Home

XSBL, Kết quả Xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Bạc Liêu: ngày 11-01-2022 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 6629 - 3213 - 3986
Giải năm 3697
Giải tư 37660 - 38387 - 62072 - 18771 - 04032 - 10823 - 34547
Giải ba 04178 - 70816
Giải nhì 24163
Giải nhất 89660
Giải đặc biệt 806219
Hai số cuối: 07 - 13 - 16 - 19 - 23 - 29 - 32 - 39 - 47 - 60[2] - 63 - 71 - 72 - 78 - 86 - 87 - 97

Xổ số Bạc Liêu: ngày 04-01-2022 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 904
Giải sáu 3546 - 5090 - 7591
Giải năm 9152
Giải tư 62062 - 81577 - 69785 - 37380 - 21367 - 17514 - 58836
Giải ba 01074 - 14746
Giải nhì 58692
Giải nhất 70390
Giải đặc biệt 027560
Hai số cuối: 04 - 14 - 36 - 46[2] - 52 - 60 - 62 - 63 - 67 - 74 - 77 - 80 - 85 - 90[2] - 91 - 92

Xổ số Bạc Liêu: ngày 28-12-2021 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 735
Giải sáu 0792 - 4255 - 2100
Giải năm 1079
Giải tư 07666 - 49915 - 55598 - 43115 - 11625 - 14912 - 92708
Giải ba 34607 - 04125
Giải nhì 90474
Giải nhất 32792
Giải đặc biệt 263945
Hai số cuối: 00 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15[2] - 25[2] - 35 - 45 - 55 - 66 - 74 - 79 - 92[2] - 98

Xổ số Bạc Liêu: ngày 21-12-2021 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 356
Giải sáu 7564 - 8745 - 2284
Giải năm 9738
Giải tư 51660 - 83581 - 40617 - 37530 - 85680 - 36830 - 07976
Giải ba 79036 - 46441
Giải nhì 04952
Giải nhất 39809
Giải đặc biệt 925537
Hai số cuối: 09 - 17 - 30[2] - 34 - 36 - 37 - 38 - 41 - 45 - 52 - 56 - 60 - 64 - 76 - 80 - 81 - 84

Xổ số Bạc Liêu: ngày 14-12-2021 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 89
Giải bảy 382
Giải sáu 1972 - 7580 - 5988
Giải năm 3681
Giải tư 72171 - 56443 - 16651 - 54585 - 81237 - 21885 - 26464
Giải ba 82157 - 29691
Giải nhì 54179
Giải nhất 56654
Giải đặc biệt 928796
Hai số cuối: 37 - 43 - 51 - 54 - 57 - 64 - 71 - 72 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85[2] - 88 - 89 - 91 - 96

Xổ số Bạc Liêu: ngày 07-12-2021 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 43
Giải bảy 802
Giải sáu 6977 - 6537 - 7190
Giải năm 0886
Giải tư 72598 - 69284 - 40148 - 08419 - 45922 - 01426 - 19759
Giải ba 10087 - 51102
Giải nhì 37243
Giải nhất 68180
Giải đặc biệt 936736
Hai số cuối: 02[2] - 19 - 22 - 26 - 36 - 37 - 43[2] - 48 - 59 - 77 - 80 - 84 - 86 - 87 - 90 - 98

Xổ số Bạc Liêu: ngày 30-11-2021 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 916
Giải sáu 6665 - 1436 - 0140
Giải năm 6658
Giải tư 35825 - 16124 - 30830 - 12202 - 82235 - 60474 - 21825
Giải ba 22624 - 61251
Giải nhì 09605
Giải nhất 29021
Giải đặc biệt 354545
Hai số cuối: 02 - 05 - 16 - 21 - 24[2] - 25[2] - 30 - 35 - 36 - 40 - 45 - 51 - 58 - 65 - 74 - 98

Xổ số Bạc Liêu: ngày 23-11-2021 - XSBL

Còn: 2 giờ 34 phút 47 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 700
Giải sáu 6074 - 2839 - 0949
Giải năm 2989
Giải tư 72355 - 30445 - 12673 - 49392 - 08076 - 74321 - 27005
Giải ba 88645 - 71041
Giải nhì 62489
Giải nhất 25064
Giải đặc biệt 024576
Hai số cuối: 00 - 05 - 11 - 21 - 39 - 41 - 45[2] - 49 - 55 - 64 - 73 - 74 - 76[2] - 89[2] - 92