Home

XSDT, Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Đồng Tháp: ngày 23-10-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 614
Giải sáu 6850 - 1291 - 7627
Giải năm 6357
Giải tư 66356 - 93576 - 45405 - 14324 - 79855 - 93741 - 14608
Giải ba 87451 - 65233
Giải nhì 88788
Giải nhất 59823
Giải đặc biệt 690079
Hai số cuối: 05 - 08 - 14 - 23 - 24 - 27 - 33 - 41 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 - 76 - 79 - 88 - 91 - 95

Xổ số Đồng Tháp: ngày 16-10-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 952
Giải sáu 9544 - 3126 - 4886
Giải năm 9821
Giải tư 72923 - 51170 - 09657 - 68440 - 36268 - 63109 - 36503
Giải ba 62226 - 52672
Giải nhì 04171
Giải nhất 43714
Giải đặc biệt 166722
Hai số cuối: 03 - 09 - 14 - 21 - 22 - 23 - 26[2] - 40 - 44 - 52 - 57 - 68 - 70 - 71 - 72 - 86 - 96

Xổ số Đồng Tháp: ngày 09-10-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 581
Giải sáu 9735 - 7176 - 5827
Giải năm 4413
Giải tư 73761 - 54161 - 13940 - 93787 - 33724 - 04434 - 17562
Giải ba 79441 - 40245
Giải nhì 78152
Giải nhất 82908
Giải đặc biệt 630901
Hai số cuối: 01 - 08 - 13 - 24 - 27 - 34 - 35 - 40 - 41 - 45 - 52 - 61[2] - 62 - 76 - 81 - 87 - 96

Xổ số Đồng Tháp: ngày 02-10-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 409
Giải sáu 6809 - 8454 - 0220
Giải năm 3829
Giải tư 26540 - 32379 - 00426 - 01230 - 37887 - 42930 - 00423
Giải ba 19164 - 62005
Giải nhì 46631
Giải nhất 46300
Giải đặc biệt 578837
Hai số cuối: 00 - 05 - 09[2] - 20 - 23 - 26 - 29 - 30[2] - 31 - 37 - 40 - 51 - 54 - 64 - 79 - 87

Xổ số Đồng Tháp: ngày 25-09-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 491
Giải sáu 1802 - 8629 - 4769
Giải năm 7123
Giải tư 99299 - 64604 - 75722 - 35781 - 62114 - 59177 - 50750
Giải ba 37905 - 52557
Giải nhì 69056
Giải nhất 75772
Giải đặc biệt 889068
Hai số cuối: 02 - 04 - 05 - 14 - 22 - 23 - 29 - 50 - 56 - 57 - 68 - 69 - 72 - 77 - 81 - 91 - 98 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 18-09-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 446
Giải sáu 7759 - 3103 - 4056
Giải năm 2434
Giải tư 61997 - 65564 - 63681 - 64650 - 40699 - 51692 - 72644
Giải ba 28597 - 88926
Giải nhì 37999
Giải nhất 12510
Giải đặc biệt 880715
Hai số cuối: 02 - 03 - 10 - 15 - 26 - 34 - 44 - 46 - 50 - 56 - 59 - 64 - 81 - 92 - 97[2] - 99[2]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 11-09-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 336
Giải sáu 3550 - 7322 - 6301
Giải năm 1882
Giải tư 78952 - 64606 - 90816 - 62644 - 86392 - 35938 - 75490
Giải ba 90433 - 53438
Giải nhì 32930
Giải nhất 65601
Giải đặc biệt 804499
Hai số cuối: 01[2] - 06 - 16 - 22 - 30 - 33 - 36 - 38[2] - 44 - 50 - 52 - 82 - 88 - 90 - 92 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 04-09-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 16 phút 32 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 585
Giải sáu 1484 - 8051 - 1931
Giải năm 1045
Giải tư 53699 - 98768 - 75468 - 40047 - 81637 - 95015 - 56243
Giải ba 14382 - 71983
Giải nhì 79256
Giải nhất 01982
Giải đặc biệt 231665
Hai số cuối: 15 - 31 - 37 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 56 - 65 - 68[2] - 82[2] - 83 - 84 - 85 - 99