Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Sóc Trăng: ngày 14-11-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 138
Giải sáu 7538 - 9022 - 6858
Giải năm 5050
Giải tư 55879 - 66695 - 09081 - 23407 - 89139 - 56224 - 38862
Giải ba 40337 - 02955
Giải nhì 96113
Giải nhất 55135
Giải đặc biệt 015409
Hai số cuối: 07 - 09 - 13 - 22 - 24 - 35 - 37 - 38[2] - 39 - 50 - 53 - 55 - 58 - 62 - 79 - 81 - 95

Xổ số Sóc Trăng: ngày 07-11-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 368
Giải sáu 0241 - 4478 - 4661
Giải năm 7056
Giải tư 50887 - 99772 - 55529 - 50799 - 93961 - 95026 - 81364
Giải ba 76169 - 30128
Giải nhì 14379
Giải nhất 58277
Giải đặc biệt 068146
Hai số cuối: 09 - 26 - 28 - 29 - 41 - 46 - 56 - 61[2] - 64 - 68 - 69 - 72 - 77 - 78 - 79 - 87 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 31-10-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 645
Giải sáu 8873 - 9362 - 0263
Giải năm 0862
Giải tư 48528 - 88389 - 91690 - 60030 - 21785 - 89766 - 05914
Giải ba 33375 - 71838
Giải nhì 49155
Giải nhất 57004
Giải đặc biệt 361451
Hai số cuối: 04 - 14 - 28 - 30 - 35 - 38 - 45 - 51 - 55 - 62[2] - 63 - 66 - 73 - 75 - 85 - 89 - 90

Xổ số Sóc Trăng: ngày 24-10-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 796
Giải sáu 9039 - 3525 - 3059
Giải năm 3308
Giải tư 74121 - 14411 - 29355 - 87505 - 67822 - 90092 - 43227
Giải ba 42623 - 50025
Giải nhì 24542
Giải nhất 93048
Giải đặc biệt 144856
Hai số cuối: 05 - 08 - 11 - 21 - 22 - 23 - 25[2] - 27 - 31 - 39 - 42 - 48 - 55 - 56 - 59 - 92 - 96

Xổ số Sóc Trăng: ngày 17-10-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 217
Giải sáu 7038 - 7194 - 2393
Giải năm 0383
Giải tư 95601 - 87435 - 06086 - 18765 - 09120 - 35500 - 77863
Giải ba 34133 - 80357
Giải nhì 15381
Giải nhất 04235
Giải đặc biệt 184789
Hai số cuối: 00 - 01 - 17 - 20 - 33 - 35[2] - 38 - 57 - 63 - 65 - 81[2] - 83 - 86 - 89 - 93 - 94

Xổ số Sóc Trăng: ngày 10-10-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 805
Giải sáu 1038 - 0039 - 5475
Giải năm 6042
Giải tư 28329 - 26604 - 28244 - 84567 - 63016 - 82533 - 13147
Giải ba 72884 - 29992
Giải nhì 81445
Giải nhất 87224
Giải đặc biệt 328901
Hai số cuối: 01 - 04 - 05 - 16 - 24 - 29 - 33 - 38 - 39 - 42 - 44 - 45 - 47 - 59 - 67 - 75 - 84 - 92

Xổ số Sóc Trăng: ngày 03-10-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 948
Giải sáu 8461 - 1333 - 9620
Giải năm 8847
Giải tư 89059 - 12190 - 41464 - 64973 - 01957 - 72404 - 31885
Giải ba 76359 - 53186
Giải nhì 50712
Giải nhất 82770
Giải đặc biệt 357490
Hai số cuối: 03 - 04 - 12 - 20 - 33 - 47 - 48 - 57 - 59[2] - 61 - 64 - 70 - 73 - 85 - 86 - 90[2]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 26-09-2018 - XSST

Còn: 13 giờ 53 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 740
Giải sáu 5253 - 2129 - 5848
Giải năm 9576
Giải tư 86083 - 37651 - 68564 - 33088 - 35886 - 18897 - 92703
Giải ba 85498 - 10263
Giải nhì 74488
Giải nhất 78975
Giải đặc biệt 651191
Hai số cuối: 03 - 29 - 40 - 44 - 48 - 51 - 53 - 63 - 64 - 75 - 76 - 83 - 86 - 88[2] - 91 - 97 - 98