Home

Kết quả Xổ số Miền nam XSMN Thứ 4 ngày 18-01-2017

Xổ số Bạc Liêu ngày 17-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 36
Giải bảy 083
Giải sáu 5447 - 0167 - 7500
Giải năm 1119
Giải tư 91025 - 74590 - 34679 - 52794 - 29967 - 77825 - 49856
Giải ba 50001 - 08684
Giải nhì 58574
Giải nhất 78923
Giải đặc biệt 267727
Hai số cuối: 00 - 01 - 19 - 23 - 25[2] - 27 - 36 - 47 - 56 - 67[2] - 74 - 79 - 83 - 84 - 90 - 94

Xổ số Bến Tre ngày 17-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 119
Giải sáu 1167 - 7566 - 5293
Giải năm 1197
Giải tư 49729 - 63154 - 55603 - 65181 - 67556 - 10014 - 60271
Giải ba 85647 - 47820
Giải nhì 84039
Giải nhất 57684
Giải đặc biệt 272804
Hai số cuối: 03 - 04 - 14 - 19 - 20 - 29 - 33 - 39 - 47 - 54 - 56 - 66 - 67 - 71 - 81 - 84 - 93 - 97

Xổ số Vũng Tàu ngày 17-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 887
Giải sáu 9865 - 6707 - 3911
Giải năm 8355
Giải tư 64846 - 02531 - 22855 - 48139 - 46986 - 31499 - 00309
Giải ba 04455 - 78461
Giải nhì 46433
Giải nhất 97562
Giải đặc biệt 835558
Hai số cuối: 07 - 09 - 11 - 14 - 31 - 33 - 39 - 46 - 55[3] - 58 - 61 - 62 - 65 - 86 - 87 - 99

Xổ số Cà Mau ngày 16-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 73
Giải bảy 567
Giải sáu 5582 - 6208 - 3538
Giải năm 5196
Giải tư 46003 - 84902 - 17659 - 77518 - 91460 - 96574 - 43692
Giải ba 20915 - 80698
Giải nhì 72362
Giải nhất 41149
Giải đặc biệt 441620
Hai số cuối: 02 - 03 - 08 - 15 - 18 - 20 - 38 - 49 - 59 - 60 - 62 - 67 - 73 - 74 - 82 - 92 - 96 - 98

Xổ số Đồng Tháp ngày 16-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 284
Giải sáu 5469 - 5214 - 1057
Giải năm 4842
Giải tư 11736 - 37090 - 96806 - 57547 - 65426 - 44487 - 39651
Giải ba 99554 - 97444
Giải nhì 20297
Giải nhất 99517
Giải đặc biệt 764882
Hai số cuối: 06 - 14 - 17 - 19 - 26 - 36 - 42 - 44 - 47 - 51 - 54 - 57 - 69 - 82 - 84 - 87 - 90 - 97

Xổ số TP.HCM ngày 16-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 028
Giải sáu 4980 - 1590 - 3472
Giải năm 5911
Giải tư 88046 - 78911 - 51108 - 29792 - 27054 - 34339 - 13410
Giải ba 21652 - 41269
Giải nhì 04111
Giải nhất 06550
Giải đặc biệt 822250
Hai số cuối: 08 - 10 - 11[3] - 14 - 28 - 39 - 46 - 50[2] - 52 - 54 - 69 - 72 - 80 - 90 - 92

Xổ số Kiên Giang ngày 15-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 570
Giải sáu 5452 - 7829 - 9175
Giải năm 7894
Giải tư 46737 - 24965 - 72409 - 09668 - 33285 - 93554 - 50788
Giải ba 32975 - 64361
Giải nhì 64736
Giải nhất 93480
Giải đặc biệt 716218
Hai số cuối: 09 - 18 - 29 - 36 - 37 - 52 - 54 - 61 - 63 - 65 - 68 - 70 - 75[2] - 80 - 85 - 88 - 94

Xổ số Lâm Đồng ngày 15-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 856
Giải sáu 3268 - 7628 - 7975
Giải năm 7434
Giải tư 09145 - 56775 - 57314 - 36689 - 41189 - 03621 - 81737
Giải ba 17060 - 58359
Giải nhì 78001
Giải nhất 62193
Giải đặc biệt 947846
Hai số cuối: 00 - 01 - 14 - 21 - 28 - 34 - 37 - 45 - 46 - 56 - 59 - 60 - 68 - 75[2] - 89[2] - 93

Xổ số Tiền Giang ngày 15-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 731
Giải sáu 5706 - 8070 - 5086
Giải năm 1146
Giải tư 21705 - 46595 - 02097 - 64844 - 99869 - 73533 - 61172
Giải ba 49041 - 24550
Giải nhì 60359
Giải nhất 82302
Giải đặc biệt 745377
Hai số cuối: 02 - 05 - 06 - 31 - 33 - 41 - 44 - 46 - 50 - 59 - 69 - 70 - 72 - 75 - 77 - 86 - 95 - 97

Xổ số Bình Phước ngày 14-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 31
Giải bảy 849
Giải sáu 0526 - 4615 - 2274
Giải năm 4242
Giải tư 61327 - 95318 - 22184 - 83991 - 53056 - 77929 - 63562
Giải ba 29903 - 29921
Giải nhì 59597
Giải nhất 08460
Giải đặc biệt 755832
Hai số cuối: 03 - 15 - 18 - 21 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 42 - 49 - 56 - 60 - 62 - 74 - 84 - 91 - 97

Xổ số Hậu Giang ngày 14-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 303
Giải sáu 5841 - 7580 - 7032
Giải năm 0240
Giải tư 13635 - 96391 - 16606 - 32631 - 68118 - 32801 - 76408
Giải ba 72788 - 28821
Giải nhì 01864
Giải nhất 18985
Giải đặc biệt 691128
Hai số cuối: 01 - 03 - 06 - 08 - 17 - 18 - 21 - 28 - 31 - 32 - 35 - 40 - 41 - 64 - 80 - 85 - 88 - 91

Xổ số Long An ngày 14-01-2017

Còn: 9 giờ 52 phút 53 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 091
Giải sáu 2152 - 4283 - 6187
Giải năm 1954
Giải tư 84441 - 53375 - 96971 - 07302 - 81256 - 86057 - 95434
Giải ba 77203 - 88836
Giải nhì 26378
Giải nhất 97979
Giải đặc biệt 163552
Hai số cuối: 02 - 03 - 34 - 36 - 41 - 52[2] - 54 - 56 - 57 - 71 - 72 - 75 - 78 - 79 - 83 - 87 - 91