Home

XSMB, Kết quả Xổ số Miền bắc Thứ 5 ngày 20-09-2018

Xổ số Miền Bắc: ngày 19-09-2018 - XSMB

Còn: 8 giờ 2 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 96177
Giải nhất 66140
Giải nhì 94217 - 08508
Giải ba 36240 - 17987 - 67583 - 17113 - 10151 - 85781
Giải tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
Giải năm 2257 - 5977 - 4953 - 3851 - 1657 - 1320
Giải sáu 574 - 130 - 069
Giải bảy 81 - 62 - 30 - 82
Hai số cuối: 08[2] - 13 - 17[2] - 20 - 30[2] - 40[2] - 49 - 51[2] - 53 - 57[2] - 62 - 65 - 69 - 74 - 77[2] - 81[2] - 82 - 83 - 87

Xổ số Miền Bắc: ngày 18-09-2018 - XSMB

Còn: 8 giờ 2 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 91720
Giải nhất 46238
Giải nhì 85437 - 02342
Giải ba 96158 - 19088 - 21463 - 57310 - 53332 - 74117
Giải tư 6645 - 5537 - 5400 - 7620
Giải năm 9674 - 5497 - 9306 - 9920 - 5132 - 4091
Giải sáu 126 - 655 - 658
Giải bảy 34 - 90 - 96 - 19
Hai số cuối: 00 - 06 - 10 - 17 - 19 - 20[3] - 26 - 32[2] - 34 - 37[2] - 38 - 42 - 45 - 55 - 58[2] - 63 - 74 - 88 - 90 - 91 - 96 - 97

Xổ số Miền Bắc: ngày 17-09-2018 - XSMB

Còn: 8 giờ 2 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 93143
Giải nhất 33294
Giải nhì 36194 - 84505
Giải ba 05854 - 87834 - 78812 - 97640 - 23718 - 18009
Giải tư 8272 - 7889 - 8599 - 5444
Giải năm 6743 - 0476 - 7810 - 6371 - 2971 - 7325
Giải sáu 687 - 928 - 176
Giải bảy 03 - 94 - 63 - 00
Hai số cuối: 00 - 03 - 05 - 09 - 10 - 12 - 18 - 25 - 28 - 34 - 40 - 43[2] - 44 - 54 - 63 - 71[2] - 72 - 76[2] - 87 - 89 - 94[3] - 99

Xổ số Miền Bắc: ngày 16-09-2018 - XSMB

Còn: 8 giờ 2 phút 30 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Miền Bắc trên xổ số zzz
Giải ĐB 32963
Giải nhất 57442
Giải nhì 22529 - 01533
Giải ba 34923 - 79583 - 27961 - 68131 - 32927 - 11825
Giải tư 2738 - 6215 - 9018 - 0622
Giải năm 7387 - 6120 - 9926 - 5658 - 8499 - 0672
Giải sáu 763 - 207 - 045
Giải bảy 75 - 77 - 88 - 82
Hai số cuối: 07 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 33 - 38 - 42 - 45 - 58 - 61 - 63[2] - 72 - 75 - 77 - 82 - 83 - 87 - 88 - 99

Xổ số Điện toán 123: ngày 19-09-2018

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 70
Bộ số thứ ba 160

Xổ số Điện toán 123: ngày 18-09-2018

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 67
Bộ số thứ ba 159

Xổ số Điện toán 123: ngày 17-09-2018

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 58
Bộ số thứ ba 252

Xổ số Điện toán 123: ngày 16-09-2018

Bộ số thứ nhất 3
Bộ số thứ hai 86
Bộ số thứ ba 610

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 19-09-2018

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 32

Xổ số Thần tài 4: ngày 18-09-2018

Bộ số thứ nhất 1977

Xổ số Thần tài 4: ngày 17-09-2018

Bộ số thứ nhất 5595

Xổ số Thần tài 4: ngày 16-09-2018

Bộ số thứ nhất 4814