Home

XSTN, Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ 4 ngày 24-05-2017

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 18-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 624
Giải sáu 3771 - 0348 - 3094
Giải năm 6467
Giải tư 81382 - 50968 - 88342 - 53138 - 78265 - 96081 - 00895
Giải ba 72282 - 73469
Giải nhì 31465
Giải nhất 44737
Giải đặc biệt 691148
Hai số cuối: 24 - 37 - 38 - 42 - 48[2] - 65[2] - 67 - 68 - 69 - 71 - 81 - 82[2] - 94 - 95 - 97

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 11-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 272
Giải sáu 3806 - 8475 - 5115
Giải năm 1070
Giải tư 96360 - 95827 - 72245 - 23312 - 60513 - 49879 - 55160
Giải ba 72281 - 91810
Giải nhì 45328
Giải nhất 26299
Giải đặc biệt 250494
Hai số cuối: 06 - 10 - 12 - 13 - 15 - 24 - 27 - 28 - 45 - 60[2] - 70 - 72 - 75 - 79 - 81 - 94 - 99

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 04-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 001
Giải sáu 5324 - 6533 - 3986
Giải năm 0296
Giải tư 41544 - 64413 - 72840 - 01165 - 24562 - 79247 - 94493
Giải ba 12790 - 91225
Giải nhì 75722
Giải nhất 29682
Giải đặc biệt 319548
Hai số cuối: 01 - 13 - 22 - 24 - 25 - 33 - 40 - 44 - 47 - 48 - 62 - 65 - 82 - 85 - 86 - 90 - 93 - 96

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 27-04-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 324
Giải sáu 1299 - 9447 - 1138
Giải năm 8652
Giải tư 16979 - 58842 - 32618 - 16100 - 34637 - 34101 - 98113
Giải ba 61588 - 15877
Giải nhì 75306
Giải nhất 19011
Giải đặc biệt 867358
Hai số cuối: 00 - 01 - 06 - 11 - 13 - 18 - 24 - 37 - 38 - 42 - 47 - 48 - 52 - 58 - 77 - 79 - 88 - 99

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 20-04-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 554
Giải sáu 8617 - 7647 - 3115
Giải năm 4717
Giải tư 34326 - 99874 - 25881 - 63402 - 26476 - 17290 - 42238
Giải ba 44604 - 62625
Giải nhì 34209
Giải nhất 35753
Giải đặc biệt 160207
Hai số cuối: 02 - 04 - 07 - 09 - 15 - 17[2] - 25 - 26 - 38 - 47 - 53 - 54 - 74 - 76 - 81 - 88 - 90

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 13-04-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 979
Giải sáu 3686 - 3318 - 4213
Giải năm 3854
Giải tư 12420 - 41213 - 28446 - 75591 - 39617 - 88624 - 67818
Giải ba 50978 - 11905
Giải nhì 50742
Giải nhất 33658
Giải đặc biệt 148212
Hai số cuối: 05 - 12 - 13[2] - 17 - 18[2] - 20 - 24 - 37 - 42 - 46 - 54 - 58 - 78 - 79 - 86 - 91

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 06-04-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 644
Giải sáu 1218 - 7313 - 5631
Giải năm 9553
Giải tư 75019 - 68448 - 51231 - 32515 - 83847 - 66737 - 60725
Giải ba 87817 - 93396
Giải nhì 76001
Giải nhất 08704
Giải đặc biệt 883743
Hai số cuối: 01 - 04 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 31[2] - 37 - 43 - 44 - 47 - 48 - 53 - 96

XSTN xổ số Tây Ninh ngày 30-03-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 955
Giải sáu 3779 - 6737 - 1870
Giải năm 6894
Giải tư 45617 - 71168 - 27051 - 28339 - 63890 - 09632 - 36730
Giải ba 12960 - 96103
Giải nhì 92954
Giải nhất 92423
Giải đặc biệt 624075
Hai số cuối: 03 - 11 - 17 - 23 - 30 - 32 - 37 - 39 - 51 - 54 - 55 - 60 - 68 - 70 - 75 - 79 - 90 - 94