Home

XSBT, Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Bến Tre: ngày 13-03-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 564
Giải sáu 6146 - 9234 - 0751
Giải năm 3473
Giải tư 22982 - 62842 - 92241 - 99282 - 34964 - 54064 - 30385
Giải ba 85087 - 64553
Giải nhì 08834
Giải nhất 51516
Giải đặc biệt 746307
Hai số cuối: 07 - 16 - 34[3] - 41 - 42 - 46 - 51 - 53 - 64[3] - 73 - 82[2] - 85 - 87

Xổ số Bến Tre: ngày 06-03-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 039
Giải sáu 6192 - 3854 - 5003
Giải năm 6520
Giải tư 10363 - 13362 - 50170 - 02923 - 13942 - 93768 - 33105
Giải ba 46243 - 56723
Giải nhì 10904
Giải nhất 92996
Giải đặc biệt 953199
Hai số cuối: 03 - 04 - 05 - 20 - 23[2] - 39 - 42 - 43 - 49 - 54 - 62 - 63 - 68 - 70 - 92 - 96 - 99

Xổ số Bến Tre: ngày 27-02-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 788
Giải sáu 2944 - 5962 - 8610
Giải năm 8323
Giải tư 22970 - 02231 - 38981 - 33401 - 70773 - 84471 - 39783
Giải ba 76481 - 58554
Giải nhì 79751
Giải nhất 93730
Giải đặc biệt 825832
Hai số cuối: 00 - 01 - 10 - 23 - 30 - 31 - 32 - 44 - 51 - 54 - 62 - 70 - 71 - 73 - 81[2] - 83 - 88

Xổ số Bến Tre: ngày 20-02-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 92
Giải bảy 024
Giải sáu 3549 - 4596 - 6993
Giải năm 3469
Giải tư 98470 - 84915 - 45165 - 73106 - 95118 - 38295 - 86299
Giải ba 20420 - 89069
Giải nhì 54239
Giải nhất 15235
Giải đặc biệt 089860
Hai số cuối: 06 - 15 - 18 - 20 - 24 - 35 - 39 - 49 - 60 - 65 - 69[2] - 70 - 92 - 93 - 95 - 96 - 99

Xổ số Bến Tre: ngày 13-02-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 784
Giải sáu 7427 - 4794 - 8680
Giải năm 6494
Giải tư 50207 - 34200 - 94894 - 07579 - 95191 - 28132 - 56703
Giải ba 95917 - 45594
Giải nhì 73436
Giải nhất 12371
Giải đặc biệt 794648
Hai số cuối: 00 - 03 - 07 - 17 - 27 - 32 - 36 - 43 - 48 - 71 - 79 - 80 - 84 - 91 - 94[4]

Xổ số Bến Tre: ngày 06-02-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 244
Giải sáu 2376 - 2378 - 0523
Giải năm 0983
Giải tư 14732 - 57770 - 77823 - 90776 - 30939 - 75359 - 06070
Giải ba 41323 - 34953
Giải nhì 05055
Giải nhất 69806
Giải đặc biệt 044083
Hai số cuối: 06 - 23[3] - 32 - 39 - 44 - 53 - 55 - 59 - 70[2] - 76[2] - 78 - 83[2] - 88

Xổ số Bến Tre: ngày 30-01-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 51
Giải bảy 340
Giải sáu 8902 - 5174 - 0053
Giải năm 5119
Giải tư 26443 - 47683 - 21454 - 87208 - 98536 - 80732 - 14194
Giải ba 45536 - 66872
Giải nhì 42979
Giải nhất 61634
Giải đặc biệt 527480
Hai số cuối: 02 - 08 - 19 - 32 - 34 - 36[2] - 40 - 43 - 51 - 53 - 54 - 72 - 74 - 79 - 80 - 83 - 94

Xổ số Bến Tre: ngày 23-01-2018 - XSBT

Còn: 5 giờ 26 phút 8 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 853
Giải sáu 0710 - 4918 - 8197
Giải năm 8098
Giải tư 73178 - 10099 - 75555 - 72966 - 29012 - 09236 - 83177
Giải ba 79297 - 54444
Giải nhì 76118
Giải nhất 92135
Giải đặc biệt 714772
Hai số cuối: 10 - 12 - 18[2] - 35 - 36 - 44 - 53 - 55 - 66 - 72 - 77 - 78 - 89 - 97[2] - 98 - 99