Home

XSKG, Kết quả Xổ số Kiên Giang Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Kiên Giang: ngày 14-01-2018 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 389
Giải sáu 8138 - 7286 - 7675
Giải năm 8109
Giải tư 56488 - 20140 - 68713 - 82950 - 12890 - 78846 - 28928
Giải ba 26287 - 18244
Giải nhì 44147
Giải nhất 26434
Giải đặc biệt 567405
Hai số cuối: 05 - 09 - 13 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 46 - 47 - 50 - 59 - 75 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90

Xổ số Kiên Giang: ngày 07-01-2018 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 149
Giải sáu 8750 - 7672 - 2735
Giải năm 9400
Giải tư 80386 - 88970 - 92751 - 05627 - 66167 - 84329 - 43451
Giải ba 35923 - 86299
Giải nhì 99184
Giải nhất 74340
Giải đặc biệt 325400
Hai số cuối: 00[2] - 23 - 27 - 29 - 35 - 40 - 49 - 50 - 51[2] - 66 - 67 - 70 - 72 - 84 - 86 - 99

Xổ số Kiên Giang: ngày 31-12-2017 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 950
Giải sáu 4845 - 8574 - 6592
Giải năm 6476
Giải tư 14823 - 39683 - 34313 - 33631 - 45415 - 10745 - 13582
Giải ba 66209 - 17430
Giải nhì 24120
Giải nhất 67246
Giải đặc biệt 221147
Hai số cuối: 00 - 09 - 13 - 15 - 20 - 23 - 30 - 31 - 45[2] - 46 - 47 - 50 - 74 - 76 - 82 - 83 - 92

Xổ số Kiên Giang: ngày 24-12-2017 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 364
Giải sáu 6852 - 9088 - 4520
Giải năm 1906
Giải tư 22201 - 80645 - 63296 - 46958 - 19257 - 80129 - 52468
Giải ba 42430 - 07118
Giải nhì 55131
Giải nhất 08967
Giải đặc biệt 356042
Hai số cuối: 01 - 06 - 18 - 20 - 25 - 29 - 30 - 31 - 42 - 45 - 52 - 57 - 58 - 64 - 67 - 68 - 88 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 17-12-2017 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 018
Giải sáu 3501 - 0208 - 8916
Giải năm 4892
Giải tư 57388 - 85633 - 32440 - 44147 - 52203 - 11236 - 69604
Giải ba 63782 - 19828
Giải nhì 41075
Giải nhất 58203
Giải đặc biệt 785294
Hai số cuối: 01 - 03[2] - 04 - 08 - 16 - 18 - 28 - 33 - 36 - 40 - 47 - 51 - 75 - 82 - 88 - 92 - 94

Xổ số Kiên Giang: ngày 10-12-2017 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 127
Giải sáu 3939 - 6840 - 4498
Giải năm 4349
Giải tư 02082 - 03756 - 78414 - 40287 - 22812 - 01788 - 12673
Giải ba 65319 - 36374
Giải nhì 18529
Giải nhất 19154
Giải đặc biệt 044788
Hai số cuối: 08 - 12 - 14 - 19 - 27 - 29 - 39 - 40 - 49 - 54 - 56 - 73 - 74 - 82 - 87 - 88[2] - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 03-12-2017 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 847
Giải sáu 6667 - 8670 - 8727
Giải năm 8578
Giải tư 20813 - 42200 - 82361 - 23744 - 59776 - 26383 - 87334
Giải ba 19660 - 72780
Giải nhì 42001
Giải nhất 96671
Giải đặc biệt 349114
Hai số cuối: 00 - 01 - 13 - 14 - 27 - 28 - 34 - 44 - 47 - 60 - 61 - 67 - 70 - 71 - 76 - 78 - 80 - 83

Xổ số Kiên Giang: ngày 26-11-2017 - XSKG

Còn: 9 giờ 25 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 931
Giải sáu 0894 - 2586 - 8006
Giải năm 9124
Giải tư 25785 - 23477 - 25885 - 83238 - 64194 - 79338 - 42119
Giải ba 51816 - 45745
Giải nhì 13438
Giải nhất 82479
Giải đặc biệt 564921
Hai số cuối: 06 - 16 - 19 - 21 - 24 - 31 - 32 - 38[3] - 45 - 77 - 79 - 85[2] - 86 - 94[2]