Home

Kết quả Xổ số Tây Ninh - XSTN Thứ 4 ngày 18-01-2017

Xổ số Tây Ninh ngày 12-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 425
Giải sáu 6961 - 9295 - 1722
Giải năm 6255
Giải tư 37980 - 19292 - 73767 - 53593 - 74314 - 50980 - 05355
Giải ba 21637 - 37146
Giải nhì 78275
Giải nhất 43836
Giải đặc biệt 471990
Hai số cuối: 14 - 22 - 25 - 36 - 37 - 46 - 55[2] - 61 - 67[2] - 75 - 80[2] - 90 - 92 - 93 - 95

Xổ số Tây Ninh ngày 05-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 250
Giải sáu 9242 - 0273 - 8240
Giải năm 4594
Giải tư 32998 - 81185 - 75461 - 82038 - 65146 - 78642 - 22101
Giải ba 63575 - 90337
Giải nhì 36829
Giải nhất 52428
Giải đặc biệt 348276
Hai số cuối: 01 - 28 - 29 - 31 - 37 - 38 - 40 - 42[2] - 46 - 50 - 61 - 73 - 75 - 76 - 85 - 94 - 98

Xổ số Tây Ninh ngày 29-12-2016

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 169
Giải sáu 3509 - 2306 - 1645
Giải năm 0667
Giải tư 86922 - 12602 - 16156 - 65312 - 96298 - 24233 - 81729
Giải ba 72376 - 21445
Giải nhì 98412
Giải nhất 64029
Giải đặc biệt 644960
Hai số cuối: 02 - 06 - 09 - 12[2] - 22 - 29[2] - 33 - 45[2] - 56 - 60 - 67 - 69 - 76 - 85 - 98

Xổ số Tây Ninh ngày 22-12-2016

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 670
Giải sáu 5020 - 8284 - 2020
Giải năm 2353
Giải tư 34191 - 23292 - 05705 - 29797 - 80425 - 59226 - 62082
Giải ba 12083 - 04354
Giải nhì 45232
Giải nhất 00615
Giải đặc biệt 149331
Hai số cuối: 05 - 08 - 15 - 20[2] - 25 - 26 - 31 - 32 - 53 - 54 - 70 - 82 - 83 - 84 - 91 - 92 - 97

Xổ số Tây Ninh ngày 15-12-2016

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 626
Giải sáu 4897 - 1972 - 7505
Giải năm 7358
Giải tư 58686 - 75914 - 45626 - 38840 - 03538 - 01767 - 88732
Giải ba 30990 - 71792
Giải nhì 06123
Giải nhất 40068
Giải đặc biệt 895117
Hai số cuối: 05 - 14 - 17 - 23 - 26[2] - 32 - 38 - 40 - 55 - 58 - 67 - 68 - 72 - 86 - 90 - 92 - 97

Xổ số Tây Ninh ngày 08-12-2016

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 651
Giải sáu 5650 - 2035 - 2598
Giải năm 7205
Giải tư 67073 - 86378 - 65622 - 63890 - 04835 - 96676 - 25760
Giải ba 38536 - 80302
Giải nhì 78744
Giải nhất 98073
Giải đặc biệt 523780
Hai số cuối: 02 - 05 - 22 - 35[2] - 36 - 44 - 50 - 51 - 60 - 73[2] - 76 - 77 - 78 - 80 - 90 - 98

Xổ số Tây Ninh ngày 01-12-2016

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 377
Giải sáu 6451 - 2598 - 8099
Giải năm 0599
Giải tư 00421 - 16804 - 44263 - 53805 - 08295 - 42424 - 69611
Giải ba 26944 - 17012
Giải nhì 53197
Giải nhất 52501
Giải đặc biệt 657093
Hai số cuối: 01 - 04 - 05 - 11 - 12 - 13 - 21 - 24 - 44 - 51 - 63 - 77 - 93 - 95 - 97 - 98 - 99[2]

Xổ số Tây Ninh ngày 24-11-2016

Còn: 9 giờ 52 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 272
Giải sáu 8514 - 2067 - 3197
Giải năm 6923
Giải tư 95082 - 73763 - 94941 - 11646 - 20599 - 00439 - 74737
Giải ba 90991 - 28011
Giải nhì 53767
Giải nhất 96441
Giải đặc biệt 744037
Hai số cuối: 02 - 11 - 14 - 23 - 37[2] - 39 - 41[2] - 46 - 63 - 67[2] - 72 - 82 - 91 - 97 - 99