Home

XSBT, Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Bến Tre: ngày 11-01-2022 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 966
Giải sáu 4852 - 7562 - 5253
Giải năm 0373
Giải tư 18719 - 34987 - 39469 - 75556 - 19296 - 94944 - 49810
Giải ba 85401 - 65109
Giải nhì 06106
Giải nhất 64563
Giải đặc biệt 105961
Hai số cuối: 01 - 06 - 09 - 10 - 19 - 33 - 44 - 52 - 53 - 56 - 61 - 62 - 63 - 66 - 69 - 73 - 87 - 96

Xổ số Bến Tre: ngày 04-01-2022 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 051
Giải sáu 6993 - 7155 - 7209
Giải năm 4691
Giải tư 72225 - 41206 - 04998 - 01835 - 27069 - 36910 - 35658
Giải ba 01905 - 09574
Giải nhì 49230
Giải nhất 99332
Giải đặc biệt 807857
Hai số cuối: 05 - 06 - 09 - 10 - 25 - 30 - 32 - 35 - 51 - 55 - 57 - 58 - 69 - 74 - 88 - 91 - 93 - 98

Xổ số Bến Tre: ngày 28-12-2021 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 596
Giải sáu 2053 - 9530 - 7108
Giải năm 1262
Giải tư 88338 - 41236 - 79418 - 31763 - 27191 - 92526 - 42341
Giải ba 34677 - 97832
Giải nhì 09515
Giải nhất 13402
Giải đặc biệt 255913
Hai số cuối: 02 - 08 - 13 - 15 - 18 - 26 - 30 - 32 - 36 - 38 - 39 - 41 - 53 - 62 - 63 - 77 - 91 - 96

Xổ số Bến Tre: ngày 21-12-2021 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 531
Giải sáu 8214 - 2416 - 7180
Giải năm 4792
Giải tư 47343 - 40941 - 48215 - 10495 - 13321 - 07373 - 84368
Giải ba 61967 - 69746
Giải nhì 60086
Giải nhất 13208
Giải đặc biệt 794537
Hai số cuối: 08 - 14 - 15 - 16 - 21 - 31 - 37 - 41 - 43 - 46 - 67 - 68 - 69 - 73 - 80 - 86 - 92 - 95

Xổ số Bến Tre: ngày 14-12-2021 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 52
Giải bảy 454
Giải sáu 2159 - 2747 - 4943
Giải năm 9414
Giải tư 44917 - 25386 - 71250 - 25077 - 61066 - 09157 - 69319
Giải ba 51850 - 57757
Giải nhì 08154
Giải nhất 56580
Giải đặc biệt 361839
Hai số cuối: 14 - 17 - 19 - 39 - 43 - 47 - 50[2] - 52 - 54[2] - 57[2] - 59 - 66 - 77 - 80 - 86

Xổ số Bến Tre: ngày 07-12-2021 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 953
Giải sáu 0547 - 8821 - 8488
Giải năm 3942
Giải tư 14987 - 44726 - 88850 - 07412 - 60713 - 77207 - 45764
Giải ba 92348 - 64520
Giải nhì 39766
Giải nhất 64004
Giải đặc biệt 780544
Hai số cuối: 04 - 07 - 12 - 13 - 20 - 21 - 26 - 42 - 44 - 47 - 48 - 50 - 53 - 64 - 66 - 87[2] - 88

Xổ số Bến Tre: ngày 30-11-2021 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 006
Giải sáu 7453 - 1431 - 8035
Giải năm 7129
Giải tư 29088 - 77730 - 51725 - 16550 - 33053 - 61367 - 50027
Giải ba 27919 - 89765
Giải nhì 38870
Giải nhất 46273
Giải đặc biệt 218251
Hai số cuối: 06 - 19 - 25 - 27[2] - 29 - 30 - 31 - 35 - 50 - 51 - 53[2] - 65 - 67 - 70 - 73 - 88

Xổ số Bến Tre: ngày 23-11-2021 - XSBT

Còn: 1 giờ 22 phút 41 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 347
Giải sáu 6359 - 8597 - 9247
Giải năm 3053
Giải tư 85070 - 38651 - 81740 - 52971 - 25519 - 76078 - 34559
Giải ba 19733 - 40452
Giải nhì 59782
Giải nhất 84054
Giải đặc biệt 046838
Hai số cuối: 19 - 22 - 33 - 38 - 40 - 47[2] - 51 - 52 - 53 - 54 - 59[2] - 70 - 71 - 78 - 82 - 97