Home

XSBTH, Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Bình Thuận: ngày 18-01-2018 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 199
Giải sáu 4418 - 3191 - 6283
Giải năm 7445
Giải tư 84808 - 94310 - 61935 - 65437 - 35742 - 44721 - 54742
Giải ba 29700 - 29813
Giải nhì 10756
Giải nhất 29632
Giải đặc biệt 738933
Hai số cuối: 00 - 08 - 10 - 13 - 17 - 18 - 21 - 32 - 33 - 35 - 37 - 42[2] - 45 - 56 - 83 - 91 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 11-01-2018 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 120
Giải sáu 6963 - 7946 - 9387
Giải năm 7670
Giải tư 76465 - 55661 - 20782 - 71150 - 82018 - 47333 - 77808
Giải ba 32863 - 20116
Giải nhì 73263
Giải nhất 45981
Giải đặc biệt 892087
Hai số cuối: 08 - 16 - 18 - 20 - 31 - 33 - 46 - 50 - 61 - 63[3] - 65 - 70 - 81 - 82 - 87[2]

Xổ số Bình Thuận: ngày 04-01-2018 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 199
Giải sáu 3504 - 3108 - 9173
Giải năm 6980
Giải tư 36498 - 85305 - 06181 - 96719 - 04602 - 63103 - 16825
Giải ba 31572 - 60157
Giải nhì 99223
Giải nhất 84262
Giải đặc biệt 895400
Hai số cuối: 00 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 19 - 23[2] - 25 - 57 - 62 - 72 - 73 - 80 - 81 - 98 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 28-12-2017 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 950
Giải sáu 7186 - 2020 - 7102
Giải năm 3792
Giải tư 73731 - 43632 - 25015 - 05480 - 89787 - 06263 - 12108
Giải ba 74710 - 01728
Giải nhì 37249
Giải nhất 46484
Giải đặc biệt 715963
Hai số cuối: 02 - 08[2] - 10 - 15 - 20 - 28 - 31 - 32 - 49 - 50 - 63[2] - 80 - 84 - 86 - 87 - 92

Xổ số Bình Thuận: ngày 21-12-2017 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 097
Giải sáu 8259 - 6717 - 9689
Giải năm 0412
Giải tư 04530 - 03106 - 99099 - 64301 - 33556 - 63297 - 69746
Giải ba 41795 - 54934
Giải nhì 27289
Giải nhất 68433
Giải đặc biệt 851296
Hai số cuối: 00 - 01 - 06 - 12 - 17 - 30 - 33 - 34 - 46 - 56 - 59 - 89[2] - 95 - 96 - 97[2] - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 14-12-2017 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 745
Giải sáu 0316 - 5522 - 3411
Giải năm 6982
Giải tư 62762 - 65271 - 53134 - 97419 - 00808 - 14562 - 59242
Giải ba 12565 - 10944
Giải nhì 37911
Giải nhất 00133
Giải đặc biệt 628023
Hai số cuối: 08 - 11[2] - 16 - 19 - 22 - 23 - 33 - 34 - 42 - 44 - 45 - 62[2] - 65 - 71 - 82 - 84

Xổ số Bình Thuận: ngày 07-12-2017 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 160
Giải sáu 4644 - 6563 - 2967
Giải năm 2946
Giải tư 27691 - 92459 - 12164 - 48576 - 65041 - 69494 - 85127
Giải ba 60862 - 19735
Giải nhì 44501
Giải nhất 16108
Giải đặc biệt 428713
Hai số cuối: 01 - 03 - 08 - 13 - 27 - 35 - 41 - 44 - 46 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 67 - 76 - 91 - 94

Xổ số Bình Thuận: ngày 30-11-2017 - XSBTH

Còn: 9 giờ 22 phút 12 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 083
Giải sáu 0175 - 4975 - 0085
Giải năm 9682
Giải tư 01499 - 84986 - 72890 - 07677 - 78876 - 16527 - 60956
Giải ba 53782 - 55408
Giải nhì 89994
Giải nhất 68000
Giải đặc biệt 088050
Hai số cuối: 00 - 08 - 27 - 50 - 56 - 65 - 75[2] - 76 - 77 - 82[2] - 83 - 85 - 86 - 90 - 94 - 99