Home

XSKG, Kết quả Xổ số Kiên Giang Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Kiên Giang: ngày 22-10-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 888
Giải sáu 8291 - 4990 - 0336
Giải năm 2300
Giải tư 50646 - 13206 - 99361 - 25329 - 91486 - 14504 - 70781
Giải ba 70847 - 10018
Giải nhì 49597
Giải nhất 32585
Giải đặc biệt 459370
Hai số cuối: 00 - 04 - 06 - 09 - 18 - 29 - 36 - 46 - 47 - 61 - 70 - 81 - 85 - 86 - 88 - 90 - 91 - 97

Xổ số Kiên Giang: ngày 15-10-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 788
Giải sáu 1657 - 2293 - 9699
Giải năm 0871
Giải tư 69914 - 59598 - 00609 - 38916 - 59851 - 84794 - 33095
Giải ba 18903 - 88283
Giải nhì 73418
Giải nhất 12517
Giải đặc biệt 436239
Hai số cuối: 03 - 09 - 14 - 16 - 17 - 18 - 39 - 51 - 57 - 71 - 74 - 83 - 88 - 93 - 94 - 95 - 98 - 99

Xổ số Kiên Giang: ngày 08-10-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 164
Giải sáu 0870 - 8749 - 0578
Giải năm 6621
Giải tư 73582 - 75134 - 91284 - 48610 - 27962 - 89635 - 13533
Giải ba 42676 - 00377
Giải nhì 54034
Giải nhất 65781
Giải đặc biệt 632929
Hai số cuối: 10 - 21 - 25 - 29 - 33 - 34[2] - 35 - 49 - 62 - 64 - 70 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 84

Xổ số Kiên Giang: ngày 01-10-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 215
Giải sáu 9796 - 6997 - 9034
Giải năm 9768
Giải tư 92607 - 90112 - 27096 - 39508 - 14492 - 68129 - 82378
Giải ba 63198 - 27769
Giải nhì 70097
Giải nhất 72049
Giải đặc biệt 702081
Hai số cuối: 07 - 08 - 12 - 15 - 29 - 34 - 49 - 53 - 68 - 69 - 78 - 81 - 92 - 96[2] - 97[2] - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 24-09-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 918
Giải sáu 6987 - 4146 - 9370
Giải năm 8349
Giải tư 81313 - 68628 - 95222 - 19242 - 96909 - 64158 - 65041
Giải ba 41281 - 95651
Giải nhì 97288
Giải nhất 69404
Giải đặc biệt 869204
Hai số cuối: 04[2] - 07 - 09 - 13 - 18 - 22 - 28 - 41 - 42 - 46 - 49 - 51 - 58 - 70 - 81 - 87 - 88

Xổ số Kiên Giang: ngày 17-09-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 300
Giải sáu 7035 - 3256 - 8301
Giải năm 7304
Giải tư 60973 - 67502 - 80823 - 91691 - 78249 - 60077 - 74746
Giải ba 48340 - 75646
Giải nhì 92541
Giải nhất 14713
Giải đặc biệt 254457
Hai số cuối: 00 - 01 - 02 - 04 - 13 - 23 - 35 - 40 - 41 - 42 - 46[2] - 49 - 56 - 57 - 73 - 77 - 91

Xổ số Kiên Giang: ngày 10-09-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 576
Giải sáu 2374 - 7669 - 3465
Giải năm 0154
Giải tư 81796 - 44351 - 26708 - 50202 - 94137 - 87131 - 22150
Giải ba 31549 - 87701
Giải nhì 86289
Giải nhất 33660
Giải đặc biệt 311895
Hai số cuối: 01 - 02 - 08 - 31 - 37 - 49 - 50 - 51 - 54 - 60 - 65 - 69 - 74 - 76 - 85 - 89 - 95 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 03-09-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 14 phút 44 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 923
Giải sáu 6295 - 7895 - 1701
Giải năm 7448
Giải tư 51656 - 53599 - 21520 - 96563 - 43838 - 79186 - 90078
Giải ba 49932 - 03247
Giải nhì 90431
Giải nhất 08273
Giải đặc biệt 349314
Hai số cuối: 01 - 14 - 20 - 23 - 31 - 32 - 38 - 47 - 48[2] - 56 - 63 - 73 - 78 - 86 - 95[2] - 99