Home

XSCT, Kết quả Xổ số Cần Thơ Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Cần Thơ: ngày 07-07-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 421
Giải sáu 2050 - 8724 - 4774
Giải năm 9903
Giải tư 39018 - 26612 - 38582 - 57302 - 26713 - 79395 - 40867
Giải ba 49479 - 63453
Giải nhì 69035
Giải nhất 26139
Giải đặc biệt 125151
Hai số cuối: 02 - 03 - 12 - 13 - 18 - 21 - 24 - 35 - 39 - 45 - 50 - 51 - 53 - 67 - 74 - 79 - 82 - 95

Xổ số Cần Thơ: ngày 30-06-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 561
Giải sáu 1319 - 4450 - 4346
Giải năm 9378
Giải tư 83751 - 67408 - 18024 - 67205 - 06730 - 02813 - 50063
Giải ba 22183 - 80910
Giải nhì 37165
Giải nhất 53310
Giải đặc biệt 264290
Hai số cuối: 05 - 08 - 10[3] - 13 - 19 - 24 - 30 - 46 - 50 - 51 - 61 - 63 - 65 - 78 - 83 - 90

Xổ số Cần Thơ: ngày 23-06-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 883
Giải sáu 0157 - 1849 - 7020
Giải năm 6867
Giải tư 91149 - 09481 - 04304 - 22854 - 50339 - 07476 - 12474
Giải ba 09403 - 75219
Giải nhì 85249
Giải nhất 91576
Giải đặc biệt 266191
Hai số cuối: 03 - 04 - 08 - 19 - 20 - 39 - 49[3] - 54 - 57 - 67 - 74 - 76[2] - 81 - 83 - 91

Xổ số Cần Thơ: ngày 16-06-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 775
Giải sáu 0369 - 2128 - 2895
Giải năm 7648
Giải tư 54288 - 14887 - 79688 - 81084 - 33932 - 00358 - 28538
Giải ba 26308 - 45568
Giải nhì 08199
Giải nhất 39434
Giải đặc biệt 812555
Hai số cuối: 08 - 28 - 32 - 34 - 38 - 48 - 55 - 58 - 60 - 68 - 69 - 75 - 84 - 87 - 88[2] - 95 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 09-06-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 91
Giải bảy 602
Giải sáu 5026 - 4135 - 9441
Giải năm 4553
Giải tư 21724 - 77315 - 57742 - 19134 - 46998 - 61038 - 23583
Giải ba 26623 - 37179
Giải nhì 20196
Giải nhất 49155
Giải đặc biệt 093630
Hai số cuối: 02 - 15 - 23 - 24 - 26 - 30 - 34 - 35 - 38 - 41 - 42 - 53 - 55 - 79 - 83 - 91 - 96 - 98

Xổ số Cần Thơ: ngày 02-06-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 487
Giải sáu 6320 - 7043 - 8969
Giải năm 5679
Giải tư 22070 - 84331 - 01613 - 37744 - 44919 - 89493 - 50018
Giải ba 94388 - 94761
Giải nhì 80183
Giải nhất 05698
Giải đặc biệt 621632
Hai số cuối: 13 - 18 - 19 - 20 - 31 - 32 - 43 - 44 - 61 - 69 - 70 - 76 - 79 - 83 - 87 - 88 - 93 - 98

Xổ số Cần Thơ: ngày 26-05-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 099
Giải sáu 7832 - 5274 - 0576
Giải năm 5372
Giải tư 22105 - 76317 - 21582 - 68808 - 83362 - 55235 - 95520
Giải ba 52441 - 06900
Giải nhì 89601
Giải nhất 01647
Giải đặc biệt 881675
Hai số cuối: 00 - 01 - 05 - 08 - 16 - 17 - 20 - 32 - 35 - 41 - 47 - 62 - 72 - 74 - 75 - 76 - 82 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 19-05-2021 - XSCT

Còn: 10 giờ 51 phút 38 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 191
Giải sáu 5878 - 1199 - 0536
Giải năm 8408
Giải tư 03410 - 41369 - 61663 - 69931 - 60906 - 32909 - 78985
Giải ba 47075 - 65238
Giải nhì 79873
Giải nhất 38239
Giải đặc biệt 268814
Hai số cuối: 06 - 08 - 09 - 10 - 14 - 31 - 36 - 38 - 39 - 63 - 69 - 73 - 75 - 78 - 79 - 85 - 91 - 99