Home

XSDT, Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Đồng Tháp: ngày 15-01-2018 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 602
Giải sáu 6513 - 9433 - 0781
Giải năm 5293
Giải tư 14597 - 65612 - 15491 - 76015 - 67405 - 81178 - 94379
Giải ba 37123 - 02775
Giải nhì 22180
Giải nhất 86598
Giải đặc biệt 452578
Hai số cuối: 02 - 05 - 12 - 13 - 15 - 23 - 33 - 75 - 78[2] - 79 - 80 - 81 - 86 - 91 - 93 - 97 - 98

Xổ số Đồng Tháp: ngày 08-01-2018 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 943
Giải sáu 6053 - 1686 - 1970
Giải năm 2525
Giải tư 91627 - 10712 - 25386 - 05770 - 46786 - 97678 - 86649
Giải ba 43884 - 51865
Giải nhì 89779
Giải nhất 28469
Giải đặc biệt 494468
Hai số cuối: 12 - 25 - 27 - 43 - 49 - 53 - 65 - 68 - 69 - 70[2] - 78 - 79[2] - 84 - 86[3]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 01-01-2018 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 352
Giải sáu 5212 - 8972 - 8762
Giải năm 8492
Giải tư 43924 - 34385 - 71978 - 35076 - 61670 - 39539 - 87208
Giải ba 52136 - 72430
Giải nhì 05610
Giải nhất 68606
Giải đặc biệt 622602
Hai số cuối: 02 - 06 - 08 - 10 - 12 - 24 - 30 - 36 - 39 - 52 - 58 - 62 - 70 - 72 - 76 - 78 - 85 - 92

Xổ số Đồng Tháp: ngày 25-12-2017 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 106
Giải sáu 9821 - 1953 - 5621
Giải năm 5454
Giải tư 83353 - 90094 - 01340 - 11090 - 22161 - 64106 - 25654
Giải ba 77899 - 87909
Giải nhì 33390
Giải nhất 50730
Giải đặc biệt 113100
Hai số cuối: 00 - 06[2] - 09 - 21[2] - 30 - 40 - 53[2] - 54[3] - 61 - 90[2] - 94 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 18-12-2017 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 127
Giải sáu 5893 - 7391 - 8734
Giải năm 5402
Giải tư 18566 - 14130 - 93210 - 38397 - 11570 - 24521 - 34576
Giải ba 18609 - 56686
Giải nhì 48893
Giải nhất 77260
Giải đặc biệt 479362
Hai số cuối: 02 - 09 - 10 - 21 - 27 - 30 - 34 - 39 - 60 - 62 - 66 - 70 - 76 - 86 - 91 - 93[2] - 97

Xổ số Đồng Tháp: ngày 11-12-2017 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 879
Giải sáu 0691 - 1864 - 0104
Giải năm 8302
Giải tư 41272 - 22195 - 58169 - 97521 - 13073 - 56281 - 41327
Giải ba 82324 - 90041
Giải nhì 96347
Giải nhất 33105
Giải đặc biệt 637973
Hai số cuối: 02 - 04 - 05 - 07 - 21 - 24 - 27 - 41 - 47 - 64 - 69 - 72 - 73[2] - 79 - 81 - 91 - 95

Xổ số Đồng Tháp: ngày 04-12-2017 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 177
Giải sáu 5239 - 9498 - 1957
Giải năm 0159
Giải tư 75350 - 95508 - 50886 - 49722 - 34081 - 44916 - 96439
Giải ba 13315 - 34403
Giải nhì 02781
Giải nhất 49902
Giải đặc biệt 380681
Hai số cuối: 02 - 03 - 08 - 15 - 16 - 22 - 39[2] - 50 - 57 - 59 - 77 - 81[4] - 86 - 98

Xổ số Đồng Tháp: ngày 27-11-2017 - XSDT

Còn: 9 giờ 25 phút 19 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 466
Giải sáu 1681 - 3062 - 6511
Giải năm 7077
Giải tư 78470 - 38605 - 66519 - 80728 - 72546 - 08144 - 21154
Giải ba 12404 - 26421
Giải nhì 41736
Giải nhất 53992
Giải đặc biệt 993018
Hai số cuối: 04 - 05 - 11 - 18 - 19 - 21 - 28 - 36 - 42 - 44 - 46 - 54 - 62 - 66 - 70 - 77 - 81 - 92