Home

Kết quả Xổ số Sóc Trăng - XSST Thứ 5 ngày 08-12-2016

Xổ số Sóc Trăng ngày 07-12-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 335
Giải sáu 3012 - 9339 - 9707
Giải năm 3957
Giải tư 81722 - 88057 - 04966 - 34906 - 57330 - 97026 - 82294
Giải ba 38631 - 22828
Giải nhì 99308
Giải nhất 21944
Giải đặc biệt 406348
Hai số cuối: 06 - 07 - 08 - 12 - 22 - 26 - 28 - 30 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48 - 57[2] - 66 - 84 - 94

Xổ số Sóc Trăng ngày 30-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 287
Giải sáu 9599 - 8761 - 5963
Giải năm 5406
Giải tư 96998 - 96867 - 83593 - 06884 - 09702 - 52003 - 32066
Giải ba 53681 - 92208
Giải nhì 46076
Giải nhất 24224
Giải đặc biệt 790826
Hai số cuối: 02 - 03 - 06 - 08 - 24 - 26 - 61 - 63 - 66 - 67 - 76 - 81 - 84 - 87 - 92 - 93 - 98 - 99

Xổ số Sóc Trăng ngày 23-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 205
Giải sáu 1995 - 1332 - 7630
Giải năm 0413
Giải tư 70616 - 82111 - 00225 - 82244 - 89504 - 16396 - 57686
Giải ba 81365 - 93643
Giải nhì 44038
Giải nhất 47111
Giải đặc biệt 237762
Hai số cuối: 04 - 05 - 11[2] - 13 - 16 - 25 - 30 - 32 - 38 - 43 - 44[2] - 62 - 65 - 86 - 95 - 96

Xổ số Sóc Trăng ngày 16-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 962
Giải sáu 2531 - 1240 - 6328
Giải năm 7799
Giải tư 95264 - 01765 - 49278 - 28270 - 80520 - 76981 - 57890
Giải ba 76301 - 68106
Giải nhì 38471
Giải nhất 86304
Giải đặc biệt 843770
Hai số cuối: 01 - 04 - 06 - 13 - 20 - 28 - 31 - 40 - 62 - 64 - 65 - 70[2] - 71 - 78 - 81 - 90 - 99

Xổ số Sóc Trăng ngày 09-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 753
Giải sáu 6448 - 5803 - 2777
Giải năm 9615
Giải tư 74557 - 82586 - 36887 - 00809 - 32060 - 35062 - 38595
Giải ba 22028 - 53813
Giải nhì 09148
Giải nhất 57243
Giải đặc biệt 579749
Hai số cuối: 03 - 09 - 13 - 15 - 28 - 43 - 48[2] - 49 - 53 - 57 - 60 - 62 - 77 - 86 - 87 - 88 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 02-11-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 705
Giải sáu 5814 - 9267 - 1316
Giải năm 8970
Giải tư 49630 - 58163 - 29248 - 68972 - 11895 - 64953 - 81335
Giải ba 34755 - 70761
Giải nhì 56282
Giải nhất 42616
Giải đặc biệt 900130
Hai số cuối: 05 - 14 - 16[2] - 30[2] - 35 - 48 - 53 - 55 - 61 - 63 - 67 - 70 - 72 - 82 - 94 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 26-10-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 592
Giải sáu 6120 - 6798 - 1678
Giải năm 1297
Giải tư 83610 - 46487 - 05587 - 92165 - 39777 - 87939 - 73787
Giải ba 90834 - 34737
Giải nhì 74859
Giải nhất 78207
Giải đặc biệt 191856
Hai số cuối: 07 - 10 - 20 - 34 - 37 - 39 - 56 - 59 - 65 - 69 - 77 - 78 - 87[3] - 92 - 97 - 98

Xổ số Sóc Trăng ngày 19-10-2016

Còn: 3 giờ 23 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 300
Giải sáu 8433 - 8521 - 6602
Giải năm 2719
Giải tư 31388 - 24094 - 33466 - 72691 - 51978 - 74366 - 48520
Giải ba 90165 - 43536
Giải nhì 69032
Giải nhất 91195
Giải đặc biệt 073774
Hai số cuối: 00 - 02 - 19 - 20 - 21 - 32 - 33 - 36 - 65 - 66[2] - 74 - 78 - 80 - 88 - 91 - 94 - 95