Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 6 ngày 16-11-2018

Xổ số An Giang: ngày 15-11-2018 - XSAG

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 98
Giải bảy 509
Giải sáu 0232 - 2456 - 1797
Giải năm 9101
Giải tư 54057 - 07512 - 99920 - 10516 - 03653 - 38095 - 30851
Giải ba 28316 - 81159
Giải nhì 56027
Giải nhất 87460
Giải đặc biệt 765280
Hai số cuối: 01 - 09 - 12 - 16[2] - 20 - 27 - 32 - 51 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 - 80 - 95 - 97 - 98

Xổ số Bình Thuận: ngày 15-11-2018 - XSBTH

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 366
Giải sáu 5324 - 0186 - 2832
Giải năm 2595
Giải tư 43569 - 52436 - 49727 - 96124 - 43935 - 11382 - 60590
Giải ba 47153 - 28257
Giải nhì 17525
Giải nhất 37731
Giải đặc biệt 647718
Hai số cuối: 18 - 24[2] - 25 - 27 - 31 - 32 - 35 - 36 - 53 - 57 - 66 - 69 - 82 - 86 - 90 - 94 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 15-11-2018 - XSTN

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 72
Giải bảy 082
Giải sáu 9796 - 8974 - 2075
Giải năm 7115
Giải tư 49488 - 44469 - 41200 - 42167 - 50395 - 27720 - 84388
Giải ba 71490 - 96061
Giải nhì 20310
Giải nhất 55463
Giải đặc biệt 282969
Hai số cuối: 00 - 10 - 15 - 20 - 61 - 63 - 67 - 69[2] - 72 - 74 - 75 - 82 - 88[2] - 90 - 95 - 96

Xổ số Cần Thơ: ngày 14-11-2018 - XSCT

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 733
Giải sáu 0233 - 1531 - 6814
Giải năm 8202
Giải tư 41467 - 31970 - 56177 - 79734 - 40263 - 24036 - 55068
Giải ba 14069 - 16341
Giải nhì 33139
Giải nhất 01326
Giải đặc biệt 053035
Hai số cuối: 02 - 14 - 22 - 26 - 31 - 33[2] - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 - 63 - 67 - 68 - 69 - 70 - 77

Xổ số Đồng Nai: ngày 14-11-2018 - XSDN

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 44
Giải bảy 877
Giải sáu 7987 - 8502 - 1968
Giải năm 8543
Giải tư 88567 - 91653 - 22915 - 18829 - 63449 - 99822 - 41789
Giải ba 82568 - 37688
Giải nhì 33711
Giải nhất 96401
Giải đặc biệt 062470
Hai số cuối: 01 - 02 - 11 - 15 - 22 - 29 - 43 - 44 - 49 - 53 - 67 - 68[2] - 70 - 77 - 87 - 88 - 89

Xổ số Sóc Trăng: ngày 14-11-2018 - XSST

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 138
Giải sáu 7538 - 9022 - 6858
Giải năm 5050
Giải tư 55879 - 66695 - 09081 - 23407 - 89139 - 56224 - 38862
Giải ba 40337 - 02955
Giải nhì 96113
Giải nhất 55135
Giải đặc biệt 015409
Hai số cuối: 07 - 09 - 13 - 22 - 24 - 35 - 37 - 38[2] - 39 - 50 - 53 - 55 - 58 - 62 - 79 - 81 - 95

Xổ số Bạc Liêu: ngày 13-11-2018 - XSBL

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 584
Giải sáu 7278 - 0642 - 5207
Giải năm 2047
Giải tư 52454 - 73044 - 60237 - 35086 - 16822 - 78158 - 76976
Giải ba 60274 - 27108
Giải nhì 27250
Giải nhất 93537
Giải đặc biệt 631826
Hai số cuối: 07 - 08 - 12 - 22 - 26 - 37[2] - 42 - 44 - 47 - 50 - 54 - 58 - 74 - 76 - 78 - 84 - 86

Xổ số Bến Tre: ngày 13-11-2018 - XSBT

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 430
Giải sáu 4790 - 6364 - 5739
Giải năm 7419
Giải tư 52276 - 50680 - 33419 - 36614 - 73642 - 31146 - 50365
Giải ba 96105 - 04125
Giải nhì 66035
Giải nhất 54262
Giải đặc biệt 788472
Hai số cuối: 04 - 05 - 14 - 19[2] - 25 - 30 - 35 - 39 - 42 - 46 - 62 - 64 - 65 - 72 - 76 - 80 - 90

Xổ số Vũng Tàu: ngày 13-11-2018 - XSVT

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 979
Giải sáu 0867 - 4296 - 9649
Giải năm 9709
Giải tư 65682 - 77811 - 37365 - 28542 - 75735 - 94310 - 12688
Giải ba 40618 - 40796
Giải nhì 70572
Giải nhất 92405
Giải đặc biệt 469795
Hai số cuối: 00 - 05 - 09 - 10 - 11 - 18 - 35 - 42 - 49 - 65 - 67 - 72 - 79 - 82 - 88 - 95 - 96[2]

Xổ số Cà Mau: ngày 12-11-2018 - XSCM

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 07
Giải bảy 176
Giải sáu 5127 - 2107 - 9147
Giải năm 0099
Giải tư 24000 - 44374 - 67620 - 07520 - 46911 - 25183 - 72423
Giải ba 66967 - 64739
Giải nhì 66055
Giải nhất 76899
Giải đặc biệt 273100
Hai số cuối: 00[2] - 07[2] - 11 - 20[2] - 23 - 27 - 39 - 47 - 55 - 67 - 74 - 76 - 83 - 99[2]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 12-11-2018 - XSDT

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 03
Giải bảy 208
Giải sáu 5788 - 4075 - 0585
Giải năm 7214
Giải tư 27557 - 70702 - 39497 - 64686 - 10671 - 23098 - 63792
Giải ba 27168 - 62843
Giải nhì 01224
Giải nhất 10098
Giải đặc biệt 141230
Hai số cuối: 02 - 03 - 08 - 14 - 24 - 30 - 43 - 57 - 68 - 71 - 75 - 85 - 86 - 88 - 92 - 97 - 98[2]

Xổ số TP.HCM: ngày 12-11-2018 - XSHCM

Còn: 14 giờ 47 phút 7 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 39
Giải bảy 643
Giải sáu 3646 - 5529 - 9653
Giải năm 4203
Giải tư 63618 - 47773 - 42214 - 69754 - 68774 - 63812 - 58544
Giải ba 02213 - 42598
Giải nhì 41245
Giải nhất 60120
Giải đặc biệt 567054
Hai số cuối: 03 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 29 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 54[2] - 73 - 74 - 98