Home

XSBTH, Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Bình Thuận: ngày 15-11-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 366
Giải sáu 5324 - 0186 - 2832
Giải năm 2595
Giải tư 43569 - 52436 - 49727 - 96124 - 43935 - 11382 - 60590
Giải ba 47153 - 28257
Giải nhì 17525
Giải nhất 37731
Giải đặc biệt 647718
Hai số cuối: 18 - 24[2] - 25 - 27 - 31 - 32 - 35 - 36 - 53 - 57 - 66 - 69 - 82 - 86 - 90 - 94 - 95

Xổ số Bình Thuận: ngày 08-11-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 451
Giải sáu 0891 - 3093 - 2572
Giải năm 3304
Giải tư 94492 - 80541 - 01292 - 75051 - 05087 - 29603 - 14843
Giải ba 91746 - 61265
Giải nhì 58646
Giải nhất 94317
Giải đặc biệt 663615
Hai số cuối: 03 - 04 - 15 - 17 - 41 - 43 - 46[2] - 51[2] - 65 - 72 - 73 - 87 - 91 - 92[2] - 93

Xổ số Bình Thuận: ngày 01-11-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 570
Giải sáu 0757 - 7114 - 0676
Giải năm 5622
Giải tư 62232 - 74048 - 15151 - 48817 - 85718 - 92903 - 01471
Giải ba 54203 - 26276
Giải nhì 66029
Giải nhất 07547
Giải đặc biệt 690575
Hai số cuối: 03[2] - 14 - 17 - 18 - 22 - 29 - 32 - 47 - 48 - 51 - 57 - 62 - 70 - 71 - 75 - 76[2]

Xổ số Bình Thuận: ngày 25-10-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 800
Giải sáu 4848 - 0930 - 5878
Giải năm 6976
Giải tư 62926 - 54548 - 24189 - 60625 - 90909 - 08282 - 37914
Giải ba 08133 - 60164
Giải nhì 68143
Giải nhất 27969
Giải đặc biệt 326565
Hai số cuối: 00 - 09 - 14 - 25 - 26 - 30[2] - 33 - 43 - 48[2] - 64 - 65 - 69 - 76 - 78 - 82 - 89

Xổ số Bình Thuận: ngày 18-10-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 051
Giải sáu 1042 - 0652 - 0922
Giải năm 1518
Giải tư 10534 - 77492 - 43895 - 45030 - 09313 - 01641 - 17344
Giải ba 98997 - 77740
Giải nhì 96764
Giải nhất 51505
Giải đặc biệt 344180
Hai số cuối: 05 - 13 - 18 - 22 - 30 - 34 - 40 - 41 - 42 - 44 - 51 - 52 - 64 - 80 - 87 - 92 - 95 - 97

Xổ số Bình Thuận: ngày 11-10-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 313
Giải sáu 8926 - 5350 - 5280
Giải năm 2262
Giải tư 10777 - 84973 - 30907 - 31198 - 62035 - 20521 - 31495
Giải ba 35807 - 53129
Giải nhì 87564
Giải nhất 79161
Giải đặc biệt 637685
Hai số cuối: 07[3] - 13 - 21 - 26 - 29 - 35 - 50 - 61 - 62 - 64 - 73 - 77 - 80 - 85 - 95 - 98

Xổ số Bình Thuận: ngày 04-10-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 400
Giải sáu 6970 - 0679 - 7603
Giải năm 4733
Giải tư 72899 - 39691 - 18921 - 52975 - 36246 - 03419 - 47494
Giải ba 63523 - 97332
Giải nhì 76298
Giải nhất 00355
Giải đặc biệt 008026
Hai số cuối: 00 - 03 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 33 - 46 - 55 - 70 - 75 - 79 - 91 - 94 - 98 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 27-09-2018 - XSBTH

Còn: 13 giờ 20 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 400
Giải sáu 6862 - 9214 - 7838
Giải năm 6183
Giải tư 73695 - 56718 - 81496 - 06645 - 00029 - 09328 - 44109
Giải ba 93374 - 81024
Giải nhì 48407
Giải nhất 34723
Giải đặc biệt 906503
Hai số cuối: 00 - 03 - 07 - 09 - 14 - 18 - 23 - 24 - 28 - 29 - 38 - 45 - 62 - 74 - 79 - 83 - 95 - 96