Home

XSBP, Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Bình Phước: ngày 15-01-2022 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 384
Giải sáu 5847 - 9723 - 4684
Giải năm 6468
Giải tư 23306 - 89692 - 47638 - 63010 - 30436 - 20871 - 44764
Giải ba 93470 - 13079
Giải nhì 80245
Giải nhất 91434
Giải đặc biệt 021784
Hai số cuối: 06 - 10 - 18 - 23 - 34 - 36 - 38 - 45 - 47 - 64 - 68 - 70 - 71 - 79 - 84[3] - 92

Xổ số Bình Phước: ngày 08-01-2022 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 636
Giải sáu 2560 - 5042 - 6629
Giải năm 4561
Giải tư 16429 - 28671 - 85267 - 41203 - 74119 - 06415 - 06168
Giải ba 72411 - 00263
Giải nhì 23400
Giải nhất 10289
Giải đặc biệt 123449
Hai số cuối: 00 - 03 - 11 - 15 - 19 - 29[2] - 36 - 42 - 49 - 60 - 61[2] - 63 - 67 - 68 - 71 - 89

Xổ số Bình Phước: ngày 01-01-2022 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 772
Giải sáu 6231 - 7782 - 6140
Giải năm 2283
Giải tư 12119 - 45481 - 14115 - 07362 - 81779 - 54109 - 29585
Giải ba 71043 - 75612
Giải nhì 08091
Giải nhất 48262
Giải đặc biệt 110449
Hai số cuối: 09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 31 - 40 - 43 - 49 - 62[2] - 72 - 79 - 81 - 82 - 83 - 85 - 91

Xổ số Bình Phước: ngày 25-12-2021 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 452
Giải sáu 1748 - 5932 - 0041
Giải năm 5186
Giải tư 02519 - 81852 - 53445 - 06023 - 46357 - 69721 - 11140
Giải ba 12257 - 71858
Giải nhì 26999
Giải nhất 35228
Giải đặc biệt 565398
Hai số cuối: 13 - 19 - 21 - 23 - 28 - 32 - 40 - 41 - 45 - 48 - 52[2] - 57[2] - 58 - 86 - 98 - 99

Xổ số Bình Phước: ngày 18-12-2021 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 735
Giải sáu 5806 - 1633 - 9272
Giải năm 2019
Giải tư 43746 - 76112 - 80021 - 49854 - 38239 - 65608 - 02023
Giải ba 93056 - 33398
Giải nhì 81355
Giải nhất 05170
Giải đặc biệt 605091
Hai số cuối: 06 - 08 - 12 - 19 - 21 - 23 - 33 - 35 - 39 - 46 - 53 - 54 - 55 - 56 - 70 - 72 - 91 - 98

Xổ số Bình Phước: ngày 11-12-2021 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 767
Giải sáu 1358 - 2714 - 4238
Giải năm 6860
Giải tư 66596 - 51519 - 04904 - 85699 - 78920 - 63083 - 68712
Giải ba 10007 - 30332
Giải nhì 77564
Giải nhất 73077
Giải đặc biệt 658796
Hai số cuối: 04 - 07 - 12 - 14 - 19 - 20 - 32 - 38 - 58 - 60 - 64 - 67 - 77 - 83 - 94 - 96[2] - 99

Xổ số Bình Phước: ngày 04-12-2021 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 886
Giải sáu 1615 - 6973 - 0345
Giải năm 6432
Giải tư 88105 - 27241 - 05843 - 55782 - 94724 - 41472 - 33097
Giải ba 86488 - 25660
Giải nhì 08636
Giải nhất 52723
Giải đặc biệt 595167
Hai số cuối: 05 - 15 - 23 - 24 - 29 - 32 - 36 - 41 - 43 - 45 - 60 - 67 - 72 - 73 - 82 - 86 - 88 - 97

Xổ số Bình Phước: ngày 27-11-2021 - XSBP

Còn: 2 giờ 9 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 70
Giải bảy 664
Giải sáu 1746 - 3186 - 8389
Giải năm 2814
Giải tư 35730 - 05728 - 98460 - 81025 - 00604 - 02670 - 62080
Giải ba 46185 - 58684
Giải nhì 81523
Giải nhất 71128
Giải đặc biệt 983112
Hai số cuối: 04 - 12 - 14 - 23 - 25 - 28[2] - 30 - 46 - 60 - 64 - 70[2] - 80 - 84 - 85 - 86 - 89