Home

XSKG, Kết quả Xổ số Kiên Giang Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Kiên Giang: ngày 18-03-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 406
Giải sáu 6678 - 8805 - 8672
Giải năm 4073
Giải tư 75290 - 81365 - 04409 - 11241 - 07066 - 93679 - 43621
Giải ba 79702 - 47656
Giải nhì 57601
Giải nhất 50880
Giải đặc biệt 872768
Hai số cuối: 01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 21 - 41 - 56 - 65 - 66 - 68 - 72 - 73 - 78[2] - 79 - 80 - 90

Xổ số Kiên Giang: ngày 11-03-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 689
Giải sáu 6353 - 8218 - 7369
Giải năm 0051
Giải tư 02708 - 54554 - 47558 - 93680 - 19172 - 29098 - 10574
Giải ba 14408 - 91708
Giải nhì 90314
Giải nhất 08084
Giải đặc biệt 252342
Hai số cuối: 08[3] - 14 - 17 - 18 - 42 - 51 - 53 - 54 - 58 - 69 - 72 - 74 - 80 - 84 - 89 - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 04-03-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 660
Giải sáu 8775 - 0198 - 3625
Giải năm 6311
Giải tư 54230 - 42655 - 53191 - 75326 - 16078 - 20387 - 61426
Giải ba 61946 - 64524
Giải nhì 19214
Giải nhất 38568
Giải đặc biệt 851554
Hai số cuối: 11 - 14 - 24 - 25 - 26[2] - 30 - 46 - 53 - 54 - 55 - 60 - 68 - 75 - 78 - 87 - 91 - 98

Xổ số Kiên Giang: ngày 25-02-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 051
Giải sáu 5081 - 4957 - 7055
Giải năm 0396
Giải tư 33287 - 13346 - 35247 - 91449 - 64462 - 64119 - 31959
Giải ba 11813 - 42754
Giải nhì 93231
Giải nhất 29231
Giải đặc biệt 615308
Hai số cuối: 08 - 13 - 19 - 31[2] - 46 - 47 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 62 - 81 - 87 - 90 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 18-02-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 628
Giải sáu 8633 - 4511 - 5862
Giải năm 9329
Giải tư 27540 - 53234 - 58387 - 47170 - 24154 - 22990 - 56863
Giải ba 14868 - 41081
Giải nhì 59167
Giải nhất 99390
Giải đặc biệt 276334
Hai số cuối: 11 - 15 - 28 - 29 - 33 - 34[2] - 40 - 54 - 62 - 63 - 67 - 68 - 70 - 81 - 87 - 90[2]

Xổ số Kiên Giang: ngày 11-02-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 724
Giải sáu 0705 - 9389 - 9853
Giải năm 8814
Giải tư 40783 - 14034 - 04573 - 28232 - 26668 - 23520 - 42287
Giải ba 15843 - 44421
Giải nhì 27215
Giải nhất 24784
Giải đặc biệt 493457
Hai số cuối: 05 - 14 - 15 - 20 - 21 - 24 - 32 - 34 - 43 - 53 - 57 - 68 - 73 - 83 - 84 - 87 - 89 - 96

Xổ số Kiên Giang: ngày 04-02-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 411
Giải sáu 4722 - 0322 - 0285
Giải năm 8685
Giải tư 83382 - 53681 - 66039 - 11136 - 50231 - 26643 - 35640
Giải ba 78228 - 21040
Giải nhì 20547
Giải nhất 89663
Giải đặc biệt 681688
Hai số cuối: 11 - 22[2] - 28 - 31 - 36 - 39 - 40[2] - 43 - 47 - 56 - 63 - 81 - 82 - 85[2] - 88

Xổ số Kiên Giang: ngày 28-01-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 21 phút 4 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 431
Giải sáu 7518 - 1544 - 3454
Giải năm 3563
Giải tư 88541 - 66688 - 54562 - 65499 - 56475 - 35478 - 51967
Giải ba 42018 - 34606
Giải nhì 88289
Giải nhất 22968
Giải đặc biệt 013837
Hai số cuối: 06 - 11 - 18[2] - 31 - 37 - 41 - 44 - 54 - 62 - 63 - 67 - 68 - 75 - 78 - 88 - 89 - 99