Home

XSBTH, Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Bình Thuận: ngày 13-09-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 092
Giải sáu 6162 - 1341 - 1399
Giải năm 3819
Giải tư 80824 - 34338 - 58504 - 36619 - 63980 - 30427 - 42623
Giải ba 04344 - 16742
Giải nhì 26746
Giải nhất 58147
Giải đặc biệt 449972
Hai số cuối: 04 - 19[2] - 23 - 24 - 27 - 36 - 38 - 41 - 42 - 44 - 46 - 47 - 62 - 72 - 80 - 92 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 06-09-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 81
Giải bảy 518
Giải sáu 2976 - 1265 - 8442
Giải năm 4024
Giải tư 01302 - 99232 - 89791 - 78908 - 87369 - 37647 - 55760
Giải ba 49597 - 50068
Giải nhì 24966
Giải nhất 05364
Giải đặc biệt 765853
Hai số cuối: 02 - 08 - 18 - 24 - 32 - 42 - 47 - 53 - 60 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 76 - 81 - 91 - 97

Xổ số Bình Thuận: ngày 30-08-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 037
Giải sáu 9421 - 4505 - 7742
Giải năm 3899
Giải tư 11917 - 62435 - 29551 - 24560 - 28827 - 51452 - 95245
Giải ba 28033 - 34549
Giải nhì 50315
Giải nhất 43845
Giải đặc biệt 624962
Hai số cuối: 05 - 15 - 17 - 21 - 23 - 27 - 33 - 35 - 37 - 42 - 45[2] - 49 - 51 - 52 - 60 - 62 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 23-08-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 552
Giải sáu 9611 - 8793 - 5832
Giải năm 2530
Giải tư 80022 - 44976 - 17383 - 00106 - 42505 - 20807 - 76134
Giải ba 56504 - 35512
Giải nhì 23928
Giải nhất 18220
Giải đặc biệt 820274
Hai số cuối: 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 20 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 52 - 74 - 76 - 83 - 93

Xổ số Bình Thuận: ngày 16-08-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 602
Giải sáu 1549 - 7646 - 5169
Giải năm 6014
Giải tư 60194 - 55349 - 79547 - 95262 - 38857 - 38521 - 96100
Giải ba 20997 - 81531
Giải nhì 71436
Giải nhất 38377
Giải đặc biệt 498836
Hai số cuối: 00 - 02 - 14 - 21 - 31 - 36[2] - 45 - 46 - 47 - 49[2] - 57 - 62 - 69 - 77 - 94 - 97

Xổ số Bình Thuận: ngày 09-08-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 720
Giải sáu 1285 - 8372 - 0721
Giải năm 0046
Giải tư 06930 - 06668 - 25550 - 19850 - 08701 - 12536 - 07136
Giải ba 58817 - 32353
Giải nhì 45464
Giải nhất 65017
Giải đặc biệt 724746
Hai số cuối: 01 - 14 - 17[2] - 20 - 21 - 30 - 36[2] - 46[2] - 50[2] - 53 - 64 - 68 - 72 - 85

Xổ số Bình Thuận: ngày 02-08-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 179
Giải sáu 6899 - 1824 - 9469
Giải năm 9527
Giải tư 61960 - 18461 - 19441 - 01665 - 64669 - 55031 - 26986
Giải ba 03213 - 85956
Giải nhì 93368
Giải nhất 73181
Giải đặc biệt 955959
Hai số cuối: 04 - 13 - 24 - 27 - 31 - 41 - 56 - 59 - 60 - 61 - 65 - 68 - 69[2] - 79 - 81 - 86 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 26-07-2018 - XSBTH

Còn: 5 giờ 45 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 230
Giải sáu 9457 - 0822 - 4918
Giải năm 3405
Giải tư 68570 - 10625 - 73425 - 64878 - 79767 - 90154 - 66854
Giải ba 50651 - 08347
Giải nhì 93802
Giải nhất 41384
Giải đặc biệt 679849
Hai số cuối: 02 - 05 - 18 - 22 - 25[2] - 30 - 47 - 49 - 51 - 54[2] - 57 - 67 - 70 - 78[2] - 84