Home

XSBT, Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Bến Tre: ngày 17-10-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 65
Giải bảy 266
Giải sáu 0816 - 5588 - 6595
Giải năm 7099
Giải tư 15821 - 34964 - 37051 - 76914 - 59711 - 77280 - 55103
Giải ba 63648 - 49304
Giải nhì 04199
Giải nhất 18750
Giải đặc biệt 575437
Hai số cuối: 03 - 04 - 11 - 14 - 16 - 21 - 37 - 48 - 50 - 51 - 64 - 65 - 66 - 80 - 88 - 95 - 99[2]

Xổ số Bến Tre: ngày 10-10-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 973
Giải sáu 3911 - 5341 - 6685
Giải năm 8462
Giải tư 60173 - 08095 - 23297 - 99030 - 44682 - 12698 - 24395
Giải ba 96716 - 55133
Giải nhì 47316
Giải nhất 41722
Giải đặc biệt 138338
Hai số cuối: 06 - 11 - 16[2] - 22 - 30 - 33 - 38 - 41 - 62 - 73[2] - 82 - 85 - 95[2] - 97 - 98

Xổ số Bến Tre: ngày 03-10-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 708
Giải sáu 1377 - 8801 - 3893
Giải năm 7066
Giải tư 64494 - 01764 - 26143 - 13155 - 58334 - 69723 - 26070
Giải ba 45189 - 46452
Giải nhì 99415
Giải nhất 03692
Giải đặc biệt 927952
Hai số cuối: 01 - 08 - 15 - 23 - 34 - 38 - 43 - 52[2] - 55 - 64 - 66 - 70 - 77 - 89 - 92 - 93 - 94

Xổ số Bến Tre: ngày 26-09-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 964
Giải sáu 8075 - 9061 - 2267
Giải năm 6386
Giải tư 37088 - 83254 - 67428 - 33208 - 94280 - 97314 - 49109
Giải ba 45964 - 75621
Giải nhì 57239
Giải nhất 63936
Giải đặc biệt 098230
Hai số cuối: 08 - 09 - 14 - 21 - 28 - 30 - 36 - 39 - 50 - 54 - 61 - 64[2] - 67 - 75 - 80 - 86 - 88

Xổ số Bến Tre: ngày 19-09-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 277
Giải sáu 2646 - 2088 - 3899
Giải năm 4977
Giải tư 26399 - 97630 - 86583 - 59099 - 44341 - 09349 - 31563
Giải ba 17734 - 61509
Giải nhì 85921
Giải nhất 37769
Giải đặc biệt 586632
Hai số cuối: 09 - 21 - 30 - 32[2] - 34 - 41 - 46 - 49 - 63 - 69 - 77[2] - 83 - 88 - 99[3]

Xổ số Bến Tre: ngày 12-09-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 935
Giải sáu 4012 - 4925 - 8666
Giải năm 8582
Giải tư 04869 - 77129 - 12356 - 57707 - 59157 - 33346 - 06982
Giải ba 75302 - 26637
Giải nhì 13443
Giải nhất 16382
Giải đặc biệt 701257
Hai số cuối: 02 - 07 - 12[2] - 25 - 29 - 35 - 37 - 43 - 46 - 56 - 57[2] - 66 - 69 - 82[3]

Xổ số Bến Tre: ngày 05-09-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 717
Giải sáu 6258 - 1080 - 0929
Giải năm 4886
Giải tư 13642 - 08822 - 84563 - 20410 - 37467 - 03119 - 05520
Giải ba 56659 - 86763
Giải nhì 16163
Giải nhất 66445
Giải đặc biệt 286135
Hai số cuối: 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 29 - 35 - 42 - 45 - 58 - 59 - 63[3] - 67 - 80 - 86

Xổ số Bến Tre: ngày 29-08-2017 - XSBT

Còn: 3 giờ 14 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 965
Giải sáu 5403 - 7350 - 9760
Giải năm 3297
Giải tư 47324 - 32823 - 86575 - 09635 - 19323 - 90751 - 20257
Giải ba 03599 - 99401
Giải nhì 76507
Giải nhất 92022
Giải đặc biệt 842111
Hai số cuối: 01 - 03 - 07 - 11 - 18 - 22 - 23[2] - 24 - 35 - 50 - 51 - 57 - 60 - 65 - 75 - 97 - 99