Home

Kết quả Xổ số Miền nam XSMN Thứ 7 ngày 25-06-2016

Xổ số Bình Dương ngày 24-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 61
Giải bảy 462
Giải sáu 8492 - 3996 - 4426
Giải năm 4711
Giải tư 95201 - 79700 - 89675 - 33494 - 28891 - 34489 - 91616
Giải ba 21131 - 29212
Giải nhì 41451
Giải nhất 10789
Giải đặc biệt 852803
Hai số cuối: 00 - 01 - 03 - 11 - 12 - 16 - 26 - 31 - 51 - 61 - 62 - 75 - 89[2] - 91 - 92 - 94 - 96

Xổ số Trà Vinh ngày 24-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 87
Giải bảy 891
Giải sáu 7759 - 2360 - 0428
Giải năm 0701
Giải tư 44161 - 67630 - 32114 - 86551 - 68965 - 57345 - 64420
Giải ba 48378 - 95256
Giải nhì 17880
Giải nhất 27140
Giải đặc biệt 690367
Hai số cuối: 01 - 14 - 20 - 28 - 30 - 40 - 45 - 51 - 56 - 59 - 60 - 61 - 65 - 67 - 78 - 80 - 87 - 91

Xổ số Vĩnh Long ngày 24-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 37
Giải bảy 298
Giải sáu 3583 - 8534 - 8241
Giải năm 9629
Giải tư 61103 - 62508 - 02223 - 65539 - 61729 - 09945 - 52644
Giải ba 72414 - 72696
Giải nhì 03632
Giải nhất 15071
Giải đặc biệt 539266
Hai số cuối: 03 - 08 - 14 - 23 - 29[2] - 32 - 34 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 66 - 71 - 83 - 96 - 98

Xổ số An Giang ngày 23-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 20
Giải bảy 363
Giải sáu 7244 - 2684 - 6847
Giải năm 0904
Giải tư 44211 - 89704 - 17134 - 93558 - 24099 - 91583 - 09245
Giải ba 81844 - 26732
Giải nhì 80358
Giải nhất 34712
Giải đặc biệt 749494
Hai số cuối: 04[2] - 11 - 12 - 20 - 32 - 34 - 44[2] - 45 - 47 - 58[2] - 63 - 83 - 84 - 94 - 99

Xổ số Bình Thuận ngày 23-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 258
Giải sáu 9947 - 4773 - 6143
Giải năm 0881
Giải tư 09161 - 59620 - 52009 - 24918 - 40619 - 32269 - 22131
Giải ba 35406 - 48761
Giải nhì 57030
Giải nhất 98830
Giải đặc biệt 001763
Hai số cuối: 06 - 09 - 17 - 18 - 19 - 20 - 30[2] - 31 - 43 - 47 - 58 - 61[2] - 63 - 69 - 73 - 81

Xổ số Tây Ninh ngày 23-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 04
Giải bảy 535
Giải sáu 7418 - 0768 - 8626
Giải năm 4930
Giải tư 31281 - 12499 - 14794 - 35720 - 19192 - 23742 - 39116
Giải ba 07235 - 14938
Giải nhì 81677
Giải nhất 01443
Giải đặc biệt 417840
Hai số cuối: 04 - 16 - 18 - 20 - 26 - 30 - 35[2] - 38 - 40 - 42 - 43 - 68 - 77 - 81 - 92 - 94 - 99

Xổ số Cần Thơ ngày 22-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 57 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 8755 - 1567 - 1625
Giải năm 6626
Giải tư 84339 - 60744 - 79043 - 42103 - 11373 - 89730 - 92715
Giải ba 23947 - 28892
Giải nhì 20362
Giải nhất 91180
Giải đặc biệt 881082
Hai số cuối: 03 - 12 - 15 - 25 - 26 - 30 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 55 - 62 - 67 - 73 - 80 - 82 - 92

Xổ số Đồng Nai ngày 22-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Nai trên xổ số zzz
Giải tám 12
Giải bảy 049
Giải sáu 9419 - 0995 - 2601
Giải năm 6280
Giải tư 76840 - 28224 - 17191 - 44978 - 42844 - 67566 - 11964
Giải ba 78594 - 99087
Giải nhì 74371
Giải nhất 65828
Giải đặc biệt 260181
Hai số cuối: 01 - 12 - 19 - 24 - 28 - 40 - 44 - 49 - 64 - 66 - 71 - 78 - 80 - 81 - 87 - 91 - 94 - 95

Xổ số Sóc Trăng ngày 22-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Sóc Trăng trên xổ số zzz
Giải tám 33
Giải bảy 573
Giải sáu 2548 - 2479 - 8624
Giải năm 8113
Giải tư 16653 - 62451 - 18935 - 62628 - 39702 - 08156 - 19304
Giải ba 06872 - 20949
Giải nhì 35950
Giải nhất 69312
Giải đặc biệt 738308
Hai số cuối: 02 - 04 - 08 - 12 - 13 - 24 - 28 - 33 - 35 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 72 - 73 - 79

Xổ số Bạc Liêu ngày 21-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 6685 - 5091 - 5156
Giải năm 2883
Giải tư 16418 - 58045 - 33772 - 22323 - 02718 - 04691 - 25978
Giải ba 08841 - 84899
Giải nhì 45414
Giải nhất 22054
Giải đặc biệt 339733
Hai số cuối: 14 - 18[3] - 23 - 33 - 41 - 45 - 54 - 56 - 57 - 72 - 78 - 83 - 85 - 91[2] - 99

Xổ số Bến Tre ngày 21-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 77
Giải bảy 914
Giải sáu 6828 - 2622 - 2186
Giải năm 6069
Giải tư 81496 - 08776 - 45584 - 77921 - 82425 - 20632 - 92280
Giải ba 10249 - 64422
Giải nhì 81680
Giải nhất 46640
Giải đặc biệt 085490
Hai số cuối: 14 - 21 - 22[2] - 25 - 28 - 32 - 40 - 49 - 69 - 76 - 77 - 80[2] - 84 - 86 - 90 - 96

Xổ số Vũng Tàu ngày 21-06-2016

Còn: 4 giờ 12 phút 56 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 208
Giải sáu 3493 - 5112 - 1917
Giải năm 3368
Giải tư 29070 - 57069 - 70214 - 37498 - 28516 - 79585 - 55414
Giải ba 78806 - 64441
Giải nhì 94589
Giải nhất 33841
Giải đặc biệt 517196
Hai số cuối: 06 - 08 - 12 - 14[2] - 16 - 17 - 41[2] - 68 - 69 - 70 - 78 - 85 - 89 - 93 - 96 - 98