Home

XSTN, Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Tây Ninh: ngày 13-09-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 28 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 148
Giải sáu 3031 - 1459 - 5802
Giải năm 2710
Giải tư 01015 - 32474 - 09401 - 64818 - 24664 - 61599 - 06742
Giải ba 53151 - 16152
Giải nhì 66581
Giải nhất 27647
Giải đặc biệt 234699
Hai số cuối: 01 - 02 - 10 - 15 - 18 - 26 - 31 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 59 - 64 - 74 - 81 - 99[2]

Xổ số Tây Ninh: ngày 06-09-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 441
Giải sáu 1560 - 5003 - 1740
Giải năm 5395
Giải tư 59313 - 36777 - 27077 - 89346 - 55456 - 46651 - 18819
Giải ba 23794 - 84022
Giải nhì 79441
Giải nhất 73290
Giải đặc biệt 863216
Hai số cuối: 03 - 13 - 16 - 19 - 22 - 40 - 41[2] - 46 - 51 - 56 - 60 - 68 - 77[2] - 90 - 94 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 30-08-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 430
Giải sáu 8837 - 9534 - 9446
Giải năm 7428
Giải tư 81465 - 21634 - 80481 - 64475 - 47847 - 67182 - 12140
Giải ba 76524 - 60854
Giải nhì 25812
Giải nhất 45431
Giải đặc biệt 311623
Hai số cuối: 12 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31 - 34[2] - 37 - 40 - 46 - 47 - 54 - 65 - 70 - 75 - 81 - 82

Xổ số Tây Ninh: ngày 23-08-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 732
Giải sáu 3144 - 7399 - 7808
Giải năm 1610
Giải tư 17865 - 01451 - 66363 - 35265 - 85703 - 12596 - 74133
Giải ba 36102 - 05394
Giải nhì 21565
Giải nhất 46370
Giải đặc biệt 939863
Hai số cuối: 02 - 03 - 08 - 10 - 32 - 33 - 44 - 51 - 60 - 63[2] - 65[3] - 70 - 94 - 96 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 16-08-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 236
Giải sáu 7404 - 3779 - 4801
Giải năm 5689
Giải tư 48462 - 99946 - 26516 - 64506 - 97108 - 42059 - 74226
Giải ba 68374 - 13468
Giải nhì 91042
Giải nhất 35318
Giải đặc biệt 974717
Hai số cuối: 01 - 04 - 06 - 08 - 16 - 17 - 18 - 26 - 36 - 42 - 46 - 59 - 62 - 63 - 68 - 74 - 79 - 89

Xổ số Tây Ninh: ngày 09-08-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 631
Giải sáu 8387 - 6721 - 4355
Giải năm 4377
Giải tư 25649 - 31109 - 44105 - 07207 - 39751 - 16455 - 00828
Giải ba 41246 - 79881
Giải nhì 47940
Giải nhất 82714
Giải đặc biệt 319790
Hai số cuối: 05 - 07 - 09 - 14 - 20 - 21 - 28 - 31 - 40 - 46 - 49 - 51 - 55[2] - 77 - 81 - 87 - 90

Xổ số Tây Ninh: ngày 02-08-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 975
Giải sáu 7350 - 8299 - 1002
Giải năm 3935
Giải tư 41571 - 93590 - 48666 - 72697 - 63547 - 61310 - 92207
Giải ba 56745 - 40839
Giải nhì 95557
Giải nhất 61634
Giải đặc biệt 626390
Hai số cuối: 02 - 07 - 10 - 34 - 35 - 39 - 45 - 47 - 50 - 57 - 66 - 71 - 75 - 84 - 90[2] - 97 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 26-07-2018 - XSTN

Còn: 7 giờ 5 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 103
Giải sáu 7188 - 2822 - 5060
Giải năm 2411
Giải tư 00815 - 41529 - 90541 - 17081 - 17804 - 08825 - 88323
Giải ba 86608 - 01270
Giải nhì 45474
Giải nhất 17613
Giải đặc biệt 929814
Hai số cuối: 03 - 04 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 22 - 23 - 25 - 29 - 41 - 60 - 70 - 74 - 81 - 88 - 92