Home

XSDN, Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Đồng Nai: ngày 14-11-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 877
Giải sáu 7987 - 8502 - 1968
Giải năm 8543
Giải tư 88567 - 91653 - 22915 - 18829 - 63449 - 99822 - 41789
Giải ba 82568 - 37688
Giải nhì 33711
Giải nhất 96401
Giải đặc biệt 062470
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 15 - 22 - 29 - 43 - 44 - 49 - 53 - 67 - 68[2] - 70 - 77 - 87 - 88 - 89

Xổ số Đồng Nai: ngày 07-11-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 792
Giải sáu 0994 - 6014 - 2847
Giải năm 7059
Giải tư 79191 - 57150 - 76996 - 05296 - 82232 - 98137 - 83054
Giải ba 47331 - 40948
Giải nhì 15250
Giải nhất 10230
Giải đặc biệt 753838
Hai số cuối: 14 - 30 - 31 - 32 - 37 - 38 - 47 - 48 - 50[2] - 54 - 59 - 91[2] - 92 - 94 - 96[2]

Xổ số Đồng Nai: ngày 31-10-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 582
Giải sáu 2233 - 2142 - 7569
Giải năm 4284
Giải tư 47095 - 42027 - 79038 - 97501 - 40583 - 36031 - 53981
Giải ba 40400 - 65964
Giải nhì 92268
Giải nhất 38947
Giải đặc biệt 174366
Hai số cuối: 00 - 01 - 27 - 31 - 33 - 38 - 42 - 47 - 59 - 64 - 66 - 68 - 69 - 81 - 82 - 83 - 84 - 95

Xổ số Đồng Nai: ngày 24-10-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 454
Giải sáu 1678 - 9442 - 8800
Giải năm 9918
Giải tư 85664 - 67436 - 86655 - 22214 - 63510 - 72062 - 84657
Giải ba 92490 - 39253
Giải nhì 92553
Giải nhất 91497
Giải đặc biệt 902040
Hai số cuối: 00 - 10 - 14 - 18 - 36 - 40 - 42 - 53[2] - 54 - 55 - 57 - 62[2] - 64 - 78 - 90 - 97

Xổ số Đồng Nai: ngày 17-10-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 983
Giải sáu 4352 - 1881 - 6116
Giải năm 3412
Giải tư 71498 - 78985 - 23756 - 42509 - 22453 - 51142 - 17174
Giải ba 52826 - 02370
Giải nhì 11771
Giải nhất 56037
Giải đặc biệt 313048
Hai số cuối: 09 - 12 - 16 - 26 - 37 - 42 - 48 - 52 - 53 - 56 - 70 - 71 - 74 - 81 - 83[2] - 85 - 98

Xổ số Đồng Nai: ngày 10-10-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 520
Giải sáu 0917 - 0828 - 0653
Giải năm 1902
Giải tư 69387 - 64401 - 86310 - 98478 - 14287 - 43974 - 76789
Giải ba 32676 - 64074
Giải nhì 17964
Giải nhất 35707
Giải đặc biệt 782645
Hai số cuối: 01 - 02 - 07 - 10 - 17 - 20 - 23 - 28 - 45 - 53 - 64 - 74[2] - 76 - 78 - 87[2] - 89

Xổ số Đồng Nai: ngày 03-10-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 575
Giải sáu 8674 - 5562 - 2955
Giải năm 1814
Giải tư 05021 - 14497 - 11075 - 59747 - 74521 - 25159 - 43872
Giải ba 48232 - 35058
Giải nhì 74001
Giải nhất 20715
Giải đặc biệt 936833
Hai số cuối: 01 - 14 - 15 - 21[2] - 32 - 33 - 47 - 55 - 58 - 59 - 62 - 72 - 74 - 75[2] - 94 - 97

Xổ số Đồng Nai: ngày 26-09-2018 - XSDN

Còn: 13 giờ 27 phút 35 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 999
Giải sáu 4551 - 4822 - 1925
Giải năm 3278
Giải tư 47381 - 02237 - 57161 - 46189 - 51298 - 84065 - 76671
Giải ba 79620 - 03639
Giải nhì 33233
Giải nhất 60303
Giải đặc biệt 302200
Hai số cuối: 00 - 03 - 10 - 20 - 22 - 25 - 33 - 37 - 39 - 51 - 61 - 65 - 71 - 78 - 81 - 89 - 98 - 99