Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Sóc Trăng: ngày 17-01-2018 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 542
Giải sáu 3133 - 8797 - 1788
Giải năm 9215
Giải tư 57699 - 17077 - 40551 - 87722 - 52994 - 05577 - 12427
Giải ba 35784 - 01349
Giải nhì 16030
Giải nhất 26988
Giải đặc biệt 907234
Hai số cuối: 15 - 22 - 27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 45 - 49 - 51 - 77[2] - 84 - 88[2] - 94 - 97 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 10-01-2018 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 395
Giải sáu 6016 - 6567 - 5373
Giải năm 5610
Giải tư 12076 - 68197 - 26219 - 11949 - 90294 - 28987 - 41411
Giải ba 52383 - 53296
Giải nhì 84090
Giải nhất 64936
Giải đặc biệt 900774
Hai số cuối: 10 - 11 - 16 - 19 - 36 - 49 - 67 - 73 - 74 - 76 - 83 - 87 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97

Xổ số Sóc Trăng: ngày 03-01-2018 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 594
Giải sáu 8779 - 3985 - 7406
Giải năm 8493
Giải tư 90427 - 03507 - 70994 - 16976 - 59243 - 25948 - 02082
Giải ba 86937 - 65404
Giải nhì 90943
Giải nhất 03451
Giải đặc biệt 752123
Hai số cuối: 04 - 06 - 07 - 18 - 23 - 27 - 37 - 43[2] - 48 - 51 - 76 - 79 - 82 - 85 - 93 - 94[2]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 27-12-2017 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 187
Giải sáu 0144 - 9417 - 2295
Giải năm 7414
Giải tư 16618 - 39168 - 49717 - 11685 - 02463 - 28549 - 14115
Giải ba 72140 - 85394
Giải nhì 06747
Giải nhất 18152
Giải đặc biệt 598103
Hai số cuối: 03 - 14 - 15 - 17[2] - 18 - 40 - 44 - 47 - 49 - 52 - 63 - 67 - 68 - 85 - 87 - 94 - 95

Xổ số Sóc Trăng: ngày 20-12-2017 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 017
Giải sáu 8345 - 4458 - 3376
Giải năm 2568
Giải tư 63937 - 54850 - 49067 - 90410 - 82981 - 89084 - 03412
Giải ba 95314 - 47845
Giải nhì 68593
Giải nhất 68594
Giải đặc biệt 603098
Hai số cuối: 10 - 12 - 14 - 17 - 37 - 41 - 45[2] - 50 - 58 - 67 - 68 - 76 - 81 - 84 - 93 - 94 - 98

Xổ số Sóc Trăng: ngày 13-12-2017 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 272
Giải sáu 4776 - 6757 - 0928
Giải năm 1851
Giải tư 86269 - 43036 - 14789 - 92033 - 81054 - 22709 - 34984
Giải ba 07262 - 49779
Giải nhì 36340
Giải nhất 45655
Giải đặc biệt 410380
Hai số cuối: 09 - 28 - 33 - 36 - 40 - 51 - 54 - 55 - 57 - 62 - 69 - 72 - 76 - 79 - 80 - 84 - 89 - 93

Xổ số Sóc Trăng: ngày 06-12-2017 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 361
Giải sáu 9740 - 8788 - 5099
Giải năm 7755
Giải tư 06151 - 17356 - 86309 - 02009 - 62822 - 06345 - 06939
Giải ba 59740 - 63747
Giải nhì 49773
Giải nhất 42252
Giải đặc biệt 535171
Hai số cuối: 09[2] - 22 - 39 - 40[2] - 45 - 47 - 51 - 52 - 55 - 56 - 61 - 71 - 73 - 88 - 97 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 29-11-2017 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 627
Giải sáu 3223 - 1628 - 3242
Giải năm 1941
Giải tư 35244 - 58241 - 15135 - 93451 - 72916 - 60246 - 38675
Giải ba 14504 - 33789
Giải nhì 04632
Giải nhất 36261
Giải đặc biệt 608022
Hai số cuối: 04 - 16 - 22 - 23 - 27 - 28 - 32 - 35 - 41[2] - 42 - 44 - 46 - 47 - 51 - 61 - 75 - 89