Home

XSTN, Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Tây Ninh: ngày 15-03-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 460
Giải sáu 4945 - 1597 - 3615
Giải năm 4823
Giải tư 14274 - 32545 - 48822 - 82768 - 27250 - 12756 - 93946
Giải ba 40714 - 53259
Giải nhì 97189
Giải nhất 91030
Giải đặc biệt 476705
Hai số cuối: 05 - 14 - 15 - 22 - 23 - 30 - 45[2] - 46 - 50 - 56 - 59 - 60 - 68 - 74 - 89 - 94 - 97

Xổ số Tây Ninh: ngày 08-03-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 583
Giải sáu 8884 - 3052 - 7592
Giải năm 6498
Giải tư 07044 - 95334 - 36162 - 85663 - 06895 - 50759 - 91655
Giải ba 92162 - 36018
Giải nhì 80503
Giải nhất 10993
Giải đặc biệt 590147
Hai số cuối: 03 - 18 - 34 - 44 - 47 - 52 - 54 - 55 - 59 - 62[2] - 63 - 83 - 84 - 92 - 93 - 95 - 98

Xổ số Tây Ninh: ngày 01-03-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 323
Giải sáu 1656 - 9627 - 6144
Giải năm 6166
Giải tư 00969 - 02855 - 89632 - 83603 - 96766 - 69650 - 38313
Giải ba 92331 - 66891
Giải nhì 93283
Giải nhất 87606
Giải đặc biệt 134302
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 13 - 23 - 27 - 31 - 32 - 44 - 50 - 55 - 56 - 66[2] - 69 - 74 - 83 - 91

Xổ số Tây Ninh: ngày 22-02-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 028
Giải sáu 6188 - 1213 - 0004
Giải năm 6322
Giải tư 76849 - 00605 - 59073 - 01629 - 46468 - 41436 - 22713
Giải ba 75931 - 55425
Giải nhì 99418
Giải nhất 78825
Giải đặc biệt 317773
Hai số cuối: 04 - 05 - 13[2] - 18 - 22 - 25[2] - 28 - 29 - 31 - 36 - 49 - 68 - 69 - 73[2] - 88

Xổ số Tây Ninh: ngày 15-02-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 510
Giải sáu 6868 - 1549 - 8170
Giải năm 3395
Giải tư 93831 - 57150 - 95981 - 35128 - 04088 - 05344 - 62766
Giải ba 74983 - 21502
Giải nhì 87471
Giải nhất 13846
Giải đặc biệt 009059
Hai số cuối: 02 - 10 - 28 - 31 - 33 - 44 - 46 - 49 - 50 - 59 - 66 - 68 - 70 - 71 - 81 - 83 - 88 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 08-02-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 931
Giải sáu 5278 - 2450 - 6878
Giải năm 1234
Giải tư 32477 - 45734 - 37535 - 78903 - 71238 - 11106 - 91653
Giải ba 91458 - 98261
Giải nhì 01205
Giải nhất 25099
Giải đặc biệt 086030
Hai số cuối: 03 - 05 - 06 - 30 - 31 - 34[2] - 35 - 38 - 50 - 53 - 58 - 61 - 77 - 78[2] - 92 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 01-02-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 475
Giải sáu 4342 - 8866 - 0035
Giải năm 2704
Giải tư 10935 - 61219 - 16775 - 05139 - 01768 - 90563 - 15279
Giải ba 16847 - 38243
Giải nhì 87024
Giải nhất 16241
Giải đặc biệt 968311
Hai số cuối: 04 - 11 - 19 - 24 - 35[2] - 39 - 41 - 42 - 43 - 47 - 63 - 66 - 68 - 75[2] - 79 - 94

Xổ số Tây Ninh: ngày 25-01-2018 - XSTN

Còn: 5 giờ 21 phút 20 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 086
Giải sáu 7175 - 3498 - 6675
Giải năm 7092
Giải tư 01008 - 61541 - 30201 - 68879 - 40047 - 08828 - 02831
Giải ba 73189 - 31409
Giải nhì 09487
Giải nhất 77145
Giải đặc biệt 535820
Hai số cuối: 01 - 08 - 09 - 20 - 28 - 31 - 41 - 45 - 47 - 75[2] - 79 - 86 - 87 - 89[2] - 92 - 98