Home

XSBD, Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Bình Dương: ngày 14-09-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 070
Giải sáu 9313 - 5116 - 5292
Giải năm 6875
Giải tư 35506 - 66024 - 65901 - 00987 - 48482 - 13491 - 93366
Giải ba 13075 - 33056
Giải nhì 54144
Giải nhất 23767
Giải đặc biệt 624212
Hai số cuối: 01 - 06 - 12 - 13 - 16 - 24 - 44 - 56 - 59 - 66 - 67 - 70 - 75[2] - 82 - 87 - 91 - 92

Xổ số Bình Dương: ngày 07-09-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 022
Giải sáu 2327 - 7952 - 8955
Giải năm 6910
Giải tư 80001 - 44662 - 98310 - 58517 - 93549 - 64912 - 86886
Giải ba 25993 - 06045
Giải nhì 06801
Giải nhất 00001
Giải đặc biệt 816525
Hai số cuối: 01[3] - 10[2] - 12 - 17 - 19 - 22 - 25 - 27 - 45 - 49 - 52 - 55 - 62 - 86 - 93

Xổ số Bình Dương: ngày 31-08-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 373
Giải sáu 7447 - 2527 - 2680
Giải năm 9891
Giải tư 90778 - 94230 - 40404 - 35786 - 09889 - 14034 - 58543
Giải ba 82235 - 28795
Giải nhì 77787
Giải nhất 46902
Giải đặc biệt 214535
Hai số cuối: 02 - 04 - 27 - 30 - 34 - 35[2] - 43 - 47 - 63 - 73 - 78 - 80 - 86 - 87 - 89 - 91 - 95

Xổ số Bình Dương: ngày 24-08-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 709
Giải sáu 1513 - 2102 - 1825
Giải năm 8443
Giải tư 05629 - 59582 - 02394 - 02524 - 17423 - 40894 - 37578
Giải ba 74939 - 22795
Giải nhì 37364
Giải nhất 69121
Giải đặc biệt 594837
Hai số cuối: 02 - 09 - 13 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 - 37 - 39 - 43 - 52 - 64 - 78 - 82 - 94[2] - 95

Xổ số Bình Dương: ngày 17-08-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 298
Giải sáu 7826 - 2307 - 4211
Giải năm 7429
Giải tư 64145 - 35441 - 66686 - 20764 - 70972 - 45123 - 87910
Giải ba 03914 - 10589
Giải nhì 35130
Giải nhất 88774
Giải đặc biệt 945075
Hai số cuối: 07 - 10 - 11 - 14 - 23 - 26 - 29 - 30[2] - 41 - 45 - 64 - 72 - 74 - 75 - 86 - 89 - 98

Xổ số Bình Dương: ngày 10-08-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 684
Giải sáu 0418 - 4738 - 0992
Giải năm 7543
Giải tư 25931 - 67482 - 82489 - 29996 - 68639 - 47976 - 78820
Giải ba 91608 - 31499
Giải nhì 72041
Giải nhất 82570
Giải đặc biệt 307872
Hai số cuối: 08 - 18 - 20 - 31 - 38 - 39 - 41 - 43 - 63 - 70 - 72 - 76 - 82 - 84 - 89 - 92 - 96 - 99

Xổ số Bình Dương: ngày 03-08-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 870
Giải sáu 4277 - 4217 - 2342
Giải năm 4163
Giải tư 07255 - 13105 - 04003 - 87556 - 88935 - 87578 - 15601
Giải ba 15805 - 59576
Giải nhì 26685
Giải nhất 28244
Giải đặc biệt 866710
Hai số cuối: 01 - 03 - 05[2] - 10 - 17 - 35 - 38 - 42 - 44 - 55 - 56 - 63 - 70 - 76 - 77 - 78 - 85

Xổ số Bình Dương: ngày 27-07-2018 - XSBD

Còn: 6 giờ 33 phút 14 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 011
Giải sáu 5923 - 6953 - 4057
Giải năm 0809
Giải tư 53633 - 73233 - 70624 - 69998 - 64625 - 64294 - 09688
Giải ba 39191 - 28652
Giải nhì 73302
Giải nhất 37326
Giải đặc biệt 845276
Hai số cuối: 02 - 09 - 11 - 23 - 24 - 25 - 26 - 33[2] - 52 - 53 - 57 - 67 - 76 - 88 - 91 - 94 - 98