Home

XSST, Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 5 ngày 29-06-2017

Xổ số Sóc Trăng: ngày 28-06-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 966
Giải sáu 3601 - 6995 - 1222
Giải năm 3482
Giải tư 73780 - 41833 - 57430 - 83429 - 46259 - 20516 - 32727
Giải ba 83659 - 31413
Giải nhì 58983
Giải nhất 66109
Giải đặc biệt 807590
Hai số cuối: 01 - 09 - 13 - 14 - 16 - 22 - 27 - 29 - 30 - 33 - 59[2] - 66 - 80 - 82 - 83 - 90 - 95

Xổ số Sóc Trăng: ngày 21-06-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 184
Giải sáu 0067 - 1717 - 0086
Giải năm 6745
Giải tư 01412 - 30981 - 63009 - 18172 - 09430 - 48480 - 14114
Giải ba 57950 - 31434
Giải nhì 85412
Giải nhất 28028
Giải đặc biệt 623464
Hai số cuối: 09 - 12[2] - 14 - 17 - 28 - 30 - 34 - 45 - 50 - 64 - 67 - 72 - 80 - 81 - 84 - 86 - 90

Xổ số Sóc Trăng: ngày 14-06-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 523
Giải sáu 0149 - 8241 - 1560
Giải năm 8488
Giải tư 98847 - 11627 - 11480 - 32459 - 31414 - 96330 - 21396
Giải ba 84988 - 86889
Giải nhì 28804
Giải nhất 76364
Giải đặc biệt 930158
Hai số cuối: 04 - 14 - 23 - 27 - 30 - 41[2] - 47 - 49 - 58 - 59 - 60 - 64 - 80 - 88[2] - 89 - 96

Xổ số Sóc Trăng: ngày 07-06-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 835
Giải sáu 6920 - 6307 - 9510
Giải năm 2176
Giải tư 86756 - 80369 - 47486 - 02458 - 32192 - 69032 - 86227
Giải ba 20160 - 78925
Giải nhì 91513
Giải nhất 16691
Giải đặc biệt 833297
Hai số cuối: 07 - 10 - 13 - 20 - 25 - 27 - 32 - 35 - 56 - 58 - 60 - 69 - 72 - 76 - 86 - 91 - 92 - 97

Xổ số Sóc Trăng: ngày 31-05-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 687
Giải sáu 5530 - 5370 - 3406
Giải năm 7642
Giải tư 50763 - 08203 - 07066 - 38652 - 70414 - 19998 - 73533
Giải ba 76701 - 10700
Giải nhì 01901
Giải nhất 01303
Giải đặc biệt 356510
Hai số cuối: 00 - 01[2] - 03[2] - 06 - 10 - 14[2] - 30 - 33 - 42 - 52 - 63 - 66 - 70 - 87 - 98

Xổ số Sóc Trăng: ngày 24-05-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 368
Giải sáu 5415 - 0378 - 1405
Giải năm 7699
Giải tư 40967 - 00640 - 65621 - 54371 - 86413 - 11017 - 50914
Giải ba 01993 - 85330
Giải nhì 66753
Giải nhất 49614
Giải đặc biệt 175619
Hai số cuối: 05 - 13 - 14[2] - 15 - 17 - 19 - 21 - 30 - 40 - 53 - 67 - 68 - 71 - 78 - 88 - 93 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 17-05-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 240
Giải sáu 9983 - 7263 - 3691
Giải năm 7909
Giải tư 61807 - 52056 - 52207 - 08961 - 42363 - 71819 - 70561
Giải ba 31489 - 69108
Giải nhì 13593
Giải nhất 30815
Giải đặc biệt 416625
Hai số cuối: 07[2] - 08 - 09 - 15 - 19 - 25 - 40 - 56 - 61[3] - 63[2] - 83 - 89 - 91 - 93

Xổ số Sóc Trăng: ngày 10-05-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 46 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 048
Giải sáu 3715 - 0879 - 7665
Giải năm 9814
Giải tư 15117 - 35306 - 04091 - 78333 - 40674 - 25157 - 49520
Giải ba 77425 - 31010
Giải nhì 50900
Giải nhất 19110
Giải đặc biệt 226487
Hai số cuối: 00 - 06 - 10[2] - 14 - 15 - 17 - 20 - 25 - 33 - 48 - 57 - 65 - 74 - 79 - 87 - 91 - 95