Home

XSCT, Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Cần Thơ: ngày 17-01-2018 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 167
Giải sáu 6523 - 0613 - 0598
Giải năm 1906
Giải tư 07647 - 51406 - 76004 - 11323 - 58570 - 85218 - 72463
Giải ba 91311 - 06066
Giải nhì 49462
Giải nhất 08048
Giải đặc biệt 750107
Hai số cuối: 04 - 06[2] - 07 - 11[2] - 13 - 18 - 23[2] - 47 - 48 - 62 - 63 - 66 - 67 - 70 - 98

Xổ số Cần Thơ: ngày 10-01-2018 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 978
Giải sáu 3375 - 6241 - 5472
Giải năm 3208
Giải tư 68408 - 15827 - 32672 - 68540 - 72606 - 47452 - 29489
Giải ba 92539 - 71408
Giải nhì 53787
Giải nhất 49499
Giải đặc biệt 734863
Hai số cuối: 06 - 08[3] - 27 - 39 - 40 - 41 - 52 - 63 - 72[2] - 75 - 76 - 78 - 87 - 89 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 03-01-2018 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 039
Giải sáu 1940 - 5552 - 3781
Giải năm 6343
Giải tư 03694 - 50178 - 74314 - 17896 - 74744 - 73655 - 07710
Giải ba 91125 - 82677
Giải nhì 68951
Giải nhất 66656
Giải đặc biệt 385965
Hai số cuối: 10 - 14 - 25 - 39 - 40 - 43 - 44 - 51 - 52 - 55 - 56 - 65 - 77 - 78 - 81 - 83 - 94 - 96

Xổ số Cần Thơ: ngày 27-12-2017 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 383
Giải sáu 0203 - 9196 - 2198
Giải năm 9582
Giải tư 93300 - 84705 - 07534 - 70534 - 36160 - 23367 - 60432
Giải ba 71387 - 06093
Giải nhì 13266
Giải nhất 53518
Giải đặc biệt 081208
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 08 - 18 - 24 - 32 - 34[2] - 60 - 66 - 67 - 82 - 83 - 87 - 93 - 96 - 98

Xổ số Cần Thơ: ngày 20-12-2017 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 170
Giải sáu 1500 - 8158 - 3742
Giải năm 3621
Giải tư 79065 - 39177 - 43144 - 89424 - 45292 - 76388 - 34605
Giải ba 44958 - 96348
Giải nhì 42062
Giải nhất 54827
Giải đặc biệt 946709
Hai số cuối: 00 - 05 - 09 - 21 - 24 - 27 - 42 - 44 - 48 - 58[2] - 62 - 65 - 70 - 77 - 88 - 90 - 92

Xổ số Cần Thơ: ngày 13-12-2017 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 117
Giải sáu 0464 - 6282 - 0461
Giải năm 2095
Giải tư 70240 - 19306 - 91261 - 34335 - 63549 - 02870 - 30156
Giải ba 08235 - 53341
Giải nhì 12948
Giải nhất 53857
Giải đặc biệt 331302
Hai số cuối: 02 - 06 - 17 - 35[2] - 40 - 41 - 48 - 49 - 56 - 57 - 61[2] - 64 - 68 - 70 - 82 - 95

Xổ số Cần Thơ: ngày 06-12-2017 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 461
Giải sáu 3098 - 9167 - 1188
Giải năm 3103
Giải tư 30267 - 34784 - 17203 - 84709 - 69947 - 15698 - 32525
Giải ba 45631 - 49027
Giải nhì 71258
Giải nhất 10587
Giải đặc biệt 425665
Hai số cuối: 03[2] - 09 - 25 - 27 - 31 - 47 - 58 - 61 - 65 - 67[2] - 77 - 84 - 87 - 88 - 98[2]

Xổ số Cần Thơ: ngày 29-11-2017 - XSCT

Còn: 9 giờ 23 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 774
Giải sáu 3348 - 0298 - 1687
Giải năm 4169
Giải tư 99167 - 37577 - 40484 - 60252 - 82337 - 51202 - 89218
Giải ba 58045 - 89706
Giải nhì 79582
Giải nhất 48332
Giải đặc biệt 439206
Hai số cuối: 00 - 02 - 06[2] - 18 - 32 - 37 - 45 - 48 - 52 - 67 - 69 - 74 - 77 - 82 - 84 - 87 - 98