Home

XSCT, Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Cần Thơ: ngày 12-01-2022 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 173
Giải sáu 8756 - 3988 - 5418
Giải năm 3555
Giải tư 58870 - 04961 - 84568 - 59494 - 06163 - 43168 - 66872
Giải ba 55068 - 20956
Giải nhì 46522
Giải nhất 75717
Giải đặc biệt 014079
Hai số cuối: 17 - 18 - 22 - 55[2] - 56[2] - 61 - 63 - 68[3] - 70 - 72 - 73 - 79 - 88 - 94

Xổ số Cần Thơ: ngày 05-01-2022 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 386
Giải sáu 0316 - 4397 - 8385
Giải năm 1851
Giải tư 78814 - 61328 - 78315 - 17070 - 56777 - 03624 - 38870
Giải ba 15012 - 30168
Giải nhì 96634
Giải nhất 60749
Giải đặc biệt 805944
Hai số cuối: 12 - 14 - 15 - 16 - 24 - 28 - 34 - 44 - 49 - 51 - 52 - 68 - 70[2] - 77 - 85 - 86 - 97

Xổ số Cần Thơ: ngày 29-12-2021 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 127
Giải sáu 2494 - 4450 - 2873
Giải năm 2357
Giải tư 84097 - 73493 - 52897 - 39551 - 48178 - 10047 - 11983
Giải ba 36156 - 61990
Giải nhì 55741
Giải nhất 91428
Giải đặc biệt 548145
Hai số cuối: 27 - 28 - 38 - 41 - 45 - 47 - 50 - 51 - 56 - 57 - 73 - 78 - 83 - 90 - 93 - 94 - 97[2]

Xổ số Cần Thơ: ngày 22-12-2021 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 939
Giải sáu 1693 - 3074 - 3202
Giải năm 9695
Giải tư 55855 - 07699 - 08244 - 72313 - 99267 - 18114 - 39362
Giải ba 71314 - 08766
Giải nhì 15579
Giải nhất 25886
Giải đặc biệt 836715
Hai số cuối: 02 - 13 - 14[2] - 15 - 38 - 39 - 44 - 55 - 62 - 66 - 67 - 74 - 79 - 86 - 93 - 95 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 15-12-2021 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 545
Giải sáu 5154 - 9765 - 2948
Giải năm 0519
Giải tư 39241 - 42274 - 42698 - 63941 - 90406 - 57273 - 59874
Giải ba 84058 - 41192
Giải nhì 79433
Giải nhất 62299
Giải đặc biệt 713409
Hai số cuối: 00 - 06 - 09 - 19 - 33 - 41[2] - 45 - 48 - 54 - 58 - 65 - 73 - 74[2] - 92 - 98 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 08-12-2021 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 856
Giải sáu 2505 - 9927 - 2765
Giải năm 3134
Giải tư 98318 - 44853 - 89572 - 52066 - 24477 - 89421 - 39736
Giải ba 46882 - 71770
Giải nhì 50339
Giải nhất 82976
Giải đặc biệt 599999
Hai số cuối: 05 - 18 - 21 - 27 - 34 - 36 - 39 - 45 - 53 - 56 - 65 - 66 - 70 - 72 - 76 - 77 - 82 - 99

Xổ số Cần Thơ: ngày 01-12-2021 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 769
Giải sáu 5983 - 7939 - 7389
Giải năm 6939
Giải tư 62496 - 81057 - 98976 - 53531 - 75490 - 44657 - 66738
Giải ba 77563 - 29423
Giải nhì 27751
Giải nhất 63037
Giải đặc biệt 703270
Hai số cuối: 05 - 23 - 31 - 37 - 38 - 39[2] - 51 - 57[2] - 63 - 69 - 70 - 76 - 83 - 89 - 90 - 96

Xổ số Cần Thơ: ngày 24-11-2021 - XSCT

Còn: 2 giờ 21 phút là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 140
Giải sáu 4985 - 6219 - 6652
Giải năm 8338
Giải tư 87049 - 71777 - 89158 - 68894 - 51326 - 69551 - 65809
Giải ba 07117 - 01336
Giải nhì 29307
Giải nhất 20963
Giải đặc biệt 871454
Hai số cuối: 07 - 09 - 17 - 19 - 26 - 36 - 38 - 40 - 49 - 51 - 52 - 54 - 58 - 63 - 77 - 84 - 85 - 94