Home

XSMB, Kết quả Xổ số Miền bắc Thứ 7 ngày 16-02-2019

Xổ số Miền Bắc: ngày 16-02-2019 - XSMB

Giải ĐB 57480
Giải nhất 40751
Giải nhì 27130 - 69477
Giải ba 75916 - 39968 - 22680 - 35750 - 67352 - 15052
Giải tư 5258 - 0129 - 0749 - 0873
Giải năm 3925 - 2275 - 6617 - 8019 - 5827 - 5047
Giải sáu 126 - 308 - 876
Giải bảy 00 - 49 - 12 - 55
Hai số cuối: 00 - 08 - 12 - 16 - 17 - 19 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 47 - 49[2] - 50 - 51 - 52[2] - 55 - 58 - 68 - 73 - 75 - 76 - 77 - 80[2]

Xổ số Miền Bắc: ngày 15-02-2019 - XSMB

Giải ĐB 65132
Giải nhất 27219
Giải nhì 20750 - 71078
Giải ba 31697 - 48439 - 09036 - 11799 - 98809 - 04611
Giải tư 1896 - 7354 - 5909 - 4400
Giải năm 8028 - 5553 - 7838 - 4068 - 0831 - 8115
Giải sáu 609 - 959 - 670
Giải bảy 24 - 80 - 68 - 02
Hai số cuối: 00 - 02 - 09[3] - 11 - 15 - 19 - 24 - 28 - 31 - 32 - 36 - 38 - 39 - 50 - 53 - 54 - 59 - 68[2] - 70 - 78 - 80 - 96 - 97 - 99

Xổ số Miền Bắc: ngày 14-02-2019 - XSMB

Giải ĐB 28929
Giải nhất 12758
Giải nhì 13138 - 05847
Giải ba 59431 - 76798 - 62214 - 11510 - 84446 - 58671
Giải tư 9374 - 6665 - 4420 - 4353
Giải năm 8562 - 6734 - 9287 - 5749 - 3439 - 4287
Giải sáu 878 - 973 - 592
Giải bảy 40 - 92 - 41 - 78
Hai số cuối: 10 - 14 - 20 - 29 - 31 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 47 - 49 - 53 - 58 - 62 - 65 - 71 - 73 - 74 - 78[2] - 87[2] - 92[2] - 98

Xổ số Miền Bắc: ngày 13-02-2019 - XSMB

Giải ĐB 67091
Giải nhất 07897
Giải nhì 87967 - 60602
Giải ba 15619 - 84309 - 54261 - 80289 - 01115 - 34728
Giải tư 3941 - 8480 - 2160 - 4635
Giải năm 2786 - 5003 - 5136 - 6893 - 2177 - 9925
Giải sáu 876 - 959 - 773
Giải bảy 15 - 83 - 09 - 36
Hai số cuối: 02 - 03 - 09[2] - 15[2] - 19 - 25 - 28 - 35 - 36[2] - 41 - 59 - 60 - 61 - 67 - 73 - 76 - 77 - 80 - 83 - 86 - 89 - 91 - 93 - 97

Xổ số Điện toán 123: ngày 16-02-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 37
Bộ số thứ ba 935

Xổ số Điện toán 123: ngày 15-02-2019

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 27
Bộ số thứ ba 623

Xổ số Điện toán 123: ngày 14-02-2019

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 310

Xổ số Điện toán 123: ngày 13-02-2019

Bộ số thứ nhất 2
Bộ số thứ hai 87
Bộ số thứ ba 034

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 16-02-2019

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 13-02-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 26

Xổ số Thần tài 4: ngày 15-02-2019

Bộ số thứ nhất 6834

Xổ số Thần tài 4: ngày 14-02-2019

Bộ số thứ nhất 7989