Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Sóc Trăng: ngày 12-01-2022 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 062
Giải sáu 2900 - 5614 - 9341
Giải năm 8907
Giải tư 82969 - 69590 - 29636 - 89870 - 66786 - 49857 - 17490
Giải ba 76590 - 44245
Giải nhì 93254
Giải nhất 72419
Giải đặc biệt 101876
Hai số cuối: 00 - 07 - 14 - 19 - 27 - 36 - 41 - 45 - 54 - 57 - 62 - 69 - 70 - 76 - 86 - 90[3]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 05-01-2022 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 971
Giải sáu 6647 - 9214 - 7330
Giải năm 8590
Giải tư 22927 - 96192 - 43790 - 74626 - 49099 - 11576 - 84592
Giải ba 38066 - 34335
Giải nhì 45442
Giải nhất 84507
Giải đặc biệt 471775
Hai số cuối: 07 - 14 - 26 - 27 - 30 - 35 - 42 - 47[2] - 66 - 71 - 75 - 76 - 90[2] - 92[2] - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 29-12-2021 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 473
Giải sáu 5158 - 9641 - 1753
Giải năm 6581
Giải tư 79156 - 51342 - 24607 - 50451 - 85034 - 96832 - 34390
Giải ba 02012 - 21512
Giải nhì 22299
Giải nhất 58536
Giải đặc biệt 062568
Hai số cuối: 06 - 07 - 12[2] - 32 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 53 - 56 - 58 - 68 - 73 - 81 - 90 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 22-12-2021 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 752
Giải sáu 9619 - 9536 - 4576
Giải năm 9964
Giải tư 67230 - 15424 - 03357 - 08569 - 44238 - 68534 - 05514
Giải ba 54585 - 50601
Giải nhì 60838
Giải nhất 86377
Giải đặc biệt 231558
Hai số cuối: 00 - 01 - 14 - 19 - 24 - 30 - 34 - 36 - 38[2] - 52 - 57 - 58 - 64 - 69 - 76 - 77 - 85

Xổ số Sóc Trăng: ngày 15-12-2021 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 328
Giải sáu 8668 - 9262 - 5242
Giải năm 2139
Giải tư 10099 - 57807 - 90389 - 95114 - 09208 - 59236 - 36399
Giải ba 47983 - 38755
Giải nhì 67656
Giải nhất 38092
Giải đặc biệt 476981
Hai số cuối: 07 - 08 - 14 - 20 - 28 - 36 - 39 - 42 - 55 - 56 - 62 - 68 - 81 - 83 - 89 - 92 - 99[2]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 08-12-2021 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 937
Giải sáu 3488 - 3411 - 2201
Giải năm 7841
Giải tư 67024 - 60822 - 33951 - 60096 - 87544 - 40539 - 43548
Giải ba 68099 - 96132
Giải nhì 61696
Giải nhất 37004
Giải đặc biệt 770990
Hai số cuối: 01 - 04 - 11 - 22 - 24 - 32 - 37 - 39 - 41 - 44 - 48 - 51[2] - 88 - 90 - 96[2] - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 01-12-2021 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 358
Giải sáu 3488 - 2416 - 0475
Giải năm 7420
Giải tư 79060 - 14740 - 68867 - 13147 - 24939 - 77096 - 09027
Giải ba 56518 - 13905
Giải nhì 52474
Giải nhất 88724
Giải đặc biệt 253291
Hai số cuối: 05 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 39 - 40 - 47 - 58 - 60 - 67 - 74 - 75 - 88 - 91 - 96

Xổ số Sóc Trăng: ngày 24-11-2021 - XSST

Còn: 1 giờ 23 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 148
Giải sáu 5756 - 9926 - 7953
Giải năm 5696
Giải tư 34238 - 79921 - 52848 - 46481 - 63212 - 73806 - 61361
Giải ba 27618 - 95146
Giải nhì 96406
Giải nhất 44168
Giải đặc biệt 293382
Hai số cuối: 06[2] - 12 - 18 - 21 - 26 - 38 - 46 - 48[3] - 53 - 56 - 61 - 68 - 81 - 82 - 96