Home

XSDT, Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Đồng Tháp: ngày 17-09-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 604
Giải sáu 0839 - 9757 - 0270
Giải năm 7507
Giải tư 45720 - 17394 - 67807 - 42715 - 75600 - 47966 - 40699
Giải ba 21925 - 32107
Giải nhì 43048
Giải nhất 56622
Giải đặc biệt 947679
Hai số cuối: 00 - 04 - 07[3] - 14 - 15 - 20 - 22 - 25 - 39 - 48 - 57 - 66 - 70 - 79 - 94 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 10-09-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 796
Giải sáu 0644 - 2868 - 1710
Giải năm 9142
Giải tư 35941 - 72229 - 69899 - 25685 - 69962 - 18356 - 64407
Giải ba 77097 - 36235
Giải nhì 95313
Giải nhất 08147
Giải đặc biệt 896123
Hai số cuối: 07 - 10 - 13 - 23 - 29 - 35 - 41 - 42 - 44 - 47 - 56 - 57 - 62 - 68 - 85 - 96 - 97 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 03-09-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 741
Giải sáu 4133 - 2871 - 8232
Giải năm 9395
Giải tư 60281 - 38003 - 98003 - 46815 - 04064 - 83054 - 19663
Giải ba 13277 - 64173
Giải nhì 31534
Giải nhất 05150
Giải đặc biệt 952057
Hai số cuối: 03[2] - 15 - 32 - 33 - 34 - 41 - 50 - 54 - 57 - 63 - 64 - 71 - 73 - 77 - 81 - 95[2]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 27-08-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 334
Giải sáu 3605 - 9513 - 5670
Giải năm 1268
Giải tư 97276 - 41034 - 85575 - 63616 - 42558 - 56771 - 12562
Giải ba 97070 - 10108
Giải nhì 58913
Giải nhất 87289
Giải đặc biệt 702212
Hai số cuối: 05 - 08 - 12 - 13[2] - 16 - 34[2] - 58 - 62 - 68 - 70[2] - 71 - 74 - 75 - 76 - 89

Xổ số Đồng Tháp: ngày 20-08-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 123
Giải sáu 8385 - 0156 - 3754
Giải năm 1933
Giải tư 15358 - 86997 - 94486 - 41296 - 59128 - 11311 - 08539
Giải ba 27162 - 82620
Giải nhì 44329
Giải nhất 78998
Giải đặc biệt 374123
Hai số cuối: 11 - 20 - 23[2] - 28 - 29 - 33 - 39 - 54 - 56 - 58 - 62 - 85 - 86 - 95 - 96 - 97 - 98

Xổ số Đồng Tháp: ngày 13-08-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 541
Giải sáu 7739 - 5236 - 2389
Giải năm 3247
Giải tư 75744 - 72425 - 66074 - 00830 - 80189 - 94761 - 90921
Giải ba 34965 - 96620
Giải nhì 00514
Giải nhất 70745
Giải đặc biệt 073408
Hai số cuối: 08 - 14 - 20 - 21 - 25 - 30 - 36 - 39 - 41 - 44 - 45 - 47 - 61 - 65 - 74 - 89[2] - 92

Xổ số Đồng Tháp: ngày 06-08-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 216
Giải sáu 9072 - 0756 - 4044
Giải năm 9064
Giải tư 34125 - 20178 - 14930 - 01886 - 24429 - 12121 - 11213
Giải ba 70602 - 71377
Giải nhì 23192
Giải nhất 57613
Giải đặc biệt 569548
Hai số cuối: 02 - 11 - 13[2] - 16 - 21 - 25 - 29 - 30 - 44 - 48 - 56 - 64 - 72 - 77 - 78 - 86 - 92

Xổ số Đồng Tháp: ngày 30-07-2018 - XSDT

Còn: 7 giờ 5 phút 43 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 388
Giải sáu 1202 - 9727 - 0834
Giải năm 1985
Giải tư 04002 - 15226 - 23721 - 34060 - 16876 - 67057 - 92264
Giải ba 24224 - 63652
Giải nhì 03700
Giải nhất 01068
Giải đặc biệt 517112
Hai số cuối: 00 - 02[2] - 12 - 21 - 24 - 26 - 27 - 34 - 52 - 57 - 60 - 64 - 68 - 76 - 85 - 88 - 90