Home

XSMN, Kết quả Xổ số Miền nam Thứ 4 ngày 24-05-2017

XSBL xổ số Bạc Liêu ngày 23-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bạc Liêu trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 773
Giải sáu 2399 - 1996 - 1471
Giải năm 0121
Giải tư 80555 - 16462 - 08621 - 08759 - 80766 - 33336 - 06651
Giải ba 52266 - 76165
Giải nhì 86997
Giải nhất 97581
Giải đặc biệt 625168
Hai số cuối: 21[2] - 36 - 42 - 51 - 55 - 59 - 62 - 65 - 66[2] - 68 - 71 - 73 - 81 - 96 - 97 - 99

XSBT xổ số Bến Tre ngày 23-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bến Tre trên xổ số zzz
Giải tám 35
Giải bảy 755
Giải sáu 1865 - 3610 - 2196
Giải năm 4992
Giải tư 07001 - 92154 - 85429 - 21930 - 89738 - 19214 - 87616
Giải ba 12484 - 21384
Giải nhì 77283
Giải nhất 25805
Giải đặc biệt 732249
Hai số cuối: 01 - 05 - 10 - 14 - 16 - 29 - 30 - 35 - 38 - 49 - 54 - 55 - 65 - 83 - 84[2] - 92 - 96

XSVT xổ số Vũng Tàu ngày 23-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Vũng Tàu trên xổ số zzz
Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 2592 - 4300 - 5877
Giải năm 7598
Giải tư 60948 - 17097 - 62530 - 29074 - 38666 - 20998 - 40809
Giải ba 08956 - 13126
Giải nhì 96781
Giải nhất 76858
Giải đặc biệt 909542
Hai số cuối: 00 - 09 - 25 - 26 - 30 - 38 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 74 - 77 - 81 - 92 - 97 - 98[2]

XSCM xổ số Cà Mau ngày 22-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cà Mau trên xổ số zzz
Giải tám 48
Giải bảy 134
Giải sáu 3327 - 9816 - 8394
Giải năm 5251
Giải tư 47969 - 31198 - 49540 - 34349 - 62495 - 04277 - 10367
Giải ba 06890 - 63972
Giải nhì 79695
Giải nhất 09631
Giải đặc biệt 619915
Hai số cuối: 15 - 16 - 27 - 31 - 34 - 40 - 48 - 49 - 51 - 67 - 69 - 72 - 77 - 90 - 94 - 95[2] - 98

XSDT xổ số Đồng Tháp ngày 22-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đồng Tháp trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 447
Giải sáu 1416 - 8240 - 3395
Giải năm 5725
Giải tư 08779 - 72221 - 37679 - 78894 - 79767 - 88683 - 62947
Giải ba 15950 - 85445
Giải nhì 35075
Giải nhất 96053
Giải đặc biệt 559891
Hai số cuối: 16 - 21 - 25 - 40 - 45 - 47[2] - 50 - 53 - 67 - 69 - 75 - 79[2] - 83 - 91 - 94 - 95

XSHCM xổ số TP.HCM ngày 22-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số TP.HCM trên xổ số zzz
Giải tám 41
Giải bảy 347
Giải sáu 1822 - 2884 - 7776
Giải năm 7599
Giải tư 31445 - 24101 - 15693 - 33140 - 60435 - 28833 - 83338
Giải ba 45198 - 87490
Giải nhì 58575
Giải nhất 32829
Giải đặc biệt 226390
Hai số cuối: 01 - 22 - 29 - 33 - 35 - 38 - 40 - 41 - 45 - 47 - 75 - 76 - 84 - 90[2] - 93 - 98 - 99

XSKG xổ số Kiên Giang ngày 21-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Kiên Giang trên xổ số zzz
Giải tám 69
Giải bảy 792
Giải sáu 3952 - 1586 - 6268
Giải năm 6330
Giải tư 35181 - 22373 - 24542 - 16905 - 40824 - 62727 - 10459
Giải ba 69535 - 96654
Giải nhì 48586
Giải nhất 62921
Giải đặc biệt 938110
Hai số cuối: 05 - 10 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 - 42 - 52 - 54 - 59 - 68 - 69 - 73 - 81 - 86[2] - 92

XSLD xổ số Lâm Đồng ngày 21-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Lâm Đồng trên xổ số zzz
Giải tám 54
Giải bảy 340
Giải sáu 8355 - 2297 - 5542
Giải năm 8308
Giải tư 10642 - 78284 - 19180 - 62816 - 96028 - 47355 - 87058
Giải ba 60555 - 62087
Giải nhì 46966
Giải nhất 76538
Giải đặc biệt 242046
Hai số cuối: 08 - 16 - 28 - 38 - 40 - 42[2] - 46 - 54 - 55[3] - 58 - 66 - 80 - 84 - 87 - 97

XSTG xổ số Tiền Giang ngày 21-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tiền Giang trên xổ số zzz
Giải tám 93
Giải bảy 732
Giải sáu 9689 - 5617 - 7840
Giải năm 8117
Giải tư 18181 - 35782 - 66168 - 94733 - 11156 - 13428 - 87654
Giải ba 80011 - 05450
Giải nhì 35611
Giải nhất 85689
Giải đặc biệt 117434
Hai số cuối: 11[2] - 17[2] - 28 - 32 - 33 - 34 - 40 - 50 - 54 - 56 - 68 - 81 - 82 - 89[2] - 93

XSBP xổ số Bình Phước ngày 20-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Phước trên xổ số zzz
Giải tám 49
Giải bảy 512
Giải sáu 7909 - 0876 - 6543
Giải năm 0545
Giải tư 01691 - 15737 - 24386 - 60226 - 23653 - 20176 - 16799
Giải ba 34062 - 09226
Giải nhì 97846
Giải nhất 20984
Giải đặc biệt 149186
Hai số cuối: 09 - 12 - 26[2] - 37 - 43 - 45 - 46 - 49 - 53 - 62 - 76[2] - 84 - 86[2] - 91 - 99

XSHG xổ số Hậu Giang ngày 20-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Hậu Giang trên xổ số zzz
Giải tám 42
Giải bảy 424
Giải sáu 7511 - 8274 - 4248
Giải năm 6523
Giải tư 58149 - 23214 - 84797 - 82843 - 97634 - 49768 - 84051
Giải ba 81406 - 51949
Giải nhì 04956
Giải nhất 49163
Giải đặc biệt 398981
Hai số cuối: 06 - 11 - 14 - 23 - 24 - 34 - 42 - 43 - 48 - 49[2] - 51 - 56 - 63 - 68 - 74 - 81 - 97

XSLA xổ số Long An ngày 20-05-2017

Còn: 10 giờ 54 phút 22 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Long An trên xổ số zzz
Giải tám 47
Giải bảy 359
Giải sáu 2877 - 0610 - 2571
Giải năm 0898
Giải tư 93564 - 05759 - 31634 - 59450 - 96387 - 55990 - 02839
Giải ba 45471 - 60673
Giải nhì 77637
Giải nhất 32192
Giải đặc biệt 477414
Hai số cuối: 10 - 14 - 34 - 37 - 39 - 47 - 50 - 59[2] - 64 - 71[2] - 73 - 77 - 87 - 90 - 92 - 98