Home

XSDT6X36, Kết quả Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 19-09-2018

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 32

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 15-09-2018

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 12-09-2018

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 10
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 08-09-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 05-09-2018

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 01-09-2018

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 29-08-2018

Bộ số thứ nhất 22
Bộ số thứ hai 23
Bộ số thứ ba 33
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 05

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 25-08-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 31