Home

XSDT, Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Đồng Tháp: ngày 12-11-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 208
Giải sáu 5788 - 4075 - 0585
Giải năm 7214
Giải tư 27557 - 70702 - 39497 - 64686 - 10671 - 23098 - 63792
Giải ba 27168 - 62843
Giải nhì 01224
Giải nhất 10098
Giải đặc biệt 141230
Hai số cuối: 02 - 03 - 08 - 14 - 24 - 30 - 43 - 57 - 68 - 71 - 75 - 85 - 86 - 88 - 92 - 97 - 98[2]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 05-11-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 134
Giải sáu 6872 - 9944 - 2031
Giải năm 3650
Giải tư 93414 - 47970 - 92404 - 48119 - 86080 - 32321 - 11810
Giải ba 08560 - 15418
Giải nhì 08064
Giải nhất 70249
Giải đặc biệt 166440
Hai số cuối: 04 - 10 - 14 - 18 - 19 - 21 - 31 - 34 - 40 - 44 - 49 - 50 - 60 - 64 - 70 - 72 - 74 - 80

Xổ số Đồng Tháp: ngày 29-10-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 300
Giải sáu 7606 - 3686 - 1276
Giải năm 1521
Giải tư 04605 - 68418 - 96088 - 14952 - 95846 - 52096 - 85780
Giải ba 28814 - 10390
Giải nhì 58997
Giải nhất 71503
Giải đặc biệt 074858
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 06 - 08 - 14 - 18 - 21 - 46 - 52 - 58 - 76 - 80 - 86 - 88 - 90 - 96 - 97

Xổ số Đồng Tháp: ngày 22-10-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 82
Giải bảy 845
Giải sáu 8323 - 9147 - 9679
Giải năm 8385
Giải tư 22926 - 29092 - 21049 - 73661 - 12811 - 10290 - 59207
Giải ba 49128 - 88349
Giải nhì 52631
Giải nhất 11562
Giải đặc biệt 189826
Hai số cuối: 07 - 11 - 23 - 26[2] - 28 - 31 - 45 - 47 - 49[2] - 61 - 62 - 79 - 82 - 85 - 90 - 92

Xổ số Đồng Tháp: ngày 15-10-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 391
Giải sáu 2666 - 9819 - 8932
Giải năm 4455
Giải tư 46365 - 98631 - 92976 - 59517 - 24852 - 71531 - 92981
Giải ba 96367 - 36599
Giải nhì 20999
Giải nhất 62918
Giải đặc biệt 163869
Hai số cuối: 17 - 18 - 19 - 31[2] - 32 - 52 - 55 - 65 - 66 - 67 - 69 - 76[2] - 81 - 91 - 99[2]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 08-10-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 279
Giải sáu 1627 - 2614 - 1861
Giải năm 8131
Giải tư 66923 - 28391 - 29348 - 95094 - 02543 - 72881 - 54166
Giải ba 55545 - 15751
Giải nhì 64222
Giải nhất 73695
Giải đặc biệt 852574
Hai số cuối: 14 - 22 - 23 - 27 - 31 - 43 - 45 - 48 - 51 - 59 - 61 - 66 - 74 - 79 - 81 - 91 - 94 - 95

Xổ số Đồng Tháp: ngày 01-10-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 121
Giải sáu 5806 - 1091 - 6700
Giải năm 7480
Giải tư 60667 - 53705 - 12148 - 90436 - 98337 - 49687 - 08238
Giải ba 58828 - 32344
Giải nhì 15170
Giải nhất 44697
Giải đặc biệt 801205
Hai số cuối: 00 - 03 - 05[2] - 06 - 21 - 28 - 36 - 37 - 38 - 44 - 48 - 67 - 70 - 80 - 87 - 91 - 97

Xổ số Đồng Tháp: ngày 24-09-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 52 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 151
Giải sáu 3790 - 2319 - 7753
Giải năm 2610
Giải tư 33081 - 93544 - 94754 - 95061 - 74175 - 92723 - 21482
Giải ba 24422 - 69811
Giải nhì 24578
Giải nhất 35510
Giải đặc biệt 338146
Hai số cuối: 10[2] - 11 - 19 - 22 - 23 - 41 - 44 - 46 - 51 - 53 - 54 - 61 - 75 - 78 - 81 - 82 - 90