 - 22101
Giải ba 63575 - 90337
Giải nhì 36829
Giải nhất 52428
Giải đặc biệt 348276
Hai số cuối: 01 - 28 - 29 - 31 - 37 - 38 - 40 - 42[2] - 46 - 50 - 61 - 73 - 75 - 76 - 85 - 94 - 98