Home

XSMB, Kết quả Xổ số Miền bắc Thứ 4 ngày 18-07-2018

Xổ số Thủ đô: ngày 17-07-2018 - XSMB

Còn: 1 giờ 3 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 88323
Giải nhất 12739
Giải nhì 33074 - 36293
Giải ba 66566 - 88487 - 05131 - 09596 - 71509 - 48275
Giải tư 1516 - 9035 - 8650 - 5997
Giải năm 6839 - 4460 - 6258 - 2707 - 6424 - 3259
Giải sáu 052 - 972 - 116
Giải bảy 19 - 74 - 88 - 17
Hai số cuối: 07 - 09 - 16[2] - 17 - 19 - 23 - 24 - 31 - 35 - 39[2] - 50 - 52 - 58 - 59 - 60 - 66 - 72 - 74[2] - 75 - 87 - 88 - 93 - 96 - 97

Xổ số Thủ đô: ngày 16-07-2018 - XSMB

Còn: 1 giờ 3 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 44371
Giải nhất 38326
Giải nhì 10518 - 38657
Giải ba 38697 - 47666 - 68942 - 18825 - 29296 - 54572
Giải tư 5586 - 0171 - 0290 - 4334
Giải năm 9029 - 7133 - 1571 - 7084 - 9038 - 1203
Giải sáu 060 - 041 - 335
Giải bảy 40 - 70 - 06 - 07
Hai số cuối: 03 - 06 - 07 - 18 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 38 - 40 - 41 - 42 - 57 - 60 - 66 - 70 - 71[3] - 72 - 84 - 86 - 90 - 96 - 97

Xổ số Thủ đô: ngày 15-07-2018 - XSMB

Còn: 1 giờ 3 phút 25 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 84740
Giải nhất 15088
Giải nhì 83141 - 38821
Giải ba 48636 - 37454 - 64598 - 99073 - 35570 - 04221
Giải tư 8118 - 0397 - 9184 - 3855
Giải năm 8823 - 9549 - 6644 - 5081 - 1614 - 2990
Giải sáu 909 - 620 - 817
Giải bảy 38 - 57 - 95 - 58
Hai số cuối: 09 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21[2] - 23 - 36 - 38 - 40 - 41 - 44 - 49 - 54 - 55 - 57 - 58 - 70 - 73 - 81 - 84 - 88 - 90 - 95 - 97 - 98

Xổ số Điện toán 123: ngày 17-07-2018

Bộ số thứ nhất 8
Bộ số thứ hai 21
Bộ số thứ ba 520

Xổ số Điện toán 123: ngày 16-07-2018

Bộ số thứ nhất 5
Bộ số thứ hai 43
Bộ số thứ ba 772

Xổ số Điện toán 123: ngày 15-07-2018

Bộ số thứ nhất 6
Bộ số thứ hai 38
Bộ số thứ ba 609

Xổ số Điện toán 123: ngày 14-07-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 69
Bộ số thứ ba 687

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 14-07-2018

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Thần tài 4: ngày 17-07-2018

Bộ số thứ nhất 5778

Xổ số Thần tài 4: ngày 16-07-2018

Bộ số thứ nhất 3257

Xổ số Thần tài 4: ngày 15-07-2018

Bộ số thứ nhất 9972

Xổ số Thần tài 4: ngày 14-07-2018

Bộ số thứ nhất 1642