Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 3 ngày 24-10-2017

Xổ số Cà Mau: ngày 23-10-2017 - XSCM

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 88
Giải bảy 218
Giải sáu 7922 - 3163 - 6883
Giải năm 8501
Giải tư 61634 - 69467 - 86047 - 17162 - 79294 - 87785 - 96499
Giải ba 28569 - 56247
Giải nhì 02531
Giải nhất 40277
Giải đặc biệt 949097
Hai số cuối: 01 - 18 - 22 - 31 - 34 - 47[2] - 62 - 63 - 67 - 69 - 77 - 83 - 85 - 88 - 94 - 97 - 99

Xổ số Đồng Tháp: ngày 23-10-2017 - XSDT

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 95
Giải bảy 614
Giải sáu 6850 - 1291 - 7627
Giải năm 6357
Giải tư 66356 - 93576 - 45405 - 14324 - 79855 - 93741 - 14608
Giải ba 87451 - 65233
Giải nhì 88788
Giải nhất 59823
Giải đặc biệt 690079
Hai số cuối: 05 - 08 - 14 - 23 - 24 - 27 - 33 - 41 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 - 76 - 79 - 88 - 91 - 95

Xổ số TP.HCM: ngày 23-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 543
Giải sáu 1980 - 8976 - 8803
Giải năm 8419
Giải tư 46512 - 31329 - 96827 - 41235 - 24084 - 69946 - 54114
Giải ba 94840 - 55085
Giải nhì 71731
Giải nhất 51728
Giải đặc biệt 623567
Hai số cuối: 03 - 12 - 13 - 14 - 19 - 27 - 28 - 29 - 31 - 35 - 40 - 43 - 46 - 67 - 76 - 80 - 84 - 85

Xổ số Kiên Giang: ngày 22-10-2017 - XSKG

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 09
Giải bảy 888
Giải sáu 8291 - 4990 - 0336
Giải năm 2300
Giải tư 50646 - 13206 - 99361 - 25329 - 91486 - 14504 - 70781
Giải ba 70847 - 10018
Giải nhì 49597
Giải nhất 32585
Giải đặc biệt 459370
Hai số cuối: 00 - 04 - 06 - 09 - 18 - 29 - 36 - 46 - 47 - 61 - 70 - 81 - 85 - 86 - 88 - 90 - 91 - 97

Xổ số Lâm Đồng: ngày 22-10-2017 - XSLD

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 315
Giải sáu 7310 - 1237 - 9639
Giải năm 9020
Giải tư 16148 - 96279 - 69943 - 16401 - 96080 - 79659 - 23939
Giải ba 30936 - 16060
Giải nhì 57175
Giải nhất 35229
Giải đặc biệt 381000
Hai số cuối: 00 - 01 - 10 - 15 - 20 - 29 - 36 - 37 - 39[2] - 43 - 47 - 48 - 59 - 60 - 75 - 79 - 80

Xổ số Tiền Giang: ngày 22-10-2017 - XSTG

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 956
Giải sáu 3162 - 8443 - 4117
Giải năm 7553
Giải tư 03852 - 57746 - 44087 - 79189 - 12732 - 93495 - 54000
Giải ba 11649 - 00562
Giải nhì 68182
Giải nhất 40445
Giải đặc biệt 597103
Hai số cuối: 00 - 03 - 17 - 32 - 43 - 45 - 46 - 49 - 52 - 53 - 56 - 62[2] - 76 - 82 - 87 - 89 - 95

Xổ số Bình Phước: ngày 21-10-2017 - XSBP

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 864
Giải sáu 9241 - 7134 - 0287
Giải năm 9353
Giải tư 26725 - 54334 - 98206 - 25704 - 53186 - 08520 - 71959
Giải ba 19595 - 19104
Giải nhì 79317
Giải nhất 20192
Giải đặc biệt 864907
Hai số cuối: 04[2] - 06 - 07 - 17 - 20 - 25 - 34[2] - 41 - 53 - 59 - 64 - 86 - 87 - 92 - 93 - 95

Xổ số Hậu Giang: ngày 21-10-2017 - XSHG

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 30
Giải bảy 324
Giải sáu 4748 - 0840 - 3683
Giải năm 8709
Giải tư 48597 - 60345 - 27353 - 58452 - 67432 - 53450 - 05843
Giải ba 71158 - 05175
Giải nhì 41856
Giải nhất 92327
Giải đặc biệt 473714
Hai số cuối: 09 - 14 - 24 - 27 - 30 - 32 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 52 - 53 - 56 - 58 - 75 - 83 - 97

Xổ số Long An: ngày 21-10-2017 - XSLA

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 16
Giải bảy 821
Giải sáu 1666 - 8172 - 2787
Giải năm 0741
Giải tư 17935 - 39159 - 01030 - 96499 - 27949 - 98695 - 23167
Giải ba 44441 - 18453
Giải nhì 69103
Giải nhất 37677
Giải đặc biệt 242726
Hai số cuối: 03 - 16 - 21 - 26 - 30 - 35 - 41[2] - 49 - 53 - 59 - 66 - 67 - 72 - 77 - 87 - 95 - 99

Xổ số TP.HCM: ngày 21-10-2017 - XSHCM

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 750
Giải sáu 5032 - 9350 - 7370
Giải năm 0730
Giải tư 16806 - 12479 - 39776 - 85662 - 77565 - 39213 - 93097
Giải ba 65049 - 76764
Giải nhì 42907
Giải nhất 29422
Giải đặc biệt 572653
Hai số cuối: 06 - 07 - 13 - 17 - 22 - 30 - 32 - 49 - 50[2] - 53 - 62 - 64 - 65 - 70 - 76 - 79 - 97

Xổ số Bình Dương: ngày 20-10-2017 - XSBD

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 133
Giải sáu 7024 - 7140 - 5974
Giải năm 2774
Giải tư 68901 - 25183 - 72101 - 95575 - 75129 - 14353 - 73594
Giải ba 34177 - 19970
Giải nhì 88624
Giải nhất 52089
Giải đặc biệt 708182
Hai số cuối: 01[2] - 24[2] - 29 - 33 - 40 - 53 - 61 - 70 - 74[2] - 75 - 77 - 82 - 83 - 89 - 94

Xổ số Trà Vinh: ngày 20-10-2017 - XSTV

Còn: 3 giờ 13 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 924
Giải sáu 9247 - 1618 - 9627
Giải năm 5205
Giải tư 94338 - 84945 - 58646 - 96453 - 38898 - 21965 - 69328
Giải ba 49097 - 42858
Giải nhì 11800
Giải nhất 41349
Giải đặc biệt 142177
Hai số cuối: 00 - 05 - 08 - 18 - 24 - 27 - 28 - 38 - 45 - 46 - 47 - 49 - 53 - 58 - 65 - 77 - 97 - 98