Home

XSBP, Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Bình Phước: ngày 15-09-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 147
Giải sáu 7929 - 2836 - 3936
Giải năm 5550
Giải tư 57809 - 28803 - 61481 - 65039 - 00251 - 44486 - 95232
Giải ba 21943 - 15092
Giải nhì 70346
Giải nhất 19972
Giải đặc biệt 986373
Hai số cuối: 03 - 09 - 29 - 32 - 35 - 36[2] - 39 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 72 - 73 - 81 - 86 - 92

Xổ số Bình Phước: ngày 08-09-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 701
Giải sáu 4928 - 8291 - 1801
Giải năm 9202
Giải tư 78283 - 77984 - 25266 - 62161 - 25142 - 04921 - 33966
Giải ba 31657 - 12602
Giải nhì 16163
Giải nhất 65928
Giải đặc biệt 784953
Hai số cuối: 01[3] - 02[2] - 21 - 28[2] - 42 - 53 - 57 - 61 - 63 - 66[2] - 83 - 84 - 91

Xổ số Bình Phước: ngày 01-09-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 804
Giải sáu 7851 - 0350 - 3003
Giải năm 8678
Giải tư 33230 - 94440 - 13511 - 11773 - 47576 - 45273 - 86978
Giải ba 86561 - 52926
Giải nhì 80069
Giải nhất 69617
Giải đặc biệt 821118
Hai số cuối: 03 - 04 - 11 - 17 - 18 - 26 - 30 - 40 - 50 - 51 - 57 - 61 - 69 - 73[2] - 76 - 78[2]

Xổ số Bình Phước: ngày 25-08-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 689
Giải sáu 5226 - 7193 - 5423
Giải năm 1694
Giải tư 25262 - 65219 - 22962 - 37872 - 40780 - 14346 - 04577
Giải ba 07986 - 19679
Giải nhì 24632
Giải nhất 82379
Giải đặc biệt 020632
Hai số cuối: 19 - 23 - 26 - 32[2] - 46 - 62[2] - 72 - 77 - 79[2] - 80[2] - 86 - 89 - 93 - 94

Xổ số Bình Phước: ngày 18-08-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 578
Giải sáu 5427 - 2787 - 1133
Giải năm 9115
Giải tư 76056 - 78225 - 38584 - 16800 - 65439 - 21538 - 47370
Giải ba 13403 - 31417
Giải nhì 95779
Giải nhất 97892
Giải đặc biệt 221480
Hai số cuối: 00 - 03 - 15 - 17 - 25 - 27 - 33 - 38 - 39 - 56 - 70 - 78 - 79 - 80 - 84 - 87 - 92 - 93

Xổ số Bình Phước: ngày 11-08-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 675
Giải sáu 0860 - 9730 - 3103
Giải năm 3325
Giải tư 89469 - 73790 - 47372 - 39242 - 35913 - 94479 - 25249
Giải ba 21134 - 15910
Giải nhì 07230
Giải nhất 49822
Giải đặc biệt 105240
Hai số cuối: 03 - 10 - 13 - 22 - 25 - 30[2] - 34 - 40 - 42 - 49 - 60 - 69 - 72 - 75 - 76 - 79 - 90

Xổ số Bình Phước: ngày 04-08-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 825
Giải sáu 7679 - 9264 - 9383
Giải năm 7981
Giải tư 15585 - 75098 - 09742 - 26081 - 56316 - 45731 - 03934
Giải ba 37320 - 86056
Giải nhì 25917
Giải nhất 86746
Giải đặc biệt 849565
Hai số cuối: 16 - 17 - 20 - 25 - 31 - 34 - 42 - 46 - 56 - 64 - 65 - 79 - 81[2] - 83 - 85 - 93 - 98

Xổ số Bình Phước: ngày 28-07-2018 - XSBP

Còn: 6 giờ 53 phút 11 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 122
Giải sáu 0789 - 6060 - 6532
Giải năm 5365
Giải tư 99400 - 03065 - 32285 - 71228 - 04913 - 18924 - 15395
Giải ba 90635 - 33413
Giải nhì 75147
Giải nhất 72192
Giải đặc biệt 143980
Hai số cuối: 00 - 13[2] - 22 - 24 - 28 - 32 - 35 - 47 - 60[2] - 65[2] - 80 - 85 - 89 - 92 - 95