Home

Kết quả Xổ số Miền nam XSMN Chủ nhật ngày 26-02-2017

Xổ số Bình Phước ngày 25-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 25
Giải bảy 411
Giải sáu 0166 - 7444 - 1687
Giải năm 2841
Giải tư 48820 - 34051 - 87112 - 19314 - 75889 - 94417 - 74821
Giải ba 86818 - 30876
Giải nhì 65439
Giải nhất 20810
Giải đặc biệt 926394
Hai số cuối: 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 39 - 41 - 44 - 51 - 66 - 76 - 87 - 89 - 94

Xổ số Hậu Giang ngày 25-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 96
Giải bảy 427
Giải sáu 1012 - 2465 - 3349
Giải năm 3581
Giải tư 58330 - 56783 - 32043 - 12701 - 65769 - 57895 - 19147
Giải ba 72133 - 39575
Giải nhì 34224
Giải nhất 62292
Giải đặc biệt 071787
Hai số cuối: 01 - 12 - 24 - 27 - 30 - 33 - 43 - 47 - 49 - 65 - 69 - 75 - 81 - 83 - 87 - 92 - 95 - 96

Xổ số Long An ngày 25-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 14
Giải bảy 477
Giải sáu 1167 - 4244 - 5597
Giải năm 4382
Giải tư 17186 - 45368 - 29558 - 23244 - 90007 - 71476 - 00656
Giải ba 72345 - 04593
Giải nhì 74704
Giải nhất 85775
Giải đặc biệt 702814
Hai số cuối: 04 - 07 - 14[2] - 44[2] - 45 - 56 - 58 - 67 - 68 - 75 - 76 - 77 - 82 - 86 - 93 - 97

Xổ số TP.HCM ngày 25-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 653
Giải sáu 5241 - 0524 - 9780
Giải năm 1510
Giải tư 04647 - 02526 - 27918 - 16336 - 04368 - 02516 - 81654
Giải ba 13628 - 68103
Giải nhì 05500
Giải nhất 16663
Giải đặc biệt 387753
Hai số cuối: 00 - 01 - 03 - 10 - 16 - 18 - 24 - 26 - 28 - 36 - 41 - 47 - 53[2] - 54 - 63 - 68 - 80

Xổ số Bình Dương ngày 24-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 813
Giải sáu 4208 - 0975 - 0030
Giải năm 9822
Giải tư 55404 - 80261 - 35639 - 30029 - 20216 - 68917 - 10992
Giải ba 85476 - 86144
Giải nhì 23038
Giải nhất 73873
Giải đặc biệt 082311
Hai số cuối: 04 - 08 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 - 29 - 30 - 38 - 39 - 44 - 61 - 63 - 73 - 75 - 76 - 92

Xổ số Trà Vinh ngày 24-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 68
Giải bảy 558
Giải sáu 6459 - 0356 - 7091
Giải năm 2932
Giải tư 36112 - 13887 - 66196 - 97450 - 33188 - 14475 - 48605
Giải ba 41855 - 24744
Giải nhì 81361
Giải nhất 42906
Giải đặc biệt 615486
Hai số cuối: 05 - 06 - 12 - 32 - 44 - 50 - 55 - 56 - 58 - 59 - 61 - 68 - 75 - 86 - 87 - 88 - 91 - 96

Xổ số Vĩnh Long ngày 24-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 407
Giải sáu 3000 - 2275 - 7936
Giải năm 0270
Giải tư 22448 - 80103 - 65913 - 61784 - 67937 - 69877 - 11888
Giải ba 24074 - 80648
Giải nhì 84061
Giải nhất 21640
Giải đặc biệt 246761
Hai số cuối: 00[2] - 03 - 07 - 13 - 36 - 37 - 40 - 48[2] - 61[2] - 70 - 74 - 75 - 77 - 84 - 88

Xổ số An Giang ngày 23-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 50
Giải bảy 032
Giải sáu 4664 - 6605 - 3991
Giải năm 0350
Giải tư 88244 - 83880 - 99182 - 62630 - 78031 - 28130 - 09345
Giải ba 76037 - 37855
Giải nhì 29839
Giải nhất 70623
Giải đặc biệt 464115
Hai số cuối: 05 - 15 - 23 - 30[2] - 31 - 32 - 37 - 39 - 44 - 45 - 50[2] - 55 - 64 - 80 - 82 - 91

Xổ số Bình Thuận ngày 23-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 130
Giải sáu 1455 - 7418 - 3396
Giải năm 8920
Giải tư 85829 - 03021 - 58261 - 84171 - 87616 - 13911 - 06601
Giải ba 63405 - 14538
Giải nhì 15056
Giải nhất 65371
Giải đặc biệt 668746
Hai số cuối: 01 - 05 - 11 - 16 - 18 - 20 - 21 - 29 - 30 - 38 - 46 - 54 - 55 - 56 - 61 - 71[2] - 96

Xổ số Tây Ninh ngày 23-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 60
Giải bảy 557
Giải sáu 8982 - 7096 - 6372
Giải năm 3959
Giải tư 40554 - 58588 - 83558 - 44883 - 41904 - 06340 - 86027
Giải ba 11872 - 83862
Giải nhì 40881
Giải nhất 38759
Giải đặc biệt 092836
Hai số cuối: 04 - 27 - 36 - 40 - 54 - 57 - 58 - 59[2] - 60 - 62 - 72[2] - 81 - 82 - 83 - 88 - 96

Xổ số Cần Thơ ngày 22-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 250
Giải sáu 8376 - 7427 - 4354
Giải năm 8915
Giải tư 21296 - 68965 - 97862 - 57824 - 09489 - 54588 - 05157
Giải ba 48190 - 90010
Giải nhì 94621
Giải nhất 96864
Giải đặc biệt 855460
Hai số cuối: 10 - 12 - 15 - 21 - 24 - 27 - 50 - 54 - 57 - 60 - 62 - 64 - 65 - 76 - 88 - 89 - 90 - 96

Xổ số Đồng Nai ngày 22-02-2017

Còn: 3 giờ 20 phút 50 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 055
Giải sáu 8906 - 7290 - 3350
Giải năm 4774
Giải tư 05489 - 78493 - 78747 - 64152 - 12203 - 47746 - 37488
Giải ba 55038 - 31077
Giải nhì 46177
Giải nhất 70214
Giải đặc biệt 954251
Hai số cuối: 03 - 06 - 14 - 33 - 38 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 55 - 74 - 77[2] - 88 - 89 - 90 - 93