Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Hậu Giang: ngày 03-07-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 402
Giải sáu 7285 - 1498 - 0211
Giải năm 7925
Giải tư 55829 - 24597 - 09473 - 19108 - 61566 - 75621 - 54609
Giải ba 87555 - 92773
Giải nhì 63455
Giải nhất 96292
Giải đặc biệt 951718
Hai số cuối: 02 - 08 - 09 - 11 - 18 - 21 - 22 - 25 - 29 - 55[2] - 66 - 73[2] - 85 - 92 - 97 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 26-06-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 431
Giải sáu 0584 - 5271 - 1475
Giải năm 0327
Giải tư 49252 - 44248 - 01857 - 29125 - 98973 - 83322 - 44213
Giải ba 13683 - 02531
Giải nhì 42283
Giải nhất 25760
Giải đặc biệt 475269
Hai số cuối: 13 - 22 - 25 - 27 - 31[2] - 37 - 48 - 52 - 57 - 60 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83[2] - 84

Xổ số Hậu Giang: ngày 19-06-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 320
Giải sáu 5415 - 0924 - 6454
Giải năm 8115
Giải tư 32353 - 75148 - 03655 - 26333 - 84680 - 26516 - 18401
Giải ba 90769 - 31689
Giải nhì 44403
Giải nhất 56267
Giải đặc biệt 355910
Hai số cuối: 01 - 03 - 04 - 10 - 15[2] - 16 - 20 - 24 - 33 - 48 - 53 - 54 - 55 - 67 - 69 - 80 - 89

Xổ số Hậu Giang: ngày 12-06-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 663
Giải sáu 2708 - 0139 - 5874
Giải năm 8069
Giải tư 55219 - 74799 - 77471 - 16108 - 26593 - 70923 - 13267
Giải ba 16547 - 95531
Giải nhì 92616
Giải nhất 42260
Giải đặc biệt 514345
Hai số cuối: 08[2] - 16 - 19 - 23 - 31 - 37 - 39 - 45 - 47 - 60 - 63 - 67 - 69 - 71 - 74 - 93 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 05-06-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 1158 - 8608 - 2427
Giải năm 6851
Giải tư 72892 - 83639 - 10950 - 73141 - 00557 - 66384 - 91369
Giải ba 49414 - 65150
Giải nhì 53760
Giải nhất 80513
Giải đặc biệt 482668
Hai số cuối: 08 - 11 - 13 - 14 - 27 - 35 - 39 - 41 - 50[2] - 51 - 57 - 58 - 60 - 68 - 69 - 84 - 92

Xổ số Hậu Giang: ngày 29-05-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 949
Giải sáu 3912 - 4261 - 6618
Giải năm 8642
Giải tư 29785 - 13609 - 52392 - 31092 - 83924 - 27989 - 29110
Giải ba 99265 - 37863
Giải nhì 62505
Giải nhất 38027
Giải đặc biệt 127077
Hai số cuối: 05 - 09 - 10 - 12 - 18 - 24 - 27 - 42 - 49 - 61 - 63 - 65 - 75 - 77 - 85 - 89 - 92[2]

Xổ số Hậu Giang: ngày 22-05-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 441
Giải sáu 6172 - 0725 - 7338
Giải năm 5983
Giải tư 69885 - 55578 - 13393 - 23146 - 56033 - 97963 - 53863
Giải ba 80985 - 01232
Giải nhì 58535
Giải nhất 54733
Giải đặc biệt 034070
Hai số cuối: 03 - 25 - 32 - 33[2] - 35 - 38 - 41 - 46 - 63[2] - 70 - 72 - 78 - 83 - 85[2] - 93

Xổ số Hậu Giang: ngày 15-05-2021 - XSHG

Còn: 9 giờ 50 phút 55 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 117
Giải sáu 2493 - 9019 - 0173
Giải năm 1507
Giải tư 37549 - 59120 - 40782 - 09277 - 12532 - 88479 - 27669
Giải ba 94054 - 10085
Giải nhì 51850
Giải nhất 95513
Giải đặc biệt 259699
Hai số cuối: 07 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20 - 32 - 49 - 50 - 54 - 69 - 73 - 77 - 79 - 82 - 85 - 93 - 99