Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Hậu Giang: ngày 10-11-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 467
Giải sáu 8314 - 9382 - 3365
Giải năm 1599
Giải tư 21432 - 72943 - 56595 - 70478 - 16228 - 98205 - 62802
Giải ba 73091 - 19667
Giải nhì 44074
Giải nhất 19130
Giải đặc biệt 866587
Hai số cuối: 02 - 05 - 14 - 28 - 30 - 32 - 43 - 55 - 65 - 67[2] - 74 - 78 - 82 - 87 - 91 - 95 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 03-11-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 21
Giải bảy 115
Giải sáu 2853 - 2527 - 3641
Giải năm 1554
Giải tư 52665 - 87666 - 66505 - 93070 - 72891 - 23222 - 98848
Giải ba 36985 - 18622
Giải nhì 01936
Giải nhất 73910
Giải đặc biệt 995214
Hai số cuối: 05 - 10 - 14 - 15 - 21 - 22[2] - 27 - 36 - 41 - 48 - 53 - 54 - 65 - 66 - 70 - 85 - 91

Xổ số Hậu Giang: ngày 27-10-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 824
Giải sáu 0927 - 2029 - 8115
Giải năm 3508
Giải tư 19050 - 01439 - 09967 - 97264 - 61160 - 68440 - 10431
Giải ba 06009 - 26133
Giải nhì 86027
Giải nhất 63040
Giải đặc biệt 214037
Hai số cuối: 08 - 09 - 15 - 24 - 27[2] - 29 - 31 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40[2] - 50 - 60 - 64 - 67

Xổ số Hậu Giang: ngày 20-10-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 937
Giải sáu 2616 - 8116 - 2986
Giải năm 9588
Giải tư 03485 - 98414 - 90926 - 95155 - 21562 - 75009 - 21967
Giải ba 75504 - 08962
Giải nhì 44515
Giải nhất 10753
Giải đặc biệt 644117
Hai số cuối: 04 - 09 - 14 - 15 - 16[2] - 17 - 26 - 37 - 53 - 55 - 62[2] - 67 - 70 - 85 - 86 - 88

Xổ số Hậu Giang: ngày 13-10-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 598
Giải sáu 6113 - 2882 - 8163
Giải năm 2027
Giải tư 31815 - 30505 - 00876 - 87991 - 65775 - 85923 - 68579
Giải ba 40046 - 45756
Giải nhì 34305
Giải nhất 95003
Giải đặc biệt 980921
Hai số cuối: 03 - 05[2] - 13 - 15 - 21 - 23 - 27 - 46 - 56 - 63 - 75 - 76 - 79 - 82 - 85 - 91 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 06-10-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 670
Giải sáu 2371 - 7941 - 0614
Giải năm 1882
Giải tư 13161 - 37846 - 27529 - 83310 - 96670 - 45215 - 81144
Giải ba 33967 - 78519
Giải nhì 39357
Giải nhất 35282
Giải đặc biệt 610090
Hai số cuối: 10 - 14 - 15 - 19 - 29 - 39 - 41 - 44 - 46 - 57 - 61 - 67 - 70[2] - 71 - 82[2] - 90

Xổ số Hậu Giang: ngày 29-09-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 186
Giải sáu 3464 - 5540 - 6559
Giải năm 6334
Giải tư 57147 - 18076 - 21308 - 42301 - 45405 - 50609 - 64816
Giải ba 70669 - 75983
Giải nhì 94987
Giải nhất 57680
Giải đặc biệt 287788
Hai số cuối: 01 - 05 - 08 - 09 - 16 - 34 - 40 - 47 - 59 - 64[2] - 69 - 76 - 80 - 83 - 86 - 87 - 88

Xổ số Hậu Giang: ngày 22-09-2018 - XSHG

Còn: 13 giờ 57 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 796
Giải sáu 9847 - 9995 - 1871
Giải năm 1759
Giải tư 62620 - 27877 - 72664 - 53428 - 04004 - 46712 - 09436
Giải ba 24814 - 72117
Giải nhì 04245
Giải nhất 30047
Giải đặc biệt 861942
Hai số cuối: 04 - 12 - 14 - 17 - 20 - 28 - 36 - 42 - 45 - 47[2] - 59 - 64[2] - 71 - 77 - 95 - 96