Home

XSBL, Kết quả Xổ số Bạc Liêu Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Bạc Liêu: ngày 18-09-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 46
Giải bảy 721
Giải sáu 0264 - 7590 - 2966
Giải năm 3010
Giải tư 26392 - 87872 - 90475 - 87873 - 40481 - 27477 - 95908
Giải ba 72724 - 78927
Giải nhì 89046
Giải nhất 76193
Giải đặc biệt 919883
Hai số cuối: 08 - 10 - 21 - 24 - 27 - 46[2] - 64 - 66 - 72 - 73 - 75 - 77 - 81 - 83 - 90 - 92 - 93

Xổ số Bạc Liêu: ngày 11-09-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 213
Giải sáu 2600 - 7481 - 9017
Giải năm 4568
Giải tư 10659 - 28496 - 95674 - 28438 - 18164 - 15649 - 85373
Giải ba 39562 - 32128
Giải nhì 17020
Giải nhất 58987
Giải đặc biệt 264398
Hai số cuối: 00 - 13 - 17 - 20 - 28 - 38 - 49 - 57 - 59 - 62 - 64 - 68 - 73 - 74 - 81 - 87 - 96 - 98

Xổ số Bạc Liêu: ngày 04-09-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 502
Giải sáu 2954 - 5069 - 1463
Giải năm 7157
Giải tư 94330 - 03208 - 64197 - 88265 - 44537 - 27168 - 13212
Giải ba 93467 - 64572
Giải nhì 03686
Giải nhất 73736
Giải đặc biệt 273953
Hai số cuối: 02 - 08 - 12 - 30 - 36 - 37 - 53 - 54 - 57 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 72 - 83 - 86 - 97

Xổ số Bạc Liêu: ngày 28-08-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 819
Giải sáu 5270 - 4778 - 0609
Giải năm 0301
Giải tư 95172 - 78056 - 64625 - 31253 - 20759 - 06938 - 19473
Giải ba 76704 - 35433
Giải nhì 14996
Giải nhất 51212
Giải đặc biệt 351169
Hai số cuối: 01 - 04 - 05 - 09 - 12 - 19 - 25 - 33 - 38 - 53 - 56 - 59 - 69 - 70 - 72 - 73 - 78 - 96

Xổ số Bạc Liêu: ngày 21-08-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 845
Giải sáu 4126 - 6767 - 3255
Giải năm 0552
Giải tư 45922 - 61819 - 55199 - 26340 - 18560 - 76543 - 99330
Giải ba 41678 - 59335
Giải nhì 55427
Giải nhất 79182
Giải đặc biệt 032126
Hai số cuối: 19[2] - 22 - 26[2] - 27 - 30 - 35 - 40 - 43 - 45 - 52 - 55 - 60 - 67 - 78 - 82 - 99

Xổ số Bạc Liêu: ngày 14-08-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 29
Giải bảy 711
Giải sáu 6217 - 5249 - 5245
Giải năm 6903
Giải tư 50430 - 46405 - 10673 - 70247 - 68683 - 35469 - 71985
Giải ba 28930 - 98765
Giải nhì 71954
Giải nhất 56835
Giải đặc biệt 373129
Hai số cuối: 03 - 05 - 11 - 17 - 29[2] - 30[2] - 35 - 45 - 47 - 49 - 54 - 65 - 69 - 73 - 83 - 85

Xổ số Bạc Liêu: ngày 07-08-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 187
Giải sáu 2849 - 4491 - 2009
Giải năm 7652
Giải tư 12591 - 56191 - 90534 - 79931 - 58573 - 95182 - 25906
Giải ba 05124 - 19310
Giải nhì 64760
Giải nhất 64784
Giải đặc biệt 117564
Hai số cuối: 06 - 09 - 10 - 24 - 31 - 34 - 49 - 52 - 57 - 60 - 64 - 73 - 82 - 84 - 87 - 91[3]

Xổ số Bạc Liêu: ngày 31-07-2018 - XSBL

Còn: 7 giờ 6 phút 52 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 224
Giải sáu 6963 - 7813 - 7111
Giải năm 7563
Giải tư 05373 - 67798 - 30326 - 80423 - 62748 - 89300 - 49537
Giải ba 72792 - 27950
Giải nhì 12169
Giải nhất 25115
Giải đặc biệt 800631
Hai số cuối: 00 - 11 - 13 - 15 - 23 - 24[2] - 26 - 31 - 37 - 48 - 50 - 63[2] - 69 - 73 - 92 - 98