Home

Kết quả Xổ số Miền nam XSMN Thứ 2 ngày 29-08-2016

Xổ số Kiên Giang ngày 28-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 234
Giải sáu 3704 - 2859 - 2265
Giải năm 2404
Giải tư 38555 - 11458 - 68358 - 30870 - 22734 - 21398 - 50849
Giải ba 40103 - 81532
Giải nhì 86423
Giải nhất 42788
Giải đặc biệt 207721
Hai số cuối: 03 - 04[2] - 08 - 21 - 23 - 32 - 34[2] - 49 - 55 - 58[2] - 59 - 65 - 70 - 88 - 98

Xổ số Lâm Đồng ngày 28-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 34
Giải bảy 587
Giải sáu 3747 - 7911 - 1061
Giải năm 4159
Giải tư 54112 - 35988 - 07159 - 11370 - 46261 - 17398 - 39679
Giải ba 56483 - 31633
Giải nhì 71804
Giải nhất 49588
Giải đặc biệt 275039
Hai số cuối: 04 - 11 - 12 - 33 - 34 - 39 - 47 - 59[2] - 61[2] - 70 - 79 - 83 - 87 - 88[2] - 98

Xổ số Tiền Giang ngày 28-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 663
Giải sáu 1688 - 3925 - 6723
Giải năm 5364
Giải tư 79135 - 29194 - 52202 - 46661 - 70097 - 06153 - 84461
Giải ba 61579 - 05693
Giải nhì 08597
Giải nhất 27108
Giải đặc biệt 891251
Hai số cuối: 02 - 08 - 23 - 25 - 35 - 51 - 53 - 61[2] - 63 - 64 - 76 - 79 - 88 - 93 - 94 - 97[2]

Xổ số Bình Phước ngày 27-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 19
Giải bảy 143
Giải sáu 1550 - 9092 - 2980
Giải năm 0325
Giải tư 80440 - 77454 - 79390 - 03682 - 68166 - 18936 - 74326
Giải ba 71023 - 26184
Giải nhì 44644
Giải nhất 44507
Giải đặc biệt 996557
Hai số cuối: 07 - 19 - 23 - 25 - 26 - 36 - 40 - 43 - 44 - 50 - 54 - 57 - 66 - 80 - 82 - 84 - 90 - 92

Xổ số Hậu Giang ngày 27-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 053
Giải sáu 1921 - 2081 - 1386
Giải năm 5561
Giải tư 34922 - 85735 - 41269 - 25132 - 73313 - 47179 - 76069
Giải ba 18150 - 42404
Giải nhì 51875
Giải nhất 75002
Giải đặc biệt 833727
Hai số cuối: 02 - 04 - 13 - 21 - 22 - 27 - 32 - 35 - 50 - 53 - 54 - 61 - 69[2] - 75 - 79 - 81 - 86

Xổ số Long An ngày 27-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 53
Giải bảy 573
Giải sáu 0696 - 8571 - 2256
Giải năm 7455
Giải tư 71651 - 07680 - 90954 - 31031 - 65991 - 60448 - 94975
Giải ba 01467 - 14107
Giải nhì 84749
Giải nhất 27492
Giải đặc biệt 384714
Hai số cuối: 07 - 14 - 31 - 48 - 49 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 67 - 71 - 73 - 75 - 80 - 91 - 92 - 96

Xổ số TP.HCM ngày 27-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 32
Giải bảy 960
Giải sáu 7939 - 0103 - 3395
Giải năm 2850
Giải tư 57782 - 63121 - 42458 - 56406 - 05673 - 90782 - 97663
Giải ba 58340 - 37179
Giải nhì 75522
Giải nhất 30191
Giải đặc biệt 831469
Hai số cuối: 03 - 06 - 21 - 22 - 32 - 39 - 40 - 50 - 58 - 60 - 63 - 69 - 73 - 79 - 82[2] - 91 - 95

Xổ số Bình Dương ngày 26-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 17
Giải bảy 741
Giải sáu 4151 - 2075 - 7096
Giải năm 1727
Giải tư 04004 - 33555 - 24724 - 67954 - 44138 - 16525 - 61427
Giải ba 59995 - 31659
Giải nhì 89507
Giải nhất 97909
Giải đặc biệt 330597
Hai số cuối: 04 - 07 - 09 - 17 - 24 - 25 - 27[2] - 38 - 41 - 51 - 54 - 55 - 59 - 75 - 95 - 96 - 97

Xổ số Trà Vinh ngày 26-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 76
Giải bảy 358
Giải sáu 1185 - 4518 - 9977
Giải năm 0284
Giải tư 76099 - 73944 - 51870 - 16350 - 92366 - 56938 - 92395
Giải ba 91812 - 27077
Giải nhì 20862
Giải nhất 37563
Giải đặc biệt 644175
Hai số cuối: 12 - 18 - 38 - 44 - 50 - 58 - 62 - 63 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77[2] - 84 - 85 - 95 - 99

Xổ số Vĩnh Long ngày 26-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vĩnh Long trên xổ số zzz
Giải tám 22
Giải bảy 633
Giải sáu 2979 - 6159 - 2707
Giải năm 3275
Giải tư 99145 - 48734 - 13128 - 98179 - 61025 - 83501 - 02453
Giải ba 65674 - 33196
Giải nhì 11504
Giải nhất 91680
Giải đặc biệt 197653
Hai số cuối: 01 - 04 - 07 - 22 - 25 - 28 - 33 - 34 - 45 - 53[2] - 59 - 74 - 75 - 79[2] - 80 - 96

Xổ số An Giang ngày 25-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 06
Giải bảy 302
Giải sáu 1511 - 3887 - 8664
Giải năm 8023
Giải tư 22375 - 37633 - 02721 - 11543 - 08487 - 01401 - 13243
Giải ba 40739 - 50921
Giải nhì 73321
Giải nhất 06666
Giải đặc biệt 740181
Hai số cuối: 01 - 02 - 06 - 11 - 21[3] - 23 - 33 - 39 - 43[2] - 64 - 66 - 75 - 81 - 87[2]

Xổ số Bình Thuận ngày 25-08-2016

Còn: 12 giờ 40 phút 23 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 90
Giải bảy 979
Giải sáu 3319 - 0625 - 0870
Giải năm 5106
Giải tư 45585 - 08346 - 52965 - 39415 - 21139 - 93580 - 22420
Giải ba 47860 - 52033
Giải nhì 50812
Giải nhất 14370
Giải đặc biệt 462547
Hai số cuối: 06 - 12 - 15 - 19 - 20 - 25 - 33 - 39 - 46 - 47 - 60 - 65 - 70[2] - 79 - 80 - 85 - 90