Home

XSKG, Kết quả Xổ số Kiên Giang Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Kiên Giang: ngày 11-11-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 447
Giải sáu 4946 - 1408 - 8885
Giải năm 1011
Giải tư 55418 - 77535 - 47832 - 97200 - 29546 - 49526 - 11723
Giải ba 26112 - 09289
Giải nhì 12447
Giải nhất 61935
Giải đặc biệt 472488
Hai số cuối: 00 - 08 - 11 - 12 - 18 - 23 - 26 - 32 - 33 - 35[2] - 46[2] - 47[2] - 85 - 88 - 89

Xổ số Kiên Giang: ngày 04-11-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 671
Giải sáu 9661 - 9146 - 0456
Giải năm 0685
Giải tư 31237 - 96018 - 97137 - 60346 - 28947 - 20279 - 36106
Giải ba 27120 - 16033
Giải nhì 81652
Giải nhất 29031
Giải đặc biệt 479565
Hai số cuối: 06 - 18 - 20 - 31 - 33 - 37[2] - 46[2] - 47 - 52 - 56 - 61 - 65 - 71[2] - 79 - 85

Xổ số Kiên Giang: ngày 28-10-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 593
Giải sáu 3893 - 2272 - 5084
Giải năm 7991
Giải tư 75022 - 98612 - 33782 - 68667 - 86114 - 88379 - 94831
Giải ba 30116 - 51243
Giải nhì 40546
Giải nhất 18173
Giải đặc biệt 028635
Hai số cuối: 12 - 14 - 16 - 22 - 31 - 35 - 43 - 46 - 67 - 72 - 73 - 79 - 82 - 84 - 91 - 93[2] - 94

Xổ số Kiên Giang: ngày 21-10-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 355
Giải sáu 3797 - 3098 - 0289
Giải năm 9742
Giải tư 38205 - 46840 - 43069 - 95039 - 88712 - 76529 - 98026
Giải ba 96012 - 91607
Giải nhì 01411
Giải nhất 48505
Giải đặc biệt 670174
Hai số cuối: 05[2] - 07 - 11 - 12[2] - 26 - 29 - 39 - 40 - 42 - 55 - 69 - 74 - 83 - 89 - 97 - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 14-10-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 959
Giải sáu 8036 - 7004 - 9051
Giải năm 1431
Giải tư 63382 - 78595 - 96461 - 57518 - 81594 - 34268 - 37048
Giải ba 79391 - 71378
Giải nhì 64468
Giải nhất 71636
Giải đặc biệt 120917
Hai số cuối: 04 - 17 - 18 - 31 - 36[2] - 48 - 51 - 52 - 59 - 61 - 68[2] - 78 - 82 - 91 - 94 - 95

Xổ số Kiên Giang: ngày 07-10-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 325
Giải sáu 8148 - 8048 - 9656
Giải năm 0924
Giải tư 08191 - 57320 - 53780 - 04474 - 39952 - 10248 - 82486
Giải ba 24462 - 05941
Giải nhì 72719
Giải nhất 99308
Giải đặc biệt 073600
Hai số cuối: 00 - 08 - 09 - 19 - 20 - 24 - 25 - 41 - 48[3] - 52 - 56 - 62 - 74 - 80 - 86 - 91

Xổ số Kiên Giang: ngày 30-09-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 470
Giải sáu 1011 - 0571 - 3596
Giải năm 3029
Giải tư 13557 - 53043 - 29682 - 23127 - 31521 - 96015 - 13976
Giải ba 67061 - 14165
Giải nhì 35122
Giải nhất 90452
Giải đặc biệt 732469
Hai số cuối: 11 - 15 - 21 - 22 - 27 - 29 - 43 - 52 - 57 - 59 - 61 - 65 - 69 - 70 - 71 - 76 - 82 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 23-09-2018 - XSKG

Còn: 14 giờ 52 phút 15 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 375
Giải sáu 6164 - 3340 - 5645
Giải năm 5867
Giải tư 93252 - 34381 - 89634 - 04661 - 01324 - 44292 - 47772
Giải ba 64767 - 06129
Giải nhì 02472
Giải nhất 66168
Giải đặc biệt 784349
Hai số cuối: 24 - 29 - 34 - 40 - 45 - 49 - 52 - 59 - 61 - 64 - 67[2] - 68 - 72[2] - 75 - 81 - 92