Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Cà Mau: ngày 17-01-2022 - XSCM

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 231
Giải sáu 6187 - 2647 - 5014
Giải năm 4385
Giải tư 91585 - 67730 - 40385 - 20444 - 39276 - 03206 - 87560
Giải ba 01648 - 02432
Giải nhì 74929
Giải nhất 49548
Giải đặc biệt 232848
Hai số cuối: 06 - 14 - 29 - 30 - 31 - 32[2] - 44 - 47 - 48[3] - 60 - 76 - 85[3] - 87

Xổ số Đồng Tháp: ngày 17-01-2022 - XSDT

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 828
Giải sáu 4097 - 8845 - 2678
Giải năm 0079
Giải tư 64191 - 73359 - 38457 - 45493 - 24686 - 46098 - 43169
Giải ba 53419 - 65911
Giải nhì 34363
Giải nhất 31829
Giải đặc biệt 555879
Hai số cuối: 11 - 19 - 28 - 29 - 45[2] - 57 - 59 - 63 - 69 - 78 - 79[2] - 86 - 91 - 93 - 97 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 17-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 803
Giải sáu 8977 - 3563 - 4329
Giải năm 5542
Giải tư 10362 - 14764 - 31470 - 39544 - 78583 - 54536 - 71203
Giải ba 55001 - 64227
Giải nhì 75851
Giải nhất 98072
Giải đặc biệt 780068
Hai số cuối: 01 - 03[2] - 27 - 29 - 36 - 42 - 44 - 51 - 62 - 63 - 64 - 67 - 68 - 70 - 72 - 77 - 83

Xổ số Kiên Giang: ngày 16-01-2022 - XSKG

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 730
Giải sáu 3320 - 6210 - 1307
Giải năm 5905
Giải tư 25480 - 80319 - 80887 - 68251 - 32540 - 52112 - 92558
Giải ba 03532 - 09967
Giải nhì 45935
Giải nhất 89326
Giải đặc biệt 635811
Hai số cuối: 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 26 - 30 - 32 - 35 - 40 - 51 - 58 - 67 - 77 - 80 - 87

Xổ số Lâm Đồng: ngày 16-01-2022 - XSLD

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 930
Giải sáu 6819 - 3118 - 3836
Giải năm 7771
Giải tư 58176 - 55621 - 58221 - 29241 - 10486 - 12514 - 53280
Giải ba 50129 - 94795
Giải nhì 08020
Giải nhất 80235
Giải đặc biệt 990167
Hai số cuối: 06 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21[2] - 29 - 30 - 35 - 36 - 41 - 67 - 71 - 76 - 80 - 86 - 95

Xổ số Tiền Giang: ngày 16-01-2022 - XSTG

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 59
Giải bảy 158
Giải sáu 8285 - 5211 - 0281
Giải năm 8733
Giải tư 84850 - 03421 - 50159 - 25019 - 65401 - 15044 - 99398
Giải ba 64687 - 64802
Giải nhì 53557
Giải nhất 40659
Giải đặc biệt 414541
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 19 - 21 - 33 - 41 - 44 - 50 - 57 - 58 - 59[3] - 81 - 85 - 87 - 98

Xổ số Bình Phước: ngày 15-01-2022 - XSBP

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 18
Giải bảy 384
Giải sáu 5847 - 9723 - 4684
Giải năm 6468
Giải tư 23306 - 89692 - 47638 - 63010 - 30436 - 20871 - 44764
Giải ba 93470 - 13079
Giải nhì 80245
Giải nhất 91434
Giải đặc biệt 021784
Hai số cuối: 06 - 10 - 18 - 23 - 34 - 36 - 38 - 45 - 47 - 64 - 68 - 70 - 71 - 79 - 84[3] - 92

Xổ số Hậu Giang: ngày 15-01-2022 - XSHG

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 26
Giải bảy 604
Giải sáu 4383 - 3668 - 7870
Giải năm 0771
Giải tư 70410 - 49227 - 60370 - 19852 - 71855 - 33067 - 29567
Giải ba 34711 - 60248
Giải nhì 93280
Giải nhất 09342
Giải đặc biệt 751784
Hai số cuối: 04 - 10 - 11 - 26 - 27 - 42 - 48 - 52 - 55 - 67[2] - 68 - 70[2] - 71 - 80 - 83 - 84

Xổ số Long An: ngày 15-01-2022 - XSLA

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 400
Giải sáu 9214 - 4219 - 5971
Giải năm 9685
Giải tư 90642 - 58544 - 08499 - 14031 - 85901 - 53134 - 38475
Giải ba 65863 - 39154
Giải nhì 21919
Giải nhất 51509
Giải đặc biệt 072034
Hai số cuối: 00 - 01 - 09 - 14 - 19[2] - 31 - 34[2] - 42 - 44 - 54 - 61 - 63 - 71 - 75 - 85 - 99

Xổ số TP.HCM: ngày 15-01-2022 - XSHCM

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 58
Giải bảy 014
Giải sáu 6907 - 6733 - 8472
Giải năm 4684
Giải tư 53441 - 57565 - 19947 - 63976 - 80780 - 76216 - 43413
Giải ba 69965 - 09722
Giải nhì 34258
Giải nhất 42831
Giải đặc biệt 436392
Hai số cuối: 07 - 13 - 14 - 16 - 22 - 31 - 33 - 41 - 47 - 58[2] - 65[2] - 72 - 76 - 80 - 84 - 92

Xổ số Bình Dương: ngày 14-01-2022 - XSBD

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 139
Giải sáu 3533 - 6751 - 9323
Giải năm 6957
Giải tư 51211 - 41254 - 06431 - 68879 - 40398 - 61460 - 15219
Giải ba 28126 - 20341
Giải nhì 78108
Giải nhất 74093
Giải đặc biệt 422796
Hai số cuối: 08 - 11 - 19 - 23 - 26 - 31 - 33 - 39 - 41 - 51 - 54 - 57 - 60 - 79 - 88 - 93 - 96 - 98

Xổ số Trà Vinh: ngày 14-01-2022 - XSTV

Còn: 2 giờ 34 phút 31 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 681
Giải sáu 9472 - 1997 - 5018
Giải năm 7412
Giải tư 56237 - 17204 - 74850 - 65783 - 12712 - 74824 - 83718
Giải ba 05908 - 60207
Giải nhì 86017
Giải nhất 62642
Giải đặc biệt 042902
Hai số cuối: 02 - 04 - 07 - 08 - 12[2] - 17 - 18[2] - 24 - 37 - 42 - 45 - 50 - 72 - 81 - 83 - 97