Home

XSBD, Kết quả Xổ số Bình Dương Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Bình Dương: ngày 02-07-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 3648 - 3821 - 1918
Giải năm 7120
Giải tư 09130 - 75334 - 63187 - 85023 - 19722 - 21415 - 96866
Giải ba 53302 - 26287
Giải nhì 46311
Giải nhất 64473
Giải đặc biệt 922293
Hai số cuối: 02 - 11 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 30 - 34 - 48 - 60 - 66 - 73 - 87[3] - 93

Xổ số Bình Dương: ngày 25-06-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 310
Giải sáu 3303 - 7357 - 0416
Giải năm 6678
Giải tư 74495 - 93691 - 30603 - 99304 - 91370 - 17398 - 46935
Giải ba 80606 - 46367
Giải nhì 36389
Giải nhất 76674
Giải đặc biệt 187649
Hai số cuối: 03[2] - 04 - 06 - 10 - 16 - 35 - 49 - 57 - 67 - 70 - 74 - 76 - 78 - 89 - 91 - 95 - 98

Xổ số Bình Dương: ngày 18-06-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 998
Giải sáu 8506 - 7431 - 9707
Giải năm 6521
Giải tư 37042 - 19536 - 85606 - 96009 - 65009 - 51174 - 66885
Giải ba 08560 - 55737
Giải nhì 52769
Giải nhất 74954
Giải đặc biệt 156167
Hai số cuối: 06[2] - 07 - 09[2] - 21 - 31 - 36 - 37 - 42 - 49 - 54 - 60 - 67 - 69 - 74 - 85 - 98

Xổ số Bình Dương: ngày 11-06-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 982
Giải sáu 8143 - 5461 - 4099
Giải năm 2454
Giải tư 37064 - 61642 - 60317 - 77071 - 10506 - 87233 - 63294
Giải ba 85893 - 47387
Giải nhì 64161
Giải nhất 85642
Giải đặc biệt 547575
Hai số cuối: 06 - 17 - 33 - 42[2] - 43 - 54 - 61[3] - 64 - 71 - 75 - 82 - 87 - 93 - 94 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 04-06-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 133
Giải sáu 2203 - 5540 - 2962
Giải năm 8943
Giải tư 03017 - 17102 - 13986 - 00442 - 70537 - 57715 - 30785
Giải ba 79982 - 91701
Giải nhì 12588
Giải nhất 12455
Giải đặc biệt 624597
Hai số cuối: 01 - 02 - 03 - 15 - 17 - 33 - 35 - 37 - 40 - 42 - 43 - 55 - 62 - 82 - 85 - 86 - 88 - 97

Xổ số Bình Dương: ngày 28-05-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 660
Giải sáu 3365 - 3500 - 2949
Giải năm 0437
Giải tư 50927 - 19619 - 31199 - 65217 - 92343 - 64008 - 69647
Giải ba 13616 - 05270
Giải nhì 73169
Giải nhất 72438
Giải đặc biệt 025441
Hai số cuối: 00 - 08 - 09 - 16 - 17 - 19 - 27 - 37 - 38 - 41 - 43 - 47 - 49 - 60 - 65 - 69 - 70 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 21-05-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 306
Giải sáu 8373 - 6343 - 7153
Giải năm 8279
Giải tư 78430 - 70752 - 86598 - 45351 - 02295 - 88171 - 44232
Giải ba 22792 - 42444
Giải nhì 76194
Giải nhất 90695
Giải đặc biệt 727533
Hai số cuối: 06 - 30 - 32 - 33 - 43 - 44 - 51 - 52 - 53 - 71 - 73 - 79 - 83 - 92 - 94 - 95[2] - 98

Xổ số Bình Dương: ngày 14-05-2021 - XSBD

Còn: 10 giờ 9 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 395
Giải sáu 9052 - 2570 - 2847
Giải năm 2736
Giải tư 76425 - 63457 - 68077 - 65103 - 18261 - 51833 - 23028
Giải ba 57469 - 79825
Giải nhì 43137
Giải nhất 62370
Giải đặc biệt 873650
Hai số cuối: 03 - 25[2] - 28 - 33 - 36 - 37 - 47 - 50 - 52 - 57 - 61 - 65 - 69 - 70[2] - 77 - 95