Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Sóc Trăng: ngày 07-07-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 945
Giải sáu 9604 - 7558 - 7091
Giải năm 6328
Giải tư 84945 - 09742 - 19235 - 37821 - 57516 - 93625 - 99494
Giải ba 60606 - 81206
Giải nhì 04064
Giải nhất 52613
Giải đặc biệt 148248
Hai số cuối: 04 - 06[2] - 13 - 16 - 21 - 25 - 28 - 35 - 42 - 45[2] - 48 - 58 - 64 - 87 - 91 - 94

Xổ số Sóc Trăng: ngày 30-06-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 549
Giải sáu 5221 - 9542 - 7348
Giải năm 7606
Giải tư 53977 - 88316 - 97443 - 80148 - 41208 - 95479 - 28554
Giải ba 64651 - 10000
Giải nhì 07388
Giải nhất 44350
Giải đặc biệt 997124
Hai số cuối: 00 - 06 - 08 - 16 - 21 - 24 - 36 - 42 - 43 - 48[2] - 49 - 50 - 51 - 54 - 77 - 79 - 88

Xổ số Sóc Trăng: ngày 23-06-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 276
Giải sáu 7038 - 0959 - 9307
Giải năm 5544
Giải tư 37538 - 56769 - 50634 - 01403 - 41833 - 90704 - 28765
Giải ba 39062 - 48748
Giải nhì 66239
Giải nhất 39452
Giải đặc biệt 827254
Hai số cuối: 03 - 04 - 07 - 33 - 34 - 38[2] - 39 - 44 - 48 - 52 - 53 - 54 - 59 - 62 - 65 - 69 - 76

Xổ số Sóc Trăng: ngày 16-06-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 589
Giải sáu 6612 - 2630 - 6165
Giải năm 1639
Giải tư 75506 - 73021 - 48071 - 03403 - 44572 - 43473 - 97542
Giải ba 19574 - 14769
Giải nhì 77514
Giải nhất 39763
Giải đặc biệt 443863
Hai số cuối: 03 - 06 - 12 - 14 - 21 - 30 - 35 - 39 - 42 - 63[2] - 65 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 89

Xổ số Sóc Trăng: ngày 09-06-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 956
Giải sáu 7300 - 9745 - 5601
Giải năm 5426
Giải tư 81512 - 54424 - 49231 - 20216 - 93953 - 86189 - 30739
Giải ba 47208 - 33060
Giải nhì 23157
Giải nhất 04216
Giải đặc biệt 621463
Hai số cuối: 00 - 01 - 08 - 12 - 16[2] - 24 - 26 - 31 - 39 - 45 - 53 - 56 - 57 - 60 - 62 - 63 - 89

Xổ số Sóc Trăng: ngày 02-06-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 7656 - 3043 - 4684
Giải năm 5518
Giải tư 67388 - 19391 - 44611 - 03930 - 46422 - 37437 - 07068
Giải ba 58132 - 39572
Giải nhì 70968
Giải nhất 22477
Giải đặc biệt 775693
Hai số cuối: 11[2] - 18 - 22 - 30 - 32 - 37 - 43 - 56 - 68[2] - 72 - 77 - 84[2] - 88 - 91 - 93

Xổ số Sóc Trăng: ngày 26-05-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 410
Giải sáu 9385 - 7294 - 0449
Giải năm 3662
Giải tư 61348 - 00418 - 22735 - 98782 - 07140 - 75562 - 17819
Giải ba 70129 - 94501
Giải nhì 73487
Giải nhất 88555
Giải đặc biệt 526283
Hai số cuối: 01 - 10 - 12 - 18 - 19 - 29 - 35 - 40 - 48 - 49 - 55 - 62[2] - 82 - 83 - 85 - 87 - 94

Xổ số Sóc Trăng: ngày 19-05-2021 - XSST

Còn: 9 giờ 45 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 039
Giải sáu 7947 - 3785 - 1643
Giải năm 5941
Giải tư 46039 - 87815 - 91402 - 85356 - 22052 - 69603 - 14450
Giải ba 09351 - 89323
Giải nhì 65510
Giải nhất 04858
Giải đặc biệt 274038
Hai số cuối: 02 - 03 - 10 - 15 - 22 - 23 - 38 - 39[2] - 41 - 43 - 47 - 50 - 51 - 52 - 56 - 58 - 85