Home

XSBTH, Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Bình Thuận: ngày 13-01-2022 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 794
Giải sáu 1121 - 6475 - 3490
Giải năm 8630
Giải tư 93112 - 88283 - 74546 - 59335 - 75049 - 39493 - 06509
Giải ba 84356 - 42540
Giải nhì 47395
Giải nhất 57726
Giải đặc biệt 975162
Hai số cuối: 09 - 12 - 21 - 26 - 30 - 35 - 40 - 46 - 49 - 55 - 56 - 62 - 75 - 83 - 90 - 93 - 94 - 95

Xổ số Bình Thuận: ngày 06-01-2022 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 047
Giải sáu 2293 - 7572 - 5840
Giải năm 7827
Giải tư 27866 - 00063 - 53648 - 58608 - 77803 - 79185 - 09804
Giải ba 88512 - 77346
Giải nhì 83828
Giải nhất 77671
Giải đặc biệt 224022
Hai số cuối: 03 - 04 - 08 - 12 - 22 - 27 - 28 - 40 - 46 - 47 - 48 - 63 - 65 - 66 - 71 - 72 - 85 - 93

Xổ số Bình Thuận: ngày 30-12-2021 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 943
Giải sáu 0371 - 4591 - 5358
Giải năm 4387
Giải tư 19644 - 81929 - 30022 - 43743 - 55173 - 75972 - 26071
Giải ba 02571 - 12940
Giải nhì 41332
Giải nhất 00040
Giải đặc biệt 196175
Hai số cuối: 22 - 29 - 30 - 32 - 40[2] - 43[2] - 44 - 58 - 71[3] - 72 - 73 - 75 - 87 - 91

Xổ số Bình Thuận: ngày 23-12-2021 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 001
Giải sáu 8820 - 8014 - 7533
Giải năm 1820
Giải tư 48168 - 59697 - 06699 - 25225 - 73930 - 80132 - 47843
Giải ba 39907 - 99716
Giải nhì 06793
Giải nhất 48943
Giải đặc biệt 019919
Hai số cuối: 01 - 07 - 14 - 16 - 19 - 20[2] - 25 - 29 - 30 - 32 - 33 - 43[2] - 68 - 93 - 97 - 99

Xổ số Bình Thuận: ngày 16-12-2021 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 713
Giải sáu 0617 - 6444 - 0306
Giải năm 0350
Giải tư 03206 - 17384 - 49417 - 47440 - 64174 - 12573 - 93716
Giải ba 76069 - 38279
Giải nhì 15644
Giải nhất 70520
Giải đặc biệt 094807
Hai số cuối: 06[2] - 07 - 13 - 16 - 17[2] - 20 - 36 - 40 - 44[2] - 50 - 69 - 73 - 74 - 79 - 84

Xổ số Bình Thuận: ngày 09-12-2021 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 407
Giải sáu 9848 - 3741 - 5628
Giải năm 4612
Giải tư 78921 - 42723 - 38404 - 12451 - 87510 - 32432 - 45145
Giải ba 48702 - 96647
Giải nhì 81109
Giải nhất 95021
Giải đặc biệt 939164
Hai số cuối: 02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 21[2] - 23 - 28 - 32 - 41 - 45 - 47 - 48 - 51 - 64 - 73

Xổ số Bình Thuận: ngày 02-12-2021 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 828
Giải sáu 9239 - 4573 - 3758
Giải năm 6133
Giải tư 07839 - 22917 - 12004 - 83293 - 44282 - 25044 - 54030
Giải ba 07356 - 08517
Giải nhì 00154
Giải nhất 08289
Giải đặc biệt 243110
Hai số cuối: 04 - 10 - 17[2] - 28 - 29 - 30 - 33 - 39[2] - 44 - 54 - 56 - 58 - 73 - 82 - 89 - 93

Xổ số Bình Thuận: ngày 25-11-2021 - XSBTH

Còn: 44 phút 27 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 060
Giải sáu 4123 - 3479 - 2776
Giải năm 0096
Giải tư 17934 - 96477 - 35453 - 99174 - 47624 - 94075 - 58025
Giải ba 03357 - 68220
Giải nhì 31742
Giải nhất 30502
Giải đặc biệt 366350
Hai số cuối: 02 - 15 - 20 - 23 - 24 - 25 - 34 - 42 - 50 - 53 - 57 - 60 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 - 96