Home

XSDN, Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Đồng Nai: ngày 17-01-2018 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 156
Giải sáu 7176 - 0347 - 1695
Giải năm 5595
Giải tư 44541 - 73867 - 58034 - 86002 - 27224 - 58794 - 37568
Giải ba 89373 - 09634
Giải nhì 23316
Giải nhất 14637
Giải đặc biệt 630253
Hai số cuối: 02 - 16 - 24 - 34[2] - 37 - 41 - 47 - 53 - 56 - 67 - 68 - 73 - 76 - 80 - 94 - 95[2]

Xổ số Đồng Nai: ngày 10-01-2018 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 742
Giải sáu 0825 - 4897 - 3688
Giải năm 5319
Giải tư 93180 - 98671 - 93281 - 39685 - 08130 - 58587 - 15696
Giải ba 65495 - 08939
Giải nhì 10456
Giải nhất 14430
Giải đặc biệt 593276
Hai số cuối: 19 - 25 - 30[2] - 39 - 42 - 56 - 71 - 76 - 79 - 80 - 81 - 85 - 87 - 88 - 95 - 96 - 97

Xổ số Đồng Nai: ngày 03-01-2018 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 71
Giải bảy 330
Giải sáu 4384 - 8272 - 1288
Giải năm 5126
Giải tư 67846 - 85717 - 27998 - 13455 - 81350 - 88325 - 01283
Giải ba 32515 - 19286
Giải nhì 81513
Giải nhất 04723
Giải đặc biệt 309086
Hai số cuối: 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 26 - 30 - 46 - 50 - 55 - 71 - 72 - 83 - 84 - 86[2] - 88 - 98

Xổ số Đồng Nai: ngày 27-12-2017 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 179
Giải sáu 5554 - 0942 - 0115
Giải năm 7730
Giải tư 64865 - 07135 - 07460 - 35177 - 51420 - 43419 - 65837
Giải ba 45114 - 60260
Giải nhì 19261
Giải nhất 95585
Giải đặc biệt 408049
Hai số cuối: 14 - 15 - 19 - 20 - 30 - 35 - 37 - 42 - 49 - 54 - 60[2] - 61 - 62 - 65 - 77 - 79 - 85

Xổ số Đồng Nai: ngày 20-12-2017 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 205
Giải sáu 3842 - 3609 - 2081
Giải năm 5035
Giải tư 36185 - 77734 - 05362 - 31673 - 04789 - 23487 - 48183
Giải ba 17044 - 46443
Giải nhì 94346
Giải nhất 99269
Giải đặc biệt 616794
Hai số cuối: 05 - 09 - 34 - 35 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 62 - 69 - 73 - 81 - 83 - 85 - 87 - 89 - 94

Xổ số Đồng Nai: ngày 13-12-2017 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 728
Giải sáu 7627 - 7560 - 1050
Giải năm 3930
Giải tư 96853 - 28966 - 36735 - 50325 - 33149 - 35320 - 34009
Giải ba 92957 - 09681
Giải nhì 39905
Giải nhất 74487
Giải đặc biệt 824610
Hai số cuối: 05 - 09 - 10 - 20 - 25 - 27 - 28 - 30 - 35 - 49 - 50 - 53 - 57 - 60 - 66 - 70 - 81 - 87

Xổ số Đồng Nai: ngày 06-12-2017 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 970
Giải sáu 1981 - 5148 - 6088
Giải năm 5766
Giải tư 97192 - 05957 - 75867 - 98466 - 45212 - 28738 - 25741
Giải ba 11614 - 64569
Giải nhì 61302
Giải nhất 62561
Giải đặc biệt 897448
Hai số cuối: 02 - 12 - 14 - 38 - 41 - 48[2] - 57 - 61[2] - 66[2] - 67 - 69 - 70 - 81 - 88 - 92

Xổ số Đồng Nai: ngày 29-11-2017 - XSDN

Còn: 9 giờ 24 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 226
Giải sáu 5247 - 7422 - 6189
Giải năm 7748
Giải tư 11682 - 73687 - 40509 - 35213 - 86306 - 51849 - 62384
Giải ba 04202 - 97884
Giải nhì 62225
Giải nhất 27299
Giải đặc biệt 913807
Hai số cuối: 02 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 22 - 25 - 26 - 47 - 48 - 49 - 82 - 84[2] - 87 - 89 - 99