Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Sóc Trăng: ngày 19-09-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 991
Giải sáu 0627 - 3759 - 1987
Giải năm 1859
Giải tư 65776 - 36891 - 93853 - 81546 - 96672 - 02865 - 24640
Giải ba 37836 - 45081
Giải nhì 80755
Giải nhất 44521
Giải đặc biệt 738231
Hai số cuối: 18 - 21 - 27 - 31 - 36 - 40 - 46 - 53 - 55 - 59[2] - 65 - 72 - 76 - 81 - 87 - 91[2]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 12-09-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 388
Giải sáu 2717 - 2024 - 4603
Giải năm 9732
Giải tư 57622 - 57364 - 05023 - 80890 - 45075 - 42677 - 93046
Giải ba 06595 - 30820
Giải nhì 97186
Giải nhất 87419
Giải đặc biệt 221569
Hai số cuối: 03 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 32 - 46 - 53 - 64 - 69 - 75 - 77 - 86 - 88 - 90 - 95

Xổ số Sóc Trăng: ngày 05-09-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 510
Giải sáu 6728 - 2660 - 8431
Giải năm 6179
Giải tư 11445 - 77462 - 89639 - 21712 - 24563 - 47222 - 22023
Giải ba 90314 - 37466
Giải nhì 51173
Giải nhất 94178
Giải đặc biệt 893618
Hai số cuối: 10 - 12 - 14 - 18 - 22 - 23 - 28 - 31 - 34 - 39 - 45 - 60 - 62 - 63 - 66 - 73 - 78 - 79

Xổ số Sóc Trăng: ngày 29-08-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 730
Giải sáu 7645 - 5674 - 3534
Giải năm 2656
Giải tư 47564 - 52025 - 63417 - 60720 - 34279 - 77059 - 98490
Giải ba 75971 - 20548
Giải nhì 87735
Giải nhất 85479
Giải đặc biệt 613443
Hai số cuối: 17 - 20 - 25 - 30 - 34 - 35 - 43 - 45 - 48 - 56 - 59 - 64[2] - 71 - 74 - 79[2] - 90

Xổ số Sóc Trăng: ngày 22-08-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 483
Giải sáu 2621 - 8993 - 1384
Giải năm 6418
Giải tư 00255 - 69291 - 43093 - 75106 - 63705 - 91908 - 42539
Giải ba 77805 - 07888
Giải nhì 26860
Giải nhất 92037
Giải đặc biệt 265399
Hai số cuối: 05[2] - 06 - 08 - 18 - 21 - 25 - 37 - 39 - 55 - 60 - 83 - 84 - 88 - 91 - 93[2] - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 15-08-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 621
Giải sáu 3012 - 7854 - 4798
Giải năm 3424
Giải tư 73241 - 83412 - 08177 - 89791 - 24354 - 44566 - 34528
Giải ba 81784 - 11814
Giải nhì 01806
Giải nhất 24193
Giải đặc biệt 580991
Hai số cuối: 06 - 11 - 12[2] - 14 - 21 - 24 - 28 - 41 - 54[2] - 66 - 77 - 84 - 91[2] - 93 - 98

Xổ số Sóc Trăng: ngày 08-08-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 183
Giải sáu 4147 - 1727 - 0431
Giải năm 8433
Giải tư 05359 - 82221 - 92511 - 12453 - 99939 - 80861 - 89641
Giải ba 36029 - 56537
Giải nhì 75066
Giải nhất 05905
Giải đặc biệt 358173
Hai số cuối: 05 - 11 - 21 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 47 - 53 - 59 - 61 - 66 - 73 - 83 - 97

Xổ số Sóc Trăng: ngày 01-08-2018 - XSST

Còn: 6 giờ 13 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 697
Giải sáu 0604 - 1976 - 3225
Giải năm 9322
Giải tư 03983 - 09049 - 11970 - 28582 - 15063 - 87495 - 29626
Giải ba 84485 - 78941
Giải nhì 62394
Giải nhất 80955
Giải đặc biệt 398216
Hai số cuối: 04 - 16 - 22 - 25 - 26 - 38 - 41 - 49 - 55 - 63 - 70 - 76 - 82 - 83 - 85 - 94 - 95 - 97