Home

XSBL, Kết quả Xổ số Bạc Liêu Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số Bạc Liêu: ngày 16-01-2018 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 221
Giải sáu 9532 - 7679 - 5755
Giải năm 5660
Giải tư 26955 - 12723 - 83477 - 36466 - 77942 - 92154 - 64282
Giải ba 83635 - 88803
Giải nhì 13856
Giải nhất 36041
Giải đặc biệt 543141
Hai số cuối: 03 - 21 - 23 - 32 - 35 - 41[2] - 42 - 54 - 55[2] - 56 - 60 - 66 - 76 - 77 - 79 - 82

Xổ số Bạc Liêu: ngày 09-01-2018 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 23
Giải bảy 652
Giải sáu 6564 - 7271 - 4524
Giải năm 3022
Giải tư 97402 - 59325 - 86176 - 39670 - 39637 - 26031 - 21904
Giải ba 25807 - 40652
Giải nhì 59684
Giải nhất 11968
Giải đặc biệt 531323
Hai số cuối: 02 - 04 - 07 - 22 - 23[2] - 24 - 25 - 31 - 37 - 52[2] - 64 - 68 - 70 - 71 - 76 - 84

Xổ số Bạc Liêu: ngày 02-01-2018 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 483
Giải sáu 5322 - 7424 - 6081
Giải năm 4969
Giải tư 41139 - 37568 - 68626 - 22287 - 87327 - 89511 - 49017
Giải ba 70775 - 20395
Giải nhì 95908
Giải nhất 52660
Giải đặc biệt 380383
Hai số cuối: 01 - 08 - 11 - 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 39 - 60 - 68 - 69 - 75 - 81 - 83[2] - 87 - 95

Xổ số Bạc Liêu: ngày 26-12-2017 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 716
Giải sáu 0120 - 9760 - 9008
Giải năm 9022
Giải tư 93880 - 59464 - 36290 - 83739 - 90304 - 14871 - 60252
Giải ba 09579 - 28391
Giải nhì 93856
Giải nhất 00650
Giải đặc biệt 913292
Hai số cuối: 04 - 08 - 16 - 20 - 22 - 39 - 50 - 52 - 56 - 60 - 64 - 71 - 79 - 80 - 90 - 91 - 92 - 98

Xổ số Bạc Liêu: ngày 19-12-2017 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 27
Giải bảy 464
Giải sáu 6592 - 1792 - 6726
Giải năm 0904
Giải tư 87483 - 68784 - 41090 - 92296 - 61060 - 43190 - 05335
Giải ba 27354 - 34900
Giải nhì 91222
Giải nhất 80468
Giải đặc biệt 705815
Hai số cuối: 00 - 04 - 15 - 22 - 26 - 27 - 35 - 54 - 60 - 64 - 68 - 83 - 84 - 90[2] - 92[2] - 96

Xổ số Bạc Liêu: ngày 12-12-2017 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 027
Giải sáu 7757 - 3350 - 9495
Giải năm 2780
Giải tư 87721 - 18821 - 40544 - 04647 - 88971 - 06549 - 40111
Giải ba 85272 - 30349
Giải nhì 24210
Giải nhất 98065
Giải đặc biệt 741261
Hai số cuối: 10 - 11 - 19 - 21[2] - 27 - 44 - 47 - 49[2] - 50 - 57 - 61 - 65 - 71 - 72 - 80 - 95

Xổ số Bạc Liêu: ngày 05-12-2017 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 84
Giải bảy 156
Giải sáu 7538 - 2873 - 9129
Giải năm 8010
Giải tư 64620 - 01104 - 05137 - 92807 - 36262 - 64985 - 34841
Giải ba 79701 - 93087
Giải nhì 19642
Giải nhất 03392
Giải đặc biệt 737151
Hai số cuối: 01 - 04 - 07 - 10 - 20 - 29 - 37 - 38 - 41 - 42 - 51 - 56 - 62 - 73 - 84 - 85 - 87 - 92

Xổ số Bạc Liêu: ngày 28-11-2017 - XSBL

Còn: 9 giờ 25 phút 48 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 02
Giải bảy 810
Giải sáu 3550 - 1894 - 3429
Giải năm 1176
Giải tư 14164 - 66322 - 82192 - 04383 - 45806 - 55104 - 47734
Giải ba 35997 - 21063
Giải nhì 04245
Giải nhất 06543
Giải đặc biệt 189771
Hai số cuối: 02 - 04 - 06 - 10 - 22 - 29 - 34 - 43 - 45 - 50 - 63 - 64 - 71 - 76 - 83 - 92 - 94 - 97