Home

Kết quả Xổ số Sóc Trăng - XSST Thứ 6 ngày 26-08-2016

Xổ số Sóc Trăng ngày 24-08-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 183
Giải sáu 6510 - 6439 - 5573
Giải năm 3017
Giải tư 46971 - 64189 - 89139 - 55483 - 15385 - 53131 - 50817
Giải ba 80565 - 84039
Giải nhì 47366
Giải nhất 83051
Giải đặc biệt 364225
Hai số cuối: 10 - 17[2] - 25 - 31 - 39[3] - 51 - 65 - 66 - 71 - 73 - 81 - 83[2] - 85 - 89

Xổ số Sóc Trăng ngày 17-08-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 044
Giải sáu 0113 - 8559 - 1614
Giải năm 2892
Giải tư 36411 - 52398 - 18324 - 23078 - 54450 - 38276 - 34337
Giải ba 73399 - 78007
Giải nhì 41552
Giải nhất 09272
Giải đặc biệt 977689
Hai số cuối: 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 24 - 37 - 44 - 50 - 52 - 59 - 72 - 76 - 78 - 89 - 92 - 98 - 99

Xổ số Sóc Trăng ngày 10-08-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 607
Giải sáu 5426 - 2874 - 3497
Giải năm 9549
Giải tư 66282 - 72355 - 56091 - 48084 - 60381 - 19862 - 59306
Giải ba 89678 - 18554
Giải nhì 07892
Giải nhất 80766
Giải đặc biệt 674876
Hai số cuối: 06 - 07 - 26 - 34 - 49 - 54 - 55 - 62 - 66 - 74 - 76 - 78 - 81 - 82 - 84 - 91 - 92 - 97

Xổ số Sóc Trăng ngày 03-08-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 777
Giải sáu 2235 - 2829 - 6006
Giải năm 2173
Giải tư 02346 - 14566 - 18722 - 87746 - 82655 - 85008 - 49786
Giải ba 23003 - 27632
Giải nhì 92165
Giải nhất 70318
Giải đặc biệt 273425
Hai số cuối: 01 - 03 - 06 - 08 - 18 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 46[2] - 55 - 65 - 66 - 73 - 77 - 86

Xổ số Sóc Trăng ngày 27-07-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 051
Giải sáu 4887 - 4270 - 7719
Giải năm 3992
Giải tư 29714 - 70131 - 88288 - 15916 - 26648 - 30187 - 39288
Giải ba 51088 - 58719
Giải nhì 54484
Giải nhất 11431
Giải đặc biệt 884905
Hai số cuối: 05 - 14 - 16 - 19[2] - 31[2] - 39 - 48 - 51 - 70 - 84 - 87[2] - 88[3] - 92

Xổ số Sóc Trăng ngày 20-07-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 322
Giải sáu 3609 - 5680 - 6441
Giải năm 9742
Giải tư 61726 - 74702 - 89797 - 98422 - 34042 - 03771 - 73928
Giải ba 51201 - 44782
Giải nhì 23437
Giải nhất 17936
Giải đặc biệt 152161
Hai số cuối: 01 - 02 - 09 - 22[2] - 26 - 28 - 36[2] - 37 - 41 - 42[2] - 61 - 71 - 80 - 82 - 97

Xổ số Sóc Trăng ngày 13-07-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 1562 - 1771 - 6637
Giải năm 9404
Giải tư 84016 - 18130 - 39436 - 37601 - 23855 - 98742 - 69963
Giải ba 02140 - 19579
Giải nhì 96118
Giải nhất 68045
Giải đặc biệt 739178
Hai số cuối: 01 - 04 - 12 - 16 - 18 - 30 - 36 - 37 - 40 - 42 - 45 - 51 - 55 - 62 - 63 - 71 - 78 - 79

Xổ số Sóc Trăng ngày 06-07-2016

Còn: 4 giờ 22 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 350
Giải sáu 2163 - 1391 - 7600
Giải năm 7323
Giải tư 60561 - 78363 - 69931 - 36250 - 65986 - 55084 - 32591
Giải ba 92282 - 98271
Giải nhì 38991
Giải nhất 38616
Giải đặc biệt 391494
Hai số cuối: 00 - 11 - 16 - 23 - 31 - 50[2] - 61 - 63[2] - 71 - 82 - 84 - 86 - 91[3] - 94