Home

Kết quả Xổ số Sóc Trăng - XSST Thứ 3 ngày 25-10-2016

Xổ số Sóc Trăng ngày 19-10-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 300
Giải sáu 8433 - 8521 - 6602
Giải năm 2719
Giải tư 31388 - 24094 - 33466 - 72691 - 51978 - 74366 - 48520
Giải ba 90165 - 43536
Giải nhì 69032
Giải nhất 91195
Giải đặc biệt 073774
Hai số cuối: 00 - 02 - 19 - 20 - 21 - 32 - 33 - 36 - 65 - 66[2] - 74 - 78 - 80 - 88 - 91 - 94 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 12-10-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 486
Giải sáu 1196 - 8574 - 5757
Giải năm 7828
Giải tư 73537 - 46689 - 16682 - 22185 - 26548 - 12843 - 77813
Giải ba 44260 - 42037
Giải nhì 07480
Giải nhất 52745
Giải đặc biệt 616210
Hai số cuối: 10 - 13 - 15 - 28 - 37[2] - 43 - 45 - 48 - 57 - 60 - 74 - 80 - 82 - 85 - 86 - 89 - 96

Xổ số Sóc Trăng ngày 05-10-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 253
Giải sáu 8240 - 9639 - 0085
Giải năm 7073
Giải tư 37809 - 42964 - 84449 - 17405 - 82855 - 95193 - 11534
Giải ba 44858 - 90495
Giải nhì 75104
Giải nhất 64969
Giải đặc biệt 351830
Hai số cuối: 04 - 05 - 09 - 30 - 34 - 36 - 39 - 40 - 49 - 53 - 55 - 58 - 64 - 69 - 73 - 85 - 93 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 28-09-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 82
Giải bảy 244
Giải sáu 6042 - 6353 - 1864
Giải năm 8450
Giải tư 99344 - 28047 - 22459 - 11926 - 55946 - 91695 - 58852
Giải ba 79941 - 57657
Giải nhì 49765
Giải nhất 95129
Giải đặc biệt 541212
Hai số cuối: 12 - 26 - 29 - 41 - 42 - 44[2] - 46 - 47 - 50 - 52 - 53 - 57 - 59 - 64 - 65 - 82 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 21-09-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 887
Giải sáu 5324 - 3442 - 9514
Giải năm 8188
Giải tư 29157 - 67264 - 48801 - 41948 - 90297 - 58086 - 41614
Giải ba 53938 - 12791
Giải nhì 47632
Giải nhất 40344
Giải đặc biệt 753318
Hai số cuối: 01 - 14[2] - 18 - 24 - 32 - 38 - 42 - 44 - 48 - 57[2] - 64 - 86 - 87 - 88 - 91 - 97

Xổ số Sóc Trăng ngày 14-09-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 784
Giải sáu 1121 - 7693 - 1743
Giải năm 8185
Giải tư 11883 - 87846 - 34980 - 98764 - 16104 - 23730 - 30814
Giải ba 14400 - 59913
Giải nhì 81898
Giải nhất 64759
Giải đặc biệt 809804
Hai số cuối: 00 - 04[2] - 13 - 14 - 21 - 30 - 41 - 43 - 46 - 59 - 64 - 80 - 83 - 84 - 85 - 93 - 98

Xổ số Sóc Trăng ngày 07-09-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 236
Giải sáu 4160 - 0082 - 5026
Giải năm 5739
Giải tư 09424 - 62585 - 87729 - 72959 - 63428 - 46090 - 40382
Giải ba 30720 - 60649
Giải nhì 91704
Giải nhất 31597
Giải đặc biệt 783013
Hai số cuối: 04 - 13 - 20 - 24 - 26 - 28 - 29 - 36 - 39 - 49 - 59 - 60 - 82[2] - 85 - 88 - 90 - 97

Xổ số Sóc Trăng ngày 31-08-2016

Còn: 44 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 476
Giải sáu 9412 - 8122 - 6065
Giải năm 9999
Giải tư 42328 - 81429 - 11888 - 30999 - 26975 - 36082 - 25048
Giải ba 83313 - 56510
Giải nhì 57957
Giải nhất 02328
Giải đặc biệt 428881
Hai số cuối: 10 - 12 - 13 - 22 - 26 - 28[2] - 29 - 48 - 57 - 65 - 75 - 76 - 81 - 82 - 88 - 99[2]