Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Sóc Trăng: ngày 14-03-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 785
Giải sáu 6667 - 5404 - 7581
Giải năm 6585
Giải tư 92585 - 50322 - 01645 - 80006 - 99776 - 16919 - 61000
Giải ba 45736 - 08530
Giải nhì 92450
Giải nhất 65523
Giải đặc biệt 776454
Hai số cuối: 00 - 04 - 06 - 19 - 22 - 23 - 30 - 36 - 45 - 50 - 54 - 67 - 76 - 81 - 85[3] - 88

Xổ số Sóc Trăng: ngày 07-03-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 010
Giải sáu 5478 - 6127 - 8478
Giải năm 6231
Giải tư 45515 - 37221 - 09775 - 01643 - 84117 - 90761 - 95656
Giải ba 39893 - 14566
Giải nhì 47611
Giải nhất 76037
Giải đặc biệt 728469
Hai số cuối: 10 - 11 - 15 - 17 - 21 - 27 - 31 - 37 - 43 - 49 - 56 - 61 - 66 - 69 - 75 - 78[2] - 93

Xổ số Sóc Trăng: ngày 28-02-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 126
Giải sáu 2906 - 8878 - 7676
Giải năm 0837
Giải tư 08050 - 25823 - 08199 - 97984 - 99805 - 38476 - 78141
Giải ba 51223 - 07596
Giải nhì 04611
Giải nhất 00135
Giải đặc biệt 743586
Hai số cuối: 05 - 06 - 11 - 17 - 23[2] - 26 - 35 - 37 - 41 - 50 - 76[2] - 78 - 84 - 86 - 96 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 21-02-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 250
Giải sáu 1789 - 5596 - 3115
Giải năm 6474
Giải tư 38995 - 18380 - 34951 - 83752 - 63779 - 00491 - 28269
Giải ba 62599 - 23341
Giải nhì 21265
Giải nhất 16749
Giải đặc biệt 026246
Hai số cuối: 15 - 41 - 46 - 49 - 50 - 51[2] - 52 - 65 - 69 - 74 - 79 - 80 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 14-02-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 659
Giải sáu 1697 - 3315 - 5441
Giải năm 2768
Giải tư 53486 - 03441 - 55292 - 03857 - 49699 - 92894 - 32982
Giải ba 35837 - 27202
Giải nhì 65943
Giải nhất 94562
Giải đặc biệt 985427
Hai số cuối: 02 - 15 - 18 - 27 - 37 - 41[2] - 43 - 57 - 59 - 62 - 68 - 82 - 86 - 92 - 94 - 97 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 07-02-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 308
Giải sáu 9525 - 0291 - 3881
Giải năm 5716
Giải tư 98072 - 64723 - 34917 - 88583 - 92206 - 84152 - 85218
Giải ba 13661 - 21661
Giải nhì 03242
Giải nhất 10073
Giải đặc biệt 137269
Hai số cuối: 06 - 08 - 16 - 17 - 18 - 23 - 25 - 42 - 52 - 61[3] - 69 - 72 - 73 - 81 - 83 - 91

Xổ số Sóc Trăng: ngày 31-01-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 888
Giải sáu 8972 - 8081 - 9701
Giải năm 0987
Giải tư 61948 - 64717 - 12970 - 47549 - 39149 - 44605 - 10549
Giải ba 40973 - 85079
Giải nhì 39126
Giải nhất 58423
Giải đặc biệt 031138
Hai số cuối: 01 - 05 - 17 - 23 - 26 - 38 - 43 - 48 - 49[3] - 70 - 72 - 73 - 79 - 81 - 87 - 88

Xổ số Sóc Trăng: ngày 24-01-2018 - XSST

Còn: 5 giờ 24 phút 24 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 427
Giải sáu 9652 - 9829 - 0937
Giải năm 0726
Giải tư 72564 - 81080 - 47049 - 71921 - 84205 - 60739 - 41022
Giải ba 85960 - 68321
Giải nhì 23486
Giải nhất 05949
Giải đặc biệt 917264
Hai số cuối: 05 - 21[2] - 22 - 26 - 27 - 29 - 37 - 39 - 49[2] - 52 - 60 - 64[2] - 67 - 80 - 86