Home

XSBP, Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Bình Phước: ngày 10-11-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 66
Giải bảy 925
Giải sáu 7191 - 3196 - 3809
Giải năm 4330
Giải tư 05387 - 51624 - 43885 - 10108 - 01398 - 71614 - 49785
Giải ba 56294 - 96441
Giải nhì 71828
Giải nhất 52141
Giải đặc biệt 113999
Hai số cuối: 08 - 09 - 14 - 24 - 25 - 28 - 30 - 41[2] - 66 - 85[2] - 87 - 91 - 94 - 96 - 98 - 99

Xổ số Bình Phước: ngày 03-11-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 561
Giải sáu 7251 - 9546 - 1799
Giải năm 2059
Giải tư 00669 - 44543 - 13846 - 28668 - 68206 - 10726 - 32011
Giải ba 94830 - 44724
Giải nhì 31543
Giải nhất 16852
Giải đặc biệt 432753
Hai số cuối: 06 - 11 - 24 - 26 - 27 - 30 - 43[2] - 46[2] - 51 - 52 - 53 - 59 - 61 - 68 - 69 - 99

Xổ số Bình Phước: ngày 27-10-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 883
Giải sáu 9253 - 1503 - 3771
Giải năm 0897
Giải tư 91956 - 56450 - 40922 - 98813 - 65389 - 66792 - 04445
Giải ba 42471 - 30580
Giải nhì 01011
Giải nhất 93747
Giải đặc biệt 357329
Hai số cuối: 03 - 04 - 11 - 13 - 22 - 29 - 45 - 47 - 50 - 53 - 56 - 71[2] - 80 - 83 - 89 - 92 - 97

Xổ số Bình Phước: ngày 20-10-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 923
Giải sáu 3536 - 4232 - 2067
Giải năm 9477
Giải tư 37046 - 53145 - 45554 - 11818 - 68280 - 11496 - 08240
Giải ba 59326 - 05407
Giải nhì 70037
Giải nhất 49056
Giải đặc biệt 929534
Hai số cuối: 07 - 18 - 23 - 26 - 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 45 - 46 - 54 - 56[2] - 67 - 77 - 80 - 96

Xổ số Bình Phước: ngày 13-10-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 85
Giải bảy 555
Giải sáu 6699 - 1339 - 0641
Giải năm 9642
Giải tư 69103 - 23952 - 81244 - 80566 - 17908 - 18346 - 98017
Giải ba 50510 - 95716
Giải nhì 61346
Giải nhất 81291
Giải đặc biệt 538489
Hai số cuối: 03 - 08 - 10 - 16 - 17 - 39 - 41 - 42 - 44 - 46[2] - 52 - 55 - 66 - 85 - 89 - 91 - 99

Xổ số Bình Phước: ngày 06-10-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 62
Giải bảy 917
Giải sáu 4545 - 3614 - 9370
Giải năm 9864
Giải tư 16619 - 66244 - 22491 - 03742 - 05180 - 08978 - 88920
Giải ba 00339 - 08220
Giải nhì 09209
Giải nhất 31927
Giải đặc biệt 415049
Hai số cuối: 09 - 14 - 17 - 19 - 20[2] - 27 - 39 - 42 - 44 - 45 - 49 - 62 - 64 - 70 - 78 - 80 - 91

Xổ số Bình Phước: ngày 29-09-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 785
Giải sáu 1651 - 9218 - 6243
Giải năm 0987
Giải tư 66663 - 13436 - 49936 - 60497 - 20857 - 70010 - 70722
Giải ba 01639 - 55272
Giải nhì 82556
Giải nhất 14770
Giải đặc biệt 174910
Hai số cuối: 10[2] - 18 - 22 - 36[2] - 39 - 43 - 51 - 56 - 57 - 63[2] - 70 - 72 - 85 - 87 - 97

Xổ số Bình Phước: ngày 22-09-2018 - XSBP

Còn: 14 giờ 30 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 634
Giải sáu 3737 - 3730 - 0816
Giải năm 0865
Giải tư 37323 - 35425 - 64523 - 86044 - 59654 - 47698 - 33445
Giải ba 33674 - 22136
Giải nhì 91450
Giải nhất 25547
Giải đặc biệt 599369
Hai số cuối: 16 - 23[2] - 25 - 30 - 34 - 36 - 37 - 44 - 45 - 47 - 50 - 54 - 65 - 69 - 74 - 89 - 98