Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Hậu Giang: ngày 15-01-2022 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 604
Giải sáu 4383 - 3668 - 7870
Giải năm 0771
Giải tư 70410 - 49227 - 60370 - 19852 - 71855 - 33067 - 29567
Giải ba 34711 - 60248
Giải nhì 93280
Giải nhất 09342
Giải đặc biệt 751784
Hai số cuối: 04 - 10 - 11 - 26 - 27 - 42 - 48 - 52 - 55 - 67[2] - 68 - 70[2] - 71 - 80 - 83 - 84

Xổ số Hậu Giang: ngày 08-01-2022 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 526
Giải sáu 4527 - 1820 - 0959
Giải năm 6483
Giải tư 19553 - 82329 - 97760 - 82537 - 33712 - 48956 - 49599
Giải ba 89063 - 69454
Giải nhì 51451
Giải nhất 12820
Giải đặc biệt 506893
Hai số cuối: 08 - 12 - 20[2] - 26 - 27 - 29 - 37 - 51 - 53 - 54 - 56 - 59 - 60 - 63 - 83 - 93 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 01-01-2022 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 536
Giải sáu 4730 - 2799 - 9359
Giải năm 6927
Giải tư 72635 - 98535 - 26752 - 57449 - 61380 - 58956 - 30572
Giải ba 86491 - 68694
Giải nhì 77615
Giải nhất 72746
Giải đặc biệt 337190
Hai số cuối: 15 - 27 - 30 - 35[2] - 36 - 46 - 49 - 52 - 56 - 59 - 72 - 80 - 90 - 91 - 94 - 95 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 25-12-2021 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 037
Giải sáu 2677 - 7889 - 7197
Giải năm 8189
Giải tư 25463 - 60691 - 50183 - 93290 - 58030 - 11897 - 07950
Giải ba 25322 - 06846
Giải nhì 48431
Giải nhất 12888
Giải đặc biệt 413167
Hai số cuối: 22 - 30 - 31 - 37 - 46 - 50 - 63 - 67 - 77 - 83 - 88 - 89[2] - 90 - 91 - 97[2] - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 18-12-2021 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 276
Giải sáu 6995 - 5145 - 7386
Giải năm 1090
Giải tư 97971 - 11866 - 44470 - 96820 - 26346 - 92829 - 22519
Giải ba 56380 - 49506
Giải nhì 97181
Giải nhất 13779
Giải đặc biệt 713178
Hai số cuối: 06 - 19 - 20 - 29 - 45 - 46 - 66 - 70 - 71 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 86 - 90 - 95

Xổ số Hậu Giang: ngày 11-12-2021 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 859
Giải sáu 4334 - 1034 - 2126
Giải năm 2973
Giải tư 46672 - 81928 - 12510 - 02388 - 01063 - 25067 - 41553
Giải ba 27583 - 18568
Giải nhì 99254
Giải nhất 55192
Giải đặc biệt 481072
Hai số cuối: 10 - 19 - 26 - 28 - 34[2] - 53 - 54 - 59 - 63 - 67 - 68 - 72[2] - 73 - 83 - 88 - 92

Xổ số Hậu Giang: ngày 04-12-2021 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 442
Giải sáu 8227 - 6578 - 0305
Giải năm 1844
Giải tư 73758 - 81314 - 32326 - 26785 - 78003 - 53827 - 20770
Giải ba 09529 - 72724
Giải nhì 89464
Giải nhất 97195
Giải đặc biệt 127380
Hai số cuối: 03 - 05 - 14 - 24 - 26 - 27[2] - 29 - 42 - 44 - 58 - 64 - 70 - 78 - 80 - 85 - 95[2]

Xổ số Hậu Giang: ngày 27-11-2021 - XSHG

Còn: 1 giờ 27 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 538
Giải sáu 1293 - 4282 - 9576
Giải năm 9009
Giải tư 95164 - 42882 - 68940 - 79446 - 67281 - 85160 - 87579
Giải ba 38130 - 04575
Giải nhì 00108
Giải nhất 93183
Giải đặc biệt 850830
Hai số cuối: 08 - 09 - 30[2] - 38 - 40 - 46 - 60 - 64 - 75 - 76 - 79 - 81 - 82[2] - 83 - 89 - 93