Home

XSLD, Kết quả Xổ số Lâm Đồng Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Lâm Đồng: ngày 16-09-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 058
Giải sáu 3312 - 6556 - 4694
Giải năm 3302
Giải tư 12553 - 41713 - 77131 - 79723 - 60216 - 16368 - 53240
Giải ba 74012 - 43106
Giải nhì 55256
Giải nhất 25229
Giải đặc biệt 884507
Hai số cuối: 02 - 06 - 07 - 12[2] - 13 - 16 - 23 - 29 - 31 - 38 - 40 - 53 - 56[2] - 58 - 68 - 94

Xổ số Lâm Đồng: ngày 09-09-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 647
Giải sáu 2513 - 1938 - 6713
Giải năm 9959
Giải tư 67960 - 93816 - 99390 - 46591 - 09374 - 11467 - 83810
Giải ba 98686 - 84424
Giải nhì 57941
Giải nhất 53907
Giải đặc biệt 629836
Hai số cuối: 07 - 10 - 13[2] - 16 - 24 - 36 - 38 - 41 - 47 - 59 - 60 - 67 - 74 - 86 - 88 - 90 - 91

Xổ số Lâm Đồng: ngày 02-09-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 237
Giải sáu 9251 - 4913 - 3370
Giải năm 4045
Giải tư 91776 - 85729 - 59296 - 99716 - 48104 - 26295 - 20016
Giải ba 65390 - 72881
Giải nhì 72930
Giải nhất 21479
Giải đặc biệt 105249
Hai số cuối: 04 - 13 - 16[2] - 29 - 30 - 37 - 45 - 49 - 51 - 70 - 76 - 79 - 81 - 90 - 95 - 96 - 99

Xổ số Lâm Đồng: ngày 26-08-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 136
Giải sáu 5685 - 5404 - 3716
Giải năm 5792
Giải tư 22363 - 25762 - 78429 - 07045 - 32718 - 92387 - 97065
Giải ba 07198 - 64514
Giải nhì 61352
Giải nhất 84714
Giải đặc biệt 224963
Hai số cuối: 04 - 14[2] - 16 - 18 - 29 - 36 - 45 - 52 - 62 - 63[2] - 65 - 72 - 85 - 87 - 92 - 98

Xổ số Lâm Đồng: ngày 19-08-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 200
Giải sáu 2324 - 9280 - 4426
Giải năm 4381
Giải tư 01696 - 02127 - 18296 - 64250 - 13065 - 36484 - 90955
Giải ba 87474 - 21391
Giải nhì 28216
Giải nhất 98011
Giải đặc biệt 328412
Hai số cuối: 00 - 11 - 12 - 16 - 24 - 26 - 27 - 44 - 50 - 55 - 65 - 74 - 80 - 81 - 84 - 91 - 96[2]

Xổ số Lâm Đồng: ngày 12-08-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 830
Giải sáu 7601 - 0531 - 6525
Giải năm 7950
Giải tư 43028 - 20235 - 60508 - 06689 - 21384 - 06381 - 63938
Giải ba 26299 - 00285
Giải nhì 16764
Giải nhất 26113
Giải đặc biệt 319549
Hai số cuối: 01 - 08 - 13 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 35 - 38 - 49 - 50 - 64 - 81 - 84 - 85 - 89 - 99

Xổ số Lâm Đồng: ngày 05-08-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 915
Giải sáu 6989 - 2283 - 3410
Giải năm 9227
Giải tư 24263 - 48972 - 09022 - 86137 - 12311 - 90767 - 26093
Giải ba 13092 - 70775
Giải nhì 85469
Giải nhất 09147
Giải đặc biệt 124760
Hai số cuối: 10 - 11 - 15 - 22 - 27 - 37 - 47 - 60 - 63 - 67 - 69 - 72 - 75 - 83 - 88 - 89 - 92 - 93

Xổ số Lâm Đồng: ngày 29-07-2018 - XSLD

Còn: 7 giờ 5 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 552
Giải sáu 6952 - 9847 - 1490
Giải năm 6472
Giải tư 69527 - 80145 - 83445 - 30038 - 01149 - 78952 - 13799
Giải ba 65441 - 01761
Giải nhì 62612
Giải nhất 74459
Giải đặc biệt 553971
Hai số cuối: 12 - 27 - 38 - 41 - 45[2] - 47 - 49 - 52[3] - 59 - 61 - 71 - 72 - 90 - 92 - 99