Home

XSBD, Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Bình Dương: ngày 14-01-2022 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 139
Giải sáu 3533 - 6751 - 9323
Giải năm 6957
Giải tư 51211 - 41254 - 06431 - 68879 - 40398 - 61460 - 15219
Giải ba 28126 - 20341
Giải nhì 78108
Giải nhất 74093
Giải đặc biệt 422796
Hai số cuối: 08 - 11 - 19 - 23 - 26 - 31 - 33 - 39 - 41 - 51 - 54 - 57 - 60 - 79 - 88 - 93 - 96 - 98

Xổ số Bình Dương: ngày 07-01-2022 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 444
Giải sáu 6248 - 5951 - 9996
Giải năm 7805
Giải tư 08029 - 10815 - 44187 - 62146 - 33199 - 87834 - 11647
Giải ba 95885 - 85122
Giải nhì 75295
Giải nhất 65428
Giải đặc biệt 591477
Hai số cuối: 05 - 15 - 22 - 28 - 29 - 34 - 39 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 77 - 85 - 87 - 95 - 96 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 31-12-2021 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 289
Giải sáu 0759 - 1950 - 5999
Giải năm 1330
Giải tư 65601 - 78396 - 90910 - 67569 - 33742 - 44583 - 99051
Giải ba 66963 - 29885
Giải nhì 78716
Giải nhất 69905
Giải đặc biệt 026807
Hai số cuối: 01 - 05 - 07 - 10 - 16 - 30 - 42 - 50 - 51 - 59 - 63 - 69 - 83 - 85 - 89 - 90 - 96 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 24-12-2021 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 076
Giải sáu 0186 - 2714 - 2228
Giải năm 6789
Giải tư 88291 - 87009 - 81783 - 42925 - 04910 - 25528 - 73785
Giải ba 37144 - 31690
Giải nhì 77702
Giải nhất 32404
Giải đặc biệt 059661
Hai số cuối: 02 - 04 - 09 - 10 - 14 - 25 - 28[2] - 32 - 44 - 61 - 76 - 83 - 85 - 86 - 89 - 90 - 91

Xổ số Bình Dương: ngày 17-12-2021 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 769
Giải sáu 5291 - 9529 - 5467
Giải năm 4143
Giải tư 93735 - 00498 - 95644 - 61459 - 81100 - 79102 - 84864
Giải ba 30586 - 23869
Giải nhì 70831
Giải nhất 29434
Giải đặc biệt 410612
Hai số cuối: 00 - 02 - 12 - 29[2] - 31 - 34 - 35 - 43 - 44 - 59 - 64 - 67 - 69[2] - 86 - 91 - 98

Xổ số Bình Dương: ngày 10-12-2021 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 604
Giải sáu 5902 - 4022 - 4556
Giải năm 0613
Giải tư 40967 - 86225 - 72034 - 81784 - 82878 - 71449 - 97070
Giải ba 78530 - 30825
Giải nhì 58599
Giải nhất 49211
Giải đặc biệt 055135
Hai số cuối: 02 - 04 - 11 - 13 - 16 - 22 - 25[2] - 30 - 34 - 35 - 49 - 56 - 67 - 70 - 78 - 84 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 03-12-2021 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 566
Giải sáu 2384 - 5429 - 8370
Giải năm 0225
Giải tư 24095 - 60789 - 19916 - 64691 - 04894 - 59234 - 67216
Giải ba 98309 - 02370
Giải nhì 40224
Giải nhất 37143
Giải đặc biệt 605667
Hai số cuối: 09 - 16[2] - 17 - 24 - 25 - 29 - 34 - 43 - 66 - 67 - 70[2] - 84 - 89 - 91 - 94 - 95

Xổ số Bình Dương: ngày 26-11-2021 - XSBD

Còn: 1 giờ 44 phút 26 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 193
Giải sáu 0971 - 7169 - 7989
Giải năm 0304
Giải tư 15777 - 37882 - 75679 - 57408 - 16598 - 45701 - 21123
Giải ba 13186 - 53378
Giải nhì 17522
Giải nhất 37493
Giải đặc biệt 411917
Hai số cuối: 01 - 04 - 07 - 08 - 17 - 22 - 23 - 69 - 71 - 77 - 78 - 79 - 82 - 86 - 89 - 93[2] - 98