Home

Kết quả Xổ số Sóc Trăng - XSST Thứ 4 ngày 27-07-2016

Xổ số Sóc Trăng ngày 20-07-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 322
Giải sáu 3609 - 5680 - 6441
Giải năm 9742
Giải tư 61726 - 74702 - 89797 - 98422 - 34042 - 03771 - 73928
Giải ba 51201 - 44782
Giải nhì 23437
Giải nhất 17936
Giải đặc biệt 152161
Hai số cuối: 01 - 02 - 09 - 22[2] - 26 - 28 - 36[2] - 37 - 41 - 42[2] - 61 - 71 - 80 - 82 - 97

Xổ số Sóc Trăng ngày 13-07-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 1562 - 1771 - 6637
Giải năm 9404
Giải tư 84016 - 18130 - 39436 - 37601 - 23855 - 98742 - 69963
Giải ba 02140 - 19579
Giải nhì 96118
Giải nhất 68045
Giải đặc biệt 739178
Hai số cuối: 01 - 04 - 12 - 16 - 18 - 30 - 36 - 37 - 40 - 42 - 45 - 51 - 55 - 62 - 63 - 71 - 78 - 79

Xổ số Sóc Trăng ngày 06-07-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 350
Giải sáu 2163 - 1391 - 7600
Giải năm 7323
Giải tư 60561 - 78363 - 69931 - 36250 - 65986 - 55084 - 32591
Giải ba 92282 - 98271
Giải nhì 38991
Giải nhất 38616
Giải đặc biệt 391494
Hai số cuối: 00 - 11 - 16 - 23 - 31 - 50[2] - 61 - 63[2] - 71 - 82 - 84 - 86 - 91[3] - 94

Xổ số Sóc Trăng ngày 29-06-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 403
Giải sáu 1046 - 6354 - 1434
Giải năm 2667
Giải tư 68495 - 85222 - 37116 - 42518 - 83324 - 91062 - 05439
Giải ba 93043 - 32611
Giải nhì 30207
Giải nhất 55429
Giải đặc biệt 111389
Hai số cuối: 03 - 07 - 11 - 16 - 18 - 22 - 24 - 29 - 31 - 34 - 39 - 43 - 46 - 54 - 62 - 67 - 89 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 22-06-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 573
Giải sáu 2548 - 2479 - 8624
Giải năm 8113
Giải tư 16653 - 62451 - 18935 - 62628 - 39702 - 08156 - 19304
Giải ba 06872 - 20949
Giải nhì 35950
Giải nhất 69312
Giải đặc biệt 738308
Hai số cuối: 02 - 04 - 08 - 12 - 13 - 24 - 28 - 33 - 35 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 72 - 73 - 79

Xổ số Sóc Trăng ngày 15-06-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 716
Giải sáu 3774 - 4415 - 4291
Giải năm 2178
Giải tư 67340 - 20547 - 67896 - 66401 - 16743 - 91880 - 98058
Giải ba 78022 - 84290
Giải nhì 85148
Giải nhất 11997
Giải đặc biệt 851487
Hai số cuối: 01 - 03 - 15 - 16 - 22 - 40 - 43 - 47 - 48 - 58 - 74 - 78 - 80 - 87 - 90 - 91 - 96 - 97

Xổ số Sóc Trăng ngày 08-06-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 998
Giải sáu 1938 - 2797 - 2001
Giải năm 1659
Giải tư 60489 - 89166 - 78461 - 73893 - 40271 - 45372 - 05631
Giải ba 98328 - 42830
Giải nhì 70130
Giải nhất 37413
Giải đặc biệt 332411
Hai số cuối: 01 - 11 - 13 - 25 - 28 - 30[2] - 31 - 38 - 59 - 61 - 66 - 71 - 72 - 89 - 93 - 97 - 98

Xổ số Sóc Trăng ngày 01-06-2016

Còn: 3 giờ 55 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 033
Giải sáu 4929 - 2837 - 6211
Giải năm 4198
Giải tư 45541 - 37690 - 52889 - 07352 - 55741 - 60744 - 63350
Giải ba 20395 - 26364
Giải nhì 29408
Giải nhất 16640
Giải đặc biệt 412212
Hai số cuối: 08 - 11 - 12 - 29 - 33 - 37 - 38 - 40 - 41[2] - 44 - 50 - 52 - 64 - 89 - 90 - 95 - 98