Home

XSKG, Kết quả Xổ số Kiên Giang Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Kiên Giang: ngày 16-01-2022 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 730
Giải sáu 3320 - 6210 - 1307
Giải năm 5905
Giải tư 25480 - 80319 - 80887 - 68251 - 32540 - 52112 - 92558
Giải ba 03532 - 09967
Giải nhì 45935
Giải nhất 89326
Giải đặc biệt 635811
Hai số cuối: 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 26 - 30 - 32 - 35 - 40 - 51 - 58 - 67 - 77 - 80 - 87

Xổ số Kiên Giang: ngày 09-01-2022 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 966
Giải sáu 6123 - 4656 - 4390
Giải năm 2189
Giải tư 79255 - 45174 - 22017 - 26485 - 36097 - 96806 - 69577
Giải ba 27070 - 83446
Giải nhì 60728
Giải nhất 88754
Giải đặc biệt 959125
Hai số cuối: 06 - 17 - 23 - 25 - 28 - 46 - 54 - 55 - 56 - 62 - 66 - 70 - 74 - 77 - 85 - 89 - 90 - 97

Xổ số Kiên Giang: ngày 02-01-2022 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 412
Giải sáu 3734 - 1168 - 2379
Giải năm 0718
Giải tư 01120 - 27795 - 00864 - 74973 - 93429 - 88112 - 31432
Giải ba 55135 - 35911
Giải nhì 74196
Giải nhất 03264
Giải đặc biệt 243063
Hai số cuối: 11 - 12[2] - 18 - 20 - 29 - 32 - 34 - 35 - 63 - 64[2] - 67 - 68 - 73 - 79 - 95 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 26-12-2021 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 462
Giải sáu 5322 - 4872 - 9244
Giải năm 0589
Giải tư 98343 - 10207 - 17538 - 31934 - 57615 - 59300 - 71064
Giải ba 92955 - 07697
Giải nhì 87176
Giải nhất 16159
Giải đặc biệt 404086
Hai số cuối: 00 - 07 - 15 - 22 - 34 - 38 - 43 - 44 - 55 - 59[2] - 62 - 64 - 72 - 76 - 86 - 89 - 97

Xổ số Kiên Giang: ngày 19-12-2021 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 773
Giải sáu 8115 - 2365 - 5787
Giải năm 9698
Giải tư 18134 - 13657 - 65852 - 07354 - 72717 - 82663 - 16058
Giải ba 77789 - 75784
Giải nhì 28645
Giải nhất 93752
Giải đặc biệt 970659
Hai số cuối: 15 - 17 - 31 - 34 - 45 - 52[2] - 54 - 57 - 58 - 59 - 63 - 65 - 73 - 84 - 87 - 89 - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 12-12-2021 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 758
Giải sáu 7721 - 2919 - 0757
Giải năm 1697
Giải tư 72852 - 72780 - 69684 - 48309 - 85828 - 80252 - 53927
Giải ba 10422 - 33212
Giải nhì 89906
Giải nhất 45057
Giải đặc biệt 162134
Hai số cuối: 06 - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 22 - 27 - 28 - 34 - 52[2] - 57[2] - 58 - 80 - 84 - 97

Xổ số Kiên Giang: ngày 05-12-2021 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 399
Giải sáu 6783 - 2093 - 1292
Giải năm 1934
Giải tư 01228 - 55120 - 30479 - 72152 - 69700 - 14344 - 58410
Giải ba 69535 - 57484
Giải nhì 61045
Giải nhất 32911
Giải đặc biệt 071262
Hai số cuối: 00 - 10 - 11 - 20 - 28 - 34 - 35 - 44[2] - 45 - 52 - 62 - 79 - 83 - 84 - 92 - 93 - 99

Xổ số Kiên Giang: ngày 28-11-2021 - XSKG

Còn: 2 giờ 24 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 985
Giải sáu 8468 - 7941 - 4303
Giải năm 9446
Giải tư 37510 - 38636 - 95316 - 86157 - 09408 - 53038 - 43154
Giải ba 41371 - 68594
Giải nhì 41947
Giải nhất 97778
Giải đặc biệt 183054
Hai số cuối: 03 - 08 - 10 - 16 - 36 - 38 - 41 - 44 - 46 - 47 - 54[2] - 57 - 68 - 71 - 78 - 85 - 94