Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Hậu Giang: ngày 13-01-2018 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 921
Giải sáu 2911 - 1879 - 0673
Giải năm 5520
Giải tư 39223 - 89410 - 70564 - 26623 - 02890 - 81651 - 97341
Giải ba 10004 - 99713
Giải nhì 74410
Giải nhất 73199
Giải đặc biệt 452573
Hai số cuối: 04 - 10[2] - 11 - 13 - 20 - 21 - 23[2] - 41 - 51 - 64 - 73[2] - 79 - 80 - 90 - 99

Xổ số Hậu Giang: ngày 06-01-2018 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 589
Giải sáu 8873 - 4961 - 3855
Giải năm 2316
Giải tư 27343 - 63776 - 55558 - 37195 - 30802 - 17137 - 80087
Giải ba 32468 - 22340
Giải nhì 54612
Giải nhất 71322
Giải đặc biệt 613081
Hai số cuối: 02 - 12 - 16 - 22 - 37 - 40 - 43 - 55 - 58 - 61 - 68 - 73 - 76 - 80 - 81 - 87 - 89 - 95

Xổ số Hậu Giang: ngày 30-12-2017 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 072
Giải sáu 5103 - 2605 - 3604
Giải năm 4636
Giải tư 00065 - 49277 - 57708 - 45930 - 38508 - 45004 - 74480
Giải ba 19888 - 61550
Giải nhì 79656
Giải nhất 01467
Giải đặc biệt 817602
Hai số cuối: 02[2] - 03 - 04[2] - 05 - 08[2] - 30 - 36 - 50 - 56 - 65 - 67 - 72 - 77 - 80 - 88

Xổ số Hậu Giang: ngày 23-12-2017 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 808
Giải sáu 3030 - 3326 - 3829
Giải năm 9670
Giải tư 25313 - 75808 - 93070 - 59184 - 84269 - 50675 - 97180
Giải ba 03850 - 95959
Giải nhì 04786
Giải nhất 68005
Giải đặc biệt 402449
Hai số cuối: 05 - 08[2] - 13 - 26 - 29 - 30 - 49 - 50 - 59[2] - 69 - 70[2] - 75 - 80 - 84 - 86

Xổ số Hậu Giang: ngày 16-12-2017 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 64
Giải bảy 259
Giải sáu 3372 - 8277 - 3550
Giải năm 3740
Giải tư 59414 - 24827 - 67481 - 78891 - 77215 - 08480 - 00382
Giải ba 69741 - 72102
Giải nhì 14461
Giải nhất 33281
Giải đặc biệt 664187
Hai số cuối: 02 - 14 - 15 - 27 - 40 - 41 - 50 - 59 - 61 - 64 - 72 - 77 - 80 - 81[2] - 82 - 87 - 91

Xổ số Hậu Giang: ngày 09-12-2017 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 575
Giải sáu 9673 - 7879 - 2864
Giải năm 4073
Giải tư 18964 - 85264 - 48976 - 51104 - 38367 - 04305 - 64240
Giải ba 54142 - 01769
Giải nhì 25316
Giải nhất 14832
Giải đặc biệt 760731
Hai số cuối: 04 - 05 - 16 - 31 - 32 - 40 - 42 - 57 - 64[3] - 67 - 69 - 73[2] - 75 - 76 - 79

Xổ số Hậu Giang: ngày 02-12-2017 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 004
Giải sáu 2851 - 0220 - 8634
Giải năm 7483
Giải tư 81935 - 34539 - 23232 - 50929 - 80063 - 09095 - 84273
Giải ba 82258 - 41843
Giải nhì 42074
Giải nhất 54207
Giải đặc biệt 456820
Hai số cuối: 04 - 07 - 20[2] - 29 - 32 - 34 - 35[2] - 39 - 43 - 51 - 58 - 63 - 73 - 74 - 83 - 95

Xổ số Hậu Giang: ngày 25-11-2017 - XSHG

Còn: 9 giờ 21 phút 33 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 001
Giải sáu 5752 - 2805 - 3874
Giải năm 8014
Giải tư 12620 - 16774 - 88470 - 94405 - 60330 - 11014 - 74011
Giải ba 48754 - 00056
Giải nhì 11654
Giải nhất 13616
Giải đặc biệt 657228
Hai số cuối: 01 - 05[2] - 11 - 14[2] - 16 - 20 - 28 - 30 - 52 - 54[2] - 56 - 66 - 70 - 74[2]