Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Sóc Trăng: ngày 18-10-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 021
Giải sáu 8888 - 3191 - 2176
Giải năm 4591
Giải tư 57058 - 12396 - 23923 - 64642 - 10229 - 13690 - 99005
Giải ba 60466 - 18808
Giải nhì 92806
Giải nhất 94442
Giải đặc biệt 336153
Hai số cuối: 05 - 06 - 08 - 13 - 21 - 23 - 29 - 42[2] - 53 - 58 - 66 - 76 - 88 - 90 - 91[2] - 96

Xổ số Sóc Trăng: ngày 11-10-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 342
Giải sáu 8348 - 5485 - 0703
Giải năm 1365
Giải tư 84439 - 33079 - 09818 - 43467 - 01218 - 93700 - 22580
Giải ba 62113 - 89110
Giải nhì 60014
Giải nhất 92390
Giải đặc biệt 452595
Hai số cuối: 00 - 03 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18[2] - 39 - 42 - 48 - 65 - 67 - 79 - 80 - 85 - 90 - 95

Xổ số Sóc Trăng: ngày 04-10-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 464
Giải sáu 3872 - 4272 - 4107
Giải năm 5397
Giải tư 20262 - 46785 - 02000 - 56134 - 04266 - 99033 - 53053
Giải ba 07340 - 87201
Giải nhì 05237
Giải nhất 31385
Giải đặc biệt 868007
Hai số cuối: 00 - 01 - 07[2] - 27 - 33 - 34 - 37 - 40 - 53 - 62 - 64 - 66 - 72[2] - 85[2] - 97

Xổ số Sóc Trăng: ngày 27-09-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 916
Giải sáu 4443 - 7404 - 3994
Giải năm 5792
Giải tư 23614 - 27629 - 10067 - 33653 - 65001 - 34529 - 34320
Giải ba 10852 - 00567
Giải nhì 92995
Giải nhất 37685
Giải đặc biệt 211363
Hai số cuối: 01 - 02 - 04 - 14 - 16 - 20 - 29[2] - 43 - 52 - 53 - 63 - 67[2] - 85 - 92 - 94 - 95

Xổ số Sóc Trăng: ngày 20-09-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 967
Giải sáu 1687 - 5652 - 6764
Giải năm 8758
Giải tư 16518 - 45115 - 10078 - 97257 - 43613 - 66993 - 26496
Giải ba 45882 - 51713
Giải nhì 46932
Giải nhất 16182
Giải đặc biệt 405380
Hai số cuối: 00 - 13[2] - 15 - 18 - 32 - 52 - 57 - 58 - 64 - 67 - 78 - 80 - 82[2] - 87 - 93 - 96

Xổ số Sóc Trăng: ngày 13-09-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 401
Giải sáu 5312 - 0888 - 3253
Giải năm 6171
Giải tư 89933 - 43086 - 90100 - 27817 - 19214 - 74269 - 58164
Giải ba 64244 - 83945
Giải nhì 19796
Giải nhất 96349
Giải đặc biệt 032148
Hai số cuối: 00 - 01 - 12 - 14 - 17 - 33 - 36 - 44 - 45 - 48 - 49 - 53 - 64 - 69 - 71 - 86 - 88 - 96

Xổ số Sóc Trăng: ngày 06-09-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 378
Giải sáu 4151 - 3986 - 4002
Giải năm 7250
Giải tư 03139 - 56122 - 00973 - 17756 - 45653 - 24278 - 66706
Giải ba 76177 - 65320
Giải nhì 40182
Giải nhất 31958
Giải đặc biệt 555968
Hai số cuối: 02 - 06 - 20 - 22 - 39 - 50 - 51 - 53 - 56 - 58 - 68 - 73 - 77 - 78[2] - 82 - 86[2]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 30-08-2017 - XSST

Còn: 3 giờ 13 phút 51 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 206
Giải sáu 4344 - 9394 - 3737
Giải năm 3401
Giải tư 73147 - 21563 - 50854 - 34818 - 02179 - 58005 - 65800
Giải ba 04217 - 64188
Giải nhì 76819
Giải nhất 93957
Giải đặc biệt 183554
Hai số cuối: 00 - 01 - 05 - 06 - 17 - 18 - 19 - 30 - 37 - 44 - 47 - 54[2] - 57 - 63 - 79 - 88 - 94