Home

XSKG, Kết quả Xổ số Kiên Giang Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Kiên Giang: ngày 16-09-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 781
Giải sáu 9496 - 0468 - 6436
Giải năm 7874
Giải tư 39580 - 25682 - 15108 - 17290 - 20459 - 79544 - 40204
Giải ba 73911 - 00062
Giải nhì 59851
Giải nhất 02565
Giải đặc biệt 019176
Hai số cuối: 04 - 08 - 11 - 36 - 44 - 51 - 59 - 62 - 65 - 68[2] - 74 - 76 - 80 - 81 - 82 - 90 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 09-09-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 058
Giải sáu 5037 - 1708 - 4314
Giải năm 2530
Giải tư 29038 - 31038 - 26934 - 60865 - 29999 - 84549 - 96101
Giải ba 77309 - 84276
Giải nhì 51360
Giải nhất 65421
Giải đặc biệt 308646
Hai số cuối: 01 - 08 - 09 - 14 - 21 - 30 - 34 - 37 - 38[2] - 46 - 49 - 58 - 60 - 65 - 76 - 90 - 99

Xổ số Kiên Giang: ngày 02-09-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 133
Giải sáu 5398 - 0723 - 2578
Giải năm 7184
Giải tư 69637 - 75774 - 87764 - 83546 - 81300 - 54569 - 87330
Giải ba 89815 - 12164
Giải nhì 47644
Giải nhất 08519
Giải đặc biệt 870314
Hai số cuối: 00 - 14 - 15 - 19 - 23 - 30 - 33 - 37 - 44 - 46 - 64[2] - 69 - 74 - 78 - 84 - 95 - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 26-08-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 860
Giải sáu 3280 - 5853 - 2187
Giải năm 6955
Giải tư 27747 - 56635 - 94783 - 35590 - 75077 - 98822 - 80561
Giải ba 40348 - 92032
Giải nhì 06393
Giải nhất 56338
Giải đặc biệt 075843
Hai số cuối: 22 - 32 - 35 - 38[2] - 43 - 47 - 48 - 53 - 55 - 60 - 61 - 77 - 80 - 83 - 87 - 90 - 93

Xổ số Kiên Giang: ngày 19-08-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 300
Giải sáu 4097 - 8564 - 0851
Giải năm 6916
Giải tư 20813 - 09423 - 37750 - 89825 - 95221 - 27207 - 70916
Giải ba 74340 - 21568
Giải nhì 11369
Giải nhất 42206
Giải đặc biệt 400908
Hai số cuối: 00 - 06 - 07 - 08 - 13 - 16[2] - 21 - 23 - 25 - 40 - 50 - 51 - 61 - 64 - 68 - 69 - 97

Xổ số Kiên Giang: ngày 12-08-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 577
Giải sáu 4271 - 7399 - 4046
Giải năm 9428
Giải tư 71361 - 28804 - 09154 - 79679 - 85272 - 57995 - 38171
Giải ba 69741 - 96636
Giải nhì 12071
Giải nhất 69291
Giải đặc biệt 032684
Hai số cuối: 04 - 05 - 28 - 36 - 41 - 46 - 54 - 61 - 71[3] - 72 - 77 - 79 - 84 - 91 - 95 - 99

Xổ số Kiên Giang: ngày 05-08-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 881
Giải sáu 8931 - 1236 - 3768
Giải năm 5143
Giải tư 05848 - 24154 - 97827 - 48806 - 51824 - 86272 - 44051
Giải ba 54834 - 31508
Giải nhì 76256
Giải nhất 87791
Giải đặc biệt 693789
Hai số cuối: 06 - 08 - 15 - 24 - 27 - 31 - 34 - 36 - 43 - 48 - 51 - 54 - 56 - 68 - 72 - 81 - 89 - 91

Xổ số Kiên Giang: ngày 29-07-2018 - XSKG

Còn: 7 giờ 5 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 777
Giải sáu 2464 - 3553 - 7374
Giải năm 6319
Giải tư 63285 - 72373 - 93023 - 76743 - 17053 - 52218 - 24276
Giải ba 13342 - 68805
Giải nhì 65078
Giải nhất 72005
Giải đặc biệt 993654
Hai số cuối: 00 - 05[2] - 18 - 19 - 23 - 42 - 43 - 53[2] - 54 - 64 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 85