Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 5 ngày 29-06-2017

Xổ số Cần Thơ: ngày 28-06-2017 - XSCT

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 670
Giải sáu 9122 - 5314 - 0745
Giải năm 0990
Giải tư 54320 - 83331 - 60896 - 61340 - 04408 - 66607 - 89102
Giải ba 90691 - 86749
Giải nhì 02263
Giải nhất 05430
Giải đặc biệt 788508
Hai số cuối: 02 - 07 - 08[2] - 14 - 20 - 22 - 30 - 31 - 40[2] - 45 - 49 - 63 - 70 - 90 - 91 - 96

Xổ số Đồng Nai: ngày 28-06-2017 - XSDN

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 28
Giải bảy 406
Giải sáu 0599 - 1769 - 6380
Giải năm 4648
Giải tư 83651 - 50981 - 20981 - 46524 - 51882 - 11703 - 37494
Giải ba 10542 - 14221
Giải nhì 69751
Giải nhất 29749
Giải đặc biệt 277917
Hai số cuối: 03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 28 - 42 - 48 - 49 - 51[2] - 69 - 80 - 81[2] - 82 - 94 - 99

Xổ số Sóc Trăng: ngày 28-06-2017 - XSST

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 966
Giải sáu 3601 - 6995 - 1222
Giải năm 3482
Giải tư 73780 - 41833 - 57430 - 83429 - 46259 - 20516 - 32727
Giải ba 83659 - 31413
Giải nhì 58983
Giải nhất 66109
Giải đặc biệt 807590
Hai số cuối: 01 - 09 - 13 - 14 - 16 - 22 - 27 - 29 - 30 - 33 - 59[2] - 66 - 80 - 82 - 83 - 90 - 95

Xổ số Bạc Liêu: ngày 27-06-2017 - XSBL

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 842
Giải sáu 2708 - 7819 - 3071
Giải năm 4389
Giải tư 63702 - 93513 - 64381 - 17202 - 02838 - 74977 - 48141
Giải ba 74697 - 58997
Giải nhì 73543
Giải nhất 30134
Giải đặc biệt 062254
Hai số cuối: 02[2] - 08 - 13 - 19 - 34 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 54 - 71 - 77 - 81 - 89 - 97[2]

Xổ số Bến Tre: ngày 27-06-2017 - XSBT

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 291
Giải sáu 7558 - 3985 - 2961
Giải năm 6596
Giải tư 88994 - 08261 - 18200 - 28792 - 18644 - 20721 - 17205
Giải ba 05161 - 79324
Giải nhì 45374
Giải nhất 72968
Giải đặc biệt 131295
Hai số cuối: 00 - 05 - 21 - 24 - 44 - 58 - 60 - 61[3] - 68 - 74 - 85 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96

Xổ số Vũng Tàu: ngày 27-06-2017 - XSVT

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 053
Giải sáu 1981 - 5483 - 1336
Giải năm 5154
Giải tư 36211 - 18868 - 55046 - 11481 - 82173 - 42965 - 05495
Giải ba 29951 - 57334
Giải nhì 84652
Giải nhất 91867
Giải đặc biệt 608163
Hai số cuối: 11 - 13 - 34 - 36 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 63 - 65 - 67 - 68 - 73 - 81[2] - 83 - 95

Xổ số Cà Mau: ngày 26-06-2017 - XSCM

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 632
Giải sáu 0554 - 1056 - 5719
Giải năm 9976
Giải tư 40452 - 08779 - 96090 - 71463 - 10320 - 55161 - 95658
Giải ba 03749 - 90585
Giải nhì 66480
Giải nhất 12369
Giải đặc biệt 490746
Hai số cuối: 19 - 20 - 32 - 33 - 46 - 49 - 52 - 54 - 56 - 58 - 61 - 63 - 69 - 76 - 79 - 80 - 85 - 90

Xổ số Đồng Tháp: ngày 26-06-2017 - XSDT

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 359
Giải sáu 7514 - 6808 - 7934
Giải năm 6981
Giải tư 01494 - 52031 - 48188 - 73604 - 31458 - 30088 - 98588
Giải ba 39790 - 22078
Giải nhì 82843
Giải nhất 81532
Giải đặc biệt 829500
Hai số cuối: 00 - 04 - 08 - 14 - 31 - 32 - 34 - 43 - 58 - 59 - 78 - 80 - 81 - 88[3] - 90 - 94

Xổ số TP.HCM: ngày 26-06-2017 - XSHCM

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 408
Giải sáu 5291 - 0841 - 6600
Giải năm 2273
Giải tư 28207 - 05345 - 02782 - 45130 - 04180 - 01832 - 70290
Giải ba 19254 - 22492
Giải nhì 48628
Giải nhất 04624
Giải đặc biệt 370676
Hai số cuối: 00 - 07 - 08 - 24 - 28 - 30 - 32 - 33 - 41 - 45 - 54 - 73 - 76 - 80 - 82 - 90 - 91 - 92

Xổ số Kiên Giang: ngày 25-06-2017 - XSKG

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 629
Giải sáu 9970 - 8820 - 8094
Giải năm 1090
Giải tư 00172 - 13294 - 25531 - 91519 - 22903 - 46850 - 10181
Giải ba 44977 - 80780
Giải nhì 45478
Giải nhất 40563
Giải đặc biệt 699709
Hai số cuối: 03 - 09 - 19[2] - 20 - 29 - 31 - 50 - 63 - 70 - 72 - 77 - 78 - 80 - 81 - 90 - 94[2]

Xổ số Lâm Đồng: ngày 25-06-2017 - XSLD

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 82
Giải bảy 324
Giải sáu 5724 - 2331 - 3465
Giải năm 1344
Giải tư 80024 - 37778 - 22500 - 76587 - 45888 - 30693 - 65544
Giải ba 22140 - 78622
Giải nhì 92409
Giải nhất 03884
Giải đặc biệt 962875
Hai số cuối: 00 - 09 - 22 - 24[3] - 31 - 40 - 44[2] - 65 - 75 - 78 - 82 - 84 - 87 - 88 - 93

Xổ số Tiền Giang: ngày 25-06-2017 - XSTG

Còn: 12 giờ 30 phút 13 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 83
Giải bảy 806
Giải sáu 6651 - 8543 - 0020
Giải năm 1780
Giải tư 88032 - 75088 - 64382 - 70295 - 26530 - 42646 - 61384
Giải ba 25741 - 14346
Giải nhì 34524
Giải nhất 00140
Giải đặc biệt 236559
Hai số cuối: 06 - 20 - 24 - 30 - 32 - 40 - 41 - 43 - 46[2] - 51 - 59 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 - 95