Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Cà Mau: ngày 19-03-2018 - XSCM

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 651
Giải sáu 7054 - 3101 - 0645
Giải năm 6343
Giải tư 91553 - 89452 - 04775 - 38084 - 47087 - 00179 - 66180
Giải ba 04639 - 62993
Giải nhì 15380
Giải nhất 18553
Giải đặc biệt 969376
Hai số cuối: 01 - 39 - 43 - 45 - 51 - 52 - 53[2] - 54 - 75 - 76 - 79 - 80[2] - 84 - 87 - 93[2]

Xổ số Đồng Tháp: ngày 19-03-2018 - XSDT

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 24
Giải bảy 802
Giải sáu 3268 - 7378 - 1607
Giải năm 7552
Giải tư 45116 - 43378 - 38556 - 13142 - 69751 - 39046 - 51220
Giải ba 67444 - 39044
Giải nhì 29922
Giải nhất 08802
Giải đặc biệt 759671
Hai số cuối: 02[2] - 07 - 16 - 20 - 22 - 24 - 42 - 44[2] - 46 - 51 - 52 - 56 - 68 - 71 - 78[2]

Xổ số TP.HCM: ngày 19-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 40
Giải bảy 675
Giải sáu 5969 - 1615 - 5493
Giải năm 3910
Giải tư 69186 - 19444 - 07960 - 01205 - 09613 - 12010 - 12287
Giải ba 05277 - 72915
Giải nhì 23191
Giải nhất 49136
Giải đặc biệt 692967
Hai số cuối: 05 - 10[2] - 13 - 15[2] - 36 - 40 - 44 - 60 - 67 - 69 - 75 - 77 - 86 - 87 - 91 - 93

Xổ số Kiên Giang: ngày 18-03-2018 - XSKG

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 78
Giải bảy 406
Giải sáu 6678 - 8805 - 8672
Giải năm 4073
Giải tư 75290 - 81365 - 04409 - 11241 - 07066 - 93679 - 43621
Giải ba 79702 - 47656
Giải nhì 57601
Giải nhất 50880
Giải đặc biệt 872768
Hai số cuối: 01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 21 - 41 - 56 - 65 - 66 - 68 - 72 - 73 - 78[2] - 79 - 80 - 90

Xổ số Lâm Đồng: ngày 18-03-2018 - XSLD

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 400
Giải sáu 1258 - 3974 - 4823
Giải năm 7637
Giải tư 77988 - 37077 - 27530 - 01788 - 49117 - 67817 - 05057
Giải ba 98989 - 47923
Giải nhì 52752
Giải nhất 00641
Giải đặc biệt 989729
Hai số cuối: 00[2] - 17[2] - 23[2] - 29 - 30 - 37 - 41 - 52 - 57 - 58 - 74 - 77 - 88[2] - 89

Xổ số Tiền Giang: ngày 18-03-2018 - XSTG

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 75
Giải bảy 374
Giải sáu 3627 - 3344 - 9238
Giải năm 9636
Giải tư 43140 - 74030 - 50880 - 40371 - 21280 - 11036 - 50840
Giải ba 38762 - 36362
Giải nhì 66250
Giải nhất 98963
Giải đặc biệt 855462
Hai số cuối: 27 - 30 - 36[2] - 38 - 40[2] - 44 - 50 - 62[3] - 63 - 71 - 74 - 75 - 80[2]

Xổ số Bình Phước: ngày 17-03-2018 - XSBP

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 82
Giải bảy 530
Giải sáu 8400 - 6489 - 1360
Giải năm 6416
Giải tư 52929 - 51176 - 00741 - 79034 - 87483 - 62345 - 99413
Giải ba 20722 - 30420
Giải nhì 94827
Giải nhất 42713
Giải đặc biệt 414986
Hai số cuối: 00 - 13[2] - 16 - 20 - 22 - 27 - 29 - 30 - 34 - 41 - 45 - 60 - 76 - 82 - 83 - 86 - 89

Xổ số Hậu Giang: ngày 17-03-2018 - XSHG

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 868
Giải sáu 8698 - 6889 - 9986
Giải năm 3757
Giải tư 80364 - 67220 - 35675 - 63963 - 43896 - 33166 - 58036
Giải ba 94981 - 93547
Giải nhì 73409
Giải nhất 56608
Giải đặc biệt 066068
Hai số cuối: 08 - 09 - 20 - 36 - 47 - 48 - 57 - 63 - 64 - 66 - 68[2] - 75 - 81 - 86 - 89 - 96 - 98

Xổ số Long An: ngày 17-03-2018 - XSLA

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 01
Giải bảy 707
Giải sáu 4513 - 8685 - 9943
Giải năm 0342
Giải tư 60575 - 34577 - 81314 - 44948 - 85766 - 01118 - 46090
Giải ba 85791 - 12969
Giải nhì 00400
Giải nhất 34235
Giải đặc biệt 353471
Hai số cuối: 00 - 01 - 07 - 13 - 14 - 18 - 35 - 42 - 43 - 48 - 66 - 69 - 71 - 75 - 77 - 85 - 90 - 91

Xổ số TP.HCM: ngày 17-03-2018 - XSHCM

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 55
Giải bảy 997
Giải sáu 2343 - 2517 - 2034
Giải năm 7394
Giải tư 34436 - 26103 - 35442 - 47519 - 41804 - 00700 - 36775
Giải ba 53656 - 61024
Giải nhì 70911
Giải nhất 53352
Giải đặc biệt 920923
Hai số cuối: 00 - 03 - 04 - 11 - 17 - 19 - 23 - 24 - 34 - 36 - 42 - 43 - 52 - 55 - 56 - 75 - 94 - 97

Xổ số Bình Dương: ngày 16-03-2018 - XSBD

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Dương trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 197
Giải sáu 0573 - 2414 - 4014
Giải năm 3348
Giải tư 82730 - 08400 - 98760 - 81463 - 47155 - 73325 - 89481
Giải ba 13251 - 31378
Giải nhì 82940
Giải nhất 86278
Giải đặc biệt 353726
Hai số cuối: 00 - 14[2] - 25 - 26 - 30 - 40 - 45 - 48 - 51 - 55 - 60 - 63 - 73 - 78[2] - 81 - 97

Xổ số Trà Vinh: ngày 16-03-2018 - XSTV

Còn: 5 giờ 18 phút 3 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Trà Vinh trên xổ số zzz
Giải tám 05
Giải bảy 782
Giải sáu 9881 - 3145 - 1038
Giải năm 7234
Giải tư 95100 - 12903 - 53220 - 01855 - 80317 - 43663 - 48073
Giải ba 80066 - 32238
Giải nhì 31488
Giải nhất 28984
Giải đặc biệt 763628
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 17 - 20 - 28 - 34 - 38[2] - 45 - 55 - 63 - 66 - 73 - 81 - 82 - 84 - 88