Home

XSBL, Kết quả Xổ số Bạc Liêu Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Bạc Liêu: ngày 06-07-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 79
Giải bảy 084
Giải sáu 0793 - 4645 - 7503
Giải năm 1856
Giải tư 40891 - 75323 - 48087 - 51427 - 15181 - 02769 - 37630
Giải ba 73657 - 40280
Giải nhì 79040
Giải nhất 06205
Giải đặc biệt 490318
Hai số cuối: 03 - 05 - 18 - 23 - 27 - 30 - 40 - 45 - 56 - 57 - 69 - 79 - 80 - 81 - 84 - 87 - 91 - 93

Xổ số Bạc Liêu: ngày 29-06-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 5396 - 2381 - 9956
Giải năm 4342
Giải tư 44978 - 01070 - 97047 - 05159 - 68735 - 28541 - 04711
Giải ba 11608 - 37431
Giải nhì 05047
Giải nhất 08136
Giải đặc biệt 037839
Hai số cuối: 08 - 11 - 31 - 35 - 36 - 39 - 41[2] - 42 - 47[2] - 49 - 56 - 59 - 70 - 78 - 81 - 96

Xổ số Bạc Liêu: ngày 22-06-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 506
Giải sáu 7478 - 1240 - 1754
Giải năm 6165
Giải tư 18287 - 07599 - 75646 - 69302 - 70885 - 45186 - 83358
Giải ba 94485 - 95374
Giải nhì 85460
Giải nhất 68681
Giải đặc biệt 178212
Hai số cuối: 02 - 06 - 12 - 40 - 46 - 54 - 58 - 60 - 65 - 69 - 74 - 78 - 81 - 85[2] - 86 - 87 - 99

Xổ số Bạc Liêu: ngày 15-06-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 011
Giải sáu 4980 - 1278 - 8479
Giải năm 3976
Giải tư 66596 - 40935 - 08087 - 78297 - 65394 - 46954 - 77915
Giải ba 90068 - 58912
Giải nhì 31459
Giải nhất 51778
Giải đặc biệt 010739
Hai số cuối: 01 - 11 - 12 - 15 - 35 - 39 - 54 - 59 - 68 - 76 - 78[2] - 79 - 80 - 87 - 94 - 96 - 97

Xổ số Bạc Liêu: ngày 08-06-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 15
Giải bảy 709
Giải sáu 6239 - 0210 - 4500
Giải năm 2152
Giải tư 43200 - 25744 - 58629 - 17305 - 83103 - 55691 - 65082
Giải ba 87984 - 61540
Giải nhì 51294
Giải nhất 21367
Giải đặc biệt 610676
Hai số cuối: 00[2] - 03 - 05 - 09 - 10 - 15 - 29 - 39 - 40 - 44 - 52 - 67 - 76 - 82 - 84 - 91 - 94

Xổ số Bạc Liêu: ngày 01-06-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 596
Giải sáu 7089 - 5688 - 4982
Giải năm 7323
Giải tư 35238 - 39685 - 71925 - 19862 - 13013 - 46634 - 77341
Giải ba 05251 - 28173
Giải nhì 08881
Giải nhất 80815
Giải đặc biệt 064945
Hai số cuối: 11 - 13 - 15 - 23 - 25 - 34 - 38 - 41 - 45 - 51 - 62 - 73 - 81 - 82 - 85 - 88 - 89 - 96

Xổ số Bạc Liêu: ngày 25-05-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 10
Giải bảy 864
Giải sáu 2298 - 0062 - 9842
Giải năm 8230
Giải tư 29549 - 80067 - 12747 - 72459 - 49611 - 66234 - 15413
Giải ba 85966 - 74495
Giải nhì 09211
Giải nhất 55699
Giải đặc biệt 963696
Hai số cuối: 10 - 11[2] - 13 - 30 - 34 - 42 - 47 - 49 - 59 - 62 - 64 - 66 - 67 - 95 - 96 - 98 - 99

Xổ số Bạc Liêu: ngày 18-05-2021 - XSBL

Còn: 11 giờ 7 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 56
Giải bảy 566
Giải sáu 6631 - 6747 - 4225
Giải năm 0073
Giải tư 42978 - 30391 - 96360 - 20119 - 27285 - 84520 - 23810
Giải ba 50514 - 13360
Giải nhì 14896
Giải nhất 28229
Giải đặc biệt 741762
Hai số cuối: 10 - 14 - 19 - 20 - 25 - 29 - 31 - 47 - 56 - 60[2] - 62 - 66 - 73 - 78 - 85 - 91 - 96