Home

XSCT, Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Cần Thơ: ngày 14-03-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 477
Giải sáu 3422 - 5413 - 3650
Giải năm 2915
Giải tư 20174 - 21038 - 86954 - 32999 - 15785 - 56775 - 55598
Giải ba 57953 - 19687
Giải nhì 76797
Giải nhất 85719
Giải đặc biệt 156960
Hai số cuối: 13 - 15 - 19 - 22 - 38 - 50 - 53 - 54 - 60 - 67 - 74 - 75 - 77 - 85 - 87 - 97 - 98 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 07-03-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 74
Giải bảy 927
Giải sáu 5422 - 2798 - 5451
Giải năm 8345
Giải tư 72934 - 55947 - 76361 - 98883 - 81730 - 29699 - 37037
Giải ba 67099 - 16031
Giải nhì 70310
Giải nhất 52185
Giải đặc biệt 258574
Hai số cuối: 10 - 22 - 27 - 30 - 31 - 34 - 37 - 45 - 47 - 51 - 61 - 74[2] - 83 - 85 - 98 - 99[2]

Xổ số Cần Thơ: ngày 28-02-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 861
Giải sáu 8628 - 7998 - 9632
Giải năm 6895
Giải tư 98592 - 20732 - 47741 - 93273 - 84596 - 94895 - 37808
Giải ba 31204 - 88865
Giải nhì 66516
Giải nhất 86851
Giải đặc biệt 978077
Hai số cuối: 04 - 08 - 16 - 25 - 28 - 32[2] - 41 - 51 - 61 - 65 - 73 - 77 - 92 - 95[2] - 96 - 98

Xổ số Cần Thơ: ngày 21-02-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 663
Giải sáu 7673 - 4292 - 3026
Giải năm 8217
Giải tư 06045 - 81871 - 28422 - 96183 - 94120 - 57381 - 78553
Giải ba 47003 - 09709
Giải nhì 99222
Giải nhất 39888
Giải đặc biệt 800865
Hai số cuối: 02 - 03 - 09 - 17 - 20 - 22[2] - 26 - 45 - 53 - 63 - 65 - 71 - 73 - 81 - 83 - 88 - 92

Xổ số Cần Thơ: ngày 14-02-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 164
Giải sáu 7025 - 3776 - 5215
Giải năm 8390
Giải tư 21008 - 72607 - 92451 - 92957 - 37133 - 02413 - 73245
Giải ba 94383 - 93883
Giải nhì 54192
Giải nhất 43699
Giải đặc biệt 576674
Hai số cuối: 07 - 08 - 13 - 15 - 22 - 25 - 33 - 45 - 51 - 57 - 64 - 74 - 76 - 83[2] - 90 - 92 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 07-02-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 164
Giải sáu 8921 - 1688 - 5206
Giải năm 4787
Giải tư 48361 - 59804 - 21093 - 43414 - 02269 - 15059 - 11474
Giải ba 95246 - 35253
Giải nhì 32201
Giải nhất 12777
Giải đặc biệt 555999
Hai số cuối: 01 - 04 - 06 - 14 - 21 - 30 - 46 - 53 - 59 - 61 - 64 - 69 - 74 - 77 - 87 - 88 - 93 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 31-01-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 716
Giải sáu 2640 - 7150 - 5773
Giải năm 1552
Giải tư 51922 - 83778 - 13864 - 27791 - 00200 - 95211 - 06364
Giải ba 41021 - 16147
Giải nhì 50842
Giải nhất 92733
Giải đặc biệt 455735
Hai số cuối: 00 - 11 - 16 - 19 - 21 - 22 - 33 - 35 - 40 - 42 - 47 - 50 - 52 - 64[2] - 73 - 78 - 91

Xổ số Cần Thơ: ngày 24-01-2018 - XSCT

Còn: 5 giờ 25 phút 54 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 99
Giải bảy 332
Giải sáu 0033 - 0358 - 1977
Giải năm 8221
Giải tư 33304 - 53943 - 81441 - 99090 - 03843 - 69799 - 10318
Giải ba 40210 - 94956
Giải nhì 60969
Giải nhất 63285
Giải đặc biệt 225907
Hai số cuối: 04 - 07 - 10 - 18 - 21 - 32 - 33 - 41 - 43[2] - 56 - 58 - 69 - 77 - 85 - 90 - 99[2]