Home

XSBT, Kết quả Xổ số Bến Tre Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Bến Tre: ngày 16-01-2018 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 092
Giải sáu 7056 - 3338 - 5281
Giải năm 7057
Giải tư 15440 - 37403 - 46291 - 59188 - 38324 - 48555 - 49478
Giải ba 44768 - 03164
Giải nhì 50619
Giải nhất 32223
Giải đặc biệt 665924
Hai số cuối: 03 - 08 - 19 - 23 - 24[2] - 38 - 40 - 55 - 56 - 57 - 64 - 68 - 78 - 81 - 88 - 91 - 92

Xổ số Bến Tre: ngày 09-01-2018 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 430
Giải sáu 4011 - 3696 - 5083
Giải năm 8452
Giải tư 62258 - 97677 - 09941 - 69736 - 32140 - 04313 - 53754
Giải ba 47002 - 78153
Giải nhì 53628
Giải nhất 11974
Giải đặc biệt 963953
Hai số cuối: 02 - 06 - 11 - 13 - 28 - 30 - 36 - 40 - 41 - 52 - 53[2] - 54 - 58 - 74 - 77 - 83 - 96

Xổ số Bến Tre: ngày 02-01-2018 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 106
Giải sáu 1862 - 8234 - 8259
Giải năm 2515
Giải tư 28065 - 32343 - 45139 - 78679 - 29068 - 14131 - 13880
Giải ba 01101 - 77933
Giải nhì 78756
Giải nhất 98537
Giải đặc biệt 154150
Hai số cuối: 01 - 06 - 15 - 31 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 43 - 50 - 56 - 59 - 62 - 65 - 68 - 79 - 80

Xổ số Bến Tre: ngày 26-12-2017 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 451
Giải sáu 2442 - 8052 - 8073
Giải năm 1639
Giải tư 94272 - 54854 - 15658 - 35442 - 15084 - 28530 - 83520
Giải ba 66713 - 35196
Giải nhì 85001
Giải nhất 24599
Giải đặc biệt 101604
Hai số cuối: 01 - 04 - 09 - 13 - 20 - 30 - 39 - 42[2] - 51 - 52 - 54 - 58 - 72 - 73 - 84 - 96 - 99

Xổ số Bến Tre: ngày 19-12-2017 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 850
Giải sáu 8406 - 1695 - 8328
Giải năm 4463
Giải tư 49931 - 04881 - 82966 - 37114 - 59046 - 33643 - 59762
Giải ba 59387 - 79590
Giải nhì 84256
Giải nhất 03694
Giải đặc biệt 633055
Hai số cuối: 06 - 14 - 28 - 31 - 43 - 46 - 50 - 55 - 56 - 62 - 63 - 66 - 81 - 86 - 87 - 90 - 94 - 95

Xổ số Bến Tre: ngày 12-12-2017 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 962
Giải sáu 5529 - 6435 - 8803
Giải năm 6953
Giải tư 68609 - 76647 - 84874 - 58528 - 02869 - 88436 - 63125
Giải ba 00403 - 03629
Giải nhì 67608
Giải nhất 14523
Giải đặc biệt 563572
Hai số cuối: 03[2] - 08 - 09 - 23 - 25 - 28 - 29[2] - 35 - 36 - 47 - 53 - 57 - 62 - 69 - 72 - 74

Xổ số Bến Tre: ngày 05-12-2017 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 466
Giải sáu 1604 - 9793 - 4409
Giải năm 8290
Giải tư 02775 - 33406 - 68407 - 62293 - 31313 - 44667 - 25683
Giải ba 68258 - 23996
Giải nhì 18808
Giải nhất 16171
Giải đặc biệt 431247
Hai số cuối: 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 38 - 47 - 58 - 66 - 67 - 71 - 75 - 83 - 90 - 93[2] - 96

Xổ số Bến Tre: ngày 28-11-2017 - XSBT

Còn: 9 giờ 23 phút 2 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 326
Giải sáu 0422 - 0908 - 6835
Giải năm 7463
Giải tư 97055 - 45669 - 49702 - 88243 - 05543 - 88354 - 29689
Giải ba 14134 - 30149
Giải nhì 37250
Giải nhất 18592
Giải đặc biệt 599151
Hai số cuối: 02 - 08 - 22 - 26 - 34 - 35 - 42 - 43[2] - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 63 - 69 - 89 - 92