Home

XSDT6X36, Kết quả Xổ số Điện toán 6x36 Chủ nhật ngày 20-05-2018

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 19-05-2018

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 28

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 16-05-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 12-05-2018

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 09-05-2018

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 16
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 02-05-2018

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 32
Bộ số thứ tư 33
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 28-04-2018

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 31

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 25-04-2018

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 25

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 21-04-2018

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 24