Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 6 ngày 19-01-2018

Xổ số An Giang: ngày 18-01-2018 - XSAG

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 276
Giải sáu 1138 - 3694 - 9085
Giải năm 6657
Giải tư 04185 - 21786 - 35553 - 00293 - 35503 - 01469 - 75950
Giải ba 37793 - 96682
Giải nhì 35365
Giải nhất 60312
Giải đặc biệt 517570
Hai số cuối: 03 - 12 - 28 - 38 - 50 - 53 - 57 - 65 - 69 - 70 - 76 - 82 - 85[2] - 86 - 93[2] - 94

Xổ số Bình Thuận: ngày 18-01-2018 - XSBTH

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 199
Giải sáu 4418 - 3191 - 6283
Giải năm 7445
Giải tư 84808 - 94310 - 61935 - 65437 - 35742 - 44721 - 54742
Giải ba 29700 - 29813
Giải nhì 10756
Giải nhất 29632
Giải đặc biệt 738933
Hai số cuối: 00 - 08 - 10 - 13 - 17 - 18 - 21 - 32 - 33 - 35 - 37 - 42[2] - 45 - 56 - 83 - 91 - 99

Xổ số Tây Ninh: ngày 18-01-2018 - XSTN

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 822
Giải sáu 0822 - 8463 - 7535
Giải năm 9155
Giải tư 61237 - 58967 - 91649 - 91324 - 83626 - 21901 - 69768
Giải ba 02586 - 86411
Giải nhì 79115
Giải nhất 31503
Giải đặc biệt 827733
Hai số cuối: 01 - 03 - 11 - 14 - 15 - 22[2] - 24 - 26 - 33 - 35 - 37 - 49 - 55 - 63 - 67 - 68 - 86

Xổ số Cần Thơ: ngày 17-01-2018 - XSCT

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 11
Giải bảy 167
Giải sáu 6523 - 0613 - 0598
Giải năm 1906
Giải tư 07647 - 51406 - 76004 - 11323 - 58570 - 85218 - 72463
Giải ba 91311 - 06066
Giải nhì 49462
Giải nhất 08048
Giải đặc biệt 750107
Hai số cuối: 04 - 06[2] - 07 - 11[2] - 13 - 18 - 23[2] - 47 - 48 - 62 - 63 - 66 - 67 - 70 - 98

Xổ số Đồng Nai: ngày 17-01-2018 - XSDN

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 156
Giải sáu 7176 - 0347 - 1695
Giải năm 5595
Giải tư 44541 - 73867 - 58034 - 86002 - 27224 - 58794 - 37568
Giải ba 89373 - 09634
Giải nhì 23316
Giải nhất 14637
Giải đặc biệt 630253
Hai số cuối: 02 - 16 - 24 - 34[2] - 37 - 41 - 47 - 53 - 56 - 67 - 68 - 73 - 76 - 80 - 94 - 95[2]

Xổ số Sóc Trăng: ngày 17-01-2018 - XSST

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 542
Giải sáu 3133 - 8797 - 1788
Giải năm 9215
Giải tư 57699 - 17077 - 40551 - 87722 - 52994 - 05577 - 12427
Giải ba 35784 - 01349
Giải nhì 16030
Giải nhất 26988
Giải đặc biệt 907234
Hai số cuối: 15 - 22 - 27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 45 - 49 - 51 - 77[2] - 84 - 88[2] - 94 - 97 - 99

Xổ số Bạc Liêu: ngày 16-01-2018 - XSBL

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 221
Giải sáu 9532 - 7679 - 5755
Giải năm 5660
Giải tư 26955 - 12723 - 83477 - 36466 - 77942 - 92154 - 64282
Giải ba 83635 - 88803
Giải nhì 13856
Giải nhất 36041
Giải đặc biệt 543141
Hai số cuối: 03 - 21 - 23 - 32 - 35 - 41[2] - 42 - 54 - 55[2] - 56 - 60 - 66 - 76 - 77 - 79 - 82

Xổ số Bến Tre: ngày 16-01-2018 - XSBT

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 092
Giải sáu 7056 - 3338 - 5281
Giải năm 7057
Giải tư 15440 - 37403 - 46291 - 59188 - 38324 - 48555 - 49478
Giải ba 44768 - 03164
Giải nhì 50619
Giải nhất 32223
Giải đặc biệt 665924
Hai số cuối: 03 - 08 - 19 - 23 - 24[2] - 38 - 40 - 55 - 56 - 57 - 64 - 68 - 78 - 81 - 88 - 91 - 92

Xổ số Vũng Tàu: ngày 16-01-2018 - XSVT

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 156
Giải sáu 8907 - 5519 - 3341
Giải năm 5336
Giải tư 03673 - 51341 - 82074 - 40171 - 46190 - 92849 - 77827
Giải ba 29247 - 88518
Giải nhì 03008
Giải nhất 40945
Giải đặc biệt 922617
Hai số cuối: 07 - 08 - 17 - 18 - 19 - 27 - 36 - 41[2] - 42 - 45 - 47 - 49 - 56 - 71 - 73 - 74 - 90

Xổ số Cà Mau: ngày 15-01-2018 - XSCM

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 94
Giải bảy 310
Giải sáu 4552 - 8707 - 3661
Giải năm 6250
Giải tư 63673 - 55377 - 21678 - 26275 - 19674 - 86337 - 51751
Giải ba 21671 - 13431
Giải nhì 05600
Giải nhất 93012
Giải đặc biệt 931447
Hai số cuối: 00 - 07 - 10 - 12 - 31 - 37 - 47 - 50 - 51 - 52 - 61 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 94

Xổ số Đồng Tháp: ngày 15-01-2018 - XSDT

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 86
Giải bảy 602
Giải sáu 6513 - 9433 - 0781
Giải năm 5293
Giải tư 14597 - 65612 - 15491 - 76015 - 67405 - 81178 - 94379
Giải ba 37123 - 02775
Giải nhì 22180
Giải nhất 86598
Giải đặc biệt 452578
Hai số cuối: 02 - 05 - 12 - 13 - 15 - 23 - 33 - 75 - 78[2] - 79 - 80 - 81 - 86 - 91 - 93 - 97 - 98

Xổ số TP.HCM: ngày 15-01-2018 - XSHCM

Còn: 9 giờ 26 phút 16 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 702
Giải sáu 5058 - 2398 - 0190
Giải năm 4011
Giải tư 59486 - 93204 - 83935 - 17760 - 37449 - 99491 - 24910
Giải ba 89617 - 02643
Giải nhì 41327
Giải nhất 16713
Giải đặc biệt 512221
Hai số cuối: 01 - 02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 17 - 21 - 27 - 35 - 43 - 49 - 58 - 60 - 86 - 90 - 91 - 98