Home

Kết quả xổ số Miền bắc, Miền trung, Miền nam Thứ 6 ngày 17-08-2018

Xổ số Thủ đô: ngày 16-08-2018 - XSMB

Còn: 2 giờ 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Thủ đô trên xổ số zzz
Giải ĐB 89187
Giải nhất 67700
Giải nhì 08153 - 74389
Giải ba 00345 - 99448 - 40860 - 44671 - 06666 - 23254
Giải tư 2957 - 6261 - 5720 - 4487
Giải năm 5367 - 4867 - 6224 - 4747 - 5676 - 5151
Giải sáu 488 - 955 - 564
Giải bảy 69 - 28 - 20 - 89
Hai số cuối: 00 - 20[2] - 24 - 28 - 45 - 47 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 61 - 64 - 66 - 67[2] - 69 - 71 - 76 - 87[2] - 88 - 89[2]

Xổ số An Giang: ngày 16-08-2018 - XSAG

Còn: 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số An Giang trên xổ số zzz
Giải tám 00
Giải bảy 283
Giải sáu 5989 - 9192 - 3301
Giải năm 9744
Giải tư 83018 - 48562 - 17120 - 63828 - 85786 - 14484 - 43360
Giải ba 34548 - 80641
Giải nhì 81786
Giải nhất 62416
Giải đặc biệt 622774
Hai số cuối: 00 - 01 - 16 - 18 - 20 - 28 - 41 - 44 - 48 - 60 - 62 - 74 - 83 - 84 - 86[2] - 89 - 92

Xổ số Bình Định: ngày 16-08-2018 - XSBDI

Còn: 1 giờ 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Định trên xổ số zzz
Giải tám 80
Giải bảy 558
Giải sáu 1711 - 3543 - 1980
Giải năm 9527
Giải tư 64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
Giải ba 82863 - 53562
Giải nhì 23486
Giải nhất 49104
Giải đặc biệt 270498
Hai số cuối: 04 - 11 - 12 - 27 - 43 - 50 - 51 - 58 - 60 - 62 - 63[2] - 80[2] - 86 - 91 - 94 - 98

Xổ số Bình Thuận: ngày 16-08-2018 - XSBTH

Còn: 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Bình Thuận trên xổ số zzz
Giải tám 45
Giải bảy 602
Giải sáu 1549 - 7646 - 5169
Giải năm 6014
Giải tư 60194 - 55349 - 79547 - 95262 - 38857 - 38521 - 96100
Giải ba 20997 - 81531
Giải nhì 71436
Giải nhất 38377
Giải đặc biệt 498836
Hai số cuối: 00 - 02 - 14 - 21 - 31 - 36[2] - 45 - 46 - 47 - 49[2] - 57 - 62 - 69 - 77 - 94 - 97

Xổ số Quảng Bình: ngày 16-08-2018 - XSQB

Còn: 1 giờ 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Bình trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 724
Giải sáu 4211 - 7680 - 2577
Giải năm 8860
Giải tư 91799 - 25557 - 77601 - 89837 - 67291 - 26459 - 84022
Giải ba 99051 - 00457
Giải nhì 65473
Giải nhất 05553
Giải đặc biệt 246236
Hai số cuối: 01 - 11 - 13 - 22 - 24 - 36 - 37 - 51 - 53 - 57[2] - 59 - 60 - 73 - 77 - 80 - 91 - 99

Xổ số Quảng Trị: ngày 16-08-2018 - XSQT

Còn: 1 giờ 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Quảng Trị trên xổ số zzz
Giải tám 13
Giải bảy 327
Giải sáu 4608 - 3395 - 8382
Giải năm 6146
Giải tư 17652 - 17458 - 11985 - 86746 - 20251 - 12164 - 48115
Giải ba 74316 - 21685
Giải nhì 28894
Giải nhất 32172
Giải đặc biệt 849325
Hai số cuối: 08 - 13 - 15 - 16 - 25 - 27 - 46[2] - 51 - 52 - 58 - 64 - 72 - 82 - 85[2] - 94 - 95

Xổ số Tây Ninh: ngày 16-08-2018 - XSTN

Còn: 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Tây Ninh trên xổ số zzz
Giải tám 63
Giải bảy 236
Giải sáu 7404 - 3779 - 4801
Giải năm 5689
Giải tư 48462 - 99946 - 26516 - 64506 - 97108 - 42059 - 74226
Giải ba 68374 - 13468
Giải nhì 91042
Giải nhất 35318
Giải đặc biệt 974717
Hai số cuối: 01 - 04 - 06 - 08 - 16 - 17 - 18 - 26 - 36 - 42 - 46 - 59 - 62 - 63 - 68 - 74 - 79 - 89

Xổ số Cần Thơ: ngày 15-08-2018 - XSCT

Còn: 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Cần Thơ trên xổ số zzz
Giải tám 08
Giải bảy 789
Giải sáu 4151 - 2174 - 7604
Giải năm 5987
Giải tư 18695 - 06849 - 55345 - 96871 - 28571 - 09539 - 62905
Giải ba 75711 - 68592
Giải nhì 45935
Giải nhất 78741
Giải đặc biệt 058341
Hai số cuối: 04 - 05 - 08 - 11 - 35 - 39 - 41[2] - 45 - 49 - 51 - 71[2] - 74 - 87 - 89 - 92 - 95

Xổ số Đà Nẵng: ngày 15-08-2018 - XSDNG

Còn: 1 giờ 9 phút 18 giây là đến giờ trực tiếp xổ số Đà Nẵng trên xổ số zzz
Giải tám 67
Giải bảy 267
Giải sáu 6410 - 8856 - 5746
Giải năm 7809
Giải tư 69055 - 14781 - 52258 - 66009 - 33886 - 93378 - 39185
Giải ba 03096 - 02135
Giải nhì 49153
Giải nhất 77847
Giải đặc biệt 028786
Hai số cuối: 09[2] - 10 - 35 - 46 - 47 - 53 - 55 - 56 - 58 - 67[2] - 78 - 81 - 85 - 86[2] - 96

Xổ số Điện toán 123: ngày 16-08-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 95
Bộ số thứ ba 995

Xổ số Điện toán 123: ngày 15-08-2018

Bộ số thứ nhất 4
Bộ số thứ hai 24
Bộ số thứ ba 345

Xổ số Thần tài 4: ngày 16-08-2018

Bộ số thứ nhất 3540