Home

XSBD, Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số Bình Dương: ngày 09-11-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 809
Giải sáu 7636 - 1149 - 7972
Giải năm 3770
Giải tư 87655 - 20608 - 42517 - 86204 - 56616 - 99775 - 72923
Giải ba 76915 - 57930
Giải nhì 53288
Giải nhất 10335
Giải đặc biệt 894975
Hai số cuối: 04 - 08 - 09 - 15 - 16 - 17 - 23 - 30 - 35 - 36 - 49 - 55 - 70 - 72 - 75[2] - 88 - 89

Xổ số Bình Dương: ngày 02-11-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 952
Giải sáu 0410 - 6846 - 2030
Giải năm 0966
Giải tư 85433 - 97382 - 00806 - 06207 - 82828 - 71772 - 44661
Giải ba 95731 - 06614
Giải nhì 75993
Giải nhất 02316
Giải đặc biệt 010026
Hai số cuối: 04 - 06 - 07 - 10 - 14 - 16 - 26 - 28 - 30 - 31 - 33 - 46 - 52 - 61 - 66 - 72 - 82 - 93

Xổ số Bình Dương: ngày 26-10-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 423
Giải sáu 2732 - 6545 - 5059
Giải năm 3401
Giải tư 25954 - 62905 - 45544 - 48224 - 25260 - 42009 - 64874
Giải ba 47409 - 53229
Giải nhì 80828
Giải nhất 65886
Giải đặc biệt 919902
Hai số cuối: 01 - 02 - 05 - 09[2] - 23 - 24 - 28 - 29 - 32 - 44[2] - 45 - 54 - 59 - 60 - 74 - 86

Xổ số Bình Dương: ngày 19-10-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 093
Giải sáu 2669 - 1387 - 2841
Giải năm 6998
Giải tư 20777 - 36871 - 69365 - 72070 - 73168 - 15604 - 70633
Giải ba 69499 - 62505
Giải nhì 89007
Giải nhất 21386
Giải đặc biệt 795155
Hai số cuối: 04 - 05 - 07 - 33 - 38 - 41 - 55 - 65 - 68 - 69 - 70 - 71 - 77 - 86 - 87 - 93 - 98 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 12-10-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 172
Giải sáu 4811 - 5484 - 7328
Giải năm 7315
Giải tư 89432 - 27010 - 18772 - 51578 - 77783 - 90026 - 37450
Giải ba 13712 - 66790
Giải nhì 75420
Giải nhất 20307
Giải đặc biệt 032950
Hai số cuối: 07 - 10 - 11[2] - 12 - 15 - 20 - 26 - 28 - 32 - 50[2] - 72[2] - 78 - 83 - 84 - 90

Xổ số Bình Dương: ngày 05-10-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 823
Giải sáu 7709 - 5738 - 9855
Giải năm 2180
Giải tư 32459 - 46369 - 83068 - 73077 - 66226 - 56767 - 77966
Giải ba 43192 - 73159
Giải nhì 85327
Giải nhất 68332
Giải đặc biệt 324784
Hai số cuối: 09 - 23 - 26 - 27 - 32 - 38 - 55 - 59[2] - 66 - 67 - 68 - 69 - 77 - 80 - 84 - 86 - 92

Xổ số Bình Dương: ngày 28-09-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 077
Giải sáu 7439 - 1435 - 4170
Giải năm 7276
Giải tư 47460 - 87508 - 99287 - 95427 - 64620 - 53850 - 88618
Giải ba 69693 - 45325
Giải nhì 94241
Giải nhất 50887
Giải đặc biệt 394472
Hai số cuối: 08 - 18 - 20 - 25 - 27 - 35 - 36 - 39 - 41 - 50 - 60 - 70 - 72 - 76 - 77 - 87[2] - 93

Xổ số Bình Dương: ngày 21-09-2018 - XSBD

Còn: 14 giờ 19 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 205
Giải sáu 9694 - 0041 - 2590
Giải năm 3624
Giải tư 72802 - 08692 - 88003 - 74853 - 20581 - 57649 - 98507
Giải ba 61564 - 18995
Giải nhì 48144
Giải nhất 73367
Giải đặc biệt 688313
Hai số cuối: 02 - 03 - 05 - 07 - 13 - 16 - 24 - 41 - 44 - 49 - 53 - 64 - 67 - 81 - 90 - 92 - 94 - 95