Home

XSDT, Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Đồng Tháp: ngày 17-01-2022 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 828
Giải sáu 4097 - 8845 - 2678
Giải năm 0079
Giải tư 64191 - 73359 - 38457 - 45493 - 24686 - 46098 - 43169
Giải ba 53419 - 65911
Giải nhì 34363
Giải nhất 31829
Giải đặc biệt 555879
Hai số cuối: 11 - 19 - 28 - 29 - 45[2] - 57 - 59 - 63 - 69 - 78 - 79[2] - 86 - 91 - 93 - 97 - 98

Xổ số Đồng Tháp: ngày 10-01-2022 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 894
Giải sáu 6252 - 8812 - 5788
Giải năm 6452
Giải tư 76891 - 74856 - 00443 - 03343 - 45579 - 34486 - 60318
Giải ba 94176 - 84759
Giải nhì 18398
Giải nhất 85438
Giải đặc biệt 097501
Hai số cuối: 01 - 12 - 18 - 38 - 43[2] - 52[2] - 56 - 59 - 71 - 76 - 79 - 86 - 88 - 91 - 94 - 98

Xổ số Đồng Tháp: ngày 03-01-2022 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 348
Giải sáu 5854 - 4311 - 1261
Giải năm 1492
Giải tư 29782 - 27356 - 38512 - 11660 - 67592 - 25555 - 61095
Giải ba 37461 - 77550
Giải nhì 82867
Giải nhất 59268
Giải đặc biệt 128514
Hai số cuối: 11 - 12 - 14 - 29 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 60 - 61[2] - 67 - 68 - 82 - 92[2] - 95

Xổ số Đồng Tháp: ngày 27-12-2021 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 088
Giải sáu 7957 - 3343 - 6934
Giải năm 0947
Giải tư 98426 - 13244 - 81002 - 73559 - 28354 - 35153 - 36931
Giải ba 40742 - 34430
Giải nhì 44055
Giải nhất 85185
Giải đặc biệt 336247
Hai số cuối: 02 - 26 - 30 - 31 - 34 - 42 - 43 - 44 - 47[2] - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 - 85 - 87 - 88

Xổ số Đồng Tháp: ngày 20-12-2021 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 869
Giải sáu 0043 - 1105 - 4768
Giải năm 3203
Giải tư 74601 - 20177 - 81734 - 70999 - 01275 - 57770 - 00690
Giải ba 45995 - 66386
Giải nhì 21466
Giải nhất 78256
Giải đặc biệt 268522
Hai số cuối: 01 - 03 - 05 - 22 - 34 - 43 - 56 - 66 - 68 - 69 - 70 - 75 - 77 - 86 - 90 - 91 - 95 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 13-12-2021 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 002
Giải sáu 7658 - 7771 - 1547
Giải năm 6200
Giải tư 07457 - 51903 - 43742 - 70880 - 21710 - 43992 - 80708
Giải ba 59093 - 92198
Giải nhì 41376
Giải nhất 91117
Giải đặc biệt 255738
Hai số cuối: 00 - 02 - 03 - 08 - 10 - 17 - 38 - 39 - 42 - 47 - 57 - 58 - 71 - 76 - 80 - 92 - 93 - 98

Xổ số Đồng Tháp: ngày 06-12-2021 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 274
Giải sáu 5575 - 3922 - 8214
Giải năm 1260
Giải tư 48057 - 35827 - 99073 - 00691 - 09818 - 46203 - 13673
Giải ba 46550 - 84040
Giải nhì 71840
Giải nhất 08592
Giải đặc biệt 029687
Hai số cuối: 03 - 05 - 14 - 18 - 22 - 27 - 40[2] - 50 - 57 - 60 - 73[2] - 74 - 75 - 87 - 91 - 92

Xổ số Đồng Tháp: ngày 29-11-2021 - XSDT

Còn: 2 giờ 46 phút 9 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 698
Giải sáu 1563 - 3728 - 0629
Giải năm 5693
Giải tư 00861 - 94022 - 73272 - 31434 - 26136 - 09706 - 29944
Giải ba 89531 - 66536
Giải nhì 78284
Giải nhất 66903
Giải đặc biệt 985353
Hai số cuối: 03 - 06 - 22[2] - 28 - 29 - 31 - 34 - 36[2] - 44 - 53 - 61 - 63 - 72 - 84 - 93 - 98