Home

Kết quả Xổ số Tây Ninh - XSTN Thứ 5 ngày 08-12-2016

Xổ số Tây Ninh ngày 01-12-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 377
Giải sáu 6451 - 2598 - 8099
Giải năm 0599
Giải tư 00421 - 16804 - 44263 - 53805 - 08295 - 42424 - 69611
Giải ba 26944 - 17012
Giải nhì 53197
Giải nhất 52501
Giải đặc biệt 657093
Hai số cuối: 01 - 04 - 05 - 11 - 12 - 13 - 21 - 24 - 44 - 51 - 63 - 77 - 93 - 95 - 97 - 98 - 99[2]

Xổ số Tây Ninh ngày 24-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 272
Giải sáu 8514 - 2067 - 3197
Giải năm 6923
Giải tư 95082 - 73763 - 94941 - 11646 - 20599 - 00439 - 74737
Giải ba 90991 - 28011
Giải nhì 53767
Giải nhất 96441
Giải đặc biệt 744037
Hai số cuối: 02 - 11 - 14 - 23 - 37[2] - 39 - 41[2] - 46 - 63 - 67[2] - 72 - 82 - 91 - 97 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 17-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 519
Giải sáu 2199 - 5548 - 9149
Giải năm 7380
Giải tư 97083 - 40908 - 65871 - 23723 - 71504 - 88586 - 18970
Giải ba 53305 - 13486
Giải nhì 11897
Giải nhất 34700
Giải đặc biệt 134811
Hai số cuối: 00 - 04 - 05 - 08 - 11 - 19 - 23 - 42 - 48 - 49 - 70 - 71 - 80 - 83 - 86[2] - 97 - 99

Xổ số Tây Ninh ngày 10-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 471
Giải sáu 3291 - 6092 - 3620
Giải năm 3500
Giải tư 54468 - 86817 - 82289 - 54544 - 74686 - 82490 - 68995
Giải ba 93163 - 59537
Giải nhì 53909
Giải nhất 27819
Giải đặc biệt 122058
Hai số cuối: 00 - 09 - 17 - 19 - 20 - 37 - 44 - 58 - 60 - 63 - 68 - 71 - 86 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95

Xổ số Tây Ninh ngày 03-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 936
Giải sáu 1477 - 9683 - 5481
Giải năm 4405
Giải tư 41100 - 77203 - 49754 - 69375 - 16271 - 42455 - 61636
Giải ba 68587 - 59051
Giải nhì 27706
Giải nhất 11332
Giải đặc biệt 615642
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 06 - 32 - 36[2] - 42 - 51 - 54 - 55 - 62 - 71 - 75 - 77 - 81 - 83 - 87

Xổ số Tây Ninh ngày 27-10-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 535
Giải sáu 6815 - 2150 - 2147
Giải năm 0439
Giải tư 66983 - 53333 - 18496 - 79996 - 30379 - 89464 - 79439
Giải ba 46358 - 32440
Giải nhì 46353
Giải nhất 48158
Giải đặc biệt 691834
Hai số cuối: 15 - 33 - 34 - 35 - 39[2] - 40 - 47 - 50 - 53 - 58[2] - 64 - 79 - 83 - 84 - 96[2]

Xổ số Tây Ninh ngày 20-10-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 879
Giải sáu 0726 - 5265 - 7517
Giải năm 9811
Giải tư 84854 - 56155 - 96918 - 23148 - 87913 - 70915 - 92296
Giải ba 76968 - 62485
Giải nhì 23294
Giải nhất 78597
Giải đặc biệt 752758
Hai số cuối: 11 - 13[2] - 15 - 17 - 18 - 26 - 48 - 54 - 55 - 58 - 65 - 68 - 79 - 85 - 94 - 96 - 97

Xổ số Tây Ninh ngày 13-10-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 228
Giải sáu 2183 - 9926 - 7581
Giải năm 0799
Giải tư 98872 - 87301 - 83512 - 48473 - 13441 - 96972 - 64318
Giải ba 30661 - 55533
Giải nhì 69182
Giải nhất 75024
Giải đặc biệt 411440
Hai số cuối: 01 - 12 - 18 - 24 - 26 - 28 - 30 - 33 - 40 - 41 - 61 - 72[2] - 73 - 81 - 82 - 83 - 99