Home

XSHG, Kết quả Xổ số Hậu Giang Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Hậu Giang: ngày 15-09-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 633
Giải sáu 8450 - 2870 - 7887
Giải năm 9511
Giải tư 44689 - 03422 - 71637 - 83332 - 42305 - 86347 - 79604
Giải ba 69007 - 67639
Giải nhì 59373
Giải nhất 19028
Giải đặc biệt 670398
Hai số cuối: 04 - 05 - 07 - 11 - 22 - 28 - 32 - 33 - 34 - 37 - 39 - 47 - 50 - 70 - 73 - 87 - 89 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 08-09-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 371
Giải sáu 0862 - 4681 - 7447
Giải năm 2106
Giải tư 74962 - 53190 - 36382 - 68403 - 58678 - 76700 - 55936
Giải ba 27820 - 76794
Giải nhì 53150
Giải nhất 74070
Giải đặc biệt 018012
Hai số cuối: 00 - 03 - 06 - 12 - 20 - 36 - 47 - 50 - 62[2] - 70 - 71 - 78 - 81 - 82 - 84 - 90 - 94

Xổ số Hậu Giang: ngày 01-09-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 287
Giải sáu 0327 - 2803 - 9219
Giải năm 7949
Giải tư 28463 - 07410 - 81305 - 14320 - 17951 - 98257 - 02456
Giải ba 90904 - 04798
Giải nhì 83236
Giải nhất 84868
Giải đặc biệt 358272
Hai số cuối: 03 - 04 - 05 - 10 - 19 - 20 - 26 - 27 - 36 - 49 - 51 - 56 - 57 - 63 - 68 - 72 - 87 - 98

Xổ số Hậu Giang: ngày 25-08-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 489
Giải sáu 2767 - 3963 - 4387
Giải năm 6852
Giải tư 20676 - 02152 - 69125 - 38721 - 14062 - 47925 - 25720
Giải ba 41542 - 07046
Giải nhì 50334
Giải nhất 26037
Giải đặc biệt 382684
Hai số cuối: 20 - 21 - 25[2] - 34 - 37 - 42 - 46 - 52[2] - 62 - 63 - 67 - 75 - 76 - 84 - 87 - 89

Xổ số Hậu Giang: ngày 18-08-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 402
Giải sáu 6327 - 5678 - 2636
Giải năm 9100
Giải tư 40204 - 76493 - 54490 - 09390 - 51953 - 65373 - 04381
Giải ba 32758 - 69567
Giải nhì 00268
Giải nhất 90903
Giải đặc biệt 352041
Hai số cuối: 00 - 02 - 03 - 04 - 27 - 36 - 41 - 53[2] - 58 - 67 - 68 - 73 - 78 - 81 - 90[2] - 93

Xổ số Hậu Giang: ngày 11-08-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 316
Giải sáu 3093 - 1269 - 3554
Giải năm 1560
Giải tư 01502 - 71882 - 14995 - 98167 - 10332 - 12316 - 40783
Giải ba 07491 - 09845
Giải nhì 65141
Giải nhất 27913
Giải đặc biệt 488001
Hai số cuối: 01 - 02 - 13 - 16[2] - 32 - 41 - 45 - 54 - 60 - 67 - 69 - 82 - 83 - 84 - 91 - 93 - 95

Xổ số Hậu Giang: ngày 04-08-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 259
Giải sáu 8291 - 3625 - 2645
Giải năm 5792
Giải tư 32561 - 53239 - 69931 - 42355 - 49246 - 40303 - 44136
Giải ba 86992 - 73612
Giải nhì 12379
Giải nhất 93534
Giải đặc biệt 661333
Hai số cuối: 03 - 12 - 25 - 31 - 33 - 34 - 36 - 39 - 45 - 46 - 55 - 59 - 61 - 65 - 79 - 91 - 92[2]

Xổ số Hậu Giang: ngày 28-07-2018 - XSHG

Còn: 6 giờ 17 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 539
Giải sáu 6998 - 7324 - 8025
Giải năm 2920
Giải tư 99597 - 43008 - 11641 - 11783 - 34644 - 47961 - 81311
Giải ba 47687 - 90021
Giải nhì 83897
Giải nhất 90767
Giải đặc biệt 028075
Hai số cuối: 08 - 11 - 20 - 21 - 24 - 25 - 39 - 41 - 44 - 61 - 67 - 70 - 75 - 83 - 87 - 97[2] - 98