Home

Kết quả Xổ số Tây Ninh - XSTN Thứ 5 ngày 01-09-2016

Xổ số Tây Ninh ngày 25-08-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 090
Giải sáu 3899 - 1948 - 1951
Giải năm 6827
Giải tư 09612 - 06879 - 60338 - 41976 - 95689 - 51881 - 17097
Giải ba 19009 - 69388
Giải nhì 22818
Giải nhất 14748
Giải đặc biệt 949708
Hai số cuối: 08 - 09 - 12 - 18 - 27 - 38 - 48[2] - 51 - 76 - 79 - 81 - 88[2] - 89 - 90 - 97 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 18-08-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 617
Giải sáu 4768 - 2893 - 6368
Giải năm 8694
Giải tư 52330 - 93620 - 40292 - 11222 - 42172 - 04843 - 51799
Giải ba 89178 - 40846
Giải nhì 72518
Giải nhất 48138
Giải đặc biệt 281224
Hai số cuối: 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 30 - 37 - 38 - 43 - 46 - 68[2] - 72 - 78 - 92 - 93 - 94 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 11-08-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 322
Giải sáu 3053 - 9928 - 0176
Giải năm 9525
Giải tư 43150 - 02969 - 21866 - 85253 - 11768 - 27230 - 93717
Giải ba 72909 - 10712
Giải nhì 93647
Giải nhất 58203
Giải đặc biệt 367047
Hai số cuối: 03 - 09 - 12 - 17 - 22 - 25 - 28 - 30 - 47[2] - 50 - 52 - 53[2] - 66 - 68 - 69 - 76

Xổ số Tây Ninh ngày 04-08-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 637
Giải sáu 6190 - 6125 - 4974
Giải năm 7650
Giải tư 31809 - 69978 - 96247 - 54523 - 39863 - 37661 - 07222
Giải ba 55463 - 60819
Giải nhì 49010
Giải nhất 72965
Giải đặc biệt 868949
Hai số cuối: 09 - 10 - 19 - 22 - 23 - 25 - 37 - 47 - 49 - 50 - 61 - 63[2] - 65 - 73 - 74 - 78 - 90

Xổ số Tây Ninh ngày 28-07-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 996
Giải sáu 7843 - 5946 - 7921
Giải năm 3631
Giải tư 70353 - 78498 - 50322 - 75981 - 76322 - 63103 - 67253
Giải ba 37519 - 86952
Giải nhì 51156
Giải nhất 50632
Giải đặc biệt 241909
Hai số cuối: 03 - 09 - 13 - 19 - 21 - 22[2] - 31 - 32 - 43 - 46 - 52 - 53[2] - 56 - 81 - 96 - 98

Xổ số Tây Ninh ngày 21-07-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 456
Giải sáu 2719 - 6398 - 6242
Giải năm 4299
Giải tư 37077 - 05124 - 72226 - 21511 - 43003 - 77493 - 81026
Giải ba 29211 - 14702
Giải nhì 16514
Giải nhất 78258
Giải đặc biệt 455375
Hai số cuối: 02 - 03 - 11[2] - 14 - 19 - 24 - 26[2] - 29 - 42 - 56 - 58 - 75 - 77 - 93 - 98 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 14-07-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 286
Giải sáu 7579 - 5385 - 6959
Giải năm 7901
Giải tư 43265 - 18655 - 96542 - 29303 - 55160 - 38473 - 36921
Giải ba 08252 - 42291
Giải nhì 30145
Giải nhất 87272
Giải đặc biệt 261673
Hai số cuối: 01 - 03 - 21 - 42 - 45 - 52 - 55 - 59 - 60 - 65[2] - 72 - 73[2] - 79 - 85 - 86 - 91

Xổ số Tây Ninh ngày 07-07-2016

Còn: 7 giờ 28 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 620
Giải sáu 2709 - 9684 - 3717
Giải năm 6581
Giải tư 23435 - 19797 - 35786 - 07697 - 39088 - 60864 - 27829
Giải ba 13612 - 62126
Giải nhì 83937
Giải nhất 51667
Giải đặc biệt 895794
Hai số cuối: 09 - 12 - 17 - 20 - 26 - 29 - 35 - 37 - 64 - 67 - 81 - 84 - 86 - 88 - 93 - 94 - 97[2]