Home

XSMB, Kết quả Xổ số Miền bắc Thứ 3 ngày 20-03-2018

Xổ số Thủ đô: ngày 19-03-2018 - XSMB

Còn: 7 giờ 18 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 08294
Giải nhất 53318
Giải nhì 67613 - 47624
Giải ba 45715 - 36443 - 53579 - 13119 - 63396 - 64525
Giải tư 5127 - 4584 - 1442 - 5678
Giải năm 5610 - 4718 - 4781 - 5593 - 7986 - 9633
Giải sáu 692 - 037 - 840
Giải bảy 85 - 83 - 62 - 47
Hai số cuối: 10 - 13 - 15 - 18[2] - 19 - 24 - 25 - 27 - 33 - 37 - 40 - 42 - 43 - 47 - 62 - 78 - 79 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 92 - 93 - 94 - 96

Xổ số Thủ đô: ngày 18-03-2018 - XSMB

Còn: 7 giờ 18 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 58038
Giải nhất 30473
Giải nhì 02353 - 99831
Giải ba 06306 - 73073 - 95081 - 50799 - 52033 - 95033
Giải tư 7236 - 3392 - 2630 - 0744
Giải năm 8375 - 7012 - 1923 - 6954 - 5704 - 3545
Giải sáu 005 - 559 - 489
Giải bảy 05 - 12 - 99 - 60
Hai số cuối: 04 - 05[2] - 06 - 12[2] - 23 - 30 - 31 - 33[2] - 36 - 38 - 44 - 45 - 53 - 54 - 59 - 60 - 73[2] - 75 - 81 - 89 - 92 - 99[2]

Xổ số Thủ đô: ngày 17-03-2018 - XSMB

Còn: 7 giờ 18 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 81636
Giải nhất 20400
Giải nhì 79609 - 66006
Giải ba 64418 - 07667 - 56587 - 54738 - 72342 - 29170
Giải tư 6227 - 0524 - 9114 - 9120
Giải năm 0315 - 7263 - 9675 - 1202 - 2781 - 1525
Giải sáu 015 - 811 - 207
Giải bảy 00 - 66 - 62 - 36
Hai số cuối: 00[2] - 02 - 06 - 07 - 09 - 11 - 14 - 15[2] - 18 - 20 - 24 - 25 - 27 - 36[2] - 38 - 42 - 62 - 63 - 66 - 67 - 70 - 75 - 81 - 87

Xổ số Thủ đô: ngày 16-03-2018 - XSMB

Còn: 7 giờ 18 phút 49 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 24049
Giải nhất 13325
Giải nhì 98535 - 16883
Giải ba 01152 - 57368 - 78542 - 00798 - 72766 - 19845
Giải tư 0271 - 9983 - 6906 - 8526
Giải năm 9738 - 2948 - 7585 - 9870 - 8702 - 3554
Giải sáu 687 - 217 - 133
Giải bảy 13 - 67 - 78 - 22
Hai số cuối: 02 - 06 - 13 - 17 - 22 - 25 - 26 - 33 - 35 - 38 - 42 - 45 - 48 - 49 - 52 - 54 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 78 - 83[2] - 85 - 87 - 98

Xổ số Điện toán 123: ngày 18-03-2018

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 65
Bộ số thứ ba 948

Xổ số Điện toán 123: ngày 17-03-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 353

Xổ số Điện toán 123: ngày 16-03-2018

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 38
Bộ số thứ ba 433

Xổ số Điện toán 123: ngày 15-03-2018

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 87
Bộ số thứ ba 066

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 17-03-2018

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Thần tài 4: ngày 18-03-2018

Bộ số thứ nhất 4454

Xổ số Thần tài 4: ngày 17-03-2018

Bộ số thứ nhất 5527

Xổ số Thần tài 4: ngày 16-03-2018

Bộ số thứ nhất 7414