Home

XSBT, Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Bến Tre: ngày 18-09-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 574
Giải sáu 4114 - 8744 - 2939
Giải năm 7248
Giải tư 13538 - 01283 - 98135 - 05606 - 81670 - 96940 - 97134
Giải ba 69106 - 81436
Giải nhì 09611
Giải nhất 05251
Giải đặc biệt 239740
Hai số cuối: 06[2] - 11 - 14 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40[2] - 44 - 48 - 51 - 63 - 70 - 74 - 83

Xổ số Bến Tre: ngày 11-09-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 502
Giải sáu 5454 - 0458 - 1844
Giải năm 2637
Giải tư 31234 - 59359 - 04559 - 46807 - 19513 - 02082 - 08473
Giải ba 02133 - 85231
Giải nhì 24599
Giải nhất 01888
Giải đặc biệt 651987
Hai số cuối: 02 - 07 - 13 - 15 - 31 - 33 - 34 - 37 - 44 - 54 - 58 - 59[2] - 73 - 82 - 87 - 88 - 99

Xổ số Bến Tre: ngày 04-09-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 089
Giải sáu 1306 - 8349 - 5024
Giải năm 3948
Giải tư 31464 - 87502 - 87199 - 37333 - 92083 - 29733 - 60222
Giải ba 20632 - 37702
Giải nhì 18799
Giải nhất 92252
Giải đặc biệt 824517
Hai số cuối: 02[2] - 06[2] - 17 - 22 - 24 - 32 - 33[2] - 48 - 49 - 52 - 64 - 83 - 89 - 99[2]

Xổ số Bến Tre: ngày 28-08-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 264
Giải sáu 9448 - 2686 - 5654
Giải năm 9265
Giải tư 18928 - 39633 - 96741 - 93244 - 51763 - 57743 - 89166
Giải ba 15770 - 62991
Giải nhì 69944
Giải nhất 91214
Giải đặc biệt 635933
Hai số cuối: 14 - 28 - 33[2] - 41 - 43 - 44[2] - 48 - 54 - 63 - 64 - 65 - 66 - 70 - 75 - 86 - 91

Xổ số Bến Tre: ngày 21-08-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 641
Giải sáu 0628 - 3741 - 7381
Giải năm 6784
Giải tư 52027 - 96632 - 20095 - 74618 - 82685 - 90020 - 72546
Giải ba 32043 - 46778
Giải nhì 03134
Giải nhất 55326
Giải đặc biệt 989635
Hai số cuối: 18 - 20 - 26 - 27 - 28 - 32 - 34 - 35 - 41[2] - 43 - 46 - 78 - 81 - 84 - 85 - 92 - 95

Xổ số Bến Tre: ngày 14-08-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 055
Giải sáu 7599 - 0987 - 7659
Giải năm 4273
Giải tư 03308 - 31596 - 34044 - 98357 - 03355 - 24359 - 25054
Giải ba 05001 - 27397
Giải nhì 52592
Giải nhất 82037
Giải đặc biệt 064914
Hai số cuối: 01 - 08 - 14 - 37 - 44[2] - 54 - 55[2] - 57 - 59[2] - 73 - 87 - 92 - 96 - 97 - 99

Xổ số Bến Tre: ngày 07-08-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 731
Giải sáu 2154 - 2835 - 6611
Giải năm 4614
Giải tư 23283 - 59246 - 71552 - 23379 - 01809 - 82428 - 57987
Giải ba 07160 - 98842
Giải nhì 71143
Giải nhất 07367
Giải đặc biệt 101899
Hai số cuối: 09 - 11 - 14 - 28 - 31 - 35 - 38 - 42 - 43 - 46 - 52 - 54 - 60 - 67 - 79 - 83 - 87 - 99

Xổ số Bến Tre: ngày 31-07-2018 - XSBT

Còn: 6 giờ 13 phút 5 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 880
Giải sáu 1410 - 1971 - 6142
Giải năm 5439
Giải tư 79214 - 12026 - 13439 - 02320 - 86906 - 59203 - 51301
Giải ba 03596 - 21708
Giải nhì 82903
Giải nhất 91602
Giải đặc biệt 999039
Hai số cuối: 01 - 02 - 03[2] - 06 - 08 - 10 - 14 - 20 - 22 - 26 - 39[3] - 42 - 71 - 80 - 96