Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Hậu Giang: ngày 17-03-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 868
Giải sáu 8698 - 6889 - 9986
Giải năm 3757
Giải tư 80364 - 67220 - 35675 - 63963 - 43896 - 33166 - 58036
Giải ba 94981 - 93547
Giải nhì 73409
Giải nhất 56608
Giải đặc biệt 066068
Hai số cuối: 08 - 09 - 20 - 36 - 47 - 48 - 57 - 63 - 64 - 66 - 68[2] - 75 - 81 - 86 - 89 - 96 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 10-03-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 906
Giải sáu 4238 - 3117 - 8019
Giải năm 4147
Giải tư 91780 - 03101 - 43975 - 87146 - 40818 - 46226 - 71585
Giải ba 61735 - 79460
Giải nhì 30418
Giải nhất 44906
Giải đặc biệt 435467
Hai số cuối: 01 - 06[2] - 17 - 18[2] - 19 - 26 - 35 - 38 - 46 - 47 - 60 - 67 - 75 - 80 - 85 - 91

Xổ số Hậu Giang: ngày 03-03-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 843
Giải sáu 8680 - 0393 - 4042
Giải năm 8686
Giải tư 40463 - 09294 - 45540 - 93139 - 19938 - 53133 - 04015
Giải ba 44518 - 59530
Giải nhì 33943
Giải nhất 58619
Giải đặc biệt 538468
Hai số cuối: 15 - 18 - 19 - 30 - 33 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43[2] - 63 - 68 - 76 - 80 - 86 - 93 - 94

Xổ số Hậu Giang: ngày 24-02-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 791
Giải sáu 4112 - 6414 - 0083
Giải năm 1190
Giải tư 19213 - 84447 - 94092 - 01746 - 27259 - 51797 - 39315
Giải ba 90515 - 95539
Giải nhì 85148
Giải nhất 79346
Giải đặc biệt 800565
Hai số cuối: 12 - 13 - 14 - 15[2] - 39 - 46[2] - 47 - 48 - 51 - 59 - 65 - 83 - 90 - 91 - 92 - 97

Xổ số Hậu Giang: ngày 17-02-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 839
Giải sáu 8420 - 5400 - 4900
Giải năm 8742
Giải tư 23353 - 59042 - 63583 - 23530 - 23028 - 16917 - 77501
Giải ba 90109 - 71084
Giải nhì 20938
Giải nhất 12817
Giải đặc biệt 879038
Hai số cuối: 00[2] - 01 - 09 - 17[2] - 20 - 28 - 30 - 31 - 38[2] - 39 - 42[2] - 53 - 83 - 84

Xổ số Hậu Giang: ngày 10-02-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 070
Giải sáu 4340 - 4636 - 4194
Giải năm 2169
Giải tư 04590 - 99150 - 76554 - 45474 - 79467 - 37524 - 49534
Giải ba 50157 - 64922
Giải nhì 90875
Giải nhất 73410
Giải đặc biệt 086719
Hai số cuối: 10 - 19 - 22 - 24 - 34 - 36 - 40 - 50 - 54 - 57 - 67 - 69 - 70 - 74 - 75 - 76 - 90 - 94

Xổ số Hậu Giang: ngày 03-02-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 582
Giải sáu 3902 - 4299 - 7751
Giải năm 7248
Giải tư 10959 - 89396 - 52241 - 42543 - 60989 - 04194 - 50009
Giải ba 74133 - 14399
Giải nhì 92312
Giải nhất 47065
Giải đặc biệt 737084
Hai số cuối: 02 - 06 - 09 - 12 - 33 - 41 - 43 - 48 - 51 - 59 - 65 - 82 - 84 - 89 - 94 - 96 - 99[2]

Xổ số Hậu Giang: ngày 27-01-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 22 phút 59 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 97
Giải bảy 593
Giải sáu 0366 - 6154 - 3297
Giải năm 8426
Giải tư 37118 - 20340 - 41753 - 04740 - 58490 - 77372 - 81401
Giải ba 36188 - 83834
Giải nhì 60501
Giải nhất 38109
Giải đặc biệt 178363
Hai số cuối: 01[2] - 09 - 18 - 26 - 34 - 40[2] - 53 - 54 - 63 - 66 - 72 - 88 - 90 - 93 - 97[2]