Home

XSTN, Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Tây Ninh: ngày 13-01-2022 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 977
Giải sáu 1914 - 3278 - 4322
Giải năm 7175
Giải tư 86232 - 24531 - 39179 - 35712 - 14828 - 41180 - 78957
Giải ba 78495 - 08844
Giải nhì 91119
Giải nhất 89835
Giải đặc biệt 479371
Hai số cuối: 12 - 14 - 19 - 22 - 28 - 31 - 32 - 35 - 44[2] - 57 - 71 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 06-01-2022 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 106
Giải sáu 2653 - 5083 - 4014
Giải năm 6055
Giải tư 81319 - 37662 - 16177 - 92795 - 44724 - 76702 - 66948
Giải ba 36063 - 52394
Giải nhì 86652
Giải nhất 04341
Giải đặc biệt 859725
Hai số cuối: 02 - 06 - 14 - 19 - 24 - 25 - 41 - 48 - 52 - 53 - 55 - 62 - 63 - 68 - 77 - 83 - 94 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 30-12-2021 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 203
Giải sáu 2091 - 6856 - 1603
Giải năm 6213
Giải tư 43327 - 78867 - 24579 - 00260 - 31690 - 97352 - 00285
Giải ba 62759 - 06681
Giải nhì 86141
Giải nhất 66366
Giải đặc biệt 119717
Hai số cuối: 03[2] - 13 - 17 - 27 - 41 - 52 - 56 - 59 - 60 - 66 - 67 - 75 - 79 - 81 - 85 - 90 - 91

Xổ số Tây Ninh: ngày 23-12-2021 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 238
Giải sáu 1802 - 1592 - 0988
Giải năm 6156
Giải tư 27736 - 63342 - 49408 - 00324 - 90058 - 55442 - 84279
Giải ba 08880 - 39372
Giải nhì 17226
Giải nhất 79699
Giải đặc biệt 479810
Hai số cuối: 02 - 08 - 10 - 12 - 24 - 26 - 36 - 38 - 42[2] - 56 - 58 - 72 - 79 - 80 - 88 - 92 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 16-12-2021 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 553
Giải sáu 2029 - 0211 - 2181
Giải năm 4146
Giải tư 90971 - 52457 - 06670 - 03636 - 06328 - 95420 - 53003
Giải ba 39742 - 01773
Giải nhì 73189
Giải nhất 33312
Giải đặc biệt 395180
Hai số cuối: 03 - 11 - 12 - 20 - 25 - 28 - 29 - 36 - 42 - 46 - 53 - 57 - 70 - 71 - 73 - 80 - 81 - 89

Xổ số Tây Ninh: ngày 09-12-2021 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 599
Giải sáu 6653 - 5930 - 8934
Giải năm 5389
Giải tư 45074 - 05095 - 70311 - 06982 - 36683 - 20995 - 95440
Giải ba 99447 - 30296
Giải nhì 03035
Giải nhất 94204
Giải đặc biệt 042652
Hai số cuối: 04 - 11 - 23 - 30 - 34 - 35 - 40 - 47 - 52 - 53 - 74 - 82 - 83 - 89 - 95[2] - 96 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 02-12-2021 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 595
Giải sáu 1394 - 5866 - 9952
Giải năm 3282
Giải tư 44106 - 82437 - 49942 - 89493 - 98456 - 72477 - 34049
Giải ba 27196 - 34183
Giải nhì 41755
Giải nhất 56180
Giải đặc biệt 761916
Hai số cuối: 06 - 16 - 37 - 42 - 49 - 52 - 55 - 56 - 66 - 75 - 77 - 80 - 82 - 83 - 93 - 94 - 95 - 96

Xổ số Tây Ninh: ngày 25-11-2021 - XSTN

Còn: 2 giờ 42 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 629
Giải sáu 9192 - 6221 - 8413
Giải năm 4244
Giải tư 53581 - 61720 - 49198 - 60965 - 71104 - 63588 - 80158
Giải ba 02848 - 63359
Giải nhì 81667
Giải nhất 55429
Giải đặc biệt 880313
Hai số cuối: 04 - 13[2] - 17 - 20 - 21 - 29[2] - 44 - 48 - 58 - 59 - 65 - 67 - 81 - 88 - 92 - 98